Anda di halaman 1dari 26

ANALISIS ITEM OBJEKTIF/ISI TEMPAT KOSONG

SMK DATO' PENGGAWA BARAT

PEPERIKSAAN/ UJIIAN: TAHUN:


MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN : 4 / 5
NAMA GURU : JUM. PELAJAR :

No Topik/ Bab Bil Betul % Betul IK=X/Y Tafsiran Item Keputusan


Soalan X
1 Larangan dalam ihram haji
2 Dam
3 Adab menziarahi pesakit
4 P'kembangan ketentraan Umaiyah
5 Haji ifrad
6 Dosa besar
7 Perbezaan dosa besar & kecil
8 Faktor orang melakukan dosa
9 Syarat hukuman potong tangan
10 Dam tertib
11 Dam dalam ibadat haji
12 Dam dalam ibadat haji
13 Mikat makani
14 Hukum sembelihan
15 Sembelihan - masalah
16 Hikmat sembelih
17 Pengasas Bani Umaiyah
18 Sumber ekonomi Umaiyah
19 Adab menziarahi pesakit
20 Adab menziarahi pesakit
21 Adab menziarahi pesakit
22 Adab menziarahi pesakit
23 Adab menziarahi pesakit
24 Khalifah Umaiyah
25 Sunat sembelihan
26 Cara mengerjahan haji
27 Cukai pada zaman umaiyah
28 Syarat sembelihan
29 Larangan dan dam
30 Perkembangan ilmu zmn Umaiyah
31 Cukai pada zaman umaiyah
32 Faktor kejatuhan bani Umaiyah
33 Dosa besar
34 Dosa besar
35 Ketenteraan zaman Umaiyah
36 Pemerintahan Umaiyah
37 Adab menziarahi pesakit
38 Adab menziarahi pesakit
39 Adab menziarahi pesakit
40 Adab menziarahi pesakit

IK TAFSIRAN ITEM KEPUTUSAN


IK < 0.3 TERLALU SUKAR UBAHSUAI
08 >IK > 0.3 SEDERHANA TERIMA
IK > 0.8 TERLALU MUDAH UBAHSUAI

ULASAN
TOPIK YANG PALING TINGGI % TOPIK YANG PALING RENDAH %

CADANGAN LANGKAH MENINGKAKAN PRESTASI


ANALISISIITEM
SMK DATO' PENGGAWA BARAT

PEPERIKSAAN/ UJIAN 3
MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN : 4 CE/DA
NAMA GURU : PN ZAINAB WATAK JUMLAH PELAJAR :

No Topik/ Bab Bil Betul % Betul IK=X/Y Tafsiran Item Keputusan


Soalan X
1 Kerajaan Bani Umaiyah 16 42 0,4 Sederhana Terima
2 Sembelihan 13 34 0,3 Sederhana Terima
3 Sembelihan 22 58 0.6 Sederhana Terima
4 Akikah 18 47 0.5 Sederhana terima
5 Sembelihan 18 47 0.5 Sederhana Terima
6 Korban 19 50 0.5 Sederhana Terima
7 Akikah 21 55 0.6 Sederhana Ubahsuai
8 Sembelihan 20 53 0.5 Sederhana Ubahsuai
9 Korban 10 26 0.3 Sederhana Terima
10 Akikah 20 53 0.5 Sederhana terima
11 Dosa 9 24 0.2 Sukar Ubahsuai
12 Haji 18 47 0.5 Sederhana Terima
13 Akikah 17 45 0.5 Sederhana Terima
14 Dosa 19 50 0.5 Sederhana terima
15 Haji 19 50 0.5 Sederhana Terima
16 Dosa 16 42 0.4 Sederhana Terima
17 Haji 14 37 0.4 Sederhana Terima
18 Haji 21 55 0.6 Sederhana Terima
19 Sembelihan 10 26 0,3 Sederhana Terima
20 Akikah 19 50 0.5 Sederhana Terima
21 Akikah 2 5.3 0.05 Sukar Ubahsuai
22 Akikah 15 39 0.4 Sederhana Terima
23 Dosa 16 42 0,4 Sederhana Terima
24 Sembelihan 21 55 0.6 Sederhana Terima
25 Korban 3 7.9 0.08 Sukar Ubahsuai
26 Akikah 16 42 0.4 Sederhana Terima
27 Akikah 18 47 0.5 Sederhana Terima
28 Haji 18 47 0.5 Sederhana Terima
29 Dosa 12 32 0.3 Sederhana Terima
30 Dosa 11 29 0.3 Sederhana Terima

IK TAFSIRAN ITEM KEPUTUSAN


IK < 0.3 TERLALU SUKAR UBAHSUAI
08 >IK > 0.3 SEDERHANA TERIMA
IK > 0.8 TERLALU MUDAH UBAHSUAI

ULASAN
TOPIK YANG PALING TINGGI % TOPIK YANG PALING RENDAH %
Sembelihan No 24 ,3, Dosa No 11
Akikah No 7 Akikah No 21
Haji No 18 Korban No 25

