Anda di halaman 1dari 23

Tema 2

Pembangunan ekonomi dan Impak


alam sekitar

Sektor Perikanan

NSNJ Modul P&P 942/2 Tema 2 :


1
Sektor Pertanian
Sektor Perikanan
• Jenis dan ciri-ciri

• Faktor-faktor mempengaruhi

• Kepentingan atau sumbangan

• Program pembangunan

• Kesan negatif aktiviti perikanan

• Industri akuakultur

NSNJ Modul P&P 942/2 Tema 2 :


2
Sektor Pertanian
Has il Pembel aj aran

-Membezakan pelbagai jenis dan ciri aktiviti


perikanan

-Menghuraikan pelbagai faktor yang mempengaruhi


kegiatan perikanan

-Menjelaskan kepentingan atau sumbangan sektor


perikanan kepada pembangunan ekonomi

-Menilai keberkesanan program pembangunan sektor


perikanan

-Menjelaskan kesan negatif aktiviti perikanan


terhadap alam sekitar

- Mencadangkan langkah-langkah mengatasi kesan


negatif aktiviti perikanan
NSNJ Modul P&P 942/2 Tema 2 :
3
Sektor Pertanian
Konsep dan ciri perikanan

NSNJ Modul P&P 942/2 Tema 2 :


4
Sektor Pertanian
Konsep dan ciri perikanan

NSNJ Modul P&P 942/2 Tema 2 :


5
Sektor Pertanian
Konsep dan ciri perikanan

NSNJ Modul P&P 942/2 Tema 2 :


6
Sektor Pertanian
Konsep dan ciri perikanan

NSNJ Modul P&P 942/2 Tema 2 :


7
Sektor Pertanian
Konsep dan ciri perikanan

NSNJ Modul P&P 942/2 Tema 2 :


8
Sektor Pertanian
Konsep dan ciri perikanan

NSNJ Modul P&P 942/2 Tema 2 :


9
Sektor Pertanian
Faktor Mempengaruhi sektor perikanan
2.1 Faktor Fiz ikal

b)Malaysia terletak di atas pentas sunda dan


dikelilingi laut (LCS & SM), kaya dgn plankton &
zoo plankton,

b) Pantai yg panjang & berteluk utk pelabuhan


perikanan. Cth : Kuala Rompin & Kuala Pahang
di Pahang, Tok Bali di Tumpat Kelantan,
Chendering, Kuala Besut dan Kuala Kemaman di
Terengganu.

c) Di Pantai barat pula pelabuhan perikanan


terletak di Kuala Perlis, Kuala Kedah dan Sungai
Besar serta Pulau Ketam di Selangor.

NSNJ Modul P&P 942/2 Tema 2 :


10
Sektor Pertanian
d) Aktiviti perikanan dijalankan sepanjang
tahun di pantai barat krn terlindung dari
tiupan angin monsun barat daya (Mei-
September) manakala di pantai timur
aktiviti tergendala pd musim tengkujuh
(November-Mac) krn tiupan angin monsun
timur laut.

e) Byk kws bekas lombong, tasik semulajadi,


paya & muara sungai utk kegiatan
akuakultur.

NSNJ Modul P&P 942/2 Tema 2 :


11
Sektor Pertanian
Faktor Mempengaruhi sektor perikanan

2.2 Fakto r ekonomi

a)permintaan dlm dan luar negara (Jepun,


Singapura) tinggi

c)menjana industri hiliran (keropok, ikan


sardin, ikan kering),

e)pelaburan pihak swasta, kerajaan dan


pihak persendirian menambah dana
mengembangkan kegiatan perikanan laut
dalam dan akuakultur.
NSNJ Modul P&P 942/2 Tema 2 :
12
Sektor Pertanian
Faktor Mempengaruhi sektor perikanan

