Anda di halaman 1dari 8

 Sejarah India sebelum 500 S.

M kurang
jelas-Orang pada zaman ini dikenali
Negrito
 Tamadun Lembah Sungai Indus (TLSI :
3000SM - 1500SM)
 Pencapaian dalam segi kebendaan dan
kebudayaan
 Aspek yang dapat dilihat seperti
perancangan bandar, pembinaan ruma,
hub. Perdagangan, penyembahan dewa
ibu dan permandian umum
 TLSI bermula dari barat laut India sehingga
terusan Sungai Indus(Daerah Baluchistan,
Pakistan)
Penemuan DI TLSI
Pembinaan – rumah, jalan raya yang
terancang, sistem perparitan dan longkang,
kolam permandian, benteng pengawal banjir,
gudang (penyimpanan bijiran)
Agama – Cop Mohor(Lambang Yoga), patung-
patung wanita(Dewa Ibu- Masy. Tamil)
Bahasa – berbentuk piktografik (merekod ilmu)
Pengankutan – perahu dan kereta lembu

 Kejatuhan TLSI (1500SM) – disebabkan oleh


banjir besar, serangan wabak penyakit,
peperangan (TLSI dengan Orang-orang Parsi)
 Tamadun India mempunyai beberapa
tahap perkembangan agama:-
II. Zaman Vedik/ortodoks-kewujudan
tuhan/dewa-dewi
III.Zaman Heterodok-Menolak kewujudan
tuhan dan kitab Veda
IV.Zaman Moden
 Zaman Vedik (1500SM-1200)
 Pemerintahan dibawah empayar Dinasti
Maurya
 Kemunculan komuniti pedagang –
Meguasai sistem sosial
 India selatan meliputi Zaman sangam,
Pallava dan Chola
 Zaman Heterodok(1200 – 1750M)
 Kemunculan dan penguasaan kuasa-kuasa
Islam seperti pemerintahan Turko-Afghan
dan Mughal
 Zaman Moden (mulai 1750M)
 Kedatangan, penaklukan dan penubuhan
Kerajaan British di India
 Hinduisme – Merupakan agama tertua
di dunia (ciptaan manusia)
 Hinduisme – nama sempena Sungai
Sindhu
 Hindu agama yang dilebalkan ‘kekal
abadi’ (Sanatana Dharma)
 Kitab Veda – 4 bahagia

v. Rigveda
vi.Yayurveda
vii.Samaveda
viii.Atharvaveda
 Setiap Veda mempunyai 4 bahagian :-
B. Mantra – mazmur-mazmur dari tuhan
C. Brahmana – keterangan dan cara penggunaan
mantra
D. Aranyaka – ajaran-ajaran mistik sesuatu upacara
keagamaan
E. Upanishad – kesimpulan mantra,Brahmana, dan
Aranyaka
 5 ajaran penting dipatuhi pegikut Hindu

7. Tuhan dlm agama Hindu – mempunyai banyak


bentuk dan nama seperti Visnu dan Krishna
8. Animisme – objet di bumi mempunyai semangat
9. Menaguangkan Ciptaan Manusia – hasil seni gol.
Brahmin
10.Peraturan Kasta (Chatur Varna)-kaum aryan
memartabatkan diri sebagi gol. bangsawan
1. Percaya kepada Hukum Karma – perbuatan
baik dibalas baik dan sebaliknya
• Untuk mencapai karma, terdapat beberapa
cara :-
III. Karma Yoga – Bersekutu dengan tuhan
IV. Bhakti Yoga – Hidup sederhana dan
membuat bakti (Kitab Veda banyak
menceritakan Bhakti Yoga – Seperti
Hanuman-Rama, Sita-Rama)
V. Jnaha Yoga – Hidup Kensengsaraan
JAINA
 Di asaskan oleh Vardharmana/Mahavira
(Pahlawan Besar)
 Wujud akibat kekurangan dr agama Hindu
 Untuk mencapai nirwana ( kebahagiaan)
 Jalan utk mencapai Nirwana melalui 3
peringkat :-
2. Keyakinan yang benar
3. Pengetahuan yang benar;dan
4. Kelakuan yang benar – jangan
membunuh,melukai (kata-
kata/perbuatan), jangan mencuri,
jangan berdusta, jangan berkehidupan
yg tidak bersihat/pemabuk, dan jangan
berkehendak kepada sesuatu.