Anda di halaman 1dari 356

Pensyarah Pembimbing (coach) Muhamad Bustaman Bin Haji Abdul Manaf Institut Aminuddin Baki, KPM 0199890524/mbamiabkpm@gmail.

com

mbustaman/IAB/KPM/12

Trainer & Coach Introducing Your


Workshop Facilitator

mbustaman/IAB/KPM/12
*Image via Bing

MUHAMAD BUSTAMAN BIN HAJI ABDUL MANAF

BIODATA PENCERAMAH

Jawatan Hakiki: Pensyarah Kanan DG52 Specialist Trainer & Specialist Coach Instutut Aminuddin Baki, KPM

1. Pengalaman memberi kursus Pengurusan Strategik dan Pengurusan Kualiti di Institut Aminuddin Baki semenjak 1995. (pensyarah paling lama di IAB) 2. Menulis buku: 1. Perancangan Strategik (IAB). 2. Pengurusan Kualiti dalam pendidikan (Utusan Pub) 3. Buku ketiga: Pengurusan Strategik untuk sekolah -di terbit oleh PTS. 3. Pernah mengikuti Latihan Profesionalisme dalam bidang Pengurusan Strategik dan Pengurusan Kualiti Latihan Luar Negara (selain dalam negara): i. Strategic Management & Leadership: World Trade Institute, New York, USA (1996) ii. TQM in Education: SEAMEO Innotech, Manila. Philippine (1998) iii. Strategic planning in education: Uni of York, England (2000- 2004) (tesis Phd) iv. Strategy Performance Measurement (BSC): Uni of Adelaide, Australia (2005) 4. Mempunyai sijil profesional Juruaudit (Lead Auditor) MS ISO 9000 sejak 1998 (berdaftar dengan IRCA London. 5. SUMBANGAN: Memberi khidmat konsultasi dalam Pengurusan Strategik dan KPI untuk semua peringkat Bahagian dalam Kementerian Pelajaran Malaysia. Ahli Panel Sistem Pengurusan Kualiti Star Rating (SSR) KPM, Pembentang pernyataan baru MISI, VISI dan Matlamat KPM Kepakaran lain: Kursus KMK, Benchmarking, Quality Tools, Quality from Islamic Perspectives, Strategic Change, Strategic Leadership Skills, Strategic Thinking Skills.
mbustaman/IAB/KPM/12 3

Pengenalan: Mengurus Transformasi & Pengurusan Prestasi Strategik

MEASURE - MANAGE CHANGE - EXCEED


mbustaman/IAB/KPM/12 4

*Image via Bing

mbustaman/IAB/KPM/12

Berprestasi Tinggi?

mbustaman/IAB/KPM/12

mbustaman/IAB/KPM/12

hak milik mbam IAB KPM

hak milik mbam IAB KPM

mbustaman/IAB/KPM/12
*Image via Bing

10

Konsep gotong royong

Pendekatan masa depan dan kaedah

Pemikiran Strategik Penjanaan pilihan Apakah yang mungkin berlaku?

Pilihan

Membuat Keputusan Strategik Membuat Pilihan What will we do?

Keputusan

Perancangan Strategik Mengambil Tindakan Bagaimanakah cara untuk melakukannya?


12 Pengubal:MBAM.IAB 2012

Strategi & Tindakan

mbam@IAB.MOE 07

13

Rujuk nota edaran

14

Pengubal:MBAM.IAB 2012

Marff Resources Sdn Bhd@2009


Source: Palladium Group

15

Rumusan: KUASAI MINDA ANDA,KUASAI MASA DEPAN


(MASTER YOUR MIND,DESIGN YOUR DESTINY by Mbustaman, IAB)

Bila Anda mengubah fikiran Anda Anda mengubah keyakinan Anda Bila Anda mengubah keyakinan diri Anda Anda mengubah harapan-harapan Anda Bila Anda mengubah Harapan-harapan Anda

Anda mengubah sikap anda Bila Anda mengubah sikap Anda Anda mengubah tingkahlaku Anda Bila Anda mengubah tingkahlaku Anda Anda mengubah prestasi kerja Anda Bila Anda mengubah prestasi kerja Anda Anda mengubah nasib Anda Bila Anda mengubah nasib Anda Anda mengubah HIDUP Anda!

Model Proses Perancangan Strategik Sekolah


Fasa 1 Fasa 2 Fasa 3 Fasa 4 Fasa Fasa Fasa Fasa 5 6 7 8 Pra perancangan
Penetapan hala tuju Analisa persekitaran Isu Strategik, matlamat/KRA, Objektif, Kpi,Sasaran, Inisiatif
PelanTaktikal/Tindakan Pelan Operasi Perlaksanan dan Penilaian Kajian semula & pusingan proses perancangan strategik

Fasa

PRA-PERANCANGAN
mengumpul maklumat penting

Proses 1: Persediaan Perancangan

Bentuk jawatankuasa kerja dan spesifikasi tugas Memberi penjelasan/kefahaman melalui latihan dalaman kepada semua staf tentang tujuan membina perancangan strategik dan faedahnya kepada organisasi Semak tahapreadiness for success/change (Anjakan Paradigma) Pemilihan model Perancangan Strategik & Format dokumentasi Menyediakan senarai tugas dan membina pelan kerja (work plan) membina perancangan strategik.

Penubuhan Jawatankuasa
Penasihat : Pengetua Pengerusi projek : Guru Penolong Kanan T.Pengerusi : GPK HEM : GPK Kokurikulum Setiausaha : Ketua Bidang Sains AJK : Guru Kanan Bahasa : Guru Kanan Kemanusiaan : Guru Kanan Teknik & Vokasional

JADUAL KERJA PEMBINAAN PERANCANGAN STRATEGIK


BIL
1. 2. 3. 4.

AKTIVITI
Penubuhan Jawatankuasa Induk Taklimat memperkasakan sekolah kepada Jawatankuasa Kerja Agihan tugas kepada guru-guru Jawatankuasa Pelaksana

TARIKH
14 Ogos 2006 16 Ogos 2006 16 Ogos 2006

TINDAKAN
Pengetua Pengetua JK Induk

Proses Pertama
4.1 Pra Perancang 4.1.1 Latar belakang sekolah 4.1.1.1 Sejarah Sekolah 4.1.1.2 Enrolmen Murid 4.1.1.3 Biodata pemimpin sekolah 4.1.1.4 Prestasi akademik, koakademik dan kokurikulum 4.1.1.5 Disiplin Murid 4.1.1.6 Demografi Penduduk 4.1.1.7 Persekitaran Sekolah 4.1.1.8 Kemudahan Fizikal 28 Ogos 2006 JK Induk, JK Kerja & JK Pelaksana

3 Sept 2006

BIL
Proses Pertama

AKTIVITI

TARIKH

TINDAKAN

4.1 Pra Perancang 4.1.2 Pencapaian terbaik sekolah 4.1.3 Laporan analisis program 4.1.4 Laporan Prestasi Semasa 4.1.4.1 Menyemak tahap kesediaan sekolah 4.1.4.2 Menyemak tahap kesediaan staf 4.1.4.3 Mengenalpasti pendekatan 4.1.5 Mengenal pasti mandat 4.1.6 Menetapkan jadual kerja pelaksana

4 Sept 2006

JK Induk, JK Kerja & JK Pelaksana

10 Sept 2006

5.

Proses Kedua
5.1 Mendefinisikan hala tuju sekolah 5.1.1 Menyemak pernyataan misi 5.1.2 Menyemak pernyataan visi 5.1.3 Menyemak pernyataan piagam pelanggan 5.1.4 Menyemak pernyataan moto,slogan,logo, warna organisasi

4 Sept 2006

JK Induk, JK Kerja & JK Pelaksana

10 sept 2006

BIL
6.

AKTIVITI
Proses Ketiga 6.1 Analisis persekitaran 6.1.1 Analisis Persekitaran Strategik 6.1.2 Analisis SWOT 6.1.3 Pengumpulan analisis persekitaran

TARIKH

TINDAKAN

11 Sept 2006

JK Induk, JK Kerja & JK Pelaksana

15 Sept 2006 7. Proses Keempat 7.1 Pembinaan Pelan Strategik & Pelan Taktikal 7.1.1 Mengenal pasti & memilih isu-isu strategik 7.1.2 Membentuk isu, matlamat strategik & KPI 7.1.3 Menetapkan objektif jangka pendek & panjang 7.1.4 Pembinaan strategik utama (TOWS Matrik ) 7.1.5 Melengkapkan borang pemilihan strategi yang strategik 11 Sept 2006 JK Induk, JK Kerja & JK Pelaksana

15 Sept 2006

BIL 8.

AKTIVITI Proses Kelima 8.1 Pembinaan pelan taktikal

TARIKH

TINDAKAN

18 Sept 2006

JK Induk, JK Kerja & JK Pelaksana

24 Sept 2006

9.

Proses Keenam 9.1 Pembinaan Pelan Operasi

25 Sept 2006

JK Induk, JK Kerja & JK Pelaksana

13 Okt 2006

Fasa

2
Mendefinisikan Hala Tuju/Aspirasi (Outcomes)

Kata Imam Ghazali: seorang guru yang hanya memikirkan mengajar sahaja tanpa memikirkan masa depan muridnya, lebih baik jangan jadi guru

26

hakmilik@MBAM.IAB.KPM

Siapa Kita? Why We Exist?

Di mana kita sekarang? Kemana kita hendak pergi? (apa yang kita ingin capai?)

mbustaman/IAB/KPM/12

28

Kepentingan Kefahaman tentang MANDAT sebelum membina strategi


Mandat menjelaskan siapa kita dan apa yang disuruh atau diarah oleh stakeholder. Mandat juga merupakan tauliah atau punca kuasa kepada organisasi dalam membuat keputusan dan menjalankan sesuatu tindakan.

2.1 Menyemak Mandat Kerajaan


(SEMUA MANDAT DILAMPIRKAN DI BELAKANG DOKUMEN)

Akta Pendidikan 1996 Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI) Dasar Pendidikan Negara: NKRA. MKRA Arahan Perbendaharaan Surat Siaran JPN dan PPD Semua peraturan dan undang-undang negara.

Memartabatkan Profesion Keguruan


Mengukuhkan Struktur Persekolahan Memantapkan Infrastruktur Institusi Pendidikan KPM

Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa Inggeris Pendidikan Awal Kanak-kanak (Permata) Mengarusperdanakan VocTech 1Murid 1Sukan Pembelajaran Maya Perkongsian Pintar Awam, Swasta, Komuniti dan Ibu Bapa Inovasi dan Kreativiti

Memperkukuh Penghayatan Akidah dan Nilai Murni


Mentransformasi Kurikulum dan Kokurikulum Mentransformasi Pentaksiran

PENDIDIKAN BERKUALITI UNTUK SEMUA

2.2 M I S I S E K O L A H

MEMBANGUN POTENSI INDIVIDU MELALUI PENDIDIKAN BERKUALITI

VISI SEKOLAH
2.3:

SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG

2.4

NILAI PEGANGAN

PELAJAR ADALAH AMANAH SETIAP PELAJAR BOLEH DIDIDIK UNTUK MENJADI INSAN TERBILANG SETIAP GURU ADALAH GURU CEMERLANG MUAFAKAT MEMBAWA BERKAT

2.5 PIAGAM PELANGGAN


Bahawa kami warga SM. akan memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan kami seperti berikut : Melaksanakan 100% pengajaran dan pembelajaran yang dirancang. Memberi peluang kepada semua pelajar (100%) untuk meningkatkan potensi diri dalam semua aktiviti kokurikulum dan pembangunan sahsiah yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Memastikan pengurusan kebajikan pelajar menepati 100% piawai Sekolah Berasrama Penuh Menghabiskan sukatan pelajaran selewat-lewatnya pada bulan Julai bagi pelajar Ting. 5 yang akan menduduki peperiksaan SPM Menghabiskan sukatan pelajaran selewat-lewatnya pada bulan Jun bagi pelajar Ting. 3 yang akan menduduki peperiksaan PMR Memastikan segala surat siaran yang diterima dimaklumkan kepada semua staf tidak lewat dari satu hari dari tarikh surat itu diterima. Memastikan urusan pengeluaran sijil kokurikulum, sijil akuan, sijil berhenti sekolah diselesaikan seminggu sebelum pelajar meninggalkan sekolah. Memastikan urusan pendaftaran dan pertukaran murid diselesai pada hari yang sama. Setiap staf baru akan dipastikan mendapat gaji tiga bulan selepas mendaftar diri. Semua aduan pelanggan akan diberi maklumbalas tidak lewat dari 3 hari dari tarikh aduan diterima. Memastikan setiap arahan dan permohonan dari JPN / KPM mendapat tindakan dalam tempoh 3 hari.

MOTO SEKOLAH

BERILMU BERAMAL DAN BERBAKTI

Lambang Buku Tiga bulatan

Sumber ilmu kepada manusia Melambangkan kurikulum, sahsiah dan kokurikulum perlu seiring dalam membentuk individu yang berilmu pengetahuan dan berketerampilan dalam semua bidang

Lambang Bergerigi dan kelalang menunjukkan pencapaian bulatan gear dalam bidang sains dan teknologi

Warna merah di bahagian tengah

Bentuk seperti menadah tangan melambangkan harapan kepada kecemerlangan yang menjadi citacita SMSKS

MAKSUD LOGO
WARNA BIRU MAKSUD Melambangkan keharmonian

Melambangkan kesetiaan kepada Raja dan KUNING Negara MERAH Melambangkan kegigihan, keberanian dan semangat juang yang tinggi Melambangkan amalan nilai-nilai murni

PUTIH

Maklumat Organisasi:
LATAR BELAKANG SEKOLAH

Pada 13 hb Mei 1998 , menyaksikan persaraan Tn Hj Khamis b Maarof dan diganti oleh Tn Hj Ariffin B Abd Rahman. Tahun 1998 turut mencatat sejarah apabila buat pertama kalinya pelajar tingkatan tiga dan lima SMSKS terlibat dengan PMR dan SPM. SMSKS mencapai keputusan yang amat membanggakan dengan pencapaian PMR tempat ke 5 antara SBP peringkat kebangsaan dan 100 peratus calon SPM mendapat gred satu. Seterusnya pada 16 mei 2002 adalah tarik perpindahan Tn Hj Ariffin b Abd Rahman ke STAR Ipoh dan tampuk kepimpina sekolah diambil alih oleh Pn Rosida b Md Zain . Di bawah pimpinan Pn Rosidah SMSKS terus menempa kejayaan samada dalam bidang akademik , shsiah maupun dalam bidang kokurikulum di peringkat ndaerah, negeri , SBP, kebangsaan dan antarabangsa.

SEJARAH SMSK S
Pada 28 April 1994 , di bawah Rancangan Malaysia ke-6 , Kementerian Pendidikan Malaysia telah membina Sekolah Men. Sains Kuala Selangor di atas tanah seluas 18 hektar di Daerah Kuala Selangor. Pada Ogos 1996 SMSKS yang terletak di Bandar Baru Kuala Selangor , iaitu kira-kira 70 Km dari Kuala Lumpur telah siap dibina. Pada 8 Hb September 1996 , SMSKS telah mula beroperasi dengan bilangan pelajar seramai 210 orang dan 19 orang guru dan pengetua menjadi pengasas ialah Tn Hj Khamis b Maarof. Pada tahun 1997 bilangan pelajar telah bertambah menjadi 352 orang dan tenaga pengajar seramai 53 orang. Pada tahun 1998 , bilangan pelajar bertambah menjadi 810 orang dengan bilangan guru 65 orang . Pada 27 HB Mei 1997 menjadi tarikh keramat bai warga SMSKS apabila SMSKS dirasmikan dengan rasminya oleh Pemangku Perdana Menteri ketika itu, Y.A.B Dato Sri Anwar Ibrahim.

ALIRAN DITAWARKAN

Mata Pelajaran

Bilangan Kelas Ting 1 Ting 2 Ting 3 5 5 5

PMR

Teras + Bahasa Asing

Sains Tulin Teras + MT+FIZ+ KIM + BIOLOGI Teras + MT+FIZ+ Sains Tulin KIM + BIOLOGI

Ting 4

SPM

Ting 5

KAKITANGAN SMSKS
Guru Staf Sokongan Pelajar Lelaki Perempuan Jumlah - 67 Orang - 14 orang

: 398 : 367 : 765 orang

ANALISIS PMR 2004 - 2005


M/P BM BI MAT SAINS P.I. SEJ GEOG KH TAHUN 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 BIL CALON 144 148 144 148 144 148 144 148 141 142 144 148 144 148 144 148 %A 97.92 75.00 90.28 91.90 92.36 95.27 91.67 91.23 96.45 93.67 90.28 91.22 94.44 97.30 100.00 99.33 %B 2.08 25.00 9.72 7.43 7.63 4.04 8.33 8.78 3.54 3.34 9.72 8.78 4.86 8.11 0.00 0.67 %C 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69 0.00 0.00 0.00 %D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 %E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 % LULUS 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 GPK 1.02 1.25 1.09 1.09 1.08 1.05 1.08 1.09 1.04 1.06 1.09 1.08 1.06 1.02 1.00 1.01

ANALISIS SPM 2005


M/P BM BI SEJ PAI MATE MAT TAM FIZIK BIOLOGI KIMIA BIL CALON 168 168 168 168 168 168 168 168 168 1A 167 90 141 119 161 79 44 39 59 2A 1 41 17 37 5 36 37 48 36 25 3 5 2 20 31 37 30 15 23 32 22 12 26 8 17 4 5 4 4 2 2 11 6 1 1 1 3B 4B 5C 6C 7D 8D 9G % LULUS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% GPK 1.0 1.76 1.26 1.3 1.05 2.1 2.8 2.6 2.48 1.83

ANUGERAH/PENCAPAIAN 2004/2005

ANUGERAH KURIKULUM
2005 ANUGERAH EMAS & PERAK DALAM PENCAPAIAN AKADEMIK PMR & SPM PERINGKAT SBP ANUGERAH PENCAPAIAN BEBERAPA MATAPELAJARAN TERBAIK SPM & PMR PERINGKAT DAERAH & NEGER I

2005

ANUGERAH HEM PERINGKAT JPS


PENGURUSAN ASRAMA TERBAIK 2005 DEWAN MAKAN TERBILANG

PENCAPAIAN KOKURIKULUM
2005

2005 2005
2005 2005 2005

Johan Negeri Ke Pertandingan Tilawah & Hafazan Johan Negeri Kuiz Perdana Pingat Emas Menembak Perseorang Perempuan Peringkat Kebangsaan Johan Kawad Kaki NGO Kebangsan Johan bolasepak robot kebangsaan Johan Negeri Dalam Lari Bergantiganti

Fasa

Analisa
Persekitaran

Proses mengumpul maklumat dari persekitaran untuk menentukan: Isu-isu, cabaran-cabaran, trends (ekspektasi masyarakat, globalisasi, perkembangan teknologi?) Yang akan memberi kesan kepada organisasi Alat-alat analisa yang boleh digunakan: Analisa Jurang, 7s, PEST, SWOT, PESTEL (untuk menganalisa persekitaran dalaman dan luaran)
mbustaman/IAB/KPM/12 52

ANALISA SWOT

Kekuatan
Kelemahan Peluang Ancaman

: Ciri-ciri sesebuah organisasi yang boleh membantu organisasi mencapai objektif : Ciri-ciri sesebuah organisasi yang boleh mengagalkan organisasi mencapai objektif : Situasi luaran yang boleh membantu organisasi mencapai objektif : Situasi luaran yang boleh membantu mengagalkan organisasi mencapai objektif

53

Kekuatan (Strength S )
A strength is something an organization does well or a characteristic that enhances its abilities. (Bryson,2003)

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9

Sekolah Berasrama Penuh Pelajar Terpilih Guru Terlatih dan Mencukupi Sumber Kewangan Mencukupi Ramai guru tinggal di kuartes sekolah Komitmen guru tinggi Pengurusan kewangan tanpa teguran Disiplin terkawal Sekolah satu sesi

sambungan
S10 - Semangat sepasukan yang tinggi S11 - Sistem maklumat murid dan guru yang lengkap dan kemaskini S12 - Bilik darjah mencukupi S13 - Memiliki bilik bilik khas S14 - Bilik Guru yang selesa S15 - Sekolah PTJ

Kelemahan ( WEAKNESS W )
A weakness is something an organization lacks, does poorly, or a condition placing it at a disadvantage (Bryson,2003)
W1 W2 W3 W4 Kualiti PMR & SPM masih BELUM mencapai sasaran SBP 60% guru terlatih adalah kurang pengalaman Kurang guru BM, BI dan P. Islam Ramai guru terlibat dengan program luar sekolah ( P&P tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna) Bilangan guru yang bersedia menjadi warden kurang Kurang kepakaran dikalangan guru dalam bidang sukan dan permainan. Perpindahan guru di pertengahan tahun tanpa pengganti. Ramai guru tinggal luar kawasan sekolah Sukar untuk mendapat guru yang mahu menjadi warden Tanah kawasan sekolah tidak subur /gersang Masih ada pelajar yang melanggar peraturan sekolah Masih ada pelajar yang sering terkena jangkitan penyakit Kualiti makanan masih rendah Kawalan keselamatan masih perlu ditingkatkan Pengurusan SPBT masih lemah

W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 -

Peluang ( Opportunities-O )
Think about external events that affect your school. These can be political, economic, social, technological, demographic and legal,.

1- Perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar. 2- Sokongan padu dari PIBG dan komuniti setempat 3- Mudah mendapat bantuan dari ahli politik 4- Bantuan agensi luar kepada pelajar 5- Ibubapa terdiri dari golongan berpendidikan tinggi

Ancaman/Cabaran ( Threats T or Challenge C)

What changes outside the school do we need to guard against or prepare for? (threats) T1 - Terdapat kafe siber berhampiran dengan sekolah T2 - pengaruh dengan anasir dan negatif dari luar. T3 - Bilangan pelajar berasal dari Lembah Klang yang agak tinggi ( telah terdedah dengan budaya negatif ) T3 - Terdapat sebahagian ibu bapa kurang melibatkan diri dengan program-program sekolah T4 - Sebahagian penjaga tidak menerima secara positif tindakan dan teguran dari pihak sekolah T5 - Peruntukan keewangan yang tidak mengikut jadual

Fasa

Isu, matlamat, objektif,KPI & Sasaran

KRA or Strategic Goals


KRA or Goals serve as the starting point for developing Objectives, Initiatives, and KPIs down through the organization
Govt Mandate & Mission Why we exist
Strategic Planning Action Planning

Vision Goals/KRA Objectives Measures Targets Actions/ Initiatives O1 AI2 M2 T1 AI3 M1 T1 O2

What we want to be

Implementation / Measures

What we must achieve to be successful


Specific outcomes expressed in measurable terms (NOT activities) Indicators and Monitors of success Desired level of performance and timelines Planned Actions to Achieve Objectives 60 60

AI1 M3 T1

mbustaman/IAB/KPM/12

mbam@IAB.MOE 07

mbustaman/IAB/KPM/12

61

MATLAMAT SEKOLAH
Bidang Keberhasilan Utama (BKU/KRA) yang menjadi fokus ialah seperti berikut 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.1.6 8.1.7 8.1.8 KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM PEMBANGUNAN STAF INFRASTRUKTUR DAN FIZIKAL KOMUNITI PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN KEWANGAN

mbustaman/IAB/KPM/12

63

CUSTOMER PERSPECTIVE

KRA:
Strategic Objective Strategic Measures (2011, 2012,2013) KPI Target KPI Owner Strategic Initiatives 2011 Strategic Initiatives Accountability

C1.

