Anda di halaman 1dari 14

SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH PUTRAJAYA RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4/2013

MINGGU

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN 1.1.1

STANDARD PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

Minggu 1 (2 & 3 Januari 2014)

TAJUK 1: MARI BELAJAR SEJARAH

1.1 Mengetahui dan memahami pengertian sejarah.

Menyatakan pengertian sejarah dan sumber sejarah K 1.1.8 Menyatakan kehidupan masyarakat masa lalu dan kesinambungannya dengan masa kini

1.1.2

Mengenal pasti konsep masa silam dan ruang berdasarkan garis masa dan kronologi. K.1.1.7 Menyatakan kepentingan pengurusan masa dalam kehidupan seharian.

1.1.3

Mengenal pasti peristiwa sejarah mengikut garis masa. K 1.1.8 Menyatakan kehidupan masyarakat masa lalu dan kesinambungannya dengan masa kini
Minggu 2 (6 - 10 Januari 2014)

TAJUK 1: MARI BELAJAR SEJARAH

1.1 Mengetahui dan memahami pengertian sejarah.

1.1.3

Mengenal pasti peristiwa sejarah mengikut garis masa. K 1.1.8 Menyatakan kehidupan masyarakat masa lalu dan kesinambungannya dengan masa kini

SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH PUTRAJAYA RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4/2013

MINGGU

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1.1.4 Menyatakan tinggalan sejarah yang terdapat di muzium dan tempat bersejarah K.1.1.9 Menjelaskan kepentingan menghargai warisan bangsa bagi melahirkan jati diri 1.1.4 Menyatakan tinggalan sejarah yang terdapat di muzium dan tempat bersejarah K.1.1.9 Menjelaskan kepentingan menghargai warisan bangsa bagi melahirkan jati diri 1.1.6 Menyatakan kepentingan sejarah dalam kehidupan K.1.1.9 Menjelaskan kepentingan menghargai warisan bangsa bagi melahirkan jati diri 1.2.1 Menyatakan biodata diri.

CADANGAN AKTIVITI

Minggu 3 (13 - 17 Januari 2014)

TAJUK 1: MARI BELAJAR SEJARAH

1.1 Mengetahui dan memahami pengertian sejarah.

Minggu 4 (20 - 24 Januari 2014)

TAJUK 1: MARI BELAJAR SEJARAH

1.1 Mengetahui dan memahami pengertian sejarah. 1.2 Mengetahui dan memahami diri dan keluarga.

Minggu 5 (27 & 31 Januari 2014)

TAJUK 1: MARI BELAJAR SEJARAH

1.2 Mengetahui dan memahami diri dan keluarga.

1.2.2 Mengenal pasti salasilah keluarga. K1.2.7 Menyatakan adab yang perlu diamalkan dalam sesebuah keluarga. 1.2.2 Mengenal pasti salasilah keluarga. K1.2.7 Menyatakan adab yang perlu diamalkan dalam sesebuah keluarga.

SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH PUTRAJAYA RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4/2013

MINGGU

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.3 Menyatakan pengertian keluarga asas. K1.2.7 Menyatakan adab yang perlu diamalkan dalam sesebuah keluarga. 1.2.4 Mengenal pasti panggilan anggota keluarga. K1.2.8 Menyatakan kepentingan penggunaan panggilan dalam institusi keluarga. 1.2.5 Menjelaskan perkembangan diri dan keluarga mengikut garis masa. K1.2.9 Menyatakan keistimewaan mewujudkan sebuah keluarga 1.2.6 Menyatakan peristiwa bersejarah dalam keluarga 1.3.1 Menyatakan nama dan alamat sekolah dengan lengkap. K1.3.7 Menjelaskan tanggungjawab diri sebagai warga sekolah. 1.3.2 Mengenal pasti lokasi sekolah. K1.3.8 Mengenal pasti usaha-usaha untuk mengekalkan kebersihan dan keindahan sekolah.

CADANGAN AKTIVITI

Minggu 6 (3 - 7 Februari 2014)

TAJUK 1: MARI BELAJAR SEJARAH

1.2 Mengetahui dan memahami diri dan keluarga.

Minggu 7 (10 - 14 Februari 2014)

TAJUK 1: MARI BELAJAR SEJARAH

1.2 Mengetahui dan memahami diri dan keluarga.

Minggu 8 (17 - 21 Februari 2014)

TAJUK 1: MARI BELAJAR SEJARAH

1.3 Mengetahui dan memahami sejarah sekolah.

SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH PUTRAJAYA RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4/2013

MINGGU

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.3 Menceritakan sejarah penubuhan sekolah. K1.3.9 Menyatakan sekolah sebagai sesebuah institusi pendidikan yang perlu dibanggakan.

