Anda di halaman 1dari 25

KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH Ambilan June 2010 (JUN-NOV 2010)

KPLI BI1
HARI \ MASA ISNIN SELASA RABU KHAMIS HARI \ MASA JUMAAT PI2051P YPW 7.30 PJ2050D
FA

Bilik: E32 7.30 Perhimpunan PI2051P YPW 8.30 Tutorial PI2051P YPW UB PI2051P YPW 8.30 SN2051E
NKP

Kuat kuasa 05 JULAI 2010


9.30 BM2050D
YUZ

10.30

10.50 PN2051P SHN MR2051E MNI AG/MR2050D TZW/MSI SN2051E NKC

11.50 PN2051P SHN MR2051E MNI P. KOKUM NKP SN2051E ABP 2.00 MU2050D BA

2.00 TP2050D MAM PN2051P SHN

3.00 TP2050D MAM PN2051P BKS

4.00 *MR2051E MNI SN2051E ABP

LCH

REHAT

NB2050D

*PERMAINAN/OLAHRAGA PN2051P BKS 3.00 AS2050D CAJ PN2051P BKS 4.00 5.00

PI2051P MFR 9.30 PI2051P MFR 10.30 PI2051P MFR

*Permainan 8 minggu, olahraga 8 minggu

KPLI BI2
HARI \ MASA ISNIN SELASA RABU KHAMIS HARI \ MASA JUMAAT PI2051P JP 7.30 PJ2050D
FA

Bilik: E33 7.30 Perhimpunan PI2051P JP 8.30 Tutorial PI2051P JP UB PI2051P JP 8.30 KT2051E
NT

Kuat kuasa 05 JULAI 2010


9.30 NB2050D
LCH

10.30

10.50 KT2051E WSS PN2051P GT AG/MR2050D TZW/MSI PN2051P GT

11.50 KT2051E WSS PN2051P GT P. KOKUM NAK PN2051P CKW 2.00 PN2051P CKW

2.00 AS2050D CAJ TP2050D SA

3.00 MU2050D BA TP2050D SA

4.00

YUZ

REHAT

BM2050D

SN2051E SAD

*PERMAINAN/OLAHRAGA SN2051E SOP 3.00 PN2051P CKW SN2051E ABP 4.00 SN2051E SAD 5.00

PI2051P BM 9.30 PI2051P BM 10.30 PI2051P BM

*Permainan 8 minggu, olahraga 8 minggu

KURSUS PERGURUAN LEPAS IJAZAH Ambilan Jan 2010 (JUN-NOV 2010)


KPLI MT
HARI \ MASA ISNIN SELASA RABU KHAMIS HARI \ MASA JUMAAT TI2050D ARI 7.30 MT2051P
AAB

Bilik: Makmal Sains 1 7.30 Perhimpunan PI2051E DH 8.30 Tutorial PI2051E DH PI2051E DH 9.30 10.30 10.50 TI2050D UZ MT2051P CSM PN2051P MY PS2051E MFA 10.30 PS2051E MFA 11.50 TI2050D UZ MT2051P CSM PN2051P MY PS2051E MFA 2.00

Kuat kuasa 05 JULAI 2010


2.00 PI2051E DH 3.00 4.00

PN2051P MY 8.30 MT2051P


AAB

PN2051P MY 9.30 PS2051E MFA

REHAT

3.00

4.00

5.00

KPLI BI
HARI \ MASA ISNIN SELASA RABU KHAMIS HARI \ MASA W 7.30 Perhimpunan PN2051P MY PI2051P BM TI2050D AA 7.30 SK2051E
LCH

Bilik: Makmal Sains 2 8.30 Tutorial PN2051P MY PI2051P BM SN2051E NKC 8.30 SK2051E
LCH

Kuat kuasa 05 JULAI 2010


10.30 10.50 TI2050D TZW SN2051E NKP SK2051E
LCH

9.30

11.50 TI2050D TZW SN2051E SOP SK2051E LCH PI2051P JK 2.00

2.00

3.00

4.00

SN2051E NKC 9.30 PN2051P MY 10.30 PN2051P MY

REHAT

PI2051P JK

3.00

4.00

5.00

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) SEMESTER 2(JUN-NOV 2010) AMBILAN JAN 2010

MT PEN REN HARI \ MASA ISNIN SELASA RABU KHAMIS HARI \ MASA JUMAAT 7.30 Perhimpunan WAJ3105 JU

Bilik: C12 8.30 Tutorial LSY WAJ3105 JU BM/VV MTE3104 KTH 7.30 PJM3102 SAM MTE3104 KTH 8.30 PJM3102 SAM 9.30 EDU3103 MIL 10.30 MTE3104 KTH R E H A T EDU3103 MIL 9.30 9.50 MTE3103 TSC 10.50 MTE3103 TSC WAJ3104 BAM EDU3103 MIL MTE3103 TSC 11.50 WAJ3103 BM WAJ3104 BAM WAJ3104 BAM MTE3103 TSC

Kuat kuasa 05 JULAI 2010


2.00 3.00 4.00

PJM3102 SAM WAJ3104 BAM

PJM3102 SAM

PJM3102 SAM

Permainan

2.00

3.00

4.00-6.00

BC PEN REN HARI \ MASA ISNIN SELASA RABU KHAMIS HARI \ MASA JUMAAT 7.30 Perhimpunan PJM3102 CT

Bilik : Mamutik 2 8.30 Tutorial LSF PJM3102 CT R E H A T BCN3104 CFT 7.30 WAJ3105 JU BCN3104 CFT 8.30 WAJ3105 JU 9.30 BCN3103 CKL 9.30 9.50 BCN3103 CKL WAJ3104 ARA BCN3104 CFT WAJ3104 ARA 10.30 BCN3103 CKL 10.50 EDU3103 LYY WAJ3104 ARA BCN3104 CFT WAJ3104 ARA WAJ3103 VV 11.50 EDU3103 LYY EDU3103 LYY