C1.1

Tov:: 2011: 2012: 2013:

C1.2

BL: NEW ST: LT

mbustaman/IAB/KPM/12

64

Misi Sekolah: Visi Sekolah:.. Isu Strategik: Peningkatan prestasi belum mencapai tahap yang diinginkan. KRA/Matlamat Strategik: Peningkatan Prestasi Akademik
Objektif Peningkat kan prestasi UPSR
Petunjuk

Tov
(base)

2012 1.8

2013 1.7

2014 1.50

Inisiatif / Strategi 1. meningkakan Kapibiliti guru dalam P&P 2. meningkakan Kemahiran Belajar pelajar 3. Meningkatkan sokongan komuniti

Akauntibiliti

(KPI) GPS

2.0

GPK 1 (p)

% Lulus

93

94.5

97.0

100

GPK HEM GPK koku

% 5As

10%. 1

12%

16%

20%

ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN


Isu Strategik: Bidang HEM MATLAMAT STRATEGIK OBJEKTIF Indikator Prestasi 2005 TOV 2006 2007 2008 2009 2010

1. Masih terdapat pelajar yang melakukan kes salah laku

2. Pengurusan SPBT yang perlu ditingkatkan

Pemantap an pengurus an HEM untuk menjana sekolah unggul

1. Pempertingkatkan kecemerlangan pengurusan HEM melalui: A. Mengurangkan kadar kes salah laku B. Pengurusan SPBT yang cekap berasaskan

Bil kes salah laku Kes Berat Kes Sederhana Kes Ringan

10 100 150

5 70 100

3 50 70

1 30 50

0 15 20

0 0 0

% buku SPBT yang hilang % buku SPBT yang rosak % pelajar yang tidak menerima SPBT

10

3. Pengurusan kesihatan pelajar perlu ditingkatkan

C. Peningkatkan kualiti kesihatan pelajar

% pelajar mendapat rawatan di sekolah

90

94

98

100

100

100

ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN


Isu Strategik: Bidang HEM Matlamat Strategik OBJEKTIF Indikator Prestasi 2005 TOV 2006 2007 2008 2009 2010

Pempertingkatkan kecemerlangan pengurusan HEM & sahsiah pelajar

4. Pemantapkan pengurusan makanan di asrama.

Bilangan pelajar / ibu bapa yang membuat aduan Bil kes tidak cukup makanan

10

5. Pematapkan pengurusan keselamatan pelajar

Bil kes kecurian

20

10

Bil kes buli

ISU, MATLAMAT,OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN


Isu Strategik Bidang kokurikulum

Sasaran
Matlamat Strategik Objektif Indikator Prestasi (KPI) 06 07 08 09 10

Pengurusan kokurikulum kurang mantap, penglibatan pelajar rendah & aktiviti berprestasi tinggi tahap rendah

Peningkatkan kecemerlangan prestasi pelajar dalam kokurikulum

Peningkatkan kecemerlangan unit kokurikulum: -Sukan dan permainan -Kelab dan persatuan -Badan Beruniform

% Unit Kokurikulum yang mencapai piawai kualiti pengurusan % penglibatan pelajar secara aktif berdasarkan laporan mingguan % pencapaian A dalam permarkahan akhir kokurikulum

80

90

100

100

100

60

70

80

90

100

10

15

20

25

30

sambungan
Isu Strategik Bidang KOKO
Guru-guru kurang kepakaran dalam bidang sukan dan permainan

Matlamat Strategik

Objektif

Indikator Prestasi (KPI)


% guru yang memiliki sijil kejurulatihan & kepimpinan kokurikulum

Sasaran
06 07 08 09 10

Peningkatan Kecemerlangan KOKurikulum

Peningkatkan kecemerlangan pengurusan & kepimpinan kokurikulum

10

25

20

25

30

Pencapaian pelajar dalam kokurikulu m kurang memberangs angkan

Peningkatkan kecemerlangan pelajar dalam kokurikulum (sukan berprestasi tinggi)

Tahap pencapaian dalam pertandingan

Daerah Negeri Kebangsaan

8J 1J

10J 2J P

12J 3J P

14J 4J NJ

16J 5J J

ISU, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN


Bidang Isu Strategik Staf yang bermotivasi dan berdisiplin tonggak kejayaan sekolah. Matlamat Strategik Peningkatka n amalan budaya cemerlang dikalangan semua staf Objektif Indikator Prestasi Sasaran 06 80 07 90 08 100 09 100 10 100

PENGURUSA N DAN PENTADBIRA N (staf)

Peningkatkan motivasi semua staf

% ketepatan masa % komited terhadap tugas

75

80

90

95

100

Guru baru perlu dipertingkatk an kemahiran pengurusan dan pentadbiran instruksional

Peningkatka n kemahiran dan kecekapan pengurusan dan kepimpinan instruksional dikalangan guru.

Peningkatka berkesan strategi p&P Peningkatkan pengunaan ICT dan bahasa inggeris dalam p&p

% aduan pelajar -Jumlah Pencerapan -Tahap skala prestasi

70

75

85

90

100

Fasa

Contoh Proses Penjanaan Strategi & Taktik

ANALISIS PERSEKITARAN UNTUK MENJANA STRATEGI


KEKUATAN (S) 1. Sekolah Berasrama Penuh 2. Pelajar Terpilih 3. Guru Terlatih dan Mencukupi 4. Sumber Kewangan Mencukupi 5. Ramai guru tinggal di kuarters sekolah 6. Komitmen guru tinggi 7. Pengurusan kewangan tanpa teguran 8. Disiplin terkawal 9. Sekolah satu sesi 10. Semangat sepasukan yang tinggi 11 Bilik Guru yang selesa 12 Sekolah PTJ KELEMAHAN (W) 1. Kualiti PMR & SPM masih BELUM mencapai sasaran SBP 2. 60% guru terlatih adalah kurang pengalaman 3. Kurang guru BM, BI dan P. Islam 4. Ramai guru terlibat dengan program luar sekolah ( P&P tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna) 5. Bilangan guru yang bersedia menjadi warden kurang 6. Kurang kepakaran dikalangan guru dalam bidang sukan dan permainan. 7. Perpindahan guru di pertengahan tahun tanpa pengganti. 9. Sukar untuk mendapat guru yang mahu menjadi warden 10. Tanah kawasan sekolah tidak subur /gersang 11. Masih ada pelajar yang melanggar peraturan sekolah 12. Masih ada pelajar yang sering terkena jangkitan penyakit 13. Kualiti makanan masih rendah 14. Kawalan keselamatan masih perlu ditingkatkan 15Pengurusan SPBT masih lemah CABARAN/ANCAMAN ( T) 1. Terdapat kafe siber berhampiran dengan sekolah 2. pengaruh dan anasir negatif dari luar. 3.Bilangan pelajar berasal dari Lembah Klang yang agak tinggi ( telah terdedah dengan budaya negatif ) 4. Terdapat sebahagian ibu bapa kurang melibatkan diri dengan program-program sekolah 5. Sebahagian penjaga tidak menerima secara positif tindakan dan teguran dari pihak sekolah 6. Peruntukan keewangan yang tidak mengikut jadual

PELUANG (O) 1- Perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar. 2- Sokongan padu dari PIBG dan komuniti setempat 3- Mudah mendapat bantuan dari ahli politik 4- Bantuan agensi luar kepada pelajar 5- Ibubapa terdiri dari golongan berpendidikan tinggi

PENJANA STRATEGI (TOWS MATRIKS)


DALAMAN

LUARAN

KEKUATAN (S) 1. Sekolah Berasrama Penuh 2. Pelajar Terpilih 3. Guru Terlatih dan Mencukupi 4. Sumber Kewangan Mencukupi 5. Kemudahan dan Prasarana lengkap 6. Komitmen guru tinggi 7. Pengurusan kewangan tanpa teguran 8. Disiplin pelajar terkawal 9. Sekolah satu sesi 10. Semangat sepasukan yang tinggi

KELEMAHAN (W) 1 Ramai guru terlibat dengan program luar sekolah ( P&P tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna) 2 Bilangan guru yang bersedia menjadi warden kurang 3. Perpindahan guru di pertengahan tahun tanpa pengganti. 4 Sukar untuk mendapat guru yang mahu menjadi warden 5 Masih ada pelajar yang melanggar peraturan sekolah 6 Sistem komunikasi dalaman perlu dipertingkatkan 7.Kualiti makanan masih rendah 8. Kawalan keselamatan masih perlu ditingkatkan 9. Penghayatan tentang kerja berkualiti masih rendah
WO

PELUANG (O) 1- Perhubungan yang baik dengan semua pihak dan agensi luar. 2- Sokongan padu dari PIBG dan komuniti setempat 3- Mendapatbantuan dari ahli politik 4- Bantuan agensi luar kepada pelajar 5- Ibubapa terdiri dari golongan berpendidikan tinggi CABARAN/ANCAMAN ( T)
1. Terdapat kafe siber berhampiran dengan sekolah 2. Pelajar mudah terpengaruh dengan anasir negatif dari luar. 3.Bilangan pelajar berasal dari Lembah Klang yang agak tinggi ( telah terdedah dengan budaya negatif ) 4. Terdapat sebahagian ibu bapa kurang melibatkan diri dengan program-program sekolah 5. Sebahagian penjaga tidak menerima secara positif tindakan dan teguran dari pihak sekolah

SO S1,O5

ST S3, T3

WT

Objektif: Menjadikan kualiti sebagai fokus utama program

pembangunan staf tahun 2006

Strategi 1(S3, S6,S10,O1, O2,O3, W2, W4) : Meningkatkan semangat kecintaan kepada sekolah dan kerja berpasukan dikalangan warga sekolah Strategi 2 (S3, S6,S10,W6, W9, O1): Menekankan kepada prinsip kerja berkualiti (TQM) setiap masa dikalangan semua staf.

Analisa Cadangan Strategi


Isu Strategik Strategi yang dicadangkan Pelan Taktikal yang dicadangkan Fakta yg menyokong strategi ini Halangan untuk melaksanakan strategi ini Pendorong untuk memilih strategi

S1: Meningkatkan semangat kecintaan kepada sekolah dan kerja berpasukan dikalangan warga sekolah

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Program Perasa Summer Camp Hari Anugerah Kualiti Jamuan akhir tahun & hari keluarga Anugerah staf cemerlang Ceramah Motivasi Lawatan Benchmarking

S2:Menekankan kepada prinsip kerja berkualiti (TQM) setiap masa dikalangan semua staf.

2. 3. 4. 5.

Ceramah Kefahaman tentang TQM & ISO 9000 Bengkel pemantapan prosedur kerja Hari bersama pelanggan Kajian kepuasan pelanggan Lawatan benchmarking

ANALISA PEMILIHAN STRATEGI YANG TERBAIK


KRITERIA PEMILIHAN STRATEGI
STRATEGI 1 Guna Likart Scale
(1-5)

STRATEGI 2
Guna Likart Scale (1-5)

a.

tahap kesukaran prosedur kerja strategi yang dicadangkan

b.

kompetensi staf yang bertanggungjawab

2
4 5 5 5

3
4 3 3 5

c. sumbar kewangan dan kos pembiayaan terlibat d. kemudahan infrastruktur dan peralatan e. andaian keupayaan yang mengatasi halangan (risiko) f. andaian hasil yang dijangkakan / impaknya untuk mencapai objektif, matlamat / isu misi dan visi. g. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas. h. Kesesuaian dengan persekitaran terkini. i. Akur / kepatuhan dengan mandat / arahan (tidak guna skala, hanya Y / T)

3 4
Ya

2 5
Ya

JUMLAH (Ambil markah tertinggi tetapi mesti akur kepada (i) baru

33

28

PELAN TINDAKAN/ TAKTIKAL (STRATEGI 1) Strategi 1: Meningkatkan semangat kekitaan dan kerja
berpasukan dikalangan warga sekolah. i. PROGRAM: Kursus Pembimbing Rakan Sekerja (PERASA) ii. TANGGUNGJAWAB: Pengetua iii. TEMPOH MASA: Minggu kedua Februari (3 hari) iv. KOS: RM4000.00 v OUTPUT: 100% kehadiran dan semua yang terlibat mempunyai semangat kekitaan yang tinggi untukberubah. vi. KPI: 1. % Kehadiran staf. 2. % guru yang berpuashati dengan kursus. 3. Jumlah kos pengurusan kursus. 4. Bilangan kekerapan kursus/bengkel vii. PELAN KONTEGENSI: Guru Bimbingan dan Kaunseling jika fasilitator jemputan tidak hadir.

PELAN OPERASI 1
Nama Projek : Kursus Pembimbing Rakan Sekerja (PERASA) Objektif : Menjelang Disember 2006, sekolah dapat meningkatkan budaya kerja cemerlang dalam kalangan semua staf Tempoh: Februari hingga Disember KPI : 1. % Kehadiran staf. 2. % guru yang berpuashati dengan kursus. 3. Jumlah kos pengurusan kursus Sasaran : 1. Semua guru 2. Sekali setahun LANGKAH/PROSES KERJA
1 Mesyuarat staf 1.1 Ucapan Pengetua 1.2 Lantik AJK dan Agihan tugas (prosedur kerja/arahan kerja) 1.3 Tetap tarikh 1.4 Bincang kos/bajet 2.0 Tempahan tempat (Hotel Sri Malaysia) 3.0 Jemputan Penceramah Luar 4.0 Penyediaan peralatan, bahan kursus & tempat 5.0 Pelaksanaan 6.0 Penilaian dan pelaporan
PELAN TAKTIKAL 3

PELAN TAKTIKAL 3 (STRATEGI 3)

Contoh pelan Tindakan: Pendahuluan

VISI

SMKDP MENJADI SEKOLAH YANG BERKUALITI TARAF DUNIA

ISU STRATEGIK

Bekerja secara sepasukan dalam kalangan staf adalah kritikal bagi kecemerlangan sekolah

MATLAMAT STRATEGIK INDIKATOR PRESTASI (KPI)

Membina suasana tempat kerja yang menyeronokan.


Peratus penglibatan staf dalam semua program anjuran sekolah pada hari cuti kerja. 2005 (TOV) 85% 2006 87% 2007 89% 2008 91% 2009 95% 2010 100%

SASARAN

OBJEKTIF

Jangka Pendek Menjelang Disember 2006, semangat kerjasama secara sepasukan dalam kalangan staf ditingkatkan daripada 85% kepada 87%.

STRATEGI (2)

1. Memupuk semangat kerja berpasukan.

Pelan Tindakan (sambungan)


PROGRAM TANGGUNG TEMPOH JAWAB KOS RM OUTPUT KPI PELAN KONTEGEN SI

1. Hari Keluarga

Pengetua

2 hari

3000.0 0

Wujud kerjasama secara sepasukan dalam kalangan staf

% 1. Pengerusi penglibat Kelab Staf an staf Bilangan jam kerja sukarela

2. Program Pengerusi Sukan Kelab guru Pemuafakat dan staf an

Jan November

500.00

Kerja berpasuka n

% Pengerusi penglibat Kelab Staf an staf Bilangan jam kerja sukarela

PELAN OPERASI 3 Nama Projek : Hari Keluarga Objektif : Meningkatkan kerjasama sepasukan dalam kalangan guru dan staf Tempoh : sekali setahun KPI : % penglibatan staf Sasaran : 95% guru dan staf melibatkan diri
LANGKAH PROSES KERJA T/JAWAB KPI (tempoh masa) & Sasaran 1 Hari STATUS/KONTIGENSI

Mesyuarat staf 1.1 Ucapan Pengerusi 1.2 Lantik AJK dan Agihan tugas 1.3 Tetap tarikh 1.4 Bincang kos Tempahan bas dan penginapan Taklimat staf

Pengerusi Kelab Staf

2 3

Setiausaha Pengerusi Kelab Staf

1 Hari 1 hari

4
5

Pelaksanaan
Laporan, Refleksi dan penilaian

Semua staf
Setiausaha

2 Hari
3 Hari

Fasa

Pelaksanaan dan penilaian seterusnya refleksi penambahbaikan

BORANG PENGUKURAN PRESTASI DAN MAKLUM BALAS


MISI

VISI

MATLAMAT:

Objektif

KPI

Tov

Sasaran

Prestasi Sebenar

Ulasan

PENGUKURAN DAN PENILAIAN


KAEDAH BALANCE SCORECARD
PERSPEKTIF

Pencapaian Sebenar Objektif M1-O1 M1-O2 M1-O3 KPI Unit Pengukuran 20062007 20072008 20082009 20092010

Target 20062010

Matlamat Strategik M1

M2

M2-O1 M2-O2 M2-O3 M2-O4

SEKIAN, TERIMA KASIH

mbustaman/IAB/KPM/12

85

WASSALLAM. TERIMA KASIH

CONTOH 2 : Untuk Sekolah rendah: PERANCANGAN STRATEGIK

Pensyarah Pembimbing
Muhamad Bustaman Bin Haji Abdul Manaf

Master Trainer (specialist)

SELAMAT DATANG KE SK NONGKOLUD TUARAN

SEKOLAH PUNCAK ALAM

VISI TERCAPAI PADA TAHUN 2010

2010
PELAKSANAAN & PENILAIAN

OPERASI TAKTIKAL
STRATEGI

OBJEKTIF ISU, MATLAMAT & KPI ANALISIS PERSEKITARAN PENETAPAN HALA TUJU
PROSES PRA PERANCANGAN

2006

Nama Sekolah:

Kod Sekolah Gred No Tel/Fax LamanWeb Email

: : : : :

SK. NONGKOLUD PETI SURAT 805 89208 TUARAN XBA4331 A 088-788401 http://www.sknt1.zoom-a.com.my sk_nongkolud@yahoo.com ibrahim_hjpudin@yahoo.com asong@oum.edu.my

1
PRA PERANCANGAN

PRA PERANCANGAN
- Memberi taklimat dan latihan kepada
semua staf (persedian minda) - Menubuhkan Jawatankuasa Pelaksana - Mengumpul Maklumat sekolah dan prestasi sekolah, daerah & negeri - Membuat kajian keperluan (scan issues) - Membina jadual kerja pelaksana

AJK INDUK
Penasihat Pengerusi 1 Pengerusi 2 Pengerusi 3 Pengerus 4 Setiausaha AJK : Guru Besar : Guru Penolong Kanan Pentadbiran : Guru Penolong Kanan HEM : Guru Penolong Kanan Kokurikulum : Penyelia Petang : Guru-Guru panita : Guru penyelaras pusat sumber : Guru bestari : Guru pemulihan khas : Guru kelas : Staf sokongan : Guru kaunseling

SEJARAH SEKOLAH
Ditubuhkan pada tahun 1962, Sebagai NVS. Diasaskan oleh KK Hj Anih dengan mewakafkan tanahnya sebagai tapak sekolah. Di atas sebuah anak bukit dengan pemandangan yang indah panurama Teluk Mengkabong dengan perkampungan nelayan.

KEJAYAAN SEKOLAH
OLAHRAGA
2002- Johan Keseluruhan zon Mengkabong Tuaran. 2003 - Naib Johan zon Mengkabong Tuaran. 2004 - Naib Johan zon Mengkabong Tuaran. 2005 - Johan Keseluruhan zon Mengkabong Tuaran. 2006 - Naib Johan zon Mengkabong Tuaran.

BOLA SEPAK
2004 Johan Bola Sepak Lelaki & Perempuan Daerah Tuaran. 2005 Naib Johan Lelaki & Perempuan

CATUR
2005 Johan Daerah / Individu & Kumpulan

KEBUDAYAAN
2004 - Johan Koir SAJADAH & Tarian Daerah Tuaran Johan Tarian Rampaian.

NASYID
2004 Johan Festival Nasyid Daerah Tuaran - Naib Johan peringkat PPB. 2005 - Naib Johan Festival Nasyid Daerah Tuaran. 2006 Naib Johan Festinal Nasyid Daerah Tuaran.

PENCAPAIAN UPSR 2003 - 2005


PERATUS KESELURUHAN PENCAPAIAN MATA PELAJARAN
SUBJEK
BM Kefahaman

2003
98

2004
87

2005
97

BM Penulisan
B. Inggeris Matemaik

87
83 90

89
63 80

98
37 82

Sains

100

43

53

PERATUS KESELURUHAN PENCAPAIAN UPSR


TAHUN
PERATUS

2003
67.2

2004
37.2

2005
24

GURU BESAR
EN. IBRAHIM @ ASONG HJ PUDIN DGA34 MAKTAB : MAKTAB PERGURUAN KENT ( 1978-1979 ) MB DI SKNT1 : 22 OKT 2002

PK PENTADBIRAN
PN JESSIE ENTINGAN DGA32 MP GAYA KK MB DI SKNT1 : 30 OKT 2003

PK HEM
PN. JURIAH SALLEH DGA32 MP KENT TUARAN MB DI SKNT1 : 29 OKT 2005

PK KOKURIKULUM
PN. ROSLIA @ SILIAH GINDONG DGA32 MP KENT TUARAN MB DI SKNT1 : 30 OKT 2003

PENYELIA PETANG
PN. ROSMIAH K. KIUN DGA32 MP KENT TUARAN MB DI SKNT1 : 5 NOV 2003

BILANGAN GURU 2006

Gred Guru

Bilangan Guru Lelaki Perempuan 1 6 9

Jumlah Guru

DG 41 DGA 34 DGA 32 DG 29

1 1 0 11

2 1 6 20

JQAF
JUMLAH

1
14

2
18

3
32

LATAR BELAKANG IBU BAPA, KOMUNITI DAN PERSEKITARAN SEKOLAH KAJIAN SOSIO EKONOMI KELUARGA
BIL 1. 2. 3. 4. BUTIRAN PROFESIONAL KAKITANGAN KERAJAAN KERJA SENDIRI/NELAYAN BURUH / KILANG CATATAN 5% 10% 70% 15%

KAJIAN PENEMPATAN MURID


BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. KG. NONGKOLUD KG. SKIM PENEMPATAN TELIPOK KG.SENGKUANG KG. MELALIN KG. PANJUT TAMAN TELIPOK RIA LAIN-LAIN BUTIRAN CATATAN 33.64% 6.41% 15.00% 14.01% 4.84 % 14.84% 11.26%

DOKUMEN PENARAFAN KENDIRI SEKOLAH BERPANDUKAN 12 ELEMEN SKPM

2
HALA TUJU SKNT1

MANDAT
1. Akta Pendidikan 1996 2. Surat Pekeliling iktisas 3. Peraturan Perkhidmatan Awam 4. Peraturan Kewangan 5. Siaran JPN/PPD 6. Dasar-dasar Kerajaan 7. Pekeliling Kerajaan

MISI SEKOLAH Untuk memberi pendidikan kepada generasi muda melalui pengurusan pendidikan berkualiti bagi melahirkan generasi seimbang berlandaskan Falsafah Pendidikan Negara.

