Anda di halaman 1dari 4

Antaramuka Microsoft Office Publisher Control Title Bar Menu Bar Window

Task Pane

Recent Publications

Status Bar

Apa itu Microsoft Publisher?


Minimize Maximize Close

Microsoft Publisher adalah perisian percetakan meja. Perisian ini digunakan untuk menghasilkan bahan cetak, misalnya buku program, brosur dank ad jemputan. Perisian ini adalah perisian WYSIWYG. WYSIWYG adalah singkatan What You See Is What You Get iaitu apa yang dapat dilihat di skrin, itulah yang akan dicetak melalui mesin pencetak. Fungsi Elemen dalam Microsoft Publisher

Select Object Text Box Insert Table Insert WordArt

Task Pane : Task Pane adalah panel yang mengandungi arahan yang berkaitan dengan objek atau elemen yang aktif atau sedang digunakan. Tujuan panel ini dipamerkan adalah untuk membantu anda memilih arahan dengan pantas. Status Bar : Status Bar terletak di bahagian bawah ruang kerja. Ia mempamerkan nombor halaman yang aktif. Ia juga mempamerkan koordinat kursor, iaitu penuding tetikus. Recent Publications : Capaian ke fail sedia ada. Bebutang Control : Mengawal tetingkap Microsoft Publisher. Bar Tajuk : Mempamerkan nama dokumen diikuti dengan nama perisian. Bebutang Windows : Minimakan tetingkap perisian Microsoft Publisher. Restore : Mengembalikan tetingkap ke saiz asal dan perisian lain yang dibuka akan kelihatan.

Picture Frame
Line Arrow Oval Rectangle AutoShapes Bookmark Design Gallery Object Item from Content Library

Short Cut Keyboards Fail baru - New : Ctrl + N Buka Fail Open : Ctrl + O Simpan kerja Save : Ctrl + S atau F12 Cetak kerja Print : Ctrl + P Undo : Ctrl + N Redo : Ctrl + Z Highlight semua Select all : Ctrl + A Salin Copy : Ctrl + C Tampal Paste : Ctrl + V Potong Cut : Ctrl + X Cari fail Find : Ctrl + F Hyperlink : Ctrl + K Spelling : F7 Help : F1 Print Preview : Ctrl + P Bold : Ctrl + B Italic : Ctrl + I Underline : Ctrl + U

Short Cut Keyboards Fail baru - New : Ctrl + N Buka Fail Open : Ctrl + O Simpan kerja Save : Ctrl + S atau F12 Cetak kerja Print : Ctrl + P Undo : Ctrl + N Redo : Ctrl + Z Highlight semua Select all : Ctrl + A Salin Copy : Ctrl + C Tampal Paste : Ctrl + V Potong Cut : Ctrl + X Cari fail Find : Ctrl + F Hyperlink : Ctrl + K Spelling : F7 Help : F1 Print Preview : Ctrl + P Bold : Ctrl + B Italic : Ctrl + I Underline : Ctrl + U

Short Cut Keyboards Fail baru - New : Ctrl + N Buka Fail Open : Ctrl + O Simpan kerja Save : Ctrl + S atau F12 Cetak kerja Print : Ctrl + P Undo : Ctrl + N Redo : Ctrl + Z Highlight semua Select all : Ctrl + A Salin Copy : Ctrl + C Tampal Paste : Ctrl + V Potong Cut : Ctrl + X Cari fail Find : Ctrl + F Hyperlink : Ctrl + K Spelling : F7 Help : F1 Print Preview : Ctrl + P Bold : Ctrl + B Italic : Ctrl + I Underline : Ctrl + U