2.3 Faktor sosi al

a) Budaya pemakanan masyarakat yang menjadikan


ikan sumber protein,

c) ada kelengkapan asas perikanan dan


pengangkutan,

e) kemudahan pendaratan ikan, kemudahan


pengawetan, tempat dingin beku

g) kemudahan telekomunikasi

NSNJ Modul P&P 942/2 Tema 2 :


13
Sektor Pertanian
Faktor Mempengaruhi sektor perikanan

2.4 Fak tor


Gover nan
b)LKIM sediakan pelbagai kelengkapan spt kompleks pendaratan
bilik dingin beku, kilang ais.

d)Memasarkan hasil perikanan dan menstabilan harga ikan di


pasaran.

f)Jabatan perikanan menjalankan R&D dan bantuan latihan. Cth :


di Batu Maung, P. Pinang.

h)Sektor akuakultur sentiasa mendapat bantuan subsidi, modal,


khidmat nasihat dari agensi berkaitan.

j)Pasukan keselamatan sentiasa menjalankan rondaan untuk


menjaga keselamatan nelayan dari kegiatan lanun dan
pencerobohan nelayan asing.

l)kerjasama antarabangsa juga dilakukan khasnya dlm kegiatan


perikanan laut dalam NSNJ
dgnModul
negara Thailand.
P&P 942/2 Tema 2 :
14
Sektor Pertanian
Faktor Mempengaruhi sektor perikanan

2. 5 Fa ktor Tek no log i

a) PPPIL (Pusat Pengeluaran dan Penyelidikan Ikan Laut)


di Tajung Demong, Besut jalankan penyelidikan, kapal
besar, sonar, memproses ikan, dingin beku.

c) Di Bukit Tinggi Pahang dijalankan penyelidikan


kacukan ikan besar yang mempunyai nilai tinggi dalam
akuakultur.

e) Pengunaan teknologi membawa kesan positif;

i. Meningkatkan jumlah tangkapan


ii. Menghasilkan ikan dalam kuantiti yang banyak
iii. Hasil tangkapan dapat disimpan lebih lama

NSNJ Modul P&P 942/2 Tema 2 :


15
Sektor Pertanian
3.0 Sumbangan/Ke pentingan
Sektor Perikanan
1. Sumber protein – budaya pemakanan masyarakat,
tampung bekalan makanan

2. Menyumbang pendapatan Negara – eksport ikan ke


Jepun, Taiwan , Singapura. Udang Harimau ke
Jepun, Singapura dan US- meningkatkan
pendapatan negara melalui tukaran mata wang
asing.

3. Peluang pekerjaan kpd penduduk setempat – sbg


nelayan, pekerja kilang, penyelidik, penternak
ikan, pasaran- tingkat taraf hidup, tahun 2000 -
98,000 org terlibat dalam sektor perikanan.

NSNJ Modul P&P 942/2 Tema 2 :


16
Sektor Pertanian
4. Perkembangan industri hiliran – pengetinan sardin,
ikan kering, keropok, pembuatan bot & alat
tangkapan ikan.

5. Meningkatkan kegiatan akuapelancongan – Pulau


Aman P. Pinang, Bagan Lalang di Sepang, Bachok di
Kelantan dan Kampung Air di Sarawak.

6. Men ing ka tkan teknologi – awet beku, radar,


teknologi komunikasi, R& D. Cth : Batu Mau ng
Pulau Pi nang , Tanj ung Demong di Besut,
Ter engganu.

7. Meningkatkan kerjasama antarabangsa – melalui


urusan import-eksport, kerjasama antara Negara
(Mal, Indo, Thai)
 
8. Memperluaskan pasaran sama ada di dalam atau luar
negara.
NSNJ Modul P&P 942/2 Tema 2 :
17
Sektor Pertanian
5.0 Mas alah S ekt or P er ik an an

•Kekurangan modal – nelayan pinggir pantai miskin, guna


kaedah tradisional.

