Anda di halaman 1dari 18

1.

2.

Undang undang kontrak Kontrak jualan barang-barang

Akta kontrak 1950 Undang-undang yang mengandungi elemenelemen asas kontrak yang perlu dipatuhi oleh pihak yg terlibat dalam sesuatu kontrak di Malaysia Elemen-elemen kontrak 1.tawaran-satu janji yang dibuat oleh pembuat tawaran kepada penerima tawaran dengan niat tawaran itu akan mewujudkan satu hubungan yang mengikat di sisi undang-undang

Elemen penting tawaran 1. tawaran mesti jelas,lengkap dan muktamad Jelas tentang terma-terma Kepada siapa tawaran itu ditujukan Tawaran kabur tidak mengikat di sisi undangundang 2. Penerima tawaran harus ditentukan Tawaran dibuat kepada orang tertentu orang selain daripada mereka tidak boleh menerima tawaran sekiranya pihak lain terima-tawaran tersebut tidak sah

-Tawaran kpd sekumpulan orang adalah berbentuk umum -penerimaan boleh dibuat oleh sesiapa sahaja 3. Tawaran adalah berbeza drpd pelawaan tawaran -langkah pertama dlm rundingan yg mungkin akan berakhir dgn tawaran sesuatu pihak -satu keadaan dgn seseorang hanya ingin melakukan perundingan, tetapi tidak berkehendak untuk terikat dgn syarat atau terma dlm perundingan

Pameran barang di kedai layan diri -pekedai yg memperagakan brg di dalam kedai hanya membuat pelawaan -sesiapa yg mengambil brg tersebut dan membawa ke kaunter untuk membayar adalah pihak yang membuat tawaran untuk membeli 2. Lelongan -pelelong adalah pihak yg membuat pelawaan -mana-mana org yg hadir pada majlis lelongan meletak harga untuk membeli brg lelongan adalah orang yg membuat tawaran
1.

3. Pengiklanan - Iklan juga merupakan pelawaan - Cth: iklan jawatan kosong di akhbar, manamana orang yang memohon untuk mengisi jawatan tersebut ialah org yg membuat tawaran dan terpulanglah kepada syarikat yg ingin mengambil pekerja untuk membuat penerimaan

Pembuat tawaran membatalkan tawaran Penerima tawaran menolak tawaran

SEBAB PENAMATAN TAWARAN

Luputnya waktu Kematian atau ketidaksiuman pembuat tawaran

Kes Tan Geok Khoo & Gerald Francis Robless lwn. Paya Terubong Est.sdn.bhd (1988)2MLJ672

Kes Preston Corp.Sdn.Bhd lwn. Edward Leong & Ors (1982) 2MLJ22

2. Penerimaan Seksen 2 (b) Akta Kontrak 1950 apabila orang kepada siapa cadangan itu dibuat menyatakan persetujuan dengan itu maka bolehlah dikatakan bahawa cadangan itu diterima ; satu cadangan bila diterima, adalah menjadi janji

Penerimaan mestilah dibuat secara biasa dan munasabah , melainkan jika tawarannya ini menetapkan cara penerimaannya
ELEMEN PENTING PENERIMAAN

Sesuatu penerimaan yg dibuat mestilah dikomunikasikan Penerimaan hendaklah dibuat dalam jangka masa yg panjang Penerimaan adalah lengkap sebaik sahaja pembuat tawaran mengetahui dan menerimanya

3. Balasan Seksyen 2(d) Akta kontrak 1950 menurut kehendak pembuat janji atau siapa sahaja yang telah membuat atau telah menahan diri dari atau penahanan diri atau janji itu adalah di sebuat balasan untuk janji itu
Rujuk kes : Murugesu Lwn Nadarajah (1980)

Elemen penting dalam balasan (a)Balasan mesti mempunyai unsur timbal balik (b)Balasan tidak semestinya datang daripada penerima janji (c)Balasan lampau adalah sah di sisi undangundang (d)Sesuatu balasan itu tidak semestinya berpadanan (e)Balasan mestilah sesuatu yang sah di sisi undang-undang (f)Perjanjian tanpa balasan

5.Ketentuan Sesuatu kontrak yang sah itu perlulah mengandungi peruntukan yang nyata dan tentu (tidak samar-samar)
Contohnya : Jika A bersetuju untuk menjual seratus tan minyak kepada B maka tiada apaapa yang dapat menunjukkan jenis minyak yang dimaksudkan dan perjanjian itu batal kerana ketaktentuannya.

6.Keupayaan Berkontrak Seksyen 11 Akta Kontrak- Seseorang yang layak membuat kontrak mestilah dewasa,berakal sempurna dan tidak hilang kelayakan untuk berkontrak. Dewasa-mengikut Dasar Umur Dewasa 1971-seseorang dikatakan dewasa apabila mencapai usia 18 tahun -kontrak yang dimasuki oleh seseorang dibawah umur 18 tahun adalah tidak sah.

-Dewasa -Mencapai umur 18 tahun -BERAKAL SEMPURNA -Berfikiran waras dan dapat memahami terma dan syarat kontrak yang ingin dimasukinya -Tidak hilang kelayakan berkontrak -Undang yang melarangnya berkontrak

SYARAT-SYARAT KONTRAK
1.Terma dan Reprentasi -Terma merujuk kepada kenyataan yang diniatkan unutk menjadi syarat kontrak -Reprentasi merujuk kepada kenyataan yang tidak diniatkan untuk menjadi syarat kontrak 2.Kontrak Kolateral -Kontrak yang dibuat semasa kedua-dua pihak sedang berunding yang boleh menimbulkan obligasi jika niat itu dapat dibuktikan

3.Pengelasan terma -Terma terdiri dari; -1.Syarat --terma yang dianggap penting dan pelanggarannya mengakibatkan kontrak terbatal dan boleh dibatalkan oleh pihak yang tidak bersalah
-

2.Waranti Terma yang dianggap tidak penting.pelanggarannya tidak menjejaskan kontrak. Pihak yang tidak bersalah boleh menuntut ganti rugi akibat pelanggaran itu.

Anda mungkin juga menyukai