Anda di halaman 1dari 84

IPG KAMPUS DARUL AMAN

TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA

TAJUK PEMBENTANGAN:

TOKOH-TOKOH TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA :ISLAM CINA INDIA JEPUN

DISEDIAKAN OLEH:RACHEL LYNE G. PIUS (930221-12-5212) HAINI SHAFIKAH BT MOHD SHAHARUDIN (931203-05-5040) SHAARENY A/P M.SARAVANAN (930819-07-5934)

TOKOH-TOKOH ISLAM
NAMA TOKOH Ibnu Khaldun Ibnu Sina Ibn Taimiyah TAHUN 1332-1406M 1037 M 10 Rabiulawal 661 H-2 Zulkaedah 728 H) 1058M-1111M 194H/780 M 283H-895M

Al-Ghazali Al-Khawarizmy Al Masudi

Ibnu Battutah

703H-1304M

IBNU KHALDUN

CRITERIA

HURAIAN

BIODATA ASAS

Nama Penuh: Wali al Din Abd al Rahman ibn Muhammad ibn Abi Bakr Muhammad ibn al Hassan ibn Khaldun Tahun Kelahiran: 1332 M-1406M Tempat Kelahiran: Tunis-Kaherah Bidang: Sejarah,Sosiologi,Politik,Tokoh Agama

CRITERIA
TENTANG DIRI DAN PENCAPAIAN

HURAIAN
-berasal dari keluarga berada -mendapat pendidikan terbaik -merupakan pakar sejarah Arab teragung -dikenali sebagai bapa sejarah kebudayaan dan sains moden -adalah orang yang terawal mengembangkan falsafah yang tidak berasaskan keagamaan. -orang pertama menulis berkenaan sejarah Muslim di Afrika Utara -jawat beberapa jawatan d bawah pemerintah Tunisia dan Morocco. -1363,bertindak sebagai duta Raja Moor di Granada -Oktober 1382,belayar ke Alexandria Menghabiskan riwayat sebagai guru dan pensyarah di U.Al Azhar dan U lain.

CRITERIA Sambungan.. TENTANG DIRI DAN PENCAPAIAN

HURAIAN -pernah dilantik sebagai Hakim Diraja oleh Sultan Abdul Abbas,Cairo -menyertai orang-orang Mesir dalam kempen memerangi Temerlane -pemerintah Monggol dan bertanggungjawab mengatur penyerahan diri bandar Damsyik semasa ketiadaan Sultan Faraj. -karya teragungnya bermula dengan penulisan yang mengetengahkan sejarah orang-orang Arab dan Barber,tetapi mengandungi pendekatan saintifik mengenai pemahaman sejarah,politik dan ekonomi. -mempercayai bahawa perkara yang dikurniakan Allah SWT boleh dibuktikan secara empirikal.

IBNU SINA

CRITERIA HURAIAN

BIODATA ASAS

Nama Penuh: Abu Ali Al Huseyn bin Abdullah Bin Hassan Ali bin Sina Tahun Kelahiran: 375 H Tempat Kelahiran: Desa Afshanah dekat kota Kharmaitan Propinzi Bukhara Afghanistan Bidang: Perubatan

CRITERIA
SUMBANGAN

HURAIAN

1. telah memperkembangkan ilmu psikologi dalam perubatan 2. membuat beberapa perjumpaan dalam ilmu yang dikenali hari ini sebagai ilmu perubatan psikosomatics psychomatic medicine. 3. memperkembangkan ilmu diagnosis melaui denyutan jantung (pulse diagnosis) untuk mengenal pasti dalam masa beberapa detik sahaja ketidakseimbangan humor yang berkenaan. 4. sehinggakan diagnosis melalui denyutan jantung ini masih dipraktikkan oleh para hakim (doktor-doktor Muslim) di Pakistan,Afghanistan dan Parsi yang menggunakan ilmu perubatan Yunani.

CRITERIA
SUMBANGAN

HURAIAN

5. Ibnu Sina juga adalah doktor perubatan yang pertama mencatatkan bahawa penyakit paru-paru (plimonary tuberculosis) adalah suatu penyakit yang boleh menjangkit( contagious) 6. banyak menulis berkenaan gangguan psikologi. 7. menghasilkan 250 buah karya dan masih kekal hingga ke hari ini 8. termasuklah menghasilkan 116 buah karyanya dalam bidang Ilmu Perubatan 9. karyanya seperti Qanun Fitt Tibb paling selalu dicetak di Eropah .Karya Qanun itu telah mempunyai pengaruh yang asas dalam ilmu perubatan di Eropah dan menjadi rujukan utama universitiuniversiti Eropah hingga ke abad 17 .

