Anda di halaman 1dari 8

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA

KAMPUS ILMU KHAS KUALA LUMPUR

KERTAS KERJA PAMERAN


PENDIDIKAN KESIHATAN DAN SEKSUALITI
PKE 3101

NAMA PELAJAR : AHMED ASHRAFF BIN ABDULL WAHID


890804-08-5503
MUHAMMAD HAFIZUL BIN MOHD BAZLI
89
TUAN NUR AZNIERA BINTI TUAN HUSSAIN
890130-03-5824
NORAMIRA BINTI AGUST
890412-01-5258
FATIN NADIA BINTI MOHD ARSHAD
890609-04-5362
SHARIFAH SITI NADRAH BINTI SYED MOHD
MARZUKI
890111-23-5492
KELAS : PISMP PJ G 2.9
PENSYARAH PEMBIMBING : PUAN JAMALIYAH BINTI A
10 PENGENALAN TAJUK

• Pameran mata pelajaran Pendidikan Kesihatan Dan Seksualiti


ini bertujuan mendedahkan masyarakat umum khususnya
wagra IPGM Kampus Ilmu Khas tentang pertumbuhan serta
perkembangan manusia secara global.
• Diharapkan agar pameran ini akan memberi sedikit ilmu serta
pengetahuan kepada pengunjungnya.
• Sebagai contoh,seorang akan lebih tahu mengenai penyakit
berjangkit akibat daripada hubungan seks bebas dan
mengetahui punca dan simptom-simptomnya. Selain itu, kita
boleh mencegah dan menghindarinya.

20 OBJEKTIF

• Menguji tahap pemahaman penganjur mengenai matapelajaran


Pendidikan Kesihatan dan Seksualiti khususnya tajuk yang
diberi pada setiap kumpulan.
• Menambah input yang sedia ada pada para penganjur dan
pengunjung. Selain itu, penganjuran ini bertujuan membetulkan
pemahaman dan konsep yang salah serta kepercayaan
terhadap mitos berkaitan pertumbuhan dan perkembangan
manusia.
• Meningkatkan kebolehan penganjur untuk berkomunikasi
dengan pengunjung terutamanya dari segi penyampaian secara
verbal dan audio dengan bantuan alat visual seperti
poster,risalah edaran dan laptop.

30 MATLAMAT

• Menambah ilmu penganjur melalui pencarian bahan-bahan


yang berkaitan dengan pameran Pendidikan Kesihatan dan
Seksualiti.
• Menambah ilmu para pengunjung melalui penerangan dan
interaksi soal jawab antara penganjur dan pengunjung
pameran.
• Mengaplikasikan input yang telah didapatkan sewaktu sesi
kuliah Pendidikan Kesihatan dan Seksualiti.
• Memberi kesedaran kepada para pengunjung agar memberi
perhatian yang sepatutnya agar perkembangan dan
pertumbuhan manusia berlangsung dengan baik.

40 RASIONAL
• Melahirkan masyarakat dengan minda glokal serta seimbang
dari segi Jasmani, Emosi, Rohani, Intelek dan Sosial (JERIS).
• Membantu menambah input peserta (penganjur) serta
pengunjung mengenai pertumbuhan dan perkembangan
manusia.
• Memberi peluang kepada penganjur pameran untuk
mengaplikasikan ilmu yang diterima sewaktu kuliah dengan
menyampaikan dapatan kepada pengunjung yang hadir.
• Merangsang daya berfikir , daya kreatif, kritis dan inovatif
penganjur pameran dalam usaha menarik minat pengunjung
menjengah ke pameran.
50 JAWATANKUASA INDUK

Penaung : Encik Mokhtar Bin Ahmad


Ketua Jabatan Sains Sukan

Penasihat : Puan Jamaliyah Binti Ahmad


Pensyarah Matapelajaran
Pendidikan Kesihatan dan Seksualiti G 2.9

Pengerusi : Ahmed Ashraff Bin Abdull Wahid

Naib Pengerusi : 1. Mohammad Hafizul Bin Bazli

Setiausaha : 1. Tuan Nur Azniera Binti Tuan Hussain


2. Noramira Binti Agust

Bendahari : 1. Fatin Nadia Binti Mohd Arshad


2. Sharifah Siti Nadrah Binti Syed Mohd Marzuki
5.1 JAWATANKUASA PENGELOLA

Ajk Aturcara Majlis dan Pengurusan Pameran

1. Tuan Nur Azniera Binti Tuan Hussain


2. Noramira Binti Agust
3. Ahmed Ashraff Bin Abdull Wahid

Ajk Carian Maklumat

1. Mohammad Hafizul Bin Bazli


2. Fatin Nadia Binti Mohd Arshad
3. Tuan Nur Azniera Binti Tuan Hussain

Ajk Brosur dan Publisiti

1. Mohammad Hafizul Bin Bazli


2. Fatin Nadia Binti Mohd Arshad
3. Tuan Nur Azniera Binti Tuan Hussain
4. Noramira Binti Agust
5. Ahmed Ashraff Bin Abdull Wahid
6. Sharifah Siti Nadrah Binti Syed Mohd Marzuki
6.0 BIDANG TUGAS AJK PENGELOLA

AJK PENGELOLA BIDANG TUGAS


Ajk Aturcara Majlis dan Pengurusan • Menguruskan aturcara majlis
Pameran • Memilih lokasi yang
bersesuaian untuk mengadakan
pameran.
• Menyediakan jadual tugas
sewaktu pameran.
Ajk Carian Maklumat • Mencari bahan-bahan untuk
pameran.
• Pergi ke pusat-pusat kesihatan
untuk mendapatkan info dan
fakta serta bahan pameran
• Memilih bahan-bahan yang
sesuai untuk pameran.
Ajk Brosur dan Publisiti • Menyediakan risalah untuk
pameran
• Menyediakan bahan berkaitan
pameran untuk diberikan
kepada pengunjung yang hadir.

7.0 BAHAN BERKAITAN TAJUK PAMERAN

• Carian bahan dilakukan melalui :


1. Buku-buku Kesihatan
2. Jurnal Kesihatan
3. Majalah
4. Surat Khabar
5. Pusat-Pusat Kesihatan

8.0 BUTIRAN PROGRAM

Tarikh :
Masa : 8.30 hingga 3.30
Tempat : Hadapan Perpustakaan Kampus Ilmu Khas
Peserta : 60 orang
(Pelajar Major PJ ambilan Januari 2009)

9.0 KEWANGAN

ITEM KOS JUMLAH(RM)


SEUNIT(RM)
1. Bahan-bahan Pameran

• Mounting Board 3.00


3.00 x 4 12.00

• Kad Manila
Rm 0.50

• Polestrina Rm 0.50 x 4 2.00

2.00
• Alat tulis
2.00 x 4 8.00

5.00
5.00 x 1 5.00
2. Peruntukan Kecemasan 18.00

JUMLAH BESAR 40.00