Anda di halaman 1dari 405

..

A.R.Rahman
N.Chokkan

Author E-mail :

nchokkan@gmail.com
Layout by

sukumar swaminathan

Released In

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International

..y
1

M, ?

M ?

C C

..y
9

10

11

12

Q ,

13

14

JF

..y

1
!
And The Oscar Goes To ...
PM C
O M
JL HK.
C M,
A F
MH F
P.

..y
O
,
v M K
.
M
AFM.
,
v C. A
, AM
,
.
, F
F,

.
FH AFA
, K
FM,

..y
A A,
O.
M,
C M , vv

.
KM JA
, FM FA
. F

L M
C O
F.
O v A
K.
, F
M AM
A F

..y
.
,
FKFA. . .
y A F,
HKO v M
KA. P
AM ?
J,
y
F v P.
.
, CQ C
FJ M, y
H.
v JM,
F P
.

..y
y ,
M A,
A G
K M.
QJ
AC A
GJ .
,
M AM,

y
KF. F,
F F H
T HI
G .
1992 , T
v M .
, G
I A, J

..y
F.
, v I J
M
H. J
A,
T
F K I,

F
AC ,
y
GM.
y
CQ F
. T A
, F
N A

F H.

10

..y
H, y
M. C
M, , O

AM,
,
v M,
?
N, PM
HKM,
A J
A, F,
C v
M PMA:
. . y For Slumdog Millionaire
L F
A. y

11

..y
P A,
M A.
K.
KM A

MJ F
A.
C H
y
F.
, y
A M. v
M I K

AF. F L
A.
,
,

12

..y
C ,
F
.
CKA.
y KA
A.
M
K ,

FA, K
GA
EK
, M, ,
v IL

PH P
A y. C,

13

..y
L A.
v J I !
F
J L O
I AF
KF.
C N
C
I,
A.
I A

y,
A
M. ,

M.

14

..y
C GI N, y
v M A.
, A
.
L , y
A F,
F. O
v M A
, K M
?
GI A.
v M
y,
Q P K
PH:
J
F,
, ,

15

..y
,
,

GA

16

..y

2

. . y A
yQ ,
W .


C .
,
M ,
yQ P

17

..y
M M
OAM.
yQ , . .
F A . . A
K H.
, C
v
, ,
H

.
. .
. A K

M A?
. ,
IF H . .
, F

18

..y
.

NJ .
. . . K
c
.


HK K
,
L

C .
. .
,
.
W
, K M.

19

..y
K ,
, M,
FMO ,
, I

.
,
, H e ,
e ,
A .
, K
A
M K
. .
E C,

F M, A
OM
.

20

..y
W
W
. K
GC
M.
,
J
M.
FF
M - I I
KF gS !
,
J M
.
J MF.
K
,
A

21

..y
.
T M, CQM
M.
, F J
. .
,
I
C. , L H
K
N
K, H


.
M
O ,
M CF. K
M
. . .

22

..y
,

, CFJW

I K .
W, CQ

M K
.
H
vK M
EK . . .
C CQ ,

AJ,

P.
F,

23

..y
G ,

K F ,
C
,
K J A
,
F
HK ,
H QQ
,
L LJ F ,
F , M,
O F
J
F
M
K .
,

24

..y
A
O GL
A ?
,
C

.
CF,
vK . .
F,
, M, ,
K,
F
MFA,
F
F JA.
,
K H? .
. K F

25

..y
v
M. O

K.
,

. . .
M


H.
1964 , . .
P.
C
M
C FJ H
.
F . . K

26

..y
FJ,
M
. , . .
v, . . , H. Y, H.
h, v. A H
, AO E.
, M A,
I , E
K

AJ. ,
C M
C
A.
C O
, J A
. .
. F
.

27

..y
C
M . . ,

M. Q
? K
M, A

?
MF
M. C , J
O
H,
J
G.
,
,
F . . . 1964
O JH,

28

..y
1971
O.
M
? i
F?
,

M,
O
HR .
M
K,
i
L F.
,
M,
,

29

..y
PJ.
?
AF Music Conductor
Music Arranger
.
F, H HK
,
,
M CA
P QQ
KJ HK ,
C
L NA
.
F (,
F)

K.

30

..y
, G
K,
M, M,
A C
H,
FF
M.
H,
O
A.
F
, ,
H F
A ,

L K
,
L,
FF K , F
F ,

31

..y
F
Q F,
C A
F A

.

A. GF

F
F ,

, ,
Ne , F

C.
,
F O
. . AA.

32

..y
A
,

H
H.
K F,
F
H F,
G
FF,
A,

MA,

E .
, MNF
MA.
,
O

33

..y
v ,
O
P .
,
O Q
MM. e


.
1971 , . . K
H L,
C,
O.

.
, .
. W
HF.

34

..y
C, F
AM
K I
A.
P K
M.
FK
.
,
, , ,
H
.
M
,
F
A G H.
, ,
L!

35

..y
L ,
J ,
A,
F
A. K F
C H FK
Q M
A .
G,
K, M
G
- MI,
M.
, Q Q
. H
, M,
.

36

..y
AM, M,
H F ?
C . .
. , MF
F.

37

..y

3

F, . .
F.
M vK.
A F,
FA

P. A
L
HF.

38

..y
H, A
M,
P

A. ,
.
H, . .
A
i
M.
M, N
H
F
.
,
,
F
J

39

..y
EJ,
MF
CF. F
O
L
,
MF
,
OO P
Q ,
M

F.
, ,
IF,
FM . .
v
MP K,

A F

40

..y
A.
F K
O
H
MO i
.
M P

A. HO,
M
,
M
.
FFJ F
- vK FJ,
J .
H.

.

41

..y
F,
H
F.
PMF
.
, HH,
vK C F
A,
H? .
F
F, L
M
, YAF,
H,
,

42

..y
,
1966 K 6 F
L. , - vK
F H.
Fh
.
K
A F
.
Fh H N,
K MF
F.
KF ,
A K
MKM.
H,
J
M. ,

43

..y

O
HFM,
G.

M,

, c
, Fh ,

, Fh
F HJL
H HM. H,
H
FKM.
,
,

44

..y
A
F,
Q
H.
Fh
K.
LA

.
C Fh
Q K
F P.
F
FK
M
M .
, Fh
KA

45

..y
F
g .
v ,
QF
JL A Fh
C H.

JC H, Fh
Q C
AM.
, !
H Q
CA ,
. G
C HH

H.
J, Fh

46

..y
C Q,
F, FL
W, UvQ

KFM.
M LFA,
C H
A,
.
.
, H
F P
.
Fh J.
? ?
Fh F
MK .
v, L

47

..y
G I,
Q C,
K?
Fh ,
?
Q C?

v, G
, c

v E
K,
v QF
. C
C H.
Fh M.
F C

48

..y
HM.
,
M
,
Q
,
CA
G.

MK Q
Oe
, C,
Fh GI
M. F
A, QF
M QJ A,
?
C e

49

..y
L C M.
Fh
,
C !
!
K
F.
H,
Fh
H. v
A, M
O
, Fh
.
A F,
. . e

A.

50

..y
J GF

M.
,
Fh G .
Fw
.
, . .
i M
, F

F.
C Fh
Q.
HO H
, HI
A .
, Fh ,

51

..y
vK
H: , .
K, Fh
H.
,
AMM.

MH.

. T. F, K
. .T.H.J
C
FA.
H J.
.T.H.J F
FA K
OJ , Fh
A. Q

52

..y
HO P
F
GF .
, Fh FL
H .
M
MO F
KF

.
Q, M CF
, F
K Fh .
Q, F Q
C AM ,
M
A K M
. , M

53

..y
? FL
A?
P FK
O?
K
Fh.
P, A F W
, C, Q
M FhH .
MM
MO C ?
K?
Q P ,
,
Fh, c
,
!
? Fh? .

54

..y
i

. H,
O F M. M

.
Fh, A?
M
.
Fh ?

C
L .
,
Fh ,
M M
.
MM,

55

..y
A.
, Fh

. Q
M HK
.
A
O ,
vKJ , ,
Fh


Q
M Fh.

H
A.

56

..y
F.

W A.

? F
G .
H
, ,
Fh
H .
G, Fh

.
1975 , . .
A

.
F M
, E C.