CRITERIA
SUMBANGAN

HURAIAN

10. Ahli geografi yang mampu menerangkan bagaimana sungai-sungai berhubungan dan berasal dari gunung-ganang dan lembah-lembah. Malahan mampu mengemukakan suatu hipotesis/teori yang tidak dapat dibuat oleh ahli Yunani dan Romani. 11. Bidang geologi,menurut A.M.A Shustery,karangan Ibnu Sina mengenai ilmu pertambangan(mineral) menjadi sumber geologi di Eropah. 12. Bidang kimia,menurut Reuben Levy, Ibnu Sina telah menerangkan bahawa benda-benda logam sebenarnya berbeza antara satu dengan yang lain. Setiap logam terdiri dari berbagai-bagai jenis.

IBN TAIMIYAH

CRITERIA

HURAIAN

BIODATA ASAS

Nama Penuh: Taqi al Din Ahmad bin Taymiyah Tahun Kelahiran: 10 Rabiulawal 661 H-20 Zulkaedah 728 H Bidang: Ahli Teologi

CRITERIA
TENTANG DIRI DAN PENCAPAIAN

HURAIAN
Ahli teologi bermazhab Hambali dan tokoh Islam yang digeruni Bapanya ialah pengarah Madrasah Sukkariyah dan disinilah dia menerima pendidikan agama Pernah mengajar tafsir al Quran di Masjid Umawi di Damsyik 693H/1293M ,dipenjara kerana terlibat dalam kes Assaf al Nasrani yang dituduh memperkecilkan Nabi Muhammad saw Menyertai ekspedisi tentera Mamluk di Mesir bagi menentang kaum Syiah yang dituduh memberikan bantuan kepada tentera Kristian dan Mongol. Menyertai ekspedisi menentang tentera Monggol pada tahun 702H/1303M dan diminta memberi fatwa supaya tentera Islam dikecualikan daripada berpuasa sewaktu perang.

CRITERIA
TENTANG DIRI DAN PENCAPAIAN

HURAIAN
704 H/1305 M,menyertai ekspedisi menentang kaum Syiah Rawafid di Kasrawan Telah mengecam amalan-amalan bidaah seperti menziarahi kubur-kubur keramat dan mendewadewakan orang tertentu. Oleh itu ,beliau ditentang oleh tokoh Tasawuf Mesir seperti Ibn Ataullah dan Karim al-Din al Auli dan pernah dipenjarakan beberapa kali Akibat penyiksaan yang diterima di penjara,beliau telah meninggal dunia. Dianggap sebagai imam mujtahis reformis Islam yang unggul Terkenal sebagai sarjana yang pintar, warak dan zahid Idea dan pemikirannya telah mempengaruhi golongan reformis Islam dan tokoh-tokoh Islah di Tanah Melayu

CRITERIA HURAIAN SUMBANGAN 1. Dalam gerakan reformasinya,beliau terlibat dalam membersihkan unsurunsur pemikiran Yunani seperti di dalam ilmu kalam dan membanteras unsurunsur syirik dan bidaah hasil daripada kegiatan pendukung-pendukung tasawuf falsafah dan tasawuf terekat. 2. Beliau mengecam golongan Wujudiyah yang mengemukakan teori bahawa Tuhan dan alam termasuk manusia merupakan satu. Menurut beliau,konsep ini bercanggah dengan konsep tauhid.

CRITERIA SUMBANGAN

HURAIAN 3. Beliau menentang tasawuf terekat yang memasukkan unsur-unsur bidaah ,tetapi menyanjungi tokoh-tokohnya seperti Imam al Ghazali,Junayd al Baghdadi dan Zu al Nun al Misri.

Al Ghazali

CRITERIA

HURAIAN

BIODATA ASAS

Nama Penuh: Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad al Ghazali al Tusi al Shafie Tahun Kelahiran: 1058 M Tempat Kelahiran: Kota Tus Parsi Bidang: Falsafah,Akidah,Fiqah Ilmu Kalam,Tasawuf,Pendidikan,Politik

CRITERIA

HURAIAN

TENTANG Digelar sebagai Hujjatul Islam DIRI kerana kehebatannya DAN mempertahankan Islam. PENCAPAIAN

Bg kalangan ilmuwan Barat, beliau dikenali dengan nama Latin,iaitu Algazel Nama lain,Siraj al Mujtahin dan Zainal Abidin. Merupakan tokoh pemikir Islam yang amat terkenal.

CRITERIA
TENTANG DIRI DAN PENCAPAIAN

HURAIAN

al Madrasah an Nizamiyyah yang terletak di kota Nisyabur,ketajaman fikiran Imam Al Ghazali yang luar biasa itu sudah terserlah. Di pusat pengajian tinggi,beliau telah belajar ilmu-ilmu agama dan bahasa seperti ilmu Fiqah,usul,mantik ,falsafah,kalam dan ilmu perdebatan(dikuasai dengan mudah) Menulis kitab di pusat pengajian tinggi. Beliau seorang yang gemar mempelajari bermacam-macam jenis ilmu .

