Anda di halaman 1dari 2

Air pasang menanam bayam, Buyung diisi didalam loyang, Jangan diambil resmi ayam, Bertelur sebiji riuh

sekampung

Anak buaya pergi bertenung, Singgah ke lubuk memakan bangkai, Hendak hati memeluk gunung, Gunung dipeluk tangan tak sampai

Anak haruan mudik berenam, Lumba-lumba menyusul tebing, Sama men e ah si hati kuman, Susah senang sama membimbing

Warisan itu amanah bangsa, Perlu dijaga perlu dijunjung, Pantun lambang jati bangsa, Penuh indah adat disanjung

!inggi sungguh Gunung "aik, #er unya nampak terang berkelium, $alau asal benih yang baik, Jatuh ke laut menjadi pulau $ayu bakar dibuat arang, Arang dibakar memanaskan diri, Jangan mudah menyalahkan orang, %ermin muka lihat sendiri&

Pergi ke rumah %ik #ariam, 'amai orang tengah berjaga, %arik- arik si bulu ayam, Lama-lama ber antum juga

Pohon papaya di dalam semak, Pohon manggis sebesar lengan, $a(an terta(a memang banyak, $a(an menangis diharap jangan