Anda di halaman 1dari 2

Peranan guru dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah

1. Melaksanakan aktiviti kurikulum dan kokurikulum

2. Hubungan dengan masyarakat yang boleh membantu pembangunan sekolah seperti sumber
kewangan dan tenaga

3. Prasarana ditadbir, diurus dan diselenggara dengan baik supaya proses pengajaran dan
pembelajaran dapat berjalan dengan lancar

Peraturan-peraturan berkaitan kokurikulum

Kegiatan kokurikulum dijalankan berpandukan akta dan peraturan yang dikuatkuasakan serta surat
pekeliling ikhtisas yang dikeluarkan

Peranan kokurikulum

• Pengukuhan ilmu yang dipelajari di dalam bilik darjah dan mengamalkannya
• Hubungan di antara sekolah, pelajar dan masyarkat dapat dieratkan
• Pelajar dapat menunjukkan sikap berdikari dan yakin pada diri sendiri
• Sebagai aktiviti yang berfaedah di waktu lapang serta dapat menjaga kesihatan
• Membantu pelajar untuk memilih kerjaya dan menyokong bidang akademik

Peraturan-Peraturan Pendidikan Persatuan Sekolah 1988

Dikuatkuasakan pada 21 Mei 1988

Penubuhan Kelab / Persatuan di Sekolah

Permohonan bertulis dikemukakan kepada Pengetua atau Guru Besar sekolah
Kategori persatuan yang dibenarkan :

• Berkaitan Mata pelajaran di sekolah
• Sukan dan permainan
• Badan berunifrom
• Hobi dan rekreasi
• Persatuan-persatuan yang diluluskan pendaftar

Masa untuk aktiviti kokurikulum Sekolah Menengah Sekolah Rendah Laporan Penubuhan Persatuan • Satu laporan bertulis perlu dikemukakan kepada Pengetua atau Guru Besar yang mengandungi 1.selepas penubuhan persatuan .selepas mesyuarat pertama persatuan Dapatkan lebih banyak maklumat mengenai Pengurusan Kokurikulum dalam bentuk pdf dengan harga RM 5.00 sahaja Khusus untuk peperiksaan PTK Hubungi email – azszah@gmail. senarai ajk persatuan 3. perlembagaan dan peraturan persatuan 2.com . senarai aktiviti persatuan • Perlembagaan dan peraturan bagi persatuan perlu mendapat kelulusan Guru Besar atau Pengetua • laporan persatuan hendaklah dihantar dalam tempoh 14 hari samada : .