Anda di halaman 1dari 96

TAKWIM

DAN
TUGASAN GURU - GURU
2013

ISI KANDUNGAN

BIL
.

KANDUNGAN

MUKA SURAT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Butir butir Sekolah


Visi , Misi dan Piagam Sekolah
Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Falsafah Sekolah dan Objektif Sekolah
Sejarah Sekolah
Senarai Nama Guru Besar
Perincian Persekolahan ( Cuti Penggal, Cuti Am
)
Jadual Hari Kelepasan Am Persekutuan &
Negeri Perak
Struktur organisasi SJK(T) Chettiars,Ipoh
Pentadbiran dan Peraturan AM
Tugas dan tanggungjawab
Arahan dan Panduan umum
Senarai Tugas Kakitangan Bukan Guru
Peruntukan Masa Jadual Waktu Tahap 1 & 2
Carta Organisasi Sekolah
Warga SJK(T) Chettiars, Ipoh
Perancangan Program Sekolah 2013
Tugas Mingguan Guru-Guru
Takwim Sekolah
Cuti Peristiwa & Cuti Ganti dan Tarikh
Mesyuarat
Carta Organisasi Kurikulum
Jawatan kuasa Kurikulum
Jawatankuasa Sambutan Perayaan/Aktiviti
Carta Organisasi Hal Ehwal Murid
AJK Hal-Ehwal Murid
Jawatan Kuasa Hal Ehwal Murid
Visi dan Misi Kokurikulum
Carta Organisasi kokurikulum dan
Jawatankuasa
Jadual Waktu 1M1S & Aktiviti Kokurikulum
Takwim Kokurikulum
Semakan Terhadap Buku Latihan / Buku Kerja
Murid

1
2
3
4
5-6
7
8

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

9
10
11-17
18-27
28-31
32-33
34-35
36
37
38
39-40
41-45
46
47
48-53
54-55
56
57
58-61
62-63
64-67
68-69
70
71

32.
33.
33.
34.

Jadual penyemakan Buku Latihan


Pencerapan Pengajaran dan Pembelajaran
Pencerapan Penyeliaan Guru-guru Tahun 2013
Takwim Peperiksaan Sekolah

72-74
75
76
77

BUTIR BUTIR SEKOLAH

NAMA SEKOLAH

SJK(T) CHETTIARS

ALAMAT SEKOLAH

JALAN LAHAT,30200 IPOH,

TAHUN DITUBUHKAN

1910

KOD SEKOLAH

ABD 2164

PERAK

NO. TEL.
NO. FAX.

:
:

05 2547982

05 - 2547982

YANG DIPERTUA PIBG

EN. M.INDRAN

GURU BESAR

EN. S. SUPERAMANIAM

PK. PENTADBIRAN

PN. K. THANALETCHMI

PK. HEM

PN. A.RITHAMMAL

PK. KOKURIKULUM

PN. M.SAROJINI DEVI

VISI SEKOLAH
Melahirkan generasi cemerlang dan berketrampilan dalam
bidang kurikulum, kokurikulum dan pembentukan sahsiah.

MISI SEKOLAH
Kami warga sekolah bersama-sama melaksanakan sistem
pendidikan berteraskan ilmu pengetahuan untuk melahirkan
kecemerlangan yang bertaraf dunia dalam bidang:

Pentadbiran dan Pengurusan yang cekap,


berkesan, telus dan tulus.
Akademik yang berteraskan penguruskan
pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti bagi
mencapai keputusan peperiksaan dalaman dan
awam yang terbilang.
Sahsiah yang berasaskan program pembangunan
insan.
Sukan yang berasaskan saintifik dan inovatif.
Kokurikulum yang berasaskan pembinaan generasi
bestari, jati diri dan integrasi nasional.

PIAGAM SEKOLAH
Kami warga SJK (T) Chettiars, Ipoh dengan penuh tekad dan
iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga
dan usaha kami untuk :

Mementingkan Disiplin
Mengutamakan Kesempurnaan Sahsiah
Kecermerlangan Dalam Perkhidmatan
Matlamat Zero- Defect
Mengawal Kebersihan
Mengamalkan Budaya Ikram

FALSAFAH PENDIDIKAN
KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan


kearah memperkembangkan lagi potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan
yang seimbang dan harmonis dari segi rohani, emosi,
dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan,
berakhlak mulia, bertanggung jawab,dan keupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.

FALSAFAH SEKOLAH
MENDIDIK DAN MEMUPUK SETIAP MURID
DARI SEGI ROHANI, MENTAL, EMOSI, DAN
JASMANI
SUPAYA
SENTIASA
BERKEBOLEHAN
DAN
BERBAKAT
BAGI
MENCAPAI
KEJAYAAN
DALAM
BIDANG
KURIKULUM DAN KOKURIKULUM KE TAHAP
YANG TINGGI DAN BERMUTU.

OBJEKTIF SEKOLAH

MEMBINA BUDAYA ILMU KE ARAH


KECEMERLANGAN KEPADA
SEMUA MURID.

MEMBENTUK PELAJAR
BERSAHSIAH MULIA.

MENDIDIK SUPAYA MENJADI


WARGANEGARA YANG
BERTANGGUNGJAWAB
TERHADAP KESEJAHTERAAN
DIRI, KELUARGA, MASYARAKAT
DAN NEGARA.

MEMOTIVASIKAN PELAJAR KE ARAH


KECERMERLANGAN KOKURIKULUM.

1.0

LATAR BELAKANG ORGANISASI

1.1

Sejarah Perkembangan Organisasi


Pada tahun 1910, salah seorang warga chettiar yang bernama Chettiapa

Chettiar telah menubuhkan sebuah sekolah yang bernama Thiruvalluar Ilavasa


Kalasalai. Pada tahun 1927 beliau telah mula mengajar murid-murid India yang
tinggal di sekitar Ipoh dengan bantuan kewangan dan hasil usaha sendiri.
Pada tahun 1934, sekolah ini yang berkongsi satu bangunan dengan Kuil
Thandayuthabani telah ditukar nama kepada Chettiar Kalasalai. Mulai tahun 1963
peningkatan murid menyebabkan kawasan sekolah tidak kondusif. Justeru, pada
tahun 1972 bekas Guru Besar, para guru serta warga chettiars telah bekerjasama
untuk membina sebuah bangunan baru.
Pada 11.10.1980 sebuah bangunan baru telah mula dibina dengan hasilusaha
bekas Guru Besar En. Sikan dengan

perbelanjaan RM400,000.00. Seratus ribu

ringgit diterima sebagai bantuan kerajaan dan baki wangnya telah diusahakan oleh
Dato Seri S.Samy Vellu (Presiden MIC Kebangsaan), warga chettiars, ibubapa
bersama bersama dengan orang awam.
Pada 17.01.1981 upacara meletakkan batu asas oleh Dato Seri S.Samy Vellu
telah diadakan. Bangunan baru ini telah siap dibina pada 31 November 1981.
Upacara perasmian bangunan baru ini telah dirasmikan pada 15 April 1983 (Jumaat)
oleh Menteri Pendidikan Dato Sulaiman Bin Daud. Bilangan murid telah mula
bertambah. Sekolah berkembang maju disebabkan oleh hasilusaha dan inisiatif para
Guru Besar.
Pada tahun 1999, sebuah bilik komputer telah dibina dengan kerjasama Y.B
Dato Seri S. Samy Vellu, Lembaga Pengurus Sekolah, PIBG, para ibu bapa dan
juga orang perseorangan. Pada tahun 2003 pula, dua buah bilik darjah tambahan
telah dibina dengan kerjasama PIBG dan orang awam akibat peningkatan murid
secara mendadak. Peningkatan enrolmen murid ini berterusan mulai dari tahun 2003.

Ini mengakibatkan kekurangan bilik darjah.


Pada tahun 2006 Guru Besar En.S. Superamaniam telah mengutus surat
kepada lembaga pengurus sekolah (Nattukottai Chettiars) untuk mendapat kelulusan
bagi membina bangunan tambahan baru. Pihak Chettiars telah bersetuju untuk
menanggung sebahagian wang

perbelanjaan

iaitu sebanyak RM25,000 untuk

pembinaan bangunan baru.


Pada tahun 2009, Guru Besar EN.S.Superamaniam telah memohon bantuan
YB Dato Seri S.Samy Vellu untuk pembinaan bangunan tambahan baru. Hasil
daripada itu peruntukan sebanyak RM 1.75 juta telah diperolehi daripada kerajaan.
Kini, pihak sekolah mempunyai blok tambahan baru 3 tingkat yang telah siap dibina.
Bangunan baru ini mempunyai 6 buah bilik darjah, 2 buah bilik tandas (L &P) dan
sebuah dewan serbaguna. Bangunan baru ini mula beroperasi mulai tahun 2012.
Bermula dari 2006 hingga 2011 beberapa usaha telah diambil oleh beliau
untuk membina bangunan tambahan baru ini. Selepas mengharungi pelbagai
rintangan akhirnya impian beliau untuk memberi suatu suasana yang kondusif
kepada murid-murid dan warga sekolah ini telah tercapai. Pihak sekolah dengan
kerjasama Jabatan Pelajaran Negeri Perak, telah mendapat meja, kerusi dan almari
yang bernilai RM40,000 untuk bangunan tambahan baru.
Pada tahun 2010, Majlis Bandaraya Ipoh telah membantu mengatasi masalah
banjir kilat dgn membaiki sistem perparitan di luar kawasan sekolah dengan
anggaran perbelanjaan sebanyak seratus ribu ringgit.
Di samping itu, kerja-kerja penambahbaikan infrastruktur bangunan sekolah
juga dijalankan dari masa ke masa. Pada tahun 2011, Nattukottai Chettiars telah
membenarkan pihak sekolah menggunakan sebidang tanah buat sementara waktu
bagi menjalankan aktiviti kokurikulum. Bangunan tambahan ini dirasmi pada
14.10.2012 (Ahad) oleh Yg. Bhg. Dato Seri S. Samy Vellu (Duta Khas Infrastuktur ke
India Dan Asia Selatan).
Diharap sekolah ini akan menjadi sekolah berprestasi tinggi menjelang tahun
2020.

SENARAI NAMA GURU BESAR


Berikut adalah senarai nama Guru Besar yang pernah
berkhidmat di sekolah ini :
TAHUN
1914
1926
1927
1933
1945
1971
1978
1980
1986
1987
1989
1994
2001
2002
2003
2005
2006

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

NAMA GURU BESAR


EN. CHETTIAPA
EN. CHELLAIAH
EN. KANTAIAH
EN. MUTTAIAH
EN. SUPPAIAH
EN.S. PERUMAL
EN.M.KRISHNAN
EN. SIKKAN
EN. LETCHUMANAN
EN. VAIRAVAN
EN.M. RAJANGAM
EN. RAMANATHAN
PN. CHANDRIKA APPU
PN. MUNIAMAH
CIK. ARUNDATHI DEVI
EN. DORIAPPAH
EN.S.SUPERAMANIAM

PERINCIAN
PERSEKOLAHAN MENGIKUT PENGGAL
2013

77

JADUAL HARI KELEPASAN AM


PERSEKUTUAN DAN NEGERI PERAK
2013
DARUL RIDZUAN

77

STURUKTUR ORGANISASI SJK(T) CHETTIARS , IPOH


PIBG

EN.S.SUPERAMANIAM

HARI KELEPASAN
LEMBAGA TATATERTIB
AM
Tahun Baru
PN.K.THANALETCMI
PENOLONGTahun
KANANBaru Cina
PENTADBIRAN
Hari Thaipusam
Hari Keputeraan Nabi

TARIKH
01 .01.2013
PN.A.RITHAMMAL
PENOLONG
KANAN
HAL EHWAL
10.02.2013
- 11.02.2013
MURID

HARI

27.01.2013
24.01.2013

Selasa
PN.M.SAROJINI DEVI
PENOLONG
KANAN
Ahad dan Isnin
KOKURIKULUM
Ahad
Khamis

16.09.2013
02.11.2013
15.10.2013
05.11.2013
25.12.201377

Khamis dan Jumaat


Sabtu
Isnin
Sabtu
Selasa
Selasa
Rabu

PENDAFTARAN /PERTUKARAN
MURID
Muhammad
PENG.J/K KURIKULUM
PENG.LEMBAGA
Keputeraan Dymm
19.04.2013
PENG. J/K JADUAL Hari
WAKTU
DISIPLIN&PENGAWAS
PENG. J/K TAKWIM
PENG. J/K RMT/KANTIN/SUSU
Sultan Perak
PENG.PEPERIKSAAN
PENG. J/K KESIHATAN&
PENG.P.SUMBER Hari Pekerja
01.05.2013
KESELAMATAN
N.PENG. LEMBAGA DISIPLIN
PENG.SPBT
Hari Wesak
24.05.2013
PENG. BILIK GERAKAN
PENG.
BIMBINGAN & KAUNSELING
Hari Keputeraan Dymm 01.06.2013
PENG. PEJABAT SEKOLAH
KEBAJIKAN MURID
PENG. HARI GURU
PENG. HARI KANAK-KANAK
Yang Di Pertuan Agong
PENG.HARI ANUGERAH
PENGURUSAN HARI GURU
Hari Nuzul Al-Quran PROGRAM
26.07.2013
ANTI DADAH
Hari Raya Puasa
08.08.2013
- 09.08.2013
PROJEK 3K
RIMUP/
KEBERSIHAN
Hari Kebangsaan
31.08.2013

Hari Malaysia
Hari Deepavali
Hari Raya Haji
Awal Muharam
Hari Krismas

LEMBAGA PENGURUSAN
SEKOLAH

PENG.J/K SUKAN PERMAINAN&


BADAN BERUNIFORM
PENG. LAWATAN SAMBIL
JumaatPELAJAR
PENG.HARI KEMERDEKAAN
PENG.HARI KO-KO
Rabu PENG. J/K MSSPK
JumaatPERKHEMAHAN BADAN
Sabtu BERUNIFORM
( PENYELIAN & KEROSAKKAN
BANGUNAN/KECERIAAN
PEMBANGUNAN KELAB GURU
Jumaat
& STAF SOKONGAN)

77

77

PENTADBIRAN DAN PERATURAN AM


1.0

WAKTU MENGAJAR

1.1

Waktu Persekolahan :1.1.1

1.1.2

2.0

KEDATANGAN GURU
2.1
2.2

2.3
2.4

3.0

3.2

Guru dan kakitangan yang sakit, ditimpa kemalangan dan seumpamanya


hendaklah menghubungi Guru Besar selewat lewatnya sebelum pukul 7.30
pagi.
Sijil Cuti Sakit hendaklah dikemukakan pada keesokan harinya kepada Guru
Besar untuk pengesahan.

GURU GANTI
4.1

4.2

5.0

Guru dan kakitangan sekolah dikehendaki menulis waktu hadir dan


pulang dan menandatangani dalam Buku Kedatangan apabila
datang dan pulang bertugas.
Guru yang keluar awal dari sekolah hendaklah mendapat kebenaran dari
Guru Besar terlebih dahulu dan mencatatkan dalam Buku Catatan.Guru /
kakitangan terlebih dahulu hendaklah menulis surat permohonan balik awal
untuk mendapatkan kebenaran.
Guru yang tidak menandatangani Buku Kedatangan boleh
dianggap tidak hadir bertugas.
Buku Kedatangan Guru dan Kakitangan merupakan dokumen yang
sah bagi penilaian guru dan kakitangan

SIJIL SAKIT
3.1

4.0

Guru guru dikehendaki datang ke sekolah pada hari


persekolahan sebelum 7.30 pagi. Guru guru hendaklah berada di dalam
kawasan sekolah selewat-lewatnya 15 minit sebelum kelas bermula dan
meninggalkan sekolah 30 minit selepas waktu sekolah iaitu 1.30 tengah hari.
Guru-guru boleh dipanggil ke sekolah untuk menjalankan sesuatu aktiviti atau
ko-kurikulum atau mesyuarat pada bila-bila masa yang difikirkan perlu
walaupun dalam masa cuti sekolah.

Guru ganti akan diagih-agihkan bagi menggantikan guru-guru yang tidak


dapat bertugas.Tugas ini adalah sebahagian dari tugas-tugas
guru. Kegagalan menjalankan tugas ini adalah mengingkari perintah.Rujuk Perintah AM.
Guru ganti dkehendaki mengajar mata pelajaran mengikut jadual waktu
dengan tajuk yang sesuai mengikut buku Rekod Mengajar.

GURU BERTUGAS
5.1
Dua orang guru akan bertugas bagi tempoh seminggu persekolahan.
5.2
Hendaklah berada 7.15 pagi sebelum sekolah bermula dan pulang selepas 1.30
tengah hari setelah semua murid pulang.
77

6.0

5.3

Guru bertugas mingguan akan mengawasi semua aspek, disiplin,


pembelajaran murid dan pesekitaran. Tempat-tempat berikut adalah perlu
diberi pengawasan rapi :a)
Bilik-bilik darjah
b)
Bilik Guru / Pejabat
c)
Kantin
d)
Tandas
e)
Kawasan Larangan
f)
Kawasan AM dan Keselamatan Umum

5.4

Laporan bertugas setiap hari hendaklah dicatatkan dalam buku yang


disediakan dan serahkan kepada PK. Tadbiran, PK HEM setiap hari untuk
pengesahan.
Laporan ini hendaklah lengkap dan kemaskini :-

5.5

Guru bertugas hendaklah mempengerusikan perhimpunan mingguan.


