Anda di halaman 1dari 5

PENYELIDIKAN ASAS

PAEH, NAJMI

Penyelidikan Asas (basic research) 2


Penyelidikan

asas merupakan suatu penyelidikan yang

berasaskan kepada penyiasatan dan analisis yang berfokuskan


kepada kefahaman sesuatu subjek, fenomena atau keadaan semula jadi tetapi tidak memerlukan rawatan ataupun

penyelesaian.
penyelidikan asas adalah untuk memperluaskan pengetahuan

sedia ada serta menambahkan maklumat mengenai masalah

yang

hendak

dikaji

dan

ianya

dijalankan

sebelum

menjalankan kajian selanjutnya (Rosinah, 2011).

Asas (fundamental atau tulin)) penyelidikan ini dilakukan oleh

saintis yang mempunyai sifat ingin tahu atau minat dalam persoalan saintifik. Motivasi utama mereka adalah untuk mengembangkan pengetahuan manusia, bukan untuk mencipta atau menghasilkan sesuatu rekaan. Tidak ada nilai komesil terhadap penemuan kajian asas. Contoh: penyelidikan asas sains adalah untuk membuktikan jawapan persoalan berikut;
Bagaimanakah alam semesta bermula? Apakah yang terkandung dalam proton, neutron, dan elektron? Bagaimanakah lumut (slime molds) membiak? Apakah kod genetik yang spesifik untuk lalat buah?

Matlamat penyelidikan asas ialah untuk mengumpul

data empirik yang boleh digunakan untuk mengembang dan menilai sesuatu teori.
Bersifat statik sekiranya teori yang ditemui tidak dapat

diuji oleh ahli penyelidik penyelidikan gunaan. Jika diuji dan tidak benar/tepat, para penyelidik penyelidikan asas akan melakukan semula penyelidikan asas untuk memperbaiki model atau teori mereka
Kurang menekankan kepada amalan penyelesaian

masalah.

Contoh penyelidikan asas


Penyelidikan asas dan penyelidikan gunaan adalah
5

satu penyelidikan yang menjadi pelengkap antara satu sama lain Penyelidik penyelidikan gunaan menggunakan teori yang dibina dalam penyelidikan asas untuk merumus hipotesis Penyelidikan asas bergantung kepada penyelidikan gunaan bagi mengesahkan sesuatu teori Contoh: Saintis fizik menemui struktur atom yang terdiri daripada nukleus, proton dan neutron (Asas). Saintis lain menggunakan pengetahuan mengenai struktur atom untuk membina bom atom (Gunaan)