Anda di halaman 1dari 1

KELAS TARKH MASA MATA PELAJARAN TAJUK / STANDARD KANDUNGAN SUB TAJUK / STANDARD PEMBELAJARAN

TAHUN 4 7 / 1 / 2014 7.30 8.30 MATEMATIK NILAI NOMBOR 1.1.1, 1.1.2

OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di akhir sesi P&P murid-murid akan dapat menyatakan sebarang nombor hingga 100 000 dan menentukan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor hingga 100 000. Aktiviti 1. Guru memulakan kelas dengan menyatakan tajuk pembelajaran pada hari ini 2. Guru menulis beberapa set nombor hingga 100 000 3. Murid menyebut / menulis sebarang nombor yang diberi 4. Penerangan mengenai penentuan nilai tempat dan nilai digit Sa, puluh, ratus, ribu, puluh ribu.

5. Latihan berupa kuiz di papan hitam sebagai pengukuhan Refleksi : seramai 10 daripada 11 pelajar dapat menyatakan dan menentukan nilai tempat perpuluhan dengan betul dan tepat.

KELAS TARKH MASA MATA PELAJARAN TAJUK / STANDARD KANDUNGAN SUB TAJUK / STANDARD PEMBELAJARAN

TAHUN 4 7 / 1 / 2014 8.30 9.30 MUZIK MENYANYIKAN LAGU DARIPADA PELBAGAI REPTIOR 1.1.1

OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di akhir sesi P&P murid-murid akan dapat bernyanyi dengan pic yang betul dengan kawalan not pendek. Aktiviti 1. Guru memulakan kelas dengan menyatakan tajuk pembelajaran pada hari ini. 2. Guru memberi demonstrasi nyanyian menggunakan pic yang betul dan kawalan pendek 3. Guru memainkan muzik diikuti dengan pelajar mengajuk dan menyanyi.