Anda di halaman 1dari 34

PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

DI

EROPAH
Reggio Emilia
 Merupakan sebuah bandar kecil di Italy
 Pada penghujung Dunia kedua, seorang guru
bernama Loris Malaguzzi dengan bantuan
beberapa orang guru lain dan ibu bapa telah
membentuk satu sistem pendidikan untuk kanak-
kanak pada peringkat awal iaitu 4 bulan hingga 6
bulan.
 Sekolah ini diurus oleh bandar tersebut

 Sekolah ini berasaskan prinsip Sosio-Konstructivis


spt Dewey, Montessori, Piaget dan Vygotsky.
4 komponen Pendekatan Regio Emilia ialah:
 Keistimewaan y wujud pd setiap kanak2

Contoh: mereka berpotensi,bersedia,berminat


dan bermotivasi tinggi memahami dan mengetahui
berkenaan persekitarannya.
 Peranan guru iaitu

Contoh: sedar potensi kanak2 di bawah seliaan


mereka dan membina pengajaran dan persekitaran
bagi menggalakkan pengalaman dan pembelajaran
kanak-kanak.
 Tumpuan pendidikan:

Contoh:-memberi tumpuan terhadap potensi


setiap kanak2 bukan secara umum.
-melihat pembelajaran kanak2 dalam konteks
sistem yang menyeluruhiaitu keluarga,
rakan2,persekitaran sekolah dan masyarakat luas.
 Susunan persekitaran fizikal dan ruang:

contoh:- ruang kelas dipenuhi dengan hasil kerja


kanak2.
- berkomunikasi berkaitan dengan pengalaman
dan perhubungan yang akan di alami apabila
menghadirinya.
-warna dinding dan peralatan, bentuk perabot
dan susunan objek diberi perhatian khas untuk
menarik minat kanak2 untuk ke sekolah.
Bank Street
ü Sejarah
diasaskan Pada 1916 Oleh Lucy Sprague Mitchell
Mitchell adalah orang kuat dalam mempengaruhi kerja John Dewey
Mitchell mengasaskan Bureau seperti satu penyelidikan organisasi
Harriet Johnson menjadi pengarah pertama tadika Bureau dalam
1919
Sekolah itu sedang direka bentuk untuk kanak-kanak belajar dan
perencanaan mengajar amalan untuk memelihara pertumbuhan dan
pembangunan
Mereka melihat pertumbuhan kanak-kanak dari aspek fizik, sosial,
emosional, dan estetik serta intelektual Oleh itu konsep kanak-kanak
keseluruhan
Mitchell suka Dewey mempercayai idea yang luar biasa sekolah-
sekolah itu akan menambah dan menanggung anak-anak pertumbuhan
sepatutnya berdasarkan mengetahui lebih banyak tentang bagaimana
kanak-kanak belajar
Prinsip-prinsip
Menawan giat dengan persekitaran adalah
penting untuk motivasi manusia. Sebagai anak-anak
berkembang, mereka membina lama-lama cara-cara
kompleks membuat rasa bagi dunia
Dengan tujuan belajar di sekolah dan untuk
menjadi seorang pelajar seumur hidup, anak-anak
mesti berinteraksi dengan persekitaran mereka
secara fizikal dan sosial dan mentafsirkan
pendapat mereka sendiri.
Pertumbuhan dan pematangan melibatkan
Ciri-ciri Program
o Bahan-bahan termasuk guru dibuat dan induk dibuat barang-barang serta
kanak-kanak dibuat, yang berkaitan kepada kanak-kanak itu dunia sendiri.
o Sebagai anak-anak mereka bebas menjalankan sesuatu kerja, bergerak dan
bercakap.
o Anak-anak bertindakbalas terhadap fungsi persekitaran bertulis label-label,
mesej-mesej, carta-carta kerja, dan isyarat-isyarat lain yang memberitahu
mereka di mana benda-benda berada, peristiwa-peristiwa bagi hari sesuatu,
pilihan mereka yang sesuai didapati, oleh itu simbol-simbol menjadi bermakna.
o Kanak-kanak belajar bagaimana menghadapi masalah dan meluahkannya.
o Orang dewasa berkait dengan setiap kanak-kanak dan sebagai seorang pengajar
o Pemusatan belajar adalah bertema tentang diri dan keluarga, masyarakat dan
diikuti dunia.
o Kanak-kanak lebih muda dalam satu buah kelas serba lengkap dengan satu guru
, pembantu guru, dan satu guru pelajar.
o Bilik darjah adalah pusat semua aktiviti pengajian dengan sains sosial, sains,
matematik, membaca dan menulis, dan seni kreatif ekspresif diintegerasikan
ke dalam kerja harian dan drama dengan kanak-kanak.
Persekitaran pembelajaran
 Kanak-kanak meninggalkan kelas untuk aktiviti luar dan
masa2 tertentu untuk aktiviti muzik, gim, pergerakan dan
seni.
 Hidup bilik darjah menawarkan mereka keselamatan emosi
disediakan oleh satu masyarakat yang stabil kecil dan
persekitaran biasa.
 Perbentangan seluruh kumpulan tertumpu atau apabila
kegiatan itu mengadakan penyertaan penuh.
 Anak-anak sering beraktiviti secara bebas atau dalam
kumpulan kecil, dengan atau tanpa orang dewasa, dengan
kebanyakan aktiviti berlaku serentak.
 Walaupun jadual itu distrukturkan dengan berhati-hati
terdapat satu darjah kebolehubahan tinggi sambutan permit
itu untuk peluang-peluang pengajian tidak diduga
menghasilkan kanak-kanak meneroka persekitaran dan
Kurikulum
 Kurikulum berkisar tentang ;
-Sains Sosial–Pendidikan Jasmani-Matematik -Kenal Huruf
–Pendidikan Jasmani-Art Dan Membeli-belah –Muzik Sepanyol Dan Perancis
–Perpustakaan

