Anda di halaman 1dari 101

Dr.

Alexandros Kalomiros

mpotriva falsei uniri bisericeti


Cu un prolog de Photios Kontoglu n romnete de Dora Sere Cu o l murire editorial de ! "van Codrescu #ip rit la $D%#&!A C'!%S#%A(A) *ucureti) +,,-

$di.ie electronic

AP/0/1$#%C&2 +,,3

Dr. Alexandros Kalomiros 4olumul poate fi distribuit liber pentru u" personal. Aceast lucrare este destinat tuturor iubitorilor de spiritualitate cretin ortodox i de istoria neamului romnesc. $a poate fi utili"at ) copiat i distribuit 0%*$! cu men.ionarea sursei. Scanare 5 Corina Corectura 5 $lena Digitali"are pdf 5 Apologeticum

Digitally signed by Apologeticum DN: cn=Apologeticum, c=RO, o=Apologeticum, ou=Biblioteca teologica digitala, email=apologeticum2003@yahoo com Reason: ! am the autho" o# this document $ocation: Romania Date: 200% 0& '( '):*(:*2 +03,00,

6 +,,3 AP/0/1$#%C&2. http577apologeticum.net

http577888.angelfire.com7space+7carti7 apologeticum+,,9:;ahoo.com +

mpotriva falsei uniri bisericeti

0 murire editorial
p rut <n 1recia <n =>3? @Astir) cu un prolog de Photios KontoglouA) iar <n engle" pentru prima oar <n =>3B @*oston) 'ol; #ransfiguration 2onaster;) = trad. 1eorge 1abriel A) aceasta este probabil cea mai controversat dintre c r.ile doctorului Alexandros Kalomiros @m. august =>>,A) teolog laic grec de orientare term + tradi.ionalist ) <nc pu.in cunoscut <n !omnia . Prin circumstan.ele pline de consecin.e ale istoriei) /rtodoxia are <n lumea greceasc o sensibilitate aparte fa. de cretinismul occidental) i mai ales fa. de papalitate) cu care a intrat <n conflict deschis mai ales dup 2area Schism de la =,-?. Conflictul sCa radicali"at <n contextul politic al cruciadei a patra @=+,?A) cnd cavalerii latini au ocupat i pr dat Constantinopolul @r mas sub o dramatic domina.ie latin pn <n =+3=A) apoi pe fondul marii controverse isihaste din secolul al D%4Clea @<n centrul c reia a stat polemica misticoCteologic dintre Sf. 1rigorie Palama i apuseanul 4arlaamA) pentru ca la =?-9) cnd *i"an.ul a c "ut sub turci) Apusul s Ci atrag din nou antipatia grecilor) att prin tentativele de unire bisericeasc ce au precedat tragicul eveniment @prin exploatarea interesat a situa.iei aproape 9 disperate <n care aEunsese %mperiul r s ritean A) ct i prin refu"ul !omei i al marilor puteri occidentale ale timpului de a acorda un spriEin ferm i necondi.ionat <mpotriva p gnilor care asaltau cetatea cea mare a cretin t .ii. $ste adev rat c ) dup veacurile de cosmopolitism fanariot) pe fondul eclipsei politice i culturale a ! s ritului ortodox @i a lumii greceti <n specialA) mai ales intelectualii i o bun parte a aristocra.iei) dar chiar i repre"entan.ii Flumina.iG ai ierarhiei bisericeti i ai unei anumite teologii FoficialeG) iCau reevaluat po"i.ia fa. de /ccident i au c "ut) cu timpul) <n cealalt extrem 5 cea a ador rii i promov rii ideologice a valorilor culturii i civili"a.iei occidentale) pe linia unei modernit .i di"olvante si uniformi"atoare) adeseori total opace la aspectele pur religioase. Ca i la noi) politicianismul a Eucat un rol important <n seculari"area i <nstr inarea de sine a lumii ortodoxe greceti) iar bastioanele dreptei credin.e i ale tradi.iei au r mas <n poporul simplu si <n m n stiri @cu marele pivot duhovnicesc al Athosului) <n Eurul c ruia sCau .esut "adarnic deCa lungul timpului nenum rate planuri de distrugere) perpetuate pn <n momentul de fa. A. 1recia secolului DD) aEuns ) prin structurile ei oficiale) la un <naintat grad de laicism i stngism) este re"ultatul degringoladei spirituale i identitare a secolelor D4%%%CD%D. Hi e trist i paradoxal c ) dei Dumne"eu a cru.atCo de experien.aClimit a comunismului) pe care au <mp rt itCo decenii deCa rndul celelalte . ri cretinCortodoxe din $st) 1recia este i ea puternic marcat de secularism i de ticurile gndirii de tip marxist) accentuate C cel pu.in la nivel public i oficial C o dat cu intrarea <n &niunea $uropean . Ca for institu.ional) *iserica 1reac a fost i ea atins de febra Fintegr rii europeneG i a ecumenismului ideologi"at) dar trebuie spus c au existat si reac.ii pe m sur ) iar ele au anse apreciabile s se coagule"e <n viitor) att <n mediul monahal) ct i <n anumite cercuri responsabile ale laicatului ortodox) ce
=

Dup aceeai versiune engle" C dar urmnd edi.ia din =>>, @St. (ectarios /rthodox Press) Seattle) IAA C sCa reali"at i pre"enta traducere <n limba romn . + $xist <n romnete) <ntrCo bun edi.ie) micul volum Sfinii Prini despre originile i destinul omului i cosmosului, traducere i postfa. de diac. %oan %. %c Er.) $ditura Deisis) Sibiu) =>>J. 9 Din ra.iuni mai mult politice dect religioase) <mp ra.ii din urm au fost dispui la diferite grade de compromis

cu Apusul schismatic) mergnd pn la perfectarea unei formale uniri bisericeti) c reia i sCa opus <ns categoric att maEoritatea clerului ortodox @<n frunte cu marile lavreA) ct i grosul popula.iei @de unde formula r mas celebr i definitorie pentru pr pastia c scat <ntre cele dou arii ale cretin t .ii europene5 F2ai bine turbanele turcilor pe str "ile Constantinopolului) dect p l riile cardinalilorKGA.

Dr. Alexandros Kalomiros par a avea tot mai mare pri" la tinerele genera.ii de credincioi. Against False Union, cartea doctorului Kalomiros devenit ast "i un reper aproape clasic <n discu.iile pe tema ecumenismului) este una dintre expresiile acestei reac .ii tradi.ionalCortodoxe din snul lumii greceti) aparent poate prea radicale) dar de fapt <ntru totul fidele FpariuluiG ei generator5 demistificarea unui lung si complex proces de ideologizare a, religiei, r spun" tor de o <ntreag mentalitate pervers ) obinuit s elude"e ba"ele teologice i duhovniceti ale problemei) care au toat <ndrept .irea s fie prioritare) c ci nuC0 putem subordona pe 'ristos intereselor i capriciilor noastre lumeti. n fond) asumnduCi crucea deplinei sincerit .i) cu un patos aproape protetic) autorul nu este <mpotriva unor ? posibili pai concre.i pe calea unei @reAunific ri a lumii cretine ) ci <mpotriva unei pseudouniri din ra.iuni ideologice sau sentimentale) indiferente la temeiurile eterne ale adev rului revelat @date prin Scriptur i prin #radi.ieA i ale vie.ii cretine autentice @cu dimensiunea ei ecle"ial sau liturgic A. Sigur c ) <n ansamblul discursului) apar i unele detalii discutabile) ba chiar FscandaloaseG sub lupa simplificatoare a mecanismelor curente de gndire @de pild ) afirma.ia c 2esia evreilor va veni negreit i c se va identifica <n mod fatal cu AntihristulA) dar nu ele dau consisten. i coheren. po"i.iei exprimate de autor) care r mne legitim <n esen.a ei) bine articulat teologic i moral) iar mai presus de toate de un realism spiritual pe ct de ascu.it) pe att de incomod C cum incomod este) <n spe. ) orice mare adev r care conformea" i oblig ) eclipsnd pseudoCadev rurile m runte i conEuncturale cu care ne l s m adeseori ispiti.i s ne organi" m i s ne m sur m existen.a. Chiar de se va fi <nelat <ntrCun am nunt sau altul ) dr. Alexandros Kalomiros r mne un mare m rturisitor al principiilor fondatoare ale /rtodoxiei) iar cartea de fa. se constituie <ntrCo provocare perpetu la reconsiderarea purit .ii ortodoxe a modului nostru de a gndi i de a tr i) <n perspectiva eshatologic a <mp r .iei F! s ritului de SusG C a ! s ritului f r de apus. Rzvan Codrescu

Am <ncercat s ar t alt dat importan.a distinc.iei dintre unire i unitate @pe care dr. Kalomiros nCo formulea" ca atare) dar nici nCo eludea" ) nici nCo contra"iceA5 dac unirea propriuC"is poate trece drept o utopie) unitatea @de ac.iune i reac.iune <mpotriva adversarilor generici ai CruciiA ar fi o urgen. a lumii cretine <n acest prag de secol i mileniu (cf. !. Codrescu) FPentru o cruciad spiritual G) <n vol. Spiritul dreptei. ntre tradiie i actualitate, $d. Anastasia) *ucureti) =>>B) pp. >?C>>) sau LSensul unit .ii cretine. 0umea cretin la r scruce de mileniiG) <n vol. E erciii de !reacionarism". ntre zoon politi#on i $omo religious, $d. Dacia) CluEC(apoca) =>>>) pp. =+=C=+3A.
-

(oi nu am g sit absolut nimic care s nu fie conform cu <nv . tura Sf. P rin.i i cu #radi.ia *isericii. 0ucrarea de fa. o socotim de mare valoare i vi"ionar ) dac .inem seama de faptul c a fost scris cu patru decenii <n urm . $ste o lucrare <n care putem g si r spuns la multe din problemele fierbin.i cu care ne confrunt m ast "i) referitoare la ecumenism) <nnoire) FrefacereaG unit .ii) ecclesiologie .a. @(ota ApologeticumA.

mpotriva falsei uniri bisericeti

Prolog
%ci niciodat nu ne&am artat cu cu'inte de linguire, dup cum tii, nici cu ascunse porniri de lcomie. (umnezeu )mi este martor. *ici n&am cutat sla' de la oameni. @% #esaloniceni +) -A E cu putin s gsim un cu'+nt de mi,loc care, )ntre dou concepii, s ai- sens pentru am+ndou, )ns e cu neputin s gsim o concepie de mi,loc )ntre dou concepii opuse pri'itoare la acelai lucru... *u&i loc de compromis )n ce pri'ete credina ortodo . @Sf. 2arcu al $fesuluiA

Cu adev rat Fmare este taina evlavieiG) aa cum spune binecuvntatul Apostol Pavel. $vlavia i credin.a) <ntruct sunt taine) dau roade pe care cunoaterea nu le poate da. Autorul acestei c r.i nu este un teolog format <n colile unde se studia" nestudiabilul C #eologia. $l a studiat 2edicina) ceva ce poate fi studiat <ntruct este ceva lumesc) este cunoatere omeneasc . A luat credin.a i evlavia ortodox din #radi.ie. 0eCa primit <n felul <n care) dup cum spune el <nsui) se transmit credin.a i evlavia C de la <nv . tor la discipol) de la p rinte la copil) de la cretin la cretin. Din acest motiv) el este Funul care tr iete lucrurile cereti) i nu unul care <nva. despre eleG) avnd drept c l u" credin.a i nu cunoaterea. FC ci umbl m prin credin. ) nu prin vedereG) dup cum spune Apostolul Pavel. Hi din pricina aceasta este sever cartea luiM ea nu cuprinde compromisuri @care) de regul ) dau dovad de credin. pu.in A) nici formul ri ocolite @pentru a <ndulci nepl cerea persoanelor cu concep.ii opuseA. Devotamentul .a. de adev r nu permite concesii. Cartea lui este sever i neiert toare) dei autorul <nsui este) de fapt) un om smerit) <mp ciuitor) blaEin) milostiv i plin de modestie. Dar credin.a <i d sabia Duhului i iat c acest om smerit) sensibil i milostiv) plin de iubire) pare a fi sever i ne<ndur tor. /are Sf. %oan #eologul) propov duitorul iubirii) nu pare a fi mai ne<ndur tor i mai sever dect ceilal.i Apostoli i propov duitori ai $vangheliei) aa cum ni se <nf .iea" <n <ntia sa $pistol i <n Apocalips N Autorul acestei c r.i este un om <nc tn r. Dar Fs nuCi dispre.uiasc nimeni pe cei tineriG. 0Cam cunoscut pe vremea cnd studia 2edicina <n $lve.ia) iar eu editam publica.ia periodic .i-otos (Arca/. 2ai tr"iu miCa trimis o scrisoare despre nite articole satanice ale unui romanoCcatolic) din "iarul 0e %ourrier, cernduCmi s ferim credin.a noastr ortodox de capcanele ereticilor. 2iCa trimis apoi C i <nc <mi trimite C scrisori care sunt <ntotdeauna binef c toare i bogate <n <nv . minte) avnd mireasma pl cut a credin.ei i a dragostei profunde pentru Sfnta noastr #radi.ie. De aceea lCam sf tuit cu insisten. s scrie mai pe larg despre subiectele pe care le pre"enta concis <n scrisorile lui. Hi) tiinduCi modestia) iCam cerut s consimt ca acestea s fie publicate <ntrCo carte) <n cele din urm a consim.it) i cartea aceasta este prima pe care a trimisCo editorului) DCl Alexandros Papademetriou) care sCa oferit cu pl cere sCo publice.

Suntem contien.i c aceast carte) scris Fcu mult <n.elegereG) va fi criticat de mul.i ca fiind necuviincioas i agasant ) c ci <n vremurile noastre f .arnice sunt respecta.i ca -

Dr. Alexandros Kalomiros adev ra.i cretini doar acei oameni care nu au <n inimile lor focul credin.ei) i <ndeosebi al credin.ei ortodoxe @adic adev rateA C i aa se face c ei sunt lipsi.i de entu"iasm) insipi"i) <ndatoritori i dispui la compromisuri) aa cum sunt multe dintre acele persoane implicate <n mod sistematic <n #eologie. 0umea a <nv .at s Ci considere pe aceti oameni cretini buni i r bd tori) <n vreme ce <i detest pe cei care sunt asemeni scriitorului acestei c r.i C i anume) cu spirit <nfl c rat C ca fiind fanatici) intoleran.i) supersti.ioi i m rgini.i) <nchinnduCse) chipurile) unor forme lipsite de con.inut. 4ai) ast "i) teologii au sfrit prin Fa lupta pentru aceast lumeGK * rba.i preocupa.i de religie scriu teancuri de c r.i) mari i importante) <n.e s a t e d e a aC"ise F<nv . minte teologiceG care) din pricina metodei de cercetare a problemelor religioase) nu sunt dect cunoatere lumeasc ) pe care Apostolul Pavel o numete Fam gire deart G i F<nel torie viclean G. Sfnta $vanghelie) care este simplitatea <ns i) este disecat ) examinat i fragmentat conform unor sofisticate sisteme filo"ofice. Confu"ie) complexitate) teorii care " p cesc oamenii) F<ntreb ri nebuneti i <nir ri de neamuri i sf diri pentru legeG) noroi care <ntinea" apa din care .nete via.a venic ) toate acestea sunt scrise <n numele Celui Care a venit <n lume pentru a mntui oaia cea pierdut C omul cunoaterii dearte C de povara min.ii lui p c toase) strignd5 F4eni.i la 2ine voi) to.i care sunte.i scrii <n numele lui 'ristos i al $vangheliei 0ui) pe care o tr iete inima cea mai simpl KGM cei care scriu aceste c r.i r t cesc <n labirintul i <n <ntunericul propriei lor <n.elepciuni) departe de 'ristos pe care 0Cau uitat) <nghi.i.i de vanit .ile propriului lor intelect. %nimile lor nu mai simt suflarea lui Dumne"euM sunt <n bui.i i sec tui.i de propria lor <n.elepciune trufa ) pentru care oamenii <i cinstesc. Apostolul Pavel la unii ca ei se referea cnd a scris5 FC ci va veni o vreme cnd nu vor mai suferi <nv . tura s n toas ) ci C dornici s Ci desf te"e au"ul C <i vor gr m di <nv . tori dup poftele lor) i <i vor <ntoarce au"ul de la adev r i se vor abate c tre basmeG (11 2imotei ?) 9C?A. Fi vor gr m di <nv . tori dup poftele lorG C <i vor aduce mul.i <nv . tori) i) au"induCi) vor fi r spl ti.i) pentru c <n.elepciunea lor lipsit de con.inut le va desf ta urechile. Dar) pentru ca s nu aud adev rul) adev rul simplu al religiei) <i vor astupa urechile) <n vreme ce vor cere s li se spun FbasmeG @mituriA) i anume teorii fante"iste i lipsite de sens. /are nu vedem ast "i asemenea Fgr me"iG de <nv . tori care) cu prelegerile lor) Fdesfat G urechile studen.ilor i ale altor cretini <ndupleca.i s Ci asculteN Aadar) cartea aceasta va deranEa acele spirite care au redus religia lui 'ristos la un sistem de cunoatere lumeasc ) la ra.ionalismM acele spirite ce iau <n rs orice F<nv . tur s n toas G) care pentru ei nu repre"int dect o concep.ie naiv a religiei) plin de supersti.iile tradi.iei. De fapt) ce importan. ar putea avea pentru ei ceva scris de un om numit Kalomiros) care nici m car nu a fost la o coal renumit @<ndeosebi una str in AN Din fericire) <ns ) Kalomiros a b ut din i"vorul apei vie.ii) din #radi.ie) i a studiat Sfin.ii P rin.i noapte i "i. Hi avnd drept c l u" credin.a) a fost F<nv .at de Dumne"euG. 'ristos spune5 FHi cnd Op storul cel bunP le scoate afar pe toate ale sale) merge <naintea lor) si oile merg dup el) c ci cunosc glasul luiG (1oan =,)?A. Hi anume5 F&cenicii 2ei aud cuvintele 2ele cu un spirit simplu i le accept <n inima lor f r a le trece prin intelectul lor complicat i tar a crea teoriiM le accept cu credin. ) asemenea oilor inocente care aud vocea p storului i se duc degrab la elG. Credin.a deschide gura credinciosului i propov duirea 0ui deschide inimile cretinilor) potrivit vorbelor lui 'ristos5 FCel ce crede <n 2ine) precum a "is Scriptura5 ruri de ap vie vor curge din pntecele luiG (1oan B) 9JA. Cei care au F<n.elepciune nebun G) care <nva. prin Fcuvintele conving toare ale <n.elepciunii omenetiG) nuCi accept pe adev ra.ii predicatori ai $vangheliei) i aceasta <ntruct adev ra.ii predicatori nu se potrivesc cu aceast lume) ci sunt Fschimba.i prin <nnoirea min.ii lorG (3omani =+) +A. $i vor g si <n aceast carte multe prileEuri de acu"are. l vor condamna pe autor pentru c nu are bun voin.a f .arnic pe care o au ei fa. de eretici) <n pofida faptului c autorul nu este insolent) ci are curaEul unui soldat al lui 'ristos i

procedea" conform cuvintelor Apostolului Pavel) care a spus5 FC ci Dumne"eu nu neCa dat duhul temerii) ci al puterii si al dragostei i al <n.elepciuniiG (11 2imotei l) BA. 3

mpotriva falsei uniri bisericeti &n alt neaEuns pe care <l g sesc ei este acela c mesaEul autorului poart pecetea <ntrist rii dup 'ristos) o <ntristare <mbucur toareM pe ct vreme ei sunt lesne <ncre" tori) c ci min.ile lor sunt <ntoarse c tre lucrurile acestei lumi. Dar iat ce spune Apostolul Pavel5 FC ci <ntristarea cea dup Dumne"eu aduce poc in. spre mntuire) tar p rere de r uM iar <ntristarea lumii aduce moarteG @%% %orinteni B) =,A. ntristarea unui om care crede <n Dumne"eu este o <ntristare pe care n deEdea o domolete) i de aceea este o <ntristare <mbucur toare) care) laolalt cu c in.a) <i mntuiete sufletul. i aduc laude acestui tn r binecuvntat care a scris o carte att de plin <n <nv . minte C o carte care respir spiritul adev ratei /rtodoxii. Hi preasl vesc numele Domnului) Care d ruiete *isericii /rtodoxe asemenea comori ce str lucesc <n <ntunericul greelii i al pier"aniei. Pream rit i binecuvntat fie Domnul i Dumne"eul nostru cel milostiv) Care statornicete credin.a ortodox cu astfel de pietre pe care F"iditorii le respingG.
Photios Kontoglou

l rog pe cititor s Cmi <ng duie s adaug cteva rnduri care se cuvin a fi citite dintrCo scrisoare pe care miCa trimisCo DCl Kalomiros5 F4 sunt <ndatorat pentru cuvintele <ng duitoare. Sunt pentru mine o <ncuraEare de care am mare nevoie. Aici unde tr iesc) nu tiu pe nimeni care s gndeasc <n felul acesta i care s m <n.eleag . (u port discu.ii cu ateii i cu cei indiferen.i. Hi apoi) chiar cei evlavioi m privesc cu oarecare ne<ncredere i suspiciune. Doar cnd citesc P rin.ii i 4ie.ile Sfin.ilor g sesc mngiere. &neori miCe team c greesc. 0ucrurile pe care eu le socotesc importante) to.i ceilal.i le consider ne<nsemnateM iar lucrurile pe care eu le socotesc ne<nsemnate) to.i ceilal.i C att cei cucernici) ct i ateii C le consider importante. De asemenea) v mul.umesc pentru c mCa.i prevenit <n privin.a trufiei) <n felul acesta tiu c <mi sunte.i un prieten adev rat. 2 rog s nu cad <n p catul trufiei. %n orice ca") trebuie s fiu foarte prost dac mi se va <ntmpla aa ceva. <mi este limpede c tot ce scriu am luat din Sfin.ii P rin.i. (imic nu <mi este propriu. De aceea Q iau ap rarea cu atta fanatism. %eri iCam spus so.iei mele c mul.i oameni nu au habar de lucrurile pe care le scriu) i totui le tr iesc. Pe cnd eu cunosc toate aceste lucruri) dar nu le tr iesc. De aceea) de multe ori) cnd scriam) mi se p rea c

trebuie s renun.) dar am continuat s scriu) pentru c <n telul acesta i"buteam cel pu.in s <mi <ndrept gndurile c tre Dumne"eu) chiar dac inima mea r mnea <nghe.at ...G

Dr. Alexandros Kalomiros

Capitolul <nti

I. Pace fr adevr $xperien.a tragic a ultimelor genera.ii a f cut ca omenirea s doreasc intens pacea. Pacea este considerat acum un bun mai important dect multe idealuri pentru care) <n trecut) oamenii <i v rsau de bun voie sngele. Acest lucru se datorea" <n mare m sur faptului c r "boiul nu mai este ceea ce era odinioar ) i anume un conflict <ntre dreptate i nedreptate) ci a devenit un conflict lipsit de sens) <n care dreptatea diverselor p r.i apare numai <n ochii propriilor adep.i) fapt care a t cut ca oamenii s Ci piard <ncrederea <n existen.a drept .ii i s nu mai aib nici o valoare care s merite s fie ap rat . Astfel) r "boiul) sub orice form ) pare a fi ceva complet absurd. !eticen.a pe care umanitatea o manifest fa. de orice tel de conflict ar fi admirabil ) dac ea ar fi re"ultatul s n t .ii spirituale. Dac nedreptatea) ura i minciuna ar ti <ncetat s existe) atunci pacea ar fi constituit <nf ptuirea fericirii umane. Armonia ar fi fost un re"ultat natural i nu unul artificial. /bserv m) <n schimb) ceva cu totul diferit. Ast "i) cnd toat lumea vorbete despre pace i armonie) dragostea de sine i ura) nedreptatea i minciuna) ambi.ia i l comia se afl la apogeu. #o.i C fiecare <n felul s u C vorbesc despre dragoste pentru om) dragoste pentru umanitate. Dar nu a existat niciodat o ipocri"ie mai mare dect aceast aaCnumit dragoste) <ntruct dragostea pentru ceva teoretic) pentru ceva imaginar precum conceptul FumanitateG) este nu mai pu.in teoretic i imaginar . $a nu are nici o leg tur cu dragostea pentru omul concret care se afl <n fata noastr . Dragostea pentru o anumit persoan ) cnd ea exist ) este singura dragoste adev rat . $ste dragostea pentru aproapele nostru) dragostea pe care neCa cerutCo 'ristos. Acest om anume) cu imperfec.iunile i sl biciunile lui) <n loc s fie iubit) a fost urt <n vremea noastr mai mult dect <n oricare alt perioad . (u numai c a fost urt) dar a fost dispre.uit si umilitM a fost considerat drept un FlucruG lipsit de vreo valoare anume) un miEloc pentru atingerea Fscopurilor <nalteG) o particul a masei. Cei care vorbesc cel mai mult despre dragostea pentru om i umanitate) despre pace i armonie sunt tocmai cei care <i ur sc cel mai mult aproapele) cunoscu.ii. $i iubesc omul & creaie a propriei lor imaginaii, nu iubesc omul & realitate. /r) aceast venerare a FomuluiG C idol este <n realitate narcisism) adora.ie de sine. Prin urmare) ar fi o naivitate s credem c dispo"i.ia pacifist care caracteri"ea" ast "i umanitatea provine din dragoste. Aceste cuvinte despre dragoste sunt f . rnicie i autoam gire. Dorin.a de pace provine din pierderea idealurilor) din fric i din pl cerea de confort. $ste dorin.a de a fi l sat <n pace pentru a te bucura de lucrurile rvnite de pe p mnt. $ste cooperarea conven.ional pentru achi"i.ionarea bunurilor pe care fiecare persoan separat nu ar fi <n stare s le dobndeasc . $ste o <n.elegere universal cu privire la ceva ce a devenit o pasiune general 5 sen"ualitatea i materialismul. $ste un produs al proastei necesit .i. Pacea despre care vorbete lumea este o capitulare necondi.ionat a tot ceea ce este bun) sacru i m re.) i domina.ia meschin riei) mediocrit .ii i indiferen.ei. $ste tergerea personalit .ii indivi"ilor i a popoarelor. $ste un amestec de compromisuri i calcule) o mare de ipocri"ie) indiferen. fa. de adev r) tr dare a tot ceea ce este cu adev rat sfnt. ! "boiul este un lucru cumplit) este re"ultatul c derii omului) i nimeni nuCl va elogia.

