Anda di halaman 1dari 3

BORANG SENARAI SEMAK STANDARD PRESTASI PBS PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN TIGA 2014

NAMA SEKOLAH NAMA PELAJAR TINGKATAN


*GURU DIKEHENDAKI MERUJUK DOKUMAN STANDARD PRESTASI - (DSP) PENYATAAN BAND DESKRIPTOR STANDARD 1 BAND 1 B1D1 TAHU B 1 :mengenali dan Menyatakan dan mengetahui unsur seni dan prinsip mengetahui unsur seni dan rekaan pada sumber alam, buatan manusia, hasil seni prinsip rekaan dalam asas visual dan kraf tradisional seni reka 2 BAND 2 TAHU DAN B2 :Mengetahui dan FAHAM memahami tentang unsur seni dan prinsip rekaan dalam asas seni reka melalui pengamatan dan pemerhatian terhadap sumber alam, benda buatan manusia dan hasil seni visual dan krsf tradisional B2D1 Menjelaskan penggunaan unsur seni dan prinsip rekaan dalam Asas Seni Reka pada sumber alam, benda buatan manusia,hasil seni visual dan kraf tradisional

EVIDEN B1D1E1: Unsur seni dan prinsip rekaan sumber alam dan buatan manusia B1D1E2: Unsur seni dan prinsip rekaan - hasil seni visual B1D1E3: Unsur seni dan prinsip rekaan - Kraf tradisional B2D1E1: Unsur seni dan prinsip rekaan Sumber alam dan benda buatan manusia B2D1E2: Unsur seni dan prinsip rekaan hasil karya seni halus B2D1E3: Unsur seni dan prinsip rekaan hasil karya komunikasi visual B2D1E4: Unsur seni dan prinsip rekaan Hasil karya kraf tradsional

KLIK

3 BAND 3 TAHU, B3 : Mengetahui, FAHAM DAN memahami dan meneroka BOLEH BUAT asas seni reka menerusi penerokaan pelbagai media dan teknik dalam penghasilan seni halus, komunikasi visual dan kraf tradisional

B3D1 Mengaplikasikan asas seni reka dalam penghasilan karya seni halus, komunikasi visual dan kraf tradisional berdasarkan gubahan idea

B3D1E1 : lukisan B3D1E2 : catan B3D1E3 : arca B3D1E4 : cetakan timbulan / sutera saring B3D1E5 : Grafik- risalah/ pembungkusan B3D1E6 : Kraf batik/ tenunan B3D2E1 : lukisan

B3D2

Menghasilkan karya seni visual menerusi penerokaan B3D2E2 : catan proses, alat, media dan teknik berdasarkan gubahan B3D2E3 : arca dan rekabentuk asas. B3D2E4 : cetakan timbulan / sutera saring B3D2E5 : Grafik- risalah/ pembungkusan B3D2E6 : Kraf batik/ tenunan

4 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB

BAND 4 B4 : menghasilkan karya seni halus, komunikasi visual dan kraf tradisional dengan mengaplikasikan Asas SeniReka melalui penggunaan media yang sesuai dan teknik yang betul serta dapat menerangkan tentang hasil kerja sendiri, di samping mengamalkan nilai baik.

B4D1 Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan karya seni halus, komunikasi visual dan kraf tradisional berdasarkan idea dan proses

B4D1E1 : lukisan B4D1E2 : catan B4D1E3 : arca B4D1E4 : cetakan timbulan / sutera saring B4D1E5 : Grafik- risalah/ pembungkusan B4D1E6 : Kraf batik/ tenunan

B4D2 Menggunakan media yang sesuai dan teknik yang betul serta membuat kemasan di dalam gubahan penghasilan karya seni halus, komunikasi visual dan kraf tradisional.

B4D2E1 : lukisan B4D2E2 : catan B4D2E3 : arca B4D2E4 : cetakan timbulan / sutera saring B4D2E5 : Grafik- risalah/ pembungkusan B4D2E6 : Kraf batik/ tenunan

B4D3 : Mengamalkan nilai kendiri yang baik semasa menjalankan aktiviti B4D4 : Membuat Apreasiasi terhadap karya sendiri

B4D3E1 nilai kendiri semasa penghasilan B4D4E1 mempamerkan hasil karya dan membuat apresiasi

BAND 5 TAHU, FAHAM, DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAP TERPUJI

