Anda di halaman 1dari 1

REKOD ANEKDOT PENDIDIKAN MORAL

Nama : Tarikh / Bulan Januarihingg a Mei 2012 Masa 7.40 pagihingg a 1.30 tengahhar i Lokasi Kelas 2 Anggerik Mac hingga Jun 2012 Kelas : Catatan Guru #atangkesekolaha$al"anti"akpontengkel as Menasihati rakan%rakan ti"ak ponteng kelas Mem&ersihkan kelas tanpa "isuruh Menga'ak rakan%rakan agar sama%sama men'aga ke&ersihan kelas Mem&eritumpuansemasa guru menga'ar Men!iap"anmenghantarlatihan !ang "i&erioleh guru "alamtempoh !ang "itetapkan (er&aris semasa hen"ak mem&eli makanan Mem&ersihkan me'a selepas makan "engan rela hati Meletakkan pinggan "an gelas !ang "igunakan ke "alam &ekas !ang "ise"iakan Menga'ak rakan men'aga ke&ersihan kantin Meli&atkan "iri secara akti) "alam akti*iti gotong ro!ong Memimpin rakan mem&ersihkan ka$asan taman her&a "engan rela hati Mengutip "an mem&uang sampah ke "alam tong sampah Men!impan peralatan !ang "igunakan "i tempat pen!impanan tanpa "isuruh Tarikh : Evidens
(++ #++ ,++

(++ #++ ,++

10.20 pagi

KantinSe kolah

(++ #++ ,++ (++ #++ ,++

3 Julai 2012 7.30 pagihingg a 11 pagi Program Gotong o !ongPer" ana -

(++ #++ ,++

Disahkan oleh : ..................................... ( ) Guru Kelas/P. Moral Tingkatan 2 Anggerik

Perhatian: Bagi band 4, pelajar mengetahui, memahami, menghayati dan mempraktikkan nilai-nilai berakhlak mulia dengan beradab, iaitu berlandaskan peraturan dan undangundang(mengamalkan nilai tertentu sekali sahaja) Bagi Band 5, pelajar mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai berakhlak mulia dalam kehidupan seharian / pelbagai situasi berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat (mengamalkan nilai tertentu lebih daripada sekali) Bagi band 6, pelajar mengetahui, memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai berakhlak mulia dalam kehidupan seharian / pelbagai situasi berlandaskan peraturan dan undang-undang serta norma masyarakat dan diteladani(mengamalkan nilai tertentu lebih daripada sekali sehingga dicontohi oleh orang lain)