Anda di halaman 1dari 5

Modul Pengajaran Asas Literasi Asas 3

UNIT 1
PERKATAAN SUKU KATA TERBUKA
Objektif 1. Menyebut dan membaca perkataan suku kata terbuka dengan sebutan yang betul; Mengeja, membaca dan memahami perkataan suku kata terbuka dengan betul; Membina dan menulis perkataan suku kata terbuka dengan betul; Membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi suku kata terbuka; dan; Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi suku kata terbuka.

2. 3. 4.

5.

Kemahiran 1.0 Perkataan Suku Kata Terbuka 1.1 Menyebut, membaca dan memahami perkataan suku kata terbuka. Aktiviti Tunjukkan kad gambar dan bersoal jawab dengan murid tentang gambar dari segi nama, warna, bentuk dan saiz. Catatan Lampiran 1 Kad Gambar: - dadu

Langkah 1

Tunjukkan 4 keping kad gambar yang telah Lampiran 2 Kad gambar: dilubangkan dan sekali lagi bersoal jawab - dadu, sudu, petola, dengan murid. rebana Tunjukkan pula 4 keping kad perkataan yang telah dilubangkan dan minta murid menyebut perkataan dengan sebutan yang betul dengan bimbingan guru. Berikan kad gambar dan kad perkataan tadi kepada murid. Minta murid mengikat kad gambar dan kad perkataan menggunakan tali untuk mengukuhkan
13

Lampiran 3 Kad perkataan: - dadu, sudu, petola, rebana Lampiran 2 Kad gambar Lampiran 3

Modul Pengajaran Asas Literasi Asas 3

Langkah

Aktiviti pemahaman tentang maksud perkataan berdasarkan gambar. Perhatikan cara murid mengikat tali. Bimbing murid menggunakan jari untuk mengikat dengan betul. Aktiviti ini melatih murid untuk fokus semasa melakukan tugasan. Bimbing murid membaca dan mengeja perkataan mengikut suku kata.

Catatan Kad perkataan Tali

Lampiran 2 Kad gambar Lampiran 3 Kad perkataan Permainan Bahasa Lampiran 2 Kad gambar Lampiran 3 Kad perkataan Lampiran 4 Kad suku kata - su, du, da, du, pe, to, la, re, ba, na

Sediakan Kotak Beracun yang mengandungi kad suku kata. Lekatkan kad gambar pada papan tulis. 6 Minta murid cari kad suku kata daripada Kotak Beracun dan lekatkan pada papan tulis berdasarkan gambar dan perkataan yang dipaparkan.

Kaedah VAK Bahan Bantu Belajar

Visual - Penglihatan Kad gambar, kad perkataan, kad suku kata, tali

1.2 Membina dan menulis perkataan suku kata terbuka.

Langkah

Aktiviti Edar 4 keping kad perkataan yang telah ditebuk hurufnya.

Catatan Lampiran 5 Kad perkataan: - guli, ciku, kerusi, perahu Lampiran 5

2 3

Minta murid menyentuh perkataan dan menggerakkan jari mengikut bentuk huruf sambil menyebut huruf. Minta murid menekap perkataan dan
14

Lampiran 5

Modul Pengajaran Asas Literasi Asas 3

Langkah

Aktiviti mewarnakannya menggunakan pensel atau pensel warna. Sediakan bahan maujud yang berbentuk huruf. (huruf mainan).

Catatan

Sebutkan perkataan yang telah dipelajari dan minta murid bina perkataan yang disebut oleh guru daripada huruf-huruf tersebut. Minta murid mengeja dan membaca perkataan yang telah dibina. Minta murid menulis perkataan yang dibina dalam buku latihan atau lembaran kerja. Kinestetik - Sentuhan

Permainan Bahasa Lampiran 6 Bahan maujud berbentuk huruf a, i, u, s, d, r, p

5 6

Buku latihan atau lembaran kerja

Kaedah VAK Bahan Bantu Belajar

Kad perkataan yang telah ditebuk, bahan maujud (huruf mainan), buku latihan atau lembaran kerja

1.3 Membaca dan memahami ayat tunggal yang mengandungi perkataan suku kata terbuka.

Langkah

Aktiviti Pamerkan kad ayat dan minta murid membaca mengikut bacaan guru.

