Anda di halaman 1dari 1

Dari Arah Kota Klungkung

Kerta Gosa

Lokasi Jalan Raya SampalanGunaksa, Banjar Lekok, Desa sampalan-Klungkung

Br Lekok

a Arah Dari Gunaks a s De


Jl R

ay a

Sa

pa

la

n-

G un

Dari Arah Desa Dawan


ak sa

Dari Arah Amlapura Dari Arah Kusamba

Dari Arah Denpasar

Je m

ba

a Tuk n ta
s Pa M s IB

nda U d

ra an t

y Jl B