CRITERIA SUMBANGA N

HURAIAN 1. Kitab yang ditulis amat banyak dan telah dianggarkan melebihi 400 buah dalam pelbagai bidang seperti teologi,falsafah,sains dan ilmu sufi. 2. Antara kitab yang terkenal di Malaysia adalah: -Ar Risalah al Ladunniyah -Al Munqidh Min ad Dalal -Bidayah al Hidayah -Minhaj al Abidin -Mizan al Amal -Kimiya as saadah -Misykah al Anwar -Ihya Ulumiddin

Al Khawarizmy

CRITERIA
BIODATA ASAS

HURAIAN
Nama Penuh: Muhammad Ibn Musa al Khawarizmi Tahun Kelahiran: 194 H/780 M Tempat Kelahiran: Bukhara Bidang: falsafah,logik,aritmetik,geometri ,muzik,kejuruteraan ,sejarah islam,kimia.

CRITERIA Tentang diri dan Pencapaian

HURAIAN Juga dikenali sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Bin Yusoff. Telah dikenali di Barat sebagai al Khawarizmi,al Cowarizmi,al Ahawizmi,Al Karismi,al-Goritmi, al Gorismi Sebagai guru Al Jabar di Eropah Telah menciptakan penggunaan Secans dan Tangens dalam penyelidikan trigonometri dan astronomi.usia yang muda,beliau bekerja dalam sebuah observatory iaitu tempat menekuni belajar matematik dan astronomi. Pernah memperkenalkan angka-angka India dan cara-cara perhitungan India pada dunia Islam

CRITERIA
SUMBANGAN

HURAIAN
Sumbangan hasil karya beliau sendiri,antaranya ialah: 1. Al-Jabr Wal Muqabalah Beliau telah mencipta penggunaan secans dan tangens dalam penyelidikan trgonometri dan astronomi. 2. Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah Beliau telah mengajukan contoh-contoh persoalan matematik dan telah mengemukakan 800 buah soalan yang sebahagian daripadanya merupakan persoalan yang dikemukakan oleh Neo.Babylian dalam bentuk dugaan yang telah dibuktikan kebenarannya oleh Al-Khawarizmi. 3. Sistem Nombor Beliau telah memperkenalkan konsep sifat dan ia penting dalam sistem nombor pada zaman sekarang

CRITERIA
SUMBANGAN

HURAIAN
Beliau juga banyak menghasilkan karya agong dalam bidang Matematik. Hasil karya nya terkenal pada zaman tamadun Islam dan dikenali di Barat. Sistem Nombor: ia telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin iaitu De Numero Indorum Mufaith al Ulum: yang bermaksud beliau adalah pencinta ilmu dalam pelbagai bidang Al Jami wa al Tafsir bi Hisab al Hind:karya ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Prince Boniopagri. Al Mukhtasar Fi Hisab Al Jabr wa al Muqabalah: pada tahun 820 M dan ia mengenai Algebra Al- Amal bi Usturlah Al Tarikh Al- Maqala Fi Hisab al Jabr wa al Muqabilah.

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7.

CRITERIA Sumbangan

HURAIAN Beliau memperkenalkan cabang seperti geometri,algebra,aritmetik dan lain-lain. Geometri merupakan cabang kedua dalam matematik. Geometri dari segi bahasa berasal daripada perkataan Yunani iaitu geo bererti bumi dan metri bererti sukatan. Dari segi ilmunya pula geometri itu adalah ilmu yang mengkaji hal yang berhubung dengan magnitud dan sifat-sifat ruang. Algebra/ Al Jabar merupakan nadi untuk matematik algebra.

Al Masudi

CRITERIA

HURAIAN

BIODATA ASAS

Nama Penuh: Abu al Hassan Ali bin Husayn bin Ali Al Masudi Tahun Kelahiran: 283H/895 M Tempat Kelahiran: Baghdad,Iraq Bidang:Pelayaran,Geografi

CRITERIA
TENTANG DIRI DAN PENCAPAIAN

HURAIAN
Berketurunan Arab daripada keturunan Abdullah al-Masudi, seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang dihormati. Mendapat pendidikan daripada orang tuanya dan mempunyai cita-cita yang tinggi Menceburi bidang pelayaran kerana ingin menjalankan penyelidikan Terdapat faktor yang menggalakkan pelayaran dan penyelidikkannya: -Faktor Persekitaran -Faktor Budaya -Faktor Nilai dan Sikap

