Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH KEBANGSAAN CONVENT SENTUL (1)

Jalan Tanah Lapang, Sentul, 51000 Kuala Lumpur.


Tel : 03-40419288 Fax : 03-40458982

Rujukan Tuan
Rujukan Kami
Tarikh

:
: SKCSS 02/04/005 Jilid 9 (63)
: 6 Januari 2014

Kepada,
Semua Ibu Bapa / Penjaga Murid Tahun 6,
SK Convent Sentul Satu, Kuala Lumpur.
Tuan / Puan,
PERJUMPAAN IBU BAPA / PENJAGA MURID-MURID TAHUN 6
Adalah dengan hormatnya dimaklumkan bahawa sekolah ini akan mengadakan perjumpaan ibu bapa / penjaga
untuk semua murid tahun 6. Berikut adalah butiran mengenai Program Dari Hati Ke Hati :
Tarikh

9 Januari 2014 (Khamis)

Masa

4.00 petang

Tempat

Dewan Seri Puteri, SK Convent Sentul (1) M

2.
Objektif program ini diadakan adalah untuk membincangkan program yang akan dilaksanakan kepada
murid Tahun 6 serta membuat Aku Janji untuk menaikan semangat anak-anak tuan / puan.
3.
Keprihatinan pihak sekolah terhadap kejayaan anak-anak tuan / puan amatlah besar. Dengan itu , pihak
sekolah amat berbesar hati mengharapkan tuan / puan dapat menyokong dan menghadirkan diri ke sekolah demi
kejayaan anak-anak tuan puan di masa hadapan.
Sekian, dimaklumkan, terima kasih.
Yang menjalankan tugas,
..
Pn. Hjh Auzariah Bt Hj Abdullah
Guru Besar,
SK Convent Sentul (1) M,
Jalan Tanah Lapang, Sentul
51000 Kuala Lumpur
..Sila kembalikan keratan ini...
Kepada,
Guru Besar,
SK Convent Sentul (1), Kuala Lumpur.
Tuan / Puan,
Adalah dimaklumkan bahawa saya telah membaca dan memahami surat puan. Dengan ini, saya ibu / bapa / penjaga
kepada anak yang bernama dari kelas.akan hadir /
tidak dapat hadir untuk Program Dari Hati Ke Hati pada 9 Januari 2014 ini.
Sekian, terima kasih.
Yang Benar,
.
Tandatangan Ibu / Bapa / Penjaga
Nama
:.
No. Kad Pengenalan : .
No. Telefon
:

Anda mungkin juga menyukai