Anda di halaman 1dari 10

MATA PELAJARAN: PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN : 4

NEGERI:

NAMA KUMPULAN:

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 1 MINGGU 2 WAKTU 4 STANDARD KANDUNGAN

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual

Kelas : 4 Cerdas Bidang : Membuat Corak dan RekaanIkatan dan celupan


2.3 EKSPRESI KREATIF

Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia- Sapu Tangan
2.1 PERSEPSI ESTETIK 2.4 APRESIASI SENI 2.2 APLIKASI SENI

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1. Mengenal,memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat ikatan dan celupan 2. Menghasilkan sapu tangan dengan menggunakan teknik ikatan dan celupan

AKTIVITI PdP

1.Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual (EK1) 2.Guru menunjuk cara menghasilkan corak dengan mengaplikasikan teknik ikatan dan celupan(EK2 3.Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5)

EMK
BAHAN BANTU BELAJAR

1.Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1,EK2,EK3,EK4 dan EK5) TMK dan Nilai murni

1.Contoh : Bahan Bercetak (Gambar, Buku Rujukan) Komputer (Internet), CD

PENILAIAN PdP

1.Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat ikatan dan celupan berdasarkan Standard Kandungan.
Pada Akhir pengajaran 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai Objekitif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembentangan pada masa akan datang

I REFLEKSI

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 2 MINGGU MINGGU 1 2 WAKTU 2 STANDARD KANDUNGAN

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual

Kelas : 4 Cerdas Bidang : Membuat Corak dan RekaanIkatan dan celupan


2.2 APLIKASI SENI

Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia- Sapu Tangan
2.1 PERSEPSI ESTETIK

STANDARD PEMBELAJARAN
Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1. Mengenal,memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat ikatan dan celupan 2. Menghasilkan sapu tangan dengan menggunakan teknik ikatan dan celupan 3.Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI PdP

1.Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual (EK1 2.Murid memulakan aktiviti dengan membuat proses ikatan dan celupan (EK2,EK3)

EMK
BAHAN BANTU BELAJAR

1.Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1, EK2, EK3, dan EK5), TMK dan Nilai murni

1.Contoh : Bahan Bercetak (Gambar, Buku Rujukan) Komputer (Internet), CD

PENILAIAN PdP

1.Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat ikatan dan celupan berdasarkan empat Standard Kandungan.
Pada Akhir pengajaran 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai Objekitif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembentangan pada masa akan datang

I REFLEKSI

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 2 MINGGU MINGGU 2 2 WAKTU 4 STANDARD KANDUNGAN

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual

Kelas : 4 Cerdas Bidang : Membuat corak dan RekaanIkatan dan celupan

Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia- Sapu Tangan
2.4 APRESIASI SENI
2.3 EKSPRESI KREATIF

STANDARD PEMBELAJARAN
Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1. Mengenal,memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat ikatan dan celupan 2. Menghasilkan sapu tangan dengan menggunakan teknik ikatan dan celupan 3.Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI PdP

1.Guru mengulangkaji pengajaran pada minggu lepas(EK1) 2.Murid menghasilkan sapu tangan mengunakan teknik ikatan dan celupan (EK3) (EK4) 3.Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5)

EMK
BAHAN BANTU BELAJAR

1.Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1,EK2,EK3,EK4 dan EK5) TMK dan Nilai murni

1.Contoh : Bahan Bercetak (Gambar, Buku Rujukan) Komputer (Internet), CD

PENILAIAN PdP

1.Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat ikatan dan celupan berdasarkan dua Standard Kandungan.
Pada Akhir pengajaran 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai Objekitif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembentangan pada masa akan datang

I REFLEKSI

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual

Kelas : 4 Cerdas Bidang : Membuat corak dan RekaanIkatan dan celupan


2.1 PERSEPSI ESTETIK

Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia- Sapu Tangan
2.2 APLIKASI SENI
2.3 EKSPRESI KREATIF

2.4 APRESIASI SENI

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

AKTIVITI PdP

EMK
BAHAN BANTU BELAJAR

PENILAIAN PdP

I REFLEKSI

LANGKAH-LANGKAH PENGHASILAN KARYA

PENGHASILAN KARYA :

Anda mungkin juga menyukai