CRITERIA Sumbangan

HURAIAN Bidang Geografi Kitab beliau,Muruj al Dhahab, disusun khas untuk membicarakan aspek geografi, malah dianggap sebagai sebuah ensiklopedia geografi Berkenaan geografi kawasan ,beliau cuba menerangkan secara terperinci mengenai India melalui karya-karya beliau. Beliau membuat kajian tentang tanah fay dan mengkaji perbezaan aspek wilayah. Juga pernah mengkaji flora dan fauna di India Bidang Pelayaran Telah menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelaut-pelaut dan ahli-ahli pelayaran tentang kekeliruan mereka dengan namanama sungai yang dilalui oleh mereka lalui dalam pelayaran. Menjelaskan tentang laluan pelayaran bagi bangsa Arab melalui pantai Afrika yang dinyatakan dalam buku beliau,Muruj al Dhahab. Hasil daripada soal selidik,mendapati bahawa Laut Kaspia tidak bersambung dengan Laut Hitam. Juga menerangkan keadaan muka bumi dan jarak dari benua Eropah hingga ke China yang tercatat dalam karya beliau,Muruj al Dhahab.Beliau memberikan pandangan bahawa jaraknya ialah setengah lingkungan bumi. Bidang Sejarah Masyarakat Arab lebih mengenali beliau sebagai Herodutus dan Plinius kerana revolusi beliau dalam ilmu sejarah.

Ibn Battutah

CRITERIA

HURAIAN

BIODATA ASAS

Nama Penuh: Muhammad bin Abdullah al-Lawati Tahun Kelahiran: 703H/1304 M Tempat Kelahiran: Tanjah/Tanger sebuah daerah di Maghribi Bidang:Pengembaraan

CRITERIA TENTANG DIRI DAN PENCAPAIAN

HURAIAN Menerima pendidikan agama sejak kecil kerana bapa dan datuk beliau merupakan ulama serta bertugas sebagai kadi. Beliau meninggalkan kampung pada usia 21 tahun untuk menunaikan haji dan belajar agama di Makkah. Di Damsyik,sempat menghadiri kuliah kitab Sahih alBukhari. Beliau seorang ilmuwan dalam bidang pelayaran ,agama dan bahasa. Mahir dalam bahasa asing seperti Bahasa Parsi, Turki dan Arab. Seorang yang tegas,kuat cita-cita,tidak mudahh putus asa dan mempunyai sifat-sifat terpuji,seorang yang berperibadi tingi,berakhlak mulia,berwibawa dan pandai berdiplomasi. Sifat-sifat terpuji yang ada pada diri beliau memudahkan beliau mendapat segala bantuan dan kemudahan dalam pengembaraan oleh kenalan beliau di tempat-tempat yang dilawati. Dianggap sebagai The Prince of Muslim Travellers oleh para orientalis dan selalu dibandingkan serta disamakan dengan pengembara-pengembara terkenal seperti Marco Polo dan lain-lain.

CRITERIA

HURAIAN

Sumbanga Merupakan seorang tokoh pengembara n dan sejarawan Islam terkenal pada Zaman Pertengahan. Tuhfat al-Nazar atau lebih dikenali sebagai Rihlah Ibn Battutah (Pengembaraan Ibn Battutah) merupakan rekod pengembaraan beliau yang telah menarik perhatian para sarjana dan telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa. Catatan pengembaraan beliau merupakan satu daripada sumber sejarah abad pertengahan yang penting bagi negaranegara yang dilawati beliau dan di situlah terakam jasa serta sumbangan beliau yang besar.

SHIH HUANG TI (259-210 S.M)


Memerintah Dinasti Chin pada 246-221 S.M Dinasti Chin mencapai zaman kegemilangan semasa pemerintahan Shih Huang Ti. Menyatukan wilayah-wilayah di China yang berpecah-belah dan membentuk sebuah empayar yang luas pada 221 S.M. Menjadi Maharaja yang pertama memerintah negara China yang telah disatukan.

SHIH HUANG TI (259-210 S.M)


Menghapuskan sistem feudal dan mengukuhkan sistem kerajaan pusat. Mengamalkan sistem undang-undang yang ketat berasaskan fahaman legalisme untuk mengawal tingkah laku rakyat. Bagi mengelak berlaku penentangan terhadap pemerintahan baginda mengarahkan tenteranya merampas alat-alat senjata di setiap rumah.

SUN TZU (544 496 S.M)


Penulis buku Seni Ketenteraan atau The Art of War yang mengandungi 13 bab dan berkisar mengenai taktik peperangan. Buku tersebut merupakan kitab ketenteraan yang berpengaruh dan penting dalam peperangan di China. Merupakan jeneral semasa kerajaan Wu yang berjaya mengalahkan negeri Chu yang kuat , menawan Ying dan berjaya menggugat 2 buah kerajaan iaitu Qin dan Jin.