57

..y
,
. P
AM, C
L
F.
Fh
, .
F ,
QF M
C.
Fh C
,
, H,
C
.
Fh C,

58

..y
,

?
. . .

F
,
Q W
K.
O A
H.
F .
,
G
. ,
F F E
C, H . .
v , O
A - . .

59

..y
yQ ,
F

A.
, A
.
C F F

y
F
K P,
.
F
.
A F
.
. . K
M

60

..y
EKO
, . H
. . K C
, IN
I H
F
O FA.
. . ,
P.
K
QF C
H.
,
C C
M.
,
F F
Fh QM,
CKM.

61

..y
M,
, c
C , CK
,
M .
FhH HK FK
FK, H
.
CJ, Fh
,
,
,

F
CKA .
, H Fh
KJ
F.

62

..y
C ,
, A
A,
M
Ae M.
FhH CK F
H,
c .
A
F
.
CP

CK L.
,
M Fh.
K,
M .

63

..y
K O
?
Fh .
M
O
HF.
H, K
O CK Fh
A ,
,
!
, OJ
M ,
CK L Fh
. GC
L , FhH
GC .

64

..y
F Q C,
W C CP
M A Fh,

O
MO H.
Q v
AI ,
YAF O
v AM.
, Fh
. W A
.
CK M .
P C
AM,
M.
O O Fh
C

65

..y
GFM.
CK F
,

F.
F ,
Fh M

M. v
A

M.
. .
Q P
G .
, Fh
,
W H H
M,

66

..y
C ,
v
F F
L.
F,
J L .
F
M.
. . K G
A
, M
.

H,
MA J
, J
?
M ,

67

..y
AM. J
H I bMA,
P
H.
C
G,
vFK
A . .
y. ,
, MM
K, K ,
CA AJ, .
. K H bM.
GJ, .
. F
M.


, K

68

..y
M
M, c v

Kh K
.
NJ,
J
P . L

GI
.


.

?
F, O
H ,

69

..y
H. F,
, K
C ,
AP FK
, vI
K
H ,
AM.
1977 ,
. .
. ,

K F G.

70

..y

4
I
. . ,
Fh F.
, K M
vK,

. K
MM,

.

71

..y
,
A
G .
I J K
. H
Q

K FP vK.
. .
O
CQ,
A
MA.

. , vKJ
M,
M .
,

72

..y
?

H?
, C M
vK C,
i MM
M
A ,
Q i
A?

M, AA
, J
c GF
H
, .
, vK F
M .

73

..y
Q,
, , IM.
M
,
F
M PA ,

M? vK H
M.
, F
HC? Q
M A c
?
vK F L
iM.
Q ,
N c
Fh, K ,
FL ,

74

..y
,
J
F,
LJ
Fh M M
M.
J
bM
.
. . ,
Fh
v M.
M,
M,
O, O CK,
O
. .
, OJ , ,

75

..y
p, TH
,
G
. F
, KF
, F

.
, G
PM.

Fh,
N

.
A M,
Fh e
M.
F G KJ,

76

..y
i O,
,
J ,
L , L
K,
N, F
. .
Fh, C F

FJA
K
.
Fh G
M, H
i
H ,
F
w,
GM, eP
FC

77

..y
.
K, F
C J
A?
. . i IQ
v AF.
M, i
Q ,
F K
.
, K H

M ,
vK F.
,
A
.

78

..y

OM.
, M
M, Fh
v
H.
,
M,
F
O E ,
M
C K,
.
, C
A ,

M. C
A,
Fw ,

79

..y
i F.
. . K
C, Fh
A M
M.
CK , Fh
A
H.
M
CI, Q
,
LF M ,
F H
M K K
MO Fh
A .
M O M,
,

80

..y
Fh
H.
F O

G P,
Fh F
F A G M.
, J
,
CJ AA

, .
FJ

OA .
, NJ
F
C A Fh. I
C F K,

81

..y
GCO
F.
,
FK,
O ?
FhH
T.

HM,
PM.
Fh

vK .
, Q, F

, O
,
K C

82

..y
KF.
F Fh O
M,
F.
,
M,
F
c, v ?
CK ,
F .
K O
CK ,
FhH M
A M K,
F
H
A
K.

83

..y
, Fhe
K,
. ,

F?
?
O G vKJ
LM,
v KJ,
c
Q
FhH O
, vK C
. FK
vM M
J FA
, c Q i
, v
J .

84

..y
? Fh
F, ?
Q?

vK, J
c
v , K?
, Fh K
O G,
F vK F.

PM, ,
O H
M i
FH.

vML

85

..y
O PA Fh.

CK
.
J,
A A
Fh O
.
O, H
M .
,
A
M
GC, LF
M Fh. OJ
F
C
GH.

86

..y
F, K O
G M,
Q
A
Y AN J
M.
H, M
OJ
Fh.
,
.
O O Fh M
,
A .
I

.
, Fh

87

..y
K, F
.
M
A
PFM.
FhH
PF.

W
v A i
C F
, I M.
H, Deep Purple, Pink
Floyd O
H
H Fh.
J ,

H.

88

..y
, FhH
,
?
H ,
J A.
C O,

AM. M
HFGF, OO
GC,
O
H Fh.
,

C.
M.

89

..y
Fh P
M.
CQ , GC,
v W,
FF

M.
,
Q ?
OJL
GM Fh.
FJ G
MF L.
, Q
F
C Fh I
.

90

..y
F,
H
,
CQ, P,

F A
. . y, ,
K ,
, CQ
,
FK

, FhH vK
MF
. K
G
, FhH
C
C .

91

..y
F, Fh

H. F,
Q
, E C
JC MO
F
b.
F,
FhH A
,
F
,

K
H.
,

F C F

92

..y
.
A,
F
A K.
G F , CF
, F
A. G
,
?
?

,
A H
Fh. O
A JCO
A.
,
FhH . .

93

..y
A FK
G .
H O
M

.
, GJ
Fh MF
. CQ

,
,
H K

.
M,
. F O
I H. AF Band
.

94

..y
Band , C ,
,
, A M
A .
M P
,
-
O,
M
, GC
G.
, M
PA
A,
A,

A,
M

95

..y
F CA.

A ,
FJ H.
C ,

K
H.
P N,
M A C

( F) O.
F C,
H, F
GC,
CQ A.
K, AF H
, ,

96

..y
M
BandO .
F O
J BandO

G
A.
FM Fh A,
BandP
, CO
FhH G A
P
.
, v CE!
A I H
v
P CEJ
.

97

..y
, v. . . FhH
. .
.
, C FL Fh
CE A A.

MF ,
, H
M.
H, Fh
H .
. . v
K
CE
.
,
J
A

98

..y
HF. ,
O F C
, M
P
.
, H
.
, v
(Roots).
v M Fh,
CE
: C
A
Q
.
,
,
C HN

99

..y
, H,
,
F HEJ
F

H H.
,
C
C
F Fh,
F
C M C
H. O
O , v
M K
H.
,
. C C
.

100

..y
Fh
,
KF, P
K .
PH
M, Fh
F
,
P F
M. , /
F
MM.


I HF.
v Fh
A
C ,
I

101

..y
Q Q,
A
M !
O .
P, Fh
F
F!

102

..y

5
M, ?
, H L
. ,
, v
W , M M
M , ,
J Fh W A
FA.

103

..y
AM.
N
C C GC
F Fh,
F PA,
I K
A,
C C Q
A M.
W,
Fw .
JC, ,
F
Q F
A ,
F.
GC Fh
C MH
H.

104

..y
, K,
F, GC
P ,
Fh
MM.
K O,

E JC
.
L . v.
MvP, M
v
PHA:
O. A
I .
. . .
M K.
, KF,

105

..y
CP
M G CK
, J
A ,
?
.

, Fh
. F
CH A
, M
.
JC
C

F H .
FhI, A

O .

106

..y
M A
PM, H E

F M,
M W .
vK , H
E
JC A
F,
J,

C .
,
H FhH C
. H
, C FJ
GFM W .
, vK H

107

..y
. A
e P G
A C A A
CE.
, JC
M, M

Fh
P. W
A ,
H,
? Q
C.
, F, FK
y
H A
A K
F,
v A,

108

..y
K H

HA
FhH
F.
C,
JC A
bM ,
w C,
H,
AM.
AH,
Fh W
.
MF
FF A.
FK C JC
M, FJ
, H

109

..y
OM
M.
, dC
A ?
JC.
MF, i Fh
w C,
M .
, F A
C
H, .
v
Fh HM.
, J
,
,
L

110

..y
J.
, Fh
CO
F H.
O vI

A ,
FK JCJ
.
F v,
Fh C
: T (Fh, b, CE,
Q, )
IRv (Fh, w
dv, F H,
, v, F
APv).
M, L .