ANILISIS MISI
1. 2. 3. 4. 5. 6. Tujuan atau sebab ditubuhkan organisasi? * Untuk memberikan pendidikan. Kepada siapa perkhidmatan diberikan? * Generasi Muda Apakah hasil akhir yang diingini? * Generasi Seimbang Bagaimana dilaksanakan? * Melalui Pengurusan Berkualiti Apakah nilai-nilai sebagai asas pegangan? * Falsafah Pendidikan Negara Adakah ianya ringkas dan mudah diingati/difahami? * Ya

VISI SEKOLAH Mendapat tempat Pertama dalam Zon dan 5 sekolah terbaik daerah Tuaran pada Tahun 2010.

PIAGAM SEKOLAH
Sekolah Kebangsaan Nongkolud dengan penuh iltizam akan :

Memberi pendidikan yang berkualiti kepada anak didik kami. Menerapkan budaya ilmu sebagai benteng pertahanan diri dan lambang kejayaan yang bersepadu seperti yang dituntut Illahi. Memberi layanan yang seadilnya terhadap murid, guru dan Kakitangan sekolah. Memastikan pembayaran gaji guru dan kakitangan dibayar 3 bulan dari tarikh melapor diri bertugas. Melayan semua urusan ibubapa selewat-lewatnya masa 3 hari dengan ramah dan mesra.

LENCANA

BENDERA

MAKSUD WARNA

KUNING HIJAU PUTIH BIRU MERAH

WARNA DIRAJA CINTAKAN ALAM SEMULAJADI ILMU YANG SUCI SEMANGAT BERUSAHA CAHAYA KEJAYAAN

MOTTO
ILMU PENDIDIKAN TERAS KEJAYAAN
SATU PETUNJUK YANG SANGAT BERGUNA DALAM KEHIDUPAN. ILMU MERUPAKAN TERAS YANG DIPERLUKAN UNTUK MENCAPAI SEGALA CITA-CITA, TANPA ILMU PENDIDIKAN PASTI DIRI INDIVIDU AKAN TERJAJAH MINDANYA.

LAGU SEKOLAH
SK NONGKOLUD TERSERGAM INDAH KU RASA MEGAH MENJADI WARGA INGINKU JULANG JADI SEJARAH SEKOLAHKU YANG TERNAMA Ch. TERPAHAT DALAM HATI NAMAMU KU SEMADI PENYULUH KESURAMAN DIKALA KU KEKALUTAN

KECEMERLANGAN JADI PEGANGAN KEJAYAAN SATU WAWASAN MOGA AKAN TERBUKTI MENJANA MINDAKU INI

ANALISIS PERSEKITARAN
Menggunakan

Analisis SWOT
KEKUATAN A. Staf S1 GB yang berpengalaman & berpengetahuan S2 GB ialah JUP ETeMS M3, KOSM M3 dan AMA S3 GPK yang berkebolehan dan berdidikasi S4 2 orang guru JU (ICT)

Analisis SWOT
KEKUATAN B. S8 Murid

80% murid tinggal berhampiran dengan sekolah S9 Murid bermotivasi tinggi S10 Murid berprestasi tinggi S11 Kesedaran budaya & sosial yang tinggi

Analisis SWOT

KEKUATAN
D. Fizikal S12 Mempunyai Makmal Sains, Pusat Sumber. S13 Kelas yang mencukupi (6 kelas ) S14 Bilik guru yang kondusif

Analisis SWOT
KELEMAHAN A. Staf W1 GB selalu meninggalkan sekolah-urusan MGB, urusan PPD dan Kementerian. W2 Banyak staf perempuan ( cuti bersalinmengganggu jadual P & P) W3 2 orang guru JU ICT sering terlibat dengan aktiviti anjuran JPN & PPD) W4 W5 B. Guru-guru sering bekursus atau terlibat dgn program diluar sekolah Terdapat kalangan warga sekolah yang kurang memberi kerjasama

Murid W6 40% murid tidak bersarapan W7 Murid kurang tabiat membaca W7 Sambutan dlm sesuatu aktiviti kurang menggalakkan

Analisis SWOT

PELUANG A O1 Perkongsian bijak dengan pihak berkuasa tempatan O2 Perkongsian bijak dengan pihak swasta O3 Tenaga guru terlatih dan berpengalaman O4 Wakil rakyat (MP/YB) sentiasa memberi sokongan terhadap program sekolah O5 Sokongan padu PIBG

Analisis SWOT
CABARAN A Terdapat pelajar yang kurang berminat untuk ke sekolah 50 % ibubapa berpendapatan rendah Tahap kesedaran terhadap pendidikan ibubapa masih rendah Ibubapa sukar menghadirkan diri dalam aktiviti / mesyuarat PIBG Masalah pengangkutan bagi pelajar yang tinggal jauh dari sekolah Sumbangan bantuan kewangan daripada ibubapa terhad

T1
T2 T3 T4 T5 T6

4
ISU, MATLAMAT, KPI DAN SASARAN.

Isu, Matlamat,Objektif, KPI dan Sasaran


Bidang Isu Strategik Matlamat Strategik Objektif Indikator Prestasi Tov (06) Kurikulum Pencapaian akademik adalah bidang penting (core) untuk penilaian prestasi sekolah Peningkatkan pencapaian akademik. Peningkatkan Kelulusan UPSR % Kelulusan keseluruhan UPSR 50 Sasaran 07 55 08 60 09 65 10 70

Bilangan pelajar mendapat 5A % kelulusan %kelulusan %kelulusan %kelulusan %kelulusan

50 90 55 55 80

55 95 65 65 82

60 98 70 70 90

65 99 80 80 95

70 100 90 90 100

5
OBJEKTIF

OBJEKTIF (S.M.A.R.T.)
JANGKA PANJANG Meningkatkan kualiti pencapaian keseluruhan akademik ( UPSR) dari 29% ke tahap 70% dengan 20% tahap cemerlang A pada tahun 2010.

JANGKA PENDEK Meningkatkan pencapaian BI dalam UPSR dari 37% ke 50% pada tahun 2006.

kualiti pencapaian keseluruhan akademik ( UPSR) ke tahap 70% dengan 20% tahap cemerlang A pada tahun 2010.

Matlamat Strategik : Meningkatkan

AKADEMIK TAHUN 1
TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TAHUN 5

2005

2006

2007

2008

2009

2010

70%
65% 60% 55% 50%

TAHUN 6

24%

6
STRATEGI

PENJANA STRATEGIK (TOWS MATRIKS)


DALAMAN S-Kekuatan S1-Mempunyai pemimpin yang berkaliber S2-Mempunyai guru guru B.I yang terlatih S3-Mempunyai murid yang bermotivasi tinggi. S4-Mempunyai seorang pemeriksa kertas B.I UPSR Strategi 1 S1+S4+O2+O1+O4 1. Meningkatkan penguasaan BI dikalangan guru dan murid W-Kelemahan W1-Murid kurang berkomunikasi dalam BI W2-Tabiat membaca buku BI kurang W3-Penggunaan BI ditahap minima oleh warga sekolah

LUARAN

O-Peluang O1-Terdapat pusat tuition diluar O2-Sumbangan PIBG dan komuniti setempat dari segi kewangan dan tenaga. O3-Menerima BBM dari KPM dan JPN 04-Menjadi sekolah angkat YB T-Ancaman T1-Tahap penguasaan BI ibu bapa rendah T2- Tiada bahan bacaan tambahan dirumah T3-Kurang galakan daripada penjaga

Strategi 3 W1+W3+O3 1. Meningkatkan tahap berkomunikasi dalam BI

Strategi 2 S2+S3+S5+T3 1. Meningkatkan kesedaran dikalangan ibu bapa dan warga sekolah tentang kepentingan penggunaan BI

Strategi 4 W2+W3+T1+T2 1. Meningkatkan kesedaran dikalangan ibu bapa dan warga sekolah ttg bahan bacaan tambahan di rumah

PEMBINAAN STRATEGI UTAMA


Isu strategi Strategi yang dicadangkan Andaian/faktor Yang menyokong strategi Halangan untuk melaksanakan strategi a. Kurang galakan daripada penjaga Pendorong untuk memilih strategi ini

Meningkatkan kualiti & pencapaian BI dari 37% ke 50% pada tahun 2006

1.Meningkatkan a. Penggunaan penguasaan BI BI ditahap dikalangan guru dan minima oleh murid guru dan murid 2. Meningkatkan kesedaran dikalangan b. Tahap ibu bapa dan warga kesedaran ibu sekolah tentang bapa rendah kepentingan penggunaan BI 3. Meningkatkan tahap c. Kurang berkomunikasi dalam BI penglibatan murid

a. Mempunyai murid yang bermotivasi tinggi. b. Mempunyai guru B.I yang terlatih

b. Kurang berminat mata Pelajaran BI

ANALISA PEMILIHAN STRATEGI YANG STRATEGIK


KRITERIA PEMILIHAN STRATEGI 1
STRATEGI 1 Guna Likart Scale
(1-5)

STRATEGI 2
Guna Likart Scale (1-5)

STRATEGI 3
Guna Likart Scale (1-5)

a. tahap kesukaran proses kerja kompetensi staf yang bertanggungjawab

b. kompetensi staf yang bertanggungjawab


c. sumbar kewangan dan kos pembiayaan terlibat d. kemudahan infrastruktur dan peralatan e. andaian keupayaan yang mengatasi halangan f. andaian hasil yang dijangkakan / impaknya untuk mencapai objektif, matlamat / isu misi dan visi. g. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas. h. Kesesuaian dengan persekitaran terkini. i. Akur / kepatuhan dengan mandat / arahan (tidak guna skala, hanya Y / T)

2
1 5 5 5

3
5 1 3 3

5
3 1 3 4

3 4
Ya

3 3
Ya

3 3
Ya

JUMLAH (Ambil markah tertinggi tetapi mesti akur kepada (i) baru strategi dipilih)

30

22

23

7
PELAN TAKTIKAL

Pelan Tindakan
MISI MATLAMAT STRATEGIK INDIKATOR PRESTASI ATAU FAKTOR KRITIKAL KEJAYAAN OBJEKTIF STRATEGI Untuk memberi pendidikan kepada generasi muda melalui pengurusan pendidikan berkualiti bagi melahirkan generasi seimbang berlandaskan Falsafah

Meningkatkan pencapaian akedamik. Peratus kelulusan UPSR


Meningkatkan pencapaian BI dalam UPSR dari 37% ke 50% pada tahun 2006.

Meningkatkan penguasaan BI dikalangan guru dan murid

Bil

Tindakan

Tanggungjawab (pelaksana)
PANITIA BI

Tempoh masa
JUN - OKT

Sumber (kos,manusia alat)


RM500.00 Guru BI

Output

Petunjuk Prestasi
Peningkatan Keputusan BI Dalam PKBS/UPSR

Pelan Kontingensi
Latih Tubi Dan penyediaan modul

Catatan

Kelas Bimbimba n BI

Pencapaian dan minat Murid bertambah

Latihan berfoku s

Panatia BI

Pelan Tindakan
Bil
Pelan Taktikal Tanggungjawab Tempoh Kos/ Sumber (RM) Output Indikator Prestasi Pelan Kontigensi

1.

Kelas bimbingan Latihan berfokus

Guru Besar GPK 1 Panitia BI, BM,M3,SN

Jan- Okt

500.00

2.

J an- Okt

Pencapaian dan minat murid bertambah.

Keputusan PKBS UPSR Meningkat Ke 50%

Latih Tubi Mengikut Topik

8
PELAN OPERASI

PELAN OPERASI
Nama Projek: Kelas Bimbingan & Latihan Berfokus
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS/CATATAN

Mesyuarat 1.1 Ucapan GB 1.2 Bentang kertas konsep 1.3 Pembentukan AJK 1.4 Agihan tugas 1.5 Merancang jadual 1.6 Penyediaan Bahan 1.7 Hal-hal lain Mengenal pasti pencapaian TOV dan Head Count Menyediakan jadual kelas bimbingan dan agihan tugas guru Surat mesyuarat Kebenaran ibu bapa Jadual waktu Kelas dan latihan bermula Penilaian & Penambahbaikan: Pemantauan penggal pertama -Penilaian prestasi- laporan

GB GPK Kurikulum

1 hari

2 3

Setiausaha Peperiksaan Penyelaras Kelas

3 hari 1 minggu

Jawatankuasa Logistik Guru-guru AJK Pemantauan AJK Pelaporan

1 hari

5 6

Februari September 1 minggu

Carta Aliran
MULA
Mesyuarat

Menyediakan TOV/HQ

Menyediakan Jadual

Surat Menyurat

Pelaksanaan
TIDAK

Penilaian
YA

TAMAT

BORANG PENGUKURAN PRESTASI DAN MAKLUM BALAS


MISI

VISI

MATLAMAT:

Objektif

KPI

Tov

Sasaran

Prestasi Sebenar

Ulasan

PENGUKURAN DAN PENILAIAN


KAEDAH BALANCE SCORECARD
PERSPEKTIF

Pencapaian Sebenar Objektif M1-O1 M1-O2 M1-O3 KPI Unit Pengukuran 20062007 20072008 20082009 20092010

Target 20062010

Matlamat Strategik M1

M2

M2-O1 M2-O2 M2-O3 M2-O4

SEKIAN TERIMA KASIH.

PENERBIT TN. HJ. MOHD. SHAH B. HJ. HASSAN SK. BERPUSAT BUM-BUM, SEMPORNA KETUA UNIT EN. LUNGGO LEEM @ YUSRI SK. BUKIT QUOIN, TAWAU PENYELARAS EN. SALASA RAGOO @ REGU SK. TANJONG PISAU, SANDAKAN BUDAK PEJABAT EN. AZHAR SANI B. TAMAM SK. MUHIBBAH, SANDAKAN

FOKUS TUGASAN:
PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PEJABAT SK MUHIBBAH BATU 4, JALAN CECILY, 90000 SANDAKAN.

SEJARAH
Sekolah kebangsaan Muhibbah Sandakan dibuka pada bulan Disember 1991. Sekolah ini dibina di atas sebidang tanah tinggi yang telah diteres. Ia terletak di Batu 4, Jalan Cecily Utara. Sekolah Kebangsaan Muhibbah diperintis oleh 19 orang guru yang datangnya dari seluruh pelusuk Malaysia. Terdapat 2 bangunan 2 tingkat. Dibangunan ini terdapat sebuah Bilik Pusat Sumber, Bilik Muzik, Bilik Gerakan, Surau, Bilik Makmal, Bilik Guru, 2 Bilik Pendidikan Khas, Klinik Pergigian, Bilik Kerani dan bilik Guru Besar. Bermula pada bulan Januari 1992, murid-murid tahun satu seramai lebih kurang 440 orang merupakan perintis di sekolah ini. Kelas-kelas dipecahkan kepada nama-nama planet yang melambangkan sekolah ini berteraskan wawasan dan berilmu pengetahuan.

Bil. Murid Kelas L


PRASEKOLAH PEND. KHAS 13 23

Bil. Murid Jumlah Kelas L


26 32 4 UTARID ZUHRAH 18 20

Jumlah P
15 16 33 36

P
13 9

UTARID
1 ZUHRAH BUMI MARIKH

19
16 17 15

13
16 14 18

32
32 31 33

BUMI
MARIKH UTARID

19
16 20 15

18
20 23 26

37
36 43 41

UTARID
2 ZUHRAH BUMI MARIKH

18
19 17 18

14
13 15 14

32
32 32 32

ZUHRAH

BUMI
MARIKH UTARID

26
20 16 14

19
24 22 23

45
44 38 37

UTARID
ZUHRAH 3 BUMI MARIKH

17
18 17 17

20
19 18 19

37
37 35 36

ZUHRAH

BUMI
MARIKH

19
19

18
17

37
36

L JUMLAH

KESELU RUHAN

BIL.

LELAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

1.

13

45

58

-Pencapaian Organisasi yang lepas - UPSR - KoKum (Zon, Daerah, Gabungan, Negeri, Kebangsaan, Antarabangsa) - lain-lain pencapaian - Kemudahan Fizikal

-Memberi penjelasan/kefahaman tentang tujuan membina perancangan strategik dan faedahnya kepada organisasi kepada senior management staf

-Bentuk jawatankuasa kerja dan spesifikasi tugas.


-Mengumpul semua mandat yang ada Semak tahapcondition for success -Beri penjelasan tentang peranan dan tugas setiap ahli untuk memastikan kefahaman

Untuk Malaysia mencapai Pendidikan Bertaraf Dunia pada tahun 2020 maka Sabah dan Sarawak adalah menjadi penentu. Jika Sabah dan Sarawak gagal mencapai status pendidikan bertaraf dunia maka gagallah seluruh Malaysia.
Dato Dr. Ahmad Bin Sipon, Ucapan Utama Dalam Dialog Borneo, 29 Nov- 2 Dis 2005.

- Akta Pendidikan 1996 - Dasar Pendidikan Kebangsaan (PIPP 2006-20100 - Dasar Wawasan Negara 2001-2010 -Surat Pekeliling Ikhtisas -PKPA -Arahan Perbendaharaan -Lain dasar Kerajaan Malaysia

Menyediakan pendidikan berkualiti kepada generasi muda bagi menghasilkan modal insan cemerlang melalui pengurusan pendidikan bertaraf dunia dengan berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

PENDIDIKAN BERKUALITI PENJANA SKM CEMERLANG TARAF DUNIA

Kami warga SKMU dengan penuh komited dan berjanji untuk memberi perkhidmatan dan layanan terbaik kepada pelanggan kami seperti berikut:
Murid: 1.1 1.2 Memberi pendidikan yang terbaik kepada semua pelajar sebagaimana yang dirancang dalam perancangan sekolah Mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif, harmoni, kasih sayang dan mesra kepada semua murid.

1.4 1.5

1.6

Memastikan kebajikan dan keselamatan semua murid pada setiap masa. Melaksanakan secara berkesan semua kegiatan kokurikulum yang dirancang sehingga mencapai matlamat yang ditetapkan Memastikan semua murid yang berbakat diberi bimbingan dan galakan sepenuhnya sehingga mencapai peringkat tertinggi dalam bidang kokurikulum.

2. Ibu, Bapa dan Penjaga: 2.1 Memberi maklum balas sewajarnya terhadap semua urusan pelanggan dengan kadar tidak lewat di 2 hari. Memastikan ibu bapa dan penjaga yang berurusan di kaunter mendapat layanan mesra dan diselesaikan dalam masa 15 minit.

2.2

3. Stakeholders: 3.1 Memastikan setiap arahan dan permohonan daripada PPD, JPN dan KPM mendapat maklum balas dalam tempoh 3 hari.

4. Guru dan Kakitangan: 4.1 Memastikan setiap guru dan kakitangan dilayan secara adil dan saksama. Mematuhi segala arahan dan dasar yang telah ditetapkan.

4.2

Sekolah cantik Murid cerdik Hasil menarik

AMANAH BERTANGGUNG JAWAB KOMITED JUJUR IKHLAS SETIA MUAFAKAT

SLOGAN Berusaha, Berdisiplin, Berbakti REKABENTUK LOGO Bulan bintang :- . Obor : 5 bulatan : Jangka sudut : WARNA Kuning : Merah : Biru : Hijau :

*CUBA KAITKAN DGN MISI DAN VISI SEKOLAH

WARNA Kuning : Merah :

STRENGTH S1- Guru Besar berpengalaman S2- Mempunyai Peruntukan PTJ, PCG & SUWA S3- Bilangan KTBM mencukupi S4 Kelengkapan pejabat mencukupi S5 Murid tinggal berhampiran dengan sekolah S6-Tiada kes salah laku yang berat. 100% Guru terlatih

OPPORTUNITIES O ) O1 - Perhubungan yang baik dengan pihak audit O2 Hubungan baik dengan PPG O3 perhubungan yang baik dengan KPT sekolah berdekatan O4 Hubungan baik dengan Akauntan O5- Hubungan baik dengan PIBG

WEAKNESS W1 Ketua Pembantu Tadbir tidak cekap W2 kurang pemantauan dari pentadbir W3-Pencapaian UPSR ditahap sederhana W4-Guru kurang motivasi W5-Pelajar tidak mengikut arahan W6-Kemudahan tidak mencukupi

THREATS T1 - Keluarga kurang memahami tugas KPT T2- Masalah rumah tangga T3- Jarak tempat tinggal jauh dari sekolah T4-Tahap kesedaran ibubapa terhadap pendidikan anak-anak masih rendah T5- Padang sekolah tidak elok T6- sosial ekonomi ibu bapa

ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)

SASARAN 06 07 08 09 10

KURIKULUM 1. Pencapian Akademik kurang memuaskan.

Peningkatkan pencapaian akademik ketahap cemerlang

% kelulusan UPSR %memperolehi 5A % menguasai 3M

65

68

72

77

85

0.4

0.7

1.1

1.6

2.1

75

80

88

95

100

KOKURIKULUM 1. Pencapaian aktiviti kokum kurang memuaskan

Peningkat pengelibatan dan pencapaian pelajar kegiatan kokurikulum sehingga peringkat negeri.