Program sains sosial menyapa dua tema utama:


8. Kajian kehidupan manusia sebagai ia membentangkan sendiri daripada masa ke
masa.
9. Kajian hubungan-hubungan dan perlu perhubungan untuk survival di dunia sekitar
mereka.

q Bahasa dapat dianyam menjadi fabrik bagi kurikulum yang setiap hari.
q Program kenal huruf adalah direkabentuk untuk menghasilkan pembaca-pembaca
membacakan dengan keseronokan, maklumat, dan pengetahuan dan penulis yang
Kawasan Kurikulum
 Program bahasa Sepanyol di Bank Street bermula di sekolah
yang lebih rendah dalam 4/5 bilik darjah dan diteruskan melalui
pertengahan dan sekolah-sekolah atas sehingga kanak-kanak
menjadi berumur 11 tahun. Pada ketika itu mereka boleh memilih
untuk meneruskan Bahasa Sepanyol atau mempelajari bahasa
Perancis.

§ Satu kerja pustakawan profesional sepenuh masa dengan anak-


anak semuda tiga.
 Pustakawan terdiri daripada penyelaras-penyelaras dan guru-
guru untuk membincangkan kandungan kurikulum dan terbaik
bagaimana untuk menyediakan maklumat dan pengetahuan
melalui penggunaan sumber-sumber perpustakaan.
 
Peranan Bagi Guru
 Menggunakan pengetahuan mereka perkembangan kanak-kanak, guru-guru
menubuhkan bilik darjah, sediakan anak-anak itu sedar prasekolah dengan gaya-
gaya pengajian pelbagai.
 Guru-guru sediakan kanak-kanak dalam pelbagai tujuan belajar lebih banyak
tentang tiap seorang anak. Oleh rakaman pemerhatian-pemerhatian dan
merenungkan pola-pola, guru boleh mewujudkan persekitaran pemeliharaan
kanak-kanak seluruh dan menggalakkan penyertaan aktif.