Kuat kuasa 05 JULAI 2010


2.00 3.00 4.00

Permainan

PJM3102 CT

PJM3102 CT

PJM3102 CT

2.00

3.00

4.00-6.00

BM PEN REN HARI \ MASA ISNIN SELASA RABU KHAMIS HARI \ MASA JUMAAT 7.30 Perhimpunan BMM3103 BAM

Bilik : D33 8.30 Tutorial R BMM3103 BAM E H A T WAJ3105 JU 7.30 BMM3103 BAM WAJ3105 JU 8.30 BMM3103 BAM 9.30 PJM3102 SAM BMM3104 NN EDU3103 MIL 10.30 PJM3102 SAM 9.30 9.50 BMM3104 NN 10.50 BMM3104 NN EDU3103 MIL BMM3104 NN EDU3103 MIL 11.50 WAJ3103 ZB

Kuat kuasa 05 JULAI 2010


2.00 WAJ3104 ARH WAJ3104 ARH 3.00 WAJ3104 ARH WAJ3104 ARH 4.00

Permainan

PJM3102 SAM 2.00

PJM3102 SAM 3.00

PJM3102 SAM 4

PEN Pmu PEN REN

Bilik : Mantanani2

Kuat kuasa 05 JULAI 2010

HARI \ MASA ISNIN SELASA RABU KHAMIS HARI \ MASA JUMAAT

7.30 Perhimpunan PKP3104 LBN

8.30 Tutorial CKW PKP3104 LBN

9.30 R E H A T

9.50 WAJ3103 MS EDU3103 AM

10.50 PKP3103 JD EDU3103 AM WAJ3104 ARA

11.50 PKP3103 JD BCN3105 LSF WAJ3104 ARA EDU3103 AM

2.00 WAJ3104 ARA BCN3105 LSF

3.00 WAJ3104 ARA

4.00

Permainan PKP3104 LBN 7.30 BCN3105 LSF PKP3104 LBN 8.30 BCN3105 LSF

WAJ3105 KTH 9.30 PKP3103 JD 10.30 PKP3103 JD

WAJ3105 KTH

2.00

3.00

4.00-6.00

PJ PEN REN HARI \ MASA ISNIN SELASA RABU KHAMIS HARI \ MASA JUMAAT 7.30 Perhimpunan EDU3103 LYY

Bilik : Mantanani1 8.30 Tutorial NON EDU3103 LYY R E H A T WAJ3104 ARH 7.30 PJM3104 CT/ST WAJ3104 ARH 8.30 PJM3104 CT/ST 9.30 PJM3104 CT/ST 9.30 9.50 EDU3103 LYY PKE3101 NON WAJ3105 AAB PJM3106 RV 10.30 PJM3104 CT/ST 10.50 WAJ3103 MS PKE3101 NON WAJ3105 AAB PJM3106 RV 11.50 PJM3105 ST PKE3101 NON

Kuat kuasa 05 JULAI 2010


2.00 PJM3105 ST PJM3106 RV PJM3106 RV 3.00 4.00

Permainan

2.00 WAJ3104 ARH

3.00 WAJ3104 ARH

4.00-6.00

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) SEMESTER 4(JUN-NOV 2010) AMBILAN JANUARI 2009 MT PEN REN
HARI \ MASA ISNIN SELASA RABU KHAMIS HARI \ MASA JUMAAT WAJ3107 BA/RMM/FA 7.30 ELE3102 JK 7.30 Perhimpunan MTE3107 LSY UB WAJ3107 BA/RMM/FA 8.30 MTE3108 LBL 9.30 EDU3105 RAG

Bilik : D42
8.30 Tutorial CSM MTE3107 LSY R E H A T MTE3107 LSY 10.30 EDU3105 RAG EDU3105 RAG EDU3105 RAG 9.30 9.50 MTE3108 LBL ELE3102 JK 10.50 MTE3108 LBL ELE3102 JK 11.50 PJM3110 ISR WAJ3107 BA/RMM/FA

Kuat kuasa 05 JULAI 2010


2.00 PJM3110 ISR WAJ3107 BA/RMM/FA 3.00 PJM3110 ISR

2.00 ELS3102 SM

3.00 ELS3102 SM

PJ PEN REN
HARI \ MASA ISNIN SELASA RABU KHAMIS HARI \ MASA JUMAAT BMM3117 YY 7.30 PJM3110 ISR 7.30 Perhimpunan PKE3103 NON

Bilik : Sebatik 2
8.30 Tutorial ISR PKE3103 NON UB BMM3117 YY 8.30 PJM3110 ISR 9.30 PJM3110 ISR ** untuk 12 minggu sahaja R E H A T 9.30 9.50 PJM3111 RAY BMM3117 YY PKE3103 NON EDU3105 CJ 10.30 PJM3110 ISR 10.50 PJM3111 RAY BMM3117 YY PKE3103 NON EDU3105 CJ 11.50 EDU3105 TI **WAJ3107 LG/RH WAJ3107 LG/RH/NON *WAJ3107 RV

Kuat kuasa 05 JULAI 2010


2.00 EDU3105 TI **WAJ3107 LG/RH WAJ3107 LG/RH/NON *WAJ3107 RV 2.00 ELS3102 SM 3.00 ELS3102 SM PJM3111 RAY 3.00

* untuk 3 minggu sahaja

BM PEN REN
HARI \ MASA ISNIN SELASA RABU KHAMIS HARI \ MASA JUMAAT EDU3105 CJ 7.30 PSK3102 SHD 7.30 Perhimpunan BMM3107 NN