Juara Peringkat -Zon -Daerah -Bahagian -Negeri

NJ P

J NJ P

J J NJ P

J J J J

ISU STRATEGIK HEM 1. Sahsiah pelajar kurang memuaskan PEMBANGUNAN STAF 1. Kurang kemahiran dan pengetahuan dikalangan staf

MATLAMAT STRATEGIK

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)

SASARAN
06 15 20 12 07 12 17 10 08 8 12 7 09 4 6 3 10 0 0 0

Pemantapkan sahsiah dikalangan pelajar

% ponteng % salahlaku % vandalisme

Peningkat kemahiran dan pengetahuan dikalangan staf

% Penggunaan ICT % Penggunaan BI % Penggunaan BBB

20 30 40

17 27 35

12 22 25

4 11 10

0 0 0

KOMUNITI 1. Pengelibatan ibubapa dalam program sekolah kurang baik

Peningkatkan pengelibatan ibubapa dalam program sekolah

% kehadiran % sumbangan

60 40

50 30

35 15

20 5

0 0

ISU STRATEGIK FIZIKAL 1.Mendapatkan anugerah 3K bagi peringkat negeri PENGURUSAN & PENTADBIRAN PEJABAT 1. Pengurusan sistem fail kurang Baik 2. Pengurusan kewangan kurang cekap

MATLAMAT STRATEGIK

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI)

SASARAN
06 10 15 10 07 13 18 13 08 18 22 17 09 23 24 21 10 25 25 25

Peningkatkan pengurusan 3K diperingkat sekolah

% indeks keselamatan % indeks kebersihan % indeks keceriaan

Peningkat kemahiran dan pengetahuan dalam pengurusan pejabat Peningkatkan kecekapan pengurusan kewangan

Indeks piawai dari MAMPU

Sepanjang masa

Bilangan teguran audit

Tidak mendapat sijil audit berteguran

Pengurusan Dan Pentadbiran Pejabat


OBJEKTIF JANGKA PANJANG PENTADBIRAN 1. Pengurusan OBJEKTIF JANGKA PENDEK

- Meningkatkan

Pentadbiran kurang cekap

kecekapan semua kerani dan pihak pengurusan dalam tatacara pengurusan kewangan sekolah.

STRENGTH
S1- Guru Besar berpengalaman S2- Mempunyai Peruntukan PTJ, PCG & SUWA S3- Bilangan KTBM mencukupi S4 Kelengkapan pejabat mencukupi S5 Murid tinggal berhampiran dengan sekolah S6-Tiada kes salah laku yang berat.

WEAKNESS
W1 Ketua Pembantu Tadbir tidak cekap W2 kurang pemantauan dari pentadbir W3-Pencapaian UPSR ditahap sederhana W4-Guru kurang krusus dan motivasi

OPPORTUNITIES O )
O1 - Perhubungan yang baik dengan pihak audit O2 Hubungan baik dengan PPG O3 perhubungan yang baik dengan KPT sekolah berdekatan O4 Hubungan baik dengan Akauntan O5- Hubungan baik dengan PIBG

1. Memantapkan kemahiran dan pengurusan pentadbiran. (S2,S3,S4,O1,O3,O4).

3.Meningkatkan tahap kecekapan pengurusan. ( W1,W2,O1,O3,O4)

THREATS
T1 - Keluarga kurang memahami tugas KPT T2- Masalah rumah tangga T3- Jarak tempat tinggal jauh dari sekolah T4-Tahap kesedaran ibubapa terhadap pendidikan anak-anak masih rendah T5- Padang sekolah tidak elok

2. Meningkatkan kesedaran dan pengelibatan keluarga. ( S2,T1,T2,T3 )

4.Meningkatkan kesedaran/motivasi di kalangan KTBM ( W1, W2, T1,T2 ,T3 )

KRITERIA PEMILIHAN
a. tahap kesukaran proses kerja kompetensi staf yang bertanggungjawab b. kompetensi staf yang bertanggungjawab c. sumbar kewangan dan kos pembiayaan terlibat d. kemudahan infrastruktur dan peralatan e. andaian keupayaan yang mengatasi halangan f. andaian hasil yang dijangkakan / impaknya untuk mencapai objektif, matlamat / isu misi dan visi. g. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas. h. Keseuaian dengan persekitaran terkini. i. Akur / kepatuhan dengan mandat / arahan

STRATEGI 1 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 4 5 3 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4

3 5 Ya

4 5 Ya

4 5 Ya

3 5 Ya

JUMLAH

38

38

36

35

ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK INDIKATOR PRESTASI (KPI) & Sasaran OBJEKTIF (1)

Pengurusan kewangan kurang cekap. Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan kewangan sekolah.
Bilangan teguran audit Tempoh tiada teguran audit Tov 2005: 1 teguran. 2006: 0. 2007: 0. 2008:0 Tempoh: 3 tahun tiada teguran. - Meningkatkan kecekapan semua kerani dan

pihak pengurusan dalam tatacara pengurusan kewangan sekolah. Memberi latihan intensif secara berkala kepada staf tentang pengurusan kewangan sekolah sebagaimana kehendak Perbendaharaan.

Strategi (1)

Taktik/tindakan (1) Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber Output Indikator Prestasi

Kursus Pengurusan Kewangan


1. Ketua kerani 2. Kerani kewangan JUN-OGOS

RM400 (PTJ)

Pengurusan Kewangan yang cekap dan tiada teguran audit

Bilangan kehadiran kursus Bilangan peserta puashati terhadap kursus.

Bilangan kekerapan kursus

Pelan Kontingensi

1. Temujanji dengan Audit peringkat gabungan. 2. Perkongsian dengan KPT sekolah (PTJ) berdekatan.

NAMA PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN PENGURUSAN KEWANGAN OBJEKTIF PROGRAM: Menjelang akhir tahun 2006 pengurusan kewangan mencapai tahap minimum mengikut Indeks Piawai Anugerah Pengurusan Kualiti Kewangan. PROSES ALIRAN KERJA:

LANG KAH

PROSES KERJA

T/JAWAB

TEMPOH

STATUS

Mesyuarat 1.1 Ucapan GB 1.4 Agih Tugas 1.5 Peningkatan Kecekapan Pengurusan Pentadbiran 1.6 Bincang kos 1.7 Hal-hal lain Memohon Kursus-kursus yang ditawarkan Menghadiri Kursus

-Ketua kerani -Kerani Kewangan -Kerani pentadbiran

JUNOGOS

-Ketua kerani -Kerani Kewangan -Kerani pentadbiran -Ketua kerani -Kerani Kewangan -Kerani pentadbiran 1 minggu

LANG KAH

PROSES KERJA

T/JAWAB

TEMPOH

STATUS

Pelaksanaan
4

-Ketua kerani -Kerani Kewangan -Kerani pentadbiran


-Guru Besar

Sepanjang masa

Penilaian 5

Sebulan sekali 2 kali setahun Selepas di audit

- Audit Gabungan Post mortem Guru besar

-Pelaksanaan dan penilaian


-Seterusnya refleksi - Penambahbaikan

CONTOH BORANG PENGUKURAN PRESTASI DAN MAKLUM BALAS


MISI

VISI

MATLAMAT:

Objektif

KPI

Tov

Sasaran

Prestasi Sebenar

Ulasan

PENGUKURAN DAN PENILAIAN KAEDAH BALANCE SCORECARD


PERSPEKTIF

Pencapaian Sebenar
Unit Pengukuran 20062007 20072008 20082009 20092010

Target
20062010

Matlamat Strategik M1

Objektif M1-O1 M1-O2 M1-O3

KPI

M2

M2-O1

M2-O2
M2-O3 M2-O4

Muhammad Bustaman b. Abdul Manaf

Institut Aminuddin Baki Kementerian Pelajaran Malaysia

Lebih baik fikirkan bagaimana nak bagi jadi daripada memikirkan alasan kenapa tidak jadi

Senyuman penceramah menusuk jiwa Kalahkan jelingan si anak dara Tujuk ajar diberi sungguh bermakna Akan kami abadikan jasa saudara
Buat penceramah yang sentiasa ceria Keramahan anda pemudah bicara Pelan strategik isu utama Penentu halatuju sekolah perkasa
Hak cipta terpelihara Azhar Sani Tamam Guru Besar SK. Muhibbah Sandakan 19 Mei 2006

Kalau Sabah penentu kegagalan Malaysia Adakah kita mendengar saja Dimanakah letaknya kewibawaan kita Atau beribu alasan perlu direka
Aku kerja bukan kerna nak kaya Amanah yang diberi kan ku laksana Apa lah guna gaji diterima kalau kerja di beri, alasan melata Panduan diberi memudahkan cara Beban yang berat sudah tak terasa Harapan tuan tanggungjawab bersama Akan kami realisasikan kehendak Negara

CONTOH PERANCANGAN STRATEGIK- SEK RENDAH 1

Pensyarah Pembimbing Muhamad Bustaman Bin Haji Abdul Manaf

PENGURUSAN STRATEGIK
Pendekatan yang digunakan dalam perancangan strategik ini berasaskan model John M. Bryson dalam bukunya yang bertajuk Strategic planning for public and non profit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement 3rd Edition

MODEL PERANCANGAN STRATEGIK SK.JALAN KUANTAN 2


Fasa 7. Penilaian Prestasi & Penambahbaikan berterusan Fasa 6. Pelaksanaan Strategi (Implimentasi) Fasa 5. Penjanaan Strategi, Pelan Taktikal dan Pelan Operasi Fasa 4. Isu Strategik, Matlamat, KPI dan Objektif/Sasaran Fasa 3. Analisis Persekitaran (SWOT): Maklumat Dalaman & Luaran

Fasa 2. Hala tuju organisasi (Mandat,Misi,Visi, Misi dan Visi secara implisit)
Fasa 1. Pra Perancangan (Pembentukan J/Kuasa dan pengumpulan maklumat)

Sumber asal: Bryson, J.M (2003) Strategic Planing for Public and Non-Profit Organisation. San Francisco: Jossey-Bass

PROSES PRA PERANCANGAN


1. 2. 3. Mengadakan taklimat kepada staf tentang tujuan dan faedah pembinaan perancangan strategik Menubuhkan jawatakuasa kerja dan senarai tugas. Mengumpul maklumat tentang:
Latarbelakang organisasi
Sejarah Lokasi Enrolmen murid Staf Demografi Penduduk Kemudahan Fizikal

Prestasi Akademik Pencapaian Kokurikulum

4.

Mengenal pasti mandat dan arahan terkini.

PEMBINAAN PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH


Bil 1 Fasa 1: Pra Perancangan Perkara

JADUAL KERJA Dis. 2006 Jan. 2007 Feb. 2007


1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1.1 Penubuhan Jawatankuasa Induk 1.2 Taklimat pembinaan perancangan strategik Jawatankuasa Kerja 1.3 Agihan tugas kepada guru-guru Jawatankuasa Kerja 1.4 Mengumpul maklumat: 1.4.1 Latar belakang sekolah 1.4.2 Sejarah Sekolah 1.4.3 Enrolmen Murid 1.4.5 Prestasi akademik dan kokurikulum 1.4.6 Disiplin Murid 1.4.7 Demografi Penduduk 1.4.8 Persekitaran Sekolah 1.4.9 Kemudahan Fizikal

PEMBINAAN PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH


Bil Perkara

JADUAL KERJA
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

Dis. 2006 Jan. 2007 Feb. 2007

Fasa 2: Halatuju Organisasi 2.1 Menyemak dan menganalisis mandat 2.1.1 Dasar Pendidikan Kebangsaan 2.1.2 Akta Pendidikan 2.1.3 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 2.1.4. Pekeliling Perkhidmatan Awam 2.1.5 Pekeliling Perbendaharaan 2.1.6 Pekeliling Ikhtisas

Fasa 2:Halatuju Sekolah 3.1 Mendefinisikan hala tuju sekolah 3.1.1 Menyemak pernyataan misi 3.1.2 Menyemak pernyataan visi 3.1.3 Menyemak pernyataan piagam pelanggan 3.1.4 Menyemak pernyataan moto, slogan, logo dan warna organisasi 3.1.5 Mempromosi halatuju 3.1.5.1 Perhimpunan 3.1.5.3 Perjumpaan ibubapa 3.1.5.3 Mural

PEMBINAAN PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH


4 Fasa 3: Analisis Persekitaran 6.1 Analisis persekitaran 6.1.1 Analisis Persekitaran Sekolah 6.1.2 Analisis Persekitaran Bidang 6.1.3 Pengumpulan analisis persekitaran 6.1.4 TOWS Matrik 5 Fasa 4: Isu, Matlamat,KPI Sasaran dan Objektif 5.1 Kenal pasti dan pilih isu-isu strategik 5.2 Membentuk matlamat strategik & KPI 5.3 Menetapkan objektif jangka pendek & panjang 6 Fasa 5: Penjanaan Strategi, Pelan Taktikal & Pelan Operasi 6.1 Pembinaan dan pemilihan strategik utama 6.2 Membina plan taktikal 6.3 Merangka dan membina pelan operasi 7 8 Fasa 6: Pelaksanaan Strategi 7.1 Pelaksanaan Pelan Taktikal dan Operasi Fasa 7: Penilaian Prestasi dan Penambahbaikan berterusan 8.1 Borang penilaian prestasi

JADUAL KERJA

PEMBINAAN PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH


Pengerusi : PN. HJH. RAMLAH BT. NURDIN Jawatankuasa Induk (GURU BESAR) : PN. NORSAPIAH BT. ABU (GPK KURIKULUM) : PN. ZAIROS BT. HJ. KASIM (GPK HAL EHWAL MURID)

Naib Pengerusi 1 Naib Pengerusi 2

Naib Pengerusi 3
Setiausaha AJK

: EN. MOHD SADLI B. HARUN (GPK KOKURIKULUM)


: EN. MOHD. SAIFUL B. ABDULLAH (GURU BIMBINGAN & KAUNSELING) : SETIAUSAHA PEPERIKSAAN KETUA PANITIA MATAPELAJARAN GURU DISIPLIN SETIAUSAHA SUKAN GURU DATA PENBANTU TADBIR

PEMBINAAN PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH


Penasihat

Jawatankuasa Kerja

: PN. HJH. RAMLAH BT. NURDIN (GURU BESAR) : PN. NORSAPIAH BT. ABU

Pengerusi J/Kuasa Kurikulum

Pengerusi J/Kuasa Kokurikulum


Pengerusi J/Kuasa Hal Ehwal Murid Pengerusi J/Kuasa Kewangan

: EN. MOHD. SADLI B. HARUN


: PN. ZAIROS BT. HJ. KASIM : PN. ROHANI B. ABDUL TALIB

Pengerusi J/Kuasa Pentadbiran Pejabat


Pengerusi J/Kuasa Persekitaran dan Kemudahan Fizikal Pengerusi J/Kuasa Pembangunan Sumber Manusia

: PN. NORSAPIAH BT. ABU


: PN. ZAIROS BT. HJ. KASIM : PN. NORSAPIAH BT. ABU

Pengerusi J/Kuasa Perhubungan Luar

: PN. ZAIROS BT. HJ. KASIM

LATAR BELAKANG SEKOLAH


Lokasi

LATAR BELAKANG SEKOLAH


14 Mac 1960 - ditubuhkan sebagai Sekolah Jalan Kuantan dengan menumpang di Sekolah Inggeris Jalan Batu. Mrs. D. Goh dilantik sebagai Guru Besar. 2 Mei 1960 - Berpindah ke bangunan baru pada 1963 - dijadikan 2 buah sekolah iaitu SRK. Jalan Kuantan 1 dan SRK. Jalan Kuantan 2 dengan menggunakan kawasan dan bangunan yang sama. Pn. Chew Kim Kee dilantik sebagai Guru Besar pertama SRK. Jalan Kuantan 2 Disember 1999 - bangunan baru mula dibina di padang sekolah. Januari 2003 - berpindah ke bangunan baru. Mengalami penguncupan murid dengan penutupan Flat Pekeliling pada tahun 2005.

Sejarah

LATAR BELAKANG SEKOLAH


Guru Besar
Pn. Chew Kim Kee 1963 - 1970 Tn. Hj. Md. Isa b. Abdullah 1985 - 1987

Pn. Laila Rozita 1971 - 1979

Tn. Hj. Osman b. Ludin 1987 - 1993

En. Abd. Latiff b. Abd. Hadi,PJK 1980 - 1982

Pn. Hjh. Nafisah bt. Ahmad 1993 - 1998

Tn. Hj. Abas b. Abd. Latiff 1982 - 1985

Pn. Hjh. Sabariah bt. Ahmad 1998 - 2001

Pn. Hjh. Ramlah bt. Nurdin 2001 - sekarang

LATAR BELAKANG SEKOLAH


Organisasi

Pn. Ramlah bt. Nurdin GURU BESAR

Pn. Norsapiah bt. Abu GPK KURIKULUM

Pn. Zairos bt. Hj. Kasim GPK HAL EHWAL MURID

En. Mohd. Sadli b. Harun GPK KOKURIKULUM

LATAR BELAKANG SEKOLAH


Staf

Akademik
GRED Bil JAWATAN DGA3 DGA29 DGA32 4 JUMLAH

DG41

GURU BESAR

1 3 22 3

1 3 25

GURU PENOLONG KANAN

GURU BIASA

JUMLAH

22

29

LATAR BELAKANG SEKOLAH


Staf

Sokongan
Bil 1 2 3 3 Jawatan Pembantu Tadbir Pembantu Am Rendah Pembantu Pra Sekolah Pekerja Swasta Bil 1 1 1 4

LATAR BELAKANG SEKOLAH


Enrolmen
Lelaki 2005 2006 Tahun 1 60 28 Tahun 2 53 44 Tahun 3 47 37 Tahun 4 58 30 Tahun 5 38 36 Tahun 6 55 32 JUMLAH 311 207

Murid

Perempuan 2005 2006 45 27 57 27 43 36 53 30 42 27 45 34 285 181

JUMLAH 2005 2006 105 55 110 71 90 73 111 60 80 63 100 66 596 388

LATAR BELAKANG SEKOLAH


Demografi
Murid berasalPenduduk daripada: Flat Pekeliling, Jalan Tun Razak Kuarters Hospital Kuala Lumpur Kampung Puah, Setapak Kuarters Pulapol Penjaga terdiri daripada: 40 % Kakitangan kerajaan 35 % Kakitangan Swasta 30 % Bekerja Sendiri Pendapatan Penjaga: 6 % di bawah RM 600.00

LATAR BELAKANG SEKOLAH


Kemudahan
1 buah Pejabat Pentadbiran 1 buah Bilik Gerakan 1 buah Bilik Guru 2 buah Makmal Komputer 2 buah Bilik Sains 2 buah bengkel Kemahiran Hidup 1 buah Bilik SAL/PAK 1 buah Bilik BOSS (SPBT) 1 buah Bilik Pemulihan 1 buah Bilik Pend. Jasmani 1 buah Bilik Pemulihan 1 buah Bilik Sakit 1 buah Bilik Muzik 1 buah Kelas Prasekolah 30 Bilik Darjah (16 digunakan) 1 buah Kantin 1 buah Dewan Terbuka 2 buah Dewan Serbaguna Dataran Perhimpunan

Fizikal

LATAR BELAKANG SEKOLAH


Pelan

Sekolah

PENCAPAIAN
Mengikut Mata Pelajaran Tahun Mata Pelajaran B. MELAYU (KEFAHAMAN) B. MELAYU (PENULISAN) BAHASA INGGERIS MATEMATIK SAINS

UPSR (20042005
% LULUS % GAGAL

2006)
2006
% LULUS % GAGAL

2004
% LULUS % GAGAL

90.1 85.2 61.7 76.5 83.8

9.9 14.8 38.3 23.5 16.2

90.0 61.0 65.0 73.0 82.0

10.0 39.0 35.0 27.0 18.0

90.6 87.5 65.6 73.4 82.8

9.4 12.5 34.4 26.6 17.2

PENCAPAIAN
Mengikut Peratus Kelulusan Keseluruhan

UPSR (2004% LULUS


56.9 58.0 62.5

2006)
BIL. LULUS 46 58 40

Tahun 2004 2005 2006

BIL. CALON 81 100 64

PENCAPAIAN
Kokurikulum
Bil
1. 2 3. 4. 5.

Kegiatan
Pertandingan Keselamatan Lalulintas Shell Pertandingan Sepaktakraw Hoki Perempuan Pertandingan bercerita tahap 1 Pertandingan bercerita Tahap 2

Peringkat
Naib Johan Negeri 2003-2006 Johan Negeri 2005 Naib Johan Negeri ( 2006) N. Johan Zon Keramat -2006 Johan Zon Keramat -2006 Ketiga Peringkat Negeri -2006 Ketiga Zon Keramat - 2006

6.
7.

Story Telling Tahap 1


Pidato Piala Diraja

N. Johan Zon Keramat - 2006


N. Johan Zon Keramat - 2006

HALATUJU SEKOLAH
Analisis mandat Menjelaskan halatuju sekolah
Misi Visi Misi dan Visi secara implisit
Lencana Moto Bendera Warna Lagu Sekolah Piagam Pelanggan

Penyebaran maklumat tentang halatuju sekolah

ANALISIS MANDAT
Mandat menjelaskan siapa kita dan apa yang disuruh atau diarah oleh stakeholder. Mandat juga merupakan tauliah atau punca kuasa kepada organisasi dalam membuat keputusan dan menjalankan sesuatu tindakan.

Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Pekeliling Kemajuan Perkhidamtan Awam(PKPA


Bil. 4/1991- Strategi Peningkatan Kualaiti dalam Perkhidmatan Awam. Bil. 7/1991 Kualiti Meningkat Mutu Kerja Bil. 8/1992 Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja Bil. 2/2005 Garis Panduan bagi mewujudkan Petunjuk-petunjuk Prestasi Utama atau Key Perfomance Indicators (KPI) bagi melaksankan Pengukuran Prestasi di Agensi Kerajaan

MANDAT

Pekeliling Perkhidmatan Awam Pekeliling Perbendaharaan Pekeliling Ikhtisas


Kurikulum
Bil. 7/1989 - Penggunaan Buku Teks dan Buku Rekod Amali Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains KBSM Bil. 3/1990 - Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggeris dan Guru Mata Pelajaran Matematik Bil. 10/1991 - Penggunaan Buku Kerja Di Sekolah Rendah Bil. 5/1992 - Pelaksanaan Mata Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Mulai Tahun 1993 Bil. 4/1994 - Penilaian Perkara Asas Fardu Ain (PAFA) Dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR), Penilaian Menengah Rendah (PMR), dan Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)

Pekeliling Ikhtisas
Kurikulum

MANDAT

Bil. 7/1994 - Peruntukan Masa KBSR bagi Seminggu Dan Jadual Pelaksanaan Mata-Mata Pelajaran KBSR Bil. 11/1994 - Penggunaan Bahan Tambahan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Mata Pelajaran Kajian Tempatan Tahun 4 Dan Sains Tahun 4 Di Sekolah Rendah Bil. 10/1995 - Pelaksanaan Jadual Waktu Anjal Bagi Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah Bil. 7/1997 - Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Cina/Bahasa Tamil Di Sekolah Kebangsaan Bil. 9/1998 - Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab Di Sekolah Kebangsaan Bil. 25/1998 - Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Dan Pendidikan Kesihatan Bil. 3/1999 - Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran Bil. 12/1999 - Penggunaan Buku Teks dan Buku Latihan dan Aktiviti yang Diperakukan Oleh Kementerian Pendidikan Bil. 2/2002 - Pelaksanaan Sukatan Pelajaran Yang Disemak Semula Bagi Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)

Pekeliling Ikhtisas
Kurikulum

MANDAT

Bil. 8/2002 - Penawaran Mata Pelajaran Bahasa Tambahan Di Sekolah Kebangsaan (SK) Bil. 9/2002 - Pelaksanaan Mata Pelajaran Sains Tahap Satu Di Sekolah Rendah Bil. 11/2002 - Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris Di Sekolah Kebangsaan(SK), Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT), Sekolah Menengah (SM) dan Tingkatan Enam Mulai Tahun 2003 Bil. 6/2003 - Dasar Penggunaan Media dan Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Kokurikulum
Bil. 1/1989 - Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah Bil. 4/1992 - Panduan Penubuhan dan Pengurusan Persatuan Silat Sekolah Bil. 8/1994 - Pelaksanaan Kokurikulum Pada Tahun 5 dan Tahun 6 KBSR Bil. 1/1995 - Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Bil. 8/1995 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan

Pekeliling Ikhtisas
Kokurikulum

MANDAT

Bil. 2/1997 - Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Persatuan Pakaian Seragam Sekolah Bil. 24/1998 - Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan Bil. 8/2000 - Panduan Penubuhan dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah Bil. 17/2000 - Penubuhan Kelab Rukun Negara Di Sekolah-Sekolah

Hal Ehwal Murid


Bil. 4/1991 - Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah Bil. 3/1993 - Lapor Kepada Polis Salahlaku Yang Berbentuk Jenayah Bil. 6/1995 - Menangani Masalah Ponteng Di Sekolah Bil. 7/1995 - Tatacara Mengenakan Tindakan dan Hukuman Terhadap PelajarPelajar Sekolah Bil. 4/1996 - Pelaksanaan Kuasa Disiplin dan Hukuman Di Sekolah Bil. 4/1997 - Hukuman Ke Atas Murid Menghisap Rokok Bil. 16/1998 - Menangani Kegiatan Gengster Di Sekolah Bil. 8/1999 - Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah

Pekeliling Ikhtisas
Hal Ehwal Murid

MANDAT

Bil. 6/2000 - Menangani Masalah Keselamatan, Dadah Dan Gengster Bil. 7/2000 - Mencegah Kebakaran Di Sekolah Bil. 11/2000 - Membanteras Jenayah Di Kalangan Murid Sekolah Bil. 6/2001 - Peringatan Mengenai Pengaruh Negatif Cybercafe dan Pusat Permainan Video Terhadap Murid-Murid Sekolah Bil. 8/2001 - Pemantapan Pengurusan Disiplin Di Sekolah Bil. 9/2001 - Penglibatan Pelajar Dengan Kegiatan Negatif Bil. 10/2001 - Semua Guru Adalah Guru Disiplin Bil. 2/2003 - Pindaan Pelaksanaan Borang Penentuan Kelayakan Skim Pinjaman Buku Teks SPBT 1 Kementerian Pendidikan Bil. 7/2003 - Kuasa Guru Merotan Murid Bil. 8/2003 - Penggunaan Buku Log Bagi Tujuan Memantau Laku Musnah (Vandalism) Di Kalangan Murid-murid Sekolah Bil. 9/2003 - Pelaksanaan Sistem Laporan Adab Belajar (LAB) Murid-murid Sekolah Rendah Dan Menengah

Pekeliling Ikhtisas

MANDAT

Pentadbiran Pejabat
Bil. 9/1999 - Pengurusan Buku Rekod Perkhidmatan Kerajaan Bil. 11/1999 - Pengedaran Surat Siaran Dan Pekeliling Kementerian Pendidikan

Persekitaran dan Kemudahan Fizikal


Bil. 7/1991 - Penggunaan Kemudahan Sekolah Oleh Pertubuhan dan Persatuan Belia Bil. 1/1996 - Sikap Mengutamakan Keceriaan Dan Kebersihan Di Kalangan Pelajar Bil. 6/1997 - Amalan Kebersihan Di Sekolah Bil. 14/1998 - Garis Panduan Pembinaan Surau Sekolah Rendah & Menengah Bil. 21/1998 - Persediaan Menghadapi Bencana Alam Bil. 4/2002 - Pelaksanaan Program Sekolah Selamat

Pembangunan Sumber Manusia


Bil. 3/1989 - Tatacara Mengendalikan Kes-Kes Sakit Kronik dan Mental Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (Guru) Bil. 8/1991 - Perjumpaan Pengarah Pendidikan Negeri Dengan Kesatuan Guru Bil. 2/1999 - Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah Bil. 5/1999 - Larangan Terhadap Penglibatan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan, Staf Sokongan Dan Murid Sekolah Dalam Kegiatan Politik Anti-Kerajaan Bil. 7/2001 - Garis Panduan Pakaian Guru Ketika Bertugas Di Sekolah

Pekililing Ikhtisas

MANDAT

Bidang Perhubungan Luar


Bil. 6/1988 Panduan tajaan oleh syarikat/ badan perniagaan di sekolah Bil. I/1991 Penceramah Jemputan untuk majlis dan aktiviti agama Islam di sekolah. Bil. 3/1993 Mengundang orang kenamaan ke upacara sekolah Bil. 9/1991- Permohonan mengundang orang-orang kenamaan ke upacara sekolah. Bil. 6/1992 Penerimaan hadiah dan sumbangan dari pertubuhan, institusi, syarikat dan kerajaan negara luar. Bil. 12/2000 Lawatan pendidikan murid di hari persekolahan Bil. 19/2000 Panduan menggalakkan kerjasama dan sumbangan pihak luar dalam program ICT di sekolah Bil. 5/2001 Batasan Persatuan Ibubapa Guru di sekolah.

PENGERTIAN MISI
Misi menjelaskan kerja yang dipertanggungjawabkan atau apa yang patut dilakukan. Merupakan satu pernyataan ringkas yang meliputi tujuan atau sebab penubuhan sebuah organisasi, kepada siapa perkhidmatan yang diberikan, bagaimana dilaksanakan dan apakah hasil akhir yang diingini.

MISI
Untuk memberikan pendidikan yang menyeluruh melalui pendekatan bersepadu bagi melahirkan pelajar yang cemerlang berlandaskan aspirasi negara

PENGERTIAN VISI
Visi adalah gambaran pemikiran yang jelas tentang hasrat masa depan yang diinginkan (Cowley &Domb[2003],Beyond
Strategic Vision).

Perkataan yang digunakan dapat membangkitkan semangat dan mempunyai cita-cita yang tinggi

VISI
Sekolah Kebangsaan Jalan Kuantan 2 akan menjadi sekolah paling cemerlang dalam Zon Keramat menjelang tahun 2010

IMPLISIT
Keterangan warna: Kuning melambangkan kesetiaan dan kepatuhan kepada sekolah dan negara. Biru - Melambangkan usaha, keharmonian dan perpaduan warga sekolah. Merah Melambangkan semangat kecekalan, kesungguhan dan keberanian warga sekolah menuju kecemerlangan.

Lencana

Sekolah

Keterangan bentuk: Bulatan Menguasai semua ilmu dengan nilai ketakwaan. Segitiga Melambangkan pendekatan yang bersepadu dalam menuntut ilmu. Obor - Ilmu sebagai penyuluh hidup dan kebahagian masa hadapan.

MISI DAN VISI SECARA IMPLISIT


Moto SUCI, BERUSAHA DAN SETIA
SUCI - kesucian hati guru memberi tunjuk ajar kepada pelajar-pelajar yang suci ketika memasuki alam persekolahan.

BERUSAHA - usaha-usaha warga sekolah mencapai kecemerlangan pendidikan dalam semua bidang.

SETIA

- kesetiaan warga sekolah kepada sekolah dan negara.

IMPLISIT
Bendera

Sekolah

Keterangan bendera: Warna biru, putih dan kuning yang digunakan pada bendera sekolah berkaitan rapat dengan moto sekolah iaitu SUCI, BERUSAHA DAN SETIA. Warna putih melambangkan kesucian hati warga sekolah Warna biru - melambangkan usaha-usaha ke arah kecemerlangan. Warna kuning - melambangkan taat setia warga sekolah kepada negara.

MISI DAN VISI SECARA IMPLISIT


Majulah maju jaya Sekolah yang berjasa Mendidik putra-putri Malaysia Berbakti untuk negara Semangat berusaha Disiplin yang mulia Amalkan sentiasa Seiring sekata Bersendi Rukun Negara Majulah SKJK2 Sekolah Jalan Kuantan Dua Curahkan bakti untuk semua Majulah sekolah kita -2X

Lagu Sekolah
MAJULAH SK JALAN KUANTAN 2

Ciptaan: Ramlan b. Haris


Tempo: March

IMPLISIT
Piagam
Bahawa kami warga SK Jalan Kuantan 2 dengan ini berjanji Pelanggan akan memberikan perkhidmatan yang baik kepada:

Murid: Mempastikan semua murid menerima pengajaran dan pembelajaran mengikut masa yang diperuntukkan. Semua murid akan dilayan dengan adil tanpa mengira kaum dan agama Semua murid akan dilayan dengan mesra apabila berurusan dengan kaunter pejabat. Bantuan yang disalurkan oleh kerajaan akan diberikan kepada yang layak Berpeluang menyertai semua program sekolah di peringkat zon,negeri dan kebangsaan bagi yang layak.

IMPLISIT
Piagam Pelanggan
Staf Staff dapat bekerja dalam suasana kondusif Staff baru mendapat gaji dalam tempoh 3 bulan pertama Menerima latihan dalaman untuk peningkatan kendiri sekurang-kurangnya 3 kali setahun. Guru dapat mengajar mengikut opsyen Rekod perkhidmatan dikemaskini dalam tempoh 3 hari selepas menerima maklumat perubahan Mendapat semua maklumat dan pekeliling perkhidmatan yang dikeluarkan oleh stake holder

IMPLISIT
Waris Piagam Akan dilayan sama adil tanpa mengira status Pelanggan Setiap aduan akan disiasat dan maklum balas akan diberi tidak lebih dari 3 hari bekerja Setiap cadangan/usul yang baik dan munasabah akan dipertimbangkan oleh pihak sekolah. Permohonan untuk anak bertukar sekolah akan diselesaikan dalam masa 2 hari Stake Holder Memastikan semua arahan JPN/KPM melalui surat makluman dan pekeliling diambil tindakan segera. Semua surat JPN/KPM akan dijawab dalam masa 3 hari jika diperlukan
Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan perkhidmatan yang diberi,sila berjumpa atau hubungi Guru Besar di talian 03-40235525 atau email: skjk2020@hotmail.com

ANALISIS PERSEKITARAN Maklumat-maklumat yang dikumpul dianalisis


dengan menggunakan analisis SWOT/SWOC. Kekuatan(S) dan Kelemahan (W) dilihat dari faktor dalaman sekolah. Peluang (O) dan Cabaran/Ancaman(C/T) dilihat dari persekitaran luar sekolah berdasarkan aspek politik, ekonomi, sosial dan teknologi (PEST). Analisis persekitaran (analisis SWOT)mengikut 8 bidang pengurusan
Kurikulum, Kokurikulum, HEM, Kewangan, Pengurusan Pejabat, Persekitaran dan Kemudahan Fizikal, Pembangunan Sumber Manusia, Perhubungan Luar

ANALISIS PERSEKITARAN ORGANISASI


Kekuatan (S)
S1 (Kuri) -Pencapaian akademik di tahap memuaskan S2 (Koku) -Terdapat pelajar mewakili negeri S3 (HEM) -Jumlah murid yang tidak ramai dan mudah diurus S4 (Kew) - Pengurusan kewangan yang sistematik dan cekap S5 (P Pej) -Layanan kaunter yang cekap S6 (PF&I) -Kawasan sekolah yang kecil dan mudah diselenggara S7 (PSM) -Guru yang mahir dan berpengalaman dapat memberi kursus dalaman S8 (PL) -Hubungan baik dengan agensi luar

Kelemahan (W)
W1 (Kuri) -Peratus lulus sesetengah m/pelajaran masih rendah berbanding subjek lain W2 (Koku) Pencapaian kokurikulum ditahap minimum W3 (HEM) -GPK HEM sering bertukar W4 (Kew) -Sumber kewangan sekolah terhad W5 (P Pej) -Peralatan pejabat belum mencukupi W6 (PF&I) Keceriaan sekolah ditahap sederhana W7 (PSM) -Terdapat guru tidak menguasai kemahiran ICT W8 (PL) -Komunikasi dengan komuniti ditahap sederhana

ANALISIS PERSEKITARAN ORGANISASI


Peluang (O)
O1 (P) -Ahli Parlimen yang sedia memberi sumbangan.

Cabaran/Ancaman (C)
C1 (P) -Kurang mendapat perhatian dari kalangan pemimpim setempat.

O2 (E) -Mudah mendapat sumber kewangan daripada PIBG.


O3 (S) -Terdapat banyak kemudahan awam dan agensi luar yang berhampiran. O4 (T) -Mudah mendapatkan bantuan tenaga mahir

C2 (E) -Segelintir ibubapa/penjaga berpendapatan di bawah RM1000.


C3 (S) -Pengaruh negatif dari kawasan persekitaran. C4 (T) -Tarikan sibercafe dan pusat permainan video.

ANALISIS PERSEKITARAN (BIDANG) Kurikulum Kekuatan (S) Kelemahan (W)


S1 - 100% guru terlatih S2 - 20% guru berpengalaman 10 tahun S3 - 3 orang Jurulatih Utama (JU) S4 Pencapaian semua subjek UPSR melebihi 60% S5 - Bilik-bilik khas yang selesa S6 - Terdapat 2 buah makmal komputer W1 - Hanya terdapat 4 orang guru opsyen B.Inggeris W2 - 2 orang guru bermasalah (buta, mental) W3 - Jurulatih Utama sering keluar W4 Guru sering diarah menghadiri kursus W5 Murid kurang berminat dalam subjek B.Inggeris

Peluang (O)
O1(P) Wakil rakyat memberi sokongan O2(E) - Sumbangan kewangan dari individu dan badan korporat O3(S) Hubungan dengan PIBG O4(T) Perpustakaan Negara berhampiran dengan sekolah

Cabaran/Ancaman(C)
C1(P) Kurang mendapat perhatian pemimpin setempat C2(E) - 6 % keluarga murid berpendapatan rendah C3(S) Kawasan persekitaran terdedah dengan gejala sosial C4(T) - Terdapat banyak siber kafe dan pusat permainan video

ANALISIS PERSEKITARAN (BIDANG) Kekuatan (S) Kelemahan (W) Kokurikulum


S1 - Dua orang guru adalah jurulatih dalam permainan hoki dan sepak takraw. S2 - Seorang pengadil hoki peringkat negeri S3 - Seorang pegawai teknik peringkat negeri bagi sepak takraw. S4 - 80% guru berminat dengan kokurikulum. W1 - Padang sekolah kecil. W2 - 20% guru tidak berminat kokurikulum. W3 - Guru kurang mendapat pendedahan. W4 50% guru tiada kemahiran.

Peluang (O)
O1(P) - Terdapat ahli parlimen yang prihatin (YB Dtk. Zulhasnan Rafieq) O2(E) Sumbangan kewangan dari ahli politik dan ahli perniagaan mudah diperolehi. O3(S) Banyak kemudahan sukan yang berdekatan dengan sekolah. O4(T) - Berhampiran dengan Pusat Kokurikulum JPWP.

Cabaran/Ancaman(C)
C1(E) - Pekerjaan sampingan di persekitaran menarik minat murid. C1(S) - Tarikan aktiviti sosial di luar lebih kuat dari aktiviti kokurikulum. C3(T) - Tarikan dari siber kafe pusat permainan video.

ANALISIS PERSEKITARAN (BIDANG)


Hal Ehwal
Kekuatan(S)
S1 - Jumlah muid yang tidak ramai dan mudah diurus. S2 - Guru-guru bekerjasama, kerja berpasukan diamalkan. S3 - Bantuan KWAPM,RMT,SBT dan SPBT S4 - Program SSDM memudah guru disiplin mengesan rekod salah laku murid. S5- Guru yang mahir dalam bidang ICT

Kelemahan(W) Murid W1 - Terdapat 10% murid yang tidak


mematuhi peraturan sekolah. W2 - Pengawas kurang cekap menjalankan tugas. W3 - Kesalahan yang berulang oleh murid yang sama. W4- Aktiviti pengukuhan disiplin kurang dijalankan

Peluang(O)
O1(P) - Bantuan kewangan daripada ahli politik kepada murid miskin. O2(E) - Sumber kewangan daripada PIBG dan agensi luar untuk menampung aktiviti sekolah Ayamas, DBKL O3(S) - Ibu bapa mudah diajak berbincang sekiranya berlaku masalah disiplin. O4(T) Kemudahan pusat perubatan yang berdekatan.

Cabaran/Ancaman(C)
C1(P) Kelewatan bantuan akibat karenah birokrasi. C2(E) - 6% keluarga murid bertaraf sosio ekonomi rendah. C3(S) Kawasan persekitaran terdedah keapda gejala sosial. C4(T) - Tarikan siber kafe dan pusat permainan video

ANALISIS PERSEKITARAN (BIDANG)


Kekuatan(S)
S1 - Bilangan kakitangan pejabat mencukupi. S2 - Pengagihan wang panitia yang cekap S3 Tiada audit berteguran

Kelemahan(W)

Kewangan

W1 Sumber kewangan terhad W2 - Prosedur kewangan kurang difahami. W3 - Sekolah bukan bertaraf pusat tanggungjawab (PTJ) W4 Kelewatan murid membayar yuran

Peluang(O)

Cabaran/Ancaman(C)

O1(P) - Mudah mendapat sumbangan wakil C1(E) - Proses peruntukan JPN lewat. rakyat C2(S) - Sebahagian kecil (5%) daripada O2(S) - Terdapat waris berkerjaya dalam ibubapa enggan memberi bidang perakaunan, pegawai sumbangan kewangan untuk kewangan. menjayakan projek anjuran pihak sekolah CS(S) Ibubapa menyalahguna bantuan wang kerajaan yang disalur melalui sekolah.

ANALISIS PERSEKITARAN (BIDANG)


Pentadbiran
Kekuatan(S)
S1 - Guru Besar mempunyai asas pengurusan pentadbiran dan berpengalaman S2 - Ruang pejabat yang selesa. S3 - Staf pejabat mahir menggunakan teknologi terkini.

Kelemahan(W) Pejabat W1 - Pengurusan stok dan inventori tidak


sistematik. W2 - Kakitangan kurang bermotivasi. W3 - Staf kurang arif peraturan perkhidmatan. W4 - Kakitangan tidak memahami misi dan visi sekolah.

Peluang(O)
01(P) - Hubungan baik dengan pihak JPWP. 02(E) - Sokongan dan kerjasama PIBG memudahkan urusan pejabat. 03(S) - Terdapat waris staf sebagai pekerja profesional yg memudahkan urusan dgn pihak luar. 04(T) - Lokasi sekolah terletak di kawasan bandar -berhampiran dgn pejabat pos, bank & pejabat kerajaan.

Cabaran/Ancaman(C)
C1(E) - Persekitaran menarik minat staf untuk membuat kerja sampingan untuk menambah pendapatan. C2(T) Sistem pengurusan pejabat yang sering mengalami proses penambahbaikan.

ANALISIS PERSEKITARAN (BIDANG)


Persekitaran &
Kekuatan(S) Kelemahan(W) Kemudahan Fizikal
W1 - Padang kurang rumput W2 -Tiada gelanggang permainan W3 - Terletak di tepi jalan yang sibuk. W4 Guru kelas kurang menitik beratkan keceriaan. W5 Tiada taman ilmu W6 Sistem saliran tidak sistematik S1 - Bangunan baru dan blok mencukupi S2 - 2 buah makmal komputer yg lengkap S3 Bilik darjah dan bilik khas mencukupi. S4 Kawasan sekolah yg kecil dan mudah diseleggara S5 Pertandingan kebersihan kelas diadakan setiap minggu S6 Pembersihan kawasan dan keselamat dilakukan oleh syarikat swasta.

Peluang(O)
O1(P) - Mudah mendapat sumbangan wakil rakyat O2(E) - Agensi luar sedia memberi bantuan kewangan O3(S) Terdapat ibubapa dan penjaga yang menpunyai kemahiran pertukangan dan perkebunan. O4(T) Agensi luar seperti DBKL mudah memberi kerjasama.

Cabaran/Ancaman(C)
C1(P) Pemimpin setempat tidak dapat memberi perhatian sepenuhnya C2(E) - Sumbangan yang tidak menggalakkan keran ibubapa dan penjaga yang berpendapatan rendah C3(S) Persekitaran terdedah kepada ancaman keselamatan dan vandelisme

ANALISIS PERSEKITARAN (BIDANG)


Pembangunan
Kekuatan(S)
S1 Terdapat 20% guru berpengalaman W1 - Bilangan guru wanita melebihi guru melebihi 10 tahun lelaki menyebabkan sering terdapat guru cuti bersalin. S2 30% guru mahir ICT dan dapat melaksanakan kursus dalaman kepada W2 - Guru lama enggan mengikuti kursus guru-guru lain yang dianjurkan oleh stake holders. S3 Majoriti guru celik komputer W3 Kebajikan guru kurang diberi perhatian. S4 Guru mencukupi 100% dan terlatih W4- Pencapaian penilaian prestasi diperingkat cemerlang kurang

Kelemahan(W) Sumber Manusia

Peluang(O)
O1(P) - Mendapat perhatian dari ahli politik untuk mengadakan perkembangan staf O2(E) - Mendapat peruntukan dari JPN untuk pembangunan sumber manusia O3(S) - Ibubapa berpeluang berinteraksi dengan staf semasa program sekolah

Cabaran/Ancaman (C)
C1(E) - Sumber kewangan yang tidak mencukupi C2(S) - Kelewatan mendapat guru ganti

ANALISIS PERSEKITARAN (BIDANG)


Kekuatan(S)
S1 - Hubungan baik dengan komuniti S2 - Lokasi sekolah yang strategik dan berhampiran dengan kemudahan awam serta agensi luar . S3 - Kesediaan guru menjalankan aktiviti anjuran komuniti dan agensi luar. S4 - Terdapat guru yang terlibat dengan jawatankuasa masyarakat setempat.

