Anda di halaman 1dari 11

Mengkaji dan Menganalisis Semantik dan Sejarah

Definisi semantik menurut beberapa sarjana.

Ogden dan Richards (1923)


Konsep

Bentuk/Simbol

Rujukan

De Saussure
Tanda

(buku)

Signified (makna)

Singnifier (bunyi) b,u,k,u

Teori Tekanan Sosial

Teori Isyarat

Teori Onomatopeia

Teori Semantik

Teori Ding Dong

Teori Seruan

Teori Tekanan Sosial (Adam Smith)


Bunyi yang berbeza dicipta berdasarkan pengalaman yang berbeza. Semakin banyak bunyi atau tanda digunakan dan difahami, manusia dapat berhubungdengan lebih mudah. Contoh : penggunaan bunyi buluh yang diketuk menghasilkan bunyi tok-tok-tok - Jika buluh diketuk 10 kali ada orang sakit - Jika buluh diketuk panjang sedikit ada orang kampung meninggal

Teori Onomatopeia (J.G. Herder)


Penamaan sesuatu rujukan (benda) disesuaikan dengan bunyi yang dihasilkan oleh rujukan tersebut. Manusia meniru bunyi haiwan atau alam, adakalanya disesuaikan untuk mudah dibunyikan. Contoh : - cak-cak ditambah ci menjadi cicak. - sir ditambah de menjadi desir . - kerik-kerik ditambah dengan ceng menjadi cengkerik.

Teori Seruan
Apabila sesorang kehairanan keluarlah bunyi [o], berasa sakit [uh], melihat sesuatu yang jijik [i]. Bunyi seperti ini disebut seruan. Contoh : Aduh, sakitnya kepalaku ini!

Teori Ding Dong


Bunyi daripada benda pengwujudan luaran, bunyi daripada manusia pengwujudan dalaman. Muller mengatakan apabila bunyi luaran diganti oleh bunyi dalaman terbentuklah akar bahasa. Contoh : Bunyi goooooong ditiru oleh manusia apabila sejenis logam diketuk dan menghasilkan bunyi tersebut alat tersebut dinamakan gong.

Teori Isyarat
1. Gerakan mimetik gambaran wajah untuk menyatakan emosi dan perasaan. 2. Gerakan pantomimik gambaran gerak tubuh untuk menyatakan sesuatu gagasan. 3. Gerakan artikulatoris gerak mulut untuk hasilkan ujaran. Ketiga-tiga gerakan sering digunakan manusia. Namun, gerakan artikulatoris ialah gerakan paling lengkap digunakan semasa berkomunikasi. Dalam keadaaan tertentu, ketiga-tiga gerakan digunakan serentak.

Sejarah Semantik
Sebelum tahun 1930 Selepas tahun 1930 Kajian semantik memberi fokus kepada aspek kajian tradisional iaitu perubahan makna.

Perubahan telah berlaku. Semantik sudah mula melihat masalah deskriptif dan struktur dalam semantik (Ullmann, 1996) Telah muncul tulisan Gustaf Stren Meaning and Change of Meaning with Special Reference to English Language Ia membawa trend baharu dalam bidang semantik.

Tahun 1931

Menurut Ullmann (1996), kajian semantik selepas tahun 1950 tidak lagi memberi perhatian terhadap perubahan makna dan sebab-sebabnya. Sebaliknya kajian mula beralih kepada aspek dalaman tentang perbendaharaan kata dan juga daripada prinsip umum kepada kajian bahasa yang tertentu.