Anda di halaman 1dari 5

ANAK ANGKAT MENURUT

PANDANGAN ISLAM

PENGERTIAN ANAK YANG DIPELIHARA OLEH BUKAN IBU


BAPA KANDUNGNYA
ANAK ANGKAT • Biasanya anak angkat diambil oleh pasangan
yang tidak mempunyai zuriat akibat mandul.*

HUKUM
HARUS DALAM ISLAM
MENGAMBIL
ANAK ANGKAT

INFO
MINDA
HIBBAH WASIAT
Pesanan yang dibuat
Pemberian sesuatu oleh seseorang
seperti harta kerana kepada seseorang
kasih sayang kepada yang lain supaya
seseorang melakukan kebaikan
terhadap harta yang
dimilikinya selepas
dia meninggal dunia.
PERATURAN
PENGAMBILAN ANAK
ANGKAT

HA RA M membinkan dan membintikan anak angkat kepada


bapa angkat.
Islam mengharamkan memberi nasab anak angkat kepada
bapa angkat dan

mewajibkan anak angkat dibinkan dan dibintikan kepada


bapa kandungnya sendiri sebagai

Memuliakan pertalian
nasab (keturunan)

Perbuatan menasabkan kepada bapa angkat termasuk


dalam DOSA BESAR dan DILAKNATI ALLAH.

Contoh :
Rasullullah S.A.W sendiri pernah mengambil Zaid bin Harithah
sebagai anak angkat sebelum diutus sebagai rasul dan dikenali
dengan panggilan Zaid bin Muhammad sehinggalah turun ayat
surah al-Ahzab yang melarang perbuatan tersebut.

Bagi menguatkan hubungan antara bapa angkat dan anak angkat


bukannya hubungan nasab (keturunan)Rasullullah mengahwini
bekas isteri Zaid.

Allah memerintahkan agar anak angkat dipanggil dengan


panggilan tertentu, seperti ‘wahai saudaraku’ jika tidak diketahui
bapa kandungnya yang sebenar.
2. BATAS-BATAS PERGAULAN ANAK ANGKAT

Anak angkat tetap dikira ajnabi( orang asing) walaupun


diperlihara semenjak kecil.
Batas-batas pergaulan dan aurat antara anak angkat dan
keluarga angkat wajib dijaga dan tertakluk kepada ketentuan
hukum antara bukan mahram.

3. PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA

Anak angkat tidak boleh mewarisi harta pusaka keluarga


angkatnya dan begitu juga sebaliknya.
Anak angkat hanya boleh mendapatkan harta keluarga angkatnya
melalui HIBBAH, HADIAH dan WASIAT (tidak melebihi 1/3
daripada harta keluarga angkat)
HIKMAT LARANGAN MEMBIN &
MEMBINTIKAN KEPADA BAPA ANGKAT

• Mengiktiraf keluarga bapa kandung dan


mengekalkan kemuliaan pertalian nasab
antara mereka.

• Memelihara hak anak angkat dalam mewarisi


harta pusaka bapa kandungnya

• Menjaga batas pergaulan supaya aurat


antara anak angkat dan keluarga angkatnya
terpelihara

• Memelihara harta pusaka bapa kandung dan


salasilah keluarga supaya tidak bercampur
dengan anak angkat yang tiada hubungan
nasab dengan mereka

• Memelihara hak wali nikah oleh bapa


kandungnya dan mereka yang berhak
menjadi wali
HIKMAT MENGAMBIL ANAK ANGKAT

• Meringankan beban hidup keluarga yang


miskin

• Mengeratkan silaturrahim keluarga ke dua-


dua belah pihak

• Mendapat pahala dan keredhaan Allah

• Antara jalan penyelesaikan bagi pasangan


yang tidak mempunyai anak

• Membahagiakan rumahtangga bagi


mereka yang tidak dikurniakan anak