Anda di halaman 1dari 2

ANAK AMANAH

ALLAH

ANAK ANGKAT MENURUT
PANDANGAN ISLAM

PENGERTIAN ANAK YANG DIPELIHARA OLEH BUKAN IBU
BAPA KANDUNGNYA
ANAK ANGKAT • Biasanya anak angkat diambil oleh pasangan
yang tidak mempunyai zuriat akibat mandul.*

HUKUM
HARUS DALAM ISLAM
MENGAMBIL
ANAK ANGKAT

INFO
MINDA
HIBBAH WASIAT
Pesanan yang dibuat
Pemberian sesuatu oleh seseorang
seperti harta kerana kepada seseorang
kasih sayang kepada yang lain supaya
seseorang melakukan kebaikan
terhadap harta yang
dimilikinya selepas
dia meninggal dunia.