Bilik : D32
8.30 Tutorial NN BMM3107 NN UB EDU3105 CJ 8.30 PSK3102 SHD 9.30 WAJ3107 BA/RH/RAY R E H A T EDU3105 CJ PJM3110 ISR BMM3108 YUZ 10.30 WAJ3107 BA/RH/RAY 9.30 9.50 10.50 **WAJ3107 BA/RH EDU3105 CJ PJM3110 ISR BMM3108 YUZ 11.50 **WAJ3107 BA/RH PSK3102 MAL PJM3110 ISR BMM3108 YUZ

Kuat kuasa 05 JULAI 2010


2.00 3.00

PSK3102 MAL PJM3110 ISR *WAJ3107 RAY

2.00 ELS3102 SM

3.00 ELS3102 SM

** untuk 12 minggu sahaja

* untuk 3 minggu sahaja

PEN Pmu PEN REN


HARI \ MASA ISNIN SELASA RABU KHAMIS HARI \ MASA JUMAAT MTE3107 LSY 7.30 PKP3107 LBN 7.30 Perhimpunan BCN3109 CFT

Bilik : Bilik KH
8.30 Tutorial LBN BCN3109 CFT UB EDU3105 TI 8.30 PKP3107 LBN 9.30 BCN3109 CFT R E H A T EDU3105 TI 10.30 BCN3109 CFT 9.30 9.50 PKP3107 LBN 10.50 PKP3107 LBN MTE3107 LSY PKP3108 JD PKP3108 JD 11.50 EDU3105 SA MTE3107 LSY PKP3108 JD PKP3108 JD

Kuat kuasa 05 JULAI 2010


2.00 EDU3105 SA 3.00

WAJ3107 BA/SUR/FA WAJ3107 BA/SUR/ST 2.00 ELS3102 SM

WAJ3107 BA/SUR/FA WAJ3107 BA/SUR/ST 3.00 ELS3102 SM

05 JULAI 2010
4.00 PJM3110 ISR

4.00

05 JULAI 2010
4.00

PJM3111 RAY

4.00

05 JULAI 2010
4.00

*WAJ3107 RAY

4.00

05 JULAI 2010
4.00

4.00

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) SEMESTER 6 (JUN NOV 2010) AMBILAN JANUARI 2008

MT PEN REN HARI \ MASA ISNIN SELASA RABU KHAMIS HARI \ MASA JUMAAT 7.30 Perhimpunan MTE3111 CSM

Bilik : D43 8.30 Tutorial HG MTE3111 CSM R E H A MTE3112 HG 7.30 MTE3112 HG MTE3112 HG 8.30 MTE3112 HG 9.30 ELE3104 LN T ELE3104 LN MTE3111 CSM 10.30 ELE3104 LN 9.30 9.50 MTE3112 HG 10.50 MTE3111 CSM ELE3104 LN ELE3104 LN MTE3111 CSM 11.50 MTE3111 CSM ELE3104 LN ELE3104 LN MTE3111 CSM

Kuat kuasa 05 JULAI 2010


2.00 3.00 4.00

Persatuan

2.00

3.00

4.00-5.00

PJ PEN REN HARI \ MASA ISNIN SELASA RABU KHAMIS HARI \ MASA JUMAAT 7.30 Perhimpunan PJM3115 ST

Bilik : Sebatik 1 8.30 Tutorial RAY PJM3115 ST R E H A PJM3115 ST 7.30 PJM3116 RV PJM3115 ST 8.30 PJM3116 RV 9.30 PSK3104 SHD T PJM3114 RAY 10.30 PSK3104 SHD 9.30 9.50 PJM3116 RV PSK3104 SHD 10.50 PJM3116 RV PSK3104 SHD PSK3104 SHD PJM3114 RAY 11.50 PJM3116 RV PJM3115 ST PSK3104 SHD PSK3104 SHD

Kuat kuasa 05 JULAI 2010


2.00 PJM3114 RAY 3.00 PJM3114 RAY 4.00 PJM3114 RAY

Persatuan

2.00

3.00

4.00-6.00

BC PEN REN HARI \ MASA ISNIN SELASA RABU KHAMIS HARI \ MASA JUMAAT 7.30 Perhimpunan BCN3111 LSF

Bilik : Mamutik 1 8.30 Tutorial CFT BCN3111 LSF R E H A PSK3104 MAL 7.30 BCN3112 CKL PSK3104 MAL 8.30 BCN3112 CKL 9.30 BCN3111 LSF T BCN3111 LSF 10.30 BCN3111 LSF 9.30 9.50 PSK3104 MAL BCN3112 CKL 10.50 PSK3104 MAL BCN3112 CKL PSK3104 MAL BCN3111 LSF 11.50 BCN3112 CKL PSK3104 MAL PSK3104 MAL BCN3111 LSF

Kuat kuasa 05 JULAI 2010


2.00 3.00 4.00

Persatuan

2.00

3.00

4.00-6.00

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PISMP) Amb Jan 2007 SEMESTER 8 (JUN-NOV 2010) MT PEN REN G1
HARI \ MASA ISNIN SELASA 7.30 Perhimpunan MTE3114 LBL RABU EDU3109 JO KHAMIS

Bilik : C31
8.30 Tutorial JU LBL EDU3109 JO R E H A T MTE3114 9.30 9.50 EDU3108 ZAB 10.50 EDU3108 ZAB 11.50

Kuat kuasa 05 JULAI 2010


2.00 3.00 4.00

MTE3114 HG EDU3108 ZAB

MTE3114 HG EDU3108 ZAB 2.00 3.00 4.00-6.00

HARI \ MASA JUMAAT

7.30 EDU3109 JO

8.30 EDU3109 JO

9.30 MTE3114 CSM

10.30

MT PEN REN G2
HARI \ MASA ISNIN SELASA RABU KHAMIS HARI \ MASA JUMAAT 7.30 EDU3109 ZUL 7.30 Perhimpunan EDU3108 ZN MTE3114 HG