111

..y
K HIv O
O,
F O
O GCO
C Fh.
F A
O
GC FA.
A F,
FhH F
K (v R)
J FH.
, Fh
CKO
.
Fh, c v R
,
M
P

112

..y
, KQ x
C v , c

,
v
H
Fh, FK
F vv
vS M

,
KQ KJ ,
M M
M
H Fh.

AM.

113

..y
, Fh M.
J
.
CK
L,
g F H
AF
.
KQ KJ
I . ,

F K J

KM.
, Fh
F FM.

CQ ,
FL

114

..y
K.
KQJ v R

HK. OJ
,
AI?
, Grades
PH.
, A
,
g F v
M, A
F M
.
A P
, F P
FhH MK
A.

115

..y
Fh A ,
A
HF .
MI
.
O, QF
CQ
C
.
NO K ,
, K


F. F
vO, F
O
K
- ,

.

116

..y
,
A , Fh
, KM.
M
.
Fh
FA.
Fh
KF.
, ,
. . F

F,
K F
EKFA. ,
vK K
FA.

117

..y
A M, vK
A
Fh M. FhH
C FP
, F
K
LJ, H,

J C
.
, HR
.
M Fh
, K,
GC ,

C, KQ K

w, .

118

..y
,
Fh M
MM. M
M FM.
M
, H Fh
O
FA. . v.
Mv, . . , .
, w , x , w ,
I c.

,
MO FL,
W
Fh, M LA

C GF,

119

..y
PH K
QF ,
E ,
FL

C H.
, CQ
A
Fh .
, JCJ
W M,
M
K I
HF. HO

E
H F.
, A
I H

120

..y
, x . O Fh
,
MM
CJ.
, F
, F F
v vF.
K,

K,
F,

O F .
M,
iC P
M.
, x - J
Fh C ,

121

..y
MF
.
, K d
v
A Fh
A.
, M Fh
C A
, F

, C

C ,
, Q Q !
F,

. C,
E,
M P ,

122

..y
J
A,
C

LA .
F
,
P Q
F.
P
KM A
CQJ
MF PM.
GJ,
MF Q
. K I
F,

M,

123

..y

A H,
K A,
F
,
KI c
A .
Q Fh,
M O K.
,
A,
O .
M
, Fh
A N
. H
GJ,

FM.

124

..y
M
F, Fh

T
.
O
FO LFM FhH
E O .
, Fh
FJe
H M.
F
,
M G
G M
I
F.
,

125

..y
HJ
KJ
Fh.
N F

P .
, Fh
.
CQM H
M,
H!

CK A.
Fh G
HE C,
J
G K.
Fh H K

126

..y
A. F , O
O H, KO
F .

, ?
, Fh
H,
F.

,
K F
J,
K?
Fh . .
G.


AM,
F

127

..y
?
? Q
CQ HJ
FL?
OJ Fh ,
, K
O G
F.
H,
FJ GF FhH
, v
I I .
G, Fh
FK.
, CQ
J K
FMM.
, CQ
O M.

128

..y

A C H
H ?
?
AF Catch22
.
,
M
.
A
GJ
Fh .

FM A ,
F
A ,
A .

H.

129

..y
F, Fh
J A
M . ,
F
W M
F .
, Fh A , .
. y A vL
.
, F JL

.
MP
H MK A.
,
M, Fh
CQJL OP
M.

130

..y
Fh M
M
EP,
YQ W , MT
. CQ M,
M
EJ .
MT , FhH ,
, E
HF.
M
MH.
F Fh CQ
JL O
, F
bM
C. ,
MT

131

..y
LM.
,
CQ, TAv
A
M
.
A J,
K MF
.
, H K
F A
Fh
M. CQM
GI CA,
I A,

M A,
?
O!

132

..y
, Fh
M, CQ
HJ, M
J F
F,

F.
, Fh M
O, M
F ,
F
,

bQ A!
,
F Fh,

P!

133

..y

6
M ?
v.
F
G,
H . ,
K M,
v
Fh A . . y
M .

134

..y
1987.
v M
AJ.
60 M
M F, A
K , v.
H ,
v
M

H. M
H vM

K FhP
.
, Fh A
C
v.
, Q

135

..y
M A
PM.
v, M
KI. ,
, CK, ,

. , FhH
QF
.
FhH I,
L F F
M
,
M

M.
H v
v, FhH K

136

..y
A.
K F C,
M
KC, c
C
Fh MT
M C MO
FA. ,
M
, ?
?
G Fh
v,
J
, F
b c
K i
, Fh H

137

..y
M,
F.
, v Fh
M v
.
M
FJ H.
A
Fh
H FK.
CK M
A F
M.
Fh A
TAv ,
L,
H,
OF

138

..y

.
FF.
,
M M
U. ,
O
vM M

A v.
M
O, Fh
M M
H. ,
R !
Fh F
v M,
F,

139

..y
K ,
A
H
O, Fh MF
F
, O
CK .
M F
P, Fh
H F.
,
G A,
K M

H.
C , M
Fh I HM.
.

140

..y
, J K
, F

A. M
K Fh H
.
, M

FhH F
JM. ,
K C
.
M A,
GI M
, I
C ,
, ,
F, , F
M.

141

..y
, M O
Fh
. F
Q,
FK J M
H.
FhH M H
, F
K
. ,
J,
FJ
M.
MF C,
M Fh C
FM. J
, G ,
G GF

142

..y
M .
MJ
,

. C
M C
,
M
MF
,
,

MA
, F
F.
GJ
A M
O,
KM F ,

143

..y
,
H.
Fh M I
HF.
FA MF
QOI

.
, p .
FM
M p,
GJ .
Fh
H M
AJA.
, M J
Fh A
, FK !

144

..y
J FK,
M
FKw v
A K M
G AJ.

J
M K
AF.
S M ,
G
H .

M? FKw

I I .

H M
.

145

..y
M
FJ
F,
. FK,

, F
H
.

FhP
,
, c
A C
, I

M F
Fh.

146

..y
, Fh
F FK,
FC, C
A?
W ,
H A
?

NJ. I
FhH
MP
H. Fh

A.
C E ,
Fhe
,
MAM.
G M

147

..y
K,

H,
Fh J
M.
FK, Fhe
H H
A. N
M I H,
A FKw
.
H, Fh - FK -
EJ
M
A. F
FhH M
IFIP, F
H H.

148

..y
c
M F.
A Fh
A . . y
KF, .
, C
H v v F
Y T
,
M IA?
FhH .
,
Fh A L ,
S Jv M
,
gv A
vLw F
L .

149

..y

MJ bM
A Fh, A
M
FA. P
, F


MO L
T J C
A.
MI,
M
MF
F Fh A.
, MF
A ANA
,
M F

150

..y
L F
J. AF
v

Fh G F.
F
F
F.
FhH C ,
M K
HM
. H ,
C, LF ,

M. M,
CQ,
J,
Q
K J
M.

151

..y
, FhH
. M
LA , E
,
A M I
L ,
O ,
MF M
.
J, M
C v
F Fh.
,
, i N
C
U
K HF.
GJ,

152

..y
IFIP,
F Fh
F, ,
eF N
F, F
M
.
, GO,
C M O
M A
Fh .
M
AL
.
Fh w
K,
M F O,
CO ,
LJ A
C, TA c

153

..y
F
K, C
M M Fh
i .
M
MM, Fh E
F. FhH
, E F M

PF.
H, E
F FhP
C ,
F , C
F G FC
A,
c ,

F

154

..y
FhH F ,
I H
L H M
A FK ,
i L i

CF
L H MF,
M I P.
Y ,
K
A M K,
FhH
M C
KJ FA.
C C E
, G FhH
HF.

155

..y
CK A
, G
FL
H.
, E


J . M,
, , L, Q
F, WL ()

EP
C U.
,
GM A E

EM.
C M.

