Anda di halaman 1dari 2

KAJIAN PENENTUAN MALAM LAILATUL QADAR

MALAM
PENDAPAT PARA ULAMA
RAMADAN
 Dari Abi Razin al-'Uqaily as-Shahaby, dan
diriwayatkan dari Ibnu Al 'ashim dari hadist Annas
1 ra beliau berkata : Lailatul Qodar tejadi pada
malam pertama bulan Ramdhan.

 Diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah dan Thabrani


dari hadis Zaid bin Arqam ra, beliau berkata : "Saya
tidak ragu dan tidak mengingkari Bahwa Lailatul
Qadar terjadi pada malam ketujuh belas bulan
Ramadan. Malam diturunkannya al-Qur'an". Atsar
ini juga diriwayatkan Abu Dawud dari Ibnu Mas'ud.
17  Menurut Imam Ahmad ibn Hanbal lailatul qadr
terjadi pada malam ke-17. Pendapat ini
berdasarkan pada ayat Al-Qur‟an (Surah Al-Anfal
Surah 8 : Ayat 41) iaitu diturunkan pada malam
yang pagi harinya terjadi Perang Badar.

 Pengikut mazhab syafi'I banyak yang cenderung


dengan waktu ini.
 Imam Nawawi dan Ibnu Hazm berpendapat
21 bahawa malam lailatul qadar bergilir dari setahun
ke setahun, misalnya jika tahun ini berlaku pada
malam 21 Ramadan, tahun hadapan akan berlaku
pada malam 23 Ramadan.
 Diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dari Mu'awiyah ra, ia
berkata : "Lailatul Qadar terjadi pada malam ke 23
Ramadan". Dari Abi Juraiz dari Ubaidillah ibnu Abi
Yazid dari Ibnu Abbas ra, ia berkata "
Sesungguhnya ia (Rasulullah) membangunkan
keluarganya pada malam ke 23"
23  Imam Nawawi dan Ibnu Hazm berpendapat
bahawa malam lailatul qadar bergilir dari setahun
ke setahun, misalnya jika tahun ini berlaku pada
malam 21 Ramadan, tahun hadapan akan berlaku
pada malam 23 Ramadan.

 Pendapat oleh Ibnu Arabi dalam "al-'Aridzah" dan
25 Ibnu Jauzi dalam "al-Musykil".

 Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang


Sepuluh bermaksud: “Carilah Malam Lailatul Qadar pada 10
Malam malam terakhir. Dalam hadis yang lain yang telah
diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari yang
Terakhir bermaksud: Carilah Malam Lailatul Qadar pada
malam ganjil 10 hari yang terakhir.”
 “Carilah Lailatul Qadar pada 10 terakhir dari bulan
Ramadhan” (Hadits riwayat asy-Syaikhan, Imam al-
Bukhari dan Imam Muslim, daripada Sayyidatina „A-
isyah r.anha)

 “Aku keluar untuk mengkhabarkan kepada kamu


berkenaan Lailatul Qadar, tetapi ada dua orang
Malam 29, sedang berselisih sehingga pengetahuan
berkenaannya tidak diberikan. Mudah-mudahan ini
27, 25 lebih baik bagi kamu, carilah di malam 29, 27, 25.”
(Hadis Riwayat al-Bukhari)