Anda di halaman 1dari 0

RANCANGAN PENGAJ ARAN TAHUNAN SIVI K DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 4

SEKOLAH KEBANGSAAN KI ONSOM I NANAM, SABAH.


1
Create by Penglipurlarahttp://www.skkionsom.com

_______________________


_______________________

Tahun 4
Disumbangkan Oleh
Penglipurlara @ Tukang Karut
RANCANGAN PENGAJ ARAN TAHUNAN SIVI K DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 4
SEKOLAH KEBANGSAAN KI ONSOM I NANAM, SABAH.
2
Create by Penglipurlara
MINGGU
TEMA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ ARAN CATATAN
1
a.Mengenal diri
-Kekuatan dan
Kelemahan
Pada akhir pelajaran, murid dapat:
i. Menyenaraikan tingkahlaku yang boleh menyumbang
ke arah pembangunan watak yang mulia
(Pengetahuan)
ii. Berdisiplin dan mempunyai integriti diri (Kemahiran)
iii. Menunjukkan keyakinan dan keupayaan
mengembangkan potensi diri (Nilai)

2
-Cara mengukuhkan
kekuatan dan emperbaiki
kelemahan diri

Pada akhir pelajaran, murid dapat:
i. Mengenalpasti kekuatan diri dan langkah-langkah
untuk mengukuhkan kekuatan diri (Pengetahuan)
ii. Berkeupayaan memperbaiki kelemahandiri
(Kemahiran)
iii. Mempunyai keyakinan diri (Nilai)


3
b. Pengurusan diri

Pada akhir pelajaran, murid dapat:
i. Mengenalpasti cara menguruskan diri (Pengetahuan)
ii. Menguruskan diri dengan bertangungjawab
(Kemahiran)
iii. Menunjukkan perasaan sayang dan bangga terhadap
diri sendiri (Nilai)

4
1. SAYANGI DIRI
- Kesihatan

Pada akhir pelajaran, murid dapat:
i. Menyatakan kepentingan menjaga kesihatan diri
(Pengetahuan)
ii. Menjaga kesihatan diri (Kemahiran)
iii. Mengamalkan gaya hidup sihat (Nilai)

RANCANGAN PENGAJ ARAN TAHUNAN SIVI K DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 4
SEKOLAH KEBANGSAAN KI ONSOM I NANAM, SABAH.
3
Create by Penglipurlara
MINGGU
TEMA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ ARAN CATATAN
5
- Penampilan diri

Pada akhir pelajaran, murid dapat:
i. Menerangkan ciri penampilan diri yang positif
(Pengetahuan)
ii. Menunjukkan penampilan diri yang positif dan
menyakinkan (Kemahiran)
iii. Menghargai diri melalui penampilan diri yang
positif (Nilai)

6
PROJ EK KEWARGANEGARAAN
Penerangan berkenaan projek
7
a. Mengenali keluarga
sendiri

Pada akhir pelajaran, murid dapat:
i. mengenali dan memahami anggota keluarga asas dan
kembangan. (Pengetahuan)
ii. mengamalkan tingkahlaku sopan terhadap anggota
keluarga (Kemahiran)
iii. menyanyangi dan berbangga dengan anggota keluarga
(Nilai)

8
- Keluarga asas

Pada akhir pelajaran, murid dapat:
i. Menceritakan salasilah keluarga (Pengetahuan)
ii. Membina rajah salasilah keluarga (Kemahiran)
iii. Menghargai anggota keluarga (Nilai)

9
2. SAYANGI
KELUARGA

- Keluarga kembangan


Pada akhir pelajaran, murid dapat:
i. Menyatakan latarbelakang setiap anggota keluarga
(Pengetahuan)
ii. Mengumpul maklumat tentang anggota keluarga
(Kemahiran)
iii. Menghargai anggota keluarga (Nilai)