Pacea pentru care se trCguieste lumea este <ns ceva cu mult mai de temut. Rebra este nepl cut ) dar indic cel pu.in c organismul reac.ionea" la un r u care a p truns <n interiorul J

mpotriva falsei uniri bisericeti lui. Pacea pe care ei doresc s o aduc nu este) din p cate) pacea care purcede din i"bnda asupra r ului) ci cea care provine din <nfrngere. $ste lipsa de febr a unui cadavru. n fond) pacea la care aspir oamenii nu este doar o pace a armelor. $ste pacea contiin.ei. $i doresc s <mpace binele cu r ul) dreptatea cu nedreptatea) virtutea cu p catul) adev rul cu minciuna) pentru a putea face pace cu propria lor contiin. <mpov rat . II. Dezbinarea nu a existat AaC"iii cretini Eoac un rol important <n <ncercarea lumii de a ob.ine pacea. Cu sloganul FCretini) uni.iCv KG) ei au pornit <n c utarea ba"arului unde are s se vnd adev rul. /dinioar ) cretinii aveau credin. i erau gata s moar pentru credin.a lor. %n "iua de a"i) "elul lor pentru adev r sCa domolit. Au <nceput s Cl considere ca fiind ceva secundar. 0i se par lipsite de importan. i nedemne de a ti men.ionate diferen.ele dintre biserici) pentru care alt C dat martirii se sacrificau cu ardoare) P rin.ii erau exila.i) iar credincioii prigoni.i i mutila.i pe capete. 2aEoritatea dintre ei sunt sentimentali incorigibili) care cred c religia lui 'ristos este un sistem etic privind rela.iile umane. Al.ii urm resc scopuri politice si interese ascunse. $i "idesc laolalt cetatea Antihristului. Caut armonia) fiind indiferen.i fa. de adev rM caut o reconciliere extern ) ignornd disensiunile interneM caut litera) fiind indiferen.i fa. de duh. Cum e cu putin. ca ei s spere c ceea ce nu sCa <nf ptuit <n primele secole ale schismei se va <nf ptui acum) cnd diferen.ele <n dogm i mentalitate) o dat cu trecerea secolelor) din simple fisuri) au devenit pr p stiiNK Simplul fapt c ei vorbesc despre unirea bisericilor arat c gndirea lor este profund anticretin . $i recunosc prin aceasta c *iserica &na) Sfnt ) Soborniceasc i Apostoleasc ) pe care o m rturisim <n Simbolul credin.ei noastre @Cre"ulA) ar fi <ncetat s existeM c a fost de"binat <n multe biserici care nu mai sunt catolice OuniversaleP) adic nu mai cuprind <ntregul adev r i har) precum bisericile ortodoxe locale) ci de.in o parte mai mare sau mai mic de adev r si har. Prin urmare) ei cred c adev rul nu mai exist pe p mnt i c venirea lui 'ristos a fost pn la urm "adarnic . C ci adev rul confundnduCse cu minciuna) este cu neputin. ca adev rul pentru care a venit 'ristos s stea m rturie pentru a fi redescoperit. Aadar) devine imposibil redescoperirea lui 'ristos) Care $l <nsui este Adev rul. Dar atunci de ce a spus 'ristos c are s fie cu noi pn la sfritul lumiiN FHi am s fiu cu voi toate "ilele) pn la sfritul veaculuiG. De ce a spus c Sfntul Duh <i va <ndruma pe ucenici c tre deplin tatea adev rului i c *iserica va i"bndi asupra por.ilor iaduluiN Dac *iserica a fost de"binat C i dac e nevoie de unire) <nseamn c a fost de"binat C) atunci tot ceea ce a f g duit 'ristos sCa dovedit a fi numai minciun K ns Dumne"eu s ne fereasc de o asemenea blasfemieK *iserica exist i va exista pn la sfritul lumii) nede"binat i invulnerabil ) potrivit f g duin.ei Domnului. #o.i cei care vorbesc despre Funirea bisericilorG neag pur i simplu pe 'ristos i *iserica Sa. Cnd un patriarh ortodox accept participarea *isericii /rtodoxe la Consiliul 2ondial al *isericilor ca fiind una <n rndul multor FbisericiG) ce altceva face dect s recunoasc <n mod public) precum protestan.ii) existen.a mai multor biserici) i prin aceasta de"binarea *isericii &na) Sfinte) Soborniceti i ApostoletiN Ce altceva face dect s C0 renege pe 'ristosN Dar) <n str daniile lor profane) aceti oameni pre"int textele liturgice ale *isericii i pe 'ristos <nsui ca fiind alia.ii lor. <ntrCadev r) 'ristos sCa rugat ca ucenicii S i Fs poat fi unulG) i *iserica se roag <n timpul fiec rei 0iturghii Fpentru unirea tuturor 4$5per tes ton panton $enoseos6". Aceste cuvinte nu vor <ns s spun c *iserica se roag ca <ntrCo "i cretinii s se uneasc t cnd compromisuri reciproce <n convingerile lor. (u se refer la

urm rirea unor acorduri compromi. toare) prin care s se uneasc elemente denumite <n mod diferit. (u au nici o leg tur cu protocoalele f cute <n vederea unei alian.e) unui acord sau >

Dr. Alexandros Kalomiros unei conven.ii) precum cele care se semnea" dup multe negocieri <ntre na.iuni diferite. (u) aceste cuvinte nu vor s spun nicidecum aa cevaK *iserica nu se roag lui Dumne"eu pentru unirea unor elemente opuse) ci pentru ca to.i oamenii s devin &(&0. Cu alte cuvinte) pentru ca ei to.i s accepte cu c in. adev rul) s se <nchine cu umilin. dinaintea *isericii i s se numere printre membrii ei. Pentru ca ei s <i dea seama de greeala <n care au tr it i s se <ndrepte degrab spre lumin i adev r) i anume spre *iseric . Acesta este lucrul pentru care se roag *iserica. Pentru acest lucru anume ne rug m <n 0iturghia Sfntului 4asile cel 2are5 Fndreapt Ci Oo) DoamneP pe cei afla .i <n greeal i uneteCi cu *iserica #a Soborniceasc i Apostoleasc G. Doar aceast rug ciune i dorin. i"vor te din dragostea adev rat ) c ci ea caut t m duirea celor bolnavi i nu am girea lor. III. Ofert, nu discuie C.iva ortodoci naivi cred c aceast apropiere a bisericilor nu se face cu scopul unirii) ci pentru instruirea celor eterodocsi. FAcestea suntG) spun ei) Fmanifest ri de iubire fa. de fra.ii notriG. FDac ne <nchidem <n cochilia noastr G) spun ei adeseori) Fdac nu lu m parte la conferin.ele interna.ionale i nu trimitem observatori la conciliile papale .a.m.d.) atunci cum vor cunoate occidentalii *iserica /rtodox i cum vor fi atrai <nspre aceastaNG. Dar cum li se va spune occidentalilor c *iserica /rtodox este *iserica &nic i Adev rat ) cnd ei o v d <nso.induCse cu FbisericileG false) ca fiind egal <ntre egaleN (u vor crede ei) drept urmare) c /rtodoxia este i ea asemeni celorlalte C relativ i par.ial N Sau este re"onabil s sper m c acele concilii ale unor fanatici purt tori de beret i ale unor preo.i <mbr ca.i <n ras vor fi vreodat <n stare s recunoasc adev rulN $i nu fac dect s Ci flate"e pe ortodoci) pentru aCi atrage de partea lor. Dac ar avea o nostalgie autentic de a cunoate /rtodoxia) nu ar avea nevoie de consilii i de conferin.e5 sCar <ndrepta direct spre i"voarele acesteia) spre P rin.ii i Sfin.ii ei. (uK Cea mai bun cale de aCi convinge pe al.ii de adev r este s cre"i tu <nsu.i <n el. (u <l discuta) m rturiseteCl doarK Consiliile i conferin.ele de"bat adev rul) <ns aceasta este o tr dare) <ntruct <n asemenea ca"uri nu este vorba de un dialog cu ereticii) sau de un sfat dat acestora) ci de o discu.ie cu FbisericileG. 'ristos nu cere participan.i la de"bateri) ci mrturisitori. Adev rul pe care $l ni lCa propov duit nu este de telul celor care pot fi de"b tute. %n diferitele <ntruniri ecumenice) discu.ia ia forma unui nego. <n care are loc un schimb de compromisuri <n materie de credin. pentru a se aEunge la un acord final. %n aceste condi.ii) pn i simpla pre"en. a unui ortodox la o <ntrunire ecumenic este o tr dare a lui 'ristos. $ste 'ristos vndut necredincioilor pentru trei"eci de argin.i) de vreme ce) participnd) ortodoxul admite c credin.a lui poate fi supus discu.iei i acreditea" ideea c si el va face eventual compromisuri) dac i se va oferi <n schimb ceva satisf c tor. Dac ) <n loc de aceasta) to.i aceia care vorbesc ast "i despre unire ar m rturisi /rtodoxia ca fiind adev rul unic i absolut) si ar refu"a orice contact ecle"iastic oficial sau neoficial cu ereticii) f r a se teme aCi numi astfel) atunci vocea lor sCar face au"it mult mai departeM i) lucru i mai important) ar fi respectat i ar pune pe gnduri. Pe cnd acum vocea lor este o voce a compromisurilor) o voce care nu impresionea" pe nimeni) o voce pe care) <n adncul sufletului) nimeni nu o respect . P rin.ii nu au luat parte la discu.ii cu ereticii. $i au m rturisit adev rul i leCau respins preten.iile tar curtoa"ie i f r complimente. $i nu au aEuns niciodat la Facorduri mutualeG cu FbisericileG eretice. Dialogul lor a fost <ntotdeauna public i a urm rit mntuirea i edificarea sufletelor. *iserica /rtodox nu a stat la discu.ii cu FbisericileG ereticilor. (u a fost o discu.ie a *isericii cu bisericile) ci un dialog <ntre *iseric i sufletele r t cite. *iserica nu discut ) fiindc ea nu caut . $a pur i simplu ofer & <ntruct ea are totul.

=,

mpotriva falsei uniri bisericeti IV. Mntuire din lume Dar de ce sunt cretinii notri att de uor impresion ri de predicile despre unirea bisericilorN Hi) <n loc s fie plini de "elul de a r spndi adev rul <n aceast lume care duce att de mare lips de el) ei au ilu"ia p cii) <ncercnd s vad care lucruri cnt resc mai mult) cele care <i separ sau cde care <i unesc pe cretini. $xplica.ia acestui fapt este c ei <nii nu cunosc adev rul. Cei mai mul.i dintre ei fiind membri ai unor organi"a.ii i fraternit .i socialC cretine) au fost catehi"a.i de timpuriu <ntrCun sistem eticoCfilo"ofic cu spoial cretin ) care iC a f cut s cread c scopul cretinismului este de a <nf ptui coexisten.a panic a oamenilor <n spiritul dragostei. 4enicia i !evela.ia lui Dumne"eu sunt no.iuni foarte <ndep rtate pentru aceti cretini) i adesea lipsite de interes. 2aEoritatea dintre ei) fiind extraverti.i) sunt oameni de ac.iune) care sCau al turat cretinismului pentru a g si un modus 'i'endi organi"at i <ndrumat) un mod de via. <n calitate de cet .eni buni i onorabili ai acestui p mnt. Pentru asemenea oameni) Dumne"eu este 2arele SluEitor al intereselor lor personale) iar via.a venic este o speran. de restaurare bun ) dar) din p cate) <ndep rtat . n astfel de cretini) predicile despre unire prind foarte uor r d cini. Ce bine ar fi) <ntrCadev r) dac cercul oamenilor notri buni i virtuoi sCar extinde <n lumea <ntreag . Am putea face negocieri f r a ne teme c suntem p c liriM am putea avea rela.ii bune i panice f r efort i f r a risca s fim persecuta.i. Ct privete adev rul) FCe este adev rulNG. Credem cu to.ii <n 'ristos) acest lucru este suficient. n plus) <n "ilele noastre lumea trece printrCo perioad grea. Cretinii trebuie s se uneasc ct mai repede pentru a face fa. comunismului) de exemplu. $i se <ntreab 5 FCine va <ndruma i cine va mntui lumea <n care tr imNG. FDoar o *iseric Cretin unic ) unit G) r spund ei. Dar 'ristos nu SCa f cut om pentru a mntui aceast lume care st ruie <n r utate. 2ai degrab ) $l a venit ca s Ci mntuiasc pe ai S i din lume) s Ci duc departe de cel r u) s Ci uneasc cu $l) s Ci <ndumne"eiasc prin har i) laolalt cu ei) s mntuiasc <ntreaga crea.ie suferind . 0umea se <ndreapt spre moarte. l urmea" pe st pnitorul acestei lumi) pe dumanul lui Dumne"eu. F(u pentru lume 2 rog) ci pentru cei pe care 2i iCai datG (1oan =B) >A. Dar astfel de oameni iau partea lumii i sacrific nestematele credin.ei si vie.ii cretine pentru acea parte diabolic care nu va fi mntuit niciodat . (u 'ristos cere aaC"isa unire a bisericilor) ci lumea. (u 'ristos cere <nso.irea minciunii cu adev rul) ci lumea caut s falsifice adev rul) s Cl fac relativ si par.ial. Aa se explic faptul c ) atunci cnd se isc o discu.ie despre unirea bisericilor) se poate observa c cei ce o sus.in cu entu"iasm sunt <ndeobte oameni care nu au fost niciodat <nainte interesa.i de probleme de religie. &nirea este cea mai bun cale de a neutrali"a cretinismul) calea pe care a descoperitCo Fpartea diavoluluiG. $ste <nceputul dispari.iei cretinismului i supunerea lui la capriciile politiciiM este transformarea cretinismului <ntrCun sluEitor al intereselor lumii acesteia. / dat cu unirea) cretinismul ar putea dobndi o mai mare putere pe plan mondial) dar <i va pierde <ntreaga for. spiritual ) tocmai acesta fiind motivul care <ngriEorea" lumea. (u aa sCa <ntmplat deEa cu F*isericaG romanoCcatolic N Setea de putere mondial a romanoC catolicilor iCa f cut s coboare drumul b t torit al maina.iilor politice) care iCa transformat <n unelte ale marilor curente politice. Cei care vorbesc despre unire nu au <n.eles de ce a venit 'ristos <n lume. $i cred c $l a venit pentru a propov dui un mesaE etic i artificial ca al lor) c $l a venit pentru a ne <nv .a cum s tr im ca buni cet .eni ai acestui p mnt. $i repet <ntruna c oamenii trebuie s urme"e legea lui 'ristos pentru ca <mp r .ia lui Dumne"eu s vin <n cele din urm pe p mnt. &nii vorbesc de o F1recie cretin G) al.ii de Fdemocra.ii cretineG) al.ii de F<mp r .ii cretineG) si nici unul dintre ei nu < i d seama ct de mult seam n atept rile lor cu atept rile evreilor) care doreau ca 2esia s fie un !ege p mntesc.

$i nu <l vor pe 'ristos aa cum este $lM ei nu %% vor pe 'ristos Care a refu"at s Se supun ) <n pustiu) ispitirilor diavolului. $i vor un 'ristos care li se va supune lor. 4or un ==

Dr. Alexandros Kalomiros 'ristos care dorete <mp r .iile p mntului) un 'ristos care va preface pietrele <n pine pentru ca oamenii s se sature) un 'ristos care va coplei lumea cu minuni care inspir team i <i silesc pe oameni s se supun . Cu alte cuvinte) aceti oameni nuC0 ateapt pe 'ristos) ci pe Antihrist. Pn la a doua venire) 'ristos va r mne umil i ascuns) departe de puterile lumeti i de pl cerile p mnteti) tar s sileasc pe nimeni s C0 urme"e i doar cernduCle celor care vor veni lng $l s % se asemuiasc <n smerenie i s nu rvneasc la nimic lumesc. FCretiniiG care vorbesc despre Fna.iunea lui Dumne"euG) Fo 1recie cretin G) Fcretinism mondialG i Funirea bisericilorG nu <i doresc acest fel de 'ristos. 0a fel ca 2arele %nchi"itor al lui DostoievsQi) ei sunt gata s C0 arunce <n foc pe 'ristos cel adev rat) deoarece le stric planurile pe care le ur"esc cu <ndrEire de ani <ntregi. FAi venit i neCai propov duit un cretinism neomenos i aspruG) <i spune %nchi"itorul lui 'ristos) Fi ne trudim de attea veacuri s facem din el o religie omeneasc . Hi acum) c am i"butit) ai venit s ne spulberi str daniileN Dar nCai s i"buteti. 2ine am s te osndesc i am s te ard pe rug) ca pe cel mai nelegiuit dintre ereticiG. Da) oamenii vor un 'ristos care va vorbi despre lumea aceasta i nu despre lumea cealalt M un 'ristos care va oferi pl cerile vie.ii acesteia i nu pe cele ale vie.ii viitoare. $i nu vor bog .ii care nu pot fi cnt rite i pip ite) ci bog .ii pe care po.i pune mna aici i acum. $i nu vor un st pnitor al vremii ce va s vin ) ci al timpurilor de acum. De aceea lor nu le pas ce se va alege de adev r cnd ov itoarele si aaCnumitele biserici cretine se vor uni dup o mie i unu de compromisuri. De aceea nu <i preocup ce se va alege de via.a <ntru 'ristos dup ce p mntul curat al /rtodoxiei va fi cotropit de at.ia barbari pioi i n tngi religioi. Adev rul nu <i preocup M 'ristos nu <i preocup i nici via.a <n Duh i <n har. <i interesea" doar puterea p mnteasc pe care o confer unitatea i st pnirea lumii din perspectiva unei singure vi"iuni. Aceti oameni vor s fie numi.i cretini f r a fi cu adev rat cretini. 2aEoritatea dintre ei cred c sunt cretini adev ra.i) <ntruct ei nu tiu ce este cretinismul i <l confund cu teorii filo"ofice i Fteorii ale lumiiG) pentru a folosi un termen preferat de ei. De fapt) ei sunt adep.i ai Antihristului la fel ca evreii din timpul lui 'ristos) la fel ca evreii din orice timp. $vreii 0Cau ateptat pe 2esia secole la rnd) i) cnd a venit) nu 0Cau acceptatM <n schimb) 0C au r stignit pe cruce. Hi de ceN Pentru c 'ristos nu era ceea ce ateptau ei. Hi din aceast cau" nCau fost <n stare s C0 recunoasc pe 2esia <n persoana 0ui. $i ateptau un rege p mntesc) un cuceritor al lumii. $i ateptau pe cineva care va supune toate neamurile lumii la picioarele poporului lui %srael) care <i va sili pe crmuitorii romani ai lumii s i se <nchine i s Cl venere"e) care va da putere i glorie lumeasc adep.ilor s i. Cnd 0Cau v "ut s rac i umil) blnd i plin de pace) ca unul care nu oferea bunuri p mnteti) ci vorbea despre lucruri cereti @si nu numai att) ci leCa cerut chiar s se lepede de cele p mnteti i tangibile) <n aa fel <nct) elibera.i) s poat aEunge la cele cereti i intangibileA) iCau dat seama c $l nu era pentru ei. (u era 2esia pe careC= ateptau ei) ci tocmai opusul lui. $l) Care a refu"at s prefac pietrele <n pine pentru ca to.i s se sature) Care a refu"at s copleeasc mul.imile cu puterea 0ui i nu a fost de acord s <ngenunche"e <mp r .iile p mntului) $l nu era conduc torul potrivit pentru ei. DeCasta 0Cau r stignit i au continuat s atepte pe altul. Hi <nc <l ateapt . Hi <mpreun cu evreii sunt milioane de oameni care <l ateapt pe 2esia evreilor) i cei mai mul.i dintre ei se numesc cretiniK Hi nu au nici cea mai mic idee c ateapt acelai 2esia ca i evreii. V. Antihristul #ragedia este c 2esia pe care <l ateapt evreii are s vin . Acest lucru =Cau spus

'ristos si ApostoliiM se afl scris <n c r.ile (oului #estament. 2esia evreilor are s vin . Are s ofere pinea pe care 'ristos a refu"at sCo dea) si) o dat cu aceasta) toate lucrurile materiale =+

mpotriva falsei uniri bisericeti pe care $l a refu"at s le dea. Are s Ci copleeasc cu semne i minuni care <i vor <nfricoa i <i vor ului pe oameni de la un cap t la cel lalt al p mntului) i ei vor veni trnduCse s Ci cad la picioare. Are s uneasc toate na.iunile i rasele i <mp r .iile lumii <ntrCun singur stat. Are s umple de bucurie inimile c rturarilor legii si ale fariseilor C inimile fiec rei rase de FevreiG. Da) 2esia evreilor are s vin . Are s fie ceea ce 'ristos nu este) i nu are s fie ceea ce 'ristos este. Are s fie Antihristul. FCopii) este ceasul de pe urm ) i precum a.i au"it c 3 vine antihrist...G (1 1oan +) =JA. Fn privin.a venirii Domnului nostru %isus 'ristos i a adun rii noastre <mpreun cu $l) v rug m) fra.ilor) s nu v clinti.i degrab cu mintea) nici s v sp imnta.i C nici de vreun duh) nici de vreun cuvnt) nici de vreo scrisoare ca pornit de la noi) cum c "iua Domnului a i sosit. S nu v am geasc nimeni) cu nici un chipM c ci "iua Domnului nu va sosi pn ce mai <nti nu va veni lep darea de credin. i nu se va da pe fa. omul nelegiuirii) fiul pier" rii) potrivnicul) care se <nal. mai presus de tot ce se numete Dumne"eu) sau se cinstete cu <nchinare) aa <nct s se ae"e el <n templul lui Dumne"eu) dnduCse pe sine drept dumne"eu. (u v aduce.i aminte c ) pe cnd eram <nc la voi) v spuneam aceste lucruriN Hi acum ti.i ceC= oprete) ca s nu se arate dect la vremea lui. Pentru c taina f r delegii se i lucrea" ) pn cnd cel care o <mpiedic acum va fi dat la o parte. Hi atunci se va ar ta cel tar de lege) pe care Domnul %isus <l va ucide cu suflarea gurii Sale iC= va nimici cu str lucirea venirii Sale. %ar venirea aceluia va fi prin lucrarea lui satan) <nso.it de tot felul de puteri i de semne i de minuni mincinoase. Hi de am giri nelegiuite) pentru fiii pier" rii) fiindc nCau primit iubirea adev rului) ca ei s se mntuiasc . Hi de aceea Dumne"eu le trimite o lucrare de am gire) ca ei s cread minciuni. Ca s fie osndi.i to.i cei ce nCau cre"ut adev rul) ci leCa pl cut nedreptateaG (11 2esaloniceni +) =C=+A. Antihristul nu <i va face apari.ia <n istorie <ntrCun mod <nsp imnt tor i "guduitor) prin care =Car putea recunoate oricine) nu va avea o <nf .iare resping toare i nici nu va s vri f r delegi. 4a veni <n aa fel <nct foarte pu.ini <i vor da seama cine este. 4a veni dup o preg tire lung de secole) care a <nceput <n "ilele dinti ale *isericii i care continu cu i mai mare elan <n "ilele noastre. /menirea <l va considera cel mai de seam binef c tor al ei. Attea secole de aposta"ie au cultivat omenirea i au preg titCo s Cl accepte. /menirea <l ateapt ca st pnitor ideal al ei. <ntreaga evolu.ie istoric duce la Antihrist. VI. aina frdele!ii Catolicismul a <ng duit cretinismului apusean s se hr neasc din spiritul lumesc. A cufundat gndirea cretina <n ra.ionalism i <n dispo"i.ia pentru p gnism a grecilor antici) <n sfrit) o dat cu infailibilitatea papei) catolicismul a adus un element mecanic <n rela.ia dintre Dumne"eu i om) propov duind c Dumne"eu a t g duit s vorbeasc prin gura unor oameni p c toi i arogan.i) aa cum au fost mul.i dintre papi. !enaterea i umanismul au constituit des vrirea turnurii pe care a luatCo lumea cretin apusean spre idolatrie. n realitate) acestea au fost manifest ri ale decep.iei oamenilor fa. de un cretinism falsificat. Ast "i) umanismul a devenit religia epocii) fiind propov duit) din p cate) chiar i de aaC"iii cretini drept o civili"a.ie FelenoCcretin G. Protestantismul a condus ra.ionalismul romanoCcatolic la conclu"iile lui extreme. Protestantismul a respins sfin.enia *isericii si c l u"irea acesteia d e c tre Sfntul Duh) <ntruct nu a v "ut nici sfin.enie) nici adev r <n F*isericaG Apusului. Astfel a desfiin.at #radi.ia i i C a l sat credincioii tar nici un criteriu al adev rului sau al minciunii)
3

Autorul exprim <n aceste cuvinte tradi.ia ortodox i credin.a sfinilor. A se vedea Anti$ristica. Semnele 'enirii

lui Anti$rist i sf+ritul lumii din dumnezeietile Scripturi i din scrierile Sfinilor Prini) $ditura Cartea /rtodox ) Alexandria) +,,?) =3, pagini) lucrarea Sosima Pascal) Sf+ritul omului cules din Sfintele Scripturi ) $ditura #ehnopress) %ai) +,,?) =J, pagini. Ambele lucr ri au cunoscut mai multe reedit ri <n decursul secolului DD. @(ota ApologeticumA

=9

Dr. Alexandros Kalomiros <ndep rtnd pentru totdeauna harul lui Dumne"eu de <mp r .ia sa. De la protestantism la ateism i apoi la materialism nu a fost o distan. mare. Diferite filo"ofii au <nceput s revendice po"i.ia credin.ei cretine <n mintea omeneasc ) i <n cele din urm scientismul a cucerit lumea. A avut o putere special de a convinge masele) deoarece reali" rile sale <n domeniul tehnologiei evocau uimirea i <ncntarea maselor care) ducnd lips de criterii spirituale) sCau dovedit a fi o prad uoar pentru materialism. n plus) tiin.a a dat umanit .ii sensul fals al cunoaterii. Putea s Ci schimbe concep.iile i teoriile orict de des) dar de fiecare dat aceste concep.ii i teorii se bucurau de FsanctitateaG cunoaterii dovedite empiric) i acest lucru influen.ea" gndirea oamenilor <ntrCun mod magic. n cele din urm ) cnd umanitatea) cobornd astfel de trepte) sCa aservit pasiunii materialismului) a ap rut comunismul. Cnd oamenii au aEuns chiar s cread c singurul bun autentic este banul) era ceva firesc s pretind distribuirea echitabil a acestuia din partea unor guverne indiferente la durerea oamenilor s r ci.i. Aceast solicitare iCa umplut de ur i r utate si iCa t cut i mai neferici.i) deschi"nd pr p stii de netrecut <ntre oameni i tacnduCi pe mul.i s urasc la fel ca i Cain @aceasta nu <nseamn c distribuirea corect a banilor nu este o obliga.ie) i una fundamental chiar) a guvernuluiA. Aa a <nceput r "boiul <ntre capitalism i comunism) care sunt de fapt dou sisteme <nrudite) la tel de materialiste i care idolatri"ea" banul) separnduCle doar propriile interese i b t lia pentru distribuirea banilor. Programul amndurora este de a preface pietrele <n pine) de a uni lumea sub influen .a lor i de a o uimi prin reali" ri pe care omul nici m car nu i leCar putea <nchipui. Astfel) omenirea a aEuns treptat la por.ile exterioare ale <mp r .iei Antihristului. A aEuns <n punctul <n care are nu numai voin.a) ci i putin.a de a r spunde po"itiv la cele trei ispitiri ale lui 0ucifer. %n scurt vreme) tot ce va r mne de t cut va fi ca Antihristul s preia conducerea general a statului universal) s pun cap t pentru totdeauna foametei i s r ciei i s Ci <ndestule"e pe oameni cu bunuri materiale) astfel <nct <n inimile lor) aduse la sa.ietate de pl cere i de confort) s nu mai r mn loc pentru Dumne"eu. VII. "nirea reli!iil#r Dac lu m <n considerare toate acestea) ne d m seama c <ntrCo umanitate preocupat doar de propriaCi linite) pentru care nimic nu mai e sfnt <n afar de propriileCi interese materialiste) <ntrCo lume a oamenilor pragmatici) pentru care orice discu.ie despre adev r este o p l vr geala inutil ) unirea bisericilor nu numai c nu este dificil ) ci) dimpotriv ) apare ca inevitabil . 2ai mult dect att) a <ndr "ni s spun c nu numai unirea bisericilor aaCnumite cretine este inevitabil ) ci unirea tuturor religiilor <n general. n <mp r .ia sa) Antihristul nu va tolera discordiaM nu va tolera religii ori certuri privind subiecte religioase. 4a edea <n templul lui Dumne"eu ca Dumne"eu) i toate popoarele lumii i se vor <nchina) pentru c Fi i sCa dat ei OfiareiP st pnire peste toat semin.ia i poporul i limba i neamul. Hi i se vor <nchina ei to.i cei ce locuiesc pe p mnt) ale c ror nume nu sunt scrise <n cartea vie.iiG (Apocalipsa, =9) BCJA. Atunci) pentru acei oameni) Fale c ror nume nu sunt scrise <n cartea vie.iiG) va exista o singur religie5 religia lui Antihrist. $xist deEa religii care pot <ngloba toate religiile C predecesoare ale religiei lui Antihrist. / astfel de religie este francmasoneria. A fost deEa adoptat de cei mai progresiti dintre liderii lumii. Cu sincretismul ei) poate reconcilia <n min.ile unor proti toate antite"ele religioase ale umanit .ii i poate dep i toate obstacolele i greut .ile din calea unirii cu care se vor confrunta diferitele religii. %ntrCadev r) la ce bun s depui atta efort pentru a g si solu.ii acceptabile pentru diferen.e dogmatice i de alt fel <ntre diferitele confesiuni) iar apoi pentru diferen.ele dintre religii) i s nu <nainte"i direct c tre unirea religiilor) c tre un tel de francmasonerie universal func.ional N