Antara lain ialah :a)
Memberi ceramah berkaitan tajuk yang diberikan.
b)
Memberitahu rumusan aktiviti minggu berkenaan.
c)
Memberi ucapan yang berkaitan dengan pendidikan dan disiplin
d)
Menjalankan aktiviti untuk murid-murid.

PERHIMPUNAN
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

7.0

Semuan guru diwajibkan hadir ke perhimpunan mingguan. Kegagalan ini


boleh dinggap sebagai tidak hadir bertugas.
Perhimpunan akan diadakan pada setiap hari Isnin dari pukul 7.40 pagi hingga
8.10 pagi
Guru-guru kelas hendaklah memastikan semua murid berada di Medan
Perhimpunan dan masuk ke kelas selepas perhimpunan.
Sebarang pengumuman hendaklah tepat dan berkait rapat dengan
pelajaran dan disiplin.
Guru dikehendaki berdiri di bahagian belakang kelas masing-masing
ketika perhimpunan dijalankan. Disiplin ini amat berkesan pada murid.
Guru lelaki digalakkan memakai tali leher.

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar,


guru adalah dinasihatkan supaya bersedia untuk menyampaikan isi
pelajaran dan hendaklah berdiri semasa mengajar.
Pengajaran hendaklah disampaikan mengikut masa yang diperuntukkan.
Adalah penting proses pengajaran diimbangi dengan pembelajaran.
Semasa dalam bilik darjah, kerja-kerja memeriksa buku-buku rampaian
dan memeriksa kertas jawapan tidak dibenarkan kecuali ia untuk
menunjukkan kesalahan dan pembetulan.
Kerja-kerja yang dilakukan oleh murid hendaklah diperiksa serta-merta
sama ada di rumah atau di bilik guru di samping itu mencatat tarikh
pemeriksaan dilakukan dan tandatangan guru.
Guru hendaklah sentiasa memikirkan bahawa keadilan pendidikan adalah
penting dalam pengajaran mereka.
77

8.0

9.0

10.0

KETEPATAN MASA DAN PENGAWALAN KELAS.


8.1

Ketepatan masa dapat mengambarkan kewibawaan guru.

8.2

Ketepatan waktu/masa untuk memulakan pengajaran bagi sesuatu


pengajaran di kelas dan ketepatan waktu/masa meninggalkan kelas semasa
mengajar.

8.3

Kecuali dengan izin Guru Besar, guru adalah dilarang meninggalkan kelas
semasa mengajar.

8.4

Adalah menjadi tanggungjawab guru untuk memastikan disiplin murid


semasa pelajaran berjalan. Kegagalan pengawasan kelas menunjukkan
guru kurang berminat dalam pengajaran mereka. Pastikan
Profesionalisme Perkhidmatan tidak dijejaskan oleh mana-mana
kepentingan atau masalah peribadi.

DISIPLIN
9.1

Guru dikehendaki sentiasa mengawal keadaan supaya murid sentiasa


berdisiplin. Disiplin yang negatif adalah dikehendaki elakkan sama sekali.

9.2

Setiap orang guru adalah bertanggungjawab terhadap disiplin murid.Sikap


tidak apa mesti dihapuskan.

9.3

Hukuman dera (Corporal Punisment) adalah dilarang sama


sekali.Hukuman rotan dilakukan oleh Guru Besar sahaja.

9.4

Mana-mana murid yang melanggar peraturan dan undang-undang sekolah


hendaklah direkodkan.

9.5

Sebarang kesalahan yang dilakukan oleh murid-murid akan diambil


tindakan samada dihukum atau seumpamanya.

9.6

Pengawalan disiplin pelajar hendaklah dikenalpasti perkara-perkara


berikut untuk tindakan selanjutnya :a)
Tatakelakuan
b)
Bahasa kasar
c)
Engkar perintah guru
d)
Melanggar peraturan dan undang-undang sekolah
e)
Merayau-rayau / keluar bilik darjah tanpa kebenaran
f)
Tidak senonoh semasa dalam perhimpunan
g)
Membuat bising
h)
Merosak harta benda sekolah
i)
Keadaan semasa perpindahan kelas
j)
Kotor

KEDATANGAN MURID-MURID
10.1

Mana-mana murid yang tidak hadir ke sekolah 3 hari berturut-turut, guru


kelas hendaklah memberitahu waris / penjaga murid berkenaan dengan
serta merta.Selepas tidak hadir 7 hari berturut turut guru kelas menulis surat
kepada ibu bapa / penjaga.

10.2

Jika tidak ada kesan dalam tempoh seminggu dari tarikh pemberitahuan,
77

guru kelas hendaklah mengemukakan peringatan kedua dan jika tidak ada
apa-apa jawapan, surat peringatan ketiga perlu dihantar dengan mengunakan
surat berdaftar.
10.3

11.0

12.0

Jika disyaki mana-mana murid yang ponteng sekolah hendaklah diberitahu


kepada Guru Besar / Guru Penolong Kanan dengan serta merta.

PEPERIKSAAN
11.1

Peperiksaan Dalaman
a)
Semua kelas akan menghadapi PKSR sekali sepenggal.
b)
Ujian bulanan pula hendaklah diadakan seperti yang ditetapkan.

11.2

Peperiksaan Am
Peperiksaan Am ialah peperiksaan UPSR. Setiausaha peperiksaan berkenaan
hendaklah memastikan setiap calon yang berkelayakan diberi kesempatan
menduduki peperiksaan berkenaan.

BUKU REKOD MENGAJAR.


12.1

12.2
12.3
12.4

13.0
13.1
13.2

Buku rekod ini merupakan dokumen terpenting dalam Perkhidmatan


Pendidikan Malaysia (Rujuk Pekeliling KP.256). Maksud dan tujuan mestilah
dikemaskini. Berikut adalah panduan untuk diisi di dalam buku rekod
mengajar :a)
Kalendar sekolah
b)
Senarai buku rujukan dan teks
c)
Jadual waktu kelas atau persendirian
d)
Sukatan pelajaran
e)
Rancangan pengajaran tahunan
f)
Rekod gerakerja mingguan dan harian
g)
Soalan ujian dan peperiksaan
h)
Rekod prestasi murid
i)
Butir-butir mengenai murid
j)
Keterangan kutipan wang
k)
Butir-butir peribadi guru
Semua buku rekod mengajar hendaklah dikemaskinikan dan di hantar ke
pejabat pada hari Isnin & Jumaat untuk tujuan pemeriksaan.
guru yang menghadiri kursus, cuti sakit mesti hantar Buku Rekod ke sekolah
untuk menjalankan P&P oleh guru ganti.
Rancangan Pelajaran Tahunan hendaklah ditulus mengikut mingguan
matapelajaran yang diajar. Sekiranya tiada Rancangan Pelajaran Tahunan
ditulis dan dikepilkan dalam Buku Rekod dianggap guru gagal dalam tugas
utamanya.
BUKU KEDATANGAN MURID
Semua butir keterangan peribadi murid mestilah dikemaskini dalam buku
keterangan murid.
Buku kedatangan murid mestilah sentiasa disimpan di pejabat dan bagi
tujuan mendaftar kedatangan murid. Guru kelas hendaklah mengambil di
pejabat pada waktu pertama dan mestilah dipulangkan ke pejabat pada
akhir waktu kedua.
77

13.3

14.0

BUKU STOK
14.1
14.2

15.0

Butir-butir berikut hendaklah diambil perhatian teliti oleh guru semasa


mengemaskini buku kedatangan murid :a) No. Bilangan Pendaftaran masuk sekolah
b) Nama penuh murid ditulis seperti dalam surat beranak mengikut
susunan abjad.
c) Di akhir nama murid tandakan samaada lelaki / perempuan untuk
memastikan jantina murid.
d) Guru sendiri hendaklah menanda kedatangan murid dimana
yang hadir di tandakan(/) manakala yang tidak hadir ditanda
(0). Murid yang lewat ditanda L dalam 0 kehadiran
tidak dikira.
e) Tentukan hari hari kelepasan dan hari-hari cuti ditulis dengan jelas.
f) Buku kedatangan murid mestilah ditanda dengan dakwat dan
mana-mana kesalahan jangan dipadam tetapi dipotong dan
diperbetulkan dan di tulis kecil.
g) Jadual kedatangan mestilah ditutup pada hari terakhir setiap bulan.
h) Kirakan jumlah yang tidak hadir, hitung panjang kedatangan,
peratus kedatangan dan sebagainya hendaklah dikemaskini.

Guru guru yang ditugaskan untuk menjaga buku stok hendaklah sentiasa
mengemaskini buku tersebut untuk tujuan peperiksaan dan audit.
Semua maklumat sebenar hapus kira, kerosakan, kehilangan hendaklah
disampaikan kepada Guru Besar / Guru Penolong Kanan.

BILIK GURU
15.1

15.2
15.3
16.0

Adalah menjadi tanggungjawab guru-guru untuk menentukan bahawa


bilik guru sentiasa kemas dan bersih. Guru-guru perlulah mengambil
inisiatif dalam menyusun atur kedudukan, kebersihan, keselesaan dan
keselamatan peralatan di dalam bilik guru.
Tidak seorang pelajar pun dibenarkan masuk ke dalam bilik guru tanpa
kebenaran..
Adalah menjadi tanggungjawab guru untuk menjaga keselamatan harta
benda persendirian mereka.
PEJABAT

16.1
16.2
17.0

Guru-guru adalah tidak digalakkan memasuki pejabat tanpa urusan.


Adalah menjadi sebarang kesalahan jika sebarang rekod atau dokumen
rahsia dapat diketahui oleh mereka yang tidak berhak.
MESYUARAT GURU

17.1

Semua guru diwajibkan menghadiri mesyuarat guru. Sekiranya

seseorang
guru tidak dapat hadir kerana sesuatu sebab yang tidak dapat dielakkan, guru
berkenaan hendaklah memberitahu Guru Besar sekurang-kurangya sehari
sebelum mesyuarat itu diadakan.
17.2
Kehadiran guru adalah diwajibkan bagi mesyuarat-mesyuarat yang di
panggil oleh ketua-ketua bahagian / panitia mata pelajaran / setiausaha
77

sukan dan sebagainya.


TAKLIMAT GURU BESAR

18.0
18.1

Semua guru diwajibkan menghadiri taklimat yang diberi oleh Guru


Besar /
Penolong Kanan dari masa ke semasa.
18.2
Pengumuman untuk pengetahuan guru hendaklah dibuat dalam Majlis
Taklimat ini oleh guru bertugas. Oleh itu, guru-guru yang ingin membuat
pengumuman hendaklah memberitahu guru bertugas tentang isi
pengumumannya.
19.0

PAKAIAN GURU SEMASA BERTUGAS


19.1

20.0

Sila rujuk surat Pekeliling Bil.6/1985


SURAT AKUAN / PEKELILING

20.1 Semua surat arahan atau pekeliling yang diedarkan kepada semua guru
hendaklah dibaca atau diteliti dan difahami sepenuhnya. Setelah dibaca
mestilah ditandatangan.
20.2
Semua surat atau arahan yang diberi terus kepada guru-guru hendaklah
dibaca dan disimpan dengan baik. Surat pekeliling untuk ramai hendaklah
dikembalikan ke pejabat untuk difailkan semula / tujuan rekod.
21.0

PENGUNAAN ALAT-ALAT / HARTA BENDA SEKOLAH.


21.0
21.1
21.2
21.3

22.0

Guru-guru adalah bertanggungjawab menjaga alat-alat atau harta benda


sekolah dan menggunakannya dengan betul dan mengikut peraturan-peraturan
tertentu.
Dapatkan kebenaran daripada pihak yang bertanggungjawab menjaganya dan
semua pinjaman penggunaan mestilah direkodkan.
Barang-barang yang dipinjam mestilah dipungkan dengan segera setelah
digunakkan.
Sebarang kerosakan atau kehilangan mestilah dilaporkan dengan segera.

KESELAMATAN MURID
22.1

Semua guru yang mengajar sama ada di dalam bilik darjah, di makmal,
di bengkel, di padang atau di mana sahaja adalah bertanggungjawab
terhadap keselamatan murid-murid di bawah jagaanya. Oleh itu, guru
hendaklah sentiasa berhati-hati dan mengawal rapi setiap gerak-geri murid
supaya tidak berlaku kemalangan / kecederaan .
22.2 Sekiranya berlaku kemalangan atau kecederaan, guru yang
bertanggungjawab hendaklah mengambil tindakan sewajarnya dengan
segera dan melaporkan kepada guru bertugas.
22.3 Guru Besar hendaklah diberitahu dengan segera sekiranya berlaku kemalangan
/ kecederaan ke atas murid atau guru.
23.0

ORANG LUAR BERJUMPA GURU


23.1

Orang luar termasuk juru jual tidak dibenarkan berjumpa dengan guru dan
kakitangan bukan guru tanpa mendapat kebenaran guru atau murid semasa
pengajaran sedang berjalan.
77

24.0

GURU-GURU PERGI KE PEJABAT / JABATAN PENDIDIKAN


24.1

25.0

MENULIS SURAT RASMI


25.1

25.2
26.0

Guru tidak dibenarkan pergi sendiri ke Pejabat Pendidikan Daerah atau


Jabatan Pendidikan Negeri untuk mengurus hal-hal perkhidmatan / perjawatan
tanpa kebenaran dari Guru Besar.

Semua surat berkaitan dengan sekolah atau perjawatan hendaklah ditulis


melalui Guru Besar supaya surat itu dapat disalurkan kepada pihak-pihak
tertentu. Misalnya menulis kepada sesuatu institusi untuk membuat lawatan
atau menulis surat kepada pegawai-pegawai di Jabatan Pendidikan mengenai
masalah perkhidmatan dan sebagainya.
Semua surat rasmi sekolah mestilah menggunakan dua tarikh Masihi dan
tarikh Hijrah.

KURSUS
26.1

Guru-guru adalah digalakkan mengikut kursus yang diadakan oleh Pejabat


Pendidikan Daerah / Jabatan Pendidikan Negeri / Kementerian Pendidikan
atau mana-mana badan yang diakui sah. Guru-guru yang pergi berkursus
hendaklah membuat In House Training supaya guru-guru yang tidak
berkesempatan sama-sama mendapat manfaat dari kursus tersebut di samping
dapat meningkatkan lagi profesionalisme guru-guru.

77

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB


1.0

JAWATANKUASA KURIKULUM

1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

2.0

Menentukan perancangan dan perlaksanaan kurikulum di sekolah mengikut


peraturan dan sukatan pelajaran yang ditetapkan.
Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya sepenggal sekali, membincang,
menimbangkan dan memberi bimbingan cara-cara bagaimana guru mata
pelajaran boleh mengatasi masalah dan meningkatkan mutu kerja dalam
bidang pengajaran dan pembelajaran bagi meninggikan lagi prestasi pelajar.
Menimbang dan memutuskan perkara-perkara berhubung dengan Ujian dan
Peperiksaan.
Bilangan Ujian bagi satu-satu penggal persekolahan dan penepatan tarikh serta
masa ujian tersebut perlu diadakan.
Cara-cara peperiksaan dalaman dijalankan.
Peyusunan jadual waktu peperiksaan bagi setiap peperiksaan dalaman.
Menyemak dan menganalisa keputusan peperiksaan.
Cara-cara mengatasi kelemahan-kelemahan.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang difikirkan perlu memastikan tercapainya
matlamat sekolah.
Menyedia dan megemaskinikan maklumat perkembangan dan kemajuan
pengajaran dan pembelajaran serta perkembangan dan kemajuan setiap orang
pelajar.

KETUA PANITIA MATAPELAJARAN.

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

2.6
2.7

Memperolehi sukatan pelajaran yang terbaru atau kemaskini untuk kegunaan


ahli-ahli panitia.Meyediakan rancangan pelajaran untuk kedua-dua penggal
dalam tahun persekolahan. Rancangan mengajar ini diselaraskan di antara
guru dalam satu-satu tingkatan di mana ada kaitan.
Memilih dan mencadangkan kepada pentadbir sekolah buku teks untuk
digunakan oleh pelajar-pelajar berdasarkan kepada kesesuaian buku itu dari
segi kehendak sukatan pelajaran dan tahap kebolehan mereka.
Memilih mencadangkan buku-buku rujukan atau bahan-bahan bacaan
tambahan yang sesuai dengan keperluan pembelajaran para pelajar dan
kegunaan guru-guru untuk dibekalkan di Pusat Sumber Sekolah.
Meyelaraskan soalan-soalan ujian/peperiksaan (berasaskan sekolah yang
disediakan)
Mengkaji menganalisa keputusan peperiksaan murid-murid dalam tiap-tiap
peperiksaan berasaskan sekolah dan mengambil langkah-langkah untuk
mengatasi kelemahan-kelemahan pengajaran dan pembelajaran bagi
membolehkan tercapainya target kecemerlangan.
Mengadakan mesyuarat panitia secara berkala. Sekurang-kurangya sekali
sepenggal dan mengadakan perjumpaan-perjumpaan secara adhoc bila perlu.
Mengatur perjumpaan atau mesyuarat dengan ahli-ahli panitia (secara formal
atau tidak formal) untuk memikir dan membincangkan masalah-masalah atau
isu-isu yang berkaitan.

