Anda di halaman 1dari 13

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS IPOH 31150 HULU KINTA PERAK DARUL RIDZUAN

KERTAS KERJA

PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR PJM 3112


TARIKH : 7 FEBRUARI 2014 (JUMAAT)

MASA :
6.30 pagi hingga 5 petang

TEMPAT :

MAJLIS SUKAN NEGARA MALAYSIA

1. PENGENALAN
Program Lawatan Sambil Belajar Ke Majlis Sukan Negara melibatkan semua

pelajar yang terlibat dengan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian. Pelaksanaan Program Lawatan Sambil Belajar Ke Majlis Sukan Negara adalah berasaskan kepada kesedaran bahawa profesion keguruan adalah mulia dan insan guru adalah pembina generasi, pembentuk jati diri dan role model kepada masyarakat. Melalui aktiviti yang dirancang, pelajar dapat mengenal diri (real-self) dan mampu mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh ke arah pembangunan diri sebagai insan guru secara berterusan. Pelaksanaan Program Lawatan Sambil Belajar Ke Majlis
Sukan Negara lebih menekankan kepada pembelajaran di luar bilik darjah

secara

alamiah

dalam

konteks

dan

situasi

sebenar

dalam

usaha

memperkasakan ilmu, kemahiran, daya intelek, nilai dan akhlak keguruan dalam kalangan pelajar. Program ini diharap dapat melahirkan guru yang memiliki kemantapan sahsiah dan kuasa profesional yang tinggi dan akan sentiasa bersedia di samping mampu menangani pelbagai cabaran

pendidikan dalam arus globalisasi.

2. RASIONAL Program Lawatan Sambil Belajar Ke Majlis Sukan Negara dilaksanakan kerana ia adalah bagi memenuhi keperluan sukatan pembelajaran PJM 3112 bagi Kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) semasa dalam semester 5 ini. Adalah wajar aktiviti yang dijalankan ini dimanfaatkan dengan berkesan.

3. TUJUAN
Tujuan Program Lawatan Sambil Belajar Ke Majlis Sukan Negara adalah untuk

melahirkan guru-guru yang mempunyai kemantapan akhlak, nilai-nilai kerohanian dan keguruan, daya ketahanan yang tinggi serta aura keguruan yang selaras dengan prinsip Rukun Negara, Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. Program Lawatan Sambil Belajar Ke Majlis Sukan
Negara ini juga merupakan usaha berterusan sepanjang program pendidikan

perguruan dengan kesedaran bahawa profesion perguruan adalah mulia dan guru adalah pembina generasi negara. Di samping itu, Program Lawatan Sambil
Belajar Ke Majlis Sukan Negara juga menekankan peranan guru sebagai

pendidik, pemimpin dan agen perubahan.

4. OBJEKTIF Melalui Program Lawatan Sambil Belajar Ke Majlis Sukan Negara pelajar-pelajar dapat :

1. Memenuhi syarat melaksana Program Lawatan Sambil Belajar Ke Majlis Sukan Negara (PJM 3112) PISMP semester 5. 2. Melahirkan insan guru yang berkualiti tinggi, berilmu, berkemahiran serta mempunyai spiritual dan sahsiah yang tinggi 3. Meningkatkan kemahiran intelek yang melibatkan penggunaan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pembelajaran, penyelesaian masalah dan membuat keputusan. 4. Meningkatkan keupayaan memindahkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. 5. Mendedahkan pelajar kepada pembelajaran secara langsung 6. Memupuk kemahiran sosial antara pelajar dengan masyarakat setempat

7. Menimba pengalaman yang berguna untuk kebaikan pelajar Pada akhir Program Lawatan Sambil Belajar Ke Majlis Sukan Negara, pelajar-pelajar diharap agar dapat: i. Mengenal diri serta mampu mengaplikasikan pengetahuan dan pengalaman yang diperolehi ke arah pembangunan diri. ii. Memiliki kemantapan sahsiah dan keterampilan profesional yang tinggi serta sentiasa bersedia dan mampu menangani pelbagai cabaran pendidikan dan arus globalisasi. iii. iv. Meningkatkan kemahiran interpersonal dan intrapersonal Menunjukkan ciri-ciri kepimpinan, berdaya tahan, nilai-nilai murni dan keterbukaan fikiran.