SUN TZU (544 496 S.M)


13 teknik peperangan Sun Tzu yang menjadi panduan peperangan iaitu anggaran,melancarkan peperangan,strategi menyerang,penempatan,situasi,kesempatan, muslihat perang,penyesuaian,perjalanan,bentuk muka bumi,sembilan keadaan,pembakaran dan pengintipan

KUNG FU TZE (551-479 S.M)


Pengasas falsafah Confucius. Falsafah ini menyentuh tentang kerperluan menjaga keharmonian antara manusia dengan alam dan masyarakatnya. Beliau pernah menjadi Perdana Menteri dan Menteri Keadilan kerajaan China. Selepas meletak jawatan, beliau mengembara selama 13 tahun untuk menyebarkan ajarannya.

KUNG FU TZE (551-479 S.M)


5 buku klasik utama Confucius adalah : Book of Odes Book of History Book of Changes Book of Rites Spring and Autuumn Annal.

I-CHING (635 713M)


Dilahirkan di Peking pada 635 M. Merupakan seorang penganut agama Buddha yang bercita-cita untuk mengunjungi India kerana ingin menuntut ilmu tentang agama Buddha di sana. Semasa pelayaran ke India, I-Ching singgah di Kepulauan Melayu iaitu Srivijaya dan Jambi. Beliau mendapati bahawa terdapat ramai sami Buddha di Srivijaya dan perkara tersebut menunjukkan agama Buddha telah lama bertapak di Kepulauan tersebut.

I-CHING (635 713M)


Beliau mendalami bahasa Sanskrit di Srivijaya selama 6 bulan agar beliau dapat memahami mengenai agama tersebut dengan lebih mendalam lagi kerana ajaran tersebut semuanya dalam bahasa Sanskrit. Dengan mempelajari bahasa Sanskrit , beliau dapat menyebarkan agama Buddha dengan lebih senang kerana beliau dapat menterjemah kepada bahasa Cina. Pelayaran beliau ke negara-negara yang mempunyai pengaruh agama Buddha yang kuat telah membantu IChing menjadi seorang penyebar agama Buddha yang terkenal di negara China.

CHENG HO (1371-1434 M)
Dilahirkan pada 1371 M dan berasal daripada Kunyang. Nama sebenar beliau ialah Ma Sanbao. Merupakan ahli pelayaran harapan zaman Maharaja Yung Lo. Beliau beragama Islam dan ketokohan serta ketrampilan beliau sebagai ahli pelayaran telah mendorong Maharaja Yung Lo untuk membuat pelayaran di Kepulauan Melayu (1405M).

CHENG HO (1371-1434 M)
Beliau telah singgah di beberapa tempat seperti Champa,Jawa,Sumatera,India dan Ceylon. Maharaja Ming mempunyai agendanya tersendiri untuk melantik Cheng Ho sebagai ketua ekspedisi pelayaran iaitu sebagai simbol keagungan,mendapatkan sokongan daripada serangan orang-orang Mongol dan untuk meluaskan perdagangan. Perjalanan Cheng Ho meliputi jarak yang panjang sehinggalah ke Afrika.

TOKOH-TOKOH INDIA

50

Nama asal ialah Mohandas Karamchand Gandhi Dilahirkan di Porbandar pada 2 Oktober 1869 Dibunuh oleh seorang lelaki Hindu yang marah kerana kepercayaan Gandhi yang menginginkan rakyat Hindu dan Muslim diberikan hak yang sama (30 Januari 1948) Merupakan seorang pemimpin spiritual dan tokoh politik tersohor dari India Bapa Kemerdekaan India
51

Antara idea-idea Gandhi :


Sathyagraha = taktik corak perjuangan Swadesyi = kesederhanaan bagi menentang kerakusan golongan koprat idea ekonomi, kesan Perang Dunia Pertama, ekonomi India jatuh. Maka Gandhi melihat ekonomi cukup hidup penting. Beliau menekankan barangan local. Memintal kain kapas untuk berdikari namun tidak praktikal untuk sara hidup sahaja tetapi penting konsep idea Gandhi. Hind Swaruj = idea politik Ahimsa = pegangan agama 52

Sumbangan :

Berupaya menarik golongan massa iaitu rakyat jelata untuk terlibat dalam politik. Kesedaran politik meningkat 1920-an hingga 1940-an. Kesannya politik India berkembang pesat. Beliau membawa method perjuangan yg bukan kekerasan. * Konsep Sathyagraha Kartel 1919.
53

Menjalin hubungan orang Muslim dengan Hindu melalui Gerakan Khilafat Memimpin Kongres Kebangsaan India.dari bersifat elit ke terbuka menarik masyarakat Hindu Islam dan Budishsm

54

Nama aslinya ialah pangeran Siddhartha. Pendiri Agama Buddha (563 SM - 483 SM) Lahir di Lumbini Putra raja Kapilavastu, timur laut India Meyebut dirinya sebagai buddha orang yang diberi penerangan
55