77

2.8
2.9

2.10
2.11

2.12
2.13
2.14
2.15
3.0

Bertukar-tukar pengalaman dan pengetahuan baru yang diperolehi setelah


mengikut atau seminar-seminar dengan ahli-ahli yang lain.
Mewujudkan semangat saling bekerjasama dengan persatuan di sekolah dan
menjalankan hubungan kerja yang boleh membantu bagi mencapai matlamat
pengajaran dan pembelajaran. Bekerjasama dan bertukar fikiran, pengalaman,
dan kepakaran dengan panitia di sekolah-sekolah berhampiran atau kawasan.
Bekerjasama dengan lain-lain panitia dan membantu dalam usaha ke arah
memajukan murid-murid lemah dalam mata pelajaran tertentu.
Melantik seorang setiausaha di kalangan ahli untuk menyediakan minit
mesyuarat dan mengedarkan kepada semua ahli panitia. Menyelenggara failfail panitia dan semua minit atau laporan , mesyuarat, surat-menyurat atau
rekod-rekod berkaitan. Menerangkan cara mengisi rekod kepada guru-guru
baru.
Membuat anggaran perbelanjaan tahunan pada awal tahun.
Menyemak dan mengemaskini buku stok.
Menjadi AJK Kurikulum sekolah.
Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru Besar dari masa ke
semasa

GURU KELAS

3.1

Pendaftaran Pelajar
3.1.1
3.1.2

Mengurus pendaftaran murid-murid kelasnya pada awal tahun.


Mengisi semua butiran murid ke dalam Buku Kedatangan Pelajar (bagi
pelajar baru sahaja)

3.2

Memungut Yuran
3.2.1 Memungut semua yuran yang dikenakan oleh pihak sekolah kepada
pelajar.
3.2.2 Mengeluarkan resit-resit bagi semua kutipan.
3.2.3 Menyerahkan semua wang kutipan kepada kerani dengan kadar segera
pada hari yang sama.
3.2.4 Meyimpan buku resit dengan baik dan menyerahkan ke pejabat
selewat-lewatnya pada 31 Januari tahun berkenaan.

3.3

Menyelenggarakan Dokumen-dokumen pelajar.


3.3.1 Menyelenggara dan mengemaskinikan butiran dalam Buku
Kedatangan, Buku Rekod,Kad Kemajuan murid,Kad Laporan aktiviti
kokurikulum dan lain-lain.
3.3.2 Menanda kehadiran murid dalam Buku Kedatangan pada waktu
pertama dan menyerahkan buku tersebut ke pejabat selewat-lewatnya
pada jam 8.00 pagi hari berkenaan.
3.3.3

3.4

Mengisi borang tidak hadir ke sekolah jika ada murid tidak hadir lebih
dari 2 hari berturut-turut dan menghantar kepada ibubapa/penjaga.
Salinan surat hendaklah difailkan.

Sebagai Mentor kepada pelajar kelasnya.


77

3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.5

4.0

Tugas-tugas lain
3.5.1 Menjadi ahli jawatankuasa disiplin
3.5.2 Menjadi ahli jawatankuasa SPBT.
3.5.3 Bekerjasama dengan semua guru yang mengajar kelasnya, dalam usaha
membantu pelajar mendapat pendidikan yang maksimum.
3.5.4 Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar.

GURU MATAPELAJARAN

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
5.0

Bertanggungjawab terhadap semua aspek perkembangan sahsiah


(Mental & Fizikal), akademik, emosi dan sebagainya serta kebajikan
pelajarnya.
Berusaha mengetahui latar belakang keluarga murid dan masalah yang
dihadapi oleh murid sendiri serta cuba memahami dan memberi
bantuan.
Memberi laporan mengenai murid dalam urusan pemberian bantuan
buku teks, dan sebagainya serta pemilihan ke jawatan-jawatan tertentu
di sekolah.
Berusaha mewujudkan suasana kekeluargaan dan menanam semangat
kekitaan di kalangan murid.
Menjadi orang perantaraan antara pihak pentadbir dengan murid dan
antara pihak sekolah dengan ibubapa/penjaga.

Menyelenggara dan menyempurnakan Buku Rekod Mengajar Guru dengan


baik dan kemaskini.
Memahirkan diri dengan sukatan pelajaran dan sentiasa mengikut perubahan
dan perkembangan yang berlaku pada sukatan mata pelajaran berkenaan.
Menyediakan sukatan pelajaran masing-masing dan merekodkan pengajaran
dalam Buku Mengajar Guru.
Mengadakan perbincangan tertentu untuk pencapaian pelajar/kelas dengan
menetapkan target dan berusaha untuk mencapai target yang ditetapkan.
Mengajar dengan penuh keikhlasan dan menghormati setiap hak murid untuk
mendapat pelajaran.
Memberi kerja latihan dan memeriksa buku nota dan kerja murid.
Memberi ujian/peperiksaan mengikut jadual yang ditetapkan.

SETIAUSAHA PEPERIKSAAN

5.1

Peperiksaan Dalaman
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5

5.2

Mengatur jadual waktu peperiksaan ( Rundingan dengan Guru Besar)


Menyediakan jadual guru yang menyediakan soalan, mengawas
peperiksaan dan tarikh pemeriksaan perlu diselesaikan.
Menyimpan semua stensil soalan yang telah digunakan dan
memastikan soalan tidak tersebar.
Membuat analisa keputusan peperiksaan.
Mengumpulkan satu set soalan untuk Guru Besar dan Pusat Sumber.

Peperiksaan Awam
5.2.1 Mengadakan perbincangan dengan guru kelas berkenaan syarat-syarat
peperiksaan, yuran dan mengedarkan borang masuk ujian.
77

5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.2.6
6.0

SETIAUSAHA JADUAL WAKTU DAN GURU GANTI

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
7.0

Memastikan guru kelas terbabit membuat penyemakan teliti dalam


borang masuk.
Menguruskan ujian/peperiksaan lisan Bahasa Melayu.
Menyediakan bahan keperluan UPSR.
Mendapatkan set soalan untuk Bank Soalan Pusat Sumber.
Memproses dan menganalisa keputusan peperiksaan.

Melalui Guru Besar menetapkan guru-guru yang ditugaskan mengajar


matapelajaran tertentu.
Menyediakan jadual mengikut ketetapan peraturan-peraturan kursus.
Menyiapkan satu set jadual untuk rujukan Guru Besar.
Mengambil tindakan yang sewajarnya apabila guru-guru pelatih di hantar ke
sekolah.
Melalui Guru Besar, membuat jadual guru-guru ganti dan pastikan ianya
dipatuhi oleh guru-guru berkenaan.
Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru Besar dari masa ke
semasa.

JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH

7.1

Jawatankuasa Induk
7.1.1 Merancang penubuhan PSS dengan peranan, kepentingan dan strategi.
7.1.2 Merancang dan memastikan kelengkapan dan kemudahan fizikal.
7.1.3 Merancang dan berusaha mendapatkan alat-alat bahan.
7.1.4 Menentukan sumber-sumber kewangan dan membuat pembahagian
dan penyelaras peruntukan.
7.1.5 Merangka strategi perkembangan.
7.1.6 Merancang kegiatan-kegiatan tertentu berdasarkan pengunaan alat-alat
serta bahan-bahan.

7.2

Peranan dan tugas Jawatankuasa Panitia Matapelajaran.


7.2.1 Merancang penghasilan alat dan bahan-bahan terutama yang berkaitan
dengan pengajaran dan pembelajaran matapelajaran masing-masing.
7.2.2 Memilih dan menentukan tajuk-tajuk bahan untuk pengajaran dan
pembelajaran.
7.2.3 Menentukan pelbagai jenis bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran
bersesuaian dengan sukatan pelajaran berkaitan.
7.2.4 Mendapatkan kerjasama atau memastikan rancangan serta usaha
menghasilkan P&P diperolehi oleh guru-guru matapelajaran persatuanpersatuan, akademik serta kelab-kelab dan lain, baik secara individu
atau kumpulan.
7.2.5 Menyimpan dan merekodkan jumlah pengeluaran dan penghasilan.

7.3

Peranan dan Tugas Jawatankuasa :


(Penghasilan ,Unit Grafik/Cetakan,Unit Fotografi,Unit Rakaman,Unit
Perbekalan)
7.3.1 Membantu Jawatankuasa Panitia Matapelajaran dalam usaha
menghasilkan peralatan dan bahan pengajaran & pembelajaran.
77

7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.4

Mengendalikan tugas-tugas rakaman (penyalinan,menyalin ubahsuai


dll) audio dan video.
Membuat kerja-kerja ketukangan seperti membalut dan membaiki
kerosakan pada bahan-bahan cetak, menjilid dan juga merekacipta
serta membuat alat-alat perabot termampu.
Mengendalikan urusan percetakan (Risalah panduan PSS)
Mengadakan bengkel-bengkel untuk membuat fail tegak, fail kotak,
slaid Dan lain lain .

Purata dan Tugas Jawatankuasa Perkhidmatan


7.4.1

Bilik Gerakan
Berperanan sebagai pusat kerja dan mengumpul maklumat bagi
sekolah.

7.4.2

Unit Katolog
Menyediakan slip-slip kerja rekod perolehan bagi buku-buku,
lutsinar, slaid, tape, carta dll.
Menyediakan kad-kad katolog bagi buku-buku dan bahan yang
terdapat di dalam koleksi PSS.(Dicadangkan menyediakan kad
entri utama dan kad judul)
Mengadakan satu sistem penyimpan kad katolog yang sistematik
dan mudah difahami sama ada mengikut abjad dan pengkelasan.

7.4.3

Unit Media (APD)


Mengatur penggunaan bilik tayangan, menyediakan jadual
mingguan/ bulanan oleh kelas-kelas. Menyediakan rekod
penggunaan alat-alat seperti TV, Video, OHP dll di dalam buku
rekod khas.
Menyediakan rekod lengkap peralatan dan kekosongan,
memproses, mengkatalog, dan menyusun bahan-bahan lain di para
atau rak-rak tertentu. Mengelola penyimpanan, pameran dan
penggunaan alat-alat (Hardware), bahan-bahan (Software),
panduan rancangan siaran-siaran serta edaran-edaran (Risalah dan
Nota).
Menyediakan alatan dan kelengkapan berada di dalam keadaan
baik dan memuaskan.

7.4.4

Unit Edaran
Menyediakan khidmat kaunter, edaran bahan-bahan bercetak
untuk pinjaman keluar dan pinjaman rujukan.
Menyediakan rekod pinjaman yang lengkap untuk kegunaan
penyemakan yang berkaitan.
Menyediakan buku rekod kutipan denda. (Kutipan denda mestilah
selaras dan tidak termasuk kiraan pada hari Sabtu dan Ahad)
Menyediakan kaedah-kaedah tertentu untuk menyimpan bahanbahan cetak seperti risalah (dalam fail tegak) akhbar dan majalah,
carta dan lain-lain.

77

8.0

LEMBAGA DISIPLIN
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

9.0

GURU DISIPLIN
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10

10.0

Menentukan peraturan-peraturan sekolah dipatuhi sepanjang masa kegiatan


dijalankan sama ada di dalam atau di luar sekolah.
Melantik pengawas dengan kerjasama guru kelas.
Menentukan pengawas melaksanakan tugas yang diamanahkan.
Menjadi penyelaras di antara guru-guru dan Guru Besar dalam hal disiplin
pelajar.
Menentukan hukuman yang wajar pada murid yang melanggar peraturan
sekolah.
Membuat dan mengemukakan laporan pada Guru Besar mengenai tindakan
tatatertib yang berat.
Menjadi pegawai perhubungan di antara pihak Sekolah dengan ibubapa/
penjaga dalam masalah disiplin murid.
Membantu Guru Besar menimbulkan semangat kesetiaan dan kekitaan di
kalangan murid dan guru.
Mengurus perkara-perkara kebajikan pengawas.
Menjalankan tugas-tugas yang diarah dari masa ke semasa.

JAWATANKUASA PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH


10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7

11.0

Menggubal serta menerangkan undang-undang dan peraturan sekolah kepada


murid baru dan di awal tahun.
Memastikan murid mematuhi undang-undang dan peraturan sebagai satu
kebiasaan dan budaya bermasyarakat di sekolah.
Bertanggungjawab menyelesaikan masalah yang mungkin berbangkit dari
undang-undang dan peraturan sekolah.
Mengkaji dan menimbangkan pandangan, pendapat dan cadangan dari murid,
guru, ibu bapa dan masyarakat mengenai kebajikan terutama disiplin sekolah.
Memastikan disiplin murid sentiasa tinggi.

Membahagikan tugas / program kempen anti dadah kepada ahli jawatankuasa.


Memastikan aktiviti yang hendak dijalankan adalah sesuai dan selaras dengan
kehendak/arahan Jabatan Pendidikan.
Menyelaras dan memastikan sebarang aktiviti supaya berjalan dengan lancar.
Berusaha untuk mengetahui sebarang masalah yang berkaitan dengan program
ini.
Mengkaji segala usaha yang telah dijalankan.
Berhubung dengan pihak tertentu yang ada kaitan dengan program ini.
Membuat dan menghantar laporan ke Jabatan Pendidikan Negeri (salinan ke
Pejabat Pendidikan Daerah)

GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING

77

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7

11.8
12.0

Memberi kerjasama, nasihat dan pandangan kepada guru disiplin dan guruguru lain dalam menangani masalah disiplin murid.
Memberi khidmat bimbingan dan kaunseling kepada murid
yang
memerlukannya.
Membuat perhubungan dengan ibubapa/penjaga murid untuk membincangkan
kemajuan atau masalah murid.
Memastikan sebarang maklumat murid hasil dari proses rundingan dirahsiakan
dan hanya boleh diketahui oleh Guru Besar sahaja.
Mengajar, mengelola dan mengendalikan majlis ceramah, terutama berkaitan
dengan soal pendidikan disiplin dan bidang berjaya.
Menyimpan semua rekod/catatan untuk rujukan bila dikehendaki.
Mengadakan sistem fail yang kemaskini supaya semua rekod/catatan dapat
disimpan dengan sistematik dari mudah diperolehi bila dikehendaki.
Sentiasa berusaha:
Menolong murid membuat penyesuaian peribadi sosial, emasi,
akademik, dengan persekitaran sekolah.
Membuka peluang kepada murid memperkembangkan bakat, dayacipta
dan kebolehan diri.
Menanam semangat kepimpinan, sikap bakat/tabiat kuat kerja dengan
bersih, cekap dan amanah.
Membentuk perasaan bertanggungjawab, kemasyarakatan dan konsep
perhubungan antara perkembangan individu dengan kebajikan
keseluruhan.
Mempertingkatkan imej sekolah ke arah kecemerlangan dalam
pelbagai bidang.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar.

PENYELARAS SKIM PINJAMAN BUKU TEKS (SPBT)


12.1
12.2

Mengedar, mengumpul dan memproses buku-buku teks SPBT.


Mengemaskini sistem fail seperti fail seperti yang disarankan oleh Biro Buku
Teks.
12.3 Menyimpan stok buku-buku SPBT yang ada di sekolah dengan baik.
12.4 Menerima buku-buku baru dan merekodkan ke dalam buku stok.
12.5 Mencetak Cop SPBT pada setiap buku dan mengisi setiap butiran yang
diperlukan.
12.6 Memberi taklimat mengenai kekurangan, kelebihan/kehilangan buku kepada
Guru Besar.
12.7 Menyemak stok pada hujung tahun.
12.8 Mengambil tindakan terhadap buku-buku yang mahu dihapuskira mengikut
prosedur yang ditetapkan.
12.9 Menyimpan dan menjaga semua buku SPBT.
12.10 Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Guru Besar dari masa ke semasa.
13.0

JAWATANKUASA KANTIN
13.1
13.2

Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali sepenggal/bila-bila masa


yang difikirkan perlu.
Memastikan semua makanan/miuman adalah halal
77

13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
14.0

SETIAUSAHA KO- KURIKULUM


14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6

15.0

Memastikan kebersihan tempat jualan dan keselamatan peralatan kantin.


Meneliti semua aduan dari murid/guru/kakitangan untuk diambil tindakan.
Menasihat pemborong kantin tentang kebersihan, harga barang jualan dan
mutu perkhidmatan.
Mewujudkan suasana indah di kawasan kantin supaya ianya menarik dan
menjadi tempat pendidikan moral/disiplin secara tidak langsung.
Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Guru Besar dari masa ke masa.

Menyediakan jadual waktu perjumpaan sukan dan persatuan.


