Anda di halaman 1dari 1

SUKAN TARA LAPORAN KEPUTUSAN ACARA MEREJAM LEMBING Kategori: L / P / PA / T1 / T2 / T4 / P.KHAS No.

Acara: Peringkat : Akhir Masa :

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nama Peserta

No. Peserta

Tingkatan

JARAK Cubaan Cubaan Cubaan Pertama Kedua Ketiga

Keputusan Kedudukan

Tandatangan Ketua Hakim : Nama Ketua Hakim :

Tandatangan Referi Padang : Nama Referi Padang :