Anda di halaman 1dari 4

Semester

Nilai Minggu 1 Kepercayaan Kepada Tuhan (3jam) 1 Kepercayaan Kepada Tuhan

Tajuk

Objektif Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1.1.1 Menyatakan pelbagai perayaan di Malaysia 1.1. Menceritakan pelbagai perayaan yang disambut !leh "arga sek!lah. Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1.1.3 Menyenaraikan cara mengh!rmati disambut !leh "arga sek!lah. perayaan yang

1.1.# Menyedari kepentingan mengh!rmati perayaan yang disambut !leh "arga sek!lah. 3 1 Kepercayaan Kepada Tuhan . %aik &ati Pada akhir pembelajaran, murid dapat: 1.1.$ Mengamalkan sikap mengh!rmati disambut !leh "arga sek!lah. Pada akhir pembelajaran, murid dapat: #

kepelbagaian

perayaan

yang

.1.1 Menyatakan cara membantu "arga sek!lah .1. Menyenaraikan kepentingan membantu "arga sek!lah Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

. %aik &ati . %aik &ati

.1.3 Menceritakan perasaan setelah membantu "arga sek!lah Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

.1.# Mengamalkan sikap saling membantu dalam kalangan "arga sek!lah. Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

'

3 %ertanggungja"ab

3.1.1 Menyatakan tanggungja"ab di sek!lah 3.1. Menyenaraikan cara melaksanakan tanggungja"ab di sek!lah.

()M)(T)*

M+,--. 4

,+/0+ 11. Kerajinan

T01.K

2%1)KT+3 Pada akhir pembelajaran, murid dapat : 11.1.1 Menyatakan cara bersikap rajin di sek!lah 11.1. Menyenaraikan kepentingan bersikap rajin di sek!lah Pada akhir pembelajaran, murid dapat : 11.1. Menyenaraikan kepentingan bersikap rajin di sek!lah

11. Kerajinan 5

11. Kerajinan 36

Pada akhir pembelajaran, murid dapat : 11.1.3 Menceritakan perasaan apabila bersikap rajin di sek!lah

11. Kerajinan 31

Pada akhir pembelajaran, murid dapat : 11.1.# Mempraktikkan sikap rajin di sek!lah

3 33 1 Kerjasama

7.T+ &0*+ *080 Pada akhir pembelajaran, murid dapat : 1 .1.1 Menyenaraikan akti9iti yang dilakukan bersama: sama di sek!lah 1 .1. Menceritakan kebaikan bekerjasama di sek!lah

Pada akhir pembelajaran, murid dapat : 3# 1 Kerjasama 1 .1. 3$ 1 Kerjasama 1 .1.3 Menyatakan perasaan apabila bekerjasama di sek!lah 3' 1 Kerjasama Pada akhir pembelajaran, murid dapat : 1 .1.# Melaksanakan akti9iti bersama di sek!lah untuk kebaikan bersama. 3; 13 Kesederhanaan Pada akhir pembelajaran, murid dapat : 13.1.1 Menyatakan perlakuan sederhana di sek!lah 13.1. Menyenaraikan kebaikan bersikap sederhana di sek!lah 34 13 Kesederhanaan Pada akhir pembelajaran, murid dapat : 13.1.3 Menyedari kepentingan bersikap sederhana di sek!lah Menceritakan kebaikan bekerjasama di sek!lah Pada akhir pembelajaran, murid dapat :

Pada akhir pembelajaran, murid dapat : 35 13 Kesederhanaan 1# T!leransi 13.1.# Mempraktikkan sikap sederhana di sek!lah Pada akhir pembelajaran, murid dapat : 1#.1.1 Menyatakan sikap t!leransi sesana "arga sek!lah 1#.1. Menyenaraikan kebaikan bersikap t!leransi sesamea "arga sek!lah

#6

Pada akhir pembelajaran, murid dapat : #1 1# T!leransi 1#.1.3 Menceritakan perasaan apabila bersikap t!leransi sesame "arga sek!lah 1#.1.# Menunjukkan sikap t!leransi sesame "arga sek!lah # PK(*