DnduCi seama de acest lucru) maEoritatea liderilor religioi din "iua de a"i) cel pu.in cei mai FmariG i cei mai Fimportan.iG) sCau "orit @progresiti cum suntA s devin masoni) tar =?

mpotriva falsei uniri bisericeti ca acest lucru s Ci <mpiedice s Ci poarte sutanele sau od Ediile) ori s Ci celebre"e liturghiile) <ns ) <ntruct laicii <nc nu sunt preg ti.i) este necesar ca primii s p stre"e aparen.ele i s B reali"e"e mai <nti unirea bisericilor) i abia apoi unirea religiilor... VIII. O $rivire %n trecut Prin urmare) acestea vor fi schimb rile din viitorul nu prea <ndep rtat. De aceea <ntreab Domnul dac va g si oameni credincioi cnd va veni iar pe p mnt5 FDar Riul /mului) cnd va veni) va g si) oare) credin. pe p mntNG (0uca =J) JA. / privire <n trecut ne va spune multe despre cursul pe care =Cau luat iC= vor lua problemele ecle"iastice. Primele tendin.e ale <mp ra.ilor bi"antini de a for.a o unificare cu papalitatea schismatic au fost din fericire curmate de atitudinea oamenilor i de subEugarea *i"an.ului de c tre turci. Dar o dat ce na.iunea greac iCa reg sit libertatea) vechea tenta.ie iCa b tut iar la u . 0a <nceput) grecii adev ra.i) oameni din popor i credincioi tradi.iilor) sCau opus curentului de europeni"are. Dar ei nu aveau tiin. de carte si) dei <i v rsaser sngele pentru libertatea . rii lor) au fost repede da.i la o parte de c tre cei care dobndiser de scurt vreme <nv . tur i care de.ineau puterea la curtea regelui /tto. FAcetia au <nEosit patria i religia) care acum este "druncinat de c tre cei necredincioi) <n vremea ocupa.iei otomane) nici m car o piatr din vechile biserici nu a fost clintit de la locul ei. Ranario.ii i altii asemeni lor) care au fost corup.i <n $uropa) neCau distrus m n stirile i bisericile) png rinduCle pe unele i transformnduCle pe altele <n graEduri. Am <ndurat astfel de fapte de la mul.i preo.i) precum i de la laici) solda.i i politicieni. Dei neCam v rsat sngele) suntem <n pericolul de a ne pierde patria i religiaG @2acri;annis) 7emorii, p. 9>JA. Aceti intelectuali instrui.i pe Eum tate dispre.uiau poporul grec cu <mp timirea unor persoane subversive) <i desconsiderau limba) obiceiurile) felul de a fi i mentalitatea. Au utili"at toate miEloacele posibile aflate la dispo"i.ia lor pentru a falsifica adev rul credin.ei lui si pentru a altoi secularismul i ra.ionalismul pe copacul sfnt al /rtodoxiei) care secole la rnd r m sese nepng rit sub cuceritorul barbar. Pentru a lovi *iserica <n inim ) iCau lovit m n stirile5 pe unele leCau <nchis) altora leCau confiscat propriet .ile) iar altora leCau trimis stare.i FprogresitiG) care leCau desfiin.at mult mai uor dect orice sabie cu dou t iuri a statului. 0ipsit de m n stirile ei i avnduCi episcopii subEuga.i puterii seculare) *iserica a devenit o sfer de activitate neocrotit . $duca.ia oamenilor a trecut din minile *isericii <n minile unei false civili"a.ii cretine) ce a fost i a r mas pe deCaCntregul p gn . #otul a <nceput s fie adaptat la gustul societ .ii atheniene) <nstr inate i parvenite. 4enerarea *isericii a <nceput s degenere"e <n ceva mai p mntesc. 2u"ica bi"antin a <nceput s se europeni"e"e) degenernd <n armonie teatral pentru patru voci. %coanele au <nceput s par prea austere i urte <n ochii femeilor din clasa Fdominant G) care <i doreau Flisui dr g laiG) plini de indulgen. pentru p catele lor i incapabili s inspire evlavie i venera.ie. *arba i p rul lung al preo.ilor au <nceput s le deranEe"e) iar acetia au r spuns cererilor publicului contemporanM atmosfera sumbr a fost <nlocuit de l mpile lui $dison) ceea ce a f cut ca biserica s se asemene unei salon imperial potrivit pentru nun.i i pentru apari.iile oficiale ale clasei conduc toare. Dar asta nu a fost totul. (u numai <nv . mntul primar i secundar) dar nici m car cel superior nu a mai r mas <n griEa *isericii. Astfel) teologii) viitorii preo.i i ierarhii nu sCau format <n snul *isericii) matca lor fireasc ) ci <n cadrul unei universit .i de stat) <n buite de
B

Pentru am nunte privind observa.iile autorului a se vedea lucrarea ap rut <m urm cu trei ani) %eromonah Agapit Popovici) Ecumenismul )ncotro8 9 nou 'iziune ortodo asupra ecumenismului sincretist ) f.l.) +,,9) +,? pagini. Se poate consulta online la adresa http577888.c;bamall.com7ecumenism7 sau se poate desc rca de pe siteul *iblioteca teologic digital ) http577apologeticum.net @(ota ApologeticumA.

=-

Dr. Alexandros Kalomiros duhoarea ra.ionalismului i lipsite de orice adncime spiritual ) neavnd nici o posibilitate de a cunoate via.a mistic de sfin.enie <n 'ristos) care ea singur pl m dete teologi adev ra.i. Aa c sCau ivit) precum nite neghine <n *iseric ) teologi cu mintea doldora de teorii filo"ofice de origine protestant sau romanoCcatolic ) dar cu inima golit de tr irea efectiv a /rtodoxiei. Aceti oameni erau incapabili s vad pr pastia care separ *iserica r s ritean de F*isericileG Apusului. $i considerau c totul este o chestiune de formule dogmatice) iar nu una de via. i de esen. . Pentru ei) via.a <ntru 'ristos se confunda cu o serie de st ri emo.ionale i de acte etice) exact aa cum este pentru occidentali. 0e erau necunoscute revela.ia @vi"iunea l untric A a lui Dumne"eu) experien.a vie a pre"en.ei lui 'ristos i s l luirea Duhului Sfnt) adic st ruin.a adev rului <n inima unui om. Cnd vorbesc de adev r) se refer la o dogm stabilit dinainte) care nu necesit prea mult gndire sau discu.ie. Pentru ei) la fel ca pentru occidentali) dogma era o lume separat de formule intelectuale) <ndeaEuns de <mpov r toare) si a c rei valoare) dup aceast sci"iune <ntre via. i credin. ) erau incapabili sCo aprecie"e. Aadar) temeliile pe care pn i cei mai bine inten.iona.i teologi ai notri urmau s cl deasc pentru aCi ap ra /rtodoxia erau profund putrede. $ste cumplit s ne d m seama c <ntreaga via. religioas contemporan a 1reciei este cl dit pe aceste temelii ubrede. /dinioar ) cucernicia oamenilor i"vor s c d in m n stiri) care le erau rea"em i c l u"e duhovnicetiM <n !egatul 1recesc) cucernicia sCa <ntemeiat pe teologul T laic sau cleric C pe care tocmai lCam descris. Acest teolog) imitnd exemple apusene) a organi"at comunit .i i asocia.ii cretine i a luat <n sarcina sa propov duirea i catehismul. Astfel) pe ct vreme <nainte evlavia unui loc <i avea drept centru m n stirea local i preo.ii *isericii) iar cretinul din regiunea A nu se deosebea <n nici o privin. de cretinul din regiunea *) <ntruct to.i erau copii ai aceleiai *iserici /rtodoxe) acum teologul organi"ea" fac.iuniM i acum) <ntrCunul si acelai loc) sunt cretini din fac.iunea A i cretini din fac.iunea *) mereu potrivnici i ne<ncre" tori) desp r.i.i f r ca vreuna dintre p r.i s <n.eleag prin ce se deosebesc de fapt. Dar) <n ciuda urii i a schismelor dintre ele) fac.iunile sunt de acord asupra faptului c ) <n ceea ceCi privete pe occidentali) Faspectele care ne unesc sunt mai numeroase dect cele care ne separ G i c Ftrebuie s .inem cont de aspectele care ne unesc i s le trecem cu vederea pe cele care ne separ G. Cu alte cuvinte) ei consider unirea i dragostea pentru Ffra.iiG lor apuseni @pe care) de regul ) nu iCau v "ut sau cunoscut niciodat KA mai uor de <mplinit dect cea pentru compatrio.ii i semenii lor ortodoci) pe care <i v d "i de "i i pe care <i cunosc nemiElocit. Dup cum am spus) ast "i oamenii rvnesc dup dragostea pentru om) dup dragostea abstract pentru umanitate) <n vreme ce ei sunt incapabili s Ci iubeasc aproapele. IX Pr#blema vechiului calendar n aceast atmosfer de degenerare) ca urmare a presiunii exercitate de stat) sCa f cut J subit primul pas oficial al *isericii 1receti c tre pap 5 adoptarea calendarului papal. Din p cate) pu.ini sunt cei care au <n.eles semnifica.ia chestiunii Fvechiului calendarG. 2aEoritatea pun <mpotrivirea sus.in torilor vechiului calendar pe seama <ngustimii de spirit a celor incul.i) acesta fiind un alt semn al adncului dispre. pe care) plini de sine) cei instrui.i <l nutresc fa. de cei neinstrui.i. Dar) pentru ca aceti oameni s opun re"isten. <n telul <n care au fcutCo) ei trebuie s fi avut cel pu.in un "el religios i o preocupare spiritual ce lipsete masei celor nep s tori) care) necuCnoscnd adev rata natur a problemei) au luatCo pe urmele maEorit .ii ierarhiei. (ici unul dintre teologii lumina.i sau dintre adep.ii lor nu a dat nici m car o dovad de durere fa. de divi"area *isericii 1receti) nici nu a <ncercat vreunul dintre ei s r spund la strig tele <ndurerate ale attor mii de credincioi. Cei mai mul.i erau de

Pentru aprofundarea subiectului a se consulta i lucrarea Arhimandritul $pifanie #heodoropulos) %ele dou e treme: ecumenismul i stilismul) $ditura $vanghelismos) *ucureti) +,,3) +,? pagini. @(ota ApologeticumA

=3

mpotriva falsei uniri bisericeti partea lorM num rul lor mare leCa conferit <ntotdeauna un sentiment de siguran. ) <n realitate) ei nici m car nu au avut maEoritatea de partea lor. C ci) dei existau doar cteva mii de sus.in tori ai vechiului calendar i milioane de adep.i ai celui nou) cei cteva mii erau credincioi care sufereau pentru *iseric ) <n vreme ce <n rndul milioanelor de indiferen.i) materialisti i atei) adep.i ai noului calendar) este <ndoielnic c sCar putea g si cteva mii de oameni ct de ct credincioi. Dar leCau "mbit cu dispre. acelor m rturisitori simpli ai /rtodoxiei) spunnd c refu" din supersti.ie s Ci modifice calendarul) ceea ce nu este Eust. Problema nu este <ns aceasta. (u erau <ndrept .i.i s Ci acu"e pe sus.in torii vechiului calendar c se lupt pentru un calendar. Chestiunea nu era care dintre cele dou calendare este cel corect. $ste un lucru cunoscut c ambele calendare sunt inexacte. (ici sus.in torii vechiului calendar) nici sus.in torii celui nou nu <i spriEineau ideea pe ra.iuni de acurate.e astronomic . 2otivul care a provocat deci"ia introducerii noului calendar <n 1recia nu a fost nici astronomic) nici teologic. A implicat pur i simplu una dintre multele capitul ri ale ierarhiei aservite statului) care iCa cerut acest lucru pentru aCi facilita tran"ac.iile comerciale. !efu"ul sus.in torilor vechiului calendar de a se conforma sCa ba"at pe un motiv ct se poate de teologic) care provenea dintrCo profund contiin. ecle"iastic . De fapt) unitatea liturgic a *isericii a fost pus <n pericol <n favoarea unor interese politice. Schimbarea calendarului a fost urmat de ruptura armoniei liturgice dintre *iserica 1receasc si celelalte *iserici /rtodoxe care p strea" vechiul calendar pn <n "iua de a"i. Hi nu a fost doar o chestiune de de"acord <n via.a liturgic a *isericii militante C continuitatea vie.ii liturgice a *isericii militante cu cea triumf toare a fost i ea <ntrerupt . n 1recia) cnd clopotele de la biseric <i cheam pe credincioi s s rb toreasc Cr ciunul) iar coritii cnt cu bucurie5 F'ristos sCa n scut) slav UieG) milioane de fra.i ortodoci deCai notri din restul lumii i de pe 2untele Sfnt sunt <nc <n postul Cr ciunuluiM ei nu aud clopotele) i nici nu cnt cu noi imnurile de bucurie ale (aterii Domnului. <i poate cineva imagina ceva mai r u pentru *iseric dect aceast ruptur <n armonia liturgic ) care ne <nstr inea" spiritual nu numai de *iserica triumf toare a celor care au adormit <n 'ristos) ci si de Sfin.ii care au celebrat 0iturghia conform vechiului calendar pe care lCam respinsN Au fost necesare attea eforturi ale P rin.ilor) attea sinoade pentru a se adopta acel calendar festiv C i toate acestea pentru a se reali"a o armonie liturgic <ntre bisericile cretine) <ntruct aceast armonie i <n.elegere exprim unitatea liturgic intern a *isericii. Aceasta face ca *iserica s fie <n mod v dit una) <n ciuda num rului mare de biserici locale. *iserica nu devine una aa cum crede papa) printrCo disciplin dur i prin supunere fa. de o ierarhie stabilit dinainte) avnd drept cap un singur individ care pretinde aC0 <nlocui pe 'ristos pe p mnt) ci devine una prin <mp rt irea tainic cu #rupul i Sngele lui 'ristos. Riecare biseric <n care se s vrete Sfnta <mp rt anie i <n care credincioii sunt aduna.i F<n acelai locG cuprinde <ntreaga imagine a *isericii &na) Sfinte) Soborniceti i Apostoleti. Ceea ce face ca o parohie s fie un trup cu toate celelalte parohii i ca o eparhie s fie un trup cu toate celelalte eparhii este aceast <mp rt irea mistic a tuturor din #rupul i Sngele lui 'ristos) <n Sfntul Duh i <n adev r. Aadar) unitatea *isericii este o leg tur de tain care se instituie <n timpul Sfintei $uharistii) cnd credincioii se <mp rt esc din #rupul i Sngele lui 'ristos. Cretinii sunt un singur trup) cei care tr iesc pe p mnt <n "iua de a"i) cei care au tr it <naintea noastr <n veacurile trecute i cei ce vor tr i <n anii ce au s vin M i aceasta) <ntruct avem o r d cin comun ) #rupul lui 'ristos. F(oi cei mul.i suntem o pine) un trup) c ci to.i ne <mp rt im din Pinea cea unic G. Prin urmare) unitatea *isericii nu este nici administrativ ) nici disciplinar ori organi"atoric ) ci liturgic. De aceea este att de important calendarul festiv. &nitatea care se nate din Sfnta <mp rt anie) unica Credin. si unicul *ote" <ncetea" a se mai manifesta <n

exterior atunci cnd exist anarhie liturgic . Rorma i cuvintele 0iturghiei au fost stabilite dinainte) astfel <nct toate bisericile s i se <nchine lui Dumne"eu <n acelai fel. %ar cartea de =B

Dr. Alexandros Kalomiros rug ciuni pentru fiecare lun (7ineiul/ con.ine imnurile "ilnice care comemorea" Sfin.ii "ilei i cnt rile pentru fiecare "i sfnt ) <n telul acesta) nici o ne<n.elegere nu poate perturba armonia liturgic . Pn i mu"ica i iconografia) care sunt numite arte liturgice) au fost prescrise <n mod similar) <n aa fel <nct nici un pictor de icoane i nici un corist s nu picte"e icoane ori s psalmodie"e dup propriaCi imagina.ie) el fiind obligat s Ci adapte"e <ndemnarea i abilitatea personal la prototipurile celui mai auster realism spiritual. Hi) <n acelai fel) calendarul s rb torilor a fost fixat dinainte) astfel <nct nici un preot s nu poat celebra "ilele sfinte oricnd dorete) ci <n aa fel <nct s existe o comuniune absolut a rug ciunii <n rndul tuturor credincioilor de pe p mnt. Aadar) ceea ce face artistul care pictea" icoane ale *isericii dup propriile sale gusturi) dispre.uind #radi.ia) i ceea ce face coristul care distruge armonia liturgic cntnd <n mod teatral <n biseric ) <n loc s psalmodie"e) este exact ceea ce au f cut si ierarhii greci) perturbnd armonia liturgic a *isericii /rtodoxe prin hot rrea de a se respecta <n 1recia un calendar al s rb torilor diferit de cel pe care <l urmea" celelalte *iserici /rtodoxe i Sfntul 2unte Athos. Astfel) pe 2untele Sfnt se celebrea" un Sfnt diferit i se cnt imnuri diferite de cele din SalonicM Schimbarea la Ra. a 2ntuitorului este celebrat <ntrCo "i la Athena i <n alt "i la %erusalim) Sinai i 2oscovaK #ragedia acestei discordan.e este greu de sesi"at <n aceast .ar O1reciaP din pricina distan.elor. Dar ea este perceput cu durere de cineva care c l torete <n $uropa i) <n <mpreEurimile aceluiai ora) <i vede pe rui celebrnd o s rb toare) iar pe greci o alta) ori aude clopotele bisericii greceti chemnduCi pe credincioi) <n vreme ce clopotele bisericii ruse nu bat. Hi atunci se <ntreab dac ambele biserici sunt ortodoxe. n 1recia nu sCa <n.eles ce compromis serios cu lumea i ce lovitur serioas adus *isericii a <nsemnat renun.area la vechiul calendar <n favoarea celui nou. Hi dac c.iva au <n.eles) ei nu au avut t ria de a proclama adev rul. (ici unul dispunnd de <n.elepciune i t rie lumeasc nu a g sit cuvintele pentru a protesta. Astfel) sCa dovedit <nc o dat c FDumne"eu HiCa ales pe cele slabe ale lumii ca s le ruine"e pe cele tariG i c FDumne"eu a dovedit nebun <n.elepciunea lumii acesteiaG) c ci) <n vreme ce <nv .a.ii au t cut i au acceptat calendarul cel nou) credincioii neinstrui.i au fost strni.i. Hi ei Fnu au vorbit nebunii) aa cum au f cut <n.elep.ii nebuni ai lumiiG. $i nu au recurs la teorii astronomice sau la calcule matematice) ci au vorbit <n numele #radi.iei) pe care o considerau un lucru sfnt) pe care nimeni nuCl poate c lca <n picioare <n favoarea tiin.ei care <i respinge mereu propriile teorii) ori <n favoarea intereselor politice i economice conEuncCturale ale unei . ri. Dar Fdiscipolii oamenilor <n.elep.i socotesc c cele propov duite de Dumne"eu sunt nebuniiG. Aa c ) de la <nceput i pn ast "i) <i consider pe sus.in torii vechiului calendar nebuni) fanatici religioi) supersti.ioi etc.) i se bucur c propriile lor cunotin.e <i situea" deasupra unor astfel de FfleacuriG) astfel <nct ei nu <i fac probleme din FnimicG. &. Destrmarea Dar atunci cnd consideri c un anumit aspect al #radi.iei este lipsit de <nsemn tate) atunci cu prima oca"ie vei considera lipsite de <nsemn tate orice alte aspecte ale #radi.iei care nuC.i sunt pe plac. Aa sCa <ntmplat cu iconografia) aa sCa <ntmplat cu psalmodiaM i aa sCa <ntmplat i cu <nf .iarea preo.ilor5 acum) vemntul li se pare prea negruM mai tr"iu) b rbile i p rul li se vor p rea prea lungi. 4or s aduc instrumente mu"icale <n biseric . Desfiin.ea" stranele aflate la dreapta i la stnga iconostasului) <nlocuinduCle) dup model apusean) cu iruri de b nci confortabile. #ratea" cu dispre. via.a monahal ) calomnia" c lug rii) confisc propriet .ile m n stirilor) duc o propagand sistematic <mpotriva monahismului. (u .in seama de canoanele care se roag <mpreun cu ei. (u <i interesea" p rerea 0iturghiei si

elimin paragrafe din sluEbele religioase Fpentru ca oamenii s nu oboseasc G. Cu alte cuvinte) ei modific tradi.iile ortodoxe <n func.ie de preferin.ele unei societ .i decadente) dominate de =J

mpotriva falsei uniri bisericeti cultul trupului i al materialismului. n telul acesta) .es tura #radi.iei <ncepe s se destrame) i nimeni nu tie unde se va opri sau dac se va opri. Hi) <n plus) aceast destr mare se face att de uor <n "iua de a"i fiindc are <ncuviin.area lumii) a persoanelor influente) a persoanelor educate. n special acetia din urm consider c le face onoare s nu fie de acord cu P rin.ii *isericii) ci cu un anume teolog protestant) renumit i erudit) ori cu un anume profesor ie"uit care este celebru <n $uropa) i aa mai departe. Hi atunci cum s nu fie falsificate #radi.ia i credin.a ortodox N Hi) <n asemenea condi.ii) cum s nu discut m despre unirea bisericilor i s nCo consider m un lucru uor de <ndeplinit) din moment ce *iserica /rtodox a dobndit aceeai mentalitate i aceleai <nclina.ii ca i F*isericileG apuseneN Ct de departe este "iua cnd vom merge la biseric duminica iC= vom au"i pe preot rugnduCse5 Fi pentru P rintele nostru) Papa de la !omaGN 4a lua cineva atitudine) dac are s se <ntmple aa cevaN Sau ni se va p rea tuturor firesc c am trecut peste diferen.ele care separ ! s ritul de ApusN &'. (u)' $utem $cli $e Dumnezeu Cei care vorbesc cu atta uurin. despre unirea bisericilor ar trebui s <n.eleag c unitatea *isericii este un dar tainic al pre"en.ei dumne"eieti. (u este ceva care se decide la conferin.e) ci este ceva care ori exist ) ori nu exist . (ici o deci"ie a oamenilor nu <l poate constrnge pe Dumne"eu. *ine<n.eles) este posibil ca unirea s se <nf ptuiasc <n exterior) i to.i C protestan.i) catolici i ortodoci C putem afirma c suntem <n cele din urm o unic biseric ) i <l putem comemora pe Papa de la !oma) iar Papa de la !oma <l poate comemora pe Patriarhul ConstantinoCpolului. Dac putem c dea cu to.ii de acord <n privin.a unui Fminimum de adev rG) <n privin.a unui cre" simplificat i dac g sim o solu.ie pentru alte cteva probleme) unirea poate exista. 4a fi) <n exterior) un sistem valid din punct de vedere Euridic) dar va fi un sistem tar nici o leg tur cu *iserica lui 'ristos) chiar dac toate aparentele exterioare <l fac s semene cu *iserica. F(uC0 putem p c li pe Dumne"euG. Cnd condi.iile pre"en.ei 0ui nu exist <n oameni) Dumne"eu nu vine la oameni. *iserica lui 'ristos nu a fost niciodat un sistem p mntesc. *iserica sCa n scut) nu a fost f cut . Discu.iile oamenilor pot face ceva c ruia <i pot da numele de F*iseric G. Dar acest produs va fi lipsit de via. . *iserica cea vie nu va avea nici o leg tur cu el. $a va exista undeva departe de toate aceste n scociri) neschimbat ) plin de adev r i lumin ) nepng rit de compromisuri false) Sfntul Duh luminnduCi paii i <nv luindCo asemenea luminii soarelui i c l u"indCo triumfal c tre Fdeplin tatea adev ruluiG. Ct despre num rul cretinilor adev ra.i) acesta nu are nici o importan. ) chiar dac ei pot fi num ra.i pe degetele de la o mn . $i vor fi purt torii #radi.iei) pe care nu doar c o vor fi <nv .at) ci o vor fi i tr it cu adev rat) avnduCi experien.a mereu vie. Cretinii tr iesc <n #radi.ie ca <n elementul lor) aa cum petii tr iesc <n ap . Rie ca to.i cei ceC0 caut cu adev rat pe Dumne"eu s nu mai vorbeasc despre Funirea bisericilorG. *iserica nu accept unirea) <ntruct ea nu a fost de"binat niciodat <n esen.a ei mistic . /amenii o p r sesc) chiar dac p strea" multe dintre tr s turile ei exterioare. Rie ca to.i cei ceC0 iubesc pe Dumne"eu s se <ntoarc la *iseric i s se smereasc spre a putea intra) c ci poarta ei e <ngust i trebuie s te pleci foarte Eos ca s po.i trece. &II. *riteriul infailibil

n haosul i ipocri"ia lumii contemporane nu este <ns uor s deslueti *iserica lui =>

Dr. Alexandros Kalomiros 'ristos i s te apropii de ea) deoarece nu este de aEuns ca o biseric s se numeasc ortodox pentru ca ea s fie literalmente aa. Din p cate) aposta"ia exist chiar i sub sutana ortodox ) i sub cupolele ortodoxe) i <n rndul ortodocilor practican.i. Acesta nu este <ns un lucru nou) *iserica <l cunoate de la <nceputurile eiM doar c acum a atins dimensiuni neobinuite. #rebuie s <nv . m s desluim *iserica <n spatele aparen.elor. %n ceea ce privete aparen.ele) ast "i <n *iserica /rtodox prevalea" confu"ia i haosul <n exterior. Riecare C instruit sau neinstruit) credincios sau necredincios C are propria sa opinie despre ceea ce este Cretinismul sau /rtodoxia) i <i sus.ine opinia cu fanatism. /r) <n aceast furtun ) este cu neputin. s Cti g seti calea tar o busol . $xist <ns un criteriu infailibil5 continuarea 2radiiei. Pretutindeni unde #radi.ia este p strat vie si nepng rit ) f r perturb ri sau modific ri) aa cum era pe vremea Apostolilor) c ci mul.i credincioi C episcopi) preo.i i mireni C tr iesc i transmit aceast #radi.ie) acolo este *iserica /rtodox ) i credincioii ei) mul.i sau pu.ini) alc tuiesc #rupul lui 'ristos. #o.i ceilal.i) preo.i sau mireni) care doresc s fie numi.i ortodoci tar s urme"e #radi.ia vie a veacurilor) nu sunt altceva dect intruiM sunt neghine <n cmpul lui 'ristos. n "iua de a"i) neghinele sunt foarte multe) iar spicele de gru sunt foarte pu.ineM dar cmpul este cmpul lui Dumne"eu) si dei neghinele sunt de multe teluri) grul r mne acelai din genera.ie <n genera.ie) din s mn. <n s mn. ) la fel cu grul cel dinti pe care Sfntul Duh lCa sem nat <n acelai cmp ceresc) <n "iua de !usalii. #radi.ia cea vie nu a fost niciodat <ntrerupt ) c ci 'ristos <nsui a f g duit c Fpor.ile iadului nu o vor biruiG. Hi Dumne"eu nu minte. Cei ce <ncearc s g seasc #radi.ia *isericii Cretine din primele secole sau din secolele de dinaintea schismei) pentru a o urma) m rturisesc c ) <n fapt) au pierdut continuitatea #radi.iei. Dar ei o vor g si negreit) c ci #radi.ia este ceva viu i se transmite) la fel ca via.a) de la cei vii la cei vii. (u este ceva ce se descoper cu aEutorul unor studii erudite) nici ceva ce se dobndete <n mod intelectual. &III. Ascuns, dar vie Acele milioane de neghine care au r s rit <n ultima vreme <n snul *isericii /rtodoxe au adus cu ele un spirit secular) astfel <nct nici o *iseric ortodox nu a putut s Ci p stre"e tr s turile exterioare neschimbate. Pn si sus.in torii vechiului calendar) care <n problema calendarului au p strat direc.ia bun ) <n ca"ul iconografiei au tr dat <n mod evident #radi.ia. Acesta este un p cat comun tuturor *isericilor ortodoxe <n ultimul timp. Din fericire) abaterile de la #radi.ie pe care leCam pre"entat nu au desprins pn acum d i n r d cini *isericile ortodoxe. Copacul r mne <n via. ) viguros) <n pofida tuturor "or"oanelor care i se adaug . *isericile ortodoxe nu sCau veteEit) aa cum sCa <ntmplat cu F*isericileG Apusului. Dac scuturi praful pe care lCa pres rat peste ele spiritul secular) ai s g seti frun"ele proaspete ale #radi.iei autentice. #radi.ia nu a <ncetat s tr iasc i s fie <n vigoare <n sfera /rtodoxiei) <nc mai exist c lug ri care tr iesc via.a monahal ortodox ) <nc mai exist teologi care nu au png rit adev rul) ci <l p strea" str lucitor si pur) departe de orice amestec str in) <nc mai exist coriti bi"antini i adev ra.i purt tori ai tradi.iei iconograCt<ce ortodoxe) <nc mai exist preo.i asemenea celor din vechime) dedica.i func.iei lor sfinte) a c ror leg tur constant cu Dumne"eu nu le <ng duie s se fr mnte <n privin.a b rbilor lungi sau a vesmintelor negre) ci mai degrab face ca aceste lucruri s r spndeasc sfin.enie) <nc mai exist oameni simpli vrednici s vad mari minuni . Aadar) adev rata #radi.ie C v i a .a) experien.a duhovniceasc ) < n v . mintele Apostolilor i ale Sfin.ilor P rin.i din toate timpurile) aceste urme ale Duhului Sfnt <n inimile cretinilor C exist i st ruie vie <ntre cei vii) ne<ntrerupt din vremurile apostolice. $xist o

A se vedea Un mare semn de Photios Kontoglou) publicat <n greac de VAstirW) care descrie <ntmpl rile uluitoare din 2iCtilene) cnd) recent) Sfin.ii !afael) (icolae i mul.i al.ii iCau de"v luit vie.ile i moatele la cinci sute de ani de la martiriile lor.