Bilik : C32
8.30 Tutorial TSC EDU3108 ZN MTE3114 HG R E H A T 9.30 9.50 EDU3108 ZN 10.50 EDU3108 ZN MTE3114 LBL MTE3114 LBL 11.50

Kuat kuasa 05 JULAI 2010


2.00 3.00 4.00

EDU3109 ZUL 8.30 EDU3109 ZUL 9.30 10.30 MTE3114 CSM

EDU3109 ZUL 2.00 3.00 4.00-6.00

BM PEN REN G1
HARI \ MASA ISNIN SELASA RABU KHAMIS HARI \ MASA JUMAAT 7.30 Perhimpunan BMM3116 AAY EDU3108 ZN EDU3109 ZUL 7.30 EDU3108 ZN

Bilik : C21
8.30 Tutorial R E H A T AAY BMM3116 AAY EDU3108 ZN EDU3109 ZUL 8.30 EDU3108 ZN 9.30 BMM3116 AAY 10.30 BMM3116 AAY 9.30 9.50 EDU3109 ZUL 10.50 EDU3109 ZUL 11.50

Kuat kuasa 05 JULAI 2010


2.00 3.00 4.00

2.00

3.00

4.00-6.00

BM PEN REN G2
HARI \ MASA ISNIN SELASA RABU KHAMIS HARI \ MASA JUMAAT EDU3109 JO YUZ BMM3116 AAY 7.30 Perhimpunan EDU3108 ZAB

Bilik : C22
8.30 Tutorial KS EDU3108 ZAB R E H A T 9.30 9.50 EDU3109 JO BMM3116 AAY EDU3108 ZAB 10.50 EDU3109 JO BMM3116 AAY EDU3108 ZAB 11.50

Kuat kuasa 05 JULAI 2010


2.00 3.00 4.00

EDU3109 JO 8.30 BMM3116 AAY 9.30 10.30 2.00 3.00 4.00-6.00

PROGRAM PERSEDIAAN IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PPISMP) SEMESTER 1 (JUN-NOV 2010) AMBILAN JUN 2010 BC/PJ/MU (G1) HARI \ MASA ISNIN SELASA RABU KHAMIS HARI \ MASA JUMAAT PC1311P CKL 7.30 7.30 Perhimpunan MT1311D AAB Bilik : Banggi1 8.30 Tutorial MU1311P LG 9.30 BI1311D AMH MU1311P LG 10.30 R E H A T MU1311P LG 8.30 PJ1311P FA BC/PJ/PSV (G2) HARI \ MASA ISNIN SELASA RABU KHAMIS HARI \ MASA JUMAAT PC1311P CKL 7.30 TP1311D SS 8.30 TP1311D SS 7.30 Perhimpunan PJ1311P ISR Bilik : Banggi2 8.30 Tutorial PJ1311P ISR 9.30 BI1311D LN MT1311D AAB R E H A T BL1311D AAS 9.30 PV1311P SUR 10.30 PV1311P SUR 10.30 10.50 PC1312P LSF PC1312P TGH PC1311P TGH PV1311P RH 11.50 PC1312P LSF PC1312P TGH PC1311P CFT PV1311P RH 2.00 PJ1311P ST 3.00 PJ1311P ST CFT MU1311P LG 9.30 TP1311D CJ 10.30 TP1311D CJ 10.50 PC1312P LSF PC1312P TGH PC1311P TGH TP1311D CJ 11.50 PC1312P LSF PC1312P TGH PC1311P CFT TP1311D CJ 2.00 CFT PJ1311P CT 3.00

Kuat kuasa 05 JULAI 2010


2.00 BL1311D AAS AA/UZ PC1311P PERMAINAN 3.00 PJ1311P CT

AG1311D/MR1311D

PERSATUAN

Kuat kuasa 05 JULAI 2010


2.00 TP1311D SS AA/UZ PC1311P PERMAINAN 3.00 TP1311D SS

AG1311D/MR1311D

PERSATUAN

BI(C) HARI \ MASA ISNIN SELASA RABU KHAMIS HARI \ MASA JUMAAT 7.30 Perhimpunan LDV GB LDV GB ES JMO 7.30 ICT(KTM) RAG

Bilik : E31 8.30 Tutorial LDS MFR LDV GB ES JMO 8.30 LDS MFR 9.30 BMT AAB LDS MFR ES JMO SS OWA 9.30 LDV GB 10.30 LDV GB R E H A T 10.30 10.50 SS OWA EI(KKE) SKB ES JMO SS OWA 11.50 SS OWA KBL MY ES JMO SS OWA

Kuat kuasa 05 JULAI 2010


2.00 TS(KBF) ROH 3.00

PERMAINAN LS GLH 2.00 LS GLH 3.00

BI1 HARI \ MASA ISNIN SELASA 7.30 Perhimpunan ES

Bilik : Sipadan1 8.30 Tutorial ES 9.30 ICT(KTM) SS ES R E 10.30 10.50 LDV CA BMT 11.50 LDV CA EI(KKE)

Kuat kuasa 05 JULAI 2010


2.00 3.00

TS(KBF)

EC RABU KHAMIS HARI \ MASA JUMAAT LDS MS LDV CA 7.30 KBL MY

EC LDS MS LDV CA 8.30 SS AMH

EC LDS MS LDV CA 9.30 SS AMH

H A T

AAB SS AMH ES EC

SKB SS AMH ES EC

CKW PERMAINAN LS NKP 2.00 LS NKP 3.00

10.30 SS AMH

BI2 HARI \ MASA ISNIN SELASA RABU KHAMIS HARI \ MASA JUMAAT 7.30 Perhimpunan LDS LN SS VV SS VV 7.30 EI(KKE) SKB

Bilik : Sipadan2 8.30 Tutorial LDS LN SS VV SS VV 8.30 ES EC 9.30 TS(KBF) CKW ES LN LDV DH SS VV 9.30 ES EC 10.30 ES EC R E H A T 10.30 10.50 ES EC ICT(KTM) TI LDV DH LDV DH 11.50 ES EC BMT AAB LDV DH LDV DH