156

..y
, FhP
, E
,
F
M,
M, P bM
C .
E F
F A
. I v TQ,
v

q
F
A .
,
.
OA I
AH.

157

..y
1991 FJ, F
F HF AM.
, F
H C
C F E
. F
FK,
F.
F C C
F, Fh
M LFM
AJ.
, FK,
.
, Fh
H, vML
A.
JC ,

158

..y
F
F .
FK,
A ,
MK Fh,
?
Q F K
FK , c
P?
F I
F Khv F
.
TQ, C ,
E , HK

F.
Fh CQJ

159

..y
F,
A F
.
J.
,
F
PJA. FK,
M.
C C ,
E e F
A Fh
A. , E
F .
O H
C A,
FhH F
M P.
, E

160

..y
, c C
F
i, F
K F
, . v. Fh
E ,

Hv ,
?
E L
A, ?

v , Fh
M,

H FK .
, E

161

..y
F M. F
Q J
MF

.
H, AH M.
MM, E
FL Fh
, F
M, ?

E, I F
FJ E
v.
F
AM
, , CK,
, M,
OF

162

..y
F .
, Fh
GJ,
F
P
M.
A, F
A .
, M J
.
, I
HJ, M
, K

FA, FL

AA. H CQ?
F

163

..y
C , Fh
e L .
w
A,
K M,
C F OM
M,
iAM.
F, F F
MO A
HF. N
F JC
, GCO
, ?
C Fh, F
G M,
v v P,
M,

164

..y
C M.
, E
F K,
Fh F,
CQ F
I .
M
F.
E F
E, F
Fh I H.
,
CO
CA HM
Fh
F.
, E
A ,

165

..y
Fh .
?
Fh E F,

F
A.
J F EZ
HFA,
?
E .
HK E
,

A
A.
F,
F. ,
E Fh
F MH

166

..y
A.
, .
E

FI.
M FhH
C.
Fh, E F
.
, M
,
c CQ
P?
E P
KM.
FhH J
HF.
L, L

167

..y
O, HE J
M
I K M
H.
E Fh P
P CM,

KM. CJ,
. KH
M A
F F O
A E .
Q, Fh
O , CQ,
M

.
O, Fh

168

..y
M
FA. F
, ,
F

AFA. ,
Fh
K.
W, CQM
A. ,
F
,
H, FhH
H.
, Fh
M,
H M
O ,

169

..y
C,
J
F J.
wH,
K M?
U C
Fh GKM?
H , Fh
M
M.
H.
, CQ
, A
FhH bM.
A ,
M!

170

..y
,
J
. FhH M
H,
I I .
Fh
MF F
FJ
F.
A , ,
H,
J
FM.
, CQ ,
Fh ,
w.
, E
A

171

..y
, CP

bQ Fh.
M.
M M FhH

, ? Q
CQ? MK
G Fh,
,
FA,
FH
G, Fh
GJ .
E
CQ
M. ,
C

172

..y
, M
M ,
GC FH
M
F.
, F
KF!

173

..y

7
C C
E Fh
F ,
G,
,
, F

F
G
Fh K.

174

..y

.

L
F
A?
O
, FK

Fh H .
, F
?
, Fh C F
E H
M?
F, Fh

P
M,

175

..y
O
A
G,

H.
F E
F
O LM,
Fh K H
J. C
E H
A
I HF.
M I
C.
A , bMFO
CA
eA. YK
,

176

..y
OF E .
FhH L H q M
I F .
E F
F F C F
AJ.
, C FJ
P
F
.
F HF,
YK .
, F
EJ
v AJ
E .

F ,

177

..y
.
M,
CJ
. , FhH
E G F.
,
Fh F I K ,
E F
FJ , HE

F. M


.
, F KhH,
E
HKM. F
OJ FK,
M

178

..y
G? M
H. Q E F
O O
M C
O C.
, Fh MH
MM,
F
H G
M.
, F
H , C
K,
K.
H M,
EJL MA,
M
Fh. E
K F .

179

..y
, E F

M L
F.
F
E ,


.
, K
F
C
, E F
F c

K, ,
?

180

..y
F
PA, c
,
F
,


FA.
H, C

HKM.
, E F J

HF
K
.

.

181

..y
F
, J
M
FJ F.

M, Fh?
M .
,
F LF

Fh PAJ.
FhH F, N

J .
M
M
Fh, M

K,

182

..y
I .

P MK
H.
H, FhH
E
M. Fh
C H,
F C
.
. H,
K ?
M M.
,
GK
.
, E
Fh
HH, F

183

..y

A
M M.
Fh,
E
HM C
HM.
, , E
FI F
M. K,

M Fh.
C, E Fh
,
P F
M,

FH,

184

..y
E
C Fh
K. Fh C
H O,
EJ
A iCM, ,
M

F E
.
, Fh
I K b:
A
,
HF,
H


LF,
F

185

..y
E ,
,
P
!
E FhH
, A
AF
O Q .
C C , C
A,
,
E G
HFLJ
K F
.
, Fh

C AM.
Q, A

186

..y
F
A.
, Fh .
H
A ,
F Q
.
AJ , IIQ!
M H IIQ,
J
C J.
, ,
C FJ
HM.
, Fh
IIQJ
, .
,

187

..y
F Fh
F .
H,
?
, CQ
F
FM .
K v,

.
CP ,
O
W C
Fh. ,
AM
GJ, F
FM
.

188

..y
K v, G
A,
O C A
, F
,
FF A Fh,
F, i
C v A,
F
M
, Fh i
v, M
F
.
CQ
F ?
, F
O C FJ
A L,

189

..y
L ?
P c Fh,
A
. . FhH
c ,
M CQ.
F,
CQ
i
vM F
M Fh.
L M
Q,
C
. LF

.
, ,

190

..y
F

M.
F F
Fh.
? M?
Fh F
FI O,
F
F A.
F
PMF.
, FhH F

C,
C F,

C, G F

191

..y
M.
Fh G
K.
,
H?
?
F
O ?

F
M
G?
F Fh,
J , H
MA L
P .
FhH , P

192

..y
F K. , Fh
J
bQ . ,
MF
K Fh
H.
M K ,
c ,
,
C
,
,

,

H c
, Q
C,

193

..y

I O AO
M, Fh
M. ,

MO O

, F
M
.
, H
G
M
.
, FhH
F
M. ,
,

194

..y
W,
C, EQ M
C A.
M
I, Fh
L M.
C,
, IIQJ L
F K
, I
I MF
A. IN
L
A
AF Fh.
. . y
A
. G,
I F

195

..y
F N,
yQ
M.
O T F
,
K OF,
C F
y.
HO, . .
yQ

M .
Q P
M, T
N F,
yQ
O / G
LM. LF,

GKF.

196

..y
K
,
J H
M F,
y K
C .
E FAFK
MH
C.
, y I
FO F G
.
,


CMM.
P H MK
. , e FhH

197

..y
F.
Fh F
H , E
I HF.
EJ
F
HM.
Fh,
E
H.
C A
OM M
F I
.
C C
IIQ ,
O Fh G
F.

198

..y
K ,
v. H. E, CM,
M
H .

NA A G
Q ,
.
,
J C
, H
Fh J
e .
, I I A
, H
K I
Fh. F
E
v. H. E, . v.

199

..y
C ,

I,
HK
v. H. E
J.
, I
F A,
F F FK
F
F J
A . . y,
H,


P ,
Kv
F
, MF Fh

200

..y
I O :
H
K
A M,


,
,
F .
, MJ
F
M
K Fh.
MO
O
KF,
, F
F.
I.

201

..y
F
F
F,
F
? E MH
F L, F
I?
O C
H, F
F
Kv bQ Fh.
F
CO, !
M F
M. ,
Of.
, E
, Fh,

202

..y
?
E M
.
F,
Fh vI
PJ.
, Q Fh

F
FAM. F,
K
C P MA?
Fh
K .


.

203

..y
K, ?
Fh
?

204

..y

8

F F
P, Fh
H M.
H,
w,
G,

M.

205

..y
,
F P
Fh.
,
GI M,
P .
F, C Fh
vI
K F.
, K FK.
Fh Q K,
FP
M L CF,
F c
LM,
FH M.
,
J I K F

206

..y
J
PHA . . y,
K
, H,
v Fe,
HJFe H
H
, Fh
v
PMM. A
.
F, Fh
,
F . F
E M H
N , vI,
H A, QO
,

207

..y
H H
Fh.
H, Fh
F .