Mengatur dan mengawasi perjalanan sukan, persatuan dan kelab sekolah.
Mengadakan alat-alat keperluan kepada guru-guru berkenaan.
Menentukan setiap persatuan dan kelab mempunyai fail yang didaftarkan
kepada segala kegiatan dan surat-menyurat disimpan dalam fail, minit tiap-tiap
mesyuarat Agung/AJK juga difailkan dalam fail ini.
Menyimpan senarai AJK, peraturan-peraturan dan rancangan kegiatan
sekolah, supaya dapat disemak pada bila-bila masa.
Menyediakan borang permohonan pelajar untuk menjadi ahli Kelab atau
Persatuan.

MAJLIS SUKAN SEKOLAH.


15.1

Menimbang dan memutuskan peraturan-peraturan sukan sekolah untuk


dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat.
15.2 Membincang bagaimana meningkatkan mutu sukan sekolah.
15.3 Memutuskan tarikh dan cara-cara kejohanan sukan peringkat sekolah
dilaksanakan.
15.4 Menentukan cara pembahagian murid ke dalam rumah pasukan secara adil.
15.5 Menimbang dan menetapkan penglibatan seseorang murid dalam pelbagai
bidang sukan.
15.6 Menimbang dan memutuskan bagaimana semua murid dapat menikmati dan
menggunakan kemudahan-kemudahan sukan yang terdapat di sekolah.
15.7 Membincangkan penglibatan sekolah dalam kegiatan sukan peringkat sekolah,
daerah, dan negeri.
15.8 Menyediakan satu senarai kegiatan sukan sepanjang tahun.
15.9 Menyediakan jadual bagi giliran kegiatan permainan dan olahraga bagi tiaptiap penggal.
15.10 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari masa ke
semasa.
16.0

SETIAUSAHA SUKAN
16.1
16.2
16.3
16.4

Menjadi setiausaha majlis sukan sekolah. Bertanggungjawab terhadap semua


yang berkaitan dengan mesyuarat Majlis, termasuk menyediakan minit dan
mengambil tindakan terhadap keputusan yang dibuat.
Menyediakan anggaran perbelanjaan sepanjang tahun bagi permainan dan
peralatan sukan.
Menguruskan pembelian peralatan sukan setelah mendapat kelulusan Guru
Besar menyimpan stok alat-alat tersebut dan menyelenggarakan dengan baik.
Menetapkan pembahagian rumah sukan pelajar.
77

16.5
16.6
16.7

16.8
16.9

17.0

17.1

Menambahkan kemahiran pelajar dalam permainan yang dibawah


pengawasanya.
a)
Melatih mengikut jadual yang ditetapkan pada waktu-waktu lain
dilakukan dengan persetujuan setiusaha sukan.
b)
Mengatur perlawanan persahabatan.

17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7

Membentuk pasukan sekolah untuk pertandingan MSSM.


Mengadakan perlawanan antara rumah/kelas.
Menguruskan hal pengangkutan bagi pertandingan di luar kawasan sekolah.
Mengiringi dan mengawal disiplin pelajar yang terlibat dalam pertandingan.
Menentukan kedatangan pemain-pemain mengikut masa yang ditetapkan.
Membahagi alat-alat dan pakaian pemain serta mengumpul semula dan
menjaga barang-barang tersebut.
Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Guru Besar dari masa ke semasa.

GURU PENASIHAT PERSATUAN


18.1
18.2
18.3
18.4
18.5
18.6
18.7
18.8

19.0

Menguruskan pemberian sijil penghargaan kepada murid.


Menjadi Pegawai Perhubungan dengan sekolah-sekolah lain dalam lapangan
sukan dan mengurus semua hal yang berkaitan dengan kegiatan MSS/MSSD
termasuk mewakili sekolah di dalam mesyuarat yang dijalankan.

GURU PERMAINAN.

17.8
18.0

Menyediakan jadual latihan/ pertandingan untuk semua permainan, guru-guru


bertugas, hari, masa dan tempat serta mengawal perlaksanaanya.
Menyelaras semua acara sukan.
Menyimpan semua rekod tentang:
a)
Pemegang piala-piala pusingan dari tahun ke tahun.
b)
Rekod-rekod baru yang dicapai dalam Majlis Kejohanan Olahraga
peringkat sekolah, daerah dan negeri.
c)
Keputusan pertandingan antara rumah.

Mengadakan mesyuarat agong persatuan dan membentuk AJK.


Memajukan persatuan dengan pelbagai cara yang difikirkan.
Memastikan AJK dan perjalanan persatuan tidak menyeleweng dari
perlembangan persatuan dan peraturan sekolah.
Merancang atur cara aktiviti untuk sepanjang tahun dan memastikan ianya
berjalan dengan baik.
Menjaga kewangan persatuan. Memastikan harta persatuan di gunakan untuk
kebajikan ahli.
Mengiringi rombongan yang dianjurkan oleh persatuan.
Menyediakan laporan persatuan untuk diserahkan ke pejabat.
Membuat anggaran pendapatan dan perbelanjaan persatuan.

GURU RUMAH SUKAN


19.1

Ketua guru rumah bertanggungjawab menyediakan jadual tugas bagi


penolong-penolongnya untuk latihan dan perlawanan antara rumah.
77

19.2
19.3
19.4

19.5
19.6
20.0

GURU PENGAWAS PERABOT SEKOLAH


20.1

20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
21.0

Guru rumah yang bertugas wajib hadir apabila rumahnya menjalani latihan
sukan mengambil kedatangan murid-murid.
Ketua rumah boleh mengutip sedikit wang dari ahli-ahli rumah untuk tujuan
minuman dan sebagainya.
Dalam sebarang pertandingan guru rumah harus memastikan:
a)
Bilangan pemain cukup dan datang pada masa yang ditetapkan.
b)
Berpakaian dan berkelakuan yang sewajarnya.
c)
Minuman dan peralatan yang disediakan.
Ketua Rumah menjadi AJK Majlis Sukan Sekolah.
Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan Guru Besar dari masa ke semasa.

Menerima dan merekodkan perabot yang diterima daripada pembekal serta


menyimpan stok yang kemaskini. Menentukan tiap-tiap bilik darjah
mempunyai kerusi dan meja yang mencukupi untuk guru dan murid, papan
hitam dan papan kenyataan
Membincang dengan guru dan memberitahu Guru Besar tentang perabotperabot yang diperlukan bagi sesuatu bahagian.
Membuat anggaran perbelanjaan tahunan.
Melaporkan segera segala kerosakkan kepada Guru Besar/Guru Penolong
Kanan.
Berhubung dengan guru kelas bagi mendapat ganti rugi segala kerosakkan
perabot yang dilakukan oleh murid.
Mendapat kerjasama dari pekerja dan murid bagi membaiki sebarang
kerosakkan kecil pada perabot sekolah

JAWATANKUASA TABUNG KEBAJIKAN GURU DAN KAKITANGAN


21.1
21.2
21.3
21.4
21.5

Mewujudkan suasana harmoni, muhibah dan kakitangan serta semangat


kekitaan di kalangan semua kakitangan sekolah.
Memberi sokongan dan membantu pihak sekolah dalam menjayakan
rancangan-rancangan menerusi PIBG.
Menjalankan aktiviti berbentuk sukan, sosial dan kebajikan untuk semua ahli.
Mengadakan mesyuarat bagi merancang sesuatu untuk faedah ahli dan
menerima secara majoriti.
Mengawasi kebersihan, keselesaan dan keindahan bilik guru.

77

ARAHAN DAN PANDUAN UMUM


WAKTU SEKOLAH
1.
Waktu sekolah mestilah diikuti dengan sepenuhnya.
2.
Guru diminta berada di sekolah selewat-lewatnya lima belas minit sebelum
sekolah bermula iaitu 7.30 pagi bermula dan balik hanya selepas waktu sekolah
tamat iaitu 1.30 tengahari.
3.
Guru-guru adalah diminta menandatangani BUKU KEDATANGAN GURU apabila
datang sekolah dan sekali lagi sebelum pulang.
SIJIL SAKIT
4.

5.

6.

Jika seorang guru tidak dapat hadir ke sekolah kerana sakit atau
kerana Sebab-sebab kesihatan, guru berkenaan hendaklah
Memberitahu Guru
Besar atau guru bertugas sebelum sekolah
bermula.
Ketua Jabatan boleh menerima mengikut budi bicaranya sendiri, sebarang sijil sakit
yang dikeluarkan oleh seorang doktor private tanpa sokongan seorang pegawai
perubatan kerajaan apabila sijil sakit itu memberi cuti tidak melebihi DUA hari
yang berturut-turut sahaja.Jumlah cuti sakit diberi oleh ketua jabatan atas sijil sijil
demikian tidak akan melebihi 15 hari dalam sesuatu tahun.
Tugas guru ganti adalah RASMI. Guru yang diarahkan untuk menjalankan tugas
ganti WAJIB melaksanakannya.

GURU BERTUGAS MINGGUAN


7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Mengawasi ,memeriksa dan mengambil tindakan tindakan yang


perlu serta membuat LAPORAN HARIAN tiap-tiap hari sekolah.
Berada di sekolah 15 minit sebelum sekolah bermula dan balik
selepas semua murid selamat pulang . Jika ada sebarang kegiatan di sebelah pagi
atau petang guru bertugas dimestikan berada di sekolah pada hari tersebut.
Mengelilingi kawasan sekolah sebelum sekolah bermula, pada
masa rehat dan selepas sekolah ditutup untuk memeriksa dan membuat laporan .
Bertanggungjawab mengambil tindakan tindakan yang perlu
seperti mengarahkan pelajar mengutip sampah , mencuci kelas, memeriksa
kebersihan diri pelajar dan lain- lainnya yang difikirkan perlu.
Bertanggungjawab sepenuhnya dalam hal menjaga dan mengawal
disiplin pelajar dan perjalanan pembelajaran sekolah pada hari tersebut.
Bertanggungjawab terhadap keselamatan pelajar , bertindak apabila
berlaku sesuatu kemalangan atau kecemasan yang berlaku di sekolah pada hari
tersebut.
Menentukan perjalanan jadual waktu berjalan dengan lancar dan
loceng sekolah berbunyi pada waktu yang betul. Memastikan loceng dibunyikan
mengikut waktu jika taida loceng automatik.

77

14.

Membantu menyediakan perhimpunan mingguan( alat-alat dan


pelajar-pelajar)

15.

Bertanggungjawab untuk mengawas kelas tambahan di sebelah


petang atau pada hai sabtu.

KELUAR DARI KAWASAN SEKOLAH


16
17
18
19
20
21

Guru-guru tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekolah pada masa bertugas tanpa
tujuan yang benar-benar penting.
Guru yang keluar dari kawasan sekolah dikehendaki mendapat kebenaran terlebih
dahulu dari GURU BESAR dengan memberi surat alasan keluar dan menandatangani
buku KELUAR SEKOLAH yang disimpan di pejabat sekolah.
Guru-guru akan membawa masuk murid-murid ke kelas masing-masing setelah
perhimpunan selesai dalam keadaan yang senyap dan teratur.
Semua guru adalah bertanggungjawab menentukan setiap murid faham dan mengikut
peraturan perhimpunan. Ini termasuklah murid berbaris dengan penuh disiplin, teratur
dan sentiasa dalam keadaan senyap semasa perhimpunan.
Guru bertugas pada hari itu adalah bertanggungjawab mengendalikan perhimpunan
tersebut.
Semua guru DIWAJIBKAN HADIR di perhimpunan rasmi.

MENGAJAR DALAM BILIK DARJAH


22
23
24
25

26
27

28
29

Guru-guru dinasihatkan supaya tidak duduk semasa mengajar dalam kelas.


Memeriksa buku rampaian dan kertas jawapan murid tidak harus dilakukan dalam
bilik darjah ketika mengajar melainkan untuk memberikan bimbingan dan perhatian
individu murid.
Guru yang menjalankan kerja ganti (relief) diminta mengajar matapelajaran yang
terdapat pada waktu atau mengajar mana-mana tajuk yang berfaedah kepada pelajar.
Sengaja duduk dalam kelas adalah tidak digalakkan.
Guru-guru tidak dibenarkan meninggalkan kelas waktu mengajar. Kalau terpaksa
meninggalkan kelas kerana kecemasan atau sebab yang penting, guru berkenaan
dinasihatkan supaya memberi kerja secukupnya dan menentukan disiplin murid
adalah terkawal sebelum meninggalkan kelas.
Guru-guru tidak seharusnya masuk kelas 5 atau 10 minit selepas waktu bermula dan
meninggalkan kelas sebelum waktu tamat. Guru adalah bertanggungjawab
sepenuhnya pada waktu guru itu sepatutnya berada dalam kelas.
Ketua kelas patut dinasihatkan supaya mencari guru yang masih belum masuk ke
kelas 5 minit selepas waktu bermula. Jika guru masih tidak dapat dicari, Guru Besar
atau Guru Kanan mestilah diberitahu.
Semua yuran sekolah hendaklah dikutip mulai hari pertama persekolahan dan
mestilah selesai dikutip pada/atau sebelum penggal berakhir.
Jika seorang murid tidak hadir ke sekolah selama 3 hari berturu-turut dalam satu
minggu
atau
selalu
tidak
hadir,
guru
kelas
hendaklah
77

mendapatkan sebabnya dari penjaga/ibubapa serta merta. Surat untuk tujuan tersebut
boleh didapati dari pejabat sekolah.

MENGISI DAN MENANDA BUKU PENDAFTARAN/JADUAL KEDATANGAN.


30
31
32

33

34
35

Semua ruangan di dalam Buku Pendaftaran mestilah dipenuhkan dengan cermat dan
betul. Tulisan mestilah kemas, jelas, boleh di baca, dan menggunakkan dakwat.
Bilangan sekolah (admission number)mestilah diisi pada tiap-tiap bulan. Butir-butir
ini boleh didapati dari Buku Pendaftaran besar sekolah atau dari Buku Pendaftaran
tahun sebelumnya.
Buku Rekod Mengajar mestilah dikemaskini dan sentiasa bersama-sama guru ketika
mengajar. Buku Rekod mengajar ini akan di periksa pada bila-bila masa oleh Guru
Besar, Nazir Sekolah, Pegawai-Pegawai dari Kementerian Pendidikan, Jabatan
Pendidikan Negeri dan Pegawai Pendidikan Daerah.
Perkara-perkara berikut mestilah disempurnakan dengan baik di dalam Buku Rekod
Mengajar:
33.0 Takwim sekolah
33.1 Senarai Buku Teks
33.2 Jadual Waktu Kelas dan Persendirian Guru
33.3 Sukatan Pelajaran
33.4 Susunan dan Rancangan Pelajaran
33.5 Rekod Kerja Mingguan
33.6 Rekod markah kemajuan murid bagi semester 1 dan 2.
33.7 Semua markah kerja kursus, ujian dan peperiksaan hendaklah direkodkan.
33.8 Butir-butir mengenai kutipan wang.
33.9 Soalan-soalan latihan, ujian dan peperiksaan.
33.10 Butir butir mengenai diri murid.
Buku Rekod Mengajar mestilah dihantar ke pejabat Guru Besar pada tiap-tiap hari
jumaat atau selewat-lewatnya pada hari Sabtu pagi tiap-tiap minggu untuk disemak
dan diperiksa.
Sentiasa mengemaskinikan buku stok, sekurang-kurangnya sekali dalam sepenggal
dan mestilah disemak dan diperiksa.

KESELAMATAN
36
37
38
39

Semua guru dan kakitangan sekolah adalah bertanggungjawab secara langsung


terhadap keselamatan murid di dalam sekolah, bangunan dan harta benda sekolah.
Semua guru adalah bertanggungjawab terhadap kebersihan, kekemasan, keindahan
dan keselesaan bilik guru.
Jangan membenarkan murid-murid masuk ke bilik guru tanpa kebenaran atau bersama
guru.
Guru-guru dinasihatkan supaya tidak menyimpan barang-barang bernilai dan berharga
mahal di dalam bilik guru. Sebarang kehilangan atau kerosakkan adalah
tanggungjawab guru itu sendiri.
77

BILIK GURU
40
41

42

Semua guru adalah bertanggungjawab untuk memberi laporan lisan/bertulis selepas


menghadiri kursus, taklimat atau mesyuarat yang ada kaitan dengan sekolah dan
memberi kursus dalaman.
Guru-guru tidak dibenarkan pergi sendiri ke Kementerian JPN atau Pejabat
Pendidikan Daerah untuk menguruskan hal-hal penjawatan tanpa kebenaran bertulis
daripada Guru Besar. Tindakan tatatertib boleh diambil jika sekiranya melanggar
peraturan ini.
Semua guru wajib menghadiri semua majlis rasmi sekolah seperti Hari Ucapan,
Mesyuarat Agung PIBG. Hari Sukan Tahunan, Jamuan Tahunan dan lain-lain.

ARAHAN DAN PEKELILING


43
44

Semua Pekeliling dari Kementerian Pendidikan / Jabatan /PPD hendaklah dipatuhi.


Sila pulangkan pekeliling itu ke pejabat dengan serta merta selepas tindakan dibuat
untuk difailkan.