 Melalui keterbukaan, pendekatan-pendekatan sokongan untuk menyelesaikan


masalah, guru-guru menggalakkan satu perasaan keadilan dan mewujudkan satu
perasaan berkomuniti kanak-kanak bantuan itu mendapat keyakinan.
 Dengan memelihara bersepadu, pendekatan-pendekatan dinamik untuk
kurikulum, guru menyediakan peluang-peluang untuk kanak-kanak untuk main,
meneroka, eksperimen, dan menghasilkan semula mendapat.
 Pengetahuan bagi setiap kanak2, berdasarkan pemerhatian dan penjagaan
responsif dan berkumpulan membolehkan guru untuk membina perkongsian dan
untuk berkomunikasi dengan berkesan dengan ibu bapa.
 MARIA MONTESSORI (1870 – 1952)

Maria Montessori merupakan doktor wanita pertama di Italy dan


seorang tokoh pendidikan di Rome yang berpengalaman mendidik
kanak-kanak yang terencat akal. Pada tahun 1899, beliau
menubuhkan sekolah kanak-kanak cacat di Rome. Montessori
menyokong Froebel dalam pendapat membenarkan kanak-kanak
belajar melalui aktiviti bermain. Beliau mengutamakan latihan daya
penglihatan, pendengaran dan sentuhan yang bertujuan bagi
membolehkan kanak-kanak mendapat pengalaman dan latihan
menggunakan deria dengan cekap.
§ Beliau berpendapat dalam mendidik kanak-kanak ia mestilah menghormati kanak-
kanak dan haknya. Oleh itu, persekitaran yang terancang, kemahiran hidup, disiplin
diri dan arahan adalah prinsip penting dalam pendidikan kanak-kanak. Menurut
beliau, pendidikan adalah untuk menolong kanak-kanak membentuk serta
membantu perkembangan intelek, fizikal, sosial, emosi dan rohani. Montessori
mengemukakan beberapa konsep asas dalam pembentukan kurikulum kanak-kanak
pada peringkat awal. Antaranya adalah konsep berikut;
v Minda yang mudah menyerap-Menurut Montessori, minda kanak-kanak mudah
menyerap sesuatu maklumat yang diterima melalui deria mereka, sebelum mereka
bersedia untuk diajarkan konsep tersebut. Seorang kanak-kanak mula menyerap
kejadian yang berlaku di sekelilingnya dan menyusun pengalaman ini daripada saat
kelahiran lagi.
v Persekitaran yang tersedia - Persekitaran yang menggalakkan perkembangan
kanak-kanak adalah persekitaran yang lengkap dengan pelbagai bahan yang akan
menyokong pembentukan konsep dan pengetahuan kanak-kanak apabila kanak-
kanak memerlukannya. Peranan guru adalah menunjuk ajar cara menggunakan
bahan pembelajaran tersebut pada masa yang sesuai.
v Didikan diri - Kanak-kanak mampu menjelaskan persepsi mereka dan menyusun
pengalaman melalui aktiviti yang sesuai, apabila persekitaran mereka disusun
secara lengkap dengan pelbagai bahan pembelajaran yang menarik. Kanak-kanak
berkebolehan menyusun pengetahuan mereka apabila mereka terlibat dalam
sesuatu aktiviti pembelajaran. Guru tidak perlu mengajar kanak-kanak secara
formal. Guru hanya menunjuk ajar perlu mengajar kanak-kanak secara formal. Guru
hanya menunjuk ajar dan membimbing mereka dalam pemilihan bahan dan aktiviti.
v Bahan pembelajaran - Guru hanya menunjuk ajar cara yang “betul” bagaimana
menggunakan bahan tersebut selepas kanak-kanak memilih aktiviti
pembelajarannya secara bebas dan sukarela. Mengikut Montessori, matlamat
kurikulum pada peringkat awal adalah bagi memajukan diri kanak-kanak daripada
segi; penumpuan perhatian; kemahiran memerhati dan meneliti; kesedaran
berkenaan susunan dan peraturan; keseimbangan pergerakan; kesedaran persepsi
dan kemahiran praktikal; konsep Matematik; kemahiran bahasa; kemahiran menulis
dan membaca; kebiasaan dengan seni kreatif; pemahaman berkenaan alam
semulajadi; pengalaman dan pemahaman berkenaan sains sosial; pengalaman
menggunakan kemahiran berfikir secara kritis melalui pengalaman menyelesaikan
 Menurut falsafah Montessori;
Ibu bapa patut diberi latihan dalam perkembangan kanak-kanak dan cara menggunakan pengetahuan ini dalam
membimbing anak mereka.

