Anda di halaman 1dari 2

TUGASAN 2 (SEMINAR) KOD KURSUS TAJUK KURSUS : HBEF2803 : PERKEMBANGAN PROFESIONALISME KEGURUAN

SOALAN TUGASAN
Seminar adalah forum di mana isu-isu dalam bidang pendidikan dibangkitkan dan diterokai, tetapi tidak semestinya diselesaikan. Justeru memerlukan anda untuk berfikir,dan mengamalkan kemahiran membuat ulasan, analisis, sintesis, dan menjana idea-idea yang lebih baik dan bernas . Seminar seringkali dilaksanakan melalui sebuah presentasi hasil penelitian kertas kerja dalam bentuk formal. Seminar adalah penting untuk program akademik bagi menjayakan wawasan dan matlamat pendidikan. Guru perlu memiliki dan menguasai kekuatan ilmu dan intelek yang tinggi dan kemahiran profesional yang mantap. Sebagai seorang guru anda perlu mengetahui secara menyeluruh aspek-aspek yang berkaitan dengan seminar bagaimana ianya dijalankan, sebelum, semasa dan selepas seminar. Fakulti Pendidikan dan Bahasa telah menganjurkan satu Seminar Perkembangan Profesionalisme Keguruan bertempat di kampus induk Open University Malaysia. Dua kertas kerja telah dibentangkan seperti berikut: Tajuk 1 Pembentang : : Pembangunan Profesionalisme Berterusan: Kebertanggungjawaban Inisiatif Kendiri Dr. Nasaruddin b. Basar Ketua Penolong Pengarah, Sektor Peningkatan Ilmu Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia Motivasi Pelajar Tuan Haji Ibrahim b. Sakimin Ketua Penolong Pengarah, Sektor Standard & Verifikasi Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia

Tajuk 2 : Pembentang :

Pembentangan kertas kerja tersebut telah di muat naik ke dalam portal EPiC untuk pelajar membuat ulasan dan analisis secara kritis. (sila klik pautan video pembentangan yang terdapat pada ruangan Description).

Pelajar perlu melaksanakan aktiviti-aktiviti berikut bagi memenuhi keperluan tugasan bagi seminar ini. Tugasan 2 Aktiviti 1: Rumusan Ceramah Tajuk 1 (T2A1) Berdasarkan kepada video seminar yang telah dimuat naik dalam portal EPiC, anda dikehendaki membuat rumusan terperinci berkaitan Tajuk 1 Pembangunan Profesionalisme Berterusan: Kebertanggungjawaban Inisiatif Kendiri. Rumusan tersebut harus merangkumi aspek-aspek penting yang telah dibentangkan. Hadkan rumusan anda kepada 3-5 muka surat sahaja.

Tugasan 2 Aktiviti 2: Ulasan Ceramah Tajuk 2 (T2A2) Membuat ulasan secara kritis bagi Tajuk 2 : Motivasi Pelajar berdasarkan kepada persoalanpersoalan berikut: a) Apakah faedah yang akan diperolehi oleh guru-guru dalam Program Pensiswazahan Guru; dan b) Sumbangan guru kepada Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) setelah mengikuti Program Pensiswazahan Guru. Hadkan ulasan anda kepada 3-5 muka surat sahaja. Tugasan 2 Aktiviti 3: Jurnal Reflektif (T2A3) Imbas kembali aspek-aspek penting yang telah anda perolehi semasa mendengar kedua-dua ceramah. Cuba fikirkan adakah aspek-aspek yang telah disarankan menggambarkan situasi diri anda sebagai seorang guru pada masa ini? Selanjutnya, sejauhmanakah anda dapat melaksanakan saranan-saranan tersebut demi meningkatkan kerjaya diri sebagai seorang guru yang boleh membawa kepada keberhasilan murid. Hadkan Jurnal Relektif anda kepada 3 muka surat sahaja.