+,

mpotriva falsei uniri bisericeti armonie constant <n toate lucr rile) scrise i nescrise) ale ortodocilor din toate timpurileM i aceasta este regula de aur <n func.ie de care fiecare trebuie s Csi m soare gndurile i faptele) v "nd dac se afl <nl untrul sau <n afara /rtodoxiei. Semnele exterioare pot crea impresia c aceast continuitate a fost perturbat sau <ntrerupt ) dar de va privi cineva cu luareCaminte) va observa c ea <nc <nflorete i <i <nsufle.ete pe cei ce o caut . #radi.ia exist i va continua s existe pn la sfritul lumii) dar) pe "i ce trece) ea este tot mai greu de descoperit. Riecare "i adaug tot mai multe "or"oane copacului /rtodoxiei) i <n felul acesta oamenii sunt de"orienta.i i nu mai tiu care este adev rul.

&IV. Arca 2ai devreme sau mai tr"iu) nimeni nu tie cu exactitate cnd) FbisericileG i religiile se vor uni. <n acel haos al falsit .ii) pn i cei alei se vor afla <n primeEdia de a se r t ci. 4a fi vremea Antihristului. Cum i cnd va veni Antihristul) nimeni nu poate spune. Hi nu se tie c.i vor fi <n stare s Cl recunoasc ) <ntruct el va veni <n chip de binef c tor al omenirii. Deocamdat ) un lucru se poate spune cu siguran. 5 toate aceste mic ri c tre unire <n rndul na.iunilor i al bisericilor) toate aceste compromisuri) toat aceast uniformi"are a umanit .ii produs treptat sub cilindrul compresor al culturii tehnologice nete"esc calea pentru venirea Antihristului. Potrivit criteriilor lumii) aceast evolu.ie a umanit .ii este minunat . Dar potrivit criteriilor cretine) ea este o evolu.ie c tre distrugere. Acest lucru nu <l surprinde) nici nu <l sperie pe cretin. $l tie c lumea iCa semnat condamnarea. Hi de aceea a refu"at 'ristos s se roage pentru lume. F(u pentru lume 2 rogG. Crmuitorul acestei lumi este diavolul) iar diavolul Fde la <nceput a fost ucig tor de oameniG. 2oartea va g si lumea <n culmea gloriei ei) <n culmea trufiei) pe vrful #urnului *abei) cnd omul <i va fi <nf ptuit str vechea tentativ de a deveni "eu prin propriileCi puteri) departe de Dumne"eu. Cnd Riul /mului va veni) $l <l va g si pe om <n toat splendoarea am gitoare a nebuniei lui satanice. Dumne"eu nu <i cere cretinului s mntuiasc lumea. /rice <ncercare a cretinilor de a schimba cursul lumii ar fi inutil i ridicol . 0umea este o corabie care se scufund ) i se scufund deoarece propria ei structur este putre"it . Dumne"eu nu <i cere cretinului s mntuiasc corabia) ci s mntuiasc ct mai mul.i naufragia.i <i st <n putin. . (oua Arc a lui (oe) *iserica lui 'ristos) se apropie de locul naufragiului. /ricine dorete s fie salvat trebuie s Ci caute ad postul <n ea. Dar) pentru a g si ad post) ei trebuie s se lepede de lume) nu att din punct de vedere geografic) ct din punct de vedere al esen.ei. FDe aceea5 %ei.i din miElocul lor i v osebi.i) "ice Domnul) i de ce este necurat s nu v atinge.i) i $u v voi primi pe voiG (11 %orinteni 3, =BA. Dar aici <ncep dificult .ile. Cum te po.i lep da de lume cnd <ntreaga ta via. este cuprins <n eaN ! spunsul la aceast <ntrebare nu se afl <n aceast carte. $l se g sete <n Sfintele Scripturi i la Sfin.ii P rin.i. De altminteri) <ntreaga via. <n 'ristos este o <ncercare de eliberare din lume) din F$giptulG patimilor) i de refugiere <n Arca *isericii. Dar) cnd vremea Antihristului va fi aproape) pn si Arca *isericii va fi greu de desluit. 2ul.i vor spune5 F%at ) aici este 'ristosG i FAcolo este 'ristosG) dar ei vor fi prooroci mincinoi. /rice lucru va fi acceptat <n mod oficial) <ntruct *iserica) tr dnd <ncetul cu <ncetul comorile #radi.iei) va fi fost asimilat de amestecul indescifrabil) fals unificator) care va retine maEoritatea tr s turilor exterioare ale *isericii cu o dib cie satanic . %ciCcolo) grupuri mici de credincioi) cu preotul lor <n frunte) vor men.ine <nc vie adev rata #radi.ie.

Dar cine va putea s recunoasc *iserica lui 'ristos <n acele grupuri mici i dispre.uite de credincioi c rora le lipsete orice splendoare p mnteasc N #otui) la sfritul veacurilor) +=

Dr. Alexandros Kalomiros *iserica cea &na) Sfnt ) Soborniceasc si Apostoleasc va fi tocmai <n acele mici parohii uitate) de"binate <n aparen. ) care probabil nici nu vor ti unele de existen.a celorlalte) dar care vor fi unite <ntre ele prin leg turile tainice ale #rupului i Sngelui Domnului <n Sfntul Duh) laolalt cu Credin.a si #radi.ia pe care ele le vor p stra nepng rite. n acele "ile) pn i cei alei vor fi <n pericolul de a se abate de la calea cea dreapt . $ste nevoie de mult curaE ca s iei partea celor pu.ini i s mergi <mpotriva curentului lumii) cu riscul de a fi ridiculi"at de cei Finteligen.iG si bruscat de cei puternici. $ste nevoie de mult <n.elepciune s ve"i adev rul exact acolo unde <ntreaga lume nu vede dect absurditate i prostie) <n plus) adep.ii minciunii vor avea miracolul de partea lor) minunea pe care diavolul %C a cerutCo lui 'ristos <n pustiu) semnele i minunile proorocilor si hristoilor mincinoi. FC ci se vor ridica hristoi mincinoi i prooroci mincinoi) i vor da semne mari i chiar minuni) ca s am geasc ) de va fi cu putin. ) i pe cei aleiG (7atei +?) +?A. C.i vor fi <n stare s g seasc drumul) cnd toate semnele vor fi <nel toareN Atunci) Fcel ce va r bda pn la sfrit) acela se va mntuiG. &V. M+tile Rie ca to.i cei ce doresc s tr iasc lng 'ristos s se sileasc s dobndeasc <n.elepciune) pentru aCi putea recunoate dinainte pe proorocii i pe hristoii mincinoiM i fie ca ei s poarte armura credin.ei astfel <nct s Ci poat birui pe aceia si pe adep.ii lor. C ci vremurile acestea sunt vremuri viclene) <n care minciuna este deghi"at i otrava este oferit <n <nveli de "ah r) <n care drumurile sunt pline de capcane i de gropi bine camuflate. /ricine se las <nelat de aparen.e este pierdut. #rebuie s <nv . m s deosebim *iserica de lume) c ci menirea *isericii este una) iar menirea lumii este alta. #rebuie s avem pe ct ne<ncredere <n lume) pe atta credin. <n *iseric ) pe ct ur fa. de lume @nu fa. de oameni) ci fa. de lumeA) pe atta dragoste pentru *iseric ) i pe ct pesimism fa. de lume) pe att optimism pentru *iseric . 0umea este tab ra) mentalitatea i inten.iile celor care au respins prinosul lui Dumne"eu) care sCau <ntors cu spatele cnd $l a vrut s le vorbeasc ) care sCau separat de $l pentru totdeauna. Aceti oameni au preferat moartea <n locul vie.ii. $i nu sunt pedepsi.i) la tel cum nici demonii nu sunt pedepsi.i) c ci nimeni nu le dorete nici un r u. (esili.i de nimeni au ales moartea) nesili.i de nimeni au ales s fie dumanii lui Dumne"eu i s r mn foarte departe de $l. Aceast alegere se face <n timpul vie.ii) <n adncul inimii noastre) i este irevocabil . 0ibertatea separ fiin.ele spirituale <n dou tabere. $xist dou teluri de oameni) aa cum exist dou teluri de <ngeri5 prieteni ai lui Dumne"eu i vr Emai ai lui Dumne"eu. 0ibertatea nu const <n ac.iunile individuale) ci <n <ntreaga fire a omului) <n r spunsul final) po"itiv ori negativ) pe care acesta <l d la chemarea lui Dumne"eu. 0ibertatea const <n sensul general al vie.ii omului) iar nu <n detaliile acelei vie.i. Detaliile sunt <nel toare5 ele tac <n aa tel <nct fariseii i c rturarii s par prieteni ai lui Dumne"eu) iar tlharul) femeia p c toas ) vameul i Saul OPavelP s par dumanii 0ui. #rebuie s fim <n stare s recunoatem) sub m tile f . rniciei i ale sl biciunii) pe adev ra.ii dumani i pe adev ra.ii prieteni ai lui Dumne"eu. #r im <ntrCo vreme <n care m tile f . rniciei sCau <nmul.it i au aEuns la un grad uimitor de des vrire. DintrCo clip <n alta suntem <n pericolul de a fi <nela.i de oameni care) purtnd masca de prieteni ai lui Dumne"eu) sunt) de fapt) dumanii S i incorigibili. Aa sunt i cei care vorbesc despre Funirea bisericilorG. $i sunt cei mai de temut vr Emai ai *isericii) sunt proorocii mincinoi ai $vangheliei. Dumanii care nu poart masc C ateii) materialitii) comunitii C nu pot p c li pe

nimeni. $i sunt cei care pot ucide trupul) dar nu pot ucide sufletul. ns ceilal.i C patriarhi) episcopi i arhiepiscopi FortodociG) lideri ai organi"a.iilor cretine) teologi i profesori de ++

mpotriva falsei uniri bisericeti teologie C ) to.i cei care vorbesc cu o pref cut dragoste cretin fa. de Ffra.iiG notri eretici i care r spndesc mesaEul unirii) to.i aceti purt tori de m ti poate nu ucid trupul) dar ucid cu siguran. sufletul. De aceea) lupta <mpotriva lor trebuie s fie necru. toare.

+9

Dr. Alexandros Kalomiros

Capitolul al doilea

&VI. Id#latria, c#ntem$#ran %ar acum s vedem cine sunt acei europeni cu care ei vor s ne unim ca Stat i ca *iseric . $uropenii se caracteri"ea" printrCo antinomie cumplit 5 antite"a dintre omul interior i omul exterior. $uropeanul pare a fi ceva) dar de fapt este cu totul altceva. $l tr iete i se mic <n falsitatea compromisurilor) <ntreaga lui cultur este o colec.ie de minciuni conven.ionale) la care sCa adaptat el <nsui. $ste extrem de egocentric) dar se poart cu o curtoa"ie absolut i practic exagerat . n . rile Fsubde"voltateG) unde oamenilor <nc le lipsete fine.ea culturii europene) fiecare <i exprim mai mult sau mai pu.in lumea interioar cu o anume libertate i simplitate) pe care nu le po.i g si <n $uropa. 2anierele lor sunt grosolane) dar ei sunt mai autentici) <n $uropa) acest lucru este considerat lips de cultur i de de"voltare spiritual . n felul acesta) Eocul constant al ipocri"iei a aEuns s fie considerat drept cultur ) acolo unde mormintele v ruite duhnesc i paharul este <ntotdeauna cur .at numai <n exterior) de dragul aparen.elor. Dar) aa cum se <ntmpl cu fariseii) minciuna aceasta constant <n care tr iesc nu <i umilete. Dimpotriv ) perfec.iunea lor exterioar <i face s fie siguri de superioritatea lor. Cea mai specific tr s tur a europenilor este <ngmfarea5 <i privesc cu dispre. pe to.i cei pe careCi consider incul.i ori pu.in de"volta.i. $ste posibil ca pe unii dintre ei s Ci preocupe nevoile celorlal.i) ale unor persoane) grupuri sau chiar na.iuni) <ndeosebi cele subde"voltate) pentru care nutresc sentimente pline de compasiune) dar <n adncul sufletului ei se preocup de ceilal.i <n felul <n care un entomolog se preocup de insecte. Sentimentele pe care le nutresc pentru oameni sunt inferioare dragostei pe care o au fa. de cinii lor. Au despre civili"a.ia lor aceeai p rere bun pe care o au despre ei <nii. Avnd o minte critic ) ei nu accept nimic incontestabil) i sunt mndri de asta. Consider c toate valorile sunt relative) chiar i cele pe care le accept ei <nii) i de"bat cu o pretins profun"ime tot ceCa cre"ut vreodat umanitatea. Atitudinea lor obinuit este aceea de agnostici binevoitori) dispui s fie de acord cu orice le spui) dar te tac s <n.elegi c ) bine<n.eles) este imposibil s dovedeti ceea ce spui) i) prin urmare) ceea ce le spui <i las ) <n ultim anali" ) absolut indiferen.i. #otui) singurul lucru de care aceti agnostici nu se <ndoiesc niciodat este valoarea propriei lor civili"a.ii. Pentru ei nu a existat niciodat o civili"a.ie superioar civili"a.iei lor. Pot exista critici acerbe <n privin.a anumitor probleme culturale sau mari ne<n.elegeri privind anumite detalii) dar Euste.ea direc.iei generale a culturii lor nu a fost niciodat pus la <ndoial . Civili"a.ia $uropei este <ntemeiat pe o religie) dar pe o religie pe care nimeni nu dorete sCo considere ca atare) deoarece aceast religie nu este venerarea unuia sau a mai multor "ei) ci cultul omului. !eligia grecilor antici i civili"a.ia lor nu au fost nimic altceva dect cultul omului. Dac civili"a.ia 1reciei antice a fost primit att de bine <n inimile europenilor) acest lucru se datorea" tocmai afinit .ii lor l untrice. 0a fel ca i grecii antici) europenii au divini"at ra.iunea uman ) pasiunile) t ria i sl biciunea sufletului omenescM <ntrCun cuvnt) ei au t cut

din om centrul) m sura si scopul tuturor lucrurilor. Cultura $uropei <i are originea <n om) exist pentru om i <i g sete Eustificarea <n om. +?

mpotriva falsei uniri bisericeti Pot exista de"acorduri privind modul <n care poate fi <mbun t .it via.a omuluiM pot exista diferen.e <n modul <n care se venerea" omulM pot exista conclu"ii diferite deduse din m surarea omuluiM dar) <n ciuda tuturor acestor lucruri) omul <ntotdeauna este centrul <n Eurul c ruia ei gravitea" ) este sursa inspira.iei lor i scopul ac.iunilor lor. Acesta este europeanul. /rice religie <i <nchipuie el c ar putea avea) <n adncul sufletului religia lui este <nchinarea la idolul FomG. $uropeanul a <ncetat s vad imaginea lui Dumne"eu <n om5 el <i vede doar propriaCi imagine. Cu alte cuvinte) religia $uropei este vechea religie a umanit .ii) cea care lCa desp r.it > pe om de Dumne"eu . Scopul lui Dumne"eu este de a <ndumne"ei omul. Dar omul) am git de diavol) a cre"ut c poate deveni "eu tar harul Creatorului s u) din propria sa ini.iativ i prin propriileCi puteri. SCa "orit s m nnce din pomul cunoaterii <nainte s fi fost suficient de matur pentru o astfel de hran . !e"ultatul a fost c i sCau deschis ochii pentru a cunoate binele i r ul) pentru aCi vedea goliciunea trupeasc i spiritual ) i a fost uimit peste m sur . (u 0Ca mai putut privi pe Domnul i Dumne"eul lui) ci a fugit s se ascund de chipul S u. HiCa dat seama c <ntre el i Creatorul lui se deschisese o pr pastie uria . Atunci) milostivul s u #at a blestemat prima cau" a distrugerii lui) diavolul C Fb trnul arpeG C i <n nem rginita 0ui dragoste iCa f g duit chiar mntuirea5 FDum nie voi pune <ntre tine OarpeleP i <ntre femeie OPreasfnta Recioar P) <ntre s mn.a ta i s mn.a ei O'ristosPM Acesta <.i va "drobi capul) iar tu <i vei <n.epa c lciulG (Facerea 9) =-A. Hi) pentru ca omul s nu tr iasc venic <n acea stare de moarte spiritual ) $l lCa i"gonit din rai) pentru ca Fnu cumva s Ci <ntind mna i s ia roade din pomul vie.ii) s m nnce i s tr iasc <n veciG (Facerea 9) ++A. Astfel) <n marea 0ui <ndurare i dragoste) Dumne"eu a <ng duit moartea trupeasc ) aceea care) la fel ca moartea spiritual ) a fost re"ultatul curm rii comuniunii cu %"vorul vie.ii) pentru ca omul s nuCi poarte cu el deCa lungul veacurilor moartea spiritual ) durerea i goliciunea. %ar omul) fiind desp r.it de Dumne"eu i tr ind <n realitatea constant a mor.ii) a devenit robul diavolului. Aadar) omul sCa <nchinat omului) proclamnduC= "eu) ca reac.ie la experien.a propriei sale nimicnicii. De fapt) anticii afirmau c sufletul omenesc este o parte a naturii divineM altfel spus) el este <n esen. divin i prin urmare nu are nevoie de Dumne"eu. Aceast dorin. a omului de a crede <n propriaCi divinitate) laolalt cu supunerea lui fa. de puterile demonice) st la ba"a oric rei forme de idolatrie. Astfel) religia $uropei nu este nimic altceva dect idolatria primordial <ntrCo form modern . Papalitatea) protestantismul) umanismul) ateismul) democra .ia) fascismul) capitalismul) comunismul i orice alte tendin.e europene sunt expresii ale aceluiai spirit =, umanist. Civili"a.ia $uropei nu este altceva dect re"ultatul efortului "buciumat i st ruitor al omului de aCi ae"a tronul deasupra tronului lui Dumne"eu. (u este altceva dect <n l.area unui nou #urn *abeiM pot exista ne<n.elegeri <n privin.a metodei de "idire) dar scopul r mne comun tuturor celor interesa.i. %dealul europeanului este identic cu idealul lui 0uciter. <n adncul sufletului) este acelai dispre. fa. de bun tatea lui Dumne"eu) aceeai insult adus dragostei 0ui) aceeai revolt i <nstr inare de pronia cereasc ) aceeai nerecunotin.a) aceeai cale pustie care) <n loc s duc <n sus) aa cum crede omul c face) duce la pr pastia mor.ii.

>

Pentru am nunte privind aposta"ia omului european) a omului modern a se vedea excelenta lucrare a Sf. %ustin Popovici) ;iserica ortodo i ecumenismul) 2 n stirea Sfin.ii Arhangheli 2ihail i 1avriil) Petru 4od ) +,,+) =9+ pagini. Disponibil <n format digital pe siteul *iblioteca teologic digital ) http577apologeticum.net @(ota ApologeticumA
=,

Pentru am nunte recomand m a se consulta lucrarea Pr. Serafim !ose) %auza re'oluiei din epoca modern: *i$ilismul) edi.ie electronic ) Apologeticum) +,,9) http577apologeticum.net sau edi.ia tip rit $ugene @ Pr. SerafimA !ose) (ihilismul X o filosofie luciferic ) sau unde duce <n.elepciunea acestui veac) $ditura *iserica /rtodox ) 1ala.i) +,,?. @(ota ApologeticumA

+-

Dr. Alexandros Kalomiros &VII. Avnd crucea, dre$t stindard Adev rata religie a $uropei este <ns ascuns i poart de ochii lumii o masc cretin . Pentru <ntreaga lume) $uropa trece drept un p mnt cretin) <ntrCadev r) diavolul este viclean prin excelen. ) iar "eflemelele lui au consecin.e ct se poate de tragice pentru omenire. Cel mai mare r u care sCa ab tut vreodat asupra lumii a avut crucea ca stindard. #eologii apuseni parti"ani ai doctrinei lui Aristotel i ade"iunea lor la gndirea ra.ionalist idolatr a 1reciei antice) transformarea teologiei <n filo"ofie) falsificarea credin .ei) papalitatea) setea de putere i de autoritate p mnteasc ) cruciadele) combinarea religiei cu politica) inchi"i.ia) activit .ile misionare @care s Cau dovedit a fi avangarda puterilor coloni"atoareA) cuceririle) r "boaiele) orgiile) <nel toriile) umilin.ele i tirania au avut loc <n numele Celui ! stignit. n fa.a acestei tragice deterior ri a religiei) era firesc ca ateismul si protestantismul s apar ca o n "uin. spre mntuire i bun stare. Ar trebui s observ m c ateismul care a ap rut <n $uropa nu a fost pur i simplu pasivitate) agnosticism ori o simpl dispo"i.ie epicureic . Ateismul $uropei nu a fost o negare academic . A fost o ur adnc pentru Dumne"eul cretinilor aa cum <l cunoscuser <n $uropaM a fost o patim puternic ) o blasfemie) o indignare a sufletului omenesc. n ! s ritul cretin ortodox) din vremea lui Constantin cel 2are pn la !evolu.ia greac ) nu au ap rut niciodat asemenea epidemii. Cei de aici cunoscuser un Dumne"eu complet diferit de dumne"eul pe care <l cunoscuser cei din ApusM de aceea nu 0Cau renegat niciodat ) orict de p c toi ar ti fost. Primii atei greci au venit din $uropa. R r ca ei s tie m car) renegarea lor a fost <mpotriva religiei pe care o cunoscuser <n $uropa. Ateismul lor a fost alimentat de greelile cretinilor i de falsificarea adev rului cretin care avusese loc <n Apus. n mod similar) protestantismul ar putea p rea o ere"ie distinct . n realitate) el a ap rut ca o respingere a catolicismului. Protestantismul nu a avut niciodat o po"i.ie religioas . Dimpotriv ) el a fost i este o negare religioas . Ceea ce <l Eustific este pre"en.a catolicismului. Dac acesta ar disp rea) atunci protestantismul nu ar mai avea nici o ra.iune de a fi. &VIII. M#dalitatea de cun#a+tere Ast "i) ateismul i protestantismul ar putea fi <ntoarse <mpotriva /rtodoxiei. Dar acest asalt se ba"ea" pe o decep.ie. $i detest /rtodoxia pentru c o v d cu propriile lor criterii) cu propria lor mentalitate. / v d ca pe o variant a catolicismului. Acest lucru nu se datorea" unei releCvoin.e din partea lor) ci unei totale incapacit .i de a Eudeca cu alte standarde i de a gndi cu o alt mentalitate. Catolicismul) protestantismul i ateismul se afl la acelai nivel. Sunt produse ale aceleiai mentalit .i. #oate trei sunt sisteme filo"ofice) re"ultate ale ra.ionalismului) adic ale concep.iei potrivit c reia ra.iunea uman este fundamentul certitudinii) m sura adev rului i modalitatea suprem de cunoatere. /rtodoxia se afl la cu totul alt nivel. /rtodocii au o mentalitate diferit . $i consider filo"ofia o fund tur care nu lCa dus niciodat pe om la certitudine) adev r i cunoatere. $i respect ra.iunea uman ca nimeni altcineva i nu o nesocotesc niciodat . / consider unul dintre factorii folositori la detectarea minciunii i descoperirea greelii. Dar ei nu admit c ra.iunea uman este capabil s Ci ofere omului certitudine) s Cl lumine"e pentru a vedea adev r u l o r i s Cl c l u"easc spre cunoatere. Cunoaterea adev rat este revela.ia lui Dumne"eu i a crea.iei 0ui <ntrCo inim cur .it de harul ceresc i de str daniile si rug ciunile

omului. FRerici.i cei cura.i cu inima) c aceia vor vedea pe Dumne"euKG. Adev rul nu este o serie de defini.ii) ci <nsui Dumne"eu) Care SCa manifestat concret +3

