Anda di halaman 1dari 24

GKB 1053 DISEDIAKAN OLEH: ALASIA PAWA JOE HUSNA SUAD BINTI TITAN

Disediakan oleh : Alasia Pawa Joe

KUIZ baca warna je

PENGENALAN:
Kemahiran membaca:

Untuk memdapatkan maklumat pengetahuan, dan fakta mengenai sesuatu perkara. Satu proses kompleks yang melibatkan proses komunikasi antara pembaca dengan penulis melalui tulisan yang dibaca.

BACAAN SCANNING

JENIS BACAAN PANTAS


BACAAN SKIMMING BACAAN LAJU ( SPEED READING)

TUJUAN: 1. Maklumat ringkas tetapi menyeluruh.


2. Pandangan umum mengenai dokumen dengan segera.
BAGAIMANA??? 1. Membaca tajuk, pendahuluan dan rumusan bahan / dokumen. 2. Membaca dengan menggunakan pergerakan mata yang cepat. 3. Memberikan tumpuan sepenuhnya pada bahan yang dibaca

Mendapatkan maklumat yang ringkas dan pantas

BACAAN SKIMMING

Skimming menggunakan cara zig-zag


KESIMPULANNYA:

Skimming merupakan proses selective

readingdalam masa yang pantas. Cara ini berkesan untukmendapatkan idea keseluruhan tanpa membaca keseluruhan buku.

TUJUAN Mendapatkan maklumat tertentu sebagai jawapan kepada sesuatu persoalan.

BAGAIMANA Membaca pendahuluan dan rumusan teks secara mendalam

Membaca kandungan bab dengan pantas sambil mencatatkan kata kunci dan konsep yang dinyatakan

Memberikan perhatian kepada rajah dan grafik yang ada.

PEMBACAAN PANTAS
Dilakukan dengan tujuan berikut:
untuk mendapatkan idea atau maklumat keseluruhan bagi sesuatu topik. untuk mendapatkan maklumat spesifik. untuk mengenalpasti bahan bacaan tersebut sesuai untuk anda. untuk mengetahui isi kandungan.

Teknik Membaca KWLH


KWLH adalah singkatan bagi yang berikut;

K (know) Apa yang telah diketahui (sebelum membaca)


W (want ) Apa yang hendak diketahui(sebelum

membaca) L (learned) - Apa yang telah diketahui (selepas membaca) H (how) Bagaimana untuk mendapat maklumat tambahan - yang berkaitan (untuk membaca seterusnya)

Persoalan
Membaca secara berhati-hati.
Membaca secara menyeluruh. Membaca secara berulang-ulang.

Membaca dalam suasana selesa.


Berada dalam Keadaan Selesa.

Baca secara Berperingkat Cuba bentuk Soalan ketika membaca : Gunakan kaedah 1Husband 5 Wives. Catatkan isi PENTING yang dibaca.

PEMBACAAN PERLAHAN
GKB 1053

Konsentrasi

Mendalam

MAKSUD

Teliti

Kawal

Faham

Cara pelaksanaan Membaca ikut ritma Ikut kedapatan Bersuara nada rendah

Mentafsir

(JENNINGS, 2005)
"When you accelerate things that should not be accelerated, when you forget how to slow down, there is a price to pay."

Luas pemikiran dan idea

Daya kreatif

KEPENTINGAN

Faham fakta

Ingat fakta

KATA-KATA CERDIK PANDAI


Seseorang yang berjaya menguasai kemahiran membaca bermakna dia telah berjaya merobohkan sebuah tembok pemisah yang maha besar antara dirinya dengan lautan ilmu yang wujud dalam pelbagai bentuk karya (Zulkifley Hamid, 1994).

HATI-HATI!!

Keburukan Penyelesaian

Mengambil jangka masa panjang Membosankan

Bijak mengambil peluang Gunakan kemahiran belajar

ADA BRAN!, CUBALAH

TELITI

DIBACA BERULAN G-ULANG

MAKLUMAT SPESIFIK

JANGKA MASA PANJANG

PEMBACAAN PERLAHAN

MENYELURUH

PEMBACAAN PANTAS

IDEA RINGKAS

INGAT DAN HAFAL

ISI PENTING

SEKIAN, TERIMA KASIH