Anda di halaman 1dari 9

PROSES MEMBINA AYAT DENGAN TEKNIK SALAK

P O ST E D B YS IT I HA L I JA H AT
HUBUNGAN SALAK D ENGAN RU BA

CONTOH AYAT YANG BOLEH DIBINA DENGAN TEKNIK SALAK

P O ST E D B Y S IT I

A L I JA H AT 1 9: 4 0 0 CO MME NT S

PENERANGAN "SALAK"

P O ST E D B Y S IT I HA L I J A H AT 1 9 :2 8 0 CO MME NT S WEDNESDAY, 7 DECEMBER 2011

BAHASA MELAYU TAHUN 4 - CARA PENULISAN BAHAGIAN A MENGGUNAKAN TEKNIK "SALAK"

PENGENALAN

S - Siapa (Letakkan nama orang atau bilangan orang)

A - Aktiviti yang sedang dilakukan.

L - Lokasi atau tempat aktiviti berlangsung.

A - Alatan yang diguna pakai atau dipegang.

K - Keterangan (pelengkap ayat bagi aktiviti yang dilakukan iaitu, ayat tersirat). Ayat tersirat tidak terdapat dalam gambar dan perlu kreatif memikirkan kesesuaiannya bagi menjadikan ayat yang dibina kelihatan gramatis.

http://cthalijah.blogspot.com/2011/12/proses-membina-ayat-dengan-tekniksalak.html

Anda mungkin juga menyukai