mpotriva falsei uniri bisericeti <n persoana lui 'ristos) Cel ce a spus5 F$u sunt Adev rulG. Certitudinea nu este o chestiune de armonie intelectual M este o <ncredin.are profund a inimii) <i apare omului dup o revela.ie l untric si este <nso.it de c ldura harului ceresc. Armonia intelectual ) care este re"ultatul unei ordon ri logice a lucrurilor) nu este <nso.it niciodat de aceast <ncredin.are. Rilo"ofia se caracteri"ea" prin conceptuali"are. %ntelectul uman nu poate accepta realitatea aa cum este. 2ai <nti o transpune <n simboluri i apoi elaborea" pe ba"a simbolurilor. Dar simbolurile sunt imagini contraf cute ale realit .ii. Conceptele sunt la tel de <ndep rtate de realitate cum este imaginea unui pete de un pete viu. Adev rul unui filo"of este o serie de figuri i de imagini. Aceste simboluri pre"int un mare avantaE5 sunt inteligibile. Sunt croite dup m surile omului i satisfac intelectul. $le pre"int ) <ns ) si un mare de"avantaE5 nu au nici o leg tur cu realitatea vie. !ealitatea vie nu <ncape <n categoriile intelectului uman. $ste o condi.ie dincolo de ra.iune. Rilo"ofia este o tentativ de transpunere a suprara.ionalului <n ra.ional. Dar aceasta este o contrafacere i o <nel torie. Acesta este motivul pentru care /rtodoxia respinge filo"ofia i nu o accept ca modalitate de cunoatere. Singura modalitate de cunoatere este cur .ia inimii. Doar ea <ng duie s l luirea <n om a Sfintei #reimi. Doar <n acest tel poate fi cunoscut Dumne"eu i <ntreaga 0ui crea.ie) f r a fi conceptuali"at. $l este cunoscut aa cum este cu adev rat) tar a deveni inteligibil si f r a fi minimali"at pentru <nc pea <n limitele sufocante ale intelectului uman. Astfel) mintea (nous/ omului) vie si lipsit de <n.elegere) se unete cu Dumne"eul cel viu i de ne<n.eles. Cunoaterea este contactul viu al omului cu Creatorul i crea.ia 0ui) <n dragoste <mp rt it . $xperien.a cunoaterii este ceva ce nu poate fi exprimat <n cuvinte omeneti. Cnd Apostolul Pavel a dobndit cunoaterea) a spus c a au"it cu'inte de negrit & ceva ce omul nu poate exprima. Aa este mai profunda teologie cretin C imposibil de exprimat. Dogmele sunt formul ri utile) dar ele nu repre"int cunoaterea autentic M ele pur i simplu te c l u"esc i te feresc de greeal . &n om poate avea cunoaterea tar s cunoasc dogmele) la fel cum el poate cunoate i accepta toate dogmele tar a avea cunoaterea. De aceea) dincolo de teologia afirmativ a dogmelor) P rin.ii au ae"at taina adnc a teologiei negative OapofaticeP) unde nici o defini.ie nu este acceptabil ) unde mintea tace i <ncetea" s lucre"e) unde inima <i deschide ua pentru aC0 primi pe 2arele /aspete FCare st la u i bateG) unde mintea l vede pe $l) Care este. Hi s nu cread nimeni c aceste lucruri sunt adev rate doar <n ceea ce privete cunoaterea suprara.ional ) care este o micare a lui Dumne"eu c tre oameni. /mul nu poate cunoate nimic cu ra.iunea lui i nu poate fi sigur de nimic C nici de el) nici de lume) nici m car de cele mai obinuite i comune lucruri. Sincer) cine a ateptat s aud silogismul lui Descartes F1ndesc) deci existG pentru a ti sigur c exist cu adev ratN Hi cine a ateptat ca filo"ofii s dovedeasc c lumea din Eurul lui este real pentru a crede c este aaN De altminteri) o astfel de dovad nu exist i nu va exista niciodat ) iar cei preocupa.i de filo"ofie tiu foarte bine lucrul acesta. (imeni nu a reuit vreodat s dovedeasc efectiv cu aEutorul ra.iunii sale c gndurile noastre i propriul nostru eu) precum i lumea din Eurul nostru) nu sunt n luci. Hi) chiar dac ar dovediCo <n mod logic) acea dovad logic nu ar putea asigura pe nimeni. Dac suntem siguri c exist m i c prietenii notri nu sunt pl smuiri ale imagina.iei noastre) acest lucru nu se datorea" dove"ilor filo"ofilor) ci unei cunoateri l untrice i unei contiin.e l untrice care ne ofer o certitudine despre tot) f r silogisme i tar dove"i. Aceasta este cunoaterea fireasca. $ste cunoaterea inimii i nu a mintii. $ste temelia sigur a oric rui gnd. !a.iunea poate cl di pe ea f r vreo primeEdie de n ruire. R r ea) <ns ) ra.iunea cl dete pe nisip.

Aceast cunoatere fireasc este cea care <l c l u"ete pe om pe drumul $vangheliei i <l aEut s deosebeasc adev rul de minciun ) binele de r u. $ste prima treapt care <l <nal. pe +B

Dr. Alexandros Kalomiros om spre tronul lui Dumne"eu. Cnd omul urc de bun voie primele trepte spre cunoaterea fireasc ) atunci <nsui Dumne"eu se apleac i <l <nv luie <n acea cunoatere cereasc a tainelor Fce nuCi este <ng duit omului s le rosteasc G. Predicile Apostolilor i ale P rin.ilor) proorocii) $vanghelia i cuvintele lui 'ristos <nsui sunt <ndreptate c tre cunoaterea fireasc a omului. Acesta este domeniul dogmelor i al teologiei afirmative. $ste ieslea <n care se nate credin.a. nceputul credin.ei este putin.a inimii de a <n.elege c Adev rul vorbete <n acea carte mic numit $vanghelia) c Dumne"eu Se pogoar i s l luiete <n acea biseric obinuit de oameni s rmani i credincioi. Cnd te va cuprinde teama pentru c umbli pe p mntul aternut de mna lui Dumne"eu) pentru c priveti marea <ntins ) pentru c p eti i respiri) atunci ochii t i vor <ncepe s l crime"e C lacrimi de c in. ) lacrimi de iubire) lacrimi de bucurie C i vei sim.i cele dinti mngieri ale unor taine de negr it. Cunoaterea fireasc exist <n oameni) dar nu are aceeai puritate <n ca"ul tuturor. %ubirea de pl ceri are puterea de a o <ntuneca. Patimile sunt aidoma negurii) i de aceea pu.ini sunt cei care g sesc calea c tre adev r. C.i nu sCau r t cit <n labirintul filo"ofiei) c utnd o lumini. pe care nCau sCo vad niciodat N n acest labirint nu este important dac cineva este cretin ori ateu) protestant ori catolic) adept al doctrinei lui Platon ori Aristotel. $xist un indiciu comun de identificare pentru to.i C <ntunericul. /ricine intr <n petera ra.ionalismului <i pierde vederea. Hi) orice veminte ar purta) ele dobndesc aceeai culoare <ntunecat . n discu.iile lor ei se <n.eleg foarte bine) c ci au aceleai presupo"i.ii C presupo"i.iile <ntunericului. Dar le este cu neputin. s Ci <n.eleag pe cei care nu se afl <n labirint i care v d lumina. Hi) orice leCar spune cei deC afar ) ei <n.eleg totul cu propriile lor presupo"i.ii i nuCi dau seama <n ce tel ceilal.i leCar putea fi superiori. &I&. ,c#ala A$usului De"baterea care a <nceput cu secole <n urm <n Apus are loc cu o uurin. uluitoare) i aceasta <ntruct participan.ii) dei au opinii diferite) apar.in aceleiai coli. $uropenilor) <ndeosebi protestan.ilor) ateilor i celor indiferen.i <n privin.a religiei) le este foarte greu s reali"e"e ct de profund leCa fost marcat mentalitatea de pecetea papalit .ii i s <n.eleag c vi"iunile lor negative au fost determinate de po"i.iile similare ale romanoCcatolicilor. Papalitatea a fost marele pedagog al Apusului. %Ca <nv .at pe europeni primele litere i iCa ini.iat <n ra.ionalismul pe care <l motenise) prin !oma) de la 1recia antic . !a.ionalismul a fost sufletul tuturor ere"iilor care au purtat r "boi <mpotriva cretinismului. #oate b t liile teologice ale cretinismului au fost purtate <mpotriva lui. $re"ia este negarea suprara.ionalului i <ncercarea de aC= transforma <n ceva ra.ional. $ste negarea realit .ii vii i acceptarea unui concept) doar pentru c un concept este ceva comprehensibil) pe ct vreme realitatea vie nu este. !a.ionalismul a <nceput s se r spndeasc <n *iserica Apusean cu mult timp <nainte de schism . Papalitatea i feluritele ere"ii care <nfrumuse.ea" acum F*isericaG !omei au avut ca p rinte ra.ionalismul. $le sCau n scut i au crescut <ncetul cu <ncetul deCa lungul secolelor. Datorit i"ol rii !omei i dificult .ilor pe care le presupuneau miEloacele de comunica.ie) primele devieri nu au fost remarcate la <nceput. Cei care studia" istoria vor observa c pentru cretinism Apusul a fost <ntotdeauna provincial din punct de vedere spiritual. Aproape toate problemele spirituale i teologice au ap rut <n ! s rit) i tot aici au fost g site i solu.iile lor. <n ! s rit) cretinii se aflau <ntrCo stare constant de tensiune spiritual . #oate curentele eretice au trecut pe acolo) i tot acolo sCau dat b t liile spirituale.

/ccidentalii tr iau <ntrCun fel de fericireM ei au fost solda.ii de ciocolat ai cretinismului. *olile ! s ritului au fost acute C de felul celor care produc anticorpi i imunitate. +J

mpotriva falsei uniri bisericeti #otui) <n acelai timp) <n Apus a <nceput o boal cronic C de felul celor care duc <n mod sigur la moarte. !a.ionalismul aduce cu el trufiaM trufia provoac <nstr inarea) iar <nstr inarea se amplific o dat cu puterea lumeasc . Astfel) <ntrCo perioad <n care Apusul avea nevoie mai mult ca niciodat de aEutorul i de <ndrumarea spiritual a ! s ritului) a ap rut schisma) <nsp imnt toare pentru to.i. ntre timp) <n eforturile ei de a cretina popoarele $uropei care erau <nc barbare) *iserica latin ) <n loc s <ncerce s le ridice la <n l.imile dificile ale credin.ei i vie.ii cretine) a <ncercat s pre"inte cretinismul drept ceva uor i pl cut) spernd c <n telul acesta <i va aduce pe barbari mai repede la 'ristos. Astfel) <n loc s Ci <nal.e pe barbari) a cobort *iserica. %Ca clasificat <nv . turile) leCa f cut mai inteligibile) mai sistematice) mai teoretice) <n felul acesta a <nceput r spndirea scolastic a ra.ionalismului i falsificarea credin.ei cretine. Din tain i via. <n Sfntul Duh) cretinismul a devenit un sistem eticoCfilo"ofic) care mai tr"iu iCa g sit cea mai bun expresie <n Summa 2$eologica a lui #oma dYAZuino. Cei care au respins mai tr"iu catolicismul <i primiser cultura de la el. Au crescut <n ea) i <i <nv .ase cum s gndeasc i s filo"ofe"e. Protestan.i) umaniti) atei C <ntreaga serie a filo"ofilor europeni C) to.i au absolvit coala catolicismului. De aceea vorbesc ei aceeai limb ) limba ra.ionalismului) i de aceea) <n pofida tuturor de"acordurilor lor) se <n.eleg de minune unii pe al.ii. &&. aine cum$lite / discu.ie <ntre ateism i catolicism este posibil . 4orbesc la acelai nivel filo"ofic) cu argumente de acelai ordin. Dar o discu.ie <ntre ateism i /rtodoxie este imposibil ) c ci /rtodoxia vorbete o limb cu totul de ne<n.eles pentru ateism. $a <n.elege limba ateismului surprin" tor de bine) dar dac va vorbi aceeai limb ) va <nceta s fie ortodox . S lu m) ca exemplu) discu.ia privind natura omului. Catolicismul consider c omul este alc tuit din trup i suflet. Ateismul nu accept existen.a sufletului i afirm c omul este alc tuit doar din trup. Aceast negare a fost un r spuns la concep.ia catolic despre om. ncercnd s exprime taina profund a naturii umane <ntrCo form simpl ) catolicii au preluat ideile greceti despre suflet i trup) care erau ct se poate de uor de <n.eles. Au dat o defini.ie pentru trup i o defini.ie pentru suflet) care amndou erau ct se poate de uor de <n.eles. 0a fel ca i anticii) ei au descris sufletul ca fiind o entitate independent ) avnd o existen. autonom ) ceea ce omul este <n mod esen.ialM au cobort trupul la nivelul unei poveri inutile care) aa cum credeau grecii) <ntemni.ea" sufletul i <l <mpiedic s se de"volte <n mod liber. n .elul acesta) taina existen.ei umane a c "ut la nivelul naiv al unei defini.ii filo"ofice. Aici a g sitCo ateismul i a <nceput s discute despre ea) c ci i ateismul operea" la nivelul defini.iilor filo"ofice. Aa a <nceput un schimb nesfrit de argumente filo"oficoCtiin.ifice) care va continua pn la sfritul lumii f r s dovedeasc nimic) fiindc dovada este c utat <n sfera ra.iunii pure i nu <n cea care se afl dincolo de ea. !a.iunea are doar o valoare auxiliar M singur ) ea nu duce nici la cunoatere) nici la certitudine. Prin urmare) cum ar putea /rtodoxia lua parte la o discu.ie att de naiv f r a cobor la acelai nivel de naivitateN /rtodoxia refu" s dea defini.ii filo"ofice a ceea ce este omul) trupul ori sufletul. $a tie c omul este mai mult dect ceea ce este aparent) dar de asemenea tie foarte bine c nu poate nici descrie) nici defini sufletul) i nici nu poate considera trupul ca fiind ceva comprehensibil min.ii umane. /rict ar anali"a mintea omeneasc lucrurile) ea poate <n.elege doar simbolurile pe care le creea" ea <ns i) iar nu esen.a. %at ce spune St. 1rigorie al (;ssei despre om5 FC ci) dup cte mi se pare) alc tuirea omului este copleitoare i de ne<n.eles) <nf .ind <n ea multe taine ascunse ale lui

Dumne"euG. /rtodoxia folosete cuvintele FsufletG) FtrupG) FmaterieG) FspiritG tar

a se referi +>

Dr. Alexandros Kalomiros <ntotdeauna la aceleai lucruri cu aEutorul acelorai cuvinte. Rolosete cuvinte luate din vocabularul omenesc pentru c trebuie s se exprime. ns niciodat nu consimte s <ngr deasc <n limitele <nguste ale unui concept uman o <ntreag tain pe care nici m car <ngerii nu pot sCo <n.eleag . Hi nici nu consimte s <mpart omul <n compartimente ermetice numite suflet i trup) sau) aa cum fac unii eretici moderni) <n trup) suflet i spirit. Hi nici nu acord pu.in importan. trupuluiM mai degrab ) vorbete adesea despre el ca despre <ntreaga natur uman 5 FHi Cuvntul SCa f cut trupG. Dar nu aceasta este tema noastr . /rtodoxia este o experien. spiritual ) o via. <n Dumne"eu) o serie de contacte ontologice i nu un sistem de silogisme umane. Silogismele ei exist i sunt ct se poate de logice) dar sunt doar instrumente. #emeliile ei nu sunt silogismele i specula.iile filo"ofice) ci experien.ele vii ale t riei cereti <n inimile neprih nite ale Sfin.ilor. Hi atunci) cum ar fi posibil ca ateismul s poarte o discu.ie cu eaNK &&I. 'umina Da) au existat ortodoci care au purtat discu.ii cu ateismul i cu filo"ofia <n general. C rturari din diferite organi"a.ii religioase din .ara noastr <ncearc s dovedeasc de ani de "ile c tiin.a accept i ea existen.a lui Dumne"eu) dar) <n pofida tuturor discu.iilor lor) au reuit s dovedeasc doar ct de mare este considera.ia lor pentru tiin. i filo"ofie i ct de mare este ignoran.a lor <n privin.a /rtodoxiei. Riind exemple triste ale europeni" rii prin care a trecut .ara noastr O1reciaP) ei nici nu au dorit i nici nu au fost <n stare s g seasc putere <n /rtodoxie pentru a <nvinge orice filo"ofie. Cu toat ortodoxia lor teoretic ) e i r mn occidentali autentici. /rtodoxul le poate dovedi filo"ofilor <n mod logic c filo"ofia) dac dorete s r mn ra.ional ) sfrete <n agnosticism) care este negarea oric rei cunoateri. /rice alt afirma.ie pe care o face este lipsit de ra.iune) i chiar dac pare s provin din ra.iune) este <ntemeiat pe imagina.ie. $xist o singur cale c tre cunoatere5 cea pe care Dumne"eu a <nsemnatCo deCa lungul veacurilor. (u e o cale a silogismelor) ci o cale a vie.ii) deoarece adev rul nu este un sistem de teorii filo"ofice) ci o existen. personal 5 F$u sunt Calea) Adev rul i 4ia.aG. Dar) pentru ca s p easc cineva pe aceast cale) nu este <ndeaEuns s spun i s cread c este cretin. F(u oricine <mi "ice5 (oamne, (oamne va intra <n <mp r .ia cerurilorG. 2ai este nevoie de <nc ceva5 str dania deCo via. a cretinului) i aceasta este cur .ia inimii) careC= face pe om vrednic s primeasc iluminarea Sfntului Duh. #oate eforturile morale i ascetice ale cretinismului sunt <ndreptate c tre aceast cur .ie a inimii) cu scopul s l luirii Sfintei #reimi <n om. FDac 2 iubete cineva) va p "i cuvntul 2eu) i #at l 2eu <l va iubi) i vom veni la el i ne vom face loca <n elG. Aceast comuniune direct cu Sfnta #reime) acest contact cu dumne"eirea) !evela.ia lui Dumne"eu C iat ce este cunoaterea. Doar ea <l luminea" pe om. <l face s <n.eleag ce este Dumne"eu i crea.ia 0ui. <i <ng duie omului s p trund temeiul lucrurilor i s <n.eleag ce este el <nsui) dincolo de fenomene i de defini.ii filo"ofice. Ra. de aceast cunoatere) ce au de spus filo"ofii si ateiiN / vor negaN $ste posibil. &n orb care nu a v "ut niciodat lumina poate) bine<n.eles) s nege c lumina exist . Dar aceast negare nu are nici o credibilitate pentru cei care v d. /rbului nu i se poate dovedi existen.a luminii. Dar dac orbul este binevoitor) va crede i se va gr bi s cad la picioarele lui 'ristos) implornduC0 s Ci dea vedere. Dac nu crede) va r mne pe veci orb i nimeni nuC l va putea face s <n.eleag ct de <nsemnat este aceast lips . Aceasta este rela.ia unui ortodox cu un filo"of5 rela.ia unuia care vede cu unul care e orb. Hi) la fel cum este cu neputin. ca unul care vede s poarte o discu.ie cu un orb despre

frumuse.ea p mntului) despre culori i lumin ) tot aa este cu neputin. ca un ortodox s discute cu un filo"of despre splendoarea cunoaterii. Pentru a <n.elege cunoaterea) trebuie s 9,

mpotriva falsei uniri bisericeti ai parte de ea. (imeni nu poate vorbi ori <n.elege ce <i spui f r a avea premisele adecvate. Ar trebui) atunci) s se pun cap t oric rui dialog al ortodocilor cu ra.ionalitiiN *ine<n.eles c nu. Dialogul va continua atta vreme ct cei orbi i cei care v d vor tr i laolalt . Cei orbi vor vorbi <ntotdeauna precum cei orbi. %mportant este ca nu cumva cei care v d s vorbeasc la fel ca i cei orbi) c ci atunci cum ar fi cu putin. ca orbii s Ci dea seama de orbirea lorN Cei care v d trebuie s continue s vorbeasc asemenea unor oameni care v d) chiar dac sunt pu.ine anse s fie <n.elei) <n telul acesta) ei vor fi cel pu.in <n stare s se <n.eleag unii pe al.ii i) cine tie) poate c ) au"induCi) c.iva dintre cei orbi vor <n.elege c f r ochi nu ai cum cunoate lumina. &&II. Mntuirea. 2ultor aaC"ii ortodoci le face mare pl cere s participe la discu.iile dintre catolici i protestan.i. Hi orbii <i c l u"esc pe orbi. S lu m) de pild ) problema Eustific rii) i anume) dac omul se mntuiete <n virtutea credin.ei sau a faptelor bune. Catolicii sus.in c omul este mntuit de num rul i de calitatea faptelor bune pe care le va ar ta la sfritul vie.ii lui. <ntrCo vreme) papii au afirmat c faptele bune ale sfin.ilor valorea" mult mai mult dect era necesar pentru mntuirea lor i c meritele care erau <n plus pot fi vndute p c toilor) dac acetia pot pl ti pre.ul cuvenitK !espingnd po"i.ia catolicilor) protestan.ii au sus.inut c faptele bune nu au nici un merit) c Fomul nu este Eustificat de lucr ri ale 0egiiG i c doar credin.a <l mntuiete pe om. De"baterea continu de secole printrCun schimb ne<ntrerupt de tot mai multe argumente) care nu conving <ns pe nimeni) ci se <nvrt <n cercul vicios al conceptelor anC tropocentrice) att de caracteristice ra.ionalismului. Care este po"i.ia FortodocilorG cnd sunt confrunta.i cu aceast de"batere a ApusuluiN #eologii notri sunt coplei.i de un sentiment de inferioritate i de"orientare) r mnnd exta"ia.i de admira.ie <n fa.a complexit .ii argumentelor colegilor lor occidentali. (u tiu ce s "ic . <n sinea lor) ei <i reproea" /rtodoxiei c nu a luat o po"i.ie clar <n aceast problem . &nii se alia" ) cu unele re"erve) cu catoliciiM al.ii <ncearc s <mpace cele dou concep.ii. Apostolii i P rin.ii nu <i aEut de felM par s se contra"ic unii pe altii i apoi pe ei <nii. ntrCadev r) <n ce <ntuneric <l duce ra.ionalismul pe omK Cum ar putea ra.ionalitii s Ci <n.eleag pe Apostoli i pe P rin.i) din moment ce Apostolii i P rin.ii) care nu au fost ra.ionaliti) vorbesc o limb necunoscut de ra.ionalitiN Pentru ra.ionaliti) Sfnta Scriptur ) cea mai simpl carte din lume) este plin de contradic.ii. Pentru ei) fiecare cuvnt i fiecare expresie are o singur semnifica.ie definit dinainte. /ri are dreptate Apostolul Pavel care spune c Eustificarea se face prin credin. ) ori Apostolul lacov) care scrie5 FCe folos) fra.ii mei) dac "ice cineva c are credin. ) iar fapte nu areN /are credin.a poate s Cl mntuiasc N... Dar si demonii cred i se cutremur KG. Acesta este motivul pentru care mul.i teologi protestan.i au caracteri"at Epistola lui laco' drept Fpleav G i nevrednic de a se num ra <n rndul c r.ilor (oului #estament. Dar chiar i Apostolul Pavel pare s se contra"ic ) vorbind la un moment dat despre Eustificarea prin credin. i alt dat despre r splata Ffiec ruia dup faptele luiG. De aceea au <nceput protestan.ii s vorbeasc despre... Fdou Eustific riG. 1ndirea Apostolilor i a P rin.ilor este att de limpede) att de simpl ) i totui <n minile teologilor ra.ionaliti ea a fost <nv luit de cea. i de <ntuneric. $i vor ca cretinismul s fie un sistem. &n sistem nu admite antite"e. #otul trebuie s fie la locul s u) clasificat cum se cuvine) <n gndirea lor m rginit ) orice antite" este o contradic.ie. Dar realitatea este plin

de antite"e. /mul se apropie de adev r doar atunci cnd accept antite"ele aa cum sunt) f r a <ncerca s le atenue"e. 9=