C ,
J ,
A
A,
F ,
O
N
H, K

,
K J.
, J
M Fh,
H G

208

..y
G.
O
, e F
H
K FK
M Fh J
. M
MA W
C FJ
Fh,
O F
, MJ

, F.
F ,
i
A K CP LF
Fh.
A,

209

..y
K FK!
F, Fh
v
M.
Fh y A
F .
vK, g
, ,
, , v
P.
CP H, FhH

P v
M. HO . .
y ,
T. M.
Hw FJJ
PA.

210

..y
1980O FJ,
QJ Fh
PM.
, O
F (vI)
PAJM.
P, CQ, M
O
Fh
.
F O
LM, W:
. v. Fh
PHA.
F
O,
F F
OFM
G Fh.

211

..y
K
FK .
Fh,
K
FK, F c
!

Fh, C
:
y!
, E
HF. C F
F ,
S
A, . . y
P. K,
M L
C.

212

..y
C HK E ,
F K
GJ ,
P C,
, M
O .

Of ,
FK F
.
, E O
O,
Q AHM.
K ,
A
K w A.
,
FK

213

..y
A.

, F
,
O

C,
A H,
A.
H,
L
yQ
M.
,
FK ,

.
IF KT
A

214

..y
. ,
FL
,
FL
FK F
.
M P
,
AA.
,
Q L
M,
F
M FK.
v 15
F, F
O.
GCJ C C
O,

215

..y
, , Q
F , E F

M.
y G,

E
P. A
C, M
K Q .
F,
IN

M . .
y. H,
FK
i L
M.

216

..y
A, - .
. y O
K A
AM. ,
y ,
C
H
MM.
J, O
FF,
M
eO F
.


F ,
y F
J.
M, y

217

..y

.
EJL P
M
,
P A .
,
K F
OAJ, F
C.

E ,

PA ,

,
I A
K
.

218

..y
CO C,
G yQ
CF. ,
HKK
I A

M.
, yQ

M. A
A
O C C
LA.
, C y
C ,
Hv W,
F NJ,
(
)

219

..y
G G .

, F
J M ,

A F,

FK i
,
H
KM
M
.
, M
H
. O
I CQM G
J

220

..y
,
, M
J C MK
M.
, ye
C F
FAM. Q
F
, M
M
, ?
F
J ,
NC M
HM.
J, d,
MP y
M.
J

221

..y
MH.
M P
, . . y
AM.
F

K
F.
O

.
y GF,
w A

J.
, F
J.
,

222

..y
F G
A,
C
. ,
v v
F
O J.
F, ,
C
,
yQ K
. w
A
C O
.
J, CQM
F
G,
F

223

..y
AM A . .
y.
A?
y GC, M
O HR ,
O
A M, A
, H,
M
,
I K ,
C, !
, C C
yQ K
b.
NO
OA, F
U . P, M

224

..y
UF HF
MA .
F ,
n A
C C J UF
I H.
I L H
,
F.
F, . .
yI, E ,
I K
F .
, E F
I, A NO
H . MF
M F
KFM.

225

..y
, I
A F
FI
E . wI A
QK
,
P.
, E
QF A
GJL F, C
M
P.
, M
P , E
F O
UFJ
. ,
L, F
UF C K P

226

..y
M, E F
F
F.
UF O E
,
M yQ
. H,
F
H.
F, E
UF O
HM.
, MI
HKH M
CJ C
.
M K K
CO
F

227

..y

A .
M P ,
. . y -
IN A
EAM.

F A.
,
J F
A.
, y J
F FJ
. L, . M
M
EPJ,
M EJ
v
OAJA.

228

..y
F C

, C
C M . .
y A.
P C
M
y.
H, N,
2005 M K

y A.
A,
FK.
1923
FK, H O
FO I C

229

..y
F. ,

PH .
K L
F , .
. yQ !
F
e O,
CO ,
M A
MMH, yQ
F M.

C MF
F .
, F ,
H,
A

230

..y

A . ,
F
.
O F
CP .
, ,
A,

,
A A
A
M A
H, i
?
,

y
H HM.

231

..y
FK YKv
, C M
CK AC
,

,
HM
, .
C . .
y, C
.
,
FJ w
A F .
C C ,
F
F ,
A
Q

232

..y
H. Y.
M M K
yQ Q ,
F O C
O.
,
O
.
, . . y
v
AJ, E,
E, F

F,
v d

AFM.
b,

233

..y
:
. . KH,
A F A
.
F J,
.

, O F
,
L , FKJ

q.
,
CFJ M I
v . MM
F, F
O,

,

234

..y
C
, E - F
, wA
A ,
Q
G P .
M,
y HF.
G

H.
, H, F
.
CF O
M A ,
CO
bQ A
.

235

..y

O i

AJ . . y.
,
S P

C A.
M
F , YKv
, F L

C, K FJ
H , K Kv
bQM y.
F
F A.
F,

236

..y
G, . . y
F AM.
M - J
GF
M
A, L
FJ A

A.
M C, GI
C
.
L y F
A ,
A, H
.
P
, C
FJ P

237

..y
HAJ.
, H
,
AI ,

F.
MF
M , FL
, F H
M bQ.
MF,
y J

F, M
L EP
y.
MO
AH , y

238

..y
I
M. K
v L ,
LJ L
K H,
FK P.
H, . . y
T .
A,
, C L


CM .
I,
y
I . C
C J yQ
K T. M. Hw
NJ ,

239

..y
w
dR MF L
.
H,
C
HA. ,
GKM.

, K I
F O. H
, I,
L,
AH C
F FJ .
OA
HH, I CQM
H - . . y
A M P

240

..y
E .
,

C
F F A.
F
, yQ
F I C
F. i
F,
A
v. H. E,
, C
, C
L e
A MF
PF y.
, F I K
U ,

241

..y
. yQ
J F
, v. H. E,
v. A
J.
F
H P
A ,
A .

C F
K F.
H, UFJ
K. CYM

, L.
F O
, yQ I
.

242

..y
O
P, y S

GGF. ,
F P

K
IP
GAM.
,
y K
H .
H y
K,
C C
JFK,
FK v
K
H.

243

..y
y P.
G ,
v
S PM,
.
A F,
ye M
, ,
yQ FK
L HM,

,
O M
C,
F
EJ FA
,

244

..y
,
E
HFL AI
y
K
M
y F, M
M. ,
, ,
e
M!

245

..y

9

I CQM
G A
CF A ,
F
.
F FQ
O, I
FO A
C HE

246

..y
.
, G
,
QO
H
F.
F A,
FM


.
E
H

.
H, F

H.

247

..y
, K P
AM.
M P ,
I CQM A
. .
y E
MH. KJ
F
.
Q, i A

PA y.
, F
?

H, F
ye H .
A

248

..y
YJ
M.
A YJ
C . HN HN
A - .
H P
P F.
,
. . yQ
K C
H. F
AI

GHF .
yQ i W,
A J
F Q K
C F K

249

..y
. MF
C C
M K
F!
F PH
:
A YJ (C
, C),
N (F, v. A),
(, )
J (v. H.
E).
A YJ ,
C
F GA.

IP,
A YJ FK
F

250

..y

y GHM.
A F, .
. y A
:
FK .
yQ
HJ,
K, K,
P M. ,

(v. H. E), K
( e),
O ? (v. H.
E, C), N
(. . v,
v) A
H.

251

..y
E
A ,
F F. YK
M ,
FO
v, L EJ
F E .
F, e E
- . . -
E F.
(),
I (,
C), i J
(, Q , C) A
I K U.
, F U
KM,
O y
K C

252

..y
I A.
O
MFA
K.
, F
F A
e ,
M
v
FJ y.
,
A
K.
,
G, , L
, b b FF b A
O ,
, F
I . P I

253

..y

y
I.
, w,

C
M A
. . y,
,
,
M
A
K A
G
,
M F
F
. . yQ
, F,

254

..y
K
GA, , F
M C
A A
F F O,

C,
C A
M yQ F
C .
O
A A
F
C .

(1992, 1993) C

y, 1994
M.