RANCANGAN PENGAJ ARAN TAHUNAN SIVI K DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 4
SEKOLAH KEBANGSAAN KI ONSOM I NANAM, SABAH.
4
Create by Penglipurlara
MINGGU
TEMA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ ARAN CATATAN
10
PROJ EK KEWARGANEGARAAN
Penilaian perkembangan projek
11
a. Interaksi dengan komuniti
sekolah
Pada akhir pelajaran, murid dapat:
i. Menyatakan kepentingan hidup bersama secara
harmoni di sekolah (Pengetahuan)
ii. Berinteraksi dengan rakan pelbagai kaum di
sekolah (Kemahiran)
iii. Menghormati komuniti sekolah (Nilai)

12
3. HIDUP
BERSAMA DI
SEKOLAH DAN
MASYARAKAT
- berinteraksi dengan warga
sekolah
Pada akhir pelajaran, murid dapat:
i. Menyatakan cara berinteraksi dengan komuniti
sekolah (Pengetahuan)
ii. Berperanan sebagai warga sekolah yang
bertanggungjawab (Kemahiran)
iii. Menghormati komuniti sekolah (Nilai)

13
a. Kenali dan aspresiasi
kekayaan pelbagai warisan
budaya Malaysia
Pada akhir pelajaran, murid dapat:
i. mengenalpasti pelbagai warisan budaya Malaysia
(Pengetahuan)
ii. mengekalkan warisan budaya Malaysia (Kemahiran)
iii. berbangga dengan kekayaan warisan budaya
Malaysia (Nilai)

14
4. KENALI
BUDAYA
MALAYSIA
- Keunikan pakaian di
MalaysiaPada akhir pelajaran, murid dapat:
i. Membandingkan keunikan pakaian tradisional
pelbagai kaum (Pengetahuan)
ii. Mereka pakaian berasaskan pakaian tradisional
pelbagai kaum (Kemahiran)
iii. Menghormati warisan budaya pakaian tradisional
pelbagai kaum (Nilai)

RANCANGAN PENGAJ ARAN TAHUNAN SIVI K DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 4
SEKOLAH KEBANGSAAN KI ONSOM I NANAM, SABAH.
5
Create by Penglipurlara
MINGGU
TEMA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ ARAN CATATAN
15
- Makanan

Pada akhir pelajaran, murid dapat:
i. Mengenal pasti jenis-jenis makanan tradisional
pelbagai kaum (Pengetahuan)
ii. Menghasilkan buku resipi makanan tradisional
(Kemahiran)
iii. Berbangga dengan keunikan warisan budaya
makanan tradisional pelbagai kaum (Nilai)


16
b. Kenali dan apresiasi adab
sosial warisan budaya
Malaysia
Pada akhir pelajaran, murid dapat:
i. Menghuraikan adab sosial budaya Malaysia dan
kepentingannya. (Pengetahuan)
ii. Mengamalkan adab sosial yang diwarisi keluarga
(Kemahiran)
iii. Menghormati adab sosial pelbagai kaum (Nilai)

17
- Adab makan

Pada akhir pelajaran, murid dapat:
i. Menceritakan adab makan pelbagai kaum di
Malaysia (Pengetahuan)
ii. Mengamalkan adab semasa makan (Kemahiran)
iii. Menghormati adab makan pelbagai kaum di
Malaysia (Nilai)

18
4. KENALI
BUDAYA
MALAYSIA
- Adab berinteraksi
Pada akhir pelajaran, murid dapat:
i. Mengenal pasti adab berinteraksi yang diamalkan
oleh masyarakat (Pengetahuan)
ii. Beradab dalam perlakuan dan pertuturan
(Kemahiran)
iii. Berbangga dengan amalan adab dalam kehidupan
seharian (Nilai)


RANCANGAN PENGAJ ARAN TAHUNAN SIVI K DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 4
SEKOLAH KEBANGSAAN KI ONSOM I NANAM, SABAH.
6
Create by Penglipurlara
MINGGU
TEMA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ ARAN CATATAN
19
PROJ EK KEMASYARAKATAN
Pembentangan dan penilaian projek
20
a. Kenali Malaysia