CADANGAN AKTIVITI

Minggu 9 (24 - 28 Februari 2014)

TAJUK 1: MARI BELAJAR SEJARAH

1.3 Mengetahui dan memahami sejarah sekolah.

1.3.4 Menyatakan cogan kata, visi dan misi sekolah. K1.3.7 Menjelaskan tanggungjawab diri sebagai warga sekolah.

Minggu 10 (3 - 7 Mac 2014)

TAJUK 1: MARI BELAJAR SEJARAH

1.3 Mengetahui dan memahami sejarah sekolah.

1.3.5 Menyatakan maksud warna dan simbol pada lencana dan bendera sekolah.

1.3.5 Menyatakan maksud warna dan simbol pada lencana dan bendera sekolah.

UJIAN BULANAN 1 Minggu 11 (10 - 14 Mac 2014)

SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH PUTRAJAYA RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4/2013

MINGGU

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mengetahui dan memahami sejarah sekolah.

STANDARD PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

Minggu 12 (17 - 21 Mac 2014)

TAJUK 1: MARI BELAJAR SEJARAH

1.3.6 Menyatakan struktur organisasi pentadbiran sekolah. K1.3.7 Menjelaskan tanggungjawab diri sebagai warga sekolah.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (22 30 MAC 2014)

Minggu 13 (31 Mac 4 April 2014)

TAJUK 1: MARI BELAJAR SEJARAH

1.4 Mengetahui dan memahami perihal kawasan tempat tinggal murid.

1.4.1 Menyatakan alamat tempat tinggal dengan lengkap. K1.4.7 Menyatakan tanggungjawab menjaga kemudahan awam di kawasan setempat. 1.4.2 Menyatakan lokasi tempat tinggal K1.4.8 Menyatakan kepentingan mengindahkan persekitaran tempat tinggal. 1.4.3 Menyatakan latar belakang tempat tinggal. K1.4.9 Menyatakan sejarah tempat tinggal sebagai perkara yang perlu dihargai. 1.4.4 Menyatakan bentuk muka bumi kawasan tempat tinggal.

Minggu 14 (7 - 11 April 2014)

TAJUK 1: MARI BELAJAR SEJARAH

1.4 Mengetahui dan memahami perihal kawasan tempat tinggal murid.

SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH PUTRAJAYA RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4/2013

MINGGU

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN 1.4 Mengetahui dan memahami perihal kawasan tempat tinggal murid.

STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.5 Menyatakan keistimewaan kawasan setempat. K1.4.8 Menyatakan kepentingan mengindahkan persekitaran tempat tinggal. 1.4.6 Menjelaskan tokoh kebanggaan setempat 2.1.1 Menyatakan maksud Zaman Air Batu K2.1.6 Menyatakan kepentingan menghargai masa yang mempengaruhi kehidupan harian 2.1.1 Menyatakan maksud Zaman Air Batu K2.1.6 Menyatakan kepentingan menghargai masa yang mempengaruhi kehidupan harian 2.1.2 Menyatakan perubahan yang berlaku pada Zaman Air Batu. K2.1.5 Menyatakan sikap yang perlu diamalkan dalam menjaga alam sekitar. 2.1.3 Menamakan benua dan lautan di dunia selepas pencairan air batu. K2.1.4 Menyatakan keperluan menghargai alam sekitar

CADANGAN AKTIVITI

Minggu 15 (14 18 April 2014)

TAJUK 1: MARI BELAJAR SEJARAH

Minggu 16 (21 25 April 2014)

TAJUK 2: ZAMAN AIR BATU

2.1 Mengetahui dan memahami Zaman Air Batu

Minggu 17 (28 Apr - 2 Mei 2014) 1 Mei Cuti Hari Pekerja

TAJUK 2: ZAMAN AIR BATU

2.1 Mengetahui dan memahami Zaman Air Batu

SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH PUTRAJAYA RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4/2013

MINGGU

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 3.1.1 Menyatakan maksud prasejarah. K3.1.6 Menyatakan kepentingan menghargai tinggalan sejarah. 3.1.2 Menyatakan lokasi prasejarah K3.1.6 Menyatakan kepentingan menghargai tinggalan sejarah.

CADANGAN AKTIVITI

Minggu 18 (5 9 Mei 2014)

TAJUK 3: ZAMAN PRASEJARAH

3.1 Mengetahui dan memahami kehidupan manusia prasejarah.

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN Minggu 19 (12 16 Mei 2014)

3.1.2 Menyatakan lokasi prasejarah K3.1.6 Menyatakan kepentingan menghargai tinggalan sejarah.
Minggu 20 (19 23 Mei 2014)

TAJUK 3: ZAMAN PRASEJARAH

3.1 Mengetahui dan memahami kehidupan manusia prasejarah. 3.1.3 Menyatakan kegiatan masyarakat prasejarah K3.1.8 Menyatakan sikap manusia prasejarah yang boleh dicontohi.

SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH PUTRAJAYA RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4/2013

MINGGU

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 3.1.3 Menyatakan kegiatan masyarakat prasejarah K3.1.8 Menyatakan sikap manusia prasejarah yang boleh dicontohi. 3.1.4

CADANGAN AKTIVITI

Minggu 21 (26 & 27 Mei 2014)

TAJUK 3: ZAMAN PRASEJARAH

3.1 Mengetahui dan memahami kehidupan manusia prasejarah.

Mengenal pasti alatan dan kegunaannya dalam masyarakat prasejarah K3.1.7 Menyatakan persediaan untuk menghadapi perubahan persekitaran. 3.1.5 Menyatakan kepercayaan manusia prasejarah. K3.1.8 Menyatakan sikap manusia prasejarah yang boleh dicontohi.

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (28 MEI 15 JUN 2014)

Minggu 22 (16 20 Jun 2014)

TAJUK 4: KERAJAAN MELAYU AWAL

4.1 Mengetahui dan memahami kedudukan kerajaankerajaan Melayu awal

4.1.1 Menamakan kerajaan-kerajaan Melayu K4.1.5 Menyatakan keistimewaan kerajaankerajaan Melayu awal. 4.1.2 Mengenal pasti lokasi kerajaan-kerajaan Melayu awal pada peta Malaysia. K4.1.5 Menyatakan keistimewaan kerajaankerajaan Melayu awal.

Kajian kes

Kajian kes

SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH PUTRAJAYA RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4/2013

MINGGU

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN 4.1.3 4.1 Mengetahui dan memahami kedudukan kerajaankerajaan Melayu awal

STANDARD PEMBELAJARAN Menamakan laut, selat, teluk, dan pulau di sekitar kerajaan Melayu awal K4.1.7 Menyatakan kepentingan menghargai kemakmuran negara 4.1.4 Menyatakan aktiviti berasaskan laut dalam masyarakat kerajaan-kerajaan Melayu. K4.1.6 Menyatakan kepentingan menjaga kebersihan pesisiran pantai

CADANGAN AKTIVITI Inkuiri Penemuan

Kajian kes

Minggu 23 (23 27 Jun 2014)

TAJUK 4: KERAJAAN MELAYU AWAL

Kajian kes

Minggu 24 (30 Jun 4 Julai 2014)

TAJUK 5: TOKOHTOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA

5.1 Mengetahui dan memahami kepentingan tokohtokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka

5.1.1 Menyatakan maksud tokoh terbilang 5.1.2. Menjelaskan kedudukan tokoh-tokoh terbilang dalam masyarakat Melayu lama K5.1.4 Menyatakan keistimewaan tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka dalam pembentukan sahsiah individu.

Minggu 25 (7 11 Julai 2014)

TAJUK 5: TOKOHTOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA

5.1 Mengetahui dan memahami kepentingan tokohtokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka

5.1.1 Menyatakan maksud tokoh terbilang 5.1.2. Menjelaskan kedudukan tokoh-tokoh terbilang dalam masyarakat Melayu lama K5.1.4 Menyatakan keistimewaan tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka dalam pembentukan sahsiah individu.

SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH PUTRAJAYA RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4/2013

MINGGU

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN 5.1 Mengetahui dan memahami kepentingan tokohtokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka

STANDARD PEMBELAJARAN 5.1.3 Menyatakan peranan jawatan tokoh-tokoh terbilang dalam membangunkan Kesultanan Melayu Melaka K5.1.6 Menjelaskan kepentingan tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka dalam masyarakat K5.1.5 Menjelaskan tentang nilai-nilai murni masyarakat dahulu yang dapat dicontohi. Menyatakan peranan jawatan tokoh-tokoh terbilang dalam membangunkan Kesultanan Melayu Melaka K5.1.6 Menjelaskan kepentingan tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka dalam masyarakat K5.1.5 Menjelaskan tentang nilai-nilai murni masyarakat dahulu yang dapat dicontohi. 5.1.3

CADANGAN AKTIVITI

Minggu 26 (14 18 Julai 2014)

TAJUK 5: TOKOHTOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA

Minggu 27 (21 25 Julai 2014)

TAJUK 5: TOKOHTOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA

5.1 Mengetahui dan memahami kepentingan tokohtokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka

CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI (28 & 29 Julai) CUTI PERISTIWA (30 Julai 2014) CUTI BERGANTI (31 Julai 1 Ogos 2014)

SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH PUTRAJAYA RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4/2013

MINGGU

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN 5.1 Mengetahui dan memahami kepentingan tokohtokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka

STANDARD PEMBELAJARAN 5.1.3 Menyatakan peranan jawatan tokoh-tokoh terbilang dalam membangunkan Kesultanan Melayu Melaka K5.1.6 Menjelaskan kepentingan tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka dalam masyarakat K5.1.5 Menjelaskan tentang nilai-nilai murni masyarakat dahulu yang dapat dicontohi.

