Anda di halaman 1dari 1

Keduduka n nilai Nilai Tempat

Nombor bulat sebelum titik perpuluhan Ratus Puluh Sa

Titik Perpuluha n (.) .

Nombor perpuluhan selepas titik perpuluhan Persepulu h Perseratu s Perseribu

Anda mungkin juga menyukai