Pada akhir pelajaran, murid dapat:
i. Menjelaskan keistimewaan negara sendiri
(Pengetahuan)
ii. Hidup bersama dengan aman dalam masyarakat
pelbagai kaum (Kemahiran)
iii. Bersyukur dapat hidup dalam negara yang aman
dan makmur (Nilai)

21 - 23
5. MALAYSIA
NEGARAKU
- Lokasi
- Negeri-negeri yang
membentuk
Malaysia
- Pusat pentadbiran
- Penduduk
Pada akhir pelajaran, murid dapat:
i. Menamakan ibu negeri bagi negeri-negeri di
Malaysia (Pengetahuan)
ii. Mencari maklumat tentang negeri-negeri di
Malaysia (Kemahiran)
iii. Berbangga dan cinta akan negara (Nilai)

24 - 30


5. MALAYSIA
NEGARAKU
b. Berbangga dengan
identiti negara
- Rukun Negara
- J alur Gemilang
- Lagu Negaraku
- J ata Negara
- Bahasa Kebangsaan
- Bunga Kebangsaan
Pada akhir pelajaran, murid dapat:
i. mengenal pasti identiti negara (Pengetahuan)
ii. menjalankan tanggungjawab sebagai warganegara
(Kemahiran)
iii. berbangga dengan identiti negara (Nilai)

31


a. Membina budaya
cemerlang untuk masa
depan

Pada akhir pelajaran, murid dapat:
i. Menyatakan kepentingan mengamalkan budaya
cemerlang untuk kemajuan diri (Pengetahuan)
ii. Mengamalkan budaya cemerlang untuk kemajuan
diri (Kemahiran)
iii. Berusaha untuk mencapai kejayaan (Nilai)

RANCANGAN PENGAJ ARAN TAHUNAN SIVI K DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 4
SEKOLAH KEBANGSAAN KI ONSOM I NANAM, SABAH.
7
Create by Penglipurlara
MINGGU
TEMA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ ARAN CATATAN
32
- tingkahlaku sosial yang
baik
Pada akhir pelajaran, murid dapat:
i. menyenaraikan tingkahlaku sosial yang baik
(Pengetahuan)
ii. mengamalkan tingkahlaku yang baik dalam
kehidupan (Kemahiran)
iii. menyanyangi dan menghargai diri (Nilai)

33
- kemahiran belajar Pada akhir pelajaran, murid dapat:
i. Menyenaraikan cabaran dan langkah menghadapi
cabaran di adalam pelajaran (Pengetahuan)
ii. Mengamalkan budaya cemerlang dalam hidup
(Kemahiran)
iii. Berusaha untuk berjaya (Nilai)

34
- kreativiti
Pada akhir pelajaran, murid dapat:
i. Menyenaraikan kemudahan pembelajaran untuk
masa depan (Pengetahuan)
ii. membuat persembahan berkaitan kehidupan pada
masa depan (Kemahiran)
iii. berfikir secara kreatif (Nilai)


35
6. SEDIA HADAPI
CABARAN

6. SEDIA HADAPI
CABARAN
- Daya saingPada akhir pelajaran, murid dapat:
i. menyatakan pentingnya berdaya saing
(Pengetahuan)
ii. mengamalkan daya saing yang positif (Kemahiran)
iii. menghargai daya saing yang positif (Nilai)

RANCANGAN PENGAJ ARAN TAHUNAN SIVI K DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 4
SEKOLAH KEBANGSAAN KI ONSOM I NANAM, SABAH.
8
Create by Penglipurlara
MINGGU
TEMA ISI KANDUNGAN HASIL PEMBELAJ ARAN CATATAN
36

- Kemahiran teknologiPada akhir pelajaran, murid dapat:
i. menyatakan kepentingan komputer dalam kehidupan
(Pengetahuan)
ii. menggunakan komputer untuk pembelajaran
(Kemahiran)
iii. berbangga dengan kemajuan teknologi (Nilai)

37 Peperiksaan Akhir Tahun
38 Ulangkaji Soalan Peperiksaan Akhir Tahun
39 Ulangkaji
40 Ulangkaji
CUTI AKHIR TAHUN PERSEKOLAHAN