255

..y
K
OA
, yQ
M F.
yQ F F
A
H,
C
M F.
F
(v. H.
E, E ),
CF G J
(F, IIQ)
A
.
C C
GK,
F

256

..y
K G
H: e
I IC!
, E F
T. M. K
F
F
y. N (P
A ),
M O (F,
C), I (v. H.
E) O
, ,
KJ
M M.
M A
F . v. H.
EF M
A PA,

257

..y

, F yQ
i .
O


M.
v
v. . x M . .
yQ .
F A ,
O . y
M GF

: Q E
(), c
H (. . ,
), K
(v. H. E).

258

..y
, C
FJ PM.

GKM,

HM.
M, y
L. w
A,
F F
K !
H M,
I
C
H.
A O
E , P
MA FK,

259

..y
M,
yQ Q
A G .
1994 O yQ
P ,
F A K
, .
F H
L
FJ ,

. LC
,
L , H


.
F,

260

..y
Q Aw
FA PF
. . y.

Q C M
.
Q Aw
, . . y
1998 pv F
G HE
A PF.
A

A. . v.
, ,
O
, A CQM
A.
Q y

261

..y
A : L
E (v. H.
E, F ),
(,
v), N
(v. H. E,
v. A).
,
F, U.
, F
e . .
y. A YJ T
M .
J
v C
M A, ,
L F
F,
L CA C
L ,

262

..y
Q i
A
Q Aw, C
J.
IN PH

AM y,
A P.
, w
hv.

A F,
IN y
. F
, H .

. . y .
E , F,

263

..y
G
F
. . y
A
, CO F
FK.
A F
,
.
. ,
HE
A .
, H v
K
CQ . .
y. L L w
L (v. H. E,
C), L
(v. H. E),

264

..y
, (v.
H. E, H. Y) A
O ,
M I
.
HE J, K
F v xT.
C
FF
.
IN
HEJ

A

.
y
FM, e
- . . y

265

..y
d
H.
F
EP

. . y
F,
.
GJ I FJJ
M y
HM M
H.
, y
P C
HF
. O
, . . y

P, / C

266

..y
H .
CIP,

yQ YK.
L
O
M
P.
K, ,
FJ,
y .
K
A, C
y? A M
.
F
F AM
H.

267

..y

, I
FJJ G , .
. y.
M
C P M,

P
P.
F,
P y F
.
g y

CJ A.
y
H A
H F, A
F g .

268

..y
H
M.
M ,
, C A N
.

F, F
, F
A . . y,
, A
E
C!
1995 12 F, y F .
F b, q
, I A
A.

269

..y
HF O
C Fe
M y MF.
M,
P ,
FKO,
CO O
A.
yQ F
C F
, E
,
O. M
bM N
E , vL J
.
,
HEJ ,

270

..y
J MF
HF . . y.
,
INIP UFJ I
K P .
C O y
P K HE
J,
P.
, H
, .
F PH
: ,
M
(C), J, J (K,
C), C C
(K, v). U
M,
A

271

..y
A HE
C A
.
F HE
I C F.
FO J

O C
F P P
. . y.
F J I
K F O
, PHA
. . y.
F
P,
y UF C
.

272

..y
, F
HK, y
I
.
,
A y
, INL
.
y, UF
C P
I
, .
, UFJ M M
I C
F.
K M
P .
I, QF

273

..y
MF
J A
.
A , UF
O ,
CO F
MF,
K
C
C.
, O,
y O
P.
O UF
F I K M
GFJ.
, y
O
, UFJ PH

274

..y
P F.
F
y H
U M .
, H, . .
y UF
M.
?
M C.

AH,
K
y I C
J.
, H,
C
M!

275

..y

10
W
y M
P
G .
FM
A FF
F .
w, M
F ,
.

276

..y
F ,
S A
U F.
IN K
O
.
E gFJ PM,
F A C

F M
C .
,
F K
M APJ.
M C
F.

F WE A

277

..y

F .
WE, HO
A E
,
IN E K

H.
F,
WEJ EP
MO , KA.
. . y (,
Fh)
C M
FA, P
MA.
,
KA

278

..y
H.
K FhP
PH KA.
Fh ?
F W
, G M
FA
KA, c
O
F

P K
GM. K,
LM
M.
C N,
E

279

..y
i F .

P
C.
-
EA,
Fh C
P
E , C
, , H
EJ
,
KA G,
Fh v E
?
, E .
F

280

..y

H.
C GI,
yQ
M. ,
F , L L
P
HF Q
HI.
, O
K F
F
M
. ,
M.
, KhAM.
, I
, OJ

281

..y
U. . . yQ
IP
GHM.

AL UF
CJ . F
UF
:
W.
F, F
. WM
I .
A L
PH, H W
A.
L G,
v C
, H

282

..y
I A
q, .
, M
h A
, A

F. W

A.
K,
?
. . y
,


A, ?
, h

283

..y
PM, y
, c
L H,


,
y ?
U H
A?
L,
UF h
M,

Fw, y
UFJ L .
,
M K
H. QFML

284

..y
H
HM,
G FL
, Fw
L AM A.
, y UF
K,
F .
,
y
M MM.


H H.
, h E
HL A
, L

F.

285

..y
, M
G AM.
MF
HAM,
W
h
A MA
A.
, y UFJ
PA
M MM.
K, ,
,
L, . .
y, ?
h
F, K,
A L

286

..y

,
F
K. I
WM
.
A
F, . .
y
A.
, P


.
A K
J.
C O, A
H

287

..y
A. hO
M,
L .
, H H
N, F
.
F

,
cF .
.
AM.
NJ, W
J .
I, ,

NO
P . . y,

288

..y
W UF
.
F
.
, y UF
K.
,

,
N H
K M
.
W .
, UF CQM
C F
H M
g CF
.

289

..y
g A ,
I .
,
I ,
A
!
W
F
G,
. ,

A
MK,

yQ F .
yQ Fw,
F A
A
, C

290

..y
A. WM

K A A
F
P.
y vL,
K,
K, A
. O
v,
M
y.
y
FJ.
W , A
F I
M y.
GF, PL
U

291

..y
UF C
WM F.
,
y
MM. MF
O
M F
I .
hv F

WM UF
.
F
.
WM I A
C
G, I
A Q

292

..y
.
I H F
F . .
y,
v .
F UFJ E
AO
v
. A KAM
.

I,
vJ ?
y F
HM?
MF y I
H . WM
, v

293

..y

F .
F . W ,
A
,
yQ E K
.
M L
O. , yQ
T!
WH, v
UF FO
. IN y
J w
HE . (E
E E -
- 1997)
yQ UF

294

..y
A F
O W ,
I K M
. yQ
P Fw
A OM.
UF WM C
L. M
v,
M C UF
y,
A MF
J.
W O P
,
F AH. IM
() y b
L
FF.

295

..y
MO, UF FA
F
W. . . y
F C ,
vJ
QvM,
U
L
I A
P.
WH,
UF New
Age Story Telling F
EJ, C
CM.
, yQ
i L F
O
FA

296

..y
/ F(Default Standard)
PM.
UFJ W
F AH
F, IN
A
. . y.
, E F M
CQ A F,
, v
TQF .
,
AJ,
H
F F
K.
A,
?

297

..y

? . .
y.
,
. y
? C
M
M M .
F G
. I
FA A
H FL,

.
F
M
M EM.

298

..y
, F
A A F
O
.
F
,

A, F
y
H HA,
IH
FK AA O.
, F
F H
M. . . y
J
AM.
A
N

299

..y
i A K
,
H
O OF .
W A I
F IN P.
F y A
, AO
(. . v), L
E CK ?
(K, KE) P
(v. H. E,
H. Y).
A F O
yQ F
I HJ.
M L F, . . y
L v
v I O

300

..y
W .
(1996), H
v
Iv I A
. .
y. C

P - ,
(K, C),
(Q
Aw, ), a
L e ? (W
T), L (Q ,
v).
,
M, H

A
C MH C. ,

301

..y
y FK
F
, K
F.
y ,
CO M
A ,
FK

MM.
JL O

.
, yQ
M p
F P.
, M.
. GF M
K I .

302

..y
p e
EF . . y
I . M
K , F
, M I
H .
,
p H
F
F. ,
H v
A H

F bQ
y.
M, p Q
. P ,
FA

303

..y
AM.
, . . y
I
M .
H UF A
IN P .
F
F P
F.
L P

.
J GI
A K
, C
F . . y.
I M
GJ,

304

..y

MF
. Q , C,
Qv
, C C M
, H
C M A.
C M
, v. H.
E. ,
.
v. H. E
C
C M PA.
,
, UF
A.
I
C M A .