5. TARIKH 7 FEBRUARI 2014 (Jumaat)

6. TEMPAT KHIDMAT PENDIDIKAN KEPADA KOMUNITI Majlis Sukan Negara (MSN)

7. MASA 6.30 pagi 5 petang 8. SASARAN Pelatih PISMP (Unit K17 dan K16) Pensyarah Pengiring Jabatan Pendidikan Jasmani Jumlah : 36 Orang ( 12 lelaki, 24 perempuan)

: 3 Orang : 39 Orang

9. ALAMAT SURAT MENYURAT : Encik Sabri Bin Tan, Jabatan Pendidikan Jasmani, Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh Perak , 31150 Hulu Kinta, Perak. Tel : 0125580897

Atau

Saudari Pramela a/p Ramakrishnan Setiausaha Program Lawatan Sambil Belajar (Unit K 17), Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh Perak , 31150 Hulu Kinta, Perak. Tel : 0143422948

10. PENGANGKUTAN Bas Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh Perak

11. JAWATANKUASA PELAJAR Pensyarah Pembimbing : Encik Sabri Bin Tan : Encik Azhar Bin Awang : Encik Wahid bin Ali Piah Pengerusi : Vasugi a/p Shamugam : Cornelia Bong Naib Pengerusi : Loh Yi Shu : Carolina Jiksing Setiausaha : Pramela a/p Ramakrishnan : Rabiah Wong Naib Setiausaha : Rubethera a/p S. Ganesan : Toh Kai Sin Bendahari : Hanani Bt Kharudin : Nurul Husna Binti Ibrahim AJK Ajk Makanan : Joseph Papin Anak Micheal Mowet : Liaw Hai Ling Ajk Pengangkutan : Nuing ak Kayan : Sathyan a/l Ilangovan Pengacara Majlis : Wong Wen Lin : Mathilda Chung Ajk Dokumentasi : Zhairen Akmal Bt Zainal Abidin : Nur Ainaa Aisyah Zakaria Ajk Buku Program : Iva Shafikah Bt Ideris : Matilda Chung

Ajk Keselamatan

: Tan Chun Poh : Syamilah Binti Inchik Hashim

Ajk Cenderamata

: Syahirah Bt Sulaiman : Liaw Hai Ling : Hanani Bt Kharudin

Ajk Banner

: Siti Nur Falthonah Binti Abdullah

TENTATIF PROGRAM Masa 6.20 pagi 6.30 pagi 9.00 pagi Aktiviti Berkumpul di Pondok Air Asrama Bertolak ke KL Tiba di MSN Tindakan Guru Pelatih Pemandu Pensyarah pembimbing/Guru pelatih PISMP Pensyarah pembimbing/Guru pelatih PISMP

12.00 ptg

Makan tengah hari Menerima taklimat daripada kakitangan Majlis Sukan

1.00ptg 4.00ptg

Negara. Melawat sekitar Majlis Sukan Negara.

Pensyarah pembimbing/Guru pelatih PISMP/Kakitangan Majlis Sukan Negara

4.15 ptg

Bertolak balik ke IPG kampus Ipoh

Pensyarah pembimbing/Guru pelatih PISMP

12. PERBELANJAAN

PERKARA Makan dan minum Cenderahati Banner

KUANTITI RM 10 x 39 Orang 4 1 JUMLAH

JUMLAH RM 390.00 RM 50.00 RM 50.00 RM 490.00

13. SENARAI NAMA PELATIH Rujuk Lampiran E

14. PENUTUP Diharapkan pihak tuan dapat memberi pertimbangan yang wajar dan sokongan kepada kami untuk menjayakan Program Bina Insan Guru(BIG) Siri 3 Ini. Segala budi baik dan kerjasama daripada pihak tuan amat kami hargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih.

Disediakan oleh :

( En Sabri Bin Tan) Pensyarah Pembimbing Unit K17 , Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh Perak.

Disemak oleh :

.................................................... (TN. HJ ZULKIFLI B. HASSAN) Ketua Jabatan Pendidikan Jasmani , Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh Perak.

Diluluskan Oleh :

(TUAN HAJI TUAN HAJI KAMARULIZHAM BIN HAZIZI) Pengarah, InstitutPendidikan Guru Kampus Ipoh, 31150 HuluKinta, Perak.

Lampiran E SENARAI NAMA PELAJAR K17

BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

NAMA Haamirisyuan Akmal Bin Ibrahim Hanani Binti Kharudin Iva Shafikah Binti Ideris Jong Tziah Tziah Joseph Papin Anak Micheal Mowet Khoo Rui Hung Loh Yi Shu Nawwar Basirah Binti Mohd Solehuddin Nuing Ak Kayan Pramela A/P Ramakrishnan Rubethera A/P S. Ganesan Syahirah Binti Sulaiman Tan Chun Poh Tieu Jue Kai Vasugi A/P Shamugam Wong Wen Lin Zhairen Akmal Binti Zainal Abidin

