Anda di halaman 1dari 10

Bahasa Malaysia (Kefahaman) Tahun 1

A1. Warnakan huruf kecil sahaja.

A g

e "

! k

l #

M h

A2. Warnakan huruf besar sahaja. B %

f m

l &

$ j

r '

(10 markah)

B. Lengkapkan uru an huruf yang beriku .


1

Bahasa Malaysia (Kefahaman) Tahun 1

(10 markah)

+. ,uaikan perka aan (engan gambar.

1. susu
2

Bahasa Malaysia (Kefahaman) Tahun 1

2.

gelas

-.

kerusi

..

ayam

/. gi ar

(10 markah)

%. Tulis perka aan yang sesuai ber(asarkan gambar. (10 markah) pisang r0 i
-

lipas beg

burung

Bahasa Malaysia (Kefahaman) Tahun 1

Bahasa Malaysia (Kefahaman) Tahun 1

!. Warnakan ja1apan yang be ul.

(10 markah)

jam jem

ula ular

u(ang ikan
/

Bahasa Malaysia (Kefahaman) Tahun 1

kere a m0 0sikal

helang musang

2. Lengkapkan ejaan. s p

Bahasa Malaysia (Kefahaman) Tahun 1

(10 markah)

4. 5sikan empa k0s0ng (engan ja1apan yang sesuai.

makan

kere a

bula

biru

can ik

1. Ali suka 666666666666666 nasi. 2. Ayah beli 666666666666666 baru.


7

Bahasa Malaysia (Kefahaman) Tahun 1

3. Kere a i u 1arna 6666666666666. 4. "umah i u 666666666666666. 5. B0la i u 6666666666666666666.

(10 markah)

&. ,usun perka aan menja(i aya yang be ul. (15 markah) Bas besar. sek0lah ini

makan buah. ini Kek se(ap.

se(ang

4ajah
8

Bahasa Malaysia (Kefahaman) Tahun 1

kasu

Ayah

beli

baru.

5bu

makan

suka

ke am.

5.

Baca pe ikan (an ja1ab s0alan.

5ni kere a. 5ni kere a baru ayah. Kere a ini a(a ayar. Kere a ayah 1arna merah. A(ik suka kere a ayah.

1. 5ni apa 9 5ni 6666666666666666 2. 5ni kere a baru siapa 9 5ni kere a baru 6666666666666 3. Kere a ini a(a apa 9
:

Bahasa Malaysia (Kefahaman) Tahun 1

Kere a ini a(a 6666666666666666 4. Kere a ayah 1arna apa 9 Kere a ayah 1arna 6666666666666 5. ,iapa suka kere a ayah 9 666666666666666666 suka kere a ayah.
(15 markah)

KERTAS SOALAN TAMAT

1;

Anda mungkin juga menyukai