Dr. Alexandros Kalomiros /rtodocii ar trebui s C0 pream reasc pe Dumne"eu i s C% aduc mul.umiri c <n *iserica /rtodox nu a ap rut niciodat o astfel de problem . De"baterea <n privin.a Eustific rii) care continu <n Apus de attea secole) este lipsit de orice con.inut. 2ntuirea nu se acord ca r splat pentru un lucru bun pe care lCa <nf ptuit omul) fie vorba de credin. ) ori de fapte. 2ntuirea nu este o r splat ) nici osndirea nu este o pedeaps . &n astfel de concept) la fel ca toate conceptele ra.ionaliste) este antropocentric. $ste o proiectare <n lumea spiritual a ceea ce se <ntmpl <n via.a cotidian a oamenilor <n societate) unde un cuvnt bun sau o fapt bun este r spl tit ) iar un cuvnt r u ori o fapt rea este pedepsit prin legile decretate de om. 0a fel ca grecii antici) occidentalii 0Cau imaginat pe Dumne"eu dup asem narea oamenilor. $i <l consider un Eudec tor care Eudec i pedepsete pe ba"a legilor existente. [udecata lui Dumne"eu nu are <ns o semnifica.ie r "bun toare sau Euridic . Dumne"eu nu pedepsete pentru a CHi satisface propria Eudecat . &n astfel de concept este cu totul necretinesc. Dumne"eu nu pedepsete niciodat pe nimeniM $l doar doEenete) aa cum un p rinte <i doEenete fiul pentru aC= <ndrepta. (ici m car gheena nu este un loc al chinului) ci al autoCexil rii) departe de pre"enta lui Dumne"eu. $ste o condi.ie a orbirii deliberate) un loc care nu primete niciodat ra"ele soarelui. Dumne"eu este Eust) adic bun5 din acest motiv $l nu are nici o leg tur cu cei nedrep.i) adic cu cei r i. Hi aceasta nu pentru c Dumne"eu nu vrea s se apropie de p c toi) ci pentru c oamenii r i resping dreptatea lui Dumne"eu i nu vor s aib nici o leg tur cu $l. F(u $l este potrivnic) ci noiM Dumne"eu nu este niciodat potrivnicG @Sf. %oan 'risostom) Predica <1 despre 11 %orinteni =/. 2ntuirea) la tel ca i cunoaterea) este o chestiune de comuniune cu Dumne"eu. Raptele i credin.a) virtu.ile i str daniile sunt acele lucruri careC% deschid Domnului ua inimii noastre. Dar mntuirea nu se primete prin fapte) nici prin credin. ) nici prin virtu.i) nici prin str danii) nici prin toate acestea la un loc. &n om ar putea avea toate acestea i s nu aib parte de f g duin.a Duhului) s nu devin un loca al Sfintei #reimi. 2ntuirea) la fel ca i cunoaterea) este <nsufle.irea omului prin harul i revela.ia lui Dumne"eu) de care inimile neprih nite sunt socotite vrednice <n aceast via. <n func.ie de m sura ne<ntin rii lor. (u este o r splat impus de Dumne"eu prin osteneli i ca"ne) care sCar putea s nu fi purificat inima de fel) i nici nu este o r splat pentru credin.a intelectual ) care sCar putea s nu fi schimbat ctui de pu.in viata omului. &&III. O mare $r$astie Catolicismul) protestantismul i ateismul) ca toate celelalte filo"ofii) vorbesc aceeai limb . &nul <n.elege argumentele celuilalt) i) <n pofida tuturor controverselor lor) ei pot comunica <ntre ei. / mare pr pastie desparte <ns /rtodoxia de toate aceste sisteme) <ntruct ea este ceva esen.ial diferit. #oate credin.ele eronate ale Apusului i secarea spiritualit .ii acestuia au drept cau" fundamental ra.ionalismul. $uropenii Eudec lucrurile cereti cu aEutorul unor standarde p mnteti i <i tr iesc religia cu criteriile si din perspectiva acestei vie.i. Am putea men.iona att de multe exemple <nct am umple o mul.ime de c r.i. Cele dou exemple pe care leCam men.ionat @taina omului i a mntuiriiA sunt <ns suficiente pentru a ne da seama c diferen.a dintre *iserica ! s ritului i cea a Apusului nu este una de tr s turi distincte) ci este o diferen. de esen. . Chiar dac am presupune c cei din Apus ar fi ct se poate de binevoitori s se apropie i s tr iasc /rtodoxia C ceva ce nu se <ntmpl dect) poate) <n ca"ul vechilor catolici C) aceast bun voin. nu iCar face capabili s <n.eleag i s tr iasc /rtodoxia. 2ultele veacuri de aposta"ie nu au trecut tar aCi l sa pecetea <n sufletele acestor oameni. %ar aceast pecete

nu poate fi tears dect de harul lui Dumne"eu) i chiar i atunci doar din inimile smerite. n anii din urm ) mul.i europeni au luat numele de ortodoci i au fost mirui.i cu 9+

mpotriva falsei uniri bisericeti Sfntul 2ir al *isericii /rtodoxe) <ns foarte pu.ini dintre ei au devenit cu adev rat ortodoci. 2aEoritatea dintre ei sCau al turat /rtodoxiei din punct de vedere intelectual) <ncnta.i de bog .ia de <nv . minte pe care leCo oferea i fascina.i de o nou <ntlnire cu cretinismul) care umplea golurile pe care cretinismul mutilat al Apusului le l sase <n min.ile lor. ns ) <nainte chiar s fi primit prima <mp rt anie) <nainte chiar s fi v rsat o lacrim pentru p catele lor) <nainte s fi c utat harul lui 'ristos <n t cere i str danie) ei au considerat de datoria lor s le propov duiasc ortodocilor /rtodoxia. Scandali"a.i de ignoran.a ortodocilor <n probleme teoretice <n care ei str luceau) ei iCau dispre.uit pe ortodocii care) dei netiutori) tr iau ortodoxia str moilor lor i erau gata s moar pentru ea. Dumne"eu nu s l luiete <ns <n inimi trufae. Preg tirea lor teoretic nu iCa sc pat de greeal ) i) precum orbii care c l u"esc al.i orbi) ei au c "ut <n an.ul ere"iilor) <ndrumnduCi pe c i greite i pe al.ii) ori sCau <ntors la obiceiurile lor lumeti de dinainte. Pentru ca s Ci <n.eleag cineva pe Sfin.ii i P rin.ii *isericii) nu este <ndeaEuns doar s C i citeasc . Sfin.ii au vorbit i au scris dup ce au tr it tainele lui Dumne"eu. $i sCau <mp rt it personal din taine. Pentru ca s Ci <n.eleag cineva) este necesar s fi aEuns la un anumit nivel de ini.iere <n tainele lui Dumne"eu) gustnduCle) mirosinduCle i v "nduCle personal. Po.i citi c r.ile Sfin.ilor) devenind un foarte bun cunosc tor al lor) <ns avnd o cunoatere Fcerebral G) tar a te <mp rt i ctui de pu.in din ceea ce au cunoscut Sfin.ii) care au scris acele c r.i din experien.a lor personal . Pentru aCi <n.elege pe Sfin.i <n mod fundamental) i nu intelectual) trebuie s ai tr irile cuvenite pentru tot ce spun eiM trebuie s ti gustat) m car <n parte) din aceleai lucruri ca i ei. #rebuie s fi tr it <n mediul <nfl c rat al /rtodoxieiM trebuie s fi crescut <n el. #rebuie s fi gustat din preg tirea i str daniile pentru des vrirea cretin . #rebuie s te fi aplecat foarte Eos pentru a trece prin ua <ngust ce duce la <mp r .ia cerurilor. #rebuie s te fi smeritM trebuie s te fi lep dat de povara deart a valorilor umane i s C.i fi desprins inima de lucrurile pe care oamenii le consider <nsemnate i vrednice de respect. #rebuie s fi v rsat lacrimi de c in. pentru trufia <n care ai tr it) lacrimi de rug ciune fierbinte ca Domnul s te i"b veasc de <ntuneric i s C.i lumine"e inima cu o ra" a Sfntului Duh. Pentru ca occidentalul s <n.eleag ceva din /rtodoxie) <n inima lui trebuie s se nasc o lume cu totul nou . Cum poate cineva care <nc din leag n a respirat aerul uscat al ra.ionalismului i a <nv .at s se <nchine ca unui idol inteligen.ei umane s se smereasc i s devin simplu asemenea unui copilN Cum poate fi i"b vit de spinii griEilor lumeti cineva care a <nv .at s caute acele lucruri socotite F<nsemnate de c tre oameniG i Ftic loii <n fa.a lui Dumne"euG i care a fost <nv .at s considere <ntoarcerea la omul l untric drept o atitudine a cuiva care se crede buricul p mntuluiN Cum ar putea cineva care a fost <nv .at s considere vanitatea o valoare s verse lacrimi din pricina vanit .ii vie.iiN Sincer vorbind) ce au f cut oare catolicismul si protestantismul pentru a teri lumea de genunea necru. toare <n care a c "utN (u religia Apusului a fost aceea care lCa trimis pe om) <n goana mare) s dobndeasc ceea ce 'ristos socotea a ti deert ciuneN 2onahismul) inima religiei) a fost fie desfiin.at) fie <nlocuit cu ordine utilitare) care) prin activitatea ori prin gndirea lor) aveau ca misiune sluEirea bun st rii p mnteti a oamenilor i a <n.elepciunii lumeti pe care FDumne"eu a doveditCo nebun G. A t cut din politic domeniul activit .ii cretine) st pnind <mp r .ii i v rsnd snge pentru a dobndi putere i bani. A folosit activit .ile misionare drept capcan pentru aCi supune pe oamenii de culoare suveranit .ii $uropei. A c utat tihna si confortul) propov duind c <ndestularea este un dar de la Dumne"eu. A dat cretinismului un scop utilitar) social) f cnduCi pe oameni s cread c 'ristos a fost un <nv . tor moral pe care lCa preocupat mai presus de orice func.ionarea ordonat a societ .ii) iar *iserica este p "itoarea prin excelen. a legilor umane i supraveghetoarea aplic rii lor. A creat astfel modelul cretinului fariseic) al bunului cet .ean) care crede c sCa apropiat de des vrire <ntruct nCa f cut r u nim nui ori <ntruct a donat

bani unor organi"a.ii filantropice. Cum ar fi atunci posibil s apar ) <ntrCo civili"a.ie condus de c utarea confortului i 99

Dr. Alexandros Kalomiros caracteri"at de o mndrie satanic de pe urma triumfurilor tiin.ei) oameni smeri.i) care s caute <ndurera.i i <nl crima.i lumina de susN Cum ar fi atunci posibil s apar ) <ntrCo civili"a.ie caracteri"at prin micare ne<ncetat i preocupare pentru aspecte exterioare) un om care <i cercetea" profun"imile inimii pentru a g si <n t cerea i nemicarea FvistierieiG sale Fperla de mare pre.GN Ar fi una dintre cele mai rare minuni. Dar) din moment ce savoarea /rtodoxiei este ceva att de complicat chiar i pentru un individ) atunci cum este cu putin. ca toat F*iserica Catolic G luat ca <ntreg si toate F*isericileG protestante laolalt s Ci cunoasc savoareaN 2aEoritatea milioanelor de oameni din Apus nici m car nu tiu c /rtodoxia exist . Cum este cu putin. s se <nf ptuiasc <n mod colectiv) dup una ori mai multe conferin.e ale repre"entan.ilor diferitor F*isericiG) o <ntoarcere la adev r a sufletelor care umbl <n <ntuneric de cteva veacuriN /are cei care vorbesc de unirea bisericilor <i <nchipuie c au deCa face cu chestiuni politice) <n care conduc torii na.iunilor <i duc supuii) lua.i ca <ntreg) la r "boi ori paceN /amenii nu vin la 'ristos i la *iserica 0ui <n mas . $i vin ca fiin.e libere. S presupunem c un pap decide brusc s devin ortodox i s Ci aduc pe to.i catolicii la /rtodoxie. Prin acea schimbare exterioar ) oare m car unul din milioanele de catolici ar deveni cu adev rat ortodoxN Hi) chiar dac to.i ar fi ct se poate de dispui s <nve.e pe dinafar i s cread toate doctrinele /rtodoxiei) ei nu sCar putea apropia de ea nici m car cu un pas) <ntruct /rtodoxia nu este doar un sistem de doctrine sau o serie de obiceiuri) ci este ceva mult mai profund i mai esen.ial. $ste o <ntreag orientare a vie.ii i a gndirii. /rtodoxia este un duh) duhul #radi.iei) care nu se poate <nsui din c r.i) ci se transmite de c tre cei vii celor vii) de la tat la fiu) de la mam la fiic ) de la frate la frate) de la prieten la prieten) de la c lug r la c lug r) de la p rintele spiritual la fiul duhovnicesc) Fnu cu aEutorul cernelii i al hrtiei) ci din gur <n gur G) de la suflet la suflet. Hi aceasta) <nl untrul vie.ii Sfintelor #aine ale *isericii) <n Duhul Sfnt) o dat cu trecerea timpului) <ncetul cu <ncetul) la tel ca de"voltarea lent a unui organism. Cei care vorbesc de unire nu sunt <ns naivi. $i tiu prea bine c nici catolicii i nici protestan.ii nu vor deveni niciodat ortodoci i ca un singur trup. Dar asta nu <i interesea" . Pe ei nu <i preocup <ntoarcerea oilor pierdute la turma lui 'ristos. $i se -azeaz, pe un compromis si se mul.umesc cu un acord superficial. De altfel) de ceva vreme ei au <ncetat a mai fi ortodoci. (u <i interesea" via.a ori adev rul <n 'ristos. #aina Antihristului lucrea" deEa <n ei i ei se fr mnt pn cnd aceasta se va <mplini. &&IV. -nde$rtarea /) neam nefericit al 1recieiK #u care ai dat *isericii lui 'ristos att de mul.i P rin.i i att de mul.i Sfin.i) tu care ai luminat att de mul.i barbari i iCai t cut fii ai lui Dumne"eu) tu care ai udat stncile acestea cu lacrimi de smerenie i c in. i ai f cut s <nfloreasc peste ele gr dina /rtodoxiei) tu) care) prin rug ciunile tale) 0Cai adus pe Dumne"eu s calce pe acest p mnt) de ce <.i <ntorci <n exta" ochii spre locul <n care soarele nu a r s rit niciodat NK #u) care odinioar <l sluEeai pe Dumne"eu) de ce <ngenunche"i cu slug rnicie) pentru a te <nchina sluEitorilor SataneiNK #eCau copleit <ntrCatt semnele i minunile FprogresuluiG <nct eti ga ta s te prosterne"i i s adori acest idol str lucitor) dar gol pe din untruN (u ve"i <ntunericul dind r tul tocului de artificiiN (u ve"i disperarea mor.ii dind r tul "mbetului artificialN (u ve"i s r cia ce se ascunde sub <nta.iarea regeasc N Ce ai invidiatN Puterea papeiN Ai uitat oare puterea Dumne"eului t u) Care teCa aEutat s C.i p stre"i nep tat credin.a pn <n "iua de a"iN Ce .iCai doritN CunoatereN Da) ar fi bine s C.i doreti cunoaterea) c ci <ncepi s duci

lips de ea) periculos de mare lips . Dar acolo unde o cau.i tu acum) cunoaterea nu exist 5 acolo se afl doar substitute de cunoatere C filo"ofiile academice i teologiile academice. 9?

mpotriva falsei uniri bisericeti Acestea <ns nu vor face dect s C.i umple stomacul tar s te hr neasc ) c ci ele nu au via. <n eleM sunt litere moarte. $le cercetea" umbra lucrurilor. $le nu l cercetea" pe Dumne"eu i crea.ia 0ui) ci ideea pe care o avem despre Dumne"eu i despre crea.ia 0uiM ele cercetea" conceptele mintii noastre. Dar) dac <.i doreti o via.a uoar ) dac $uropa te farmec promi.nduC.i confort si pl ceri trupeti) atunci foarte bine) duCte acoloK Are s C.i ofere negreit acel confort i acele pl ceri. Dar) o dat cu acestea) are s C.i dea deert ciune i moarte) moartea spiritual i venic pe care o <ncearc ea ast "i. &&V. Vrful turnului S nu ne facem ilu"iiK (eamul grec) la fel ca toate celelalte) <i va continua calea. %ar calea lui este calea maselor. Calea celor mul.i este <ntotdeauna cea mai uoar . Calea maselor este <ntotdeauna calea care duce la confort i pl cere. Hi) orice am "ice i orice am face) nu ar aEuta la nimic) din pricina st rii <n care a aEuns lumea. ! ul este irevocabil. 0ucrul cel mai tragic este c r ul apare <n ochii oamenilor drept ceva bun. /sndirea) care nu este impus de Dumne"eu) dar <n care omul cade de unul singur) nu va fi o distrugere sau o anihilare nuclear ) aa cum <i <nchipuie oamenii. De fapt) moartea trupului va fi pentru omenire un r u foarte mic. Ceea ce va s vin are s fie ceva inimaginabil mai ne<ndur tor i mai neomenesc. 4a fi capodopera imagina.iei diabolice) cea mai mare <nel torie ce sCa pomenit vreodat . Distrugerea spre care se <ndreapt omenirea va avea <nf .iarea celui mai mare succes al ei. 4a fi vrful #urnului *abei) culmea <nfumur rii omeneti) coroana trufiei civili"ate. Distrugerea va fi <mplinirea dorin.elor maselor) <n care toate patimile i toate relele vor pluti libere i nestnEenite. 4a fi o golire complet a inimii) un vid) o plictiseal ) o lehamite C cu alte cuvinte) moarte spiritual i venic . n inimile oamenilor nu va mai exista loc pentru Dumne"eu. F%ar din pricina <nmul.irii f r delegii) iubirea multora se va r ciG (7atei +?) =+A. %"vorul vie.ii nuCi va mai g si locul <n rndul maEorit .ii oamenilor. $vanghelia va fi fost propov duit <ntregii omeniri) Fdrept m rturie oamenilorG. #o.i o vor cunoate i aproape to.i o vor respinge <n esen. . n abunden.a oraelor) <n miElocul crea.iilor min.ii umane si al semnelor i minunilor Antihristului) vor circula f pturi umane lipsite de via. ) oameni mor.i care <i vor <nchipui c tr iesc <n cel mai intens mod cu putin. ) dar care de fapt <i vor muca <nnebuni.i propria carne. &&VI. *ivilizaia Se spune c Papa este optimist <n privin.a viitorului omenirii. Are i de ceK &manitatea a devenit ceea ce el visea" de secole s devin . S se minune"e) aadar) de lucrarea minilor luiK #o.i aceti oameni <nv .a.i) detep.i i respectabili sunt elevii lui. %Ca <nv .at prima dat aritmetica i abecedarul. 0eCa vorbit despre Aristotel. %Ca <nv .at filo"ofie cnd erau <nc barbari. 0ui <i datorea" civili"a.ia lor. Papalitatea nu a propov duit cretinismul. (u a avut nici <n <nf .iare) nici <n gndire nimic <n comun cu pescarii din 1alileea. Papalitatea leCa adus europenilor civili"a.ia. Dac cineva are dreptul de a vorbi despre o civili"a.ie grecoCcretin ) acest cineva este papalitatea. Dar ce leg tur are cretinismul cu civili"a.iaN Ce leg tur poate avea o religie care spune c Fnu avem aici cetate st t toare) ci o c ut m pe cea ce va s vin G cu civili"a.ia) adic cu eforturile omului de a se stabili ct se poate de confortabil <n cetatea p mnteasc NK

Dac cineva observ cu luareCaminte predicile i preocup rile celor mai mul.i FcretiniG) va vedea c ceea ce ei caut i sper este nu att slava *isericii) ct gloria 9-

Dr. Alexandros Kalomiros civili"a.iei. 0umea vrea i accept asemenea FcretiniG) deoarece) <n esen. ) ei au aceleai .eluri cu ea. ns pe cei care nu vorbesc despre o civili"a.ie elenoCcretin ) ci despre monahism) str danii) rug ciune) pe cei care au drept pinea cea de toate "ilele str duin.a continu dup cetatea viitoare) pe acetia lumea <i ur te) c ci nu <i recunoate ca fiind ai ei. i socotete pe primii drept oameni cu adev rat credincioi) iar pe ultimii drept fanatici religioi) excesiv de "eloi) care neag via.a. Afinitatea care exist <ntre acei ortodoci care vorbesc despre o civili"a.ie grecoC cretin i concep.iile romanoCcatolicilor este uluitoare. $i au aceeai mentalitate) aceleai .eluri) aceeai indiferen. fa. de adev r si fa. de via.a mistic . FCretinismulG lor este un pretext) o vi"iune despre lume care s umple golurile din mintea lor i care s fac via.a p mnteasc i mai confortabil . Astfel de FcretiniG) care sunt oricnd gata s fac compromisuri pentru a avea maEoritatea de partea lor) nu vor disp rea) din p cate) niciodat . Hi ei) la fel ca i Papa) sunt optimiti <n privin.a viitorului omenirii) iar acest sentiment este Eustificat. C ci att ei) ct i Papa se str duiesc s construiasc civili"a.ia) iar civili"a.ia se construiete i se va construi tot mai bine cu fiecare "i ce trece) spre marea lor bucurie. 4a fi o civili"a .ie care va respecta valorile) c ci o civili"a.ie tar valori este imposibil ) iar valorile sunt valori <ntruct sunt utile societ .ii. Dar valorile <i vor <ng dui mor.ii s umple inimile oamenilor. C ci valorile acelea sunt sacrificii aduse idolului /m) nu sunt C cum sCar cuveni C <nchinare adus lui Dumne"eu. &&VII. *alea cea !rea Cele scrise aici nu sunt nici pentru lume) nici pentru aceti FcretiniG. Sunt pentru acei pu.ini care) i ei) se vor afla <n primeEdia de a fi am gi.i <n vremurile de pe urm . n cadrul organi"a.iilor cretine i <n cadrul romanoCcatolicismului i protestantismului exist suflete care <l doresc cu adev rat pe Dumne"eu i care caut cetatea viitoare. Dar mediul <n care se afl i <ndrum torii lor nu <i las s g seasc drumul dorit de inimile lor. Pu.inii alei trebuie s fie prev " tori) foarte prev " tori. 0ucr rile diavolului nu par <ntotdeauna ale diavoluluiM de cele mai multe ori) el apare ca un <nger al luminii. $l propov duiete un cretinism doar pu.in diferit de cel adev rat) i cu aceast capcan prinde <n plasa lui mult mai mul.i oameni dect dac ar trimite o <ntreag armat de atei sau de adep.i ai lui Diocle.ian. i stigmati"ea" pe cei credincioi) caracteri"nduCi drept intoleran.i ) m rgini.i) fanatici) adoratori ai literei) <n felul acesta) el a strnit <mpotriva *isericii lui 'ristos cea mai <nsp imnt toare persecu.ie de pn acum. /amenii se tem adesea mai mult de caracteri" rile care le denigrea" onoarea i reputa.ia dect de sabia persecutorului lor. Roarte pu.ini sunt aceia care accept sacrificiul de a fi considera.i proti) <n lumea de a"i) <n mod inevitabil) fiecare cretin adev rat va fi caracteri"at drept nebun) ori) cel pu.in) m rginit. Roarte pu.ini au curaEul de a <nainta cu o astfel de perspectiv ce aduce a martiriu. De aceea) maEoritatea oamenilor prefer calea cea uoar a compromisurilor) pe care o i predic <n consecin. ) adesea cu fanatism. P gnii nu iCau urt niciodat pe cretini att de mult cum <i ur te lumea Fcretin G de ast "i. #oleran.a formal este <nel toare. 0umea <i tolerea" doar pe acei aaC"ii cretini care .in pasul cu ea) cei care vor s aplice un cretinism social i care <ncearc s fie <ntotdeauna Fla "iG. Pe ceilal.i) care nu sunt de acord s Ci falsifice credin.a) <i ur te de moarte) m rturisit sau nu. &ra lumii este <ns pentru noi un criteriu prin care putem ti dac suntem cretini adev ra.i. FDac v ur te pe voi lumea) s ti.i c pe 2ine mai <nainte dect pe voi 2Ca urtG.

93

mpotriva falsei uniri bisericeti

Capitolul al treilea

&&VIII.clezi#l#!ia Agita.ia provocat de unirea bisericilor face s fie evident ignoran.a care exist ) att <n rndul simplilor credincioi) ct i <n rndul teologilor) fa. de ceea ce este *iserica. $i <n.eleg universalitatea *isericii ca fiind o coe"iune Euridic ) o interdependen. reglementat de un cod. Pentru ei) *iserica este o organi"a.ie care are legi si regulamente) precum organi"a.iile na.iunilor. Arhiereii) asemenea func.ionarilor statului) se <mpart <n superiori si subalterni5 patriarhi) arhiepiscopi) mitropoli.i) episcopi. Pentru ei) o eparhie nu este ceva complet) ci o parte a unui <ntreg mai mare5 biserica autocefal sau patriarhia. *iserica autocefal simte <ns i ea nevoia de a se subordona. Cnd factorii externi @precum politica) istoria) geografiaA <mpiedic acest lucru) <n rndul bisericilor autocefale circul un sentiment vag de unitate redus sau chiar de separare. &n asemenea concept despre *iseric duce direct la papalitate. Dac universalitatea *isericii are aceast semnifica.ie) atunci /rtodoxia este vrednic de plns) c ci pn acum nu a fost <n stare s se discipline"e sub un pap K Dar nu acesta este adev rul problemei. *iserica soborniceasc pe care o m rturisim <n Simbolul credin.ei noastre nu se numete universal pentru c include to.i cretinii de pe p mnt) ci pentru c <n cadrul ei to.i credincioii g sesc <ntregul har i dar al lui Dumne"eu. Semnifica.ia catolicit .ii nu are nimic deCa face cu o organi"a.ie universal ) aa cum o <n.eleg romanoCcatolicii i cei care sunt influen.a.i de mentalitatea acestora. Desigur) *iserica este menit a se extinde <n <ntreaga lume) indiferent de . ri) na.iuni) rase) limbiM i nu este greit s o numeti catolic i datorit acestui aspect. Dar) aa cum umanitatea devine o idee abstract ) exist pericolul ca acelai lucru s se <ntmple cu *iserica) atunci cnd o consider m drept o idee abstract ) universal . Pentru ca s <n.eleag cineva bine umanitatea) este <ndeaEuns ca el s cunoasc un singur om) <ntruct natura acelui om este comun tuturor oamenilor din lume. n mod similar) pentru a <n.elege ce este *iserica soborniceasc a lui 'ristos) este <ndeaEuns s cunoti bine o singur biseric local . Hi) la fel ca <n ca"ul oamenilor) ceea ce le unete nu este supunerea fa. de o ierarhie) ci natura lor comun ) astfel <nct bisericile locale nu sunt unite de c tre pap i de c tre ierarhia papal ) ci de c tre natura lor comun . / biseric ortodox local ) indiferent de dimensiunea ei sau de num rul credincioilor) este universal prin ea <ns i) f r a depinde de celelalte. Hi este astfel <ntruct nuCi lipsete nimic din harul i darul lui Dumne"eu. #oate bisericile locale din <ntreaga lume nu cuprind mai mult har ceresc dect acea biseric mic ) cu credincioi pu.ini. $a are preo.ii si episcopul eiM are Sfintele #aineM are #rupul i Sngele lui 'ristos <n Sfnta <mp rt anie) <n cadrul ei) orice suflet vrednic poate sim.i pre"en.a Sfntului Duh. $a are <ntregul har i adev r. Aadar) ce <i lipsete pentru a fi universal N $a este unica turm ) iar episcopul este p storul ei) imagine a lui 'ristos) unicul P stor. $a este anticiparea pe p mnt a turmei celei una i cu un singur P stor) este anticiparea (oului %erusalim) <nl untrul ei) chiar i <n via.a aceasta) inimile curate cunosc <mp r .ia cerurilor) f g duin.a Sfntului Duh. <nl untrul ei) acestea g sesc pacea care Fcovrete orice minteG) pacea care nu are nici o leg tur cu pacea oamenilor5 FPacea 2ea o dau vou G. FPavel) chemat apostol al lui 'ristos... *isericii lui Dumne"eu care este <n Corint...G Da) era cu adev rat *iserica lui Dumne"eu) chiar dac era <n Corint) <ntrCun loc concret i

limitat. Aceasta este *iserica soborniceasc 5 ceva concret <n spa.iu) timp i persoane. Aceast 9B