Kuat kuasa 05 JULAI 2010


2.00 3.00

KBL CKW PERMAINAN LS NKC 2.00 LS NKC 3.00

uat kuasa 05 JULAI 2010


4.00 PJ1311P CT PJ1311P RV PERMAINAN PJ1311P CT 4.00

uat kuasa 05 JULAI 2010


4.00 PJ1311P NON PJ1311P RV PERMAINAN

4.00

uat kuasa 05 JULAI 2010


4.00

PERMAINAN

4.00-6.00

uat kuasa 05 JULAI 2010


4.00

PERMAINAN

4.00-6.00

uat kuasa 05 JULAI 2010


4.00

PERMAINAN

4.00-6.00

PROGRAM PERSEDIAAN IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PPISMP) SEMESTER 3 (JUN-NOV 2010) AMBILAN JULAI 2009

MT/BI/BM HARI \ MASA ISNIN SELASA RABU KHAMIS HARI \ MASA JUMAAT 7.30 Perhimpunan PN3311D MPS PM3311P JMY MT3311D BD 7.30 MT3311P SDZ

Bilik : C11 8.30 Tutorial ZN MT3312P TSC/SDZ PM3311P JMY MT3312P TSC/SDZ 8.30 MT3311P SDZ 9.30 EQ3311D ROH MT3312P TSC/SDZ BM3311D YUZ MT3312P TSC/SDZ 9.30 PI3311P OWA 10.30 PI3311P OWA 10.30 R E H A T 10.50 MT3311P SDZ BI3311D ZB PI3311P OWA PM3311P JMY 11.50 MT3311P SDZ BI3311D ZB PI3311P OWA PM3311P JMY

Kuat kuasa 05 JULAI 2010


2.00 3.00 4.00

GK3311K

2.00

3.00

4.00

BC/PJ/KS (G1) HARI \ MASA ISNIN SELASA RABU KHAMIS HARI \ MASA JUMAAT 7.30 Perhimpunan PJ3311P RV PJ3311P RV PC3312P LSF 7.30 PC3311P TGH BC/PJ/KS (G2) HARI \ MASA ISNIN SELASA RABU KHAMIS HARI \ MASA JUMAAT 7.30 Perhimpunan PJ3311P RAY MT3311D BD PJ3311P CT 7.30 SS3311P WSS BM/PJ/KS HARI \ MASA ISNIN SELASA RABU KHAMIS HARI \ MASA JUMAAT 7.30 PJ3311P NON 7.30 Perhimpunan BM3311D MM PJ3311P NON

Bilik : Manukan 1 8.30 Tutorial CKL PJ3311P RV PJ3311P RV PC3312P TGH 8.30 PC3311P CFT Bilik : Manukan 2 8.30 Tutorial TGH PJ3311P RAY PC3312P LSF PJ3311P CT 8.30 SS3311P LKC Bilik : D31 8.30 Tutorial PM3311P JMY PJ3311P NON 9.30 MT3311D SDZ PM3311P JMY EQ3311D ROH PN3311D MPS 8.30 PJ3311P NON 9.30 PM3311P JMY R E H A T 10.30 PM3311P JMY BI3311D ZB SS3311P NT BI3311D ZB SS3311P NAS 10.30 10.50 SS3311P NAS 11.50 SS3311P NAS 9.30 PC3311P TGH 10.30 PC3311P TGH 9.30 EQ3311D SKB PN3311D MPS PC3312P TGH R E H A T 10.30 10.50 PC3311P CKL BI3311D AMH SS3311P WSS PC3312P TGH 11.50 PC3311P CFT BI3311D AMH SS3311P WSS PC3312P TGH EQ3311D ROH PN3311D MPS MT3311D BD 9.30 SS3311P LKC 10.30 SS3311P LCH R E H A T 9.30 10.30 10.50 PC3312P TGH SS3311P LKC BI3311D EC PC3311P TGH 11.50 PC3312P TGH SS3311P LKC BI3311D EC PC3311P CKL

Kuat kuasa 05 JULAI 2010


2.00 BM3311D YUZ 3.00 4.00

GK3311K PJ3311P ISR 2.00 3.00 PJ3311P ISR 4.00

Kuat kuasa 05 JULAI 2010


2.00 3.00 4.00

BM3311D YUZ GK3311K PJ3311P RAY 2.00 3.00 PJ3311P RAY 4.00

Kuat kuasa 05 JULAI 2010


2.00 PM3312P YY 3.00 PM3312P YY PJ3311P CT GK3311K PM3312P YY 2.00 PM3312P YY 3.00 4.00 PJ3311P CT 4.00

BI/Elit/Sn(G1) HARI \ MASA ISNIN SELASA RABU KHAMIS HARI \ MASA JUMAAT 7.30 Perhimpunan LDV ZB ES YPW LDV ZB 7.30 ES YPW

Bilik : C41 8.30 Tutorial ZB LS AMH ES YPW LDV ZB 8.30 ES YPW 9.30 PP RAB LS AMH BMT SDZ LDV ZB 9.30 ES YPW 10.30 LDV ZB R E H A T 10.30 10.50 LDS LN SS VV SS VV AG/MO ARI/AA 11.50 LDS LN SS VV SS VV AG/MO ARI/AA

Kuat kuasa 05 JULAI 2010


2.00 LDS LN SS VV PERMAINAN 3.00 4.00

2.00

3.00

4.00-6.00

BI/Elit/Sn(G2) HARI \ MASA ISNIN SELASA RABU KHAMIS HARI \ MASA JUMAAT 7.30 Perhimpunan ES JMO BMT SDZ PP RAB 7.30 LDV BM