Luar W1 Staf kurang berkomunikasi yang dengan


pihak luar untuk mendapatkan bantuan dan sokongan. W2 Kurang perancangan aktiviti yang melibatkan komuniti W3 Penyebaran maklumat program sekolah kepada ibubapa dan komuniti kurang berkesan. W4 - Sekolah kurang menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh agensi luar kerana kekangan masa dan aktiviti dalaman

Kelemahan(W)

Perhubungan

Peluang(O)
01 - Ahli politik dan ahli pernigaan bersedia memberi sumber kewangan. O2 - PIBG sedia memberi kerjasama dan sumbangan bagi menjayakan program sekolah ke arah meningkatkan kecemerlangan pelajar. O3 - Pihak komuniti dan agensi luar yang berdekatan seperti Bomba, Polis, HKL, Istana Budaya, Balai Seni Lukis, Bernama, DBKL dan Perpustakaan Negara sedia memberi kerjasama.

Cabaran/Ancaman(C)
C1 Pemimpin setempat kesuntukan masa untuk memberi perhatian kepada program sekolah. C2 - Ibubapa kurang menghadirkan diri dalam program sekolah C3 Terdapat persaingan dari sekolah berhampiran untuk mendapatkan kerjasama dari agensi luar. C4 Kekangan tugas oleh pegawai perhubungan polis yang bertanggungjawab kepada sekolah

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI & TARGET


Matlamat : Meningkatkan pencapaian akademik pelajar
Objektif Meningkatkan pencapaian dalam peperiksaan UPSR KPI % lulus keseluruhan Bilangan 5A Gred purata Sasaran Tov 62.5 % 07 72.5 % 08 80 % 09 85 % 10 90 % Inisiatif

Matlamat : Meningkatkan pencapaian kokurikulum.


Objektif Meningkatkan penguasaan kemahiran murid KPI Tahap pencapaian 1.peringkat zon 2. Peringkat Daerah Sasaran TOV 2 07 5 08 6 09 8 10 10 Inisiatif Sijil Penghargaa n

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI & TARGET


Bidang : Hal Ehwal Murid Matlamat : Meningkatkan sahsiah dan jati diri murid
Objektif Mengurangkan salah laku murid KPI Bil. salah laku Sasaran TOV 30 07 20 08 15 09 10 10 0 Inisiatif

Bidang : Kewangan Matlamat : Meningkatkan sumber kewangan.


Objektif Mempelbagai program untuk menambah sumber kewangan KPI Bil. Program yang telah diadakan Sasaran TOV 1 07 2 08 3 09 4 10 5 Inisiatif

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI & TARGET Bidang : Pentadbiran Pejabat


Matlamat : Meningkatkan mutu pengurusan pejabat.
Objektif Menyediakan komputer pejabat yang mencukupi dalam urusan pejabat dan pentadbiran KPI Bil program yang dilaksanakan Sasaran

TOV
4

07
6

08
8

09
10

10
12

Inisiatif Tajaan ahli politik dan ahli perniagaan

Bidang : Pengurusan Persekitaran dan Kemudahan Fizikal Matlamat : Meningkatkan keceriaan dan kemudahan dalaman persekitaran sekolah.
Objektif Memenangi pertandingan keceriaan bilik khas di peringkat Zon Keramat KPI TOV Tahap keceriaan mengikut skala yang telah ditetapkan oleh JPN 07 1

Sasaran
08 2

Inisiatif 09 3 10 4

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI & TARGET Bidang : Pengurusan Sumber Manusia


Matlamat : Menanam semangat budaya kerja Objektif yang berkualiti KPI Sasaran
TOV Guru dan staf mengamalkan budaya kerja yang berkualiti Bil kursus 4 07 6 08 8 09 10 10 12 Kursus perkembangan staf Kursus dalaman Inisiatif

Bidang Pilihan : Perhubungan Luar Matlamat : Membina pemuafakatan yang kuat antara sekolah dengan komuniti
Objektif KPI TOV Meningkatkan penyertaan ibubapa dalam program sekolah ke arah kecemerlangan
% kehadir an ibu bapa dan komunit i dlm progam sekolah

Sasaran 07 60 08 70 09 80 10 90

Inisiatif

50

Anugerah waris dan komuniti yang prihatin

Meningkatkan bilangan penyertaan agensi luar dalam program sekolah ke arah kecemerlangan

50

60

70

80

90

Sijil Penghargaan

STRATEGI BIDANG PERHUBUNGAN LUAR


Strategi ini dijana menggunakan TOWS Matriks Bidang Perhubungan Luar iaitu berasaskan kepada analisis persekitaran bidang perhubungan luar.

ANALISIS KLCP UNTUK MENJANA STRATEGI Perhubungan Luar


Kekuatan (S)
S1 - Hubungan baik dengan komuniti S2 - Lokasi sekolah yang strategik dan berhampiran dengan kemudahan awam serta agensi luar . S3 - Kesediaan guru menjalankan aktiviti anjuran komuniti dan agensi luar. S4 - Terdapat guru yang terlibat dengan jawatankuasa masyarakat setempat.

Kelemahan (W)
W1 Staf kurang berkomunikasi dengan pihak luar untuk mendapatkan bantuan dan sokongan. W2 Kurang perancangan aktiviti yang melibatkan komuniti W3 Penyebaran maklumat program sekolah kepada ibubapa dan komuniti kurang berkesan. W4- Sekolah kurang menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh agensi luar kerana kekangan masa dan aktiviti dalaman

ANALISIS PERSEKITARAN UNTUK MENJANA STRATEGI Perhubungan Luar Peluang (O) Cabaran (C)
01 - Ahli politik dan ahli pernigaan bersedia memberi sumber kewangan. O2 - PIBG sedia memberi kerjasama dan sumbangan bagi menjayakan program sekolah ke arah meningkatkan kecemerlangan pelajar. O3 - Pihak komuniti dan agensi luar yang berdekatan seperti Bomba, Polis, HKL, Istana Budaya, Balai Seni Lukis, Bernama, DBKL dan Perpustakaan Negara sedia memberi kerjasama. 04 Terdapat ibubapa dan penjaga yang bekerja dengan agensi luar yang berhampiran C1 Pemimpin setempat kesuntukan masa untuk memberi perhatian kepada program sekolah. C2 - Ibubapa kurang menghadirkan diri dalam program sekolah C3 Terdapat persaingan dari sekolah berhampiran untuk mendapatkan kerjasama dari agensi luar. C4 Kekangan tugas oleh pegawai perhubungan polis yang bertanggungjawab kepada sekolah

DALAMAN

PERHUBUNGAN LUAR COWS Matriks KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)


S-O S1,S4,O1 Mendapatkan sumber kewangan daripada ahli politik, komuniti dan agensi luar bagi menjayakan program kecemerlangan sekolah. S-C S2,S3,C3 Melibatkan agensi luar dalam program sekolah ke arah kecemerlangan W-O W1,03, 04 Meningkatkan kemahiran komunikasi berkesan semua kakitangan sekolah.

LUARAN

PELUANG (O)

CABARAN / ANCAMAN ( C)

W-C W3, C2- Meningkatkan penglibatan ibubapa dan komuniti dalam program sekolah. W4,C4 Menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh agensi luar

SENARAI STRATEGI
Strategi 1
S1,S4,O1 Meningkatkan keupayaan sumber kewangan sekolah

Strategi 2
W1,03, 04 Meningkatkan kemahiran komunikasi berkesan semua kakitangan sekolah.

Strategi 3
S2,S3,C3 Melibatkan agensi atau individu luar dalam program sekolah

Strategi 4
W3, C2- Meningkatkan penglibatan ibubapa dan komuniti dalam program sekolah.

Strategi 5
W4,C4 Menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh agensi luar

PENILAIAN STRATEGI
KRITERIA PEMILIHAN a. Tahap kesukaran proses kerja kompetensi staf yang bertanggungjawab b. Kompetensi staf yang bertanggungjawab c. Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat d. Kemudahan infrastruktur dan peralatan e. Andaian keupayaan yang mengatasi halangan f. Andaian hasil yang dijangkakan / impaknya untuk mencapai objektif, matlamat / isu, misi dan visi. g. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas. h. Kesesuaian dengan persekitaran terkini. i. Akur / kepatuhan dengan mandat / arahan Jumlah : Keputusan (mengikut kedudukan) S1 5 4 3 3 4 4 3 YA 4 30 2 S2 4 3 2 2 4 4 3 YA 4 26 4 S3 5 4 5 4 5 5 4 YA 5 37 1 S4 4 4 2 2 4 4 3 YA 4 27 3 S5 3 3 2 3 3 3 3 YA 3 23 5

SENARAI STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN Strategi 3


S2,S3,C3 Melibatkan agensi luar secara aktif dalam program sekolah ke arah kecemerlangan

Strategi 1

S1,S4,O1 Mendapatkan sumber kewangan daripada ahli politik, komuniti dan agensi luar untuk menjayakan program kecemerlangan sekolah.

Strategi 4
W3, C2- Meningkatkan penglibatan ibubapa dan komuniti dalam program sekolah.

Strategi 2
W1,03, 04 Meningkatkan kemahiran komunikasi berkesan semua kakitangan sekolah.

Strategi 5
W4,C4 Menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh agensi luar.

ANALISA CADANGAN STRATEGI


Isu Strategik Strategi yang dicadangkan Pelan Taktikal Fakta yg menyokong strategi ini Sokongan dan kerjasama PIBG dan pemimpin setempat Halangan untuk melaksanakan strategi ini -Memilih masa yang sesuai -Penglibatan ibu bapa Pendorong untuk memilih strategi Sokongan PIBG

Perhubungan antara sekolah dan komuniti ditahap sederhana

Mendapatkan sumber kewangan daripada ahli politik, komuniti dan agensi luar bagi menjayakan program kecemerlangan sekolah Meningkatkan kemahiran komunikasi berkesan semua kakitangan sekolah.

Hari Usahawan, Gotong royong. Taman Tema.

Kursus komunikasi berkesan

Kepakaran dari BERNAMA

-Memilih masa yang sesuai -Penglibatan ibu bapa

Sokongan PIBG

Melibatkan agensi luar dalam program sekolah ke arah kecemerlangan

Hari Kesihatan, Buku Kegemaran Saya, Sambutan Bulan Kemerdekaan

Agensi luar berdekatan (HKL,Perpustak aan Negara, Istana Budaya)

Sukar mendapat penceramah yang mahir

Kehendak sekolah

ANALISA CADANGAN STRATEGI


Isu Strategik Strategi yang dicadangkan Pelan Taktikal Fakta yg menyokong strategi ini Halangan untuk melaksanakan strategi ini Pendorong untuk memilih strategi

Perhubungan antara sekolah dan komuniti ditahap sederhana

Meningkatkan penglibatan ibubapa dan komuniti dalam program sekolah.

Motivasi Teknik belajar, Kem Mata Pelajaran, Kem Ibadah

Menggunakan kepakaran drp stakeholders & agensi luar.

Sumber Kewangan

Pihak PIBG

Menyertai aktiviti yang dianjurkan oleh agensi luar

Pertandingan Bercerita, Pertandingan Melukis

Guru bersedia melaksanakan tugas di luar sekolah

Kerjasama ibu bapa

Kerjasama yang baik dari agensi luar-PN

CARTA PELAN TAKTIKAL BAGI STRATEGI 3

(Mengikut S3 keutamaan) Membuka peluang kepada penglibatan agensi luar dalam program sekolah

T3 T1 T2 Sambutan Bulan Hari Kesihatan Buku Kegemaran Saya Kemerdekaan

PELAN TAKTIKAL
ISU STRATEGIK

Perhubungan antara sekolah dan komuniti ditahap sederhana Meningkatkan pemuafakatan antara sekolah dengan komuniti dalam program pembangunan sekolah
% kehadiran ibu bapa dalam program sekolah

MATLAMAT STRATEGIK INDIKATOR PRESTASI (KPI)

OBJEKTIF

1. Jangka Panjang : Mempertingkatkan kehadiran ibubapa dalam aktiviti sekolah sehingga 90% pada tahun 2010 2. Jangka Pendek : Memastikan kehadiran ibubapa dalam aktiviti sekolah meningkat sekurang-kurangnya 10% setiap tahun.

PELAN TAKTIKAL (Sambungan)


2006
SASARAN

2007 60 %

2008 70 %

2009 80 %

2010 90 %

50%

STRATEGI 3

Membuka peluang kepada penglibatan agensi luar dalam program sekolah

Strategi 3:
BIL PROGRAM/ PROJEK TGJB

Membuka peluang kepada penglibatan

agensi luar dalam program sekolah


TEMPOH KOS/ SUMBER OUT- PUT INDIKATOR PRESTASI PELAN KONTIGENSI

Hari Kesihatan

GPK HEM

1 hari Mac

RM100 0/HKL

Penyertaan agensi luar dan ibu bapa dlm 50% program

Bil.penyert Ceramah aan Kesihatan agensi luar

Buku Kegemaran Saya

GPK 1

1 hari April

RM100/ % Penglibatan PN agensi luar dlm minat membaca meningkat 10%


RM500 /IB Penglibatan agensi luar dlm program meningkat 25% dari tahun lepas

Bil.penyert aan Program agensi Pusat luar Sumber Sekolah


Bil.penyert Minggu aan Panitia Muzik agensi luar

Sambutan Bulan Kemerdeka an

GPK HEM

1 mingg u Ogos

PELAN TAKTIKAL UNTUK


Strategi 1:Meningkatkan keupayaan sumber kewangan sekolah
BIL PROGRAM/ PROJEK TGJB TEMPOH KOS/ SUMBER OUT- PUT INDIKATOR PRESTASI PELAN KONTIGENSI

Hari Usahawan

GPK Koku

1 hari Mei

Sumba ngan dari komunit i RM 1500 (PIBG)

70 % Ibubapa dan komniti terlibat dalam program tersebut 90% Ibubapa hadir dalam aktiviti tersebut

Bil. gerai yg disewa Hari Kantin

Gotong royong

GPK HEM s/u PIBG

Feb 1hari

% kehadiran ibubapa

Menceriakan bilik darjah

Taman tema

Penger usi Panitia

Jun

RM 1500 (PIBG, ahli politik)

100% Ibu bapa dapat menyumbangan tenaga untuk membinanya

% Tanam kehadiran tumbuhan ibubapa dalam pasu Jumlah sumbangan

PELAN TAKTIKAL UNTUK


Strategi 4: Meningkatkan penglibatan ibubapa dan komuniti dalam program
sekolah.
BIL PROGRAM/ PROJEK TGJB TEMPOH KOS/ SUMBER OUT- PUT INDIKATOR PRESTASI PELAN KONTIGENSI

Motivasi Teknik belajar

GPK Kurikulum

1 hari Feb

Sumba ngan dari komunit i Sumba ngan dari komunit i

-Murid mengetahui teknik belajar yang betul. Murid mengetahui perkara asas fardu ain

Peningkat an % kelulusan

JU sekolah

Kem Ibadat

Panitia Agama

2 hari Mei

% kelulusan PAFA

Guru Agama sekolah

Kem Mata pelajaran

Panitia 1 hari mata Jan pelajara Ogos n

Sumba Murid lulus ngan dalam setiap dari subjek komunit i

% kelulusan mata pelajaran

Guru Matapelajara n

PELAN TAKTIKAL UNTUK (Strategi 2)


BIL PROGRAM/ PROJEK TGJB TEMPOH KOS/ SUMBER OUT- PUT INDIKATOR PRESTASI PELAN KONTIGENSI

Kursus Komunikasi berkesan

GPK Koku

1 hari Mac

Sumba ngan dari komuniti

-Semua kakitangan sekolah terlibat dalam program tersebut

% penglibata n

Guru Kaunseling

PELAN TAKTIKAL UNTUK (Strategi 5)


BIL PROGRAM/ PROJEK TGJB TEMPOH KOS/ SUMBER OUT- PUT INDIKATOR PRESTASI PELAN KONTIGENSI

Perkongsia n pintar

GPK Kurikul um

1 hari Julai

Sumba ngan dari komunit i

Ibubapa dan komuniti terlibat dalam program tersebut

Peningkat an % kelulusan

Menjemput JU negeri

PELAN OPERASI
Nama Projek Rasional Objektif : Hari Usahawan : Kerjasama Ibubapa dan Komuniti dengan Sekolah : Meningkatkan penglibatan ibubapa dalam program sekolah sehingga 70 % pada tahun 2007 Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Hari Sabtu (8.00 pg- 5.00ptg ) Sasaran: Ibubapa, bekas pelajar,komuniti

LANGKAH
1

PROSES KERJA
Mesyuarat AJK PIBG 1.1 Ucapan Penasihat 1.2 Ucapan YDP 1.2 Penetapan agihan tugas, Jemputan dan tentatif program 1.4 Hal-hal lain

T/JAWAB

TEMPOH

STATUS/ Senarai semak


-

GPK Koku s/u PIBG

1 Hari

Nama Projek : Hari Usahawan LANGKAH

PELAN OPERASI (samb)


PROSES KERJA T/JAWAB TEMPOH STATUS/ PELAN KONTENGENSI

4
5

6 7

-Surat Menyurat 2. 1 Jemputan ibubapa dan komuniti 2.2 Memohon sumbangan -Pengesahan penyertaan ibubapa melalui keratan jawapan -Perjumpaan untuk mendapatkan maklum balas tentang status program Persediaan Program -persedia tempat -Buku program -Back drop bagi dewan terbuka -siaraya -Hari Usahawan -Penilaian dan dokumentasi

S/U PIBG
Guru Kelas

1 bulan sebelum
1 bulan sebelum 3 minggu

Hari Kantin

Urusetia
Penyelaras program s/u PIBG

4 jam 1 minggu

Semua pihak yang terlibat

PELAKSANAAN PROGRAM
Penilaian & Dokumentasi Program dijalankan Persiapan akhir Program Maklum balas status Persediaan Program Pengesahan kehadiran Menyediakan surat jemputan Mesyuarat JK dan Agihan Tugas

PENYEBARAN DAN INTERNAL MARKETING PELAN STRATEGIK


Takwim Sekolah Pengumuman kepada pelajar dua minggu lebih awal Surat edaran pemberitahuan kepada ibubapa dua minggu lebih awal Pengumuman di perhimpunan/perjumpaan rasmi sekolah Notis pemberitahuaan di papan kenyataan

PENILAIAN PRESTASI DAN PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN


BORANG PENILAIAN PRESTASI

BORANG PENGUKURAN PRESTASI DAN MAKLUM BALAS


MISI

VISI

MATLAMAT:

Objektif

KPI

Tov

Sasaran

Prestasi Sebenar

Ulasan

PENGUKURAN DAN PENILAIAN


KAEDAH BALANCE SCORECARD
PERSPEKTIF

Pencapaian Sebenar Objektif M1-O1 M1-O2 M1-O3 KPI Unit Pengukuran 20062007 20072008 20082009 20092010

Target 20062010

Matlamat Strategik M1

M2

M2-O1 M2-O2 M2-O3 M2-O4

CONTOH PERANCANGAN STRATEGIK- SEK RENDAH 2

Pensyarah Pembimbing Muhamad Bustaman Bin Haji Abdul Manaf

PERANCANGAN STRATEGIK 2007 - 2010

SK WANGSA MAJU ZON R10 KUALA LUMPUR

Perancangan Strategik

Fasa Pertama Pra-Perancangan mengumpul maklumat penting

Perancangan Strategik

Kerangka proses kerja tersusun dan sistematik untuk terjemah misi, visi dan strategi kepada aktiviti kerja harian. Hubungkan matlamat strategik dengan KPI bagi mengawal prestasi organisasi. Tingkat keupayaan pemimpin untuk ukur dan kawal secara berkesan bagi mencapai misi dan visi organisasi.

Perancangan Strategik

Tingkat kecekapan dan keberkesanan pengurusan masa, tenaga dan kos. Tingkat keupayaan dalam persaingan. Sediakan ruang untuk ahli organisasi terlibat dan bertanggungjawab dalam mencapai matlamat organisasi.

Perancangan Strategik

Imbangkan organisasi dengan perkembangan persekitaran. Jadikan organisasi lebih berfokus First thing first

Perancangan Strategik

Menjadikan seseorang itu pemimpin yang cemerlang


Melakukan perkara yang betul, dengan betul, untuk pihak yang betul, tempat yang betul, masa yang betul dan dalam bajet yang betul.

Perancangan Strategik

PELAKSANAAN & PENILAIAN PELAN OPERASI PELAN TAKTIKAL PENJANAAN STRATEGI

OBJEKTIF
ISU, MATLAMAT, KPI & SASARAN ANALISIS PERSEKITARAN

PENETAPAN HALA TUJU


PROSES PRA PERANCANGAN

Perancangan Strategik

Sumbangsaran dengan GPK, Ketua Panitia & Guru Kaunseling untuk menetapkan halatuju sekolah. Memberi penjelasan/kefahaman tentang tujuan membina perancangan strategik dan faedahnya kepada organisasi kepada senior management staf Bentuk jawatankuasa kerja dan taklimat spesifikasi tugas.

Perancangan Strategik

BIL
1. 2.

AKTIVITI
Sumbangsaran dengan GPK, Ketua Panitia & Guru Kaunseling untuk menetapkan halatuju sekolah

TARIKH
1 Okt. 2006 6 Okt. 2006

TINDAKAN
Guru Besar Guru Besar

Memberi penjelasan/kefahaman tentang tujuan membina perancangan strategik dan faedahnya kepada organisasi kepada senior management staf

3.
4.

Bentuk jawatankuasa kerja dan taklimat spesifikasi tugas.


Fasa Pertama
4.1 Pra-Perancangan 4.1.1 Latar belakang sekolah 4.1.1.1 Sejarah Sekolah 4.1.1.2 Enrolmen Murid 4.1.1.3 Prestasi akademik dan kokurikulum ( 5 tahun ) 4.1.1.4 Rekod Disiplin Murid 4.1.1.5 Demografi Penduduk 4.1.1.6 Persekitaran Sekolah 4.1.1.7 Kemudahan Fizikal

8 Okt. 2006

JK Induk

8 Okt. 2006

JK Induk, JK Kerja & JK Pelaksana

18 Okt. 2006

BIL Fasa Pertama

AKTIVITI

TARIKH

TINDAKAN

4.1 Pra-Perancang 4.1.2 Pencapaian terbaik sekolah 4.1.3 Laporan analisis program 4.1.4 Laporan Prestasi Semasa 4.1.4.1 Menyemak tahap kesediaan sekolah 4.1.4.2 Menyemak tahap kesediaan staf 4.1.4.3 Mengenalpasti pendekatan 4.1.5 Mengenal pasti mandat 4.1.6 Menetapkan jadual kerja pelaksana 5.