Terdapat tempoh sensitif yang merupakan masa paling sesuai bagi kanak-kanak menerima maklumat dan
konsep tertentu. Tempoh sensitif ini berbeza mengikut kadar perkembangan seseorang kanak-kanak.

Kanak-kanak mampu melatih diri sendiri, dengan bimbingan yang minimum daripada orang dewasa.
Kanak-kanak yang biasa berdikari dalam proses pembelajaran akan terus belajar secara demikian apabila
dewasa kelak.

Maklumat yang diterima melalui deria adalah maklumat asas dalam semua jenis pembelajaran.
Bahan pembelajaran yang dibentukkan oleh Montessori melatihkan kanak-kanak berdikari dalam mengurus diri
dan persekitarannya melalui pengalaman sebenar dan kegunaan bahan manipulatif dan “betul diri”.
Guru akan meningkat pengetahuan mereka melalui pengalaman dengan kanak-kanak.
Kanak-kanak memerlukan persekitaran dan alat pembelajaran yang tersusun dan bersaiz kanak-kanak.
Guru perlu menyediakan persekitaran yang lengkap bagi membantu kanak-kanak belajar secara bebas.
Peranan guru hanya membantu kanak-kanak, bukan memaksa ataupun menentu arah pembelajaran mereka.

Bagi mencapai matlamat ini, terdapat beberapa prinsip dalam kaedah Montessori iaitu berdasarkan
kepercayaan beliau terhadap pendidikan awal kanak-kanak. Antaranya ialah:

- Menghormati kanak-kanak dan hak mereka.


- Konsep kebebasan
- Menguasai kemahiran dari mudah ke sukar
- Kanak-kanak dididik secara bersepadu dan menyeluruh
- Kanak-kanak melakukan aktiviti arahan kendiri.
- Pentingnya disiplin diri
- Terdapat tempoh sensitif yang berbeza bagi setiap kanak-kanak
- Kanak-kanak menyerap masuk pengetahuan dan menggunakanya. Kanak-kanak mengajar diri mereka sendiri.
- Kanak-kanak belajar dengan lebih baik dalam persekitaran yang disediakan hendaklah membolehkan kanak-
kanak belajar secara sendiri.
 FRIEDRICH FROEBEL (1782 – 1852)
Seorang tokoh pendidikan dari Jerman. Beliau digelar sebagai “Bapa Tadika”. Pada tahun 1837, beliau menubuh sekolah taman
kanak-kanak yang dinamakan “Kindergarten”. Beliau adalah seorang yang kuat beragama dan menganggap manusia secara
semulajadinya adalah baik dan dunia adalah tempat bekerja dan manifestasi terhadap Tuhan.
Menurut beliau kanak-kanak umpama biji benih, ibu bapa dan pendidik umpama tukang kebun, kindergarten pula ialah taman
untuk kanak-kanak. Oleh itu kanak-kanak perlu belajar dalam persekitaran yang terancang dan kanak-kanak berkembang melalui
main”


Antara idea-idea Froebel ialah:
-Taman kanak-kanak perlulah dipenuhi dengan keindahan untuk menarik perhatian kanak-kanak. Sekurang-kurangnya ia dicat dengan
warna yang terang, mempunyai bilik yang senang dimasuki cahaya, dipenuhi dengan taman-taman, binatang dan gambar-gambar.

-Dilengkapi dengan kerusi meja yang sesuai untuk kanak-kanak. Keadaan bilik janganlah sempit kerana menyusahkan perjalanan
aktiviti.

Kelas prasekolah perlu dipenuhi dengan pemandangan, bunyi-bunyian dan objek-objek untuk kanak-kanak yang mempunyai bentuk yang
mudah, saiz dan warna.

-Suasana di taman kanak-kanak hendaklah dapat mengawal kanak-kanak daripada pengaruh jahat yang terdapat dalam masyarakat
dan bahaya alam semulajadi.

-Di taman kanak-kanak perlu dipupuk dengan perkembangan mental, fizikal dan sosial kanak-kanak.
-Taman kanak-kanak merupakan satu pendekatan terhadap latihan kanak-kanak.