Bilik : C42 8.30 Tutorial BM ES JMO SS JK SS JK 8.30 LDV BM 9.30 LDV BM ES JMO SS JK SS JK 9.30 LDS MS 10.30 LDS MS R E H A T 10.30 10.50 ES JMO LDV BM SS JK AG/MO MSI/MNI 11.50 ES JMO LDV BM LDS MS AG/MO MSI/MNI

Kuat kuasa 05 JULAI 2010


2.00 3.00 4.00

LS DH

LS DH PERMAINAN

2.00

3.00

4.00-6.00

BI/Elit/PSV(SM) HARI \ MASA ISNIN SELASA RABU KHAMIS HARI \ MASA JUMAAT 7.30 Perhimpunan LDV CA SS JP ES SM 7.30 SS JP

Bilik : C44 8.30 Tutorial SM LS GLH SS JP ES SM 8.30 SS JP 9.30 ES SM LS GLH SS JP PP RAB 9.30 LDV CA 10.30 LDV CA R E H A T 10.30 10.50 ES SM LDV CA LDS MFR AG/MO MSI/MNI 11.50 ES SM LDV CA BMT AAB AG/MO MSI/MNI

Kuat kuasa 05 JULAI 2010


2.00 3.00 4.00

LDS MFR

LDS MFR PERMAINAN

2.00

3.00

4.00-6.00

KURSUS DIPLOMA PENDIDIKAN MALAYSIA


PRASEKOLAH KEMAS, AMBILAN JULAI 2008 SEMESTER 5(JUN-NOV 2010) PRASEKOLAH
MASA HARI
ISNIN SELASA RABU KHAMIS PJ5191E NON

Bilik : C33
7.30 8.30
Tutorial ROH KG5191P OL UB PJ5191E NON

Kuat kuasa 05 JULAI 2010


9.30
KG5191P OL KG5191P OL H A
AG5190D/MR5190D

10.30

10.50
PS5191E RMM PN5191P NAK

11.50
PS5191E RMM PN5191P NAK

2.00
TP5190D SS BI5190D SM

3.00

4.00-5.00

Perhimpunan KG5191P OL

R E

BI5190D SM PERMAINAN OLAHRAGA

PERSATUAN PN5191P KG5191P OL TI5190D UZ

MSI/MNI

NAK

7.30
JUMAAT KG5191P OL

8.30
KG5191P OL

9.30
MU5191E BA

10.30
MU5191E BA

2.00

4.00-6.00

4.00-6.00

INSTITUT PERGURUAN GAYA

JADUAL WAKTU
KUMPULAN
PPISMP, PISMP, KPLI DAN PRA-SEKOLAH

SESI JUN-NOV 2010


BERKUATKUASA PADA 05 JULAI 2010

Disediakan Oleh Jawatan Kuasa Induk Jadual Waktu IPG Kampus Gaya

Disahkan Oleh

Pengarah IPG Kampus Gaya

SENARAI NAMA DAN SINGKATAN STAF AKADEMIK IPG 2010 NAMA SALMAH BINTI ABDULLAH SUBRAMANIAM A/L MUTUSAMY LEE YOKE YEE JULIANA JOHARI OTHMAN BIN ABD. AZIZ JABATAN HAL EHWAL PELAJAR LADIUS EMOR ABDUL AZIZ ABAS ABDULLAH MUHAMAD @ MAMAT ABMAN@MOMIN AWANG DAMIT RAFFAEE HJ. MUSLEH JABATAN ILMU PENDIDIKAN BONG KOI SIN SITI KHADADIAH BINTI MOHD. BAJURI MERY YATIE ABDUL RAHIM JEAN MARTIN ZAIDAH ABU BAKAR JAWING DONGKOK AG. AHMAD B. AG SIRING HJ OTHMAN LEON NURULHUDA ABDULLAH ZAKIAH NORDIN ALI ZAPAR B. ALI KAMSIAH WIDAYATI RODA HARUN LEE BIH NI RAHMAH AWANG BESAR ZULKIFLI MD JANI JULIANA OSONG ROHANA BT KHALID MILLER YONG YEN PING MOHD PARIS SALEH JAB PEND. JASMANI DAN KESIHATAN MOHD. FARID ABDULLAH SITI AJAR MD NOR CLARE TAN SONNY TEH ENG CHONG RAVI MARGAPANDU RAYMIE A. BAKAR ISRAH ARIPIN NONI BINTI MAKI JABATAN BAHASA GERARD BENJAMIN JANET MOININ JENNY PANG JENNY KWONG SHUK WAH ROSE PATSY TIBOK ZAHRAH ZAITON BT BENJAMIN LOURDES NAGARAJAN A.PUVANESVARI M.BALAKIRISNAN A/L P.MUNIANDY CLARA ANSELMUS MOHD FAUZI ROSLI MOHD.SYAM SUZZAMAN CHIN ABDULLAH SHARIFAH MAZNI S. MOKHTAR L. VIVEKANANDAN DIANA HWANG ABDUL HALIB BIN MOHD. ALI CHOW KAM LOY TAN GAIK HUANG LIN CHIA YIN LEE SIN FATT CHIN FUI TZE NAMA JABATAN BAHASA MELAYU MARINA MALEK JAMIL HJ MD YASSIN AIN APAINAH YUNI @ APRILLINA KALTHOM SAMIAIN ABD. RAJI BIN HALIM HJ. AHMAD RASOL BIN ARIFFIN YAHYA YASSIN NORAFIDAH NORALIDIN BAINA MUSTAFA YUZNAILI SALEH