8 Okt. 2006

JK Induk, JK Kerja & JK Pelaksana

18 Okt. 2006

Fasa Kedua
5.1 Mendefinisikan halatuju sekolah 5.1.1 Menyemak pernyataan misi 5.1.2 Menyemak pernyataan visi 5.1.3 Menyemak pernyataan piagam pelanggan 5.1.4 Menyemak pernyataan moto, slogan dan logo

20 Okt. 2006

JK Induk, JK Kerja & JK Pelaksana

24 Okt. 2006

BIL
6.

AKTIVITI Fasa Ketiga


6.1 Analisis persekitaran 6.1.1 Analisis Persekitaran Strategik 6.1.2 Analisis SWOT 6.1.3 Pengumpulan analisis persekitaran

TARIKH

TINDAKAN

20 Okt. 2006

JK Induk, JK Kerja & JK Pelaksana

24 Okt. 2006

7.

Fasa Keempat
7.1 Pembinaan Pelan Strategik & Pelan Taktikal 7.1.1 Mengenal pasti & memilih isu-isu strategik 7.1.2 Membentuk isu, matlamat strategik & KPI 7.1.3 Menetapkan objektif jangka pendek & panjang 7.1.4 Pembinaan strategik utama (TOWS Matrik) 7.1.5 Melengkapkan borang pemilihan strategi yang strategik 20 Okt. 2006 JK Induk, JK Kerja & JK Pelaksana

24 Okt. 2006

Perancangan Strategik

BIL
8.

AKTIVITI Fasa Kelima


8.1 Pembinaan pelan taktikal

TARIKH

TINDAKAN

20 Okt. 2006

JK Induk, JK Kerja & JK Pelaksana

24 Okt. 2006

9.

Fasa Keenam 9.1 Pembinaan Pelan Operasi

20 Okt. 2006

JK Induk, JK Kerja & JK Pelaksana

24 Okt. 2006

Perancangan Strategik

BERKENALAN DENGAN SEKOLAH

Ditubuhkan pada tahun 1996 Mempunyai Keluasan 6.16 hektar Sekolah Gred A kategori Bandar Bilangan guru 56 orang Bilangan pelajar 969 orang Mempunyai perancangan strategik 5 tahun Guru Besar Pn. Hjh.Teh Zaiton bt. Abdul Halim

Perancangan Strategik

TAHUN

BIL. KELAS

LELAKI

PEREMPUAN

JUMLAH

2002 2003 2004 2005 2006

30 31 30 30 29

542 494 509 484 514

494 485 467 439 455

1036 979 976 923 969

Perancangan Strategik

Perancangan Strategik

BIL 1

PROGRAM Pertandingan peningkatan Keselamatan, Kebersihan dan Keindahan Alam Sekitar Sekolah (3K) Pertandingan Membaca Program NILAM -Kategori Sekolah Kebangsaan Pertandingan Peningkatan

PENCAPAIAN Tempat ke-2 Keceriaan Peringkat Zon Keramat Menang Peringkat Negeri Tempat ke-3 Keceriaan Peringkat Zon Keramat Johan Keselamatan Sekolah Rendah - Peringkat Zon Keramat/Negeri

TAHUN 2000

2 3 4

2001 2004 2005

Keceriaan dan Kebersihan Sekolah (2K) Pertandingan Program Inisiatif


Meningkatkan Keselamatan, kesihatan dan Keceriaan (3K) Keselamatan Pertandingan Program Inisiatif Meningkatkan Keselamatan, kesihatan dan Keceriaan (3K) Keselamatan Pertandingan Bilik Boss Pertandingan Peningkatan Keceriaan dan Kebersihan Sekolah (2K)

Naib Johan Keselamatan Sekolah Rendah -Peringkat Kebangsaan


Johan Peringkat Negeri Johan Peringkat Negeri

2005

6 7

2006 2006

Perancangan Strategik

TAMAN AIR SERI WANGSA,WADAH ILMU

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2001 Jumlah Calon % lulus

Perancangan Strategik

2002

2003

2004

2005

2006

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 2001 Jumlah Calon % calon 5A

Perancangan Strategik

2002

2003

2004

2005

2006

Fasa Kedua
Mendefinisikan Halatuju Sekolah: Mandat

Perancangan Strategik

Punca Kuasa / Arahan dan larangan daripada stakeholder

1. Analisis Mandat

Perancangan Strategik

Dasar Pendidikan Kebangsaan Dasar Wawasan Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Akta Pendidikan 1996 ( 550) Rancangan Pembangunan Pendidikan (20012010) Surat Pekeliling Ikhtisas ( SPI) Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam ( PKPA) Perintah Am Perancangan Strategik Arahan Perbendaharaan

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Akta Pendidikan 1996 (Pindaan 2002 / Akta 1152 Ibubapa boleh di denda tidak hantar anak ke sekolah. 1973 laporan Murad ( RMT, SPBT, Biasiswa, Penekanan ) kepada 3M. Peraturan Pendidikan ( kurikulum Kebangsaan ) 1997 P.U (A) 531. The Education Ordinan / 1997 ( No2 of 57 ) The schools ( Tours ) Regulations 1957. Surat Pek Unit Pendaftaran 1 / 1995 Penyeliaan Perjalanan Pertubuhan / Persatuan Di Sekolah. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010

1. 2. 3. 4. 5.

Rancangan Pembangunan Pendidikan. Skim Pinjaman buku Teks. Rancangan Makanan Tambahan Asrama Harian. Biasiswa.

Perancangan Strategik

SPI 1 / 1985 Penubuhan jawatankuasa bimbingan pelajaran sekolah. SPI 2 / 1985 Lencana / logo dan lagu sekolah. SPI 4 / 1985 Sekolah sebagai institusi masyarakat. SPI 5 / 1985 Rancangan mencantik dan mengindahkan sekolah dan kawasannya ( Lanskaping ). SPI 7 / 1886 Langkah langkah keberkesanan disiplin sekolah. SPI 6 / 1988 Panduan tajaan oleh syarikat / badan perniagaan di sekolah. SPI 8 / 1988 Keselamatan diri pelajar di sekolah SPI 15 / 1988 Penyelenggaraan dan keceriaan sekolah. SPI 2 / 1989 Rancangan kesihatan sekolah. SPI 4 / 1989 Menangani masalah ponteng di sekolah. SPI 1 / 1996 Sikap mengutamakan keceriaan dan kebersihan di kalangan pelajar. SPI 1 / 1997 Dasar dan peraturan mengenai nama sekolah. SPI 3 / 1997 Program dan aktiviti sekolah yang melibatkan dasar atau pungutan wang. SPI 5 / 1997 Sekolah sebagai kawasan larangan merokok. SPI 6 / 1997 Amalan kebersihan di sekolah.

Perancangan Strategik

Bil 1 / 1999 Garis panduan pelaksanaan penandaarasan dalam perkhidmatan awam. Bil 1 / 2001 Pekeliling pentadbiran awam Garis panduan perlaksanaan sistem pemantauan penguatkuasa undang undang di peringkat pentadbiran daerah. Bil 1 / 2002 Pekeliling pentadbiran awam Garis panduan semakan semula prosedur dan proses kerja di agensi kerajaan. Bil 2 / 2002 Pekeliling pentadbiran awam Pemberian anugerah cemerlang anggota perkhidmatan awam. Bil 1 / 1992 Pekeliling pentadbiran awam Panduan pengurusan kualiti menyeluruh ( TQM ) bagi perkhidmatan awam. Bil 7 / 1991 Panduan mengenai kumpulan meningkat mutu kerja KMK. Bil 6 / 1991 Panduan mengenai peningkatan produktiviti dalam perkhidmatan awam

Arahan Perbendaharaan :
Tatacara kewangan / Akauntabiliti.

Surat Siaran JPN / PPD

Perancangan Strategik

BIDANG KURIKULUM
Peraturan-peraturan Pendidikan( Pendidikan Wajib ) 2002-Akta Pendidikan 1996 Peraturan-peraturan Pendidikan ( Kurikulum Kebangsaan ) 1997-Akta Pendidikan 1996 SPI Bil 3/1999 - Penyediaan Rekod Pengajaran dan Pembelajaran. SPI Bil 3/1981 Penggunaan waktu tidak mengajar/waktu luang (Free Period) oleh guru-guru. SPI Bil 3/1987 Penyeliaan pengajaran-pembelajaran Di dalam Kelas Oleh Pengetua/Guru Besar Sekolah

BIDANG KO-KURIKULUM
SPI Bil 9/2000 Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani & Kesihatan serta kegiatan ko-kurikulum & sukan di dalam dan luar kawasan sekolah. SP Pendaftaran Bil 2/1997 Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan Taekwando/ Seni mempertahankan diri JPN Selangor Panduan menawarkan perkhidmatan jurulatih luar untuk kelab seni mempertahankan diri. Akta Pendidikan 1996 Peraturan-peraturan Pendidikan( Persatuan Sekolah ) 1998 SP Unit Pendaftaran 1/1995 Penyeliaan perjalanan Pertubuhan /Persatuan di sekolah SPI Bil 1/1989 Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan di sekolah. SPI Bil 2/1986 Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Ko-kurikulum Pelajar.

Perancangan Strategik

BIDANG HAL EHWAL MURID


SPI Bil 6/1975 Menangai masalah ponteng di sekolah SPI Bil 1/1972 Peraturan-peraturan ( tatatertib sekolah ) Pelajar ,1959 SPI Bil 8/1999 Keselamatan diri murid dalam perjalanan pergi dan balik sekolah. Akta Pendidikan 1996 Peraturan peraturan Pendidikan ( Penerimaan Masuk Murid ke sekolah penyimpan daftar & syarat bagi pengekalan murid belajar di sekolah) 1998. SPI Bil 3/1983 Pakaian Seragam Murid Murid Sekolah bertarikh 9 Mac,1983.

BIDANG KEWANGAN
Seksyen 4 akta prosedur kewangan 1957 Tatacara kewangan & perakaunan kumpulan wang sekolah. SP Kew Bil 8 Tahun 2000 Garis panduan penggunaan wang lebihan daripada pemberian bantuan makanan asrama. SPI Bil 1/2004 Pelaksanaan skim baucer tuisyen (SBT) bagi murid tahun 4,5 dan 6 sekolah rendah kerajaan & sek rendah bantuan kerajaan. SP Kew Bil 1 Tahun 2005 Bantuan Skim Baucer Tuisyen (SBT ) di sekolah. SP Kew Bil 1 Tahun 2003 Penyelenggaraan Buku Tunai Sekolah Tahun 2003 selaras dengan surat pekeliling kew Bil 5 Tahun 2002 SPP Bil 1 Tahun 2002 Pindaan ke atas arahan perbendaharaan (AP103)mengenai : bil-bil hendaklah dibayar dengan segera. SPI Bil 3/1997 Program dan aktiviti sekolah yang melibatkan dasar dan/ atau pungutan wang

Perancangan Strategik

BIDANG PENGURUSAN PEJABAT


SPP Bil 12 Tahun 1995 Penglibatan pegawai pengawal dalam pengurusan stor dan aset di Kementerian/Jabatan/Badan Berkanun SPP Bil 3 Tahun 2002 Peningkatan Amaun pelupusan & Hapus kira harta benda kerajaan yang boleh diluluskan oleh Kementerian /Jabatan. SPP Bil 7 Tahun 1995 Garis panduan pelupusan peralatan komputer. SPP Bil 2 Tahun 1987 Garis panduan pelupusan aset & barang kerajaan SPP Bil 2 Tahun 1991 Penggunaan borang borang baru bagi pengurusan harta modal, inventori & bekalan pejabat

BIDANG SUMBER MANUSIA


Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 8 Tahun 1991 Panduan mengenai manual prosedur kerja dan fail meja Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 7 Tahun 1991 Panduan mengenai kumpulan meningkat mutu kerja (KMK) Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 3 Tahun 1993 Panduan Mengenai Piagam Pelanggan. SPI Bil 6/1986 Urusan Temuduga Guru guru ke Jawatan Tetap Perkhidmatan Pelajaran. SPI Bil 2/1990 Peranan Baru Kakitangan Sumber Dan Prosedur Pembayaran.

Perancangan Strategik

BIDANG FIZIKAL
SPI Bil 1/1987 Pengurusan dan Kawalan Asrama Sekolah Harian. SPI Bil 5/1985 Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya ( landscaping ) SPI Bil 15/1988 Penyelenggaraan Dan Keceriaan Maktab Perguruan / Politeknik / Sekolah. SPI Bil 12/1989 Garis Panduan Dari Segi Pencegahan Kebakaran Bagi Bangunan Domitori dan Asrama. SPI Bil 14/1989 Kebersihan Sekolah

BIDANG PERHUBUNGAN LUAR


SPI Bil 6/1988 Panduan Tajaan Oleh Syarikat/ Badan Perniagaan Di Sekolah. SPI Bil 12/1988 Larangan Menjalankan Jualan Terus Di Sekolah - Sekolah Peraturan Peraturan Pendidikan ( Persatuan Ibu Bapa Guru ) 1998 SPI Bil 7/1991 Penggunaan Kemudahan Sekolah Oleh Pertubuhan Dan Persatuan Belia. SPI Bil 9/1991 Permohonan Mengundang Orang Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah / Institut Pendidikan. SPI Bil 6/1992 Penerimaan Hadiah dan Sumbangan Daripada Pertubuhan, Institusi, Syarikat atau Kerajaan Negara Luar.

Perancangan Strategik

DASAR PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH ( PINDAAN 2000 )


SPI.Bil.9/2000 - Panduan keselamatan diri pelajar semasa pengajaran PJK Serta Kegiatan Kokurikulum dan sukan di dalam dan luar kawasan sekolah. SPI:Bil.1/1972 Peraturan-peraturan (tataterib sekolah) Pelajaran 1959 SPI:Bil. 8/1999 Keselamatan diri murid dalam perjalanan pergi dan balik sekolah

PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (AKAUN DAN AUDIT) 2002


SPI: Bil.3/1997 Program dan aktiviti sekolah yang melibatkan dasar dan akaun pungutan wang.

Perancangan Strategik

Fasa Kedua
Mendefinisikan Halatuju Sekolah: Misi, Visi dan Nilai

Perancangan Strategik

Untuk memberi pendidikan yang berkualiti bagi melahirkan modal insan melalui budaya permuafakatan berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Perancangan Strategik

SK Wangsa Maju R10 menjadi Sekolah Cemerlang Peringkat Kebangsaan menjelang 2010

Perancangan Strategik

BERUSAHA BERILMU BERBAKTI

Perancangan Strategik

GO FOR EXCELLENCE

Perancangan Strategik

Kami, SK Wangsa Maju R10, dengan penuh tekad dan iltizam, berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh usaha dan tenaga kami untuk:

Pelajar
Memastikan proses pengajaran dan pembelajaran berjalan pada masa yang ditetapkan dalam jadual waktu. Memeriksa buku murid selewat-lewatnya dua hari selepas dikumpul. Memastikan kebajikan pelajar diambil tindakan serta-merta.

Perancangan Strategik

Staf
Memastikan urusan gaji guru-guru tepat pada masanya. Memaklumkan kepada guru-guru segala edaran daripada stakeholders berkaitan dengan perjawatan dan latihan dibuat selewat-lewatnya 3 hari daripada tarikh surat diterima. Mengadakan sesi perkembangan staf sekurangkurangnya 4 kali setahun. Semua tuntutan perjalanan diproses dalam masa Perancangan Strategik seminggu selepas borang dihantar.

Ibu bapa
Segala aduan dan rayuan secara bertulis diproses

dalam masa 1 minggu. Borang permohonan pertukaran sekolah diproses dalam masa 30 minit sebelum dihantar kepada pihak yang berkenaan. Memastikan ibu bapa mendapat maklumat terkini tentang pencapaian pendidikan.

Perancangan Strategik

Komuniti
Memberi kerjasama erat kepada semua aktiviti kemasyarakatan.

Stakeholder
Memberi maklum balas kepada semua surat arahan dari stakeholders selewat-lewatnya tiga hari selepas surat diterima.

Perancangan Strategik

Mempertingkatkan kualiti pengurusan pelajaran dan membina budaya semangat kerjasama dan berterusan serta beriltizam bagi melahirkan insan dan suasana persekolahan yang harmonis selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan ke arah melahirkan generasi Wawasan 2020

Perancangan Strategik

Warna Kuning Sinar harapan mencapai wawasan gemilang bersesuaian dengan cita-cita dan matlamat. Warna Merah Murid murid bersikap berani sentiasa positif. Warna Putih Perjuangan yang suci dan murni sebagaimana yang dituntut oleh agama. Skrol : Kejayaan di peringkat tertinggi dalam bidang Sains. Buku : Menuntut ilmu adalah tuntutan negara bagi menghasilkan insan berilmu. Elektron : Hasrat negara menjadi negara berteknologi tinggi.

Perancangan Strategik

Tersergam indah sekolahku S.K. Wangsa Maju R10 Berhimpun kami bermuafakat Membina semangat yang membara Di sini kami Mencari ilmu Membaca, menulis dan mengira Pada guru bestari yang dihormati Jasamu kukenang selamanya Berusaha, berilmu, berbakti sentiasa Itulah Cogan kita Bersama kita jayakannya

Perancangan Strategik

Fasa Ketiga

Analisis Persekitaran
(Corporate Perspectives)

Perancangan Strategik

Arah aliran akademik menunjukkan peningkatan sepanjang 5 tahun yang lalu. S3 Mencapai kejayaan dalam bidang kokurikulum di peringkat kebangsaan. S2 Bilangan murid yang ramai dapat meningkatkan kadar PCG S4 Pengurusan kewangan yang berkualiti S5 Pengurusan pentadbiran pejabat yang berkualiti. S6 Prasarana fizikal sekolah sangat kondusif. S7 Sumber manusia yang mencukupi. S8 Adanya jalinan hubungan yang baik di antara sekolah dan komuniti.

S1

Perancangan Strategik

Terdapat penurunan dalam pencapaian prestasi akademik. W2 Meningkatkan dan mengekalkan kejayaan. W3 Beban pengurusan HEM meningkat W4 Peruntukan kewangan masih belum mencukupi untuk menampung perbelanjaan mengurus W5 Terdapat kelemahan dalam perkhidmatan kaunter W6 Pengurusan fizikal bertambah W7 Terdapat sumber manusia yang kurang terlatih W8 Terdapat penyelewengan kuasa dalam pengurusan PIBG

W1

Perancangan Strategik

O1 O2 O3
O4

Sebahagian ahli PIBG adalah aktivis politik. Dana PIBG yang banyak. Bantuan kepakaran daripada sebahagian komuniti terhadap aktiviti sekolah. Kemudahan teknologi maklumat dibekalkan ke sekolah.

Perancangan Strategik

C1 C2

Terdapat penyelewengan kuasa dalam PIBG. Harapan tinggi ibu bapa terhadap kejayaan anak-anak mereka,memberi tekanan kepada guru-guru. C3 Taraf hidup dan pendidikan berbeza di kalangan komuniti menyukarkan pengurusan sekolah. C4 Kemahiran dalam bidang ICT di kalangan guru-guru masih di tahap sederhana.

Perancangan Strategik

Analisis Persekitaran
(Business view)

Perancangan Strategik

KEKUATAN (S)
S1 Kelulusan Keseluruhan UPSR 5 tahun meningkat dari 62.7% - 81.1% S2 Peratus Pencapaian UPSR Mengikut Matapelajaran 5 tahun amat tinggi (90% ke atas) S3 Pencapaian UPSR 5A 4 tahun meningkat dari 7.8% - 13.8% S4 Kelas tambahan dijalankan sepanjang tahun S5 Guru-guru sangat komited dalam p&p

KELEMAHAN (W)
W1 Kelulusan Keseluruhan UPSR Tahun 2005 menurun sebanyak 3.3% W2 Penurunan Peratus Pencapaian UPSR dalam Matapelajaran B. Inggeris (1.8%) W3 Penurunan Pencapaian UPSR 5A pada tahun 2005 sebanyak 4.4% W4 Pelajar yang gagal UPSR pada tahun 2005 sebanyak 15.1% W5 Sebanyak 20% dari jumlah murid mengalami masalah pembelajaran

PELUANG (O)
O1 Sokongan daripada wakil rakyat Setempat O2 Insentif disediakan untuk guru-guru yang mengajar kelas tambahan O3 Bantuan kewangan dari PIBG untuk menjalankan aktiviti pembangunan akademik O4 Hubungan baik dengan agensi luar O5 Internet mudah diakses untuk mendapatkan maklumat pembelajaran

CABARAN (C)
C1 Harapan yang tinggi daripada komuniti memberi tekanan kepada guru-guru C2 Terdapat ibu bapa yang kurang memberi perhatian terhadap pembelajaran anak-anak C3 Latar belakang ibu bapa yang berbeza menimbulkan percanggahan dalam membuat keputusan C4 Tidak semua ibu bapa menyediakan kemudahan internet di rumah

Perancangan Strategik

KURIKULUM

KEKUATAN (S)
S1 Pencapaian dlm bidang permainan hingga ke peringkat negeri & Kebangsaan. S2 Pencapaian dalam Taekwando di peringkat Kebangsaan S3 Pencapaian Pertandingan Kawad Kaki di peringkat Zon & Negeri S4 Terdapat guru-guru berpengalaman melaksanakan aktiviti kokurikulum S5 Terdapat ramai murid berbakat dalam aktiviti ko-kurikulum

KELEMAHAN (W)
W1 Murid berpotensi tidak dapat digilap sepenuhnya. W2 Kehadiran murid kurang menggalakkan semasa aktiviti Ko-kurikulum W3 Guru kurang berpengetahuan dalam bidang ko-kurikulum W4 Peralatan dan kemudahan sukan tidak mencukupi berbanding jumlah murid W5 Peralatan sukan tidak berkualiti

PELUANG (O)
O1 Ada sokongan daripada wakil rakyat tempatan. (P) O2 Peruntukan kewangan untuk program sukan dari PIBG setiap tahun. (E) O3 Khidmat daripada pakar luar.(S) O4 Hubungan baik dengan sekolahsekolah berhampiran. O4 Sumber maklumat drpd internet dan media elektronik.(T)

CABARAN (C)
C1 Tekanan untuk memenuhi tuntutan komuniti yang membantu sekolah C2 Perbezaan latarbelakang sosial ibu bapa menyukarkan pengurusan kokurikulum. C3 Harapan ibu bapa yang tinggi terhadap pencapaian anak C4 Sebaran maklumat yang Terhad.