305

..y
M A
I , . .
y M?
C
C
M .
H A
C M .
. . y
.
OA

M. , ,
F C ,
M, , i L
K,
,
GH A K
FM.

306

..y
, H
F
G . ,
F
A , b
KM.

FO
, F J
M
.
. y: CQ

J C?
F
?
F
?
FF

307

..y
A,
?
F
A, . . yQ

!

308

..y

11


y
. ,

KM, FK F
KM.
y Fh MJ
A

309

..y
FL,
.
KJ CF.
,
Q
M
C . .
y. ,
P
E C
.
, , ,
A ,

AM.
M
M i.
M M,

310

..y

,
M F?
C

G . ,
?
?
y, bM
CJ A.
C C
A .
O
N, y
P.
MN ,
H,
S ?

311

..y
S, . . yQ
CQ. FK
vM A,
F
YA i
FHM.
y?
, S i
, M?

AC y,
v ,
F
CH A
,
y M MM.
S M,

312

..y
L

AM
.
J
C F
P y,
, S F
c F ,
K?
F F y
,
, IN ,
!
L, vAF AF
T F
C L
i .

313

..y
M Q, C
LJ

M
bQF .
. y.
F,
Q C G FM
F bQF.
H
H,
yQ
K .
, C , O
P
,
y
. ,
I

314

..y
, K Q
H.
, H,
F C
CQ ,
A Q

K .
y ,

.
w M
H ,
i?
F
K
y,
bM C.

315

..y
, M Q

A. F
A
i OJ
?
yQ FJ
F
H A ,
P ,
LF ,
C, C,
CJ
O.
O F,
, y
P F
FM O
F A.

316

..y
F
A F C,

O F ,
CQ
i
AI.
C F
U ,
Q
H?
KM M
OJA
A?
H,
i F, .
. y P
.

317

..y
y
P A.
FK, C
O,
M F ,
KI
H w.
, i
K, FJ
,
AM
A y.
,
M ,
c y,
vM

i
,

318

..y
H
CJ, y
. MF,


F , P
A , yQ
HA ,
HC C
, M
Q C F
.
Q M,
iM y
I C CO.
I C O
QO ,
, O ,
C .

319

..y
W
M I
i .

A,
IN

MH . . y.
UFJ y F
K IN
, yQ K
CK M
.
P M C
y, M
LF ,
K,
F O
UF , I

320

..y
PM,
p M
, IN
A KO
,

y.
yQ i
J
F.
C
, K,
FF
M.
CP H, M
c .
K F,
A

321

..y
K F F .
K c ,
yQ .

, F
M
K y,

.
,
M,
F
P, P
PH ,
Gurus Of Peace.
L , I
P.
F

322

..y
J
, i
AJ
y.
Gurus Of Peace L
M, . .
y ,
Av H
v L .
v H I K
C y,
J A,
A
I ACO.
, F - Av
FF,
J
L O
E M.

323

..y
F v
L K F,
K K
y, c L
i?
-&&-L ,
L J
v
L ,
F,
HM?
? y ,
FK M,
F ?


v ,

324

..y
A
M
HM.
y L
AM.
GI

y, H
A.
FK F
, H
F O
G A.
y K
M, v H
C . Gurus Of Peace
F C
, v L
M.

325

..y
G K
, . . yQ

FM OA I K
P.
Q
MF A
.
M A,
/
i
C O F
F O.
F, F,
F H C
O
y
.

326

..y
i, yQ
FM
.
IFIP, F
AC, ,
y
A
.
N (2000)
F FF M
.
. . y e
E
A
A.
yQ C,
CO
P,
e M

327

..y
A
. F A,
FO /
C y E
A
.
, PH
J
C ,

y A,
A
K C
A
A .F A. y

328

..y
, C
F
.
O
F F.
M!

329

..y

12
Q ,
M y UF
C P E
. H,
(M)
UFJ OA P .
, ,
N .
UFJ
AJM.

330

..y
E M
A ,
F H.
F , I
K EJ C
.
,
K H
.
MF A, I
CQ CM,
UF A F.
FJ
P E ,
UF ,
EgFJ P
F .
C E , F

331

..y
A UF
. H
J K IN
H .
, bM
H
J, A Q
Q
,
, . . y.
M A, E F
MF
yQ F
O FA.
MF F J C
, (IN
) A .
J, F

332

..y
F
. C
, yQ
,
J A,
H
OJ ,
C F J
.
H J L
, F
M FF
y ,
v L

O ,

A, Q
PF

333

..y
H, y O
M.

M.
K A
F F
H .
, JL
Kx A y
, c
HM
y,
? ?
Iv C.
K
F
C , K ,

334

..y

F y.
, F
M C I
, C.
M A,

C F. y
FF.
M C, y
,
K
F.

A.
, F
H ,
F ,

335

..y

FM.
Q
F G. ,


bQM y.
H, N, E
yQ
.
F, JL

.
E ,

G .
. y.
A JL
,

336

..y
G I

P.
, y E

H.
LM E
.
H, M
L K
P.


P F
y.
, E
FM, F
AM. ,

337

..y
J M.
, A

y I
K .
L H
, H
F H
P.
HO,
gv F
F y. Inside Man
A L F
.
F J y
A ,
F xH
(IN P), ,

338

..y
L F
(IN a).
, y
UF
PAJM.
K M H,
W
UF O EK
AH, G UF
H.
E
K A.
HEJ ,
F
,


K .
yQ I C

339

..y
10 F
G .
F,
O K,
,
O K,
QF
F A .
. y, UF CQM
J,
H

F, H
UF w
FL y
, w
F MA
, , W

340

..y
y F
A F,
K F F
M, UFJ
c
, w
FK O
EK
y w
KFM.
,
,
P bM
GM.
, K M,
w
I HJ,
?
MK K.

341

..y
H N,
A
A. . .
yQ
P.
MM, w - . .
y F, A
I A
y.
w M
, y, c QF
J I K FL,
F
KFA. ,

, QF ,
F

342

..y
y GI .
H vF
A
FJ, w
,
I
HF.
F O,
HE J, UL,
H J

w , G
A
K .
y
. w

F
bQM .

343

..y
w H O
, yQ
O H.

w
FM
F AJ
.
F, IN
yQ
HF.
, , ,
x , ,
,
K y
U.
PH,
y A

344

..y
M P. UFJ
A
I A
,
F
P.
H,
TQ, , , I
O O
W O P.
A ,
y A Q
G A.
, y
G E
F
O
CO A. ,
A

345

..y

.
, 2001
O !
I v ,
MM F,
F ,
, CO
A
v MF
C ,
,
. G
, y

,
K P
P.

346

..y
, F K
I , y
. ,
HE J
P
F .
. y. y

.
FF
K
, HE
C,
National Appeal (C
O International Appeal)
A
F
GH y.
F , y

347

..y
C M
.
, F
H .
, F
F
G .
y
,
HFL C
FJ.
, H
K KF HEJ
y
H. , F
C, T
w F v, ,

PH.

348

..y
,
y
J.
F i
L I
.
,
, K
K KM.
y
A , K
M,
HEJ P K
L i.
y KF O
H.
, FK
C

349

..y
MM.
,
A
y K H.
F, H
!

350

..y

13

K
,
.
, M
.
, c c
GH .
H, AF

351

..y
I
MFA. A
F ,
F ,
A Mv
, , , , ,
H C
.
O I A
C , P .
CQ

,
,

. ,
- C
F .
, Cv
.

352

..y
O HFJ, .
. y UF FA
1
,
C
K FI
H .
C
y,

. F
, K,

H.
O,
A
K M
y. ,

353

..y

, A N
.
,
L A
A
AF. O
HRAM,

AM.
y . ,
K G
K .
,
A

M,
M.

354

..y
M
I C .
yQ
iM
F.
F, AF
I K
F.
, .
F
A ,

F K
PJA.

P H P
.
F,

355

..y
F HEJ
K J
. J
gv.
,

.
, FP
, F
F

C.
M M
, . .
yP ,
gv F p
F J

CK .

356

..y
yQ
,
I HM.
gv

M.
gv , J
K
PA. CQM
K
.

GA,

FI .
y
. H
F C

357

..y
,
J
P
.
H, ,
O A
M .
O

O,
A, A
,
C F
HF M.