KELAB GURU
45
46
47
48
49

Semua guru yang mengajar di sekolah ini adalah secara automatik menjadi ahli kelab
guru. Jumlah yuran adalah tertakluk kepada keputusan mesyuarat agung kelab
tersebut.
Jawatankuasa Kelab Guru bertanggungjawab menjalankan aktiviti-aktiviti untuk
menjaga kebajikan guru-guru, mengeratkan hubungan, mengadakan kegiatan-kegiatan
profesional sosial dan kesukanan.
Sebarang aktiviti yang hendak dilakukan mestilah terlebih dahulu mendapat
kebenaran daripada Guru Besar.
Guru-guru yang ingin membuat kerja sambilan di luar sekolah seperti guru tuisyen,
jurujual, agen insurans dan lain-lain hendaklah membuat permohonan terlebih dahulu
menggunakan borang khas.
Sebarang surat-menyurat rasmi mengenai perjawatan atau hal-hal lain hendaklah
melalui Guru Besar mengikut saluran tertentu sebagaimana arahan Perintah Am Bab
B&D. Gagal berbuat demikian tindakan tatatertib boleh diambil.

77

77

CARTA ORGANISASI
CARTA ORGANISASI SJK(T) CHETTIARS, IPOH
GURU BESAR
En. S.Superamaniam

PENOLONG KANAN HEM


Pn. Rithammal

PENDAFTARAN / PERTUKARAN
DISIPLIN
KEBAJIKAN MURID
SPBT
KESIHATAN
KESELAMATAN
RIMUP
KANTIN/ RMT/ POJEK SUSU
SBT
KWAPM
BIMBINGAN SR
KELAB GURU
KELAB PENCEGAH JENAYAH

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN


Pn. K. Thanaletchmi

KEWANGAN SEKOLAH DATA & EMIS


PUSAT SUMBER SEKOLAH
TEKNOLOGI MAKLUMAT &
KOMUNIKASI
CELIK 3M / PEMULIHAN
J/KUASA KURIKULUM SEKOLAH
PANITIA MATA PELAJARAN
JADUAL WAKTU
PENILAIAN & PEPERIKSAAN
ICTL / SCHOOL NET
PPSMI / SPPICT

PENOLONG KANAN
KOKURIKULUM
Pn. M.Sarojini Devi
UNIT BERUIFORM
SUKAN & PERMAINAN
PERSATUAN & KELAB
PENYELIAAN & KEROSAKKAN
BANGUNAN / KECERIAAN
LAWATAN

STAF SOKONGAN
1. Pn. Sivasangari ( PT)
2. En. B. Vijayandaran (PAP)
3. En. Manogaran (PRA)
4. Pn. Tamil Selvi
(PRA SWASTA)

5. Pn. Santha (PRA SWASTA)


6.Pn. Denuga (PRA SWASTA)

PENCEGAHAN DENGGI
ANTI DADAH

77

SENARAI TUGAS KAKITANGAN BUKAN


GURU
PEMBANTU TADBIR
Masa Bertugas:
Isnin Khamis
:
Jumaat
Bidang Tugas
2.1
Menyediakan

Tuntutan gaji dan elaun

Tuntutan bantuan perkapita

Pembayaran bil

Retan bulanan 6 kali setahun


2.2

8.00pg 01.00ptg, 2.00ptg - 05.00ptg


8.00pg 12.15tg, 2.45ptg - 05.00ptg

Mengemaskan
Buku Tunai

Mengurus
Kira-kira khas pelajar dan menyimpan slip bank.
Pesanan barang-barang keperluan pejabat.

2.3

2.4

2.5

- Akaun Kerajaan
- Akaun Suwa
- Cek-cek, Borang Pesanan, Bil-bil dan resit

Mengurus
BKP, Bantuan Kebajikan Masyarakat dan lain-lain.
Pertukaran murid
Pertukaran guru dan staf sokongan
Laporan perubahan perlantikan, pengesahan jawatan, pencen, peperiksaan am
kerajaan dan kursus induk.
Surat-surat dan cuti rekod guru / staf sokongan
Sijil-sijil pepeiksaan apabila dikehendaki oleh pelajar.
Buku Biru / permit mengajar guru
Data murid, guru dan staf sokongan
Tugas- tugas tambahan
Menaip surat-surat yang berkaitan dengan sekolah atau yang diarahkan oleh
Pengetua/Guru Besar dan Guru Penolong Pentadbiran.
Menjaga serta menjamin keselamatan penggunaan mesin taip dan lain-lain
peralatan pejabat dalam keadaan baik.
Menjaga stok dan mengemaskinikan stok alat-alat taip, seperti stensil, kertas taip
dan sebagainya serta mengamalkan jimat-cermat.
Menaip borang perubahan gaji.
Menaip baucer
Menaip penyata bulanan
Menaip minit-minit mesyuarat hal-hal pengurusan guru (jika diarah) dan staf
sokongan
Menaip surat berhenti sekolah dan Testimonial(pelajar)
Menaip tuntutan perjalanan (jika diarah)
77

Menjalankan semua kerja yang diarahkan oleh Pengetua, Guru Besar atau
wakilnya dari masa ke semasa.

PEKERJA RENDAH AWAM


1.

Masa Bertugas

2.

Membersih Kawasan Sekolah.


Memotong rumput
Membersihkan rumput yang dipotong dan membuangnya di tempat buangan
sampah
Menyapu sampah di kaki lima bangunan dan kawasan yang tidak berumput.
Membersihkan tandas, longkang dan stor.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

:
:

Isnin Khamis
Jumaat

7.00pg - 4.00ptg
7.00pg - 4.00ptg

Menjaga dan menyelenggara mesin rumput dan peralatan-peralatan lain.


Memastikan stok peralatan PRA sentiasa lengkap dan cukup.
Menanam dan menjaga pokok bunga / pokok.
Membantu menyediakan tempat persiapan bagi program-program upacara rasmi
sekolah.
Membaik pulih peralatan, perabot sekolah yang rosak .
Memastikan peralatan, perabot sekolah tidak terbiar di merata sekolah.
Melaporkan kepada Guru Besar tentang kerosakkan tandas, paip dan lain-lain untuk
tindakan.
Menjalankan tugas-tugas yang lain diarahkan oleh Guru Besar atau Guru Pentadbiran
yang lain.

77

Peruntukan Masa (Dalam Minit) Pengajaran


Seminggu Bagi Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil
Mengikut Mata Pelajaran Untuk Tahun
Perlaksanaan 2013.
TAHAP 1
MODUL TERAS ASAS
Mata Pelajaran

Tahun

Tahun

Tahun

1
300
360
150
180
120
60
30

2
300
360
150
180
120
60
30

3
300
360
150
180
120
60
30

30
60
60

30
60
60

30
60
60

30
1380

30
1380

30
1380

Bahasa Malaysia
Bahasa Tamil
Bahasa Inggeris
Matematik
Pendidikan Moral
Pendidikan Jasmani
Pendidikan kesihatan

MODUL TERAS TEMA


Dunia Muzik
Dunia Sains & Tek
Dunia Seni Visual
Perhimpunan
Jumlah Masa

Tambahan Masa Bagi Tahap 1 - 2013


Mata Pelajaran
Bahasa Tamil
Bahasa Inggeris
Matematik
Dunia Sains & Tek
Jumlah

Tahun 1
30
0
30
60
120

77

Tahun 2
30
0
30
60
120

Tahun 3
30
0
30
60
120

Peruntukan Masa (Dalam Minit) Pengajaran


Seminggu Bagi Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil
Mengikut Mata Pelajaran Untuk Tahun
Perlaksanaan 2013.
TAHAP 2
Mata Pelajaran
Bahasa Melayu
Bahasa Tamil
Bahasa Inggeris
Matematik
Sains
Pen.Islam/ Moral
Pen. Muzik
Pen.Jasmani
Pen. Kesihatan
Pendidikan Seni
Kemahiran Hidup
Kajian Tempatan
Sivik
Perhimpunan
Pilihan G.Besar
Jumlah

Tahun

Tahun

Tahun

4
180
300
120
210
150
150
60
30
30
60
60
60
60
30
0
1500

5
180
300
120
210
150
150
60
30
30
60
60
60
60
30
0
1500

6
180
300
120
210
150
150
60
30
30
60
60
60
60
30
0
1500

77

CARTA ORGANISASI SEKOLAH


SJK (T) CHETTIARS, JALAN LAHAT, IPOH
GURU BESAR
EN.S.SUPERAMANIAM

PENOLONG
KANAN
PENTADBIRAN
Pn.K.Thanaletchmi
KURIKULUM

PEMBANTU
TADBIR
Pn.Sivasangkari

PENOLONG
KANAN HEM
Pn.A.Rithammal

PEMBANTU AM
RENDAH

KEBAJIKAN

PENOLONG
KANAN
KOKURIKULUM
Pn.M.Sarojini Devi
PERSATUAN &
KELAB

PEKERJA REN.
AWAM

PENYELIAAN
PENYELIA

PASUKAN
BERUNIFORM

DISIPLIN
JAGA

PSPPK

RMT

SPBT

SUKAN DAN
PERMAINAN

PSUK
KWAMP

SBT

RIMUP
77

WARGA SJK(T) CHETTIARS, IPOH


2013
GURU BESAR
PEN. KANAN PENTADBIRAN
PEN. KANAN HAL EHWAL MURID
PEN. KANAN KOKURIKULUM

:
:
:
:

EN.S.SUPERAMANIAM
PN.K.THANALETCHMI
PN.A.RITHAMMAL
PN.M.SAROJINI DEVI

NAMA GURU

KELAS

PN.P.SARASWATHY

1 CEMERLANG

PN.C.CHELVI

2 CEMERLANG

CIK.S.LEELA

3 CEMERLANG

PN.S.JIVA

4 CEMERLANG

PN.T.VIMALLA

4 BESTARI

PN.N.THILAGAVATHI

5 CEMERLANG

PN.S.INDRA RANI

5 BESTARI

CIK.S.JEYANTHI

6 CEMERLANG

PN.M.VIJAYALETCHUMI

6 BESTARI

RMT

GURU BEREDAR
PN.R.RUBAH DEVI

PN.R.VEERARATCHAGI PN.R.RADHA
PN.K.AMARJIT KAUR
PN.R.SARASVATHY DEVI
EN.P.PAKIANATHAN
PN.M.KOGILA WANI
CIK.RAMESVARY
GURU AGAMA :
KAKITANGAN SOKONGAN
1.PN.SIVASANGARI (PT)
2.EN.VIYAYANDAREN (PAP)
3.EN.MANOHARAN (PRA )

4.PN. SANTHA (PRA KONTRAK)


5.PN. KASNANI (PRA KONTRAK)
6.PN. SELVI
(PRA KONTRAK)
KWAMP
RIMUP

77

PERANCANGAN PROGRAM SEKOLAH - 2013


SJK(T) CHETTIARS, JALAN LAHAT, IPOH.
B
IL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PROGRAM / AKTIVITI
Mesyuarat J/Kuasa Kurikulum Sek.
Mesyuarat J/Kuasa Kewangan
Mesyuarat Panitia M/Pelajaran
Mesyuarat Guru
Penyeliaan Peng. & Pembelajaran
Semakan Buku Rampaian

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Kursus Perkembangan Staf


Program Pening. Setiap M/Pelajaran
Program Galak Membaca
Program Celik 3M
Ujian Bulanan
Ujian Pencapaian Penggal 1&2
Analisis Pep. UPSR & PKSR 1&2
Kursus Motivasi Murid
Penilaian PAFA & PEKA Sains
Penyel. & Perkem. (R&D) murid
Program Khas Sekolah
a. Gotong royong
b. Hari Kanak-kanak
c. Hari Guru
d. Hari Perkhemahan
e. Kalaimagal Vizha
f. Lawatan Sambil Belajar
g. Kejohanan Olahraga
h. Hari Anugerah Cemerlang

MINIMUM
SETAHUN
5
4
5
5
4
3
Pusingan
10
10
10
10
2
3
4
4
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1

Jan

Feb

Mac
X

Apr

Mei

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

BULAN
Jun Jul
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

catatan
Ogo
X

Sep

Okt

Nov
X

Dis
X

X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X
77

77

TUGAS MINGGUAN GURU GURU


2013
Minggu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Tarikh
02.01.2013 - 04.01.2013
07.01.2013 11.01.2013
14 01.2013 18.01.2013
21.01.2013 25.01.2013
28.01.2013 01.02.2013
04.02.2013 08.02.2013
11.02.2013 15.02.2013
18.02.2013 22.02.2013
25.02.2013 01.03.2013
04.03.2013 08.03.2013
11.03.2013 15.03.2013
18.03.2013 22.03.2013
01.04.2013 05.04.2013
08.04.2013 12.04.2013
15.04.2013 19.04.2013
22.04.2013-- 26.04.2013
29.04.2013 03.05.2013
06.05.2013 10.05.2013
13.05.2013 17.05.2013
20.05.2013 24.05.2013
10.06.2013 14.06.2013
17.06.2013 21.06.2013

Nama Guru
1.En.P.Pakiananthan
2.Cik.S.Jeyanthi
1.Pn.S.Indra
2.Pn.R.Saraswathi Devi
1. Pn.R.Radha
2. Pn.N.Thilagavathi
1. Pn.M.Kogilawani
2. Pn.T.Vimalla
1. Cik.R.Rubah
2. Pn.S.Jiva
1. Pn. R. Veera
2. Cik.S.Leela
1. Cik.A.Ramesvary
2. Pn.M.Chelvi
1. Pn.R.Revathi
2. Pn.P.Saraswathy
1. Pn.Amirjit Kaur
2. Pn.M.Vijayaletchumi
1.En.P.Pakiananthan
2.Cik.S.Jeyanthi
1.Pn.S.Indra
2.Pn.R.Saraswathi Devi
1. Pn.R.Radha
2. Pn.N.Thilagavathi
1. Pn.M.Kogilawani
2. Pn.T.Vimalla
1. Cik.R.Rubah
2. Pn.S.Jiva
1. Pn. R. Veera
2. Cik.S.Leela
1. Cik.A.Ramesvary
2. Pn.M.Chelvi
1. Pn.R.Revathi
2. Pn.P.Saraswathy
1. Pn.Amirjit Kaur
2. Pn.M.Vijayaletchumi
1.En.P.Pakiananthan
2.Cik.S.Jeyanthi
1.Pn.S.Indra
2.Pn.R.Saraswathi Devi
1. Pn.R.Radha
2. Pn.N.Thilagavathi
1. Pn.M.Kogilawani
2. Pn.T.Vimalla

77

Tajuk
Peraturan Sekolah
Kepentingan
Kokurikulum
Disiplin Sekolah
Keselamatan
Sekolah
Rukun Negara
Lagu Sekolah
Nilai nilai Murni
Pencemaran Alam
Penyakit Bahaya
Buku buku SPBT
Tabiat Menbaca
Bidang Kerjaya
Hobi
Cita Cita
Makanan Seimbang
Keselamatan Lalu
Lintas
Kebersihan Diri
Hari Guru
Kebersihan
Kawasan Sekolah
Berjimat Cermat
Hormati Ibu Bapa
Masa Itu Emas

23

24.06.2013 28.06.2013

24

01.07.2013 05.07.2013

25

08.07.2013 13.07.2013

26

15 07.2013 19.07.2013

27

22.07.2013 26.07.2013

28

29.07.2013 02.08.2013

29

05.08.2013 06.08.2013

30

19.08.2013 23.08.2013

31

26.08.2013 30.8.2013

32

02.09.2013 06.09.2013

33

09.09.2013 13.09.2013

34

17.09.2013 20.09.2013

35

23.09.2013 27.09.2013

36

30.10.2013-- 04.10.2013

37

07.10.2013 11.10.2013

38

14.10.2013 -- 18.10.2013

39

21.10.2013 25.10.2013

40

28.10.2013 01.11.2013

41

04.11.2013 08.11.2013

42

11.11.2013--15.11.2013

1. Cik.R.Rubah
2. Pn.S.Jiva
1. Pn. R. Veera
2. Cik.S.Leela
1. Cik.A.Ramesvary
2. Pn.M.Chelvi
1. Pn.R.Revathi
2. Pn.P.Saraswathy
1. Pn.Amirjit Kaur
2. Pn.M.Vijayaletchumi
1.En.P.Pakiananthan
2.Cik.S.Jeyanthi
1.Pn.S.Indra
2.Pn.R.Saraswathi Devi
1. Pn.R.Radha
2. Pn.N.Thilagavathi
1. Pn.M.Kogilawani
2. Pn.T.Vimalla
1. Cik.R.Rubah
2. Pn.S.Jiva
1. Pn. R. Veera
2. Cik.S.Leela
1. Cik.A.Ramesvary
2. Pn.M.Chelvi
1. Pn.R.Revathi
2. Pn.P.Saraswathy
1. Pn.Amirjit Kaur
2. Pn.M.Vijayaletchumi
1.En.P.Pakiananthan
2.Cik.S.Jeyanthi
1.Pn.S.Indra
2.Pn.R.Saraswathi Devi
1. Pn.R.Radha
2. Pn.N.Thilagavathi
1. Pn.M.Kogilawani
2. Pn.T.Vimalla
1. Cik.R.Rubah
2. Pn.S.Jiva
1. Pn. R. Veera
2. Cik.S.Leela