•Gangguan orang tengah – membeli hasil tangkapan


dengan harga rendah

•Kekurangan teknologi – nelayan pinggir pantai tidak


mampu guna kaedah moden krn pendapatan rendah.

•Kekurangan buruh – tenaga muda tidak minat, migrasi ke


bandar, guna tenaga asing

NSNJ Modul P&P 942/2 Tema 2 :


18
Sektor Pertanian
• Keselamatan nelayan – ancaman lanun, pencerobohan
nelayan asing

• Politik Perairan antarabangsa – pertindihan kawasan


perairan dan sempadan

• Kepupusan sumber perikanan


- akibat penggunaan pukat tunda/ pukat harimau,
- pencemaran, oleh sisa kumbahan & sisa toksid

NSNJ Modul P&P 942/2 Tema 2 :


19
Sektor Pertanian
6.0 Usaha Ker aj aan unt uk mem aju ka n sekt or
per ikanan

• Tubuhkan LKIM - adakan kemudahan fizikal , kompleks


pendaratan ikan, kilang air batu. Cth: Tok Bali di Kelantan,
Kuala Sedili di Johor, Batu Maung di P. Pinang, Cendering
di Terengganu

• Tubuhkan Kawasan Pembangunan Nelayan (KPN, 1980) – di


Besut, Mersing, Manjung, Kuala Kedah. Khidmat nasihat,
menyelaras pemasaran

• Memperdalamkan muara sungai – cth, Kuala Besut, Kuala


Kemaman. Membina pelabuhan pendaratan baru bagi
muara yang berpotensi cth Kuala Setiu.

• Memberi kemudahan kredit/modal kepada nelayan –


usahakan akuakultur dan subsidi diesel.

• R&D – PPPIL usahakan penyelidikan, pembiakan dan


penetasan . Cth: Teluk Demong

• Mengawal perairan Negara


NSNJ Modul P&P-942/2
Polis marin,
Tema 2: TLDM 20
Sektor Pertanian
7.0 Kes an Negati f Terhadap Alam
seki tar

•Kepupusan sumber perikanan – tangkapan


berlebihan guna pukat tunda-ikan kecil mati

•Kemusnahan terumbu karang dan habitat –


gangguan kapal, tumpahan minyak, sisa
toksid

•Kemusnahan hutan paya bakau – ditebang


utk projek akuakultur

•Pencemaran air laut – tumpahan minyak,


sisa kumbahan - hidupan akuatik mati

NSNJ Modul P&P 942/2 Tema 2 :


21
Sektor Pertanian
8.0 Langkah Mengatasi

• Perundangan

• Penguatkuasaan oleh JAS spt: denda/kompaun, kawal perairan


negara, polis marin ronda - kawal tumpahan minyak, sisa toksid,
kumbahan dr kws pelancongan

• Laporan EIA untuk projek di tepi pantai cth pembinaan


pelabuhan, Komplek pendaratan ikan, pembinaan chalet, resort,
hotel dan projek akuakultur yg melibatkan kws yg luas.

NSNJ Modul P&P 942/2 Tema 2 :


22
Sektor Pertanian
8.0 Langkah Mengatasi

b) Pengurusan Strategik

• warta taman laut, Cth : P. Payar, P. Sipadan, P. Ligitan

• Tambah Tukun Tiruan – tayar terpakai ditenggelamkan sebagai


habitat akuatik

• Pembersihan lautan – tumpahan minyak, sisa kilang & kumbahan

• Kurangkan penebangan paya bakau utk pembangunan di pinggir


pantai, spt hotel, resort, chalet & akuakultur

• Meningkatkan usaha R & D - benih ikan, pasaran, produk hiliran

• Kerjasama serantau antara Negara jiran – Mal, Indo, Thai

c) Kempen kesedaran secara formal & tak formal.

NSNJ Modul P&P 942/2 Tema 2 :


23
Sektor Pertanian

Anda mungkin juga menyukai