.
y F C
I HF. K
F

358

..y
bQM.
M
, PJ
PM, ,
c
,
H,
y P
.
, y P
,
bQA
O
LM.
C , . .
y
gv
O bM AJ

359

..y
. FK,
CO P
F
AM.
A, y Q
F FH
O
C, FL
A
CQ, L M
M
E .
, ,
F OJ ,
y FH
A .
yQ N
,
C

360

..y
.
y P K
M.
,
J A
MFe
AJ .
gv F
,
. P
yQ U
!
, W
, F Happy Endings
K ,
H, ,
CP
gIv .

361

..y
gIv ,
P, P
F .

F y
J.
, y
F H.
,
EK
I HF.
MF y F
I K , F
,
gv

. ,
A

362

..y
C MH,
C .
gv 2002
P. K

P, I K
P .
, F O
C . . yQ

. A
I,
,


K y.
, gvH
y UF, I

363

..y
FA A,
O

CO A.


F MF.
, O A
F,
A J
y MM. MF
, ,
N , F
O,
A ,

M ,
J,

i!

364

..y
J, y
O
, Warriers Of Heaver And Earth.
Y NJ K
.
Warriers Of Heaver And Earth
, Y
K P
G K
. . y. F
E A

.
, . . .
A F The
Lord Of The Rings L

. . y A.

365

..y
2006 M P
M
M.
yQ
M,
A
,
A? L
(Elizabeth: The Golden Age)
.
. y.
,
v A

EP. 2007
O.
FM yQ
A

366

..y
H,
O C K M
PM.
M
.
A M, C
P A
, y I K
.
M
M F
.
M ,
v
!

367

..y

14
JF
2008. . . y
F
.
y
F.
, M
M.

A

368

..y
C .
F, y
J . HJ,
A F
, , Q J.
Q J
F HEJ
A F
A. .
. y
M.
Q JL J ,
y F
KM.
FK , F
,
K
K F

369

..y
?
CP CH, y
. Q
JL P
M
F.
, F . v
IL A
v FP,
F
A P
MK F FJ Q
J.
, y
FF M.
C M F
H.

370

..y
MF y
, Q Je
H .
J A
GJ,

I C.
I. y
FM N
F ,
, K,

M.
F H
F, IR,
CQK
, y
i M
F.

371

..y
, F
y AJ i,
M FKJ
MNF. PJA
AA
F, y
M
A.
, y O
,
AH,
M.
O
A
R M F
AM.
Q JL
y ,
O

372

..y
.
A
()
.
, y
, HE
A
e K
. O,
O Khv F
O,
N ye M.
H A
, y F
FF N.
A PH
,
O OM,
J A

373

..y
K .
F, C
C PJ .
H F
,
C
M
. LF H,
O
M
C.
, J
CA F ,
, A

A.
A,

,

374

..y
C ,
M,
F MK
FA.
,
,
C,

y F,
CJ L
M?
yQ
OA. F
C
O

FA,
KT
, C

375

..y
F
.
F
F,
F
C
?
, H
M!
F.
yQ
A.
,
F A, / C
J EP
, N
GO C
A y.

376

..y
AH,
H
AM.
MF, y
YQ - Q
A. A
M, H

M, F C
FA.
P, F
PF y
F.
F P
F O

FA
y.

377

..y
F O,
y
FA A O
M H A,
FA PF
, AO E
I I F. F
O

F.
y F M F
A
,
MF

AA.

P MA.
M, y

378

..y
P
, F
M
MA
.
A ,
/ A G
FL
A HJ,

,
F
MM H
P M.
y
P HE
O
: w dv, e,
Qv, F, KE,
, w , T. M. Hw

379

..y
, v, Q Aw,
G, . v. , ,
CJ, , L, Q
, , w, M,
v, v v,
C C, Q ,
.
M, A
A. K,
, , IIQ,
Q , ,
, F ,
M C, O
IN
O
y .
, IN,
UFJ A,
A

380

..y
O K , y
J K v
.
O
P M.
y A
, A I,

A. FL

MF.
,
K
M P
. . y.
AJ I
.
,

381

..y
v
K
y. MM, . .
y J W
J
P.
, G A
(F). y
P H I
K P A,
KE!
, C
GCO ,
y
FJ
P ,
IN UFJ H
A: w
CJ!

382

..y

A .
F, I O
P
P
G PJA,
MH
MM
H
P G
A
y
.
, ye
A:
PA
N , C O
I K
HFMA.

383

..y

A.
A I
y ?
M .
. y K F
M.
I F O
M K K
y
G .
, O
FJ A, I
O K I

A FA
.
.
A,

384

..y
M.
Q JL v
IL FH ?
Q JL I
L A, . . y
P P J
HM,
y
A,
M.
C, K
F .
,
.
v IL F
, HE
. K
F ,

385

..y
FFK
C GCJ
A,
M K F L
JMA.
, G ,
FFL,
GCJ A
M F
F. , K

JA , F
F FA
GC K
, h
MA.
hv
MKA.
,

386

..y
H
HA.
,
M F
K? F M
,
MKA v
IL.
Mv v F Q & A A
L
,
H F
F .
F H
M.
Q
J MK,
. . y

387

..y
v H.
A
F ,
O

P.
c
?
y.
, Q J.
, y
.
J, Q
JL F N y
I M. v
IL
M.

388

..y
, y
J ?
N .
GJ
GKM, Q JL
A
y.
v IL F,
w F I C
. L
A J
, C C
C H,
J

FJ P.
, F
F, y

389

..y
M
J. A

F
, F F,
F
.
, F A
, HE

F
y.

Q J
J H.
Q J
F
P
O .

390

..y
yQ
FA
Q.
J
M,
Q
y.
F
JN C H,
y A .

Q J v
IL , HE
F
.
y ,
F
M.
Q M.

391

..y
2008 v 30 F,
F MM v
IL
FJ. M
O ,
A K M
GF.
N, M
F
MM v IL
FJ. ,
P
A.
F M
,
FJ O I
C v IL
. F

392

..y
O O
CO
F FK.
N, v
IL K FO
O. HKw
F ,
K C .
, F
EgFJ PM,
MO
I
A.
, Q A
M
C
G b
AM.

393

..y
A ,
v IL F
J , ,
GH A,
A F, Q J
CFJ
M,
H
.
Feel Good
HF .
L K, H
vFL, A
v IL
FJ O
.
M K.
F HEJ
, O

394

..y
, N O
M F
HA. H,
e ?
v IL
P.
F
F
FK C,
G P,
F A
H. v IL
F CA?
F
CF A?
A M, M
.
M,
MO ,

395

..y
F
H. , v
IL FM
OAJM.
v IL
C F
,
I
HJ,
G
F F

H.
, FA
I A O

M v IL
K. ,
HKO:

396

..y
C , C , C
F, C .
MM, C
J F eM
M. , . .
y M
M,
F A
.
, y
M A
M eO
AM.
v IL
, , C
H.
2009 K 11 F,
M PM.

397

..y
K
HKO v IL
P .
. . y AA
K .

F
.
M F
O, FM
y M
H, F,
EK,
A, F H,
CF
.
GM, yQ
F

398

..y
, v
A,
KMF.
,
A British
Academy Of Film And Television Arts
M PM.
v IL C
M .
. y.
, . .
y v A
A M
bM. IIP,
F
y H
H.
v M

399

..y
K O,
v IL
K P. F
. . y:
C
C &-
C &- ,
C ,
N F CO
yQ F
F L.
FO
v, yQ
M A
FH v
M.
, 2009 HK 22 F
G. C ,

400

..y
C ( )
v M
. . y.
v IL G
yQ F
. F
M C ,
HE F
FA.
,
v F .
, y
A v
M,

.
F FF,
,

401

..y


, P,
MP
MF F


P,
FA!
A, F L
yQ P I
A.
F H, G
J
, I F
J
, FJ
GF,
h G,
P,

402

..y
FL C
P, F
N ,
M
,
F
K P,
F NM
F
EK,
J M
MF CF P
... MO y
F FO
HFGF A.
yQ P, A
GJ A
F
A.
v

403

..y
M F
A I K ,
!
v IL , Feel
Good Story Of The Decade
. , .
. yQ
!

404