Anda di halaman 1dari 4

Bank Soalan Esei Sejarah Tingkatan 4

Bab 1 – Kemunculan Tamadun Awal Manusia

1. Perkataan tamadun berasal daripada bahasa Arab, iaitu Mudun dan


Madain.
a) Apakah yang dimaksudkan dengan tamadun?
(8 markah)
b) Apakah maksud tamadun mengikut sarjana Barat? (6
markah)
c) Ceritakan karya Muqadimmah yang ditulis oleh Ibn Khaldun
(6 markah)
2. Tamadun Indus muncul di bahagian barat laut India sekitar tahun 2500
s.m dan mula merosot pada tahun 1800 s.m
a) Jelaskan tentang ciri organisasi sosial tamadun ini (8
markah)
b) Nyatakan tentang agama yang diamalkan oleh penduduk tamadun
ini (4 markah)
c) Terangkan ciri-ciri bandar terancang tamadun Indus
(6 markah)

Bab 2 – Peningkatan Tamadun

1. Aspek sosial yang terkandung dalam sesebuah tamadun meliputi


perkara seperti pendidikan, falsafah, kesenian, kesusasteraan, seni
bina serta sains dan teknologi.
a) Jelaskan tentang sistem Peperiksaan Awam yang dijalankan dalam
tamadun China (8 markah)
b) Nyatakan sumbangan Tamadun India dalam bidang sains dan
teknologi (8 markah)
c) Apakah yang anda faham tentang bidang falsafah tamadun India
(4 markah)

2.

a) Huraikan tiga peringkat pendidikan dalam tamadun China


(10 markah)
b) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah
peperiksaan awam dalam tamadun China dilaksanakan
(10 markah)

Bab 3 – Tamadun Awal Asia Tenggara

1. a) berdasarkan pengetahuan sejarah anda, jelaskan kegiatan ekonomi


masyarakat agraria (8 markah)
c) Huraikan kepentingan tasik Tonle Sap kepada kerajaan Angkor
(6 markah)
d) Bagaimanakah proses terbentuknya pelabuhan entrepot kerajaan
maritim (6 markah)
2. a) Mengapak monumen dibina dalam kerajaan awal di Asia Tenggara?
(10 markah)
b) Terangkan ciri Angkor Wat (10
markah)

Bab 4 – Kemunculan Tamadun Islam dan Perkembangannya di Makkah

1. Masyarakat Jahiliah ialah masyarakat yang hidup di Semenanjung


tanah Arab dalam jangka masa selepas runtuhnya Empangan Maarib di
Sabak sehingga turunnya wahyu Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w
a) Berikan pengertian istilah ‘jahiliah’ (4
markah)
b) Huraikan tentang ciri-ciri kehidupan masyarakat Arab jahiliah dari
aspek sosial dan ekonomi (8 markah)
c) Nyatakan tentang sistem kabilah masyarakat Arab Jahiliah
(8 markah)

2. Nabi Muhammad s.a.w memiliki sifat terpuji dan beliau digelar al-Amin
a) Jelaskan tentang latar belakang keluarga Nabi Muhammad s.a.w.
(8 markah)
b) Jelaskan mengapa Nabi Muhammad s.a.w. dikatakan seorang ketua
keluarga yang patut dicontohi
(8marka h)
c) Nyatakan tentang wahyu pertama yang diterima oleh Nabi
Muhammad s.a.w. dan kepentingannya
(6 markah)

Bab 5 – Kerajaan Islam di Madinah

1. Peristiwa hijrah orang Islam Makkah ke Madinah berlaku pada 1


Rabiulawal bersamaan 12 September 622 M.
a) Apakah yang anda faham dengan konsep hijrah? (4
markah)
b) Jelaskan sebab dan tujuan peristiwa hijrah? (6
markah)
c) Apakah kepentingan peristiwa hijrah? (10
markah)

2. Piagam Madinah menjadi asas pemerintahan kerajaan Islam Madinah


yang terdiri daripada masyarakat Islam dan bukan Islam
a) Apakah itu Piagam Madinah atau Sahifah Madinah?
(4 markah)
b) Terangkan tentang kandungan Piagam Madinah
(10 markah)
c) Jelaskan kepentingan Piagam Madinah (6
markah)

Bab 6 – Pembentukan kerajaan Islam dan Sumbangannya

1. Zaman pemerintahan Khalifah dikenali sebagai zaman khilafah al-


Rasyidin. Tokoh-tokoh yang memegang jawatan khalifah ialah Saidina
Abu Bakar al-Siddiq, Sayidina Umar bin al-khattab, Sayidina Uthman
bin Affan dan Sayidina Ali bin Abu Talib.
a) Jelaskan tentang konsep khalifah (4
markah )
b) Apakah tugas-tugas seorang khalifah
(8 markah)
c) Nyatakan sumbangan khalifah Uthman bin Affan
(8 markah)

2. Tamadun Islam bertembung dengan tamadun lain di dunia melalui


pelbagai cara.
a) Bagaimanakah kerajaan-kerajaan islam bertembung dengan
tamadun lain di dunia melalui cara penaklukan
( 4 markah )
b) Jelaskan kesan pertembungan tamadun Islam dengan tamadun-
tamadun lain di dunia dalam aspek politik dan ekonomi.
(10 markah)
c) Apakah kesan kebudayaan yang ketara yang dapat dilihat daripada
pertembungan tamadun Islam dengan tamadun lain di dunia?
(6 markah)

Anda mungkin juga menyukai