Siddharta telah menjadi seorang Buddha iaitu manusia yang memperoleh kesedaran kerohanian yang sempurna. Agama Buddha ini juga melarang manusia melakukan kekejaman sesama manusia selain menghalang manusia daripada melakukan perkara-perkara ghaib dengan menggunakan kuasa luar biasa. Manusia juga mencapai tahap nirvana yang merupakan 1 kehidupan yang kekal abadi. Gautama juga telah menekankan konsep ahimsa iaitu, menolak penyeksaan serta pembunuhan, walaupun untuk mengisi perut yang lapar.
56

Sumbangan : Ajaran Buddha adalah berdasarkan kepada Empat Kebenaran Mulia:


Dukka-kehidupan yang penuh penderitaan, kesakitan dan kesedihan. Samudaya-punca kesengsaraan berpunca dari nafsu.

57

Nirodha-menghapuskan kesengsaraan dengan mengatasi nafsu. Menimbang benar, berfikir benar, berbicara benar, berbuat benar, cari nafkah benar, berusaha benar, mengingat benar, meditasi benar.

58

Ajaran Buddha dapat diringkas di dalam apa yang menurut istilah penganutnya "Empat kebajikan kebenaran:" Kehidupan manusia itu pada dasarnya tidak bahagia; Sebab ketidakbahagiaan ini adalah memikirkan kepentingan diri sendiri serta dibelenggu oleh nafsu; Pemikiran kepentingan diri sendiri dan nafsu dapat diatasi apabila segala nafsu dan hasrat tiada dalam ajaran Buddha atau disebut nirvana;

Mempertimbang secara benar, berfikir benar, berbicara benar, berbuat benar, cari nafkah benar, berusaha benar, mengingat benar, meditasi benar.

59

Nama penuhnya ialah Rabindranath Tagore Dikenali sebagai Gurudev Seoarang Brahmo Samaj, penyair, penulis drama, ahli falsafah, seniman, pemuzik dan sasterawan berbangsa Bengali

60

Falsafah pendidikannya merangkumi beberapa aspek: 1. Konsep pendidikan merupakan satu proses yang menyediakan setiap individu untuk menyara hidup masing-masing 2. Matlamat pendidikan ialah menghasilkan individu yang menyeluruh melalui interaksi dan integriti dengan persekitaran 3. Kurikulum menekankan komponen ilmu dan aktiviti fizikal
61

4. Peranan guru sebagai fasilitator serta pemangkin bagi menggerakkan perbincangan murid dan penjana idea dan bernas dalam kalangan murid Seoarang yang berpelajaran mempunyai kecekapan untuk berkhidmat kepada masyarakat dan negara serta berpandangan dengan sikap ninternasionalisme yang positif
62

TOKUGAWA IEYASU (1543-1616)


Lahir dengan nama Matsudaira Takechiyo dan merupakan seorang daimyo (berpengaruh) dan shogun (general) di Jepun.

Pengasas Keshogunan Tokugawa yang memerintah Jepun sejak menakluk Ishida Mitsunari dalam Pertempuran Sekigahara pada tahun 1600 hingga Kebangkitan Meiji pada tahun 1868.

TOKUGAWA IEYASU (1543-1616)


Pada tahun 1600, Ieyasu telah berjaya mengalahkan musuh-musuhnya dalam pertempuran Sekigahara dan atas kejayaannya itu maka pada tahun 1603, Maharaja Jepun memberi gelaran Shogun kepadanya. Dengan ini lahirlah pemerintah Shogun dari keluarga Tokugawa.

TOKUGAWA IEYASU (1543-1616)


Setelah mendapat kuasa secara perlahan-lahan Shogun Tokugawa mengambilalih kekuasaan dari Maharaja sehingga Shogun Tokugawa yang benarbenar berkuasa di Jepun. Pusat pentadbiran telah dipindahkan ke Yedo sementara Maharaja ditempatkan di Kyoto dan tidak dibenarkan bergiat dalam urusan pentadbiran.

TOKUGAWA IEYASU (1543-1616)


Beliau telah mengasaskan Kesyogunan Tokugawa (1603-1867) yang merupakan kerajaan tentera yang memerintah paling lama dalam sejarah Jepun. Beliau telah berjaya menyatukan Jepun yang merupakan satu tanggungjawab yang tidak pernah diselesaikan oleh Oda Nobunaga dan Toyotomi Hideyoshi.

Secara amnya, Bakufu (Kerajaan) Tokugawa telah membawa satu era yang aman dan stabil serta berlanjutan selama hampir 200 tahun.