-Pendidikan adalah pembinaan watak atau peribadi kanak-kanak. Ia hendaklah berdasarkan kepada keperluan dan keupayaan kanak-
kanak.

-Menurut beliau, kanak-kanak mempelajari sesuatu melalui perbuatan. Ia perlu diberi kebebasan.
-Beliau menekankan kaedah bermain kepada kanak-kanak dan belajar melalui membuat.

-Beliau mencadangkan dalam mendidik kanak-kanak perlu menggunakan objek supaya menimbulkan minat dalam pembelajarannya.

-Beliau menekankan disiplin diri terhadap kanak-kanak dan motivasi dalaman adalah penting bagi kanak-kanak.

-Pembelajaran bukanlah sesuatu yang terpisah dan ia saling berkaitan antara satu sama lain.
PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

DI

AMERIKA
SYARIKAT
 HEAD START
§Merupakan sebuah program United States Department Health dan Human
Services yang menyediakan pendidikan komprehensif, kesihatan, pemakanan, dan
perkhidmatan penglibatan ibu bapa untuk kanak-kanak berpendapatan rendah
dan keluarga-keluarga mereka.

§Diwujudkan pada 1965 bermatlamat bantu golongan miskin.

§Projek itu telah direka bentuk untuk membantu golongan miskin dengan
menyediakan kanak-kanak prasekolah dari keluarga berpendapatan rendah
dengan sebuah program yang akan berasaskan kesihatan yang emosional, sosial,
pemakanan, dan keperluan psikologi.

§Early Head Start program sedang didirikan untuk kanak-kanak daripada


kelahiran ke tiga tahun umur dalam usaha bagi membuktikan yang setiap tahun
kesedaran tentang pertumbuhan dan pembangunan kanak-kanak semakin
meningkat.

§Program-program adalah dijalankan oleh organisasi-organisasi bukan kerajaan


dan agensi-agensi pendidikan tempatan seperti sistem-sistem sekolah.
PROGRAM HEAD START
Ø Early Head Start  = kenalkan tentang kesihatan bayi baru lahir, kenalkan
kesihatan keluarga dan fungsinya, kuatkan pembangunan bayi dan permulaan
budak kecik semula bayi baru lahir
Ø Migrant and Seasonal Program Branch = mewujudkan perkembangan sihat
dalam zaman-zaman kanak-kanak berpendapatan serendah tiga kepada lima.
Tawaran program luas perkhidmatan, yang bergantung kepada kanak-kanak dan
warisan keluarga setiap dan pengalaman, untuk mempengaruhi semua aspek
pembangunan kanak-kanak dan pengajian.
Ø American Indian-Alaska Native Program Branch = – Menyediakan Orang
India Amerika dan kanak-kanak Alaska Native dan keluarga dengan
perkhidmatan seperti: penjagaan kesihatan, sosialisasi yang pendidikan,
pemakanan, serta perkhidmatan lain bagi tingkatkan kesediaan ke sekolah.
Perkhidmatan-perkhidmatan terutamanya untuk kanak-kanak prasekolah yang
tidak beruntung, dan bayi-bayi dan budak kecil.
 Perkhidmatan-perkhidmatan

