Anda di halaman 1dari 1

BIBLIOGRAFI 1. www.ipislam.edu.my/...

/artikel/read/998/Amalan-pemakanan-tidak-sihat
Di pos oleh Arbain Muhayat pada 14 J l! "##9

2. http://eyesnews.wordpress.com/2011/07/23/makanan-se era-iklan-danke emukan-harian-metro/


$.
J r%al &erso%alia &ela'ar( Bil 14 ) *9 - +8 ,"#11 I--. #1"8-"/$

A0ala% &e0aka%a% dala0 1ala%2a% &ela'ar 3%i4ersiti da% I0plikasi%!a 5erhadap &e06ela'ara%
Eating Habits among University Students and Its Implication Towards Learning
4. Mohd AzlanAbdullah & NORAZIAHALI

TINJAUAN TAHAP PENGETAHUAN DAN AMALAN GAYA HIDUP SIHAT DI KALANGAN PELAJAR SEMESTER SATU AMBILAN JUN SESI 2004/2005 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS MD AMIN BIN MD TAFF Univer i!i Pen"i"i#$n S%&!$n I"ri $'in(%) i*e"%+', 5. http://www.jacobs.co . !/b /"a!a#h$dup#s$hat/%&&'/&(/ )ncapa$#d$)t#s)$ ban".ht

Anda mungkin juga menyukai