Anda di halaman 1dari 9

Isi Kandungan................................................................................................................................1 Soalan 2 Pemakanan sihat ........................................................................................................2 Pengenalan......................................................................................................................................3 Bahagian 1......................................................................................................................................5 Bahagian 2......................................................................................................................................8 Bahagian 3....................................................................................................................................14 Penerokaan Lanjutan..................................................................................................................

.19 Kesimpulan...................................................................................................................................24 Refleksi..........................................................................................................................................26 Referens.........................................................................................................................................28

DAPATAN KAJIAN Kami pelajar yang mengambil Matematik Tambahan perlu menjalankan kerja projek Matematik Tambahan Tingkatan 5

Melalui kajian ini, kami dapat 1. Menikmati persekitaran bilik darjah yang mencabar, menarik, bermakna meningkatkankemahiran pemikiran. 2. Mengaplikasikan pengetahuan matematik yang dipelajari semasa di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian. 3. Meningkatkan komunikasi, mencipta persekitaran yang kreatif dan ritis 4. Meningatkan minat terhadap pengetahuan matematik dan mempraktikkannya dengan carayang betul 5. Mempersiapkan diri dengan pengetahuan matematik demi menghadapi alam pekerjaan kelak 6. Sedar bahawa matematik adalah satu alat yang penting dan berkuasa dalam menyelesaikanmasalah kehidupan sebenar dan seterusnya membangunkan sikap yang positif terhadap 7. Melatih diri kita bukan sahaja untuk menjadi pelajar yang bebas tetapi juga untuk bekerjasama, dan untuk berkongsi pengetahuan dalam persekitaran yang bermanfaat dan sihat 8.Menggunakan teknologi khususnya ICT yang sesuai dan berkesan 9. Melatih diri untuk menghargai nilai-nilai intrinsik matematik dan menjadi lebih kreatif daninovatif 10. Menyedari kepentingan dan keindahan matematik

PENGENALAN Diet yang sihat merupakan salah satu perkara yang membantu mengekalkan ataumemperbaiki tahap kesihatan am. Ia adalah penting untuk mengurangkan risikokesihatan yang kronik, seperti obesiti, penyakit jantung, kencing manis,darah tinggi, dan kanser. Diet yang sihat melibatkan jumlah yang sesuai memakansemua nutrien penting dan jumlah air yang mencukupi. Nutrien boleh diperolehidaripada makanan yang berlainan, jadi terdapat pelbagai diet yang boleh dianggapsihat.Diet yang sihat perlu mempunyai keseimbangan makronutrien (lemak, protein, dankarbohidrat), kalori untuk menyokong keperluan tenaga, dan mikronutrien untukmemenuhi keperluan bagi pemakanan manusia tanpa mendorong ketoksikan ataupertambahan berat badan yang berlebihan daripada jumlah pengambilan makananyang berlebihan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) membuat 5 cadangan berkenaan kepadakedua-dua populasi dan individu: Cuba untuk membakar tenaga seberapa banyakyang anda makan, dan cuba untuk makan sebagai tenaga banyak seperti andamembakar, sebagai berat badan yang sihat mengimbangi antara kedua-dua. Ia juga meningkatkan penggunaan tumbuh-tumbuhan menghasilkan makanan,terutamanya buah-buahan, sayur-sayuran, kekacang, bijirin penuh dan kekacang. Kemudian, hadkan pengambilan lemak dan minyak, dan elakkan lemak tepu, yangmenjadi pepejal pada suhu bilik seperti minyak kelapa dan semua produk haiwantermasuk pada dasarnya daging, tenusu dan telur. Lebih baik sekiranya kitamengambil lemak tidak tepu, yang kekal dalam keadaan cecair pada suhu bilik ,dan yang boleh didapati dalam minyak tumbuhan dan makanan tertentu..Hapuskan asid trans-lemak dan hadkan pengambilan gula . Akhir sekali, hadkanpenggunaan garam / natrium dari semua sumber dan pastikan bahawa garamyang diambil telah teroksida.