KAD PENGENALAN 921117-13-5985 921028-11-5800 920605-11-5540 921204-13-5262 920807-13-5697 920322-08-5433 920711-02-5602 920106-12-5170 921119-13-5989 911227-08-5094 921122-07-5382 920908-11-5230 921004-01-6357 921013-13-5999 910515-04-5420 920305-02-5690 920702-03-5200

SENARAI NAMA PELAJAR K16

Nama 1. Archanah A/P Charles Maganlingam 2. Carolina Jiksing 3. Cornelia Bong 4. Florensiah Bruno 5. Fakhrullah Bin Razak 6. Liaw Hai Ling 7. Mathilda Chung 8. Mohd Hafiz Bin Mohd Hanapiah 9. Mohd Ihsanuddin Bin Abdul Jalil 10. Muhammad Afiq Bin Adjad 11. Muhammad Idzani Bin Sazali 12.Nur Ainaa Aisyah Zakaria 13. Nurul Husna Binti Ibrahim 14. Rabiah Wong 15. Sathyan A/L Ilangovan 16. Siti Nur Falthonah Binti Abdullah 17. Syamilah Binti Inchik Hashim 18. Toh Kai Sin 19. Zulhafizsyam Bin Zulkifli

No. Kad Pengenalan No. Telefon 920212-02-5296 910603-12-5068 911201-13-5110 920325-12-5824 920519-11-5261 920831-12-5384 921115-13-5594 920620-13-6307 920412-06-5305 921214-12-6327 921204-05-5449 920507-14-5922 920131-06-5640 910703-13-5490 921211-04-5281 920617-11-5206 920616-07-5388 921107-01-5728 920426-10-5195 010-4617742 010-3927141 013-5742865 014-7832678 014-5063904 016-8319805 019-8578764 013-2462890 014-8170836 014-5658217 017-9208895 012-6650868 014-5068973 014-5901031 016-6207762 019-9108549 012-4027309 016-7861866 011-15628453

_______________________________________________________________
1 MALAYSIA: RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN Ruj. Tuan: Ruj. Kami: IPGKI/ K17&K16 Tarikh: 09 January 2014
Ketua Pengarah, Majlis Sukan Negara Malaysia, Komplek Sukan Negara, Sri Petaling, 57000, Kuala Lumpur. Tuan, PERMOHONAN MENGADAKAN PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR DI MAJLIS SUKAN NEGARA MALAYSIA Dengan hormatnya perkara di atas adalah di rujuk. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa satu Program Lawatan Sambil Belajar akan diadakan di Majlis Sukan Negara Malaysia berdasarkan maklumat berikut: Tarikh Masa Tempat Fokus : : : : 7 Februari 2014 9.00 pagi Majlis Sukan Negara Malaysia Program Lawatan Sambil Belajar

3. Sehubungan dengan itu, besarlah harapan kami memohon jasa baik pihak tuan agar membenarkan guru-guru pelatih dari institut melawat ke Majlis Sukan Negara Malaysia kerana: i. Memenuhi sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani dan Sukan semester 5 yang memberi penekanan terhadap pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Jasmani. ii. Mengenalpasti dan mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. Mengintegrasikan kemahiran yang dipelajari dengan kemahiran teknologi maklumat dan cara berkomunikasi berkesan untuk melaksanakan latihan yang sistematik.

iii.

4. Bagi melicinkan urusan, pihak tuan boleh menghubungi jawatankuasa lawatan: En Sabri Bin Tan di Talian 0125580897. 5. Segala usaha dan kerjasama yang diberikan amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian, terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,

(TUAN HAJI TUAN HAJI KAMARULIZHAM BIN HAZIZI)


Pengarah, Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh, 31150 Hulu Kinta Perak Darul Ridzuan.

09 Januari 2014

Melalui, Pensyarah Jabatan Pendidikan Jasmani, En.Sabri Bin Tan, Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh

Tuan, PERMOHONAN MENGADAKAN PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR DI MAJLIS SUKAN NEGARA MALAYSIA Dengan hormatnya perkara di atas adalah di rujuk. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa satu Program Lawatan Sambil Belajar berdasarkan maklumat berikut: Tarikh : 7 Februari 2014 Masa : 9.00 pagi Tempat : Majlis Sukan Negara Malaysia Fokus : Program Lawatan Sambil Belajar 3. Untuk maklumat lanjut berkaitan program ini, bersama-sama surat ini disertakan salinan kertas kerja berkenaan program tersebut. 4. Segala usaha dan kerjasama yang diberikan amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian, terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,

(Pramela a/p Ramakrishnan) Setiausaha, Program Lawatan Sambil Belajar, Unit K17 Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh 31150 Hulu Kinta Perak Darul Ridzuan