Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PELAJARAN (2)

Mata pelajaran : Pendidikan Islam


Tingkatan : 5 Progresif
Bilangan murid : 33 orang
Tarikh : 13 Februari 2009
Hari : Jumaat
Masa : 7.30 – 8.40 pagi (80 minit)
Tajuk : Anak angkat
Objektif :Pada akhir pengajaran, pelajar dapat:

1. Menghuraikan tanggungjawab ibu terhadap anak angkat

2. Menjelaskan hikmah-hiikmah diharuskan mengambil anak


angkat

3. Berusaha dan iltizam memberi pendidikan terhadap anak-anak

4. Menghuraikan masalah yang timbul akibat menasabkan anak


angkat kepada ayah angkat

Kemahiran berfikir : Kesediaan dan kemampuan menerima anak angkat ke


dalam keluarga

Penerapan : Ilmu - Pendidikan Moral : Bertata susila


Nilai - Sabar dalam mendidik anak angkat

Bahan Bantu Mengajar :Buku teks

Pengetahuan sedia ada murid :1. Boleh menulis Jawi dengan baik

2. Pelajar sentiasa bersama dengan keluarga

ketika melakukan kerja amal .


Langkah Isi Aktiviti P & P Catatan/ Nilai/
BBM

-
Gambar - -Guru mempamerkan gambar BBM:
seorang ibu seorang ibu menyusukan anaknya
menyusukan di hadapan kelas. Kad gambar
anaknya -
- -Murid meneliti gambar tersebut.
-
- -Guru mengemukakan beberapa
soalan yang ada hubung kait
Set dengan mengurus atau menjaga
Induksi anak yatim
-
- -Murid memberikan pelbagai
jawapan
-
- -Guru seterusnya mengaitkan
jawapan murid dengan tajuk yang
akan dipelajari pada hari tersebut

- -Guru meminta murid memikirkan Nilai:


tentang peranan seorang ibu -
Sentiasa
Tanggungjwb - menjaga
ibu kepada - -Murid memberikan pelbagai jawapan amanah yang
anak - dipertanggung
angkatnya - -Guru seterusnya mengemukakan jawabkan
soalan:
- bagaimana pula peranan seorang
ibu kepada anak angkatnya?
Langkah - - murid memberikan pelbagai
1 - jawapan dan andaian
-
- -Guru memperbetulkan jawapan
murid dan menyenaraikan
tanggungjawab ibu kepada anak
angkatnya.
-
- -Murid menyebut satu persatu
tanggungjawab ibu kepada anak
angkatnya
- -
- Hikmah - -Guru menjelaskan hikmah-hikmah Nilai:
diharuskan diharuskan mengambil anak angkat
Langkah mengambil - - Berusaha dan
anak angkat - -Murid mendengar penjelasan guru beriltizam
2
dengan jelas dan teliti memberi
pendidikan
terhadap anak
angkat

- Masalah yang- -Murid diminta untuk memikirkan Nilai:


timbul akibat masalah yang timbul akibat
menasabkan menasabkan anak angkat kepada Menjaga
anak angkat ayah angkat. hubungan baik
kepada ayah - kekeluargaan
angkat: - -Guru memperbetulkan jawapan
Langkah- murid
3 1. harta -
pusaka - -Guru menghuraikan masalah yang
timbul akibat menasabkan anak
2. wali angkat kepada ayah angkat.
-
3. tidak - -Murid menyebut kembali masalah-
menjaga masalah yang timbul satu persatu.
keturunan

Rumusan isi - -Guru mengingatkan murid sentiasa Nilai:


pelajaran mentaati ibu bapa angkat selagi tidak- Silaturrahim
menyalahi syariat Allah. sentiasa
- diutamakan
Penutup
- -Guru menasihatkan murid supaya
beradab dengan saudara angkat. BBM:
- 1. Lembaran
- -Murid dikehendaki menjawab kerja
soalan-soalan daripada lembaran
kerja yang disediakan.