Anda di halaman 1dari 2

Contoh-contoh Item Bahasa Inggeris Item Kemahiran Perkataan (Word Skills) 1. One lion, many _____. A. lions B.

lionss

Contoh-contoh Item Matematik Sistem Numerik

C. lioness

60

200

20

2. Over the hills far away, Came little frogs hopping away, Croak, croak said the frogs, _____, _____ replied the ducks. A. Hoof, hoof C. Quack, quack B. Moo, moo

1. Berdasarkan rajah di atas, yang manakah memberi nilai terkecil? A. B.

Kemahiran Konsep Verbal ( Verbal Concept ) 1. School : student, Hospital : .? A. Nurse B. Doctor C. Patient. 2. Calf is related to cow in the same way as kitten is related to: A. Deer B. Duck C. Cat Kemahiran Aplikasi Kritikal (Critical Application)

C.

Penaakulan Numerik Untuk Tugasan Logik Nombor

5
A. 25

14
B. 27

18

23
C. 28

? PSIKOMETRIK ( PPsi ) Apa & Bagaimana ?

Sharon, Kelly, Robina and Sam have travelled to different countries with their parents. Kelly and Sam have travelled to different countries with their parents. Kelly and Sam are the only ones to have been to both France and Me xico. Robina and Sharon are the only two who have been to Spain as well as India. Sharon and Kelly ate the only ones to have been to both Greece and France. 1. Who has been to Spain and not France? A. Sharon B. Kelly C. Robina D. Sam 2. Who has been to India, but not France? A. Sharon B. Kelly C. Robina D. Sam

Contoh Item Penaakulan Numerik Untuk Tugasan Membuat Persepsi

A.

B.

C.

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK Pentaksiran psikometrik menggunakan instrumen pentaksiran yang tidak berasaskan kurikulum dan pengajaran-pembelajaran. Instrumen itu direka bentuk untuk mendapatkan maklumat secara kualitatif dan kuantitatif tentang keupayaan seseorang untuk bertindak balas dalam suatu cara tertentu yang bersifat am. Ujian ini mengukur kebolehan semula jadi (innate ability) dan kebolehan yang diperoleh (acquired ability) daripada pengalaman dan persekitaran. Prestasi murid tidak diukur dan laporan adalah dalam bentuk deskriptif. UJIAN APTITUD Ujian Aptitud digunakan untuk mengukur potensi murid untuk berjaya dalam pembelajaran atau pekerjaan yang akan dilaluinya di masa hadapan. Ujian Aptitud lazimnya terbahagi kepada kebolehan yang spesifik yang menggambarkan struktur kecerdasan secara hierarki dan diterima oleh pengamal atau pekerja dalam sesuatu bidang. Ujian ini adalah sangat penting dalam pembangunan individu murid kerana ia dapat membantu guru mengenal pasti dan mengembangkan pelbagai potensi yang ada pada murid. Ujian ini di skor dan diinterpretasikan secara individu sebagai ukuran aptitud khusus atau secara komposit sebagai ukuran aptitud am yang berkaitan dengan potensi seseorang dalam sesuatu pekerjaan atau bidang. Tujuan Ujian Aptitud Mengenal pasti kecenderungan, kekuatan/kelemahan, minat, bakat, kesediaan bagi menyediakan situasi pengajaran dan pembelajaran yang terbaik dan sesuai dengan keperluan murid.

Mencungkil dan membantu mengembangkan potensi murid pada peringkat umur tertentu Memperkenalkan strategi, kaedah dan teknik pengajaran supaya dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan berkesan Membantu guru memahami psikologi murid Membantu murid mengenal potensi diri Meramalkan kejayaan murid dalam alam pembelajaran dan pekerjaan Memantau tahap kebolehan umum murid dalam menceburi pelbagai bidang pendidikan, latihan dan pekerjaan sama ada di peringkat lokal dan global dengan menggunakan kemudahan yang ada di persekitarannya Menyediakan profil murid yang lengkap untuk rujukan dan kegunaan dalam pendidikan dan perkembangan individu Instrumen Ujian Aptitud Am (IUAA) 30 item Bahasa Melayu terdiri daripada : 10 item menguji kemahiran perkataan 15 konsep verbal 5 berbentuk penyelesaian masalah 30 item Bahasa Inggeris terdiri daripada : 5 kemahiran perkataan 20 konsep verbal Masa menjawab 1 5 penyelesaian masalah

Contoh-contoh Item Bahasa Melayu Kemahiran Perkataan 1. Pilih perkataan yang betul ejaannya. A. cerdek B . pintar C. bijaksanna

2. Pilih perkataan yang salah ejaannya. A. garang B. perama C. mesra 3. Pilih perkataan yang betul ejaannya. A. gerobook B. almari C. keruse Kemahiran Konsep Verbal 7. Paru-paru adalah kepada manusia, insang adalah kepada A. semut B. kura-kura C. ikan 8. Cantik adalah lawan hodoh, manakala malas adalah lawan A. rajin B. lalai C. leka 9. Permaidani adalah untuk lantai, manakala langsir adalah untuk A. perabut B. tingkap C. bumbung Kemahiran Aplikasi Kritikal (Penyelesaian Masalah) Farid dan Amri adalah pemain bolasepak, tetapi Aziz dan Faris adalah pemain bola ke ranjang. Farid dan Faris adalah pemain tenis. 1. Siapakah pemain bola sepak dan tenis? A. Farid B. Amri C. Aziz D. Faris 2. Siapakah pemain tenis dan bola keranjang? A. Farid B. Amri C. Aziz D. Faris

Jam 30 Minit

20 item Matematik terdiri daripada : 9 penyelesaian masalah 4 penaakulan numerik untuk persepsi 7 penaakulan numerik untuk logik nombor dan sistem nombor