77

Semangat Kejiranan
Berdikari
Kepentingan air
Kepentingan
Komputer
Faedah Menabung
Negara Kita
Hari Kebangsaan
Jalur Gemilang
Pencemaran Udara
Kemudahan Awam
Negeri-negeri & Ibu
Negeri
Faedah Bersenam
Hari Kanak-kanak
Perayaan di
Malaysia
Hari Anugerah di
Sekolah
Planet
Benua Asia
Keajaiban Dunia
Keselamatan
Sekolah
Keselamatan jalan
raya

77

TAKWIM SEKOLAH
TARIKH

HARI

BUTIR-BUTIR

TINDAKAN

NOVEMBER / DISEMBER 2012


19.11.2012
20.11.2012

Isnin

21.11.2012 07.12.2012

Selasa
RabuJumaat

27.12.2012

Khamis

28.12.2012
31.12.2012

Semua Guru

Mesyuarat Kurikulum

Semua Guru

Kelas Bimbingan UPSR (Tahun 5)

Guru Bertugas

Mesyuarat Guru 1/2013 &


Persediaan Bilik Darjah

Semua Guru

Jumaat

Mesyuarat Kurikulum & Panitia


1/2013

Semua Guru

Isnin

Pendaftaran & Orientasi Tahun 1

Semua Guru

01.01.2013

Selasa

02.01.2013

Rabu

02.01.2013 04.01.2013
09.01.2013

Rabu Jumaat
Rabu

11.01.2013

Jumaat

14.01.2013

Isnin

15.01.2013

Selasa

16.01.2013

Rabu

24.01.2013

Khamis

25.01.2013

Mesyuarat Guru

Jumaat

JANUARI 2013
Cuti Tahun Baru
Permulaan Hari Persekolahan &
Pengedaran Buku SPBT
Program Transisi Tahun 1
Mesyuarat Kokurikulum 1/2013
Perjumpaan Dengan Ibu bapa
( Tahun 6)
Perayaan Ponggal - Cuti Peristiwa
Kelas Bimbingan Tahun 6 &
Kelas Tamb. Terancang Thn 4 &5
Kokurikulum bermula
Cuti Hari Keputeraan Nabi
Mohammad S.A.W

Semua Guru
Guru SPBT
Guru- guru
Tahun 1
PK Koku
PKP
Semua Guru
PKP
PK KOKU
Semua guru

Mesyuarat PSS

Semua guru

27.01.2013

Ahad

Cuti Hari Thaipusam

Semua guru

28.01.2013

Isnin

Cuti Tambahan - Thaipusam

Semua guru

FEBRUARI 2013
77

10.02.2013 11.02.2013

Ahad - Isnin

12.02.2013

Selasa

15.02.2013

Jumaat

18.02.2013
-22.02.2013
23.02.2013
25.02.2013 27.02.2013

Isnin Jumaat
Sabtu
Isnin - Rabu

Tahun Baru Cina

Semua guru

Cuti Tambahan - Tahun Baru


Cina

Semua guru

Latihan
Kebakaran/Keselamatan

PK HEM

Penyeliaan P&P

GB & PK

Mesyuarat Agung PIBG


Ujian Bulanan - Feb (Ujian 1)

Semua Guru
SUP

MAC 2013
04.03.2013 08.03.2012
11.03.2013 15.03.2013
18.03.2013
18.03.2013 22.03.2013
19.03.2013
20.03.2013 22.03.2013
23.03.2013 31.03.2013

Isnin-Jumaat

Minggu Bahasa Melayu

Panitia BM

Isnin-Jumaat
Isnin

Minggu Kesihatan
Mesyuarat Kurikulum 2/2013

Isnin-Jumaat
Selasa
Rabu - Jumaat

Semakan Buku Rampaian


Mesyuarat Guru 2/2013
Mesyuarat Panitia 2/2013

Guru Kesihatan
Semua Guru
GB & Guru-guru
Penolong kanan
Semua Guru
Ketua Panitia

Sabtu-Ahad

Cuti Pertengahan Penggal

Semua guru

02.04.2013 05.04.2013
08.04.2013
08.04.2013
-12.04.2013

Selasa - Jumaat

APRIL 2013
Ujian Bulanan -April (Ujian 2)

SUP

Isnin

Program Khas Kesihatan

Guru Kesihatan

Isnin - Jumaat

Minggu Bahasa Tamil

Panitia BT

14.04.2013

Ahad

Tahun BaruTamil (Chittirai)

Semua guru

19.04.2013

Jumaat

Hari Keputraan DYMM Sultan


Perak

Semua guru

22.04.2013 26.04.2013
24.04.2013
26.04.2013 27.04.2013

Isnin-Jumaat
Rabu
Jumaat - Sabtu

Minggu Bahasa Inggeris


Mesyuarat AJK Hari Guru
Teknik Menjawab Soalan
UPSR

Panitia BI
PKP
PKP

01.05.2013

Rabu

MEI 2013
Hari Pekerja - Cuti Am

06.05.2013 10.05.2013

Isnin -Jumaat

Minggu Matematik

77

Semua guru
Panitia
Matematik

15.05.2013

Rabu

Motivasi Tahun 6

Guru Tahun 6

16.05.2013
20.05.2013 23.05.2013

Khamis

Sambutan Hari Guru

Semua Guru

Isnin-Khamis

PKSR 1

SUP

24.05.2013

Jumaat

Cuti Hari Wesak - Cuti Am

Semua guru

25.05.2013

Sabtu

Lawatan Sambil Belajar

PK Koko

25.05.2013 31.05.2013

Sabtu - Jumaat

Cuti Pertengahan Tahun

27.05.2013 31.05.2013

Isnin - Jumaat

01.06.2013
01.06.2013 09.06.2013
03.06.2013 07.06.2013
10.06.2013
17.6.2013 21.6.2013
17.06.2013 21.06.2013

Sabtu
Sabtu - Ahad

20.06.2013

Khamis

21.06.2013
24.06.2013
24.06.2013 28.06.2013

Jumaat
Isnin
Isnin - Jumaat

29.06.2013

Sabtu

02.07.2013 04.07.2013
12.07.2013 13.07.2013

Selasa Khamis

Kelas Bimbingan Tahun 6


JUN 2013
Hari Keputeraan Seri Paduka
Baginda Yang Dipertua Agong
Cuti Pertengahan Tahun

Semua Guru
Semua Guru

Semua Guru
Semua Guru
Semua Guru

Isnin - Jumaat

Kelas Bimbingan Tahun 6

Isnin
Isnin-Jumaat

Permulaan Penggal Kedua


Minggu Sains

Semua Guru
Guru Panitia
Sains

Isnin-Jumaat

Pemilihan Tokoh Nilam &


Pameran Kesihatan antara
Kelas
Mesyuarat kurikulum 3/2013
Hari Terbuka (Perjumpaan ibu
bapa)
Mesyuarat Guru 3/2013
Mesyuarat Panitia 3/2013 &
Semakan Buku Rampaian

Guru PSS &

Sukan Tahunan Sekolah

JULAI 2013
Peperiksaan Percubaan UPSR

Guru Kesihatan
PKP
PKP
Semua Guru
Guru Panitia
GB & PK
PK KOKU

PKP
PKP

Jumaat-Sabtu

Kem Kecemerlangan UPSR

77

20.07.2013

Sabtu

Cuti Berganti - Deepavali

26.07.2013

Jumaat

Cuti Hari Nuzul Al-Quran

30.07.2013 01.08.2013

Selasa - Jumaat

Ujian Bulanan- Julai (Ujian 3)

Khamis

OGOS 2013
Permulaan Aktiviti Sambutan
Hari Kebangsaaan

01.08.2013
07.08.2013 18.08.2013
08.08.2013 09.08.2013
12.08.2013 16.08.2013
26.08.2013
27.08.2013
28.08.2013 30.08.2013
30.08.2013

Rabu - Ahad

Cuti Pertengahan Penggal

Khamis
-Jumaat
Isnin - Jumaat

Cuti Hari Raya Puasa

Isnin
Selasa
Rabu - Jumaat

Mesyuarat Kurikulum 4/2013


Mesyuarat Guru 4/2013
Mesyuarat Panitia 4/2013

Jumaat

31.08.2013

Sabtu

Sambutan hari kebangsaan


Peringkat sekolah
Cuti Hari kebangsaan

Kelas Bimbingan Tahun 6

SEPTEMBER 2013
Cuti Peristiwa - Vinayagar
Sathurthi

Semua guru

SUP
Guru bertugas &
PK KOKU
Semua Guru
Semua Guru
Semua Guru
Semua Guru
Semua Guru
Ketua Panitia
PK KOKU
Semua Guru

09.09.2013

Isnin

16.09.2013
18.09.2013 20.09.2013
23.09.2013 27.09.2013

Isnin
Rabu - Jumaat

Hari Malaysia
UPSR

Isnin - Jumaat

Semakan Buku Rampaian

GB, Guru guru


Pen. Kanan

Jumaat - Sabtu

Perkhemahan Badan
Beruniform

PK KOKU

27.09.2013 28.09.2013

Semua Guru
Semua Guru
PK Pentadbiran

OKTOBER 2013
08.10.2013
09.10.2013
11.10.2013
15.10.2013
21.10.2013 25.10.2013

Selasa
Rabu

Hari Kanak-kanak
Hari Kemuncak Kokurikulum

PK HEM
PK KOKU

Jumaat
Selasa
Isnin - Khamis

Saraswathy Poojai
Cuti Hari Raya Haji
PKSR II

PK Pentadbiran
Semua Guru
PKP & SUP

77

NOVEMBER 2013
Cuti Peristiwa - Deepavali
Hari Deepavali

01.11.2013
02.11.2013

Jumaat
Sabtu

Semua Guru
Semua Guru

04.11.2011
05.11.2013
08.11.2013
12.11.2013

Isnin
Selasa
Jumaat
Selasa

Cuti Tambahan - Deepavali


Awal Muharam
Penyerahan Buku SPBT
Hari Anugerah

13.11.2013

Rabu

Analisis UPSR

14.11.2013

Khamis

Jamuan Perpisahan Tahun 6

16.11.2013

Sabtu

Cuti Akhir Tahun bermula

Guru-guru Tahun
6
Semua Guru

18.11.2013

Isnin

19.11.2013

Selasa

20.11.2013
-22.11.2013
25.11.2013 29.11.2013

Rabu - Jumaat

Mesyuarat Kurikulum 5/2013


& Mesyuarat Panitia
Mesyuarat Guru 5/2013 &
Mesyuarat Panitia
Kelas Bimbingan Tahun 6

GB,PK,K.Panitia
& Semua Guru
GB,PK,K.Panitia
& Semua Guru
Semua Guru

Isnin - Jumaat

Kelas Bimbingan Tahun 6

Semua Guru

02.12.2013 06.12.2013
25.12.2013
27.12.2013

Isnin - Jumaat

DISEMBER 2013
Kelas Bimbingan Tahun 6

Semua Guru

Rabu
Jumaat

Cuti Hari Krismas


Mesyuarat Kurikulum &
Mesyuarat Panitia 1/2014

Semua Guru
GB &PKP

30.12.2013

Isnin

GB &PKP

31.12.2013

Selasa

Mesyuarat Guru 1/2014


Pendaftaran & Orientasi
Tahun 1

Semua Guru
Semua Guru
PK HEM
PK PEN
PK PEN

GB &PK1

77

CUTI PERISTIWA

BIL.
1.
2.
3.
4.

TARIKH
Isnin
14.01.2013
Rabu
13.02.2013
Isnin
09.09.2013
Jumaat
01.11.2013

CUTI PERISTIWA
CUTI HARI PONGGAL
CUTI TAHUN BARU CINA
VINAYAGAR SATURTHI
CUTI HARI DEEPAVALI

Tertakluk kepada pindaan.

TARIKH MESYUARAT

Mesyuarat

Mesyuarat Guru

Mesyuarat Panitia

Kurikulum
27.12.2012
18.03.2013
20.06.2013
26.08.2013
18.11.2013

28.12.2012
19.03.2013
24.06.2013
27.08.2013
19.11.2013

27,28 dan 31 Dis 2012


20.03.2013 - 22.03.2013
24.06.2013 - 28.06.2013
28.08.2013 - 30.08.2013
18.11.2013 - 19.11.2013

77

77

CARTA ORGANISASI
KURIKULUM 2013
PENGERUSI
EN.S.SUPERAMANIAM

NAIB PENGERUSI
PN.K.THANALETCHMI
B.MELAYU & PROTIM BM

PN.R. RADHA

GURU DATA
PN. R. REVATHY

BAHASA TAMIL
PN. R. VEERARATCHAGI

PPSMI & BS S
PN.AMARJIT KAUR

BAHASA INGGERIS
PN. K. AMARJIT KAUR
MATEMATIK &PROTIM M3
PN. R. REVATHY

MBMMBI
PN.R. RADHA & PN.AMARJIT
KAUR
PSS,NILAM & BACAAN PAGI
PN. R. VEERARATCHAGI

SAINS &PEKA
PN.M. VIJAYALETCHUMI

PENYELARAS UPSR
CIK.S.JEYANTHI

KAJIAN TEMPATAN
PN. S. INDRA RANI

PEPERIKSAAN LUARAN
PN.M.VIJAYALETCHUMI

KEMAHIRAN HIDUP
CIK.S. LEELA

BIMBINGAN & KAUNSELING


PN. INDRA RANI

SIVIK
PN.T. VIMALA

PEND. MORAL
PN.N.THILAGAVATHY

PENDIDIKAN SENI
PN. R. SARASWATHY DEVI

LDP & PKJR


PN. P. SARASWATHY

LINUS & WAJA


PN. M. CHELVI

FROG VLE & ZOOM A


CIK.A.RAMESVARY

MUZIK & PLBS


PN. S.JIVA

ICT & SCHOOLNET


CIK.A.RAMESVARY

PENDIDIKAN SENI
PN.R.SARASVATHY DEVI

PEMULIHAN & PJK


EN.P.PAKKIYANATHAN

S/U PEPERIKSAAN
CIK.R.RUBAH DEVI
CIK. S. JEYANTHI

PBS & KSSR


PN.LEELA
77

S/U KURIKULUM
M.KOGILA WANI

JAWATANKUASA KURIKULUM
INDUK 2013
PENGERUSI

EN.S.SUPERAMANIAM

NAIB PENGERUSI :

PN.K.THANALETCHMI

SETIAUSAHA

SEMUA KETUA PANITIA

AHLI JAWATAN KUASA


AJK JADUAL WAKTU

PN.K.THANALETCHMI
SEMUA GURU

KETUA PANITIA BAHASA MELAYU

PN.R.RADHA

KETUA PANITIA BAHASA TAMIL

PN.R.VEERARATCHAGI

KETUA PANITIA BAHASA INGGERIS

PN.K.AMARJIT KAUR

KETUA PANITIA MATEMATIK

PN.R.REVATHI

KETUA PANITIA SAINS

PN.M.VIJAYALETCHUMI

KETUA PANITIA KAJIAN TEMPATAN :

PN.S.INDRA RANI

KETUA PANITIA KEMAHIRAN HIDUP :

CIK.S.LEELAWATI

KETUA PANITIA SIVIK

PN.T.VIMALLA

KETUA PANITIA PENDIDIKAN MORAL

PN.N. THILAGAVATHI

KETUA PANITIA PJK & PEMULIHAN

EN.P.PAKKIYANATHAN

KETUA PANITIA MUZIK

PN.S. JIVA

KETUA PANITIA PEND. SENI

PN.R.SARASVATHY DEVI

PENYELARAS PSS

PN.R.VEERARATCHAGI (K)
PN.R.RADHA (P)

GURU DATA DAN EMIS

PN.R.REVATHI (K)
PN.S.JIVA (P)

SETIAUSAHA PEPERIKSAAN

CIK.R.RUBAHDEVI (K)
CIK.S.JEYANTHI (P)

PPSMI

PN.K.AMARJIT KAUR

PENYELARAS UPSR

CIK.S.JEYANTHI

PENYELARAS UPSR LUARAN

PN.M.VIJAYALETCHUMI

BUDDY SUPPORT SYSTEM

PN. K.AMARJIT KAUR

77

LINUS

PN. M. CHELVI ( LINUS )


PN. N. THILAGA ( NUMERASI )
PN.M.VIJAYA ( LITERASI )

PLBS

PN.S. JIVA

PKJR

PN.P.SARASWATHY

PENYELARAS GURU BESTARI &

CIK.A.RAMESVARY

GURU-GURU BESTARI

PN.M.KOGILA WANI
PN.R.REVATHI
PN.A.RITHAMMAL
PN.M.VIJAYALETCHUMI
PN.N.THILAGAVATHI
CIK.R.RUBAH DEVI

HARI ANUGERAH CEMERLANG

PN.R.VEERARATCHAGI

HARI GURU

PN.S.JIVA

PROGRAM BACAAN PAGI

PN.R.VEERARATCHAGI (K)
PN.R.RADHA (PEN)
SEMUA GURU PANITIA

SCHOOLNET, FROG VLE & ZOOM A

CIK. A.RAMESVARY

PERABOT

EN.P.PAKKIYANATHAN

PROTIM

PN.R.RADHA (B.MELAYU)
PN.R.REVATHI (MATEMATIK)