v Head start menyediakan pendidikan, kesihatan dan perkhidmatan-


perkhidmatan sosial untuk keluarga layak dengan matlamat bagi
memastikan kanak-kanak itu mendaftar bersedia mula ke sekolah.
Pendidikan termasuk pendidikan prasekolah dari sudut kepentingan
kebangsaan menyediakan piawaian yang telah menjadi piawaian
untuk prasekolah di AMERIKA SYARIKAT. Perkhidmatan kesihatan
termasuk penayangan, pemeriksaan kesihatan dan pemeriksaan
doktor gigi. Perkhidmatan sosial menyediakan keluarga peguambela
untuk bekerja dengan ibu bapa dan membantu mereka dalam
menggunakan sumber-sumber komuniti.
 High scope
 Awal alam kanak-kanak High / Scope falsafah pendidikan adalah satu
kaedah berlari satu prasekolah, tadika, atau sekolah rendah dibangunkan
dalam Amerika Syarikat dalam 1960s. Ia adalah kebiasaan di sana dan
beberapa negara lain.
 Falsafah di sebalik High / Scope, berdasarkan Jean Piaget idea-idea,
adalah anak-anak itu seharusnya terlibat secara aktif dalam pembelajaran
kendiri mereka. Mereka "belajar dengan melakukan", sering bekerja
dengan memberi bahan-bahan dan melaksanakan projek-projek mereka
mempunyai pilihan sendiri. Kerja orang dewasa dengan kawasan ketua
biskop kanak-kanak diri mereka lebih banyak sebagai fasilitator-fasilitator
atau rakan daripada ahli-ahli pengurusan atau penyelia-penyelia. High
Scope pendekatan merangkumi semua aspek perkembangan kanak-kanak
dan melibatkan guru-guru dan ibu bapa dalam sokongan dan memandang
kanak-kanak dari segi emosional, intelektual, sosial, dan kemahiran fizikal
dan keupayaan-keupayaan.
 Dalam satu sekolah High / Scope, kawasan berbeza bagi bilik darjah
sedang dilantik untuk aktiviti-aktiviti yang berbeza, sebagai contoh
memain, membaca, drama pasir, seni, menulis, permainan dramatik, dan
sebagainya. Anak-anak adalah bermaksud untuk dapat mengakses semua
kemudahan secara bebas dan dapat mengambil tanggungjawab untuk
penggunaan bagi kawasan.
 Satu bahagian penting pendekatan High / Scope adalah rancangan
melakukan mengkaji semula urutan. Kanak-kanak rancang pertama
bahan-bahan apa mereka mahu berkerja dengan dan apa mereka mahu
lakukan (ini boleh dilakukan secara rasmi atau secara tidak rasmi dalam
kumpulan kecil). Hanya sekali mereka telah menjadikan satu pelan,
bagaimanapun samar-samar, apa mereka mahu lakukan boleh mereka
 Hari ini pendekatan High / Scope telah digunakan dengan jayanya dalam prasekolah dan sekolah-
sekolah asas, kedua-dua awam dan swasta, dalam satu julat luas seting termasuk Orang India
Reservations, bandaraya-bandaraya besar, dan bandar-bandar kecil.
 Dua punca-punca, (Jean Piaget Dan J McVicker Hunt) berdiri sebagai asas yang terbaik pada yang untuk
membina kurikulum di atas. Idea-idea Piaget secocok untuk kesetiaan terhadap pembelajaran dalam
satu persekitaran aktif, bukan secara pasif.

v Konsep utama

6. Active Learning
7. Adult-Child Interaction
8. Learning Environment
9. Daily Routine
10. Assessment
11. Key Experiences
12. Plan-Do-Review

v High / Scope komponen Curriculum termasuk :


15. Satu set mengajar amalan-amalan untuk dewasa kanak-kanak interaksi,
16. penyusunan bilik darjah dan bahan-bahan, dan merancang rutin harian.
17. Kandungan Curriculum kawasan-kawasan untuk3 untuk 5 tahun olds ·
18. Assessment alat-alat ke mengukur pendidikan kelakuan dan kemajuan kanak-kanak Satu model
latihan untuk membantu guru melaksanakan kurikulum dengan berkesan.
 Kandungan Kurikulum
ü Penunjuk pembangunan utama. Kurikulum adalah terbina sekitar guru-
dan kanak-kanak memulakan aktiviti-aktiviti pembelajaran dalam lima
kawasan kandungan kurikulum yang utama: pendekatan-pendekatan
terhadap pembelajaran; bahasa, kenal huruf, Dalam kawasan adalah 58
penunjuk pembangunan utama (dipanggil dahulunya "mendapat
utama") — peristiwa penting awal alam kanak-kanak dapat dilihat guru
panduan itu sebagai mereka merancang belajar mendapat dan
berinteraksi dengan anak-anak.