Dr. Alexandros Kalomiros entitate concret poate exista <n mod repetat <n spa.iu i timp) tar a <nceta s r mn <n esen. aceeai. !ela.iile ei cu celelalte biserici locale nu sunt rela.ii de interdependent Eurisdic.ional ) ci leg turi de dragoste si har. / biseric local este unit cu toate celelalte biserici ortodoxe locale din lume prin leg tura identit .ii. Aa cum una este *iserica lui Dumne"eu) tot aa i cealalt este de asemenea *iserica lui Dumne"eu) precum i toate celelalte. $le nu sunt separate de grani.ele na.iunilor i nici de scopurile politice ale . rilor din care tac parte. $le nu sunt separate nici m car de faptul c una sCar putea s nu tie de existen.a celeilalte. $ste acelai #rup al lui 'ristos din care se <mp rt esc grecii) negrii din &ganda) eschimoii din AlasQa i ruii din Siberia. Acelai Snge al lui 'ristos le circul <n vene. Sfntul Duh le luminea" min.ile i <i c l u"ete spre cunoaterea aceluiai Adev r. $xist ) bine<n.eles) rela.ii de interdependen. <ntre bisericile locale) i exist canoane care le guvernea" . #otui) aceast interdependen. nu este o rela.ie de necesitate Euridic ) ci o leg tur de respect i dragoste <n libertate des vrit ) <n libertatea harului. %ar canoanele nu sunt legile unui cod) ci c l u"e <n.elepte ale veacurilor de experien. duhovniceasc . *iserica nu are nevoie de leg turi externe pentru a fi una. (u papa) patriarhul sau arhiepiscopul este cel care unete *iserica. *iserica local este ceva completM nu este o parte a unui <ntreg mai mare. De altminteri) rela.iile dintre biserici sunt rela.ii ale bisericilor) iar nu rela.ii care apar.in <n mod exclusiv episcopilor lor. &n episcop nu poate fi imaginat tar enoriaii lui) ori independent de enoriaii lui. *iserica este mireasa lui 'ristos. *iserica este #rupul lui 'ristos) iar nu episcopul singur. &n episcop se numete patriarh atunci cnd biserica c reia <i este p stor este o patriarhie) i arhiepiscop atunci cnd biserica este o arhidiece" . Cu alte cuvinte) respectul i cinstirea <i apar.in bisericii locale i se transmit prin extensie episcopului. *iserica Athenei este cea mai mare i) ast "i) cea mai important biseric local a 1reciei. Din acest motiv) cel mai mare respect i se cuvine ei) i ea merit mai mult cinstire dect oricare alt biseric a 1reciei. P rerea ei este deosebit de important ) iar rolul ei <n solu.ionarea problemelor comune este semnificativ. De aceea este numit pe drept cuvnt arhidiece" . Prin urmare) episcopul acestei biserici) <ntruct repre"int o biseric att de important ) este o persoan la fel de important i este numit pe drept cuvnt arhiepiscop. $l <nsui nu este cu nimic mai mult dect un episcop obinuit) <n ordinele preo.iei C diacon) preot i episcop C nu exist nici un ordin superior func.iei de episcop. #idurile de mitropolit) arhiepiscop) patriarh sau pap nu indic un nivel mai ridicat de har ecle"iastic) deoarece nu exist har sacramental mai <nsemnat dect cel conferit unui episcop. $le indic doar o diferen. a proeminen.ei bisericilor c rora le sunt p stori. Aceast proeminen. a unei biserici <n rela.ie cu celelalte nu este ceva permanent. Depinde de circumstan.e interne i externe. Studiind istoria *isericii) observ m c primatul de proeminen. i respect trece de la o biseric la alta) <ntrCo succesiune fireasc . n timpurile apostolice) *iserica %erusalimului avea) incontestabil) primatul autorit .ii i al importan.ei) <l cunoscuse pe 'ristosM ascultase cuvintele 0uiM 0Ca v "ut r stignit i ridicnduCSe din mor.iM i asupra ei SCa pogort <ntia oar Sfntul Duh. #o.i cei afla.i <n comuniune de credin. i via. cu ea erau siguri c p esc pe calea lui 'ristos. De aceea) Pavel) cnd i sCa spus c $vanghelia pe care o propov duia nu era $vanghelia lui 'ristos) sCa gr bit sCo explice dinaintea *isericii %erusalimului) pentru ca acordul acelei biserici s Ci reduc la t cere dumanii (>alateni +) =C +A. 2ai tr"iu) acest primat a fost) <ncetul cu <ncetul) preluat de !oma. $ra capitala %mperiului !oman. *iserica !omei cuprindea numeroi cretini <ncerca.i) <n cadrul ei au tr it i au propov duit doi dintre cei mai importan.i apostoli. (umeroi martiri iCau p tat p mntul cu sngele lor. De aceea) cuvntul ei era venerabil) iar autoritatea ei <n solu .ionarea

problemelor era prodigioas . $ra <ns autoritatea bisericii) nu a episcopului ei. Cnd i se cerea opinia <n solu.ionarea problemelor comune) episcopul r spundea nu <n numele s u) aa cum ar 9J

mpotriva falsei uniri bisericeti face un pap <n "iua de a"i) ci <n numele bisericii sale. St. Clement al !omei < i <ncepe Epistola ctre corinteni astfel5 F*iserica lui Dumne"eu care se afl la !oma) c tre *iserica lui Dumne"eu din CorintG. $l scrie <ntrCun mod prietenos i rug tor) f cnd cunoscut m rturia i p rerea *isericii sale privitor la ceea ce se <ntmplase <n *iserica din Corint. n scrisoarea sa c tre *iserica !omei) St. %gnatie #eoforul nuCl men.ionea" nic ieri pe episcopul acesteia) dei scrie ca i cum sCar adresa bisericii care de.ine cu adev rat primatul <n ierarhia bisericilor din vremea lui. Cnd Sf. Constantin a transferat capitala statului roman <n *i"an.) !oma a <nceput treptat s Ci piard vechea str lucire) devenind un ora provincial. / nou biseric local a <nceput s se impun contiin.ei lumii cretine5 *iserica Constantinopolului. !oma a <ncercat cu invidie s p stre"e splendoarea trecutului) dar) <ntruct situa.ia nuCi era favorabil ) iCa de"voltat <ncetul cu <ncetul bineCcunoscuta ecle"iologie papal ) pentru aCi asigura <n mod teoretic ceea ce circumstan.ele nuCi mai ofereau. A <naintat astfel din nebunie <n nebunie) pn <n punctul <n care a afirmat c papa este infailibil ori de cte ori vorbete despre doctrin ) chiar dac ) din pricina p catelor) nu are luminarea sfin.eniei pe care o aveau P rin.ii *isericii . *iserica Constantinopolului a Eucat cel mai important rol deCa lungul lungii perioade a marilor ere"ii i a sinoadelor ecumenice) i) la rndul ei) iCa dat por.ia de snge prin martiriul a mii de fiii ai ei <n timpul iconoclasmului. n afar de aceste biserici care) la momente diferite) de.ineau primatul autorit .ii) mai erau si altele) care se aflau pe locul doi sau trei. Acestea erau diferite patriarhii) vechi i noi) i alte biserici i mitropolii importante. $xist ) prin urmare) o ierarhie) dar o ierarhie a bisericilor i nu a episcopilor. Sf. %rineu nu <i sf tuiete pe cretini s se adrese"e episcopilor importan.i pentru a g si re"olvarea problemelor lor) ci -isericilor care au cele mai vechi r d cini (Ad'. ?aer, %%%) ?) =A. Aadar) <ntre biserici nu exist leg turi organi"atorice) administrative ori Euridice) ci leg turi de dragoste i har) aceleai leg turi de dragoste i har care exist <ntre credincioii fiec rei biserici. !ela.ia dintre un preot i un episcop nu este rela.ia dintre un angaEat i un angaEator) ci este o rela.ie de har i de tain . $piscopul este cel care <i confer preotului harul preo.iei. %ar preotul <i d mireanului harul Sfintelor #aine. Singurul lucru care <l separ pe episcop de preot este harul hirotonisirii. $piscopul nu se distinge prin nimic altceva) chiar dac este episcopul unei biserici importante i poart ridul de patriarh sau de pap . F(u <n multe privin.e se deosebesc ei Opreo.iiP de episcopi. C ci i ei sunt destoinici pentru <nv .area i ocrotirea *isericii... $i OepiscopiiP <i <ntrec doar prin puterea hirotonisiriiG @ Sf. %oan 'risostom) Predica <1 despre 1 2imotei/.
De fapt) dac d m crezare romanoCcatolicilor) trebuie s accept m .ie c to.i papii au fost sfin.i i lumina.i datorit sfin.eniei lor) fie c Dumne"eu vorbete prin gura lor <ntrCun mod mecanic) aa cum a vorbit prin gura m garului lui *alaam. Prima ipote" se respinge dac examin m via.a i lucr rile celor mai mul.i papi care au stat pe scaunul de la !oma. Cea deCa doua ipote" ar sugera c gura unui pap p c tos este pus <n micare de Dumne"eu i dogmati"ea" <n mod corect) dar c el <nsui nu cunoate adev rurile pe care le pronun. gura lui. $ste un adev r fundamental al cretinismului faptul c Dumne"eu nu intr <n comuniune cu p catul. $l nu s l luiete <n inimi png rite i nu luminea" min.i trufae. P catul este tocmai lipsa luminii. $ste <ntunericul) condi.ia oamenilor care de bun voie r mn <n <ntuneric) deoarece Fur sc lumina i nici nu vin la lumin G. *ine<n.eles) Dumne"eu iCar putea sili s vin la lumin M iCar putea face sfin.i cu for.a) <ns dragostea 0ui pentru f pturile Sale ra.ionale nu <i <ng duie s constrng libertatea cu care leCa <n"estrat. &n astfel de lucru ar fi o negare a 0ui <nsui. Aadar) pentru noi ar ti o blasfemie s accept m c Dumne"eu <i luminea" cu for.a pe papii p c toi. Dac Dumne"eu ar fi f g duit c papii <i vor propov dui cuvntul <n mod corect indiferent cine sunt ei) asta ar <nsemna c $l ar vorbi prin gura lor aa cum a vorbit prin gura m garului lui *alaam. Dar) la fel cum m garul nu era ctui de pu.in contient de ceea ce spunea gura lui) tot aa un pap p c tos nu ar avea nici el contiin.a adev rurilor pe care le rostete) <i po.i da unui ateu s citeasc <ntreaga Stan. Scriptur . Ateul acela poate fi un filolog capabil ori un teolog care s aib un titlu academic. Dar va <n.elege el oare ceva din tot ceCa

cititN D Ci unui "grcit s citeasc parabola omului bogat i a s racului 0a" r) ori unui om nedrept) Rericirile) i apoi cat s ve"i dac au <n.eles ceva din ceCau cititK #ot atta va <n.elege i un pap p c tos) mndru) oportunist @ba poate chiar ateuA din ceea ce Dumne"eu ar rosti prin gura lui.

9>

Dr. Alexandros Kalomiros $piscopii nu au nici un drept s se poarte ca nite st pni) nu numai fa. de celelalte biserici) dar nici fa. de preo.ii sau mirenii bisericii ai c rei episcopi sunt. $i au responsabilitatea de a supraveghea <ntrCo manier p rinteasc ) de a pov .ui) de a <ndruma) de a se lupta <mpotriva minciunii) de a conEura p c toii prin dragoste i stricte.e) de a conduce <n iubire. $i <mpart <ns aceste responsabilit .i cu preo.ii. %ar preotul) la rndul lui) <l consider pe episcop p rintele lui <n preo.ie si <i r spunde cu aceeai dragoste. n *iseric ) totul este dominat de dragoste. #oate distinc.iile sunt distinc.ii ale harului. (u sunt distinc.ii de natur Euridic ) ci au o autoritate spiritual . %ar mirenii sunt <n"estra.i ei <nii cu mai mult sau mai pu.in har. Prin urmare) unitatea *isericii nu este o chestiune de supunere fa. de o autoritate superioar . (u este o chestiune de supunere a subordona.ilor fa. de superiorii lor. &nitatea nu se reali"ea" prin rela.ii externe) nici prin deci"ii comune ale sinoadelor) nici m car ale sinoadelor ecumenice. &nitatea *isericii se <nf ptuiete prin <mp rt irea din #rupul i Sngele lui 'ristos) prin comuniunea cu Sfnta #reime. $ste o unitate liturgic ) o unitate de tain . Deci"iile comune ale unui sinod ecumenic nu sunt temelia) ci re"ultatul unit .ii. De altminteri) deci"iile unui sinod ecumenic sau local sunt valide doar atunci cnd sunt acceptate de contiin.a *isericii i se afl <n acord cu #radi.ia. Papalitatea repre"int denaturarea prin excelen. a unit .ii *isericii) c ci a transformat acea leg tur de iubire i libertate <ntrCo leg tur de constrngere i tiranie. Papalitatea este ne<ncrederea <n puterea tainic i <ncrederea <n puterea sistemelor omeneti. Dar s nu cread nimeni c papalitatea este ceva ce exist doar <n Apus. <n ultimul timp a <nceput s apar i <n rndul ortodocilor. Cteva titluri ilustrea" foarte bine acest spirit) de pild 5 FArhiepiscopul <ntregii 1reciiG) sau FArhiepiscopul Americii de (ord i de SudG. Au"im adeseori oamenii spunnd despre patriarhul Constantinopolului c ar fi FmaiC marele /rtodoxieiG) ori <i au"im pe rui vorbind despre 2oscova ca despre Fa treia !om G) iar despre patriarhul ei c ar de.ine puterea <ntregii /rtodoxii. De fapt) au <nceput numeroase rivalit .i acerbe. #oate acestea sunt manifest ri ale aceluiai spirit lumesc) atest aceeai sete de putere p mnteasc i apar.in acelorai tendin.e care caracteri"ea" lumea "ilelor noastre. /amenii nu pot sim.i unitatea <n multiplicitate. Hi totui aceasta este o tain mare. (eputin.a sau incapacitatea noastr de a o sim.i provine din condi.ia de de"binare <n care se afl specia uman . /amenii au devenit indivi"i separa.i i ostili si le este cu neputin. s <n.eleag unitatea profund a naturii lor. /mul este unu i mai mul.iM unu <n natura sa) mai mul.i ca persoane. Aceasta este taina Sfintei #reimi si taina Sfintei *iserici. &&I&. Pseud#)e$isc#$i $ste absolut necesar ca oamenii s <n.eleag c *iserica are temelii sfinte i nu administrativeM atunci nu vor p .i ceea ce li sCa <ntmplat occidentalilor) care =Cau urmat pe pap <n greelile lui) c ci au cre"ut c ) dac nu <l urmea" ) vor fi automat <n afara *isericii. Ast "i) feluritele patriarhii i arhidiece"e trec prin mari presiuni din partea puterilor politice) care <ncearc s Ci diriEe"e pe ortodoci potrivit propriilor lor interese. Se tie c Patriarhia 2oscovei accept influen.a politicii sovietice. Dar i Patriarhia Constantinopolului accept influen.a politicii americane) <n virtutea acestei influen.e a avut loc contactul Patriarhiei $cumenice cu lumea protestant ) influen.at tot de politica american ) contact ce a luat forma Consiliului 2ondial al *isericilor) iar caracterul servil al acestuia fa . de pap a <nceput s ia dimensiuni periculoase i chiar s exercite presiuni dominatoare asupra celorlalte biserici din lumea ortodox . America crede c va <nt ri fac.iunea vestic <mpotriva comunismului dac ) prin aceste

FconcilieriG artificiale) <i unific for.ele spirituale) <n felul acesta) <ns ) *iserica devine o Euc rie a puterilor politice ale lumii) cu consecin.e imprevi"ibile pentru /rtodoxie. ?,

mpotriva falsei uniri bisericeti Sunt obliga.i ortodocii s urme"e o) patriarhie att de servil pentru totdeaunaN Raptul c aceast patriarhie a de.inut secole la rnd primatul importan.ei i al cinstei <n lumea cretin nuCi Eustific pe cei care o vor urma spre o capitulare unificatoare cu erezia.. Hi !oma a avut odinioar primatul importan.ei i al cinstei <n lumea cretin ) dar acest lucru nu iCa obligat pe cretini sCo urme"e pe drumul ere"iei. Comuniunea cu i respectul pentru o anumit biseric din partea celorlalte biserici r mne i continu doar atta vreme ct acea biseric r mne <n *iseric ) i anume atta vreme ct acea biseric tr iete i st ruie <n duh i <n adev r. Cnd o patriarhie <ncetea" a fi o biseric ) <ng duind comuniunea cu ereticii) atunci i recunoaterea ei de c tre celelalte biserici <ncetea" . /rtodocii trebuie s devin contien.i de faptul c ei nu datorea" ascultare unui episcop) orict de important ar fi tidul s u) atunci cnd acel episcop <ncetea" a mai fi ortodox i <i urmea" < n mo d f .i pe ereticii cu preten.ii de unire F<n termeni de egalitateG. Dimpotriv ) ei sunt obliga.i s se <ndep rte"e de el i s Ci m rturiseasc credin.a) <nc din clipa <n care acesta <ncetea" a mai fi ortodox. $piscopul este o persoan sfin.it si) chiar dac este p c tos <n mod v dit) i se cuvine respect pn cnd este Eudecat de c tre sinod. Dar) dac devine <n mod v dit eretic) ori se afl <n comuniune cu ereticii) atunci cretinii nu trebuie s atepte deci"ia sinodului) ci trebuie s se <ndep rte"e imediat de el. %at ce spun <n aceast privin. canoanele *isericii5 FDrept urmare) dac un preot) episcop ori mitropolit <ndr "net e s <ncete"e comuniunea cu patriarhul s u i n u < i men.ionea" numele aa cum se cere i se indic <n mistagogia divin ) i dac ) <nainte s fie <nvinuit de sinod i condamnat deplin Ode patriarhP) el provoac o schism ) Sfntul Sinod a hot rt ca aceast persoan s fie <nl turat din orice func.ie preo.easc ) doar dac se dovedete c a <nc lcatCo pe aceasta. Prin urmare) aceste reguli au fost pecetluite i stabilite <n privin.a celor care) sub pretextul unor acu"a.ii aduse maiCmarilor lor) se separ ) f cnd schism i sf rmnd unitatea *isericii. Ct despre cei care pun cap t comuniunii cu maiC marele lor) din pricina unei ere"ii a acestuia pe care o condamn Sfintele Sinoade sau Sfin.ii P rin.i) i anume acesta predic f .i eresul i <l propov duiete cu capul descoperit <n *iseric ) se va socoti c ei au <ncercat cu toat convingerea s mntuiasc *iserica de schisme i de de"bin riG @Canonul D4A. &&&. 'a sfr+itul veacuril#r 0umea i diavolul duc *iserica spre <ncerc ri att de cumplite) <nct ar putea veni "iua <n care to.i episcopii vor avea leg turi cu ereticii. Ce vor face atunci credincioiiN Ce vor face pu.inii care vor avea curaEul de a nu urma masele) de a nuC i urma rudele) vecinii i concet .eniiN #o.i credincioii vor trebui s <n.eleag c *iserica nu este acolo unde pare a fi. 0iturghiile se vor oficia <n continuare) bisericile vor fi pline de oameni) <ns *iserica nu va avea nici o leg tur cu acele biserici) acei preo.i ori acei credincioi. *iserica este acolo unde este adev rul. Credincioii sunt aceia care continu #radi.ia ne<ntrerupt a /rtodoxiei) lucrare a Sfntului Duh. Preo.ii adev ra.i sunt aceia care gndesc) tr iesc i propov duiesc aa cum au f cut P rin.ii i Sfin.ii *isericii) sau care cel pu.in nu <i resping <n <nv . turile lor. &nde aceast continuitate a gndirii i a vie.ii nu exist ) acolo este o <nel torie s se vorbeasc despre *iseric ) chiar dac toate semnele exterioare par s o ateste. Are s se g seasc <ntotdeauna un preot canonic) hirotonisit de un episcop canonic) care va urma #radi.ia) <n Eurul unor astfel se preo.i se vor aduna grupurile mici de credincioi) care vor r mne pn <n "ilele din urm . Riecare dintre aceste grupuri mici va fi o *iseric local soborniceasc a lui Dumne"eu. Credincioii vor g si aici deplin tatea harului lui Dumne"eu. (u vor avea ctui de pu.in nevoie de leg turi administrative ori de alt soi) c ci

comuniunea care va exista <ntre ei va fi cea mai des vrit cu putin. . 4a fi <mp rt ire din #rupul i Sngele lui 'ristos) <mp rt ire din Sfntul Duh. 0eg turile de aur ale #radi.iei ?=

Dr. Alexandros Kalomiros ortodoxe vor uni acele biserici att <ntre ele ct i cu bisericile trecutului) cu *iserica triumf toare a cerului) <n aceste mici grupuri) *iserica &na) Sfnt ) Soborniceasc i Apostoleasc se va p stra neatins . Desigur) ar fi minunat ca rnduiala i coordonarea s existe <n func.ionarea exterioar a diferitelor biserici i ca bisericile mai pu.in importante s fie <ndrumate de bisericile mai importante) aa cum se face acum <ntre eparhii) mitropolii) arhidiece"e i patriarhii. Dar) <n "ilele de pe urm ) asemenea rela.ii i contacte vor fi de cele mai multe ori cu neputin. . %n lume va fi aa o confu"ie) <nct o biseric nu va putea fi sigur de ortodoxia alteia) din pricina num rului mare de prooroci mincinoi care vor umple lumea i care vor spune5 FAici e 'ristosG i FAcolo e 'ristosG. 4or putea exista ne<n.elegeri chiar <n rndul bisericilor cu adev rat ortodoxe) din pricina Famestecului de limbiG din contemporanul #urn *abei. Dar nici una nu va de"bina unitatea esen.ial a *isericii. &n exemplu contemporan al acestei situa.ii <l constituie ruii din diaspora) care au fost <mp r.i.i <n trei fac.iuni opuse. &n grup dorete s apar.in Patriarhiei 2oscovei. &n altul) pentru a fi liber de influen.a politic sovietic ) apar.ine Patriarhiei Constantinopolului i este influen.at de politica proCpapal . Cel deCal treilea grup) i cel mai realist) Sinodul !us din afara !usiei) r mne independent. Hi cele trei grupuri) cel pu.in pn <n pre"ent) sunt ortodoxe) <ntre ele existnd o comuniune deplin . #otui) ele nu au o intercomuniune formal i leg turi exterioare) pentru c sCa u r t c i t < n p ienEeniul conceptelor Euridice i al de"baterilor privitoare la patriarhia c reia ar trebui s i se supun . / asemenea mentalitate este fundamental greit ) din moment ce dependen.a de o patriarhie nu este neap rat necesar ) <ndeosebi cnd sunt desp r.ite de aceste patriarhii prin distan.e imense i prin frontiere. (imic nu <mpiedic o biseric ortodox din Paris) de pild ) s se afle <n comuniune cu Patriarhia 2oscovei sau cu Patriarhia Constantinopolului) chiar dac nu are dependen. Eurisdic.ional de acestea. %deea c <ntreruperea dependen.ei Eurisdic.ionale a unei biserici locale de o patriarhie duce la i"olarea acestei biserici de *iserica /rtodox nu este deloc ortodox ) ci papal . De altfel) <ns i dependen.a Eurisdic.ional a bisericilor de o patriarhie este de inspira.ie papal . &n patriarh ortodox este un crmuitor) un coordonator al eforturilor) un sf tuitor de mare <nsemn tate) iar nu un despot) nu un suveran discre.ionar. Dincolo de hotarele eparhiei lui) nu poate face nimic rar acordul tuturor celorlal.i episcopi @Canonul apostolic DDD%4A. Aadar) este posibil) <n "ilele din urm ) atunci cnd feluritele biserici i religii se vor fi unit i vor ap rea drept un <ntreg) ca *iserica /rtodox cea autentic s par de"integrat ) fragmentat <n mici parohii <mpr tiate) risipite) <n aa fel <nct se va putea chiar ca una sCo b nuiasc pe alta din lips de <ncredere) aa cum solda.ii se suspectea" unii pe al.ii cnd se tie c dumanul poart aceeai uniform . n "ilele din urm ) to.i vor sus.ine c sunt cretini ortodoci i c /rtodoxia este aa cum o <n.eleg ei. Cu toate acestea) cei care au o inim curat i o minte luminat de harul ceresc vor recunoate *iserica /rtodox <n pofida divi" rii aparente i a lipsei totale de str lucire exterioar . $i se vor aduna <n Eurul preo.ilor adev ra.i i vor deveni stlpii *isericii adev rate. Rie ca oamenii lumii s fac ce vor. S fie sinoade ecumeniceM s se uneasc bisericileM s se falsifice cretinismul) c ci) aa cum spune Sf. %oan 'risostom) dac stlpii ei r mn <n picioare) *iserica nu se va n rui. F(imic nu este mai puternic dect *iserica. $a este mai presus dect cerurile i mai larg dect p mntul. $a nu <mb trnete niciodat M ea este mereu <nfloritoareG. Stlp al *isericii este fiecare credincios adev rat care r mne fidel #radi.iei P rin.ilor) <n pofida tuturor curentelor cumplite din lume) care <ncearc s Cl <ndep rte"e de aceasta. Astfel de stlpi vor exista pn la sfritul lumii) orice sCar <ntmpla. De altfel) cnd vor avea loc aceste lucruri) venirea Domnului nu va fi departe. Aceast stare a lucrurilor va fi cel mai puternic semn c venirea 0ui se apropie. #ocmai atunci va veni sfritul.

?+

mpotriva falsei uniri bisericeti &&&I. /emnul venirii Cretinii sentimentali consider cele de mai sus drept un pesimism excesiv i resping tor. Ca alia.i ai lumii) ei nu pot vedea pecetea diavolului pe aspectele pe care ei le aprob . Hi nici nuCi pot da seama ct de <nsp imnt toare este pr pastia care separ lumea de Dumne"eu) c ci atunci ar trebui s recunoasc c aceeai pr pastie <i separ pe ei de Dumne"eu. Prin urmare) ei nu accept s fie cineva pesimist <n privin.a #urnului *abei din "ilele noastre) <ntrCatt sunt de <ncnta.i de perioada <n care tr iesc. $i <i <nchipuie un viitor luminos. Pentru ei) cretinismul .ine pasul cu lumeaM i sunt att de mul.umi.i de acest lucru <nct nu te vor ierta niciodat dac le ar .i c se <neal . i imaginea" <n viitor o biseric mondial unit ) <n care to.i oamenii vor fi uni.i prin leg tura dragostei. $reticii diferitelor secte sunt pentru ei fra.ii lor cretini) de care au fost desp r.i.i din pricina egocentrismului i m rginirii epocilor trecute. $i recunosc c exist diferen.e dogmatice) dar aceste diferen.e vor fi dep ite prin iubire) sau) ca sCo spunem deschis) ele vor fi uitate datorit iubirii. Dar ce leg tur exist <ntre aceast iubire smiorc it i dragostea lui Dumne"euN Cum pot ei afirma tar ruine c au mai mult iubire <n inimile lor dect aveau Sfin.ii care) cu dragostea lor) nu au putut dep i barierele care <i separau de ere"ie) ci) dimpotriv ) ei au ridicat i mai sus aceste bariere) ca s poat teri oile de lupiN Ceea ce ei socotesc a fi dragoste pentru oameni nu este) <n esen. ) nimic altceva dect dragoste pentru cele ale lumii. $ste o <nvoial cu minciuna a unor oameni care nu pot suporta greut .ile luptei cu puterile <ntunericului. %ar visul lor) acea imagine idilic a oamenilor buni i cumsecade care <l tac pe 'ristos s domneasc pe acest p mnt C ispita din pustie C este un vis pe care <l condamn <nsui Domnul. Aceti oameni extrem de optimiti s arunce o privire peste capitolul +? al E'ang$eliei dup 7atei, pentru a vedea care sunt profe.iile Domnului privitoare la "ilele de pe urm 5 @i ieind 1isus din templu, S&a dus i s&au apropiat de El ucenicii 0ui, ca s&1 arate cldirile templului. 1ar El, rspunz+nd, le&a zis: Aedei toate acestea8 Ade'rat griesc 'ou: *u 'a rm+ne aici piatr pe piatr, care s nu se risipeasc. @i ez+nd El pe 7untele 7slinilor, au 'enit la El ucenicii, de o pane, zic+nd: Spune&ne nou c+nd 'or fi acestea si care este semnul 'enirii 2ale si al sf+ritului 'eacului8. 3spunz+nd, 1isus le&a zis: Aedei s nu ' amgeasc cine'a. %ci muli 'or 'eni )n numele 7eu, zic+nd: BEu sunt ?ristos", i pe muli )i 'or amgi. @i 'ei auzi de rz-oaie si de z'onuri de rz-oaieC luai seama s nu ' speriai, cci tre-uie s fie toate, dar )nc nu este sf+ritul. %ci se 'a ridica neam peste neam i )mprie peste )mprie i 'a fi foamete si cium i cutremure pe alocuri. (ar toate acestea sunt )nceputul durerilor. Atunci ' 'or da pe 'oi spre asuprire si ' 'or ucide, si 'ei fi ur+i de toate neamurile pentru numele 7eu. Atunci muli se 'or sminti si se 'or 'inde unii pe aliiC i se 'or ur+ unii pe alii. Si muli prooroci mincinoi se 'or scula si 'or amgi pe muli. 1ar din pricina )nmulirii frdelegii, iu-irea multora se 'a rci. (ar cel ce 'a r-da p+n la sf+rit, acela se 'a m+ntui. @i se 'a propo'dui aceast E'ang$elie a )mpriei )n toat lumea, spre mrturie la toate neamurileC i atunci 'a 'eni sf+ritul. (eci, c+nd 'ei 'edea ur+ciunea pustiirii ce s&a zis prin (aniel proorocul, st+nd )n locul cel sf+nt & cine citete s )neleag &, atunci cei din ludeea s fug )n muni. %el ce 'a fi pe cas s nu se co-oare, ca s&i ia lucrurile din cas. 1ar cel ce 'a fi )n arin s nu se )ntoarc )napoi, ca s&i ia $aina. Aai de cele )nsrcinate i de

cele ce 'or alpta )n zilele aceleaD 3ugai&' ca s nu fie fuga 'oastr iarna, nici s+m-ta. %ci 'a fi atunci str+mtorare mare, cum n&a fost de la )nceputul lumii p+n ?9

