Anda di halaman 1dari 2

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN SAINS TAHUN 3 ( PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN ) 2007 SAINS BAHAGIAN A

TAHUN/TEMA/BP/ HPU/HPK & Bullet


NO SOALAN

JUMLAH SOALAN MENGIKUT ARAS KOGNITIF DAN ARAS KESUKARAN PENGETAHUAN KEFAHAMAN
FAKTA ISTILAH PENGELASAN URUTAN PENGKAEDAHAN PRINSIP PENTERJEMAHAN PENTAFSIRAN EKSTRAPOLASI

APLIKASI
APLIKASI

JUMLAH BESAR

Grouping animal Grouping animal Grouping plan! Grouping plan! Magn$!% Grouping magn$! El$(!ri( El$(!ri( El$(!ri( Spring Spring A-%orSpring E.!$rnal /$a!ur$% animal E.!$rnal /$a!ur$% animal E.!$rnal /$a!ur$% animal E.!$rnal /$a!ur$% animal E.!$rnal /$a!ur$% animal E.!$rnal /$a!ur$% plan! E.!$rnal /$a!ur$% plan! E.!$rnal /$a!ur$% plan! E.!$rnal /$a!ur$% plan! E.!$rnal /$a!ur$% plan! El$0!ri0i!1 El$0!ri0i!1 El$0!ri0i!1 El$0!ri0i!1 El$0!ri0i!1 El$0!ri0i!1 El$0!ri0i!1 El$0!ri0i!1 %pring %pring %pring %pring

1 " # & ' ) * + 1, 11 1 1" 1# 1& 1' 1) 1* 1+ , 1 " # & ' ) * + ", "1 " "" "# "&

M /

S / /

M 1

S 1 1

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A-%orA-%or2 A-%or2 A-%or2 A-%or2 Jumla3 4$%ar

"' ") "* "+ #,

/ / / / / " * 1 1 #,

1 1 1

DI SEDIAKAN OLEH :MOHD IZHAM ZAKARIA GURU SAINS TAHUN : 6