Catatan Lampiran 7 Kad ayat: Beca bapa ada tiga roda. Lampiran 8 - Ibu cuci sudu besi. - Saya suka baca buku. - Bapa palu rebana ubi.

Sebut ayat dan minta murid menyebut semula (mengajuk) ayat yang didengar. 2

Bersoal jawab dengan murid untuk memahami maksud ayat yang dibaca.
15

Modul Pengajaran Asas Literasi Asas 3

Langkah 4

Aktiviti Bimbing murid membaca ayat tersebut (ayat tunggal) dengan sebutan dan intonasi yang betul. Minta seorang murid membaca ayat tunggal yang diberi manakala rakan lain mendengar dan membaca semula ayat yang didengar secara latih tubi. Bahagikan murid kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan terdiri daripada 6 orang ahli. Minta murid berdiri dalam satu barisan. Bisikkan ayat kepada murid pertama, kemudian murid tersebut akan bisikkan kepada murid ke-2. Murid kedua pula akan bisikkan kepada murid ke-3 dan seterusnya secara rantaian. Minta murid terakhir ucapkan ayat yang didengar secara kuat. Kumpulan yang dapat menyebut ayat dengan tepat merupakan pemenang. Paparkan carta ayat tunggal pada papan hitam. Perdengarkan dan bimbing murid melagukan ayat-ayat tunggal tersebut mengikut rentak lagu Bapaku Pulang Auditori - Pendengaran Kad ayat

Catatan Lampiran 8

Lampiran 8

Permainan Bahasa: Bisikan Cinta. Ayat Cadangan: - Bapaku beli buku baru. - Buku dibeli dari kota. - Buku cerita suka duka.

Lampiran 9

Kaedah VAK Bahan Bantu Belajar

1.4 Membina dan menulis ayat tunggal yang mengandungi perkataan suku kata terbuka.

Langkah 1

Aktiviti Bahagikan murid secara berkumpulan dan setiap kumpulan diberi kad gambar.
16

Catatan Lampiran 10 Kad gambar:

Modul Pengajaran Asas Literasi Asas 3

Langkah

Aktiviti

Catatan - orang lelaki palu rebana ubi

Bersoal jawab dengan murid tentang gambar yang diberi untuk membina ayat. Edarkan 4 keping kad perkataan. Setiap kumpulan diminta mengikat kad-kad perkataan yang dilubangkan secara berantai untuk membina ayat.

Lampiran 10 Kad gambar: - orang lelaki palu rebana ubi Lampiran 11 Kad perkataan: - bapa, rebana, palu, ubi Lampiran 12 Kad perkataan dan tali: - Rima, ada, lima, guli, - Guru, beli, kerusi, baharu, - Saya, suka, ciku, - Bapa, baca, buku Pelekat

Edarkan sampul surat yang mengandungi kad-kad perkataan yang lain berserta tali. Minta murid ikatkan tali pada kad-kad tersebut untuk membina ayat.

Setiap kumpulan dikehendaki menampal kad-kad perkataan yang diikat tadi pada papan tulis menggunakan pelekat. Minta setiap kumpulan baca ayat yang dibina dan gayakan aksi berkaitan ayat sebagai pengukuhan tentang maksud ayat. Minta murid susun perkataan untuk membina ayat tunggal.

Lampiran 12 Rima, ada, lima, guli, Guru, beli, kerusi, baharu, Saya, suka, ciku, Bapa, baca, buku, Lembaran Kerja 1

7 Kaedah VAK

Kinestetik Pergerakan dan Sentuhan Kad gambar, kad perkataan, tali, lembaran kerja

Bahan Bantu Belajar

17