 Rutin harian.
v Tinggi / Scope guru memberi kanak-kanak prasekolah satu perasaan
kawalan lebih ehwal bagi hari dengan merancang satu rutin harian
konsisten yang membolehkan anak-anak untuk menjangka apa yang
terjadi lain. Unsur-unsur pusat bagi rutin harian yang prasekolah
termasuk rancangan melakukan mengkaji semula urutan, kecil- dan kali
besar kumpulan, sapaan masa, dan di luar masa.
Asia Foundation
ASIA FOUNDATION
Ø Semenjak 1954, Asia Foundation telah menunjukkan
satu usaha untuk meningkatkan kualiti pengajian di
Asia.
Ø persediaan awal yang telah disediakan adalah untuk
memajukan pihak universiti yang utama di Asia,
termasuk Chinese Universiti of Hong Kong dan Ehwa
Womans Universiti di Korea, latihan fakulti terus,
perpustakaan dan pembangunan kurikulum,
peruntukan peralatan yang diperlukan dan biasiswa
untuk pelajar.
Ø Lebih 40 juta buah buku dan bahan-bahan pendidikan
telah disediakan untuk institusi pelajaran tinggi serta
rendah dan sekolah-sekolah menengah melalui
Foundation Books untuk program Asia.
Ø Selain itu,perpustakaan2 juga turut menerima buku.
 Ciri-ciri program Foundation ialah menyediakan kajian di luar
negeri peluang-peluang dalam program ijazah atau program
masa pendek kajian untuk timba ilmu dan pendedahan untuk
praktikal, idea-idea dan hubungan bagi rakan sejawat di negara
lain.
 Sumbangan Foundation telah mempelopori program-program
untuk meningkatkan pendidikan budak-budak
perempuan,melalui biasiswa dan program-program lain untuk
meningkatkan insentif kpd keluarga untuk memastikan anak
gadis mereka di sekolah.
PERANCANGAN
 DAN
Asia Foundation menyokong DASAR
hasil usaha di Asia untuk
meningkatkan dan membangunkan lebih berpengetahuan,
cekap dan perancangan dasar berkesan di Negara serantau,
dan peringkat tempatan.
 Kadar literasi purata di Pakistan adalah 47 peratus (61 peratus
untuk lelaki dan 37 peratus untuk wanita), dan banyak keluarga
Pakistan telah menarik balik anak mereka daripada kesemua
sekolah rakyat dan mendaftar mereka dalam madrassas
(sekolah berasrama tradisional Islam).
 Sebahagian daripada USAID-funded Education Sector ,
Pembaharuan Menyokong Program (ESRA), Foundation
mencari ke meningkatkan mutu sekolah-sekolah rakyat
Pakistan, pemfokusan pada pengukuhan dasar pendidikan dan
perancangan, memperluaskan awam swasta perkongsian, dan
membantu pengurusanESRA program bantuan untuk sekolah
bukan kerajaan.
 Building on the Government of Pakistan's Penurunan Plan
untuk mengukuhkan tanggungjawab yang berkaitan dengan
hasil negara, keupayaan birokratik, dan di daerah, wilayah, dan
peringkat persekutuan, projek
 ESRA akan meningkatkan kedua-dua negara dan keupayaan
peringkat tempatan untuk melaksanakan program dasar
pendidikan, dengan satu penekanan tertentu pada pendidikan
rendah, serta kenal huruf untuk perancangan dewasa dan belia
keluar ke sekolah.
PEMBAHARUAN PENDIDIKAN
 Asia Foundation mempunyai satu sejarah panjang
menyokong pembangunan sekolah-sekolah lebih baik
dan perubahan kurikulum dalam Asia, terutama dalam
kawasan-kawasan lebih banyak Islam Asia Tenggara.
 Awal tahun 1960, Foundation menyediakan bantuan gaji
guru2, buku-buku, dan peralatan bilik darjah kepada
kedua-dua Thailand Private Keagamaan Islam Schools
,madrassa, iaitu sebagai pondok, serta sekolah-sekolah
dalam kuil majoriti masyarakat Buddha . Perancangnya
merancang meningkatkan dunia kurikulum sekolah,bagi
membantu mereka untuk menemui syarat-syarat
Kurikulum kementerian pelajaran.
 Pertengahan 1980 hampir 80 peratus pondok telah menerima