PENYATAAN STANDARD BAND 5 B5: menghasilkan karya seni halus, komunikasi visual dan kraf tradisional dengan mengaplikasi asas seni reka melalui penggunaan media yang sesuai dan teknik yang betul, mengikut proses penghasilan serta dapat membuat apresiasi terhadap hasil kerja sendiri dengan menggunakan istilah seni visual di samping mengamalkan nilai baik

DESKRIPTOR B5D1 Menghasilkan lakaran karya seni halus, komunikasi visual dan kraf tradisional yang mempunyai tema dan mengaplikasikan asas seni reka dengan betul dan kreatif. B5D2 Menghasilkan lakaran karya seni halus, komunikasi visual dan kraf tradisional yang kreatif serta membuat kemasan dengan mengaplikasikan asas seni reka melalui penggunaan media dan teknik yang betul dan sesuai. B5D3 Mendokumentasikan maklumat tentang perkembangan seni visual di Malaysia dan kaitannya dengan pengaruh Seni Islam, Seni Barat dan serantau. B5D4 : mengamalkan nilai kendiri yang terpuji semasa menjalankan aktiviti B5D1E1 : lukisan B5D1E2 : catan B5D1E3 : arca

EVIDEN

KLIK

B5D1E4 : cetakan timbulan / sutera saring B5D1E5 : Grafik- risalah/ pembungkusan B5D1E6 : Kraf batik/ tenunan B5D2E1 : lukisan B5D2E2 : catan B5D2E3 : arca B5D2E4 : cetakan timbulan / sutera saring B5D2E5 : Grafik- risalah/ pembungkusan B5D2E6 : Kraf batik/ tenunan B5D3E1 : jurnal seni visual-Seni halus atau komunikasi visual atau kraf tradisional B5D3E2 jurnal seni visual - peralatan tradisional atau alat permainan atau perhiasan diri B5D4E1 mengamalkan nilai kendiri

B5D5 membuat apresiasi B5D5E1: mempamer terhadap hasil kerja sendiri menggunakan bahasa hasil kerja dan membuat apresiasi dengan bahasa seni visual seni B5D5E2: hasil karya 6 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI BAND 6 B6: Menghasilkan karya seni halus, komunikasi visual dan kraf tradisional dengan mengaplikasi asas seni reka dan mempunyai elemen nilai tambah melalui penggunaan media dan teknik yang betul dan kreatif, serta dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dengan menghubungkaitkan sumber alam, warisan seni visual tanahair dan luar negara, di samping mengamalkan nilai baik. B6D1 Menghasilkan lakaran karya seni halus, komunikasi visual dan kraf tradisional yang kreatif dan unik dengan mengaplikasikan asas seni reka dan mempunyai elemen nilai tambah B5D1E1 : lukisan B5D1E2 : catan B5D1E3 : arca B5D1E4 : cetakan timbulan / sutera saring B5D1E5 : Grafik- risalah/ pembungkusan B5D1E6 : Kraf batik/ tenunan B6D2 Menghasilkan karya seni halus, komunikasi visual dan kraf tradisional yang kreatif dan unik dengan mengaplikasi asas seni reka melalui penggunaan media dan teknik mengikut prosedur yang betul, secara manual dan berbantukan teknologi maklumat dan komunikasi (TMK) B5D2E1 : lukisan B5D2E2 : catan B5D2E3 : arca B5D2E4 : cetakan timbulan / sutera saring B5D2E5 : Grafik- risalah/ pembungkusan B5D2E6 : Kraf batik/ tenunan B6D2E6 Hasil karya ukiran/ tekat mempamer

B6D3 Memahami dan mengetahui proses penghasilan karya mengikut format portfolio B6D4 Mendokumentasikan maklumat tentang perkembangan seni visual di Malaysia dan kaitannya dengan pengaruh Seni Islam, Seni Barat dan serantau serta membuat apresiasi dan penghargaan B6D5 Membudayakan nilai kendiri terpuji yang boleh dicontohi semasa menjalankan aktiviti

B6D3E1 menghasilkan portfolio

B6D4E1 : jurnal seni visual-Seni halus atau komunikasi visual atau kraf tradisional B6D4E2 jurnal seni visual - peralatan tradisional atau alat permainan atau perhiasan diri B6D4E3 Mendokumentasi B6D5E1 menghargai hasil kerja sendiri B6D5E2pembimbing rakan sebaya

Nama Guru Mata Pelajaran: Tanda Tangan:. Tarikh:..