Anda di halaman 1dari 1

Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran

: 2. Corak dan Rekaan : 2.1 Menghasilkan corak tidak terancang : 2.1.1 Mencorak secara bebas menggunakan teknik capan

Nama : _______________________________

Tarikh : __________________

Arahan : Capkan gambar di bawah menggunakan putik kapas.