P. 1
Borang Permohonan Ambil Anak Angkat

Borang Permohonan Ambil Anak Angkat

|Views: 5,880|Likes:
Dipublikasikan oleh KEM MODAL INSAN KEWAJA
Mereka yang ingin mendapatkan anak angkat di Kewaja perlu mengisi borang ini. Hanya mereka yang layak sahaja yang akan dihubungi.
Mereka yang ingin mendapatkan anak angkat di Kewaja perlu mengisi borang ini. Hanya mereka yang layak sahaja yang akan dihubungi.

More info:

Categories:Types, Resumes & CVs
Published by: KEM MODAL INSAN KEWAJA on Sep 15, 2009
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2013

pdf

text

original

BORANG PERMOHONAN

[ MENDAPATKAN ANAK PELIHARA / ANAK ANGKAT ]
1. MAKLUMAT PEMOHON TARIKH :.............................. NO.RESIT:……………..

1.1.SUAMI
NAMA : ________________________________________________________________
NO. KAD PENGENALAN / MY KAD : ___________________________________________
TARIKH LAHIR : ____________________ UMUR : ________________
BANGSA : ___________________ AGAMA : ______________________
PEKERJAAN DAN GAJI :
_________________________________________________________
ALAMAT TEMPAT KERJA : _______________________________________________________
ALAMAT TETAP/KEDIAMAN :_____________________________________________________
________________________________________________________________________________
NO.TEL. (R) (P) (H/P)
1.2.ISTERI
NAMA : ________________________________________________________________
NO.KAD PENGENALAN / MY KAD : ___________________________________________
TARIKH LAHIR: ____________________ UMUR : ________________
BANGSA : _____________________
PEKERJAAN DAN GAJI : __________________________________________________________
ALAMAT TEMPAT KERJA : _______________________________________________________
ALAMAT TETAP/KEDIAMAN : ____________________________________________________
NO.TEL:
2. MAKLUMAT ANAK (JIKA ADA)
NAMA : ___________________________________________ UMUR : ______ JANTINA:______
STATUS ANAK : * A!" K!#$% / A!" A%"!& / A!" J!%!!' * MENGIKUT PERINTAH
MAHKAMAH / MENGIKUT PENDA(TARAN PENGANGKATAN.
PERINGATAN: Sertakan e!a"a #$k%&en 'an! (erka)tan* Sa")nan S)+)" Ke"a,)ran - Sa")nan
S)+)" Anak An!kat. Sa")nan S%rat S%&/a, #an N'atakan "a&/)ran enara) na&a0na&a "a)n
J)ka anak "e(), #ar)/a#a e$ran!.
). S&!&$* "+*,-!&! .+/0-0 ( *$!/, ,*&+1, ) .!#! /!*! *+"!1!%. S+1&!"! S,2,3 K+*,-!&!4 N5!&!"! J+,*
P+5!",& 5!% &+3!- !&!$ *+#!% /+#!.!& 1!6!&!.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
7. N5!&!"! *+8!89*+8!8 /+/0-0 A!" A%"!& / A!" P+3,-!1!'
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
* S!5! .+1!- / T,#!" .+1!- /+/0-0 !!" !%"!& *+8+3$/ ,,
:. S&!&$* !!" !%"!&/.+3,-!1! 5!% #, "+-+#!" / #,.0-0,'
BANGSA : ___________ ASAL USUL IBU KANDUNG : ______________________*UMUR :_____ /
YANG BARU LAHIR. JANTINA : _____________ * ANAK YANG TIDAK SAH TARA( / ANAK
DARIPADA PASANGAN SUAMI ISTERI YANG BERKAH;IN
<. MAKLUMAT ( = ) ORANG KENALAN SELAIN DARIPADA KELUARGA ATAU SAUDARA
MARA PEMOHON. MESTILAH BERSTATUS ;ARGANEGARA MALAYSIA.
<.1. NAMA : __________________________________________________ NO.K/P: _______________
PEKERJAAN DAN TEMPAT : ______________________________________________________
ALAMAT TETAP :________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
NO.TEL: (R):_________________________ (P):____________________ H.P:________________
<.=. NAMA : __________________________________________________ NO.K/P:________________
PEKERJAAN DAN TEMPAT : _______________________________________________________
ALAMAT TETAP : ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
NO.TEL: (R)_________________________ (P):_____________________ H.P:_________________
>. TANDATANGAN PEMOHON ( SUAMI ISTERI)
SUAMI :..................................................... ISTERI : .........................................................
????????????????????????URUSAN PENTADBIRAN KE;AJA??????????????????????????
NAMA IBU KANDUNG :.................................................................................... N0.K/P:...............................
NAMA BAYI :............................................................................................. N0.M5.K,#:..................................
TARIKH BAYI DI SERAHKAN:............................................ TARIKH ANGKAT SUMPAH:.....................
D,*!-"! 03+-'
PENGURUS KE;AJA

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->