TOKUGAWA IEYASU (1543-1616)


Pada zaman ini banyak kemajuan yang telah dilakukan terutama dalam bidang pertanian, perdagangan, kesenian, sastera dan lain-lain. Masyarakat Tokugawa adalah sebuah masyarakat yang berpelajaran dan terdapat hampir 60 000 sekolah kampung yang menampung keperluan pendidikan anak - anak kaum tani. Sekolah - sekolah elit yang memberikan didikan kepada anak - anak samurai juga telah didirikan. Kajian tentang buku - buku klasik Cina dan Kung Fu Tze telah dimajukan , di samping pembelajaran bahasa Belanda yang juga telah menerima sokongan.

TOKUGAWA IEYASU (1543-1616)


Di sebalik pencapaian dalam pelbagai bidang, pemerintahan Bakufu telah mengalami kemerosotan dan tumbang pada tahun 1867. Masyarakat Tokugawa mengalami masalah dalaman yang menjadi punca kemusnahan masyarakat itu sendiri.

MAHARAJA MEIJI (1852-1912)


Maharaja Jepun yang ke-122 menurut susunan pewarisan takhta tradisional, memerintah sejak 3 Februari 1867 sehingga hari kemangkatan baginda. Nama diri baginda ialah Mutsuhito . Ketika keputeraan baginda pada tahun 1852, Jepun merupakan sebuah negara yang terpencil, belum berindustri dan sistem feudal yang didominasi Syogun Tokugawa dan daimyo yang memerintah lebih 250 kawasan di Jepun.

MAHARAJA MEIJI (1852-1912)


Era Meiji yang berlangsung selama 44 tahun iaitu dari 1868 hingga 1912 itu merupakan satu era yang penting dalam sejarah Jepun. Maharaja Meiji adalah simbol kepimpinan dalam era Pemulihan Meiji di mana pemerintahan Syogun Tokugawa digulingkan oleh tentera diraja ketika Peperangan Boshin. Pengenalan kepada sistem baru dalam Kerajaan Meiji telah menghapuskan sistem feudal dan mengisytiharkan sistem pemerintahan demokratik untuk kerajaan Jepun.

MAHARAJA MEIJI (1852-1912)


Maharaja Meiji menunjukkan kekuasaan politiknya yang lebih lama berbanding dengan pemerintah sebelumnya kerana dia adalah monarki Jepun yang pertama yang masih di atas takhta selepas 50 tahun semenjak pelepasan takhta oleh Maharaja Ogimachi pada tahun 1586.

MAHARAJA MEIJI (1852-1912)


Di bawah pemerintahn Maharaja Meiji, Jepun telah mengalami perubahan atau evolusi yang besar dalam sejarah negara itu sendiri. Banyak perubahan-perubahan yang telah dilaksanakan oleh beliau sebagai ketua masyarakat Jepun, antara langkah yang paling signifikan ialah dengan memindahkan ibu negara Jepun pada masa itu, Kyoto ke Edo dan Edo ke Tokyo (1868).

MAHARAJA MEIJI (1852-1912)


Oligarki Meiji telah mempengaruhi golongan- golongan daimyo ataupun tuan tanah supaya menyerahkan tanah secara sukarela kepada maharaja yang mana membawa kepada penghapusan semua tanah feudal pada 29 Ogos 1871. Sistem hierarki sosial yang diaamalkan dahulu juga dihapuskan, dan golongan samurai juga telah kehilangan hak istimewa dan hak mereka menggunakan pedang di tempat-tempat awam. Pada September 1871,golongan samurai secara rasminya diharamkan menggunakan pedang dan juga hilang status sebagai pahlawan.

MAHARAJA MEIJI (1852-1912)


Memodenkan angkatan tentera darat dan juga tentera laut. Maharaja Meiji telah memperkenalkan sistem ketenteraan moden yang terdiri dari rakyat biasa( helmin ) yang mana berusia 20 tahun ke atas. Beratus-ratus penuntut Jepun telah dihantar ke luar negeri bagi mempelajari sains, pentadbiran, dan juga teknik perindustrian barat, manakla pakar-pakar, golongan professional,serta pakar teknologi barat telah digaji oleh kerajaan Jepun untuk mengajar berbagai kemahiran kepada rakyat-rakyat Jepun kerana beliau mementingkan pendidikan untuk memajukan negara. Seluruh sistem pelajaran tertakluk kepada keperluan negara yang mana menuntut rakyat menjadi warganegara yang terlatih dan penuh dengan ilmu pengetahuan serta berdisiplin.

MAHARAJA MEIJI (1852-1912)


Sistem perundangan yang moden telah dibentuk bagi mengakaji semula perjanjian yang dianggap tidak adil antara Jepun dengan kuasa barat. Dengan memodenkan sistem perundangan, Maharaja Meiji telah pun berjaya mengatasi masalah-masalah yang timbul berikutan perjanjian berat sebelah denagn negara-negara barat.