Cadangan Langkah Meningkatkan prestasi


mengulangkaji dan memberi latihan khusus pada tajuk yang mempunyai % rendah
memberi perhatian lebih kepada kumpulan pelajar lemahdalam P&P
mengubahsuai soalan-soalan yang mempunyai % tinggi
ANALISISIITEM OBJEKTIF
SMK DATO' PENGGAWA BARAT

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2008 TINGKATAN : 5KA


MATA PELAJARAN : PENDIDIKAN ISLAM BILANGAN PELAJAR: 34 ORANG
NAMA GURU : PN HJH ZAINAB BTE HJ WATAK

No Topik/ Bab Bil Betul % Betul IK=X/Y Tafsiran Item Keputusan


Soalan X
1 Khurafat 23 69.6 0.6 Sederhana Terima
2 Dosa - menipu 23 69.6 0.6 Sederhana Terima
3 Kemanisan iman 14 42.4 0.4 Sederhana terima
4 Ahli Sunnah Waljamaah 17 51.5 0.5 Sederhana Terima
5 Dosa - sihir 14 42.4 0.4 Sederhana Terima
6 Wajib haji 18 54.5 0.5 Sederhana Terima
7 Insyuran 22 66.6 0.6 Sederhana Terima
8 Peminangan 21 63.6 0.6 Sederhana Terima
9 Walimatulurus 24 72.7 0.7 Sederhana Terima
10 Korban 13 39.4 0.3 Sederhana Terima
11 Kaifiat perkahwinan 19 57.6 0.5 Sederhana Terima
12 Polisi Khalifah Uthman bin Affan 12 36.4 0.3 Sederhana terima
13 Imam Malik 18 54.5 0.5 Sederhana Terima
14 Kerajaan Abbasiyah 16 48.5 0.4 Sederhana Terima
15 Perkembangan ilmu zmn Abbasiyah 20 60.6 0.6 Sederhana Terima
16 Prkmbgn Sains&teknologi Abasiyah 16 48.5 0.4 Sederhana Terima
17 Adab tempat rekriasi 18 54.5 0.5 Sederhana Terima
18 Adab ketika berzikir 17 51.5 0.5 Sederhana Terima
19 Adab musafir 22 66.6 0.6 Sederhana Terima
20 Adab kepada pemimpin 24 72.7 0.7 Sederhana Terima
21 Sifat munafiq 13 39.4 0.3 Sederhana terima
22 Sifat munafiq 12 36.4 0.3 Sederhana Terima
23 Tahap iman 12 36.4 0.3 Sederhana Terima
24 Ahli Sunnah Waljamaah 12 36.4 0.3 Sederhana Terima
25 Hutang 22 66.6 0.6 Sederhana Terima
26 Sembelihan 21 63.6 0.6 Sederhana Terima
27 Miqat 16 48.5 0.4 Sederhana Terima
28 Talaq 12 36.4 0.3 Sederhana Terima
29 Mahar 15 45.5 0.4 Sederhana Terima
30 Mahar 14 42.4 0.4 Sederhana terima
31 Khulafa' Ar Rasyidin 14 42.4 0.4 Sederhana Terima
32 Imam Syafie 10 30.3 0.3 Sederhana Terima
33 Sistem pemerintahan Abasiyah 15 45.5 0.4 Sederhana Terima
34 Sistem pemerintahan Abasiyah 14 42.4 0.4 Sederhana Terima
35 Polisi pentadbiran Umaiyah 13 39.4 0.3 Sederhana Terima
36 Pengasas kerajaan Abasiyah 16 48.5 0.4 Sederhana Terima
37 Amar makruf nahi munkar 10 3.03 0.3 Sederhana Terima
38 Adab berzikir 15 45.5 0.4 Sederhana Terima
39 Adab musafir 30 90.9 0.9 terlalu mudah ubah suai
40 Adab musafir 18 54.5 0.5 Sederhana Terima

IK TAFSIRAN ITEM KEPUTUSAN


IK < 0.3 TERLALU SUKAR UBAHSUAI
08 >IK > 0.3 SEDERHANA TERIMA
IK > 0.8 TERLALU MUDAH UBAHSUAI
ULASAN
TOPIK YANG PALING TINGGI %TOPIK YANG PALING RENDAH %
Adab Musafir Talaq
Adab kepada pemimpin Amar makruf nahi munkar
Dosa Imam Syafie
Cadangan Langkah Meningkatkan prestasi
1. Memberi peruntukan kelas tambahan utk mengulangkaji soalan objektif dan isi tempat kosong
2. Latih tubi ayat hafazan dan hukum tajwid
3. Membuat latihan dalam kelas tanpa merujuk buku teks
1285 1146 3254.93 29.63
###