bantuan sekurang-kurangnya sebahagian daripada kerajaan
Thai, manakala hampir-hampir semua bagi sekolah kuil
Buddha telah disepadukan sepenuhnya ke dalam sistem
pendidikan.
 Foundation telah didedahkan dgn progresif Para pendidik
Islam bagi membantu dalam menyusun semula kurikulum
dalam sekolah-sekolah mereka untuk meningkatkan
keupayaan bagi pelajar-pelajar mereka dalam bahasa
Inggeris, sains komputer, sains, dan matematik — serta
pendidikan sivik yang akan membolehkan pelajar-pelajar
mereka untuk mendapat faedah menyusun semula
perlembagaan mutakhir.
 Foundation juga disokong kurikulum pembaharuan dan
binaan kapasiti untuk kedua-dua negara Islam dan Universiti-
universiti Buddha di Thailand.
PENDIDIKAN BUDAK-BUDAK PEREMPUAN
 Asia Foundation mempunyai satu sejarah panjang menguruskan
budak-budak perempuan yang berjaya dalam program pendidikan di
South dan Southeast Asia yang telah berkembang untuk mencapai
nombor yang penting bagi gadis-gadis berpendapatan rendah.
 Afghanistan, dalam perkongsian dengan National Geographic Society
dan satu buah organisasi tempatan di Kabul, Foundation menyokong
satu Girls Education dan Pusat Latihan. Pusat, terbuka pada 2002,
menyediakan 270 budak-budak perempuan lebih tua tidak beruntung
di Kabul dengan satu gred keenam pendidikan dalam tiga tahun dan
latihan dalam kemahiran vokasional.
PENGAJARAN
Sepanjang nya 50PROFESIONAL DANtelah mengambil
tahun sejarah, Foundation
sendiri bertemu pelbagai keperluan untuk pengajaran profesional
di Asia. Dalam 1980s, The Asia Foundation menyediakan
sokongan untuk pihak universiti seluruh Thailand untuk
membangunkan mahasiswa yang kedua-dua kurikulum
perniagaan dan program-program MBA.
 Penubuhan Sasin Graduate Institute iaitu Pentadbiran Perniagaan
(Sasin-GIBA) Di Chulalongkorn Universiti.
 Wawasan untuk Sasin GIBA adalah menjadi satu Bahasa Inggeris
program MBA setaraf dengan dikenali di seluruh dunia.
 Untuk mencapai wawasan ini, pada 1982 Foundation membawa
Kellogg School Business, Northwestern University, Dan Sekolah
Wharton, University of Pennsylvania, kepada suatu perkongsian
dengan Sasin-GIBA.
 Foundation juga mempunyai satu sejarah panjang
membangun Program-program latihan bahasa Inggeris,
yang telah membuktikan amat penting untuk
pembangunan ekonomi dan kapasiti penyelidikan skor
bagi negara Asia.
 Paling baru, Foundation menyokong penciptaan Bahasa
Inggeris pertama makmal untuk Universiti East Timor, di
Asia negara merdeka terbaru.
KEMAJUAN PERPUSTAKAAN
 Melaluinya Books untuk program Asia, Asas mempunyai
satu sejarah panjang membantu bagi membina semula
dan memperbaharui orang ramai, universiti, dan
perpustakaan-perpustakaan sekolah, terutama mereka
memusnahkan oleh perang-perang atau perbalahan
awam.
 Paling baru, sokongan telah disediakan kepada Kabul
University untuk latihan Bahasa Inggeris untuk fakulti
dan pembangunan semula perpustakaan.
 Foundation telah juga menghias semula dan mengisi
semula perpustakaan Afghanistan Education Universiti.
 Program Asas juga menyediakan bantuan teknikal
terus satu sains perpustakaan perunding untuk
melatih perpustakaan universiti kakitangan tentang
prosedur asas seperti pengelasan, mengkatalog,
edaran, dan penyenggaraan koleksi. Di Mongolia,
Foundation telah bekerja rapat dengan City Central
Library Ulaanbaatar, untuk mengedar lebih
daripada 200,000 buku untuk pihak universiti,
sekolah-sekolah, NGOs, dan perpustakaan-
perpustakaan awam lebih dekad lepas.

Anda mungkin juga menyukai