CADANGAN AKTIVITI

Minggu 28 (4 8 Ogos 2014)

TAJUK 5: TOKOHTOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA

Minggu 29 (11 15 Ogos 2014)

TAJUK 5: TOKOHTOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA

5.2 Mengetahui dan memahami Parameswara sebagai pengasas Kesultanan Melayu Melaka 5.2 Mengetahui dan memahami Parameswara sebagai pengasas Kesultanan Melayu Melaka 5.2 Mengetahui dan memahami Parameswara sebagai pengasas Kesultanan Melayu Melaka

5.2.1

Menyatakan latar belakang Parameswara sebagai pengasas Melaka. K5.2.5 Menyatakan ciri-ciri kepimpinan tokoh yang boleh dicontohi.

Minggu 30 (18 22 Ogos 2014)

TAJUK 5: TOKOHTOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA

5.2.1

Menyatakan latar belakang Parameswara sebagai pengasas Melaka. K5.2.5 Menyatakan ciri-ciri kepimpinan tokoh yang boleh dicontohi. 5.2.2 Menjelaskan rentetan peristiwa perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka. K5.2.7 Menjelaskan kewujudan Kesultanan Melayu Melaka sebagai warisan yang dibanggakan

Minggu 31 (25 29 Ogos 2014)

TAJUK 5 : TOKOHTOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA

SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH PUTRAJAYA RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4/2013

MINGGU

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN 5.2 Mengetahui dan memahami Parameswara sebagai pengasas Kesultanan Melayu Melaka

STANDARD PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

Minggu 32 (1 5 September 2014)

TAJUK 5 : TOKOHTOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA

5.2.2 Menjelaskan rentetan peristiwa perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka. K5.2.7 Menjelaskan kewujudan Kesultanan Melayu Melaka sebagai warisan yang dibanggakan

Minggu 33 (8 12 September 2014)

TAJUK 5 : TOKOHTOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA

5.2 Mengetahui dan memahami Parameswara sebagai pengasas Kesultanan Melayu Melaka

5.2.3 Menyatakan peristiwa pembukaan Melaka.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (13 21 SEPTEMBER 2014)

Minggu 34 (22 26 September 2014)

TAJUK 5 : TOKOHTOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA

5.2 Mengetahui dan memahami Parameswara sebagai pengasas Kesultanan Melayu Melaka

5.2.4 Menyatakan asal usul nama Melaka berdasarkan pelbagai sumber. K5.2.6 Menyatakan kepentingan menghargai sumbangan seseorang pemimpin yang dihormati dalam masyarakat

SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH PUTRAJAYA RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4/2013

MINGGU

TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN 5.4.2 Menyatakan peranan Hang Tuah sebagai laksamana. K5.4.5 Menyatakan kebijaksanaan tokoh dalam menyelesaikan sesuatu masalah 5.4.2 Menyatakan peranan Hang Tuah sebagai laksamana. K5.4.5 Menyatakan kebijaksanaan tokoh dalam menyelesaikan sesuatu masalah 5.4.3 Menjelaskan peristiwa pertarungan antara Hang Tuah dengan Hang Jebat dalam Hikayat Hang Tuah. K5.4.6 Menyatakan tanggungjawab rakyat dalam mempertahankan kedaulatan negara 5.4.3 Menjelaskan peristiwa pertarungan antara Hang Tuah dengan Hang Jebat dalam Hikayat Hang Tuah. K5.4.6 Menyatakan tanggungjawab rakyat dalam mempertahankan kedaulatan negara

CADANGAN AKTIVITI

Minggu 35 (29 September 3 Oktober 2014)

TAJUK 5 : TOKOHTOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA

5.4 Mengetahui dan memahami Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka.

Minggu 36 (6 10 Oktober 2014)

TAJUK 5 : TOKOHTOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA

5.4 Mengetahui dan memahami Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka.

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN Minggu 37 (13 17 Oktober 2014)

SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH PUTRAJAYA RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN SEJARAH TAHUN 4/2013

Minggu 38 (20 24 Oktober 2014) Minggu 39 (27 31 Oktober 2014) Minggu 40 (3 7 November 2014) Minggu 41 (10 14 November 2014) Minggu 42 (17 21 November 2014)

PROGRAM PASCA PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

CUTI AKHIR TAHUN (22 November 1 Januari 2014)