Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PELAJARAN (1

)

Matapelajaran : Pendidikan Islam
Tingkatan : 5 Progresif
Bilangan murid : 33 orang
Tarikh : 10 Februari 2009
Hari : Selasa
Masa : 8.45 – 9.55 pagi ( 80 minit)
Tajuk : Anak angkat

Objektif : Pada akhir pengajaran, pelajar dapat:

1. Menyatakan pengertian anak angkat menurut Islam

2. Menyatakan hukum mengambil anak angkat

3. Menyatakan peraturan yang berkaitan dengan mengambil
anak angkat

4. Sentiasa menjaga amanah yang dipertanggungjawabkan

Kemahiran berfikir : Kesediaan dan kemampuan menerima anak angkat ke

dalam keluarga

Penerapan : a) Ilmu - Pendidikan Moral : Bertata susila
b) Nilai - Sabar dalam mendidik anak angkat

Bahan Bantu Mengajar : Kad bergambar, VCD dan LCD

Pengetahuan sedia ada murid : Boleh menulis Jawi dengan baik
Boleh menerima arahan ringkas

Langkah Isi Aktiviti P & P Catatan/
Nilai/ BBM

-
- Gambar- - -Guru mempamerkan gambar-gambar

tersebut. gambar penyerahan dan penerimaan anak BBM: penyerahan angkat di hadapan kelas. -Murid meneliti gambar-gambar VCD dan anak angkat. -Murid menonton tayangan VCD Induksi tersebut - . gambar . -Guru seterusnya mengaitkan jawapan murid dengan tajuk yang akan dipelajari pada hari tersebut. penerimaan . Kad –kad dan . -Guru seterusnya menayangkan VCD . - Pengertian -Guru menyatakan pengertian anak Nilai: anak angkat angkat menurut Islam menurut Islam Sentiasa . VCD tentang penyerahan anak angkat penyerahan - Set anak angkat . Sabar dalam “Harus dalam -Guru juga menceritakan sirah Nabi mendidik Islam” Muhammad yang mengambil Zaid b. LCD - . -Murid mendengar pengertian dan menjaga “seseorang penerangan guru. . -Murid memberikan pelbagai jawapan - . amanah yang dipelihara yang Langkah oleh bukan ibu -Murid diminta untuk membaca dan dipertanggun 1 bapanya memahami pengertian anak angkat gjawabkan sebenar atau menurut Islam bukan dari ahli waris yang terdekat yang wajib menjaganya semasa ketiadaan ibu bapanya” -Hukum -Guru menerangkan hukum Nilai: mengambil mengambil anak angkat dalam Islam anak angkat: . -Guru mengemukakan beberapa soalan yang ada hubung kait dengan mengurus atau menjaga anak yatim - .

-Murid diminta untuk menyebut menjaga dibinkan atau kembali satu persatu peraturan. Peraturan yang . Zaid b Harithah soalan: sebagai anak 1.harta pusaka daripada keluarga angkatnya adalah tidak berhak ke atas anak angkat atau sebaliknya. aurat dan tidak boleh . -Murid mendengar penerangan guru berpakaian . Penilaian: . Langkah angkat 3 . anak angkat 2 .batas pergaulan bersama keluarga angkatnya tetap sama dengan kedudukan asalnya sama ada mahram ataupun bukan mahram .Nyatakan hukum mengambil anak angkat - . Ibadah anak angkat: .Berikan maksud anak angkat menurut Islam .Berikan maksud anak angkat angkat menurut Islam 2. batas-batas dibintikan peraturan yang perlu diikuti untuk pergaulan kepada bapa mengambil anak angkat.Langkah Harithah sebagai anak angkat.anak angkat . -Guru menyatakan peraturan. -Nabi untuk Muhammad . dengan teliti menutup . Guru menilai tahap kefahaman murid -Kuiz dengan mengemukakan beberapa soalan dalam bentuk kuiz: 1. -Guru menilai tahap kefahaman murid kejayaan mengambil dengan mengemukakan beberapa masa depan. Penerapan berkaitan peraturan yang berkaitan dengan ilmu: dengan mengambil anak angkat mengambil .

pengambilan anak angkat mengikut . Kumpulan yang memperoleh markah yang banyak dikira sebagai pemenang - Rumusan -Guru meminta murid membuat tentang isi rumusan tentang isi pelajaran yang Penutup pelajaran telah dipelajari pada hari tersebut -Guru memberikan penghargaan kepada murid kerana mereka dapat menjalankan aktiviti p& p dengan baik.Nyatakan hukum mengambil anak angkat .soalan kuiz dan murid diminta menjawabnya dalam kumpulan. . 4 - . Kumpulan yang menjawab dengan tepat akan diberikan markah. 3. Murid dibahagikan kepada 3 kumpulan. . 2.Nyatakan peraturan-peraturan . syara’ - Langkah . Guru mengemukakan soalan. - .