Anda di halaman 1dari 7

PENYELIDIKAN TINDAKAN I (KAEDAH) PKP 3113

CIRI-CIRI DAN KEPENTINGAN PENYELIDIKAN TINDAKAN


SIM YIE MAY 6 PISMP PBM

CIRI-CIRI PENYELIDIKAN TINDAKAN


m/s 40 - 42 membuat kajian ke atas satu amalan sosial yang dilihat sebagai satu tindakan strategik yang boleh diperbaiki

Grundy dan Kemmis (1981)


dilaksanakan oleh orang yang bertanggungjawab ke atas setiap aktiviti tersebut dan beransuransur melibatkan subjek-subjek kajian tanpa hilang kawalan ke atas proses penyelidikan

mengikut satu kitaran pusingan yang terdiri daripada urutan aktiviti merancang, bertindak, memerhati dan merefleks

CIRI-CIRI PENYELIDIKAN TINDAKAN


m/s 40 - 42
berbentuk kolaboratif di antara guru-guru, gurupelajar atau guruibubapa

menyumbang ke atas memajukan proses pengajaran pembelajaran

Grundy dan Kemmis (1981)


Elliot(1991) berkata sekurang-kurangnya 3 pusingan atau satu tahun pengkajian

berbentuk kitaran aktiviti - merancang, bertindak, memantau dan mereflek serta menjana pusingan yang berikutnya (lebih daripada satu pusingan)

membuat refleksi dan memperbaiki kerja sendiri pembelajaran progresif secara berterusan dalam suatu lingkaran menghubungkaitkan refleksi dengan tindakan

penilaian dan refleksi kendiri dan berkomitmen untuk meningkatkan kefahaman praktis untuk memperbaiki amalan pendidikan

CIRI-CIRI PENYELIDIKAN TINDAKAN

menyebarkan dan berkongsi pengalaman kepada peserta dan mereka yang berminat

kolaborasi dengan mewujudkan suatu komuniti berfikiran kritis -dilakukan oleh guru dalam konteks harian

penglibatan dalam pengumpulan data dan empowerment

m/s 40 - 42

Kepentingan Penyelidikan Tindakan

mendapat sumber maklumat penting untuk memahami amalan pengajaran guru, amalan pembelajaran murid, keadaan murid, suasana dalam bilik darjah dan sebagainya

dapat merancang huraian mata pelajaran dengan lebih berkesan

dapat mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran memudahkan pencapaian objektif dan dapat memahami, mengubah dan memperbaiki amalan sendiri

meningkatkan penggunaan bahan dan membentuk jalinan kerja yang aktif dan efektif

m/s 40 - 42

Kepentingan Penyelidikan Tindakan

dapat menyediakan guru sebagai penyelidik yang kritikal, kaya dengan idea baru, sanggup menerima perubahan dan berupaya membuat penilaian terhadap kurikulum dan kokurikulum

membentuk budaya penyelidikan sebagai asas dalam membuat sebarang perancangan untuk tindakan

merapatkan tali silaturahim di kalangan guru yang terbabit melalui kerjasama secara kolaboratif

m/s 40 - 42

RUJUKAN
Kartini Abdul Mutalib, Ahamad Shabudin Yahaya, Rosli Sahat, & Badrul Hisham Alang Osman. (2012). Menguasai Penyelidikan Tindakan : Untuk PISMP dan DPLI. Perak : IPG Kampus Ipoh.