SINGKATAN

SINGKATAN

LYY JJ OAA LE AAA AM MOD RAM BKS SKB MY JM ZAB JD AAS OL NAK ZN AZA KWH LBN RAB ZUL JO ROH MIL MPS FA SAM CT ST RV RAY ISR NON GB JMO JP JK RPT ZB LN APU BM CA MFR MS SM VV DH AHA CKL TGH LCY LSF CFT

MM JMY AAY KS ARH ARA YY NN BAM YUZ

JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN MAHFODZ ABDUL MAJID MOHD HASHIM ABU TARMIZI ISHAK ADZMI BIN RAJU CHRISTINA JOHN SAMRI BIN SUTIR SABTO AZIS RAHMAH ABDUL GHANI MAM MHA TI AR CJ SS SA RAG

JABATAN MATEMATIK LAM SAW YIN BUSTAM DAMAN LIM BEE LENG HJ ALI ABU BAKAR JUWAIRIYYAH AHMADUN KOO TECK HOCK CHIAM SUN MAY TAN SUI CHIN HENRY GOH SITI DORA MAT ZAIN LSY BD LBL AAB JU KTH CSM TSC HG SDZ

JABATAN SAINS NG KEE CHUAN NALLAIE A/P PALANIANDY SOPIAH ABDULLAH AMINAH BINTI PUYONG SHARIL AFFANDI DAUD CAROLE ANNE JUSTIN JABATAN PENGAJIAN SOSIAL ROSMAWATI HAMZAH LEE KIM CHONG MOHD. FAUZI HJ ALWEE SAPIHI HJ DULAMIT LEE CHEE HUAT BIAM ANJUMAL @ RAYNER RAHMAH MOHD. MAULOT NOR AZMAH SUJA'I LUCY GAWIS NORLILA TALIB SURAYA HANI BT ZAKARIA MAILI LAMSIN WINDAY BINTI SINI @ SIANI

NKC NKP SOP ABP SAD CAJ

RH LKC MFA SHD LCH BA RMM NAS LG NT SUR MAL WSS

JAB PEND. AGAMA ISLAM & PEND.MORAL USTAZAH ZUBAIDAH HJ SULAIMAN USTAZ TENGKU ZAHIRI USTAZ MD NOR BIN IBRAHIM USTAZAH HAMIDAH USMAN USTAZ AB. RAHMAN ISMAIL UZ TZW MNI HU ARI AA MSI

ALVIN AUH MIN HAN EVA CHAKRABARTY ONG WEI ANN YEOW POH WHA
JABATAN PENYELIDIKAN SHANMUGA NATHAN RAMASAMY GOH LAY HUAH GEORGE THOMAS CHAN KOK WAH

AMH EC OWA YPW

USTAZ ABDULLAH ATU


SHN GLH GT CKW USTAZ HJ. MOHD. SYAHIR HJ. ISMAIL

INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KAMPUS GAYA PELAN BILIK KULIAH JUN-NOV 2010
BLOK C C44 PPISMP BI (SM) SEM3 C34 J. PJK C24 B. Muzik C43 C42 PPISMP BI2 SEM 3 C32 PISMP MT2 SEM8 C22 PISMP BM2 SEM8 C12 PISMP MT SEM2 C41 PPISMP BI1 SEM3 C31 PISMP MT1 SEM8 C21 PISMP BM1 SEM8 C11 PPISMP MT SEM3

C33 KDPM PRA SEK C23

BLOK D D43 PISMP MT SEM6 D33 PISMP BM SEM2 D23 J. Kajian Sosial D13 B. Seni

D42 PISMP MT SEM4 D32 PISMP BM SEM4 D22 J. Agama D12 Galeri Seni

D41 MATHS RESOS D31 PPISMP BM SEM3 D21 KU Pratikum D11

Tandas Perempuan D30 Penyelaras KDC D20 B. Kaunseling Stor Tandas

BLOK B Bilik Pembantu Makmal KABIN Banggi 1 PPISMP BC1 SEM1 Manukan1 PPISMP BC1 SEM3 Mamutik1 PISMP BC SEM6 Mantanani1 PISMP PJ SEM2 Sebatik1 PISMP PJ SEM6 Sipadan1 PPISMP BI1 SEM1 SAC UiTM TESL BLOK E E31 PPISMP BI(c) SEM1

Makmal Sains 1 *KPLI BI SEM2

Makmal Sains 2 *KPLI MT SEM2

Banggi2 PPISMP BC2 SEM1 Manukan2 PPISMP BC2 SEM3 Mamutik2 PISMP BC SEM2 Mantanani2 PISMP Pmu SEM2 Sebatik2 PISMP PJ SEM4 Sipadan2 PPISMP BI2 SEM1 BILIK KH PISMP Pmu SEM4

E32 KPLI BI1 SEM1

E33 KPLI BI2 SEM1 Berkuatkuasa pada 28 Jun 2010

Kod dan Senarai kredit untuk setiap matapelajaran (JUN-NOV 2010)


PISMP SEM 2
KOD MATA PELAJARAN WAJ3103 English Language Proficiency II WAJ3104 Literasi Bahasa Melayu WAJ3105 Numerical Literacy EDU3103 Murid dan Alam Belajar BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu MTE3103 Geometry MTE3104 Decision Mathematics PJM3104 Renang PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor PJM3106 Anatomi dan Fisiologi PKP3103 Perkhimatan Dalam Pemulihan PKP3104 Kemahiran Pengamatan BCN3103 BCN3104 PJM3102 PKE3101 BCN3105 KREDIT 1(1+0) 1 ISL 2(0+2) 0 ISL 2(2+0) 1 ISL 3(3+0) 2 ISL 3(2+1) 1 ISL 3(2+1) 1 ISL 3(2+1) 1 ISL 3(3+0) 2 ISL 2(0+2) 10ISL 2(2+0) 1 ISL 3(2+1) 1 ISL 3(2+1) KOD WAJ3107 EDU3105 BMM3107 BMM3108 MTE3107 MTE3108 PJM3110 PJM3111 PKP3107 PKP3108 PJM3110 PKE3103 BCN3109 PSK3102 BMM3117 ELE3102 MTE3107 ELS3102