MAHARAJA MEIJI (1852-1912)


Aspek idealogi dan agama turut dititikberatkan bagi membentuk negara Jepun yang baru. Idealogi negara sangat penting dan ianya berperanan meninggikan semangat cintakan negara atau nasionalsime. Meiji telah memperkenalkan idealogi kokutai yang mana prinsip ini menekankan keunggulan kerohanian masyarakat jepun . Rakyat juga diseru supaya menunjukkan taat setia sepenuhnya kepada raja dan negara dan agama Shinto Negara telah dijadikan agama rasmi di Jepun.

MAHARAJA MEIJI (1852-1912)


Pemodenan dalam bidang pertanian dan berpendapat bahawa sebuah ekonomi moden berasaskan industri kapitalisme merupakan kunci utama kepada keselamatan dan keagunagan nasionalisme. Proses pemodenan ekonomi bermula dengan pembanguan sektor pertanian yang merupakan dominasi dalam hasil jumlah pendapatan Jepun dalam tahun 1870-an dan 1880-an. Sistem pembayaran cukai juga mengalami perubahan dengan menggantikan cara pembayaran lama iaitu dengan menghapuskan cara pembayaran cukai dengan hasil tanaman oleh petani

MAHARAJA MEIJI (1852-1912)


Pemimpin Meiji meletakkan asas bagi perkembangan perindustrian dengan membina industri baru yang berasaskan perdagangan. Penekanan telah diberikan dalam bidang industri pertahanan seperti pembinaan kapal, peralatan perang dan lain- lain lagi. Pihak kerajaan menubuhkan beberapa industri pembuatan seperti kilang penggulungan sutera moden, kilang memintal kapas, kilang benang bulu kambing, kilang simen dan kilang kaca. Meletakkan asas bagi kewujudan penggabungan industri yang dikuasai golongan pemodal kaya yang dikenali sebagai Zaibatsu. Kumpulan Zaibatsu berkembang menjadi konglomerat yang memainkan peranan penting dalam menukarkan Jepun kepada sebuah negara perindustrian.

MAHARAJA MEIJI (1852-1912)


Kementerian Kewangan telah dipertanggungjawabkan untuk membentuk sistem mata wang yang seragam. Unit mata wang ini juga ditukar daripada Ryo kepada Yen yang digunapakai sehingga hari ini. Kerajaan juga menanggung inflasi dan penurunan nilai mata wang akibat penggunaan jumlah wang yang begitu besar dalam memodenkan negara . Namun demikian, masalah ini dipulihkan setelah Count Matsukata Masayoshi menjadi Menteri Kewangan pada tahun 1880. Dasar-dasar yang diperkenalkan oleh Matsukata ini membolehkan kerajaan menarik kembali wang kertas yang diedarkan oleh pihak kerajaan seterusnya mengurangkan inflasi. Satu sistem kredit moden diperkenalkan dan beberapa buah bank rasmi dan separa rasmi diwujudkan.

MAHARAJA MEIJI (1852-1912)

Satu sistem cukai pusat yang moden telah ditubuhkan bersama-sama dengan satu sistem wang yang baru. Salah satu langkah modenisasi yang dijalankan ialah penghapusan sistem feudal kepada sistem pemerintahan secara demokrasi. Penghapusan feudalisme memperkukuhkan kedudukan kerajaan Meiji. Ini membolehkan kerajaan mempunyai kuasa yang sepenuhnya ke atas negara dan rakyat. Pada tahun 1876 sistem feudalisme dibubarkan sepenuhnya dan terbentuklah pemerintahan pusat. Pemerintah Meiji juga telah menamatkan sistem class lapisan masyarakat yang sebelum ini dikuasai oleh golongan samurai, petukan, petani dan pedagang Status rakyat adalah sama rata dalam mendapatkan keistemewaankeistemewaan sebagai rakyat Jepun khususnya dalam lapangan ketenteraan dan pendidikan. Pada 11 Februari 1886, Maharaja Meiji telah mewujudkan Perlembagaan Meiji (Perlembagaan Negeri Jepun yang pertama dan bertulis). Perlembagaan Meiji mengandungi dua buah dewan iaitu Dewan Pertuanan dan Dewan Perwakilan.

BIBLIOGRAFI
________,2001.Tamadun Islam dan Tamadun Kuala Lumpur: Universiti Malaya. Asia.

Mahdi Shuid & Saliza Saad,2011. Teks Pra-U STPM Tamadun Dunia. Selangor : Pearson Malaysia Sdn Bhd. Ros Aiza Mohd Mokhtar,Abd Hakim Mohad,Dg Hafizah Ag Basir,Siti Halimah Putung,2011. Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS). Selangor:CIPTA Printing & Publishing (M) Bhd.

Sdn

Sivachandralingam Sundara Raja, Ayadurai Letchumanan , 2001. Tamadun Dunia. Selangor : Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

83

84