Anda di halaman 1dari 15

Richard Kajim IPG Kampus Keningau Sabah Jun 2013

Program

aktiviti fizikal terancang untuk golongan khas tidak kurang penting seperti juga golongan normal.
tidak terhad kepada kesihatan fizikal, tetapi juga merangkumi kesihatan psikologikal, termasuk pembentukan kognitif, sosial, afektif dan moral mereka yang mengikuti program ini.

Faedahnya

PERTUMBUHAN

DAN PERKEMBANGAN FIZIKAL PERKEMBANGAN KOGNITIF PERKEMBANGAN AFEKTIF FAKTOR MOTIVASI UNTUK MURID KURANG UPAYA

Aktiviti fizikal terancang menjadi lebih penting kerana banyak kecacatan yang dialami oleh pelajar khas seperti kekejangan otot menyebabkan mereka sukar untuk melakukan sesuatu pergerakan dan menghadkan pergerakan (Auxter, Pyfer dan Huettig, 1989). Otot-otot yang kurang sempurna ini sepatutnya perlu dilatih dan dilazimkan ke tahap yang melebihi optimum bagi membantu mereka untuk menghadapi kehidupan sebenar di luar sekolah.

Samb. Pendidikan ini lebih memberi tumpuan kepada aspek struktur anatomi individu. Kawalan postur adalah merupakan asas yang perlu di bina bagi membolehkan individu mengalami perkembangan, pertumbuhan dan kematangan motor bersesuaian dengan umur. Kawalan postur juga menyediakan pelajar untuk mempelajari kemahiran motor yang lebih kompleks. Tumpuan utama dalam latihan fizikal ini ialah dua aspek iaitu postur statik dan juga postur dinamik.

Samb.. PJ Suaian ini memberi peluang murid kurang upaya untuk melibatkan diri dalam aktiviti fizikal tanpa mengira jenis kecacatan yang dialami.

Menyesuaikan kecacatan dengan aktivitiaktiviti sukan. fizikal badan yang sihat.

Membina

Membina minda dan otak yang cerdas.

Meningkatkan kemahiran berfikir murid kurang upaya ketika menjana idea menyelesaikan masalah daripada aktiviti yang dilakukan. Menimba ilmu kesukanan dan ilmu kemahiran asas untuk kehidupan.
PJ yang bersesuaian dengan tahap perkembangan dan penerimaan pemikiran murid kurang upaya.

Aktiviti pergerakan dalam pendidikan jasmani boleh membantu mengurangkan atau mengendurkan ketengangan yang dialami. Selain itu aktiviti pendidikan jasmani juga perlu menyediakan situasi ceria yang dapat menggalakkan kesejahteraan emosi kepada golongan istimewa ini.

Aktiviti pendidikan jasmani di luar bilik darjah boleh memberi rasa bebas kepada murid untuk beradaptasi dengan alam sekeliling.

Samb.. Tanpa aktiviti fizikal yang direka khas dan diubah suai menghadkan peluang kanak2 khas bermain dengan adil, bermain bersama rakan-rakan senasip yang mempunyai kekurangan yang sama Persekitaran kawasan yang sesuai, selamat perlu diperbanyakkan Peralatan khas perlu direkabentuk bagi memenuhi keperluan kanak-2 khas beriadah.

PJ suaian dapat melepaskan tekanan dalam diri.


Dapat merasa gembira seperti kanak-kanak normal yang lain apabila melakukan aktiviti. Menyesuaikan diri dengan alam sekitar dalam kehidupan melalui aktiviti yang dilakukan. Membina keyakinan diri. Menghilangkan rasa sedih. Dapat bergaul dan berkenalan dengan rakan lain.

Setelah

menyedari kekurangan yang ada pada diri sendiri, pelajar istimewa ini akan cuba mengasingkan diri, merasa malu, rendah diri, kurang yakin serta bimbang terhadap masa depan yang serba kekurangan. negatif masyarakat, ibubapa, keluarga dan rakan-rakan menjadikan keadaan yang lebih buruk.

Pandangan

Penerimaan

keluarga dan masyarakat amat penting dalam membina motivasi diri murid kurang upaya. yang diberikan oleh keluarga dan perkhidmatan dari pihak sekolah boleh membantu murid kurang upaya untuk menghargai diri sendiri. pelajar kurang upaya menyertai sesatu aktiviti Pendidikan Jasmani atau sukan akan memberikan mereka motivasi atau semangat untuk memberi sumbangan kepada masyarakat.

Galakkan

Penglibatan

PJ suaian dapat meningkatkan motivasi murid kurang upaya untuk melibatkan diri dalam aktiviti sukan, sesuai dengan peralatan dan kemudahan. Menanamkan minat terhadap sukan dan gaya hidup sihat.
Dapat menghilangkan perasaan kekurangan dalam diri apabila melakukan aktiviti seperti kanak-kanak normal. Lebih bersemangat untuk melakukan aktiviti pembelajaran di luar bilik darjah. mengembalikan sifat positif serta keyakinan diri kepada orang kurang upaya.

Apabila

seseorang pelajar itu berjaya menguasai sesuatau kemahiran, pelajar ini akan meningkatkan konsep kendiri (selfconcept), penghargaan kendiri (selfesteem) dan keyakinan diri (selfconfidence) (Hvozdovic, 2003).
dan French (1994) yang merujuk pendidikan jasmani suaian sebagai modifikasi aktiviti fizikal tradisional bagi membolehkan individu kurang upaya berpeluang untuk mengambil bahagian secara selamat, berjaya, dan mendapat kepuasan (Jansma dan French, 1994).

Jansma