Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pengajaran Harian

Mata Pelajaran Tahun Tarikh Masa Bilangan murid Tema Tajuk Fokus utama : 1)

: Bahasa Melayu : 3 Mutiara (menggunakan KSSR tahun satu) : 21 Ogos 2013 : 7.30 pagi- 8.30 pagi ( 60 minit) : 17 orang : Makanan : Cara membuat koktel buah-buahan

Standard kandungan 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberikan dengan betul dan kemas

2) Standard pembelajaran 3.2.4 Menulis perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal gandingan, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas Fokus sampingan : 1) Standard kandungan 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul

2) Standard pembelajaran 3.3.1 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan kemas

Objektif Pada akhir pengajaran, murid dapat : 1) Menulis enam daripada sembilan perkataan dua suku kata dengan sebutan yang betul. 2) Membina dua ayat tunggal berdasarkan perkataan yang dipelajari. 3) Dapat mengisi lima perkataan di tempat kosong yang disediakan dengan betul.

Sistem Bahasa : Kosa kata : Pisau, Mangkuk, Epal, Anggur, Mangga, Nanas, Susu, Longan, Kiwi Kemahiran bahasa : Membaca dan menulis

Pengisian kurikulum Kreativiti dan Inovasi : ubahsuai makanan Sains dan Teknologi : penggunaan teknologi dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

Kemahiran bernilai tambah (KBT) Cara belajar Kecerdasan pelbagai o o o Interpersonal Verbal linguistik kognitif

Elemen merentasi kurikulum bentuk ICT

Bahan bantu mengajar (ABM) Lembaran kerja Slaid PowerPoint

Pengetahuan sedia ada Murid telah mengenali beberapa jenis buah kegemaran mereka.

Langkah pengajaran dan pembelajaran Langkah Isi kandungan Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Set induksi (5 minit) Guru memaparkan video yang bertajuk Buahbuahan Guru mengadakan sesi soal jawab bersama Guru menyoal murid Kemahiran berfikir : Menaakul menjana idea dan Catatan

dengan soalan. Apakah yang buah-buahan terdapat dalam

video tersebut? Murid mengenai kegemarannya. Guru mengenai tempatan menerangkan buah-buahan dan buah menceritakan buah

murid-murid

bukan tempatan. Langkah 1 (10 minit) Paparan Perkataan pada skrin komputer riba. Langkah 2 (20 minit) Pisau Mangkuk Epal Anggur Mangga Nanas Susu Longan Kiwi Aktiviti Pelbagai buah dan alatan diletakkan di atas meja murid Apabila arahan pisau, memegang berada di guru murid pisau memberi memegang akan yang Kemahiran membaca isyarat tangan. Guru dan murid mengeja perkataan bersama-sama Guru menyuruh murid BBM : slaid

PowerPoint

mengeja tersebut. Guru

perkataan

membetulkan

kesilapan murid.

hadapan

mereka dengan berhatihati

Apabila buah

guru epal,

mengeja murid

dikehendaki epal dan

mengambil memotong

dengan cermat. Murid terus memotong mengikut

bahan-bahan

benda yang dieja oleh guru. Langkah 3 (10 minit) Perkataan Langkah 4 ( 10 minit) Pisau Mangkuk Epal Anggur Mangga Nanas Susu Longan Kiwi Guru menggunakan slaid PowerPoint dan gambar perkataan untuk BBM : slaid

PowerPoint perkataan

mengajar murid menulis. Guru mengarahkan murid menulis tersebut guru membimbing murid untuk menulis perkataan tersebut dengan betul. guru mengedarkan Lembaran kerja perkataan Kemahiran menulis

Lembaran kerja

lembaran kerja kepada murid. Murid melengkapi

lembaran kerja tersebut. Guru menyemak dan

membuat penilaian.

Penutup (5 minit)

Rumusan pelajaran

Murid berbincang dengan dipelajari.

dan

guru berkaitan

Merumus

apa

yang

Anda mungkin juga menyukai