WAJA

PN. M.CHELVI

PEKA

PN. M.VIJAYA

KAJIAN TINDAKAN

PN. RADHA (K)


PN. S.INDRA RANI( PEN)

S/U KURIKULUM

PN.M.KOGILA WANI

LDP

PN.P.SARASWATHY

MBMMBI

PN.R.RADHA (BM)

B&K

PN.INDRA RANI

PBS & KSSR

CIK.S.LEELAWATI

77

JAWATANKUASA KURIKULUM
2013
JAWATANKUASA TAKWIM
Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK

:
:
:

Guru Besar
Pn.K.Thanaletchmi
Pn.M.Kogila Wani
Pn.A.Rithammal
Pn.M.Sarojini Devi

JAWATANKUASA PENCERAPAN / PENYEMAKAN BUKU RAMPAIAN MURID


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK

:
:
:
:

Guru Besar
Pn.K.Thanaletchmi
Pn.M.Sarojini Devi
Pn.A.Rithammal

JAWATANKUASA PERKEMBANGAN STAF


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK

:
:
:
:

Guru Besar
Pn.K. Thanaletchmi
Pn.M.Kogila Wani
Pn.A. Rithammal
Pn.M.Sarojini Devi

JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK

:
:
:
:
:

Guru Besar
Pn.K.Thanaletchumi
Cik.R. Rubah Devi
Cik.S.Jeyanthi
Pn.M.Chelvi

JAWATANKUASA PUSAT SUMBER


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK

:
:
:

Guru Besar
Pn.K.Thanaletchmi
Pn.R. Veeraratchagi
Semua Guru

JAWATANKUASA PEMULIHAN
Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK

:
:
:
:

Guru Besar
Pn.K.Thanaletchumi
En. P. Pakianathan
Semua guru kelas
77

JAWATANKUASA PERABOT
Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK

:
:
:

Guru Besar
Pn.A.Rithammal
En.P.Pakkiyanathan
Semua Pekerja Am

JAWATANKUASA PENYELARAS UPSR


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK

:
:
:
:

Guru Besar
Pn.N. Thanaletchmi
Cik.S.Jeyanthi
Semua Guru Tahun 6

JAWATANKUASA DATA SEKOLAH


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK

:
:
:
:

Guru Besar
Pn.K.Thanaletchmi
Pn.R. Revathi
Pn.S.Jiva

JAWATANKUASA KOMPUTER
Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK

:
:
:
:

Guru Besar
Pn.K.Thanaletchmi
Cik.A.Ramesvary
Pn.M.Kogila Wani
Semua Guru ICT

JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK

:
:
:
:

Juruaudit

Guru Besar
Pn.K.Thanaletchmi
Pn.Sivasangkari
Pn.A. Rithammal
Pn.M.Sarojini Devi
Pn.M.Kogila wani

77

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET SEKOLAH


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha

:
:
:

Guru Besar
Pn.K.Thanaletchmi
Pn.S.Indra Rani

Penvenfikasi Aset

Pelupusan Aset

:
:
:

Pn.N.Thilagawathi
Pn.R.Radha ( DG 41)
Pn.M.Sarojini Devi
Pn.S.Leela ( DG 41)
Pn.A.Rithammal
Pn.R.Revathi ( DG 41)
Pn.P.Sivasangkari (PT)
En.B.Vijayandaren (PO)

AJK

PemeriksaAset
Pegawai Penerima

:
:

JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING


Pengerusi
: Guru Besar
Naib Pengerusi
: Pn.K.Thanaletchmi
Setiausaha
: Pn.S.Indra Rani
AJK
: Guru Kelas
JAWATANKUASA ICT/ SCHOOLNET
Pengerusi
:
Guru Besar
Naib Pengerusi
:
Pn.K.Thanaletchmi
Setiausaha
:
Cik.A.Ramesvary / Pn .M.Kogila Wani
AJK
:
Semua Guru
JAWATANKUASA KELAB GURU
Pengerusi
:
Guru Besar
Naib Pengerusi
:
Pn.A.Rithammal
Setiausaha
:
Pn.R.Radha
Bendahari
:
Cik.S.Leelawati
AJK
Semua Guru

77

JAWATANKUASA KANTIN
Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK

:
:
:
:

Guru Besar
Pn. A.Rithammal
Pn.M.Vijayaletchumi
Semua Guru Kelas

JAWATANKUASA RMT
Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK

:
:
:
:

Guru Besar
Pn. A.Rithammal
Cik.S.Jeyanthi
Semua Guru Kelas

JAWATANKUASA PROGRAM BANYAK MEMBACA / NILAM

77

77

77

Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK

:
:
:

Guru Besar
Pn.K.Thanaletchmi
Pn.R.Veeraratchagi
Semua Guru

JAWATANKUASA ANTI DADAH


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK

:
:
:
:

Guru Besar
Pn. Rithammal
Pn.R.Veeraratchagi
Semua Guru

JAWATANKUASA KWAPM DAN KEBAJIKAN


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK

:
:
:

Guru Besar
Pn.A.Rithammal
Pn.S.Jiva
Pn.K.Thanaletchmi

JAWATANKUASA SAMBUTAN
PERAYAAN / AKTIVITI PERINGKAT
SEKOLAH 2013

JAWATANKUASA KEJOHANAN OLAHRAGA SUKAN SEKOLAH


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK

:
:
:
:

Guru Besar
Pn.M.Sarojini Devi
En.P.Pakkiyanathan
Semua Guru

JAWATANKUASA HARI PERKHEMAHAN (KO-KURIKULUM)

77

Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK

:
:
:
:

Guru Besar
Pn.M.Sarojini Devi
Pn.T.Vimalla
Semua guru Penasihat Badan Beruniform

JAWATANKUASA HARI ANUGERAH CEMERLANG


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK

:
:
:

Guru Besar
Pn.K.Thanaletchumi
Pn.R.Veeraratchagi
Semua Guru

JAWATANKUASA KEMERDEKAAN ( KO-KURIKULUM )

77

Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK

:
:
:

Guru Besar
Pn.M.Sarojini Devi
Cik.S.Jeyanthi
Semua Guru

JAWATANKUASA KALAIMAGHAL VIZHA


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK

:
:
:
:

Guru Besar
Pn.A.Rithammal
Pn.T.Vimalla
Semua Guru

JAWATANKUASA HARI KANAK-KANAK


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK

:
:
:
:

Guru Besar
Pn.A.Rithammal
Pn.M.Vijayaletchumi
Semua Guru

JAWATANKUASA HARI GURU


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK

:
:
:

Guru Besar
Pn.K.Thanaletchmi (PK 1)
Pn.S.Jiva
Semua Guru

77

77

CARTA ORGANISASI
HAL EHWAL MURID 2013
PENGERUSI
EN.S.SUPERAMANIAM
NAIB PENGERUSI
PN.A.RITHAMMAL

HARI KANAK- KANAK


PN.M.VIJAYALETCHUMI

PENDAFTARAN MURID TAHUN 1


PN.P.SARASWATHY

DISIPLIN/ SSDM
PN.M.CHELVI

RMT
CIK.S.JEYANTHI

PROJEK SUSU SEKOLAH


PN.R.REVATHI

GURU KANTIN
PN.M.VIJAYA

SPBT
PN.M.KOGILA WANI /
PN.S.INDRA RANI

KELAB GURU
PN.R.RADHA (S/U)
PN.LEELAWATI (BEND)

KWAPM / KEBAJIKAN
PN.S.JIVA

RIMUP
PENYELARAS TAHUN 6

ANTI DADAH
PN.R.VEERARATCHAGI

PENCEGAHAN DENGGI
EN.P.PAKKIYANATHAN

KESIHATAN
PN.R.SARASWATHY DEVI

KESELAMATAN
PN.T.VIMALLA

KEBERSIHAN/ KECERIAAN

PENDAFTARAN TING 1/PER


GURU KELAS THN 6

PN.N.THILAGAVATHI
SARASWATHI POOJA
PN.VIMALA

PENGAWAS SEKOLAH
PN.P.SARASWATHY
PN.P.SARASWATHY

KELAB PENCEGAHAN
JENAYAH
PN.R.RADHA

BMM/SMM/APDM
CIK.A.RAMESVARY
GURU KELAS / PK HEM

BIMBINGAN DAN KAUNSELING


PN.INDRA RANI

77

AJK HAL- EHWAL MURID 2013

PENGERUSI

NAIB PENGERUSI :

EN.S.SUPERAMANIAM
PN.A.RITHAMMAL

AHLI JAWATAN KUASA


DISIPLIN/SSDM

PN. M.CHELVI

RMT

CIK.S.JEYANTHI

KANTIN

PN.M.VIJAYA

SPBT

PN.M.KOGILA WANI
PN.S.INDRA RANI

KWAMP & KEBAJIKAN

PN.S.JIVA

RIMUP

PENYELARAS TAHUN 6

PENCEGAHAN DADAH

PN.R.VEERARATCHAGI

KESIHATAN

PN.R.SARASWATHY DEVI

SMM / APDM

CIK.A.RAMESVARY
SEMUA GURU KELAS

3K (KEBERSIHAN & KECERIAAN)

PN.N.THILAGAVATHI

KELAB GURU

PN.R.RADHA (S/U)
PN.S.LEELAWATI (BEND)

MAJALAH KUIL

PN. R.VEERARATCHAGI

MAJALAH MAIL

EN.P.PAKKIYANATHAN

SARASWATHI POOJA

PN.T.VIMALLA

HARI KANAK-KANAK

PN.M.VIJAYALETCHUMI

PENDAFTARAN TAHUN SATU

PN.P.SARASWATHY (GURU THN 1)

PROGRAM SUSU SEKOLAH

PN.R.REVATHI

KELAB PENCEGAHAN JENAYAH

PN.R.RADHA

KESELAMATAN

PN.T.VIMALLA

PENDAFTARAN TING 1/ PERALIHAN :

GURU KELAS TAHUN 6

PENGAWAS SEKOLAH

PN.P.SARASWATHY

77

JAWATAN KUASA HAL


EHWAL MURID 2013
JAWATAN KUASA PENDAFTARAN TAHUN 1
Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK

:
:
:
:

Guru Besar
Pn.A. Rithammal (HEM)
Guru Kelas Tahun 1
Guru-Guru Tahun 1

JAWATANKUASA DISIPLIN/ SSDM SEKOLAH


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK

:
:
:
:

Guru Besar
Pn.A.Rithammal
Pn. M.Chelvi
Semua Guru

JAWATANKUASA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK

:
:
:
:

Guru Besar
Pn.A.Rithammal
Cik.S. Jeyanthi
Guru- Guru Kelas

JAWATANKUASA PROJEK SUSU SEKOLAH


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK

:
:
:
:

Guru Besar
Pn.A.Rithammal
Pn.R.Revathi
Semua Guru

JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK

:
:
:
:

Guru Besar
Pn.A.Rithammal
Pn.M.Vijayaletchumi
Semua Guru

JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
Naib Setiausaha
AJK

:
:
:
:
:

Guru Besar
Pn.A.Rithammal
Pn. M. Kogila wani
Pn.S.Indra Rani
Semua Guru

77

JAWATANKUASA KWAPM / KEBAJIKAN


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK

:
:
:
:

Guru Besar
Pn.A.Rithammal
Pn.S.Jiva
Semua Guru

JAWATANKUASA RIMUP
Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK

:
:
:
:

Guru Besar
Pn.A.Rithammal
Penyelaras Tahun 6
Guru- Guru Tahun 6

JAWATANKUASA ANTI DADAH SEKOLAH


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK

:
:
:
:

Guru Besar
Pn.A.Rithammal
Pn.R.Veeraratchagi
Semua Guru

JAWATANKUASA PENCEGAHAN DENGGI SEKOLAH


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK

:
:
:
:

Guru Besar
Pn.A.Rithammal
En.P.Pakkiyanathan
Semua Guru

JAWATANKUASA KESIHATAN SEKOLAH


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK

:
:
:
:

Guru Besar
Pn.A.Rithammal
Pn.R.Saraswathy Devi
Semua Guru-Guru Kelas

JAWATANKUASA KESELAMATAN SEKOLAH


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK

:
:
:
:

Guru Besar
Pn.A.Rithammal
Pn.T.Vimalla
Semua Guru

77

JAWATANKUASA KEBERSIHAN / KECERIAAN SEKOLAH (3K)


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK

:
:
:
:

Guru Besar
Pn.A.Rithammal
Pn.N.Thilagavathi
Semua Guru

JAWATANKUASA KELAB GURU SEKOLAH


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
Bendahari
AJK

:
:
:
:
:

Guru Besar
Pn.A.Rithammal
Pn.R.Radha
Pn.S.Leelawati
Semua Guru

JAWATANKUASA SARASWATHI POOJA SEKOLAH


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK

:
:
:
:

Guru Besar
Pn.A.Rithammal
Pn.T.Vimalla
Semua Guru

JAWATANKUASA HARI KANAK- KANAK


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK

:
:
:
:

Guru Besar
Pn.A.Rithammal
Pn.M.Vijayaletchumi
Semua Guru

JAWATANKUASA PENGAWAS SEKOLAH


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK

:
:
:
:

Guru Besar
Pn.A.Rithammal
Pn.P.Saraswathy
Semua Guru

77

JAWATANKUASA KELAB PENCEGAHAN JENAYAH


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK

:
:
:
:

Guru Besar
Pn.A.Rithammal
Pn.R.Radha
Semua Guru

JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK

:
:
:
:

Guru Besar
Pn.A.Rithammal
Pn. Indra
Semua Guru

JAWATANKUASA SMM / BMM SEKOLAH / apdm


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK

:
:
:
:

Guru Besar
Pn.A.Rithammal
Cik.A.Ramesvary
Semua Guru kelas

77

77

VISI KOKURIKULUM

Sekolah ini berusaha dan ingin merealisasikan


hasrat

dan

visi

komuniti

berilmu

Perak

Terbilang dengan Memfokuskan tumpuan serta


menggabungkan

tenaga

untuk

melahirkan

generasi yang cergas dan menguasai daya


saingan dalam aktiviti kokurikulum di peringkat
negara menjelang tahun 2015.

77

MISI KOKURIKULUM

Melahirkan anak murid yang cergas dalam bidang akademik melalui aktiviti
sampingan dalam persatuan dan kelab di peringkat negeri selaras dengan
falsafah Pendidikan Negara.
Mewujudkan pasukan-pasukan Bola Sepak, Bola Jaring dan Olahraga yang
berilmu dan bertaraf kebangsaan.
Melahirkan pasukan Badan Beruniform seperti PBSM dan Pengakap yang
berasaskan pendekatan saintifik dan inovatif.
Mengharapkan salah satu bidang di atas membawa pencapaian yang
membanggakan sekurang-kurang di peringkat Negara menjelang tahun 2012.
Membantu meningkatkan imej sekolah dalam bidang kokurikulum dan
akademik kokurikulum di peringkat Negara.
Sukan yang berasaskan pendekatan saintifik dan inovatif.
Kokurikulum yang berasaskan pembinaan generasi bestari, jati diri dan
integrasi nasional.

77

CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM


2013
PENGERUSI
EN.S.SUPERAMANIAM
GURU BESAR

PENGERUSI
EN.SUPERAMANIAM
GURU BESAR

PK PENTADBIRAN
PN.K.THANALETCHMI

NAIB PENGERUSI(PKK)
PN.M.SAROJINI DEVI

SETIAUSAHA KOKURIKULUM
PN.S.JIVA

PK HEM
PN.A.RITHAMMAL

SETIAUSAHA SUKAN
EN.P.PAKKIYANATHAN

PENYELARAS
BADAN
BERUNIFORM

PENYELARAS
KELAB /
PERSATUAN

PENYELARAS
KELAB SUKAN /
PERMAINAN

GURU
RUMAH
SUKAN

PBSM
PN.M.CHELVI
PN.S.INDRA

BM
PN.R.RADHA
BI
PN.K.AMARJIT

B.SEPAK
CIK.A.RAMES

RUMAH
MERAH

B.JARING
PN.S.LEELA

RUMAH
KUNING

SC&MATH
PN.T.VIMALLA

BADMINTON
PN.M.VIJAYA

RUMAH
BIRU

P.SUMBER
PN.R.VEERA

CATUR
CIK RUBAH

RUMAH
HIJAU

SENI BUDAYA
PN.VIJAYA

OLAHRAGA
EN.P.PAKKIA

PENGAKAP
PN.P.SARAS
PN.M.VIJAYA

BT
PN.M.KOGILA

77

AJK KOKURIKULUM 2013


PENASIHAT

EN.S.SUPERAMANIAM

PENGERUSI

PN.M.SAROJINI DEVI

AHLI JAWATANKUASA
PENYELARAS PERSATUAN

CIK.R.RUBAH DEVI

PENYELARAS PERMAINAN

PN.S.LEELAWATI

PENYELARAS BADAN BERUNIFORM :

PN.S.INDRA RANI

GURU DATA KOKURIKULUM/i-keps

PN.R.VEERARATCHAGI

OLAHRAGA MSSPK / MGB


PEMBANGUNAN SUKAN

PN.R.SARASVATHI DEVI /
CIK.A.RAMESVARY

SETIAUSAHA SUKAN

EN.P.PAKKIYANATHAN

HARI KEMUNCAK KOKURIKULUM

CIK S.LEELA / CIK R.RUBAH

HARI KANAK-KANAK

CIK.S.JEYANTHI / PN.M.VIJAYA

PERKHEMAHAN (PBSM)
PERKHEMAHAN (PENGAKAP)

:
:

PN.M.CHELVI / PN.S.INDRA
PN.P.SARASWATHY / PN.M.VIJAYA

LAWATAN SEKOLAH

PN.N.THILAGA / PN.T.VIMALLA

HARI KEMERDEKAAN

PN.R.REVATHI / PN.R.VEERA

PENYELIAAN DAN KEROSAKAN


RUBAHBANGUNAN

PN.S.JIVA / PN.R.