BAHAGIAN 1 Jika anda perhatikan pelajar-pelajar dalam kelas anda, anda akanmendapati mereka berbeza dari segi ketinggian, jisim badan, saiz kasut dansebagainya. Anda mungkin mengangarkan kebanyakan mereka beradadalam lingkungan min jisim. Dengan mentafsir data statisti yang terkumpul,kita dapat memperoleh beberapa maklumat yang dapat membantumelaksanakan sesatu tindakan Sehubungan dengan itu, bincangkan secara ringkas (i) sejarah berkaitan statistik Jawapan :

Statistik ialah kajian koleksi, organisasi, analisis, dan interpretasi data. Iamerangkumi semua aspek ini, termasuk perancangan pengumpulan datadari segi reka bentuk tinjauan dan eksperimen.Perkataan statistik, apabila merujuk kepada disiplin saintifik, adalahdalam bentuk tunggal, seperti kata-kata "Statistik adalah seni." Ini tidakpatut dikelirukan dengan perkataan statistik, merujuk kepada kuantiti(seperti min atau median) yang dikira dari set data, yang majmuk adalahstatistik ("statistik ini seolah-olah salah" atau "statistik ini mengelirukan").Penulisan pertama mengenai statistik didapati dalam buku abad ke-9 yangbertajuk: "Manuskrip Dalam mentafsirkan Mesej kriptografi", yang ditulisoleh Al-Kindi (801-873 CE). Di dalam bukunya, Al-Kindi memberikanpenerangan terperinci tentang bagaimana untuk menggunakan statistik dananalisis frekuensi untuk mentafsirkan mesej sulit, ini adalah lahir daripadakedua-dua statistik dan pembacaan sandi, mengikut Ibrahim Al-Kadi. [10][11]Sesetengah ulama menentukan asal usul statistik 1663, dengan penerbitanPemerhatian Asli dan Politik apabila Bil Kematian oleh John Graunt. Aplikasiawal pemikiran statistik berkisar keperluan negeri kepada tentang polisiasas berdasarkan data demografi dan ekonomi, oleh stat-etimologi. Skopdisiplin statistik diperluas di awal abad ke-19 termasuk pengumpulan dananalisis data secara umum. Hari ini, statistik banyak digunakan dalamkerajaan, perniagaan, dan sains semula jadi dan sosial.Asas matematik yang telah dibentangkan di dalam abad ke-17 denganperkembangan teori kebarangkalian oleh Blaise Pascal dan Pierre deFermat. Teori kebarangkalian timbul daripada kajian judi. Kaedah kuasa duaterkecil pertama kali diterangkan oleh Carl Friedrich Gauss sekitar 1794.Penggunaan komputer moden telah mempercepatkan pengiraan statistikbesar-besaran, dan juga telah membuat kaedah baru yang mungkin tidakpraktikal untuk dilaksanakan secara manual

(ii) aplikasi statistik dalam kehidupan seharian Jawapan: Salah satu aplikasi statistik dalam kehidupan seharian adalah dalam ujiankualiti. Statistik boleh membentuk alat asas utama dalam perniagaan danpembuatan . Ia digunakan untuk memahami ukuran kebolehubahan sistem,proses kawalan atau meringkaskan data, dan membuat keputusan yangberpandukan data.Dalam peranan ini, ia adalah kunci, dan mungkin satu-satunya kunci yang dipercayai.Sebagai contoh, syarikat-syarikat membuat beribu-ribu produk setiap haridan setiap syarikat mesti memastikan bahawa item yang mempunyai kualitiyang baik dijual. Tetapi syarikat tidak boleh menguji setiap perkara dansetiap yang dihantarkan kepada anda, pengguna . Jadi syarikatmenggunakan statistik untuk menguji hanya beberapa, yang dipanggilsampel, apa yang mereka buat. Jika sampel melalui ujian kualiti, makasyarikat itu menganggap bahawa semua perkaraperkara yang dibuatdalam kumpulan, yang dikenali sebagai satu kelompok, adalah produk yangbaik akan dijual kepada konsumer

Bahagian 2 Kementerian Kesihatan Malaysia telah melakukan banyak kajian tentang kesan makanan yangdijual di kantin sekolah terhadap pelajar. Sebagai tanda sokongan terhadap usaha kerajaan bagimengatasi masalah yang dihadapi, anda dikehendaki menjalankan satu projek yang berkaitan.Anda dikehendaki mendapatkan daa tentang jisim badan dan tinggi 100 orang pelajar tertentudalam tingkaan tertentu di sekolah anda. Berdasarkan data tersebut,lengkapkan jadual kekerapan yang berikut