Anda di halaman 1dari 4

TEMA TAJUK

KEKELUARGAAN KELUARGA SAYA Standard Kandungan 1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Standard Pembelajaran 1.2.4 Mendengar, memahami, menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf, konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

FOKUS UTAMA

FOKUS SAMPINGAN

Standard Kandungan

2.2 Membaca dan memahami perkataan frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

Standard Pembelajaran

2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf, konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

OBJEKTIF

Pada akhir pengajaran murid dapat : 1. mendengar, menyebut dan mengeja perkataan berkaitan keluarga yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tepat. 2. membaca perkataan berkaitan keluarga yang mengandungi dua atau tiga suku kata terbuka dan tertutup dalam ayat dengan sebutan yang betul.

PENGISIAN KURIKULUM

1.

Ilmu : Pendidikan Moral

Nilai : Kasih sayang

KBT : Kecerdasan Pelbagai, konstruktivisme SISTEM BAHASA MEDIA Slaid lirik lagu, kad suku kata, kad perkataan, kad gambar Kosa kata : ibu, bapa, abang, kakak, adik, keluarga

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI PENGISIAN KURIKULUM CATATAN

Set Induksi

Aktiviti 1

1. Murid menyanyi lagu Keluarga Saya dengan bimbingan guru.

Media : Paparan Komputer

Lampiran 1 Lirik lagu Keluarga Saya (melodi lagu Burung Kakak Tua

Nilai : Kerjasama

KBT : Kecerdasan Pelbagai

Langkah 1

Aktiviti 2

1.

Murid melihat lirik lagu Keluarga Saya.

2. Murid diminta menyebut perkataan berkaitan dengan ahli keluarga yang terdapat dalam lirik lagu. Contoh : ibu, bapa, kakak, abang dan adik. 3. Murid diminta menyanyi semula lagu tersebut secara kumpulan dan kelas dengan sebutan yang betul.

Media : Paparan Komputer

Lampiran 1 Lirik lagu Keluarga Saya (melodi lagu Burung Kakak Tua

Nilai : Kasih sayang

KBT : Kemahiran mendengar dan menyebut

Langkah 2

Aktiviti 3

1. Murid diminta mengeja dan menyebut kad suku kata yang dipamerkan di slaid. (Sama seperti Lampiran 2) 2. Murid diminta memadankan suku kata tersebut menjadi perkataan bermakna dan memadankannya dengan kad perkataan yang disediakan.

Media : paparan komputer, kad suku kata, kad perkataan.

Lampiran 2 Kad perkataan

Langkah 3

Aktiviti 4

1. Murid melihat gambar yang dipamerkan oleh Media : Kad gambar, guru yang berkaitan dengan ahli keluarga seperti ibu, kad suku kata dan bapa, kakak, abang dan adik. Kad perkataan. 2. Murid mengeja dan membaca serta memahami perkataan tersebut dengan bimbingan guru. KBT : Konstruktivisme 3. Murid membaca secara individu perkataanperkataan tersebut.

Penutup

1. Murid menyanyi lagu Keluarga Saya

Nilai : Kerjasama

KBT : Kecerdasan Pelbagai

Pentaksiran

Aktiviti 5

1. Murid diminta menandakan perkataan yang didengar pada lembaran kerja. 2. Murid menyebut perkataan berkaitan keluarga berdasarkan gambar.

Lembaran kerja 1

Pemulihan

Aktiviti 6

1. Murid dibimbing menyebut dan mengeja suku kata dan perkataan. 2. Murid memadankan gambar dengan perkataan.

Lembaran kerja 2

Pengayaan

Aktiviti 7

1. Murid diminta bercerita tentang ahli keluarga mereka kepada rakan berdasarkan ahli keluarga mereka.

Lampiran 3 Gambar ahli keluarga

Anda mungkin juga menyukai