PISMP SEM 4
MATA PELAJARAN Seni Dalam Pendidikan Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu I Kaedah Pemulihan Bahasa Melayu II Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Teori Pembelajaran, Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik) dan Kewarganegaraan (Tugasan *PBS Kaedah Pengajarn Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Tugasan *PBS) Principles of English Language Teaching (Tugasan *PBS) Planning and Teaching Mathematics (Tugasan *PBS) KREDIT 3(2+1) 1 ISL 3(2+1) 1 ISL 2(2+0) 1 ISL 3(3+0) 2 ISL 3(3+0) 2 ISL 3(3+0) 2 ISL 3(2+1) 1 ISL 2(0+2) 0 ISL 3(2+1) 1 ISL 3(2+1) 1 ISL 3(2+1) 1 ISL 3(2+1) 1ISL 3(2+1) 1 ISL 3(3+0) 2 ISL 3(2+1) 1 ISL 3(3+0) 2 ISL 3(3+0) 2 ISL

1 ISL 3(2+1) 1 ISL Tatabahasa dan Retorik 3(3+0) 2 ISL Kesusasteraan Kanak-kanak 3(2+1) 1 ISL Elektif 1: Pergerakan Asas 3(2+1) 1 ISL Pendidikan Kesihatan Seksualiti 3(3+0) 2 ISL Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & 3(2+1) Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca 1 ISL

English Language Enrichment II

TK

PISMP SEM 6
KOD MATA PELAJARAN MTE3111 Teaching of Geometry, Measurement and Data Handling MTE3112 Assessment of Practices Mathematics PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian PJM3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan PJM3116 Penyelidikan tindakan I : Kaedah BCN3111 Pengajaran & Pembelajaran Kemahiran Mengarang BCN3112 Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan ELE3104 English Language Teaching Methodology For Young Learners KREDIT 3(2+1) 1 ISL 3(3+0) 2 ISL 2(1+1) 1 ISL 2(1+1) 0 ISL 3(3+0) 2 ISL 3(2+1) 1 ISL 3( 3+0) 2 ISL 3(2+1) 1 ISL 3(2+1) 1 ISL KOD EDU3108 EDU3109 BMM3116 MTE3114

PISMP SEM 8
MATA PELAJARAN Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Genre Kesusasteraan Melayu Dalam Bahasa Melayu Applications of Mathematics KREDIT 3(3+0) 2 ISL 3(3+0) 2 ISL 3(3+0) 2 ISL 3(2+1) 1 ISL

PPISMP SEM 3
KOD BI3311D BM3311D EQ3311D PN3311D MT3311D MT3311P MT3312P PC3311P MATA PELAJARAN English Language Proficiency Bahasa Melayu Konstektual Kompetensi Kecerdasan Emosi Pengantar Pendidikan Basic Mathematics Mathematics 1 Mathematics 2 Bahasa Cina 1 Bahasa Cina 2 Bahasa Melayu 1 Bahasa Melayu 2 Bahasa Inggeris 1 Pendidikan Jasmani 1 Kajian Sosial 1 Permainan KREDIT 2 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1+1*

KPLI AMBILAN JAN 2010 (SEM 2)


KOD PN2051P MT2051P PI2051P PI2051E PS2051E SN2051E SK2051E TI2050D MATA PELAJARAN Pendidikan Matematik (MAJOR) Bahasa Inggeris (MAJOR) Bahasa Inggeris (ELEKTIF) Pendidikan Seni Visual (ELEKTIF) Sains(ELEKTIF) Pendidikan Sivik & Kenegaraan Tamadun Islam KREDIT 1 1 1 1 1 1 1 1

PC3312P PM3311P PM3312P PI3311P PJ3311P SS3311P GK3311K

KDPM PRA-SEKOLAH
KOD PN5191P KG5191P PJ5191E PS5191E MU4191E TI5190D BI5190D TP5190D AG5190D MATA PELAJARAN Ilmu Pendidikan Pra-Sekolah Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Pendidikan Seni Visual Muzik Tamadun Islam Kefasihan Bahasa Inggeris Pengurusan Sumber Pendidikan Agama KREDIT 3 7 2 2 2 1 2 1 1

MR5190D

Pendidikan Moral

Rumusan Jumlah Jam Mengajar Mengikut Jabatan Sesi Jun 2010


Bil. Jabatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PENDIDIKAN MATEMATIK P. MELAYU BAHASA U. BAH. CINA PEND. JASMANI KAJI SOSIAL SAINS TEKN. PEND. AGAMA JUM. JAM/ AMBILAN Kumpulan KPLI Sem1 KPLI Sem2 PP Sem1 PP Sem3 PIS Sem 2 PIS Sem4 PIS Sem6 PIS Sem8 180 30 165 165 180 120 0 360 0 15 75 225 255 135 105 120 30 0 0 180 420 135 0 90 210 30 930 945 75 45 60 0 0 0 240 240 165 60 105 0 30 0 180 270 375 380 135 0 75 30 120 180 0 205 120 0 150 15 60 0 0 0 0 0 60 0 165 0 0 240 0 0 75 15 60 120 0 0 0 0 810 135 1995 2325 1470 1320 525 570 KDPM 150 0 0 30 0 30 60 0 15 45 330 Jumlah Jum. Pens Purata/m 1350 20 4.50 930 10 6.20 855 9 6.33 2325 14 11.07 810 4 13.50 1400 8 11.67 790 13 4.05 225 6 2.50 480 6 5.33 315 6 3.50 96 dikemaskini pada 27 June 2010

Anda mungkin juga menyukai