Perancangan StrategikKOKURIKULUM

KEKUATAN (S)
S1 Murid amat berdisiplin dan mematuhi peraturan S2 Murid telah disemai dengan budaya sayangkan sekolah dan sentiasa menjaga kebersihan S3 Tenaga kerja yang ramai memudahkan aktiviti menceriakan sekolah S4 Sistem maklumat Murid yang sentiasa dikemaskini

KELEMAHAN (W)
W1 Pelajar baru dari sekolah lain membawa budaya yang tidak baik ke sekolah W2 Murid yang ramai menyukarkan tugas pengurusan HEM

PELUANG (O)
O1 Sebahagian ahli PIBG adalah aktivis Politik O2 Peruntukan dari PIBG untuk aktiviti pembangunan murid O3 Ada ibu bapa yang menyumbang dari segi kepakaran memotivasikan murid O4 Pihak Stakeholders boleh mengakses maklumat HEM menggunakan Sistem Maklumat Murid.

CABARAN (C)
C1 Pengaruh pelajar luar terhadap disiplin Murid C2 Campur tangan ibu bapa menyukarkan pengurusan disiplin sekolah C3 Hubungan 2 taraf komuniti yang tidak rapat C4 Kos yang tinggi menyebabkan peluang menjemput pakar motivasi luar terhad. C5 Campur tangan politik dalam urusan PIBG

Perancangan Strategik HAL EHWAL MURID

KEKUATAN (S)
S1 Kerani kewangan terlatih dan berpengalaman S2 Pihak pentadbir mahir dengan urusan kewangan S3 Tiada audit berteguran

KELEMAHAN (W)
W1 Terdapat staf yang tidak prihatin dengan urusan pembelian barang W2 Pemantau dari pihak pentadbir kurang sistematik W3 Terdapat guru yang lambat mengisi buku stok

PELUANG (O)

CABARAN (C)

O1 Kursus Pengurusan Kewangan C1 Campur tangan politik dalam peringkat JPN terbuka kepada bidang pengurusan kewangan. staf sekolah C2 Wang peruntukan untuk panitia O2 Hubungan baik dengan kadang-kadang lambat Pegawai Kewangan JPN diterima

Perancangan Strategik

KEWANGAN

KEKUATAN (S)
S1 Kaki tangan pentadbiran yang berpengalaman S2 Pengurusan sistem fail yang sistematik S3 Pengurusan pejabat yang berkualiti dan Efisien S4 Susun atur pejabat yang baik

KELEMAHAN (W)
W1 Pemantauan dari pihak pentadbir tidak dilaksanakan sepenuhnya. W2 Terdapat kelemahan dalam perkhidmatan kaunter W3 Terdapat kelewatan dalam memproses maklumat

PELUANG (O)
O1 Kursus pembangunan staf disediakan oleh pihak luar O2 Kemudahan teknologi maklumat dibekalkan ke sekolah O3 Kerjasama yang baik dari pihak stakeholders bagi urusan pejabat

CABARAN (C)
C1 Kekangan masa menyukarkan staf untuk mengikuti kursus yang dianjurkan C2 Melaksanakan perubahan mengikut arahan atau pekeliling daripada stakeholders C3 Stakeholder memberi masa yang terhad untuk menyiapkan laporan

Perancangan PENTADBIRAN Strategik PEJABAT

KEKUATAN (S)
S1 Kemudahan prasarana sekolah yang Mencukupi S2 Keceriaan prasarana mencapai kejayaan dari tahun 2004 2006 peringkat negeri dan kebangsaan S3 Komitmen guru-guru menceriakan sekolah/ bilik khas/ bilik darjah S4 Kemenangan Bilik BOSS peringkat negeri tahun 2006

KELEMAHAN (W)
W1 Budaya senggara masih kurang memuaskan W2 Terdapat kemudahan peralatan yang tidak mencukupi W3 Peralatan lama masih tidak ditukar Ganti W4 Terdapat peralatan yang tidak dimanfaatkan sepenuhnya

PELUANG (O)
O1 Bantuan dari JPN untuk projek menaiktaraf sekolah O2 Sumbangan PIBG menggalakkan O3 Gotong-royong bersama pihak komuniti menceriakan sekolah amat menggalakkan

CABARAN (C)
C1 Sekolah mahu memenangi pertandingan anjuran JPN C2 Kekangan masa bekerja menyebabkan ada ibu bapa tidak dapat melibatkan diri dalam aktiviti gotong-royong

PERSEKITARAN DAN KEMUDAHAN FIZIKAL

Perancangan Strategik

KEKUATAN (S)
S1 100% guru terlatih dan bertauliah S2 Sumber manusia yang mencukupi S3 Pentadbir yang berktrampilan, komited dan berpengalaman dari segi pengurusan S4 Staf sekolah yang komited dengan tugas mereka, kreatif dan inovatif S5 Hubungan erat di antara pentadbir dan guru-guru menggalakkan kerja pasukan yang padu

KELEMAHAN (W)
W1 Tenaga pakar dari kalangan guru-guru dalam bidang ICT masih tidak mencukupi W2 Kepakaran guru dalam bidang tertentu masih terhad W3 Tidak semua guru dapat mengikuti kursus kerana jumlah mereka yang ramai

PELUANG (O)
O1 Kursus-kursus disediakan oleh JPN secara percuma O2 Tenaga pakar di dapati dari sekolah Berhampiran O3 Kemudahan teknologi untuk mengakses maklumat dibekalkan

CABARAN (C)
C1 Masa kursus tidak sesuai dengan situasi di sekolah C2 Kandungan kursus sukar dilaksanakan di sekolah C3 Penyertaan peserta dihadkan oleh JPN

Perancangan Strategik PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA

KEKUATAN (S)
S1 Adanya jalinan hubungan yang baik di antara sekolah dan komuniti S2 Hubungan yang erat di antara sekolah dan agensi luar S3 Sekolah selalu mendapat kerjasama yang mantap dari pihak luar

KELEMAHAN (W)
W1 Penglibatan pihak komuniti dalam meningkatkan pembelajaran anakanak tidak menyeluruh W2 terdapat penyelewengan kuasa dalam PIBG

PELUANG (O)
O1 Kejasama dari agensi luar membantu pihak sekolah O2 Sumbangan berbentuk wang mudah di perolehi dari pelbagai pihak luar.

CABARAN (C)
C1 Adanya unsur-unsur fitnah di kalangan ibu bapa yang menghantar laporan ke akhbar C2 Peranan PIBG tidak dimanfaatkan sepenuhnya C3 Manipulasi agenda politik dalam mesyuarat PIBG C4 Perselisihan faham diantara 2 pengikut kumpulan parti politik

Perancangan Strategik PERHUBUNGAN LUAR

Fasa Keempat

Isu, Matlamat, KPI dan Sasaran


Perancangan Strategik

Isu Bidang

Matlamat strategik

OBJEKTIF

Indikator Prestasi
06 TOV 07

Sasaran Prestasi
08 09 10

1.Kurikulum Terdapat penurunan dalam pencapaian prestasi keseluruhan UPSR 2. Kokuri kulum 1. Penglibat an pelajar Dan sukan berpresta si tinggi

Meningkatkan kecemerlanga n prestasi akademik pelajar

Memastikan peningkatan dalam pencapaian prestasi keseluruhan UPSR Meningkatkan bilangan aktiviti sukan, badan beruniform dan kelab persatuan berprestasi tinggi

% lulus keseluruhan UPSR % pelajar yang dapat 5A % kelulusan PKSR

84 17.4 75

88 21 85

92 25 90

96 28 95

100 30 100

Meningkatkan penglibatan dan pencapaian pelajar dalam aktiviti kokurikulum

Bil kejayaan yang ditempa di peringkat kebangsaan Bil kejayaan yang ditempa di peringkat negeri Bil kejayaan yang ditempa di peringkat zon

Perancangan Strategik

10

Bidang

Isu

Matlamat

Indikator Prestasi 06 TOV 07

Sasaran Prestasi 08 09 10 10

3.Hal Ehwal Murid

Penerapan budaya sekolah terhadap murid-murid Peruntukan kewangan masih belum mencukupi untuk menampung perbelanjaan mengurus Terdapat kelemahan dalam perkhidmatan kaunter

Memastikan budaya sekolah berjaya diterap kepada muridmurid Memastikan peruntukan kewangan mencukupi bagi menampung perbelanjaan mengurus

10 % murid yang melakukan kesalahan 10

7 8

5 5

2 3

0 0

4. Kewangan

% peruntukan kewangan yang mencukupi bg semua pengurusan sek % peruntukan kewangan utk setiap prog Bil aduan

60

70

80

90

100

70

80

90

95

100

5. Pentadbiran Pejabat

Memastikan perkhidmatan kuanter berkualiti

Perancangan Strategik

Bidang

Isu

Matlamat

Indikator Prestasi 06 TOV

Sasaran Prestasi 07 08 09 10

6. Persekitaran dan Kemudahan Fizikal 7. Pembangun an Sumber manusia

Pengurusan penyelengaraa n fizikal kurang berkesan

Memastikan pengurusan penyelenggaraa n fizikal berkesan Memastikan semua sumber manusia terlatih

% penyelengaraan dibuat

40

50

60

80

100

Terdapat sumber manusia yang kurang mahir

% guru berkursus

60

70

80

90

100

8. Perhubunga n Luar

Penglibatan ibu bapa dengan aktiviti sekolah masih kurang memuaskan

Memastikan penglibatan ibu bapa dengan aktiviti sekolah meningkat

% ibu bapa yang hadir

50

75

85

95

100

Perancangan Strategik

Cascade

Objektif KoKurikulum

Perancangan Strategik

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8

AKTIVITI OLAHRAGA HOKI SEPAK TAKRAW KAWAD KAKI PERTANDINGAN BERCERITA PERTANDINGAN NASYID TAEKWONDO TILAWAH AL-QURAN

ZON KETIGA JOHAN JOHAN JOHAN KETIGA KETIGA JOHAN JOHAN

NEGERI

KEBANGSAAN KE - 4

NAIB JOHAN JOHAN KETIGA

JOHAN

JOHAN

Perancangan Strategik

Pengurusan KoKurikulum
(Jangka Panjang) Pada akhir 2010, bilangan kejayaan yang ditempa di peringkat zon, negeri dan kebangsaan adalah mengikut wajaran 10:6:4

Perancangan Strategik

Pengurusan KoKurikulum
(Jangka Pendek)

Pada akhir 2007, bilangan kejayaan yang ditempa di peringkat zon, negeri dan kebangsaan mengikut wajaran 6:4:2

Perancangan Strategik

Fasa Kelima

Penjanaan Strategi
Pelan Taktikal Pelan Operasi

Perancangan Strategik

COWS Matrik

Perancangan Strategik

Kekuatan (S) Dalaman


S1 Pencapaian dlm bidang permainan hingga ke peringkat negeri & Kebangsaan. S2 Pencapaian dlm Taekwando di peringkat Kebangsaan S3 Pencapaian Pertandingan Kawad Kaki Zon & Negeri S4 Terdapat guru-guru berpengalaman melaksanakan aktiviti kokurikulum S5 Terdapat ramai murid berbakat dalam aktiviti ko-kurikulum

Luaran Peluang (O)


O1 Ada sokongan daripada wakil rakyat tempatan. (P) O2 Peruntukan kewangan untuk program sukan dari PIBG setiap tahun. (E) O3 Khidmat daripada pakar luar.(S) O4 Sumber maklumat drpd internet dan media elektronik.(T) O5 Hubungan baik dengan sekolahsekolah berhampiran.

W1 Murid berpotensi tidak dapat digilap sepenuhnya. W2 Kehadiran murid kurang menggalakkan semasa akt Koko W3 Guru kurang berpengetahuan dlm bidg koko W4 Peralatan dan kemudahan sukan tidak mencukupi berbanding jumlah murid W5 Peralatan sukan tidak berkualiti bola getah ganti bola kulit

Kelemahan (W)

S +O
S1, S2 + O3 ST1- Meningkatkan kualiti pencapaian melalui kerjasama luar.

W+O
W2 + O4 ST2- Tingkat minat murid melalui sebaran maklumat dari internet dan media massa W4, W5 + O2 ST3- Membeli peralatan dan kemudahan sukan yang berkualiti W1+ O5 ST4- Menyertai pertandingan anjuran luar

Cabaran (C)
C1 Perbezaan latarbelakang sosial ibu bapa menyukarkan pengurusan kokurikulum. C2 Harapan ibu bapa yang tinggi terhadap pencapaian anak C3 Sebaran maklumat yang terhad.

S +C
S4+C3 ST5- Sediakan pasukan pelapis yang mantap

W+C
W3 + C2 ST6-. Meningkatkan tahap profesionalisme guru..

Perancangan Strategik

SO

ST1 - Meningkatkan kualiti pencapaian melalui kerjasama luar. ST2 - Meningkatkan minat murid melalui sebaran maklumat dari internet dan media massa. ST3 Membeli peralatan dan kemudahan sukan yang berkualiti. ST4 - Menyertai pertandingan anjuran luar.

WO

SC
WC

ST5 Meyediakan pasukan pelapis yang mantap


ST6 -Meningkatkan tahap kepakaran dalam bidang kejurulatihan di kalangan guru

Perancangan Strategik

(Berdasarkan Pemberatan)

Perancangan Strategik

Kriteria pemilihan

ST 1 2 5 5

ST 2 3 5 5

ST 3 3 4 5

ST 4 3 5 5

ST 5 4 5 5

ST 6 3 3 5

a. Tahap kesukaran proses kerja b. Kompetensi staf yang bertanggungjawab. c. Sumber kewangan dan kos pembiayaan yang terlibat. d. Kemudahan infrastruktur dan peralatan. e. Andaian keupayaan mengatasi halangan f. Andaian hasilan yang dijangkakan/impaknya untuk mencapai objektif, maltamat/isu, misi,dan visi. g. Akur/kepatuhan dgn mandat/arahan. h. Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas. i. Kesesuaian dengan persekitaran terkini. Jumlah skor Keputusan Ulasan

5 5

3 5

2 4

3 5

5 5

4 4

Ya 4

Ya 2

Ya 1

Ya 3

Ya 4

Ya 3

36 1

33 4

29 6

34 3

35 2

32 5

Perancangan Strategik

ST1 menjadi keutamaan kerana darjah peluang yang ada amat tinggi untuk mencapai objektif.

Senarai Strategi mengikut keutamaan

Perancangan Strategik

1 2 3 4 5 6

ST1 - Meningkatkan kualiti pencapaian melalui kerjasama luar. ST5 - Menyediakan pasukan pelapis yang mantap. ST4 - Menyertai pertandingan anjuran luar. ST2 - Meningkatkan minat murid melalui sebaran maklumat dari internet dan media massa. ST3 - Membeli peralatan dan kemudahan sukan yang berkualiti. ST6 - Meningkatkan tahap kepakaran dalam bidang kejurulatihan di kalangan guru ST3 - Membeli peralatan dan kemudahan peralatan sukan yang berkualiti.

Perancangan Strategik

Pelan Taktikal

Perancangan Strategik

ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK

INDIKATOR PRESTASI (KPI) Bilangan kejayaan yang ditempa di peringkat zon, negeri dan kebangsaan

OBJEKTIF

SASARAN

INISIATIF/STRATEGI

Kesukaran meningkatkan dan mengekalkan kejayaan

Memastikan peningkatan dan pengekalan kejayaan yang telah dicapai

Pada akhir 2010, bilangan kejayaan yang ditempa di peringkat zon, negeri dan kebangsaan adalah mengikut wajaran 10:6:4

6 zon 4 neg 2 keb

7 Zon 4 neg 3 keb

9 Zon 5 neg 3 keb

10 zon 6 neg 4 keb

Perancangan Strategik

ST1 Meningkatkan kualiti pencapaian melalui kerjasama luar. ST5 - Sediakan pasukan pelapis yang mantap. ST4 - Menyertai pertandingan anjuran luar. ST2 - Meningkatkan minat murid melalui sebaran maklumat dari internet dan media massa. ST6 - Meningkatkan tahap kepakaran dalam bidang kejurulatihan di kalangan guru

ST1 -Meningkatkan kualiti pencapaian melalui kerjasama luar.


Bil

Program/ Projek
Klinik permainan oleh tenaga pengajar luar (ibu bapa)

Tjawab Tempoh/hari

Kos/Sumber

Out-Put

Indikator Prestasi (KPI) Bilangan kejayaan yang ditempa di peringkat zon, negeri dan kebangsaan

Pelan Kontigensi

GPK Koko

Sepanjang tahun

RM 200 (PIBG/ADUN)

Pelajar dan guru mendapat input yang lebih daripada klinik yang dijalankan

Klinik permainan oleh tenaga pengajar luar (Kawan2)

Kursus Kejurulatihan dan Kepegawaian oleh Pegawai MSN

GPK Koko

Sekali setiap tahun

MSN

Profesionalisme guru meningkat.

Bilangan guru yang mahir meningkat.

Kursus Perkembanga n Staf

Perancangan Strategik

ST3 - Membeli peralatan dan kemudahan sukan yang berkualiti.


Bil Prog/ Projek Karnival Kokurikulu m Tjawab Tempoh/hari Kos/Sumber Out-Put Indikator Prestasi (KPI) Bilangan peralatan dan kemudahan sukan. Bilangan peralatan dan kemudahan sukan. Pelan Kontigensi Mohon derma melalui PIBG Majlis Amal Makan Malam

GPK Koko

1 kali setahun (Julai)

RM 1000 PIBG

Peralatan dan kemudahan sukanyang berkualiti dapat disediakan. Peralatan dan kemudahan sukan yang berkualiti dapat disediakan.

Jogathon

GPK Koko

April

RM 1000 PIBG

Perancangan Strategik

ST4 - Menyertai pertandingan-pertandingan anjuran luar.


Bil 1 Prog/Projek Pertandinga n Persahabat an Karnival Sukan TV3 Tjawab GPK Koko Tempoh/hari 10 kali setahun Kos/Sumber RM 1000 PIBG Out-Put Murid-murid lebih cekap dan berkeyakinan tinggi. Murid-murid lebih cekap dan berkeyakinan tinggi. Indikator Prestasi (KPI) Bilangan kejayaan yang dicapai. Pelan Kontigensi Pertandingan Permainan peringkat sekolah. Penyertaan pertandingan anjuran sekolah lain atau pihak swasta.

GPK Koko

Sekali setahun

RM 500 PIBG

Bilangan kejayaan yang dicapai.

Perancangan Strategik

Pelan Operasi

Perancangan Strategik

Nama Projek

: Klinik Hoki oleh tenaga pengajar luar (ibu bapa)

Rasional dan
Objektif

: Mendedahkan guru dan murid akan kemahiran teknik permainan yang lebih berkualiti.
: Mencapai kejayaan di peringkat kebangsaan. : Mencapai wajaran 6:4:2 pada tahun semasa.

Tarikh dan tempoh pelaksanaan : Hari Sabtu minggu kedua dan keempat mengikut kesesuaian

Kumpulan Sasaran : Guru penasihat permainan hoki dan muridmurid yang terlibat.

Perancangan Strategik

LANGKA H
1

PROSES KERJA

TANGGUNGJAW AB
GPK Koko S/U Sukan Guru Penasihat Hoki

TEMPOH

STATUS/PEL AN KONTIGENSI

1. Mesyuarat Jawatankuasa 2. Tetapkan tarikh 3. Bincang kos/sumber 4. Penentuan jurulatih 5. Bentang kertas kerja 6. Lantik AJK 7. Agihan tugas 8. Hal-hal lain Surat Menyurat 1.Jemputan Jurulatih Pengesahan kehadiran jurulatih melalui telefon Jadual Program

1 hari

2 3 4

S/U Sukan S/U Sukan S/U Sukan

1 bulan sebelum klinik 1 minggu sebelum klinik 3 hari Jurulatih dalaman

5 6 7 8

Menyediakan insentif kepada jurulatih Penyediaan tempat dan peralatan Pelaksanaan Penilaian dan pelaporan KPI : - Bilangan kemenangan dalam pertandingan. - Bilangan guru yang mahir dalam permainan hoki.

S/U Sukan Jawatankuasa tempat Jawatankuasa Guru Penasihat S/U Sukan

3 hari 1 hari Sabtu ke-2 dan ke-4 Sepanjang tahun

Pelan Operas

Fasa Keenam

Pelaksanaan Perancangan Strategik Secara Berkesan


Perancangan Strategik

Fokus: Kepimpinan & Pengurusan Strategik Penyebaran & Internal marketing Pelan Strategik Pengurusan Perubahan Pembinaan Pasukan Pengukuran dan Penilaian

Perancangan Strategik

Fasa Ketujuh

Penilaian Prestasi & Penambahbaikan

Perancangan Strategik

BORANG PENGUKURAN PRESTASI DAN MAKLUM BALAS


PERINGKAT (Tandakan di ruangan) SEKOLAH/ORGANISASI (Namakan) S.K. WANGSA MAJU R10

PANITIA/UNIT (Namakan)

INDIVIDU (Nama staf)

MISI

Untuk memberi pendidikan yang berkualiti melalui budaya permuafakatan bagi melahirkan insan yang serba boleh berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
KURIKULUM HEM

VISI

SK Wangsa Maju R10 menjadi Sekolah Cemerlang Peringkat Negeri menjelang 2010
KOKURIKULUM

BIDANG (Tandakan diruangan)

P.LUAR

PSM TARIKH

P.PEJABAT

FIZIKAL

KEWANGAN

20.10.07

MATLAMAT /OBJEKTIF

KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) LAG LEAD 06

SASARAN PRESTASI

INISIATIF/TINDAKAN

PRESTASI SEBENAR

07

08

09

10

06

07

08

09

10

Memastikan kejayaan yang telah dicapai berkekalan

Bil. Kejayaan di pkt Keb.

Bil. Kejayaan Neg. & Zon

1 3 5

2 4 6

3 4 7

3 5 9

4 6 10

BORANG PENGUKURAN PRESTASI DAN MAKLUM BALAS


MISI

VISI

MATLAMAT:

Objektif

KPI

Tov

Sasaran

Prestasi Sebenar

Ulasan

PENGUKURAN DAN PENILAIAN


KAEDAH BALANCE SCORECARD
PERSPEKTIF

Pencapaian Sebenar Objektif M1-O1 M1-O2 M1-O3 KPI Unit Pengukuran 20062007 20072008 20082009 20092010

Target 20062010

Matlamat Strategik M1

M2

M2-O1 M2-O2 M2-O3 M2-O4

Format for a Strategic Planning Document


Table of Contents: Introduction by the school Principal or Director (Head of Department) Mission, Vision and Values Statement Organization History and Profile Strategic Issues and Strategic Goals or Key Results Area (KRA) Objectives, KPI & long term targets (3-5 Years) Strategy or initiative that link to each objectives together with a table of action plan Appendices (If Included) a. Environmental Assessment (example: SWOT) b. Summary of Client Surveys c. Membership of Board and Planning Committee d. Long-Range Budget Projections e. Strategy selection analysis