BAHASA MALAYSIA / PSUB

PN.R.RADHA

BAHASA INGGERIS

PN.K.AMARJIT KAUR

BAHASA TAMIL

PN.M.KOGILA WANI

PERTANDINGAN KELOMPOK

77

JAWATANKUASA
KOKURIKULUM / 1M1S
2013
JAWATANKUASA SUKAN TAHUNAN 1M1S
Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
Pen.Setiausaha
AJK

:
:
:
:

Guru Besar
Pn.M.Sarojini Devi
En.P.Pakkiyanathan
CIK.A.Ramesvary
Ketua Rumah Sukan

JAWATANKUASA LAWATAN SEKOLAH KOKU


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
Pen.setiausaha
AJK

:
:
:
:

Guru Besar
Pn.M.Sarojini Devi
Pn.Thilagavathy
Pn.T.Vimalla
Guru Kelas Tahun 4,5,6

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SUKAN DAN OLAHRAGA MGB


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
Pen.Setiausaha
AJK

:
:
:
:
:

Guru Besar
Pn.M.Sarojini Devi
Pn.S.Jiva
Pn.S.Indra Rani
Guru Rumah Sukan

JAWATANKUASA DATA KOKURIKULUM 1M1S


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
Pen.Setiausaha
AJK

:
:
:
:
:

Guru Besar
Pn.M.Sarojini Devi
Pn.R.Veeraratchagi
Pn.P.Saraswathy
Guru Kelas 4,5,6

JAWATANKUASA HARI KEMUNCAK KOKURIKULUM


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
Pen.Setiausaha
AJK

:
:
:
:

Guru Besar
Pn.M.Sarojini Devi
Pn.Leela
Cik.R.Rubah
Semua guru

77

JAWATANKUASA HARI KEMERDEKAAN PERINGKAT SEKOLAH


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
Pen.Setiausaha
AJK

:
:
:
:
:

Guru Besar
Pn.M.Sarojini Devi
Pn.R.Revathi
Pn.R.Veera
Semua guru

JAWATANKUASA PENYELIAAN DAN KEROSAKAN BANGUNAN


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
Pen.Setiausaha
AJK

:
:
:
:
:

Guru Besar
Pn.M.Sarojini Devi
Pn.S.Jiva
Pn.R.Rubah
Pekerja Sekolah

JAWATANKUASA 1 MURID 1 SUKAN


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
Pen.Setiausaha
AJK

:
:
:
:
:

Guru Besar
Pn.M.Sarojini Devi
En.P.Pakkiyanathan
Pn. S.Leela
Pn.R.Saras & Pn.S.Leela (Bola jaring)
Pn.P.Saras & Pn.M.Vijaya ( Badminton)
Pn.S.Jiva & Pn.S.Indra (Olahraga)
Cik.A.Rames & Pn.M.Kogila (Bola Sepak)
Cik.R.Rubah Devi & Pn.T.Vimalla (Catur)

77

JADUAL WAKTU 1 MURID 1


SUKAN (1M1S)
HARI

SELASA

MASA

2.30-3.30 ptg

PERMAINAN

GURU BERTUGAS

Bola Sepak

Cik A.Ramesvary(k)
Pn.M.Kogila Wani

Bola Jaring

Pn.R.Sarasvathy Devi (K)


Pn.R.Radha

Badminton

Pn.P.Saraswathy(k)
Pn.R.Veeraratchagi

Olahraga

En.P.Pakkiyanathan (K)
Pn.S.Indra Rani

Catur

Pn.T.Vimalla(K)

77

HARI

MASA
MASA

PERMAINAN

BADAN BERUNIFORM

Bola sepak

Bola Jaring
Persatuan Bulan Sabit
Merah
KHAMIS
2.30-3.30 ptg
1.30 - 2.30

Badminton

Olahraga
Pengakap
Catur

GURU BERTUGAS
GURU BERTUGAS
Cik.S.Jeyanthi(K)
Pn.M.Chelvi
(K)

Pn.R.Revathi
Pn.S.Indra Rani (P)
Pn.M.Kogila Wani
Cik.R.Rubah
Devi
Pn.S.Leelawati
(K)
Cik.A.Ramesvary
Pn.M.Chelvi
Pn.R.Radha
Cik.S.Jeyanthi
Pn.M.Vijaya (K)
Pn.R.Veeraratchagi
Pn.K.Amarjit
Pn.R.Sarasvathy
Devi Kaur
Pn.P.Saraswathy (K)
Pn.S.Jiva (K)(P)
Pn.M.Vijayaletchumi
Pn.S.Jiva
Pn.N.Thilagavathi
Pn.R.Revathi
Pn.S.Leelawati
Cik.R.Rubah Devi (K)
Pn.N.Thilagavathi
Pn.K.Amarjit Kaur
Pn.T.Vimalla
En.P.Pakkiyanathan

JADUAL WAKTU KEGIATAN KOKURIKULUM 2013

MASA

PERSATUAN
Bahasa Malaysia

GURU BERTUGAS
Pn.R.Revathi (K)
Pn.P.Saraswathy
Pn.Radha
77

Bahasa Inggeris

Pn.Amarjit Kaur (K)


Pn.S.Jiva
Pn.R.Sarasvathy Devi
Pn.M.Kogila Wani (K)
En.S.Pakkiyanathan
Cik.S.Jeyanthi
Pn.T.Vimalla (K)
Pn.S.Indra Rani
Cik.R.Rubah Devi
Pn.R.Veeraratchagi (K)
Pn.S.Leelawati
Pn.M.Cheli
Pn.N.Thilagavathi(K)
Pengagihan
murid
Pn.Vijayaletchumi
Cik.A.Ramesvary
Latihan Permainan &
Olahraga

Bahasa Tamil
2.30 - 3.30
Sains & Matematik

Pusat Sumber Sekolah

Januari
Februari
Mac

Seni & Kebudayaan

April
Mei

Latihan Pertandingan Bahasa


BM/BI/BT
Latihan Permainan

Pertandingan Valar Tamil &


Pertandingan Ko-Akademik

Pertandingan Permainan Antara


Kelas / Kelab / Rumah sukan

Aktiviti Kokurikulum akan dijalankan setiap hari Rabu dari 1.30 tgh hingga 3.30
petang.

TAKWIM KOKURIKULUM
2013

PENGGAL PERTAMA

77

PENGGAL KEDUA
Jun

Latihan Sukan / Sukantara

Julai

Latihan Sukan / Sukan Tahunan

Ogos

Aktiviti Bulan Kemerdekaan

September

Pertandingan Permainan Antara


Kelas / Kelab / Rumah sukan

September

Perkhemahan Badan Beruniform


Lawatan Sambil Belajar

Oktober

Persediaan Hari Kemuncak koko


Persediaan Hari Anugerah

77

77

SJK(T) CHETTIARS, JALAN LAHAT, IPOH


Tajuk
: Semakan Terhadap Buku Latihan / Buku Kerja Murid
Matlamat : Semua pemeriksaan buku kerja / latihan dan lembaran kerja murid
oleh guru matapelajaran disemak sekurang-kurangnya 5 kali
setahun.
Objektif :
1.
Semua latihan dan kerja murid dalam pembelajaran disemak dengan teliti dan
menyeluruh oleh guru matapelajaran.
2.
Bilangan latihan dan kerja murid adalah mencukupi, mengikut wajaran dan peruntukan masa
setiap mata pelajaran.
3.
Kerja-kerja pembetulan terhadap kesalahan, kesilapan dan kelemahan mutu kerja murid ada di
buat. Murid dapat membuat semula pembetulan terhadap kesalahan yang mereka lakukan.
Rasional :
Pemeriksaan terhadap latihan dan kerja murid merupakan sebahagian daripada proses mengesan dan
mengukur sejauh mana objektif P&P seseorang guru dalam matapelajaran yang diajar telah tercapai. Ia
perlu dilakukan dengan teliti, menyeluruh dan berterusan. Pemeriksaan haruslah mengikut spesifikasi dan
panduan skima yang ditetapkan bagi matapelajaran-matapelajaran tertentu. Pemantauan atau penyeliaan
adalah berhasrat memastikan proses pemeriksaan ini berlaku mengikut yang diharapkan.
Kumpulan Sasaran :
1. Pegawai Penyelia
1.1
1.2
1.3
1.4

Guru Besar
Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Guru Penolong Kanan HEM
Guru Penolong Kanan Kokurikulum

2. Jenis Kerja Murid


2.1
2.2
2.3
2.4

Semua Bentuk Latihan


Semua Salinan Dan Nota
Semua Buku Kerja
Semua Lembaran Kerja

Strategi Perlaksanaan :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Satu jadual penghantaran Buku Kerja, Buku Latihan dan Lembaran Kerja murid disediakan.
Guru matapelajaran menghantar buku kerja murid mengikut jadual penghantaran kepada Guru
Besar, Guru-guru kanan atau ketua-ketua panitia mengikut keperluan.
Guru matapelajaran perlu mengisi borang semakan pemeriksaan kerja murid dengan mengisi
maklumat nama guru, mata pelajaran, tarikh semakan, jumlah latihan yang akan diberi oleh
pegawai penyelia.
Satu senarai nama murid bersama buku latihan yang dihantar disertakan.
Penyelia akan menyemak pemeriksaan guru matapelajaran terhadap hasil kerja murid.
Penyelia akan mengecop dan menandatangani pengesahan penyeliaan bersama tarikh penyeliaan
dalam buku latihan murid.
Penyelia akan mengisi penilaian terhadap mutu pemeriksaan guru matapelajaran di dalam borang
maklumat penyeliaan hasil kerja murid dan membuat komen. Hasil dapatan dibincangkan dengan
matapelajaran.
Penghantaran buku kerja dan hasil semakan direkodkan dalam borang semakan khas.

JADUAL PENYEMAKAN BUKU


LATIHAN 2013
Nama Pemantau

M/Pelajaran

Bulan

Kelas

Guru Besar

BM

Mac

Tahap 2

PK Pentadbiran

BT

Mac

Tahap 1

Matematik

Mac

Tahap 1

PK Kokurikulum

Inggeris

Mac

Tahap 2

Ketua Panitia B.T

BT

Mac

Tahap 2

Ketua Panitia BM

BM

Mac

Tahap 1

Matematik

Mac

Ketua Panitia Tahap 2

Inggeris

Mac

Tahap 1

Ketua Panitia Sains

Sains

Mac

1 Hingga 6

Ketua Panitia Sivik

Sivik

Mac

Tahap 2

Ketua Panitia Moral

P.Moral

Mac

Tahap 2

Ketua Panitia K.T

Kajian Tempatan

Mac

Tahap 2

Ketua Panitia KH

KH

Mac

Tahap 2

PK Hem

Ketua Panitia Matematik


Ketua Panitia Inggeris

Tarikh

Nama Pemantau
Guru Besar
PK Pentadbiran
PK Hem

M/Pelajaran

Bulan

Kelas

BT

September

Tahap 2

Matematik

September

Tahap 1

September

Tahap 1

BI

PK Kokurikulum

BM

September

Tahap 1

Ketua Panitia BT

BT

September

Tahap 2

Ketua Panitia BM

BM

September

Tahap 2

BI

September

Tahap 2

Matematik

September

Ketua Panitia Tahap 1

Ketua Panitia Sains

Sains

September

1 Hingga 6

Ketua Panitia K.T

Kajian Tempatan

September

Tahap 2

Ketua Panitia Sivik

Sivik

September

Tahap 2

Ketua Panitia Moral

P.Moral

September

Tahap 1

Ketua Panitia Inggeris


Ketua Panitia Matematik

Tarikh

Ketua Panitia KH
KH
September
Tahap 2
GB, PK dan Ketua Panitia akan menyemak buku latihan murid mengikut jadual di atas. Buku latihan perlu dihantar kepada guru yang
berkenaan pada minggu akhir setiap bulan. Guru guru yang menyemak buku latihan dikehendaki mengadakan perbincangan dengan guru
yang berkenaan dan mencatat komen-komen di dalam buku yang disediakan.

SJK(T) CHETTIARS, JALAN LAHAT, IPOH


Tajuk
Matlamat

:
:

Pencerapan Pengajaran dan Pembelajaran Guru


Ke arah Pengajaran dan Pembelajaran yang bermutu dengan
pencerapan semua guru sekurang-kurangnya 2 kali setahun.

Objektif :
1. Membolehkan P&P dilaksanakan dengan terancang, sistematik serta di urus secara
profesional.
2. Mengesan dan mengenalpasti kaedah P&P yang paling berkesan untuk dilaksanakan
bersesuaian dengan tahap pencapaian dan kematangan murid.
3. Menimba pengalaman di kalangan sesama rakan sejawat bagi mengesan kekuatan
dalam bidang pengurusan P&P untuk dimanfaatkan / dikongsi bersama.
Rasional :
Pengurusan P&P dalam kelas merupakan proses yang sentiasa berkembang mengikut
Perkembangan Pendidikan semasa. Ia perlu diurus secara professional mengikut tahap
pencapaian dan perkembangan murid. Pengendalian P&P yang berkesan, memerlukan
komitmen guru untuk mencari idea-idea baru dalam pengajaran. Proses pencerapan P&P,
merupakan satu peluang bagi semua guru untuk meningkatkan lagi pengurusan pengajaran
dengan lebih berkesan. Segala kelemahan dapat dibaiki, manakala pengalaman Rakan Sejawat
dapat dikongsi bersama.
Sasaran :
1. Semua Guru mata Pelajaran
2. Ketua-Ketua Panitia Mata Pelajaran
Pegawai Pencerap :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Guru Besar
Guru Penolong Kanan Pentadbiran
Guru Penolong Kanan HEM
Guru Penolong Kanan Kokurikulum
Ketua Panitia
Rakan Sejawat

Cara Pelaksanaan :
1. Pencerapan dilakukan mengikut prosedur Buku Panduan Pencerapan bekalan Jabatan
Pendidikan.
2. Ada perbincangan sebelum dan selepas pencerapan.
3. Ada satu jadual khas untuk merujuk tarikh pencerapan disediakan.
4. Guru Besar/ Guru-guru kanan lain, masing-masing mempunyai Buku Rekod Pencerapan.
5. Pencerapan Ketua-ketua Panitia antara Ahli Panitia direkodkan dalam salinan format
Rekod Pencerapan dan disimpan dalam fail di pejabat.
6. Pencerapan antara Rakan Sejawat (Ahli Panitia) ada dimasukkan dalam jadual
pencerapan.

SJK(T) CHETTIARS, JALAN LAHAT, IPOH


PENCERAPAN DAN PENYELIAAN GURU-GURU TAHUN 2013
Pencerapan dan Penyeliaan akan menjalankan dua kali dalam tahun ini. Semua guru akan
dicerap oleh guru pentadbir dengan tujuan meningkatkan prestasi pengajaran guru.
Pencerapan adalah seperti berikut:

En. S.
Superamaniam

Pn.R.Saras
Pn.M.Chelvi
Pn.A. Rithammal
Pn. K. Thanaletchmi
Pn. M.Sarojini Devi

Pn.A.
Rithammal

Pn.N.Thilagavathi
Pn.K.Amarjit Kaur
Cik.A.Ramesvary
Cik.S.Jeyanthi
Pn.S.Jiva

Pn. K.
Thanaletchmi

Pn.M.Vijaya
Pn.P.Saras
Pn.S.Leelawati
Pn.Pakiyanathan
Pn.Kogila

Pn. M.Sarojini
Devi

Cik.R.Rubah Devi
Pn.T.Vimalla
Pn.R.Veeraratchagi
Pn.R.Radha
Pn.R.Revathi
Pn.S.Indra Rani

TAKWIM PEPERIKSAAN /
UJIAN BULANAN TAHUN 2013

BIL
1

4.
5.
6.
7.

TARIKH
25.02.2013 - 27.02.2013

02.04.2013 - 05.04.2013

20.05.2013 - 23.05.2013

*02.07.2013 - 04.07.2013

UJIAN / PEPERIKSAAN
UJIAN BULANAN FEB

UJIAN BULANAN APRIL

PKSR 1 (MEI)
PERCUBAAN UPSR

TAHUN
4-6

4-6

1-6

TAHUN 6

(Julai)
30.07.2013 - 01.08.2013

*17.09.2013 - 19.09.2013
21.10.2013 - 25.10.2013

* Tertakluk kepada pindaan

UJIAN BULANAN JULAI


UPSR
PKSR 2 (OKT)

4-6
TAHUN 6
1-6