Dr. Alexandros Kalomiros acum si nici nu 'a mai fi. @i de nu s&arfi scurtat acele zile, n&ar mai scpa nici un trup, dar pentru cei alei se 'or scurta acele zile. Atunci, de ' 'a zice cine'a: B1at, 7esia este aici sau dincolo", s nu&l credei. %ci se 'or ridica $ristosi mincinoi i 'or da semne mari i c$iar minuni, ca s amgeasc, de 'a fi cu putin, si pe cei alei. 1at, '&am spus de mai )nainte. (eci, de ' 'or zice 'ou: B1at, este )n pustie", s nu ieiiC B1at, este )n cmri", s nu credei. %ci precum ,ulgerul iese de la rsrit si se arat p+n la apus, aa 'a fi i 'enirea Fiului 9mului. % unde 'a fi st+r'ul, acolo se 'or aduna 'ulturii. 1ar )ndat dup str+mtorarea acelor zile, soarele se 'a )ntuneca si luna nu 'a mai da lumina ei, iar stelele 'or cdea din cer i puterile cerurilor se 'or zgudui. Atunci se 'a arta pe cer semnul Fiului 9mului i 'or pl+nge toate neamurile pm+ntului si 'or 'edea pe Fiul 9mului 'enind pe norii cerului, cu putere i cu sla' mult. @i 'a trimite pe )ngerii Si, cu sunet mare de tr+m-i, i 'or aduna pe cei alei ai 0ui din cele patru '+nturi, de la marginile cerurilor p+n la celelalte margini. n'ai de la smoc$in pilda: %+nd mldia lui se face fraged i odrslete frunze, cunoatei c 'ara este aproape. Asemenea si 'oi, c+nd 'ei 'edea toate acestea, s tii c este aproape, la ui. Ade'rat griesc 'ou c nu 'a trece neamul acesta, p+n ce nu 'or fi toate acestea. %erul i pm+ntul 'or trece, dar cu'intele 7ele nu 'or trece. 1ar de ziua i de ceasul acela nimeni nu tie, nici )ngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai 2atl. @i precum a fost )n zilele lui *oe, aa 'a fi si 'enirea Fiului 9mului. %ci precum )n zilele acelea, dinainte de potop, oamenii m+ncau si -eau, se )nsurau si se mritau, p+n )n ziua c+nd a intrat *oe )n cora-ie, i n&au tiut p+n ce a 'enit potopul i i&a luat pe toi, la fel 'a fi i 'enirea Fiului 9mului. Atunci, din doi care 'or fi )n arin, unul se 'a lua si altul se 'a lsa. (in dou care 'or macin la moar, una se 'a lua i alta se 'a lsa. Pri'eg$eai, deci, c nu tii )n care zi 'ine (omnul nostruD &cenicii <i cer Domnului s le spun care va fi semnul venirii 0ui i al sfritului veaculuiM iar 'ristos) r spun"nduCle) <ncepe cu cuvintele : B 4ede.i s n u v am geasc cinevaG. Aadar) pericolul am girii va fi cumplit <n "ilele de pe urm M i aceasta <ntruct Fmul.i vor veni <n numele 2eu) "icnd5 Eu sunt ?ristos, i pe mul.i <i vor am giG. 2ul.i vor veni spunnd c ei sunt 'ristos ori c sunt repre"entan.ii 0ui) ori c au fost trimii de $l) ori c propov duiesc cretinismul C oameni care vor pretinde c sunt cretini tar a fi cu adev rat cretini. Hi vor g si r spuns <n inimile oamenilor) i vor am gi pe mul.i. Prin urmare) 'ristos nu vorbete despre cei care sunt <n mod evident dumani ai lui Dumne"euM $l nu vorbete despre materialiti) despre comuniti) despre atei) ci despre cei care par a fi prieteni ai lui Dumne"eu) care par a fi cretini tar a fi astfel cu adev rat. De ei vrea 'ristos s Ci fereasc pe credincioi) c ci acetia sunt dumanii 0ui) f .arnicii) Fcei ce tiu s am geasc G. Apoi) 'ristos <nf .iea" cteva semne care vor fi <nceputul durerilor5 r "boaie i "vonuri de r "boaie) foamete) cium i cutremure. Acestea nu vor fi sfritul) ci <nceputul sfritului. FAtunci v vor da pe voi spre asuprire i v vor ucide i veri fi ur.i de toate neamurile pentru numele 2euG. Atunci mul.i cretini se vor sminti i vor <ncepe s se tr de"e i s se urasc unii pe al.ii. Hi vor fi destui prooroci mincinoi care vor am gi pe mul.i. F%ar din pricina <nmul.irii f r delegii) iubirea multora se va r ciG. Se va mntui doar acela care va r bda cu t rie sufleteasc toate aceste ispitiri pn la cap t. n acel haos de aposta"ie i r ceal ) se va des vri propov duirea $vangheliei <n <ntreaga lume) pentru ca to.i oamenii sCo cunoasc ) pentru ca to.i oamenii s aud chemarea lui Dumne"eu. #otui) <ntruct Fmul.i sunt chema.i) dar putini sunt aleiG) oamenii vor au"i $vanghelia) dar nu o vor acceptaM o vor <nv .a) dar nu o vor tr i. 4a r mne Fspre m rturie la

toate neamurileG) o m rturie cumplit c oamenii cunosc adev rul) i) dac nu <l urmea" ) aceasta nu se datorea" ignoran.ei) ci aversiunii fa. de lumin . FHi atunci va veni sfritulG. ??

mpotriva falsei uniri bisericeti Cnd se vor <ntmpla toate aceste lucruri i cnd aposta"ia deliberat <i va fi atins culmea) atunci va avea loc sfritul lumii i a doua venire a lui 'ristos. Apoi 'ristos <ncepe s vorbeasc despre ceva aparent f r leg tur cu sfritul lumii5 d rmarea %erusalimului. Dar acea distrugere care a avut loc ?, de ani mai tr"iu este) <n realitate) o prefigurare a sfritului lumii. Cnd aposta"ia %sraelului a fost complet ) cnd 0Cau cunoscut pe 'ristos i) <n loc s C0 accepte) 0Cau r stignit i %Cau persecutat ucenicii) atunci a venit sfritul %erusalimului. Atunci) aa cum a proorocit Daniel) sCa v "ut Furciunea pustiirii @...A stnd <n locul cel sfntG al templului) i nu a mai r mas Fpiatr pe piatr G) i tot ce era sacru i sfnt pentru israeli.i sCa <mpr tiat i sCa pierdut. Acelai lucru se va <ntmpla i noului %srael) lumii cretine. 0a fel ca vechiul %srael) i el a fost chemat s devin fiu al lui Dumne"eu) dar) la fel ca vechiul %srael) i el iCa nesocotit milostivul #at i) <n loc s caute <mp r .ia lui Dumne"eu) a c utat <mp r .ia omului. Drept urmare) cnd aposta"ia lui se va <mplini) se va <mplini i profe.ia lui Daniel. Hi <n ca"ul lui) Furciunea pustiiriiG va sta <n locul sfnt al lui Dumne"eu) <n *iserica 0ui i <n templele 0ui. 4a veni Antihristul) care va sta pe locul lui Dumne"eu i le va cere oamenilor s i se <nchine lui) <n loc s se <nchine lui Dumne"eu. Atunci lucrurile sfinte i sacre ale noului %srael) *iserica adev rat a lui 'ristos) vor fi <mpr tiate) h ituite pn la cap tul p mntului) i) aa cum sCa <ntmplat atunci cnd %erusalimul a fost distrus de romani) cei care %Cau r mas credincioi lui Dumne"eu i 0Cau urmat pe 'ristos trecnd <n noul %srael) tot aa se va <ntmpla la sfritul lumii5 %sraelul cel adev rat i venic) fiii adev ra.i ai lui Dumne"eu vor trece <n noul %erusalim) cetatea care este venic i care nuCi cl dit de mna omului) ci se atl rnduit de dragostea lui Dumne"eu. Aadar) cnd Furciunea pustiiriiG va sta <n locul sfnt al lui Dumne"eu) fie ca atunci cei credincioi s fug <n mun.iM fie ca ei s Ci <nal.e mintea spre culmile vie.ii spiritualeM fie ca ei s pun cap t leg turilor cu oamenii mor.i ai lumii. Cine a urcat <n <nc perile <nalte ale rug ciunii) s nu coboare din acea convorbire cereasc spre griEile dearte ale acestei lumiM iar Fcel ce va fi <n .arin G) cel ce va face lucr rile lui Dumne"eu) s nu se <ntoarc spre lucr rile dearte ale oamenilor. Hi vai acelor suflete care vor purta prunc <n pntec dar care nu vor avea roade spirituale) i vai celor hr ni.i cu lapte) dar care nu au gustat din hrana trainic a DuhuluiK !uga.iCv ) aadar) ca sfritul lumii s nu v g seasc <n <mpreEur ri grele) cu inima <nghe.at i cu spiritul <nc tuat. FC ci va fi atunci strmtorare mare) cum nCa mai fost de la <nceputul lumii pn acum i nici nu va mai fi. Hi de nu sCar fi scurtat acele "ile) nCar mai sc pa nici un trup) dar pentru cei alei se vor scurta acele "ileG) astfel <nct ei s nu fie <nela.i ori pierdu.i. Hi atunci) dac cineva v va spune c 'ristos a venit i c este aici ori acolo) s nuCl crede.i) c ci vor fi hristoi mincinoi i prooroci mincinoi care vor face semne i minuni pentru aCi am gi) dac pot) chiar i pe cei alei. Hi Domnul continu 5 F%at ) vCam spus de mai <nainteG. C ci) dac v vor spune c 'ristos a venit i este <n pustie ori <n vreo cetate) s nuCi crede.iM pentru c atunci cnd 'ristos va veni) $l nu va veni pe ascuns) ci lumina 0ui se va ar ta oamenilor precum lumina unui fulger de la r s rit pn la apus) i se vor aduna dinaintea 0ui toate neamurile p mntului. ndat dup strmtorarea pe care cei credincioi o vor suferi <n acele "ile de pe urm ale lumii) soarele i luna se vor <ntuneca i stelele vor c dea din cer. Hi atunci se va ar ta pe cer crucea) Fsemnul Riului /muluiG) i Fvor plnge toate neamurile p mntului i vor vedea pe Riul /mului venind pe norii cerului) cu putere i cu slav mult . Hi va trimite pe <ngerii S i) i vor aduna pe cei alei ai 0ui din cele patru vnturiG. Cnd vede.i c Fsmochinul odr slete frun"e) cunoate.i c vara este aproape. Asemenea i voi) cnd ve.i vedea toate acestea) s ti.i c sfritul este aproape. Adev rat gr iesc vou c nu va trece neamul acesta) pn ce nu vor fi toate acestea. Cerul i p mntul vor trece) dar cuvintele 2ele nu vor treceG. F%ar de "iua i de ceasul acela nimeni nu tie) nici <ngerii din ceruri @...A. Hi precum a

fost <n "ilele lui (oe) aa va fi i venirea Riului /mului. C ci precum <n "ilele acelea) dinainte de potop) oamenii mncau i beau) se <nsuCrau i se m ritau) pn <n "iua cnd a intrat (oe <n ?-

Dr. Alexandros Kalomiros corabie) i nCau tiut pn ce a venit potopul i iCa luat pe to.i) la fel va fi i venirea Riului /mului. Atunci) din doi care vor fi <n .arin ) unul se va lua i altul se va l saG. FPriveghea.i) deci) c nu ti.i <n care "i vine Domnul vostruKG. &&&II. V#r veni vremuri !rele Hi atunci) unde este optimismul <n privin.a "ilelor de pe urm N Cnd Domnul pre"ice c <nel ciunea va cuprinde <ntregul p mnt) <n asemenea m sur <nct pn i cei alei se vor afla <n primeEdia de a fi am gi.i la fiecare pas de cretini mincinoi i de hristoi mincinoi) care se vor afla peste tot) cum putem fi optimiti <n privin.a viitoruluiN Cum putem fi <ncre" tori) cnd Domnul pre"ice <nmul.irea f r delegii i r cirea dragostei oamenilor unii fa. de al.iiN $xist ) desigur) proorociri despre unirea bisericilor) despre unirea tuturor acelora care vor veni <n numele 0ui i vor am gi pe mul.i. Dar );ede.i s nu v am geasc cineva. %at ) vC am spus de mai <nainteG. &nirea pe care o caut falii cretini din vremurile noastre este una dintre fe.ele cele mai pregnante ale f . rniciei) o capcan de cucernicie ipocrit de care D o m n u l v r e a s ne fereasc ) taCcnduCne prev " tori. Dac unitatea i extinderea cretinismului <n lumea <ntreag este destinul final al omenirii) aa cum sus.in ei) atunci de ce le prevestete 'ristos aleilor S i nenorociri <n acele "ileN Dac $vanghelia va fi acceptat i tr it de toate neamurile p mntului) atunci de ce spune 'ristos c "ilele sfritului veacului vor fi asemenea "ilelor lui (oe) cnd aposta"ia a cuprins p mntul i doar o mn de oameni au r mas credincioi lui Dumne"eu si au intrat <n arc ) simbol al *isericiiN Dac "ilele de pe urm ale p mntului se caracteri"ea" prin imaginea idilic la care visea" cretinii sentimentali) FspiritualiiG veacului acestuia) cum se face c Apostolul Pavel <i scrie aceste cuvinte lui #imotei5 FHi aceasta s tii c ) <n "ilele din urm ) vor veni vremuri greleM c vor fi oameni iubitori de sine) iubitori de argin .i ) l ud roi) trufai) hulitori) neascult tori de p rin.i) nemul.umitori) f r cucernicie) lipsi.i de dragoste) ne<ndupleca.i) clevetitori) ne<nfrna.i) cru"i) neiubitori de bine) tr d tori) necuviincioi) <ngmfa.i) iubitori de desf t ri mai mult dect iubitori de Dumne"eu) avnd <nf .iarea adev ratei credin.e) dar t g duind puterea eiG (11 2imotei 9) =C-AN Hi atunci) unde este optimismul Apostolului Pavel cnd scrie c tre tesaloniceni) care ateptau din clip <n clip venirea lui 'ristosN FS nu v am geasc nimeni) cu nici un chipM c ci "iua Domnului nu va sosi pn ce mai <nti nu va veni lep darea de credin. si nu se va da pe fa. omul nelegiuirii) fiul pier" rii OAntihristulP) potrivnicul care se <nal. mai presus de tot ce se numete Dumne"eu) sau se cinstete cu <nchinare) aa <nct s se ae"e el <n templul lui Dumne"eu) dnduCse pe sine drept dumne"eu. (u v aduce.i aminte c ) pe cnd eram <nc la voi) v spuneam aceste lucruriNG. Hi apoi continu despre Antihrist5 FHi atunci se va ar ta cel rar de lege) pe care Domnul %isus <l va ucide cu suflarea gurii Sale iC= va nimici cu str lucirea venirii Sale. %ar venirea aceluia va fi prin lucrarea lui satan) <nso.it de tot telul de puteri) i de semne) i de minuni mincinoas) i de am giri nelegiuite) pentru fiii pier" rii) fiindc nCau primit iubirea adev rului) ca ei s se mntuiasc . Hi de aceea) Dumne"eu le trimite o lucrare de am gire) ca ei s cread minciuni) ca s fie osndi.i to.i cei ce nCau cre"ut adev rul) ci leCa pl cut nedreptateaG (11 2esaloniceni +) 59C- si JC=+A. Aadar) viitorul nu este att de minunat cum iC= <nchipuie Ffiii pier" riiG) cei care FnC au primit iubirea adev rului) ca ei s se mntuiasc G. Se va caracteri"a prin lep darea de credin. ) cea mai cumplit abatere pe care a cunoscutCo vreodat lumea. C ci nu va fi o renegare limpede i f .i a lui Dumne"eu) ci o ipocri"ie) o falsificare a credin.ei i a adev rului. /are P rin.ii pustiei i ceata cea mare a Sfin.ilor *isericii noastre nu au proorocit

aceleai lucruri despre "ilele din urm N %at o discu.ie <ntre un discipol i p rintele lui spiritual) luat din E'ergetinos @edi.ia din =>-J) vol. ') p. ==?A5 ?3

mpotriva falsei uniri bisericeti @i fratele i&a spus: BSi atunci8 Au s se sc$im-e o-iceiurile si 2radiia cretinilor i n &a u s mai fie preoi )n ;iseric, dac se 'or )nt+mpla astfel de lucruri8". 1ar -tr+nul a zis: Bn acele 'remuri, iu-irea multora se 'a rci i 'or fi multe nenorociri: re'rsri de popoare i micri de naii, lepdare de credin a regilor, numr mare de preoi, negli,en a mona$ilorC si 'or fi egumeni care 'or nesocoti m+ntuirea lor i a turmei lorC toi 'or fi r+'nitori de petreceri, argoi, delstori de rugciune, dornici s ucid, gata s os+ndeasc 'ieile i )n'turile strmoilor lor, pe care nu&i 'or imita i nici nu le 'or da ascultare, ci mai degra- )i 'or ponegriC nu 'or fi ocrotii cei sraci, 'du'ele 'or fi asupriteC necredina 'a ptrunde )n oameni, desfr+narea, ura, dumnia, pizma, patima )ntrecerilor, $oia, -eia". 1ar fratele a spus: B@i atunci ce rm+ne de fcut )n acele 'remuri i )n acei ani8". 1ar -tr+nul a rspuns: B%opile, )n asemenea zile, cel care se poate m+ntui, s&i m+ntuiasc propriul suflet, i 'a fi sl'it )n )mpria cerurilor". Din aceste profe.ii) care sCau i <mplinit <n mare parte) putem deduce cu uurin. <ncotro se <ndreapt omenirea. 4iitorul ei este o dec dere spiritual f r precedent) <n care dragostea pentru Dumne"eu i pentru semeni se va fi r cit) i <n care oamenii vor fi devenit <n cel mai mare grad agnostici) pi"mai) l ud roi) hulitori) iubitori de pl ceri desfrnate. Aceast dec dere spiritual nu se va ar ta <ns f .i) cu <ntreag hidoenia ei) ci va fi ascuns sub o surprin" toare <nf .iare de religio"itate. /amenii acetia) cu multele lor ulcera.ii spirituale) vor avea o <nf .iare pioas . 4or fi mul.i care vor propov dui <n numele lui 'ristos iCi vor am gi cu falsa lor cucernicie i evlavie pe Ffiii pier" riiG) pe to.i aceia care nu au <n inim dragostea pentru adev r) spre aCi putea deosebi pe lupii <n veminte de oi. Hi) mai mult dect att) hristoii mincinoi i proorocii mincinoi din "ilele de pe urm <i vor <nso.i mesaEul cu semne i minuni mari) pe care le vor <nf ptui prin puterea Satanei @spiritualism) magie) fachirism etc.A. n cele din urm ) cnd credin.a marilor mase ale umanit .ii va fi fost spulberat de aceti prooroci mincinoi i cnd sufletele lor vor fi preg tite) atunci se va ar ta cel pe care =C au ateptat i pe care <nc <l ateapt <nc evreiiM este cel c ruia omenirea <i preg tete de veacuri calea) cel care va deveni simbolul i dumne"eul <ntregului neam pierdut al celor din urm oameni) Fomul nelegiuiriiG X marele p cat satanic al spiritului C) Ffiul pier" rii) potrivnicul) care se <nal. mai presus de tot ce se numete Dumne"euG. Acela se va ae"a <n templul lui Dumne"eu) dnCduCse pe sine drept dumne"eu) i) cu puteri cumplite) cu semne i cu minuni) pe care le va <nf ptui prin puterea Satanei) va convinge min.ile <ntunecate i m rginite ale oamenilor c el e dumne"eu i nimeni altul. 4a face din unirea pe care o doresc sentimentalii o realitate. Dinaintea tronului s u se vor pleca oameni din toate mic rile religioase i spirituale) <nchinnduCiCse ca fra.i. 4a uni toate neamurile p mntului sub sceptrul s u) <ntruct Fi sCa dat st pnire peste toat semin.ia i poporul si limba i neamul. Hi i se vor <nchina lui to.i cei ce locuiesc pe p mnt) ale c ror nume nu sunt scrise) de la <ntemeierea lumii) <n cartea vie.ii 2ielului celui <nEunghiatG (Apocalipsa, =9) BCJA. Pentru unii) aceast previ"iune a unui stat universal i a unei religii universale este ceva foarte pl cut. #ot aa este i cu cei care doresc unirea bisericilor i c rora nu le pas de adev r. Pentru acetia din urm ) subiectele dogmatice sunt Fbi"antinismeG inutile) <ns ) Fde aceea) Dumne"eu le trimite o lucrare de am gire) ca ei s cread minciuni) ca s fie osndi.i to.i cei ce nCau cre"ut adev rul) ci leCa pl cut nedreptateaG. &&&III. (#ul Ierusalim

n acea societate a lui Antihrist) pu.inii care vor r mne cretini ortodoci autentici vor fi pricin de scandal) unic disonan. <n toat acea armonie diabolic . Pentru ei) aceste "ile ?B

Dr. Alexandros Kalomiros vor fi "ile de mari nenorociri5 FHi ve.i fi ur.i de toate neamurile pentru numele 2euG. 4a fi o nou perioad a martiriului) un martiriu mai mult al sufletului dect al trupului) <n acel stat <ntins) universal) cretinii ortodoci vor fi proscriii societ .ii. FHi i sCa dat ei s insufle duh chipului fiarei) ca chipul fiarei s i gr iasc i s omoare pe to.i c.i nu se vor <nchina chipului fiarei. Hi ea <i silete pe to.i) pe cei mici i pe cei mari) pe cei boga.i i pe cei s raci) pe cei slobo"i i pe cei robi) ca s Ci pun semn pe mna lor cea dreapt sau pe frunte) <nct nimeni s nu poat cump ra sau vinde) dect numai cel ce are semnul) adic numele fiarei) sau num rul numelui fiareiG (Apocalipsa =9) =-C=BA. Da) Fatunci v vor da pe voi spre asuprire i v vor ucideG. FRiindc diavolul a cobort la voi avnd mnie mare) c ci tie c timpul lui este scurtG (Apocalipsa =+) =+A. Cumplit va fi prigoana) Fdar cine va <ndura pn la cap t) acela se va mntuiG. Hi Fpentru cei alei se vor scurta acele "ile.G Pentru c F<ndat dup strmtorarea acelor "ile) soarele se va <ntuneca i luna nu va mai da lumina ei... i puterile cerului se vor "gudui... i vor vedea pe Riul /mului venind pe norii cerului) cu putere i cu slav mult G. (ecredincioii nCau dect s rd de noi i s ne comp timeasc . Cretinii nu tr iesc pentru lumea aceasta. $i nu au acceptat niciodat ca aceast lume a surghiunului s fie patria lor) nici nu iCau dorit sCo <nfrumuse.e"e de parc ar urma s tr iasc <n ea pentru totdeauna. $i tr iesc pe acest p mnt cu un dor) dorul de paradisul pe care =Cau pierdut) dorul de patria lor de sus. Cu toate c sCau n scut pe acest p mnt) patria tr iete <n inimile lor i la fiecare pas ei o aud chemnduCi. $i tnEesc dup acea clip ) clipa trmbi.ei) clipa <n care vor sta <n fa.a Fochiului seninG al Domnului lor) clipa <n care $l <i va privi cu bucurie. Cretinii sunt str ini <n aceast lume @Sf. 2acarie $gipteanulA. $i sunt <nstr ina.i) dispre.ui.i) au inima sp it i mintea <ndurerat i tr iesc <ntrCo manier diferit de ceilal.i oameni @Sf. %saac SirulA. Sunt asemenea unor oameni careCi .in sngele <n mini) care nu au <ncredere <n ei <nii i nici nu cred c ar fi ceva) ci sunt dispre.ui.i si respini mai mult dect to.i ceilal.i oameni @Sf. 2acarie $gipteanulA. Spune.i c religia noastr este un opiuN Ave.i dreptate. Pentru voi) care nu a.i sim.it pre"en.a lui Dumne"eu) a c ror inim nu a s ltat din pricina oaptelor harului ceresc) ai c ror ochi nu au v rsat niciodat lacrimi de iubire stan. i sfintitoare) pentru voi care nu a.i v "ut niciodat nimic dincolo de ori"ontul acestui p mnt) este firesc ca religia noastr ) care neag lumea) s par un opiu. <ntrCadev r) Fdac 'ristos nu ar fi <nviat) am fi cei mai nenoroci.i dintre to.i oameniiG. Dar 'ristos a <nviat) i fiecare suflet <nviat a tr it aceast <nviere. $ste firesc ca unii care nu au tr it aceast <nviere s rd de cretinii cei adev ra.i. De multe ori) cretini cu o ra.iune incontestabil au ar tat lumii ct sunt de ridicoli cei care le ridiculi"ea" credin.a. %Ca <mpiedicat ra.iunea s cread N Pcla mlatinii din inima necredincioilor nu le <ng duie s vad . Singur ) ra.iunea nu lCa aEutat niciodat pe om s <n.eC leag ceva pn la cap t. Aa c nCau dect s rd K !sul lor aduce sufletele credincioase mai aproape de Domnul. Aadar) v d m voie s raderi. Dar nu v d m voie s modifica.i $vanghelia) s ne denatura.i religia i sCo supune.i scopurilor voastre. (u v vom permite niciodat s atribui.i religiei noastre utilitate lumeasc . F$vangheliile nu vorbesc despre lucruri p mnteti) ci despre lucruri cereti) <nv .nduCne o via. nou i o alt form de guvernare) bog .ii noi i s r cie) libertate tar precedent i robie) un alt fel de via. i de moarte) o lume diferit i esen.ial alta C nu asemenea lui Platon) care a n scocit acea 3epu-lic ridicol a lui) nu asemenea lui Seno i altor politicieni) filo"ofi i legislatori. C ci toti acetia au avut urm toarea tr s tur comun 5 ei au de"v luit c duhul cel r u le inspira <n tain sufletele. Propria noastr contiin. ) <mpotrivinduCse) dovedete c toate ideile lor erau sfaturi demonice i c toate <nv . turile lor erau potrivnice firiiG @Sf. %oan 'risostom) Predica 1 despre E'ang$elia dup 7atei/. Aadar) cretinismul nu preg tete vreo <mp r .ie p mnteasc ) vreo cetate adaptat

acestei lumi. (u are nimic <n comun cu civili"a.iile i cu sistemele lumeti. (u are nimic <n comun cu ce"arii i cu ce"aroCpapitii. #oate lucrurile dup care tnEesc oamenii din lume sunt ?J

mpotriva falsei uniri bisericeti dearte. Cretinul gndete) tr iete i se mic <ntrCo lume nou i neprih nit ) alta dect cea de aici i de acum. Cei care vor s uneasc aaCnumitele biserici cretine nu cred <n *iseric ) nu cred <n religia lui 'ristos. $i doar se folosesc <n mod perfid de ea. / folosesc pentru propriile lor scopuri. Uelul lor este cetatea p mnteasc ) .el c ruia vor s Ci supun pe toti oamenii) cu credin.a lor cu tot. De fapt) nici nu se pune problema unirii cretinilor. Adev ra.ii cretini au fost) sunt i vor fi <ntotdeauna uni.i. $i au fost) sunt i vor fi o singur turm cu un singur P stor. /amenii) indiferent de numele lor ori de religia c reia <i apar.in) au un singur destin5 de a g si *iserica &na) Sfnt ) Soborniceasc i Apostoleasc a lui 'ristos i de a aEunge s bea din apa Fcare d via. venic G. *iserica este una. /amenii sunt mul.i i doar c.iva sunt fiii ei. Cetatea h r "it prietenilor lui Dumne"eu nu are nimic din aceast lume. $ste venic ) nu este f cut de mn omeneasc ) este existen.a unui alt p mnt) a unei alte lumi5 FHi am v "ut cer nou i p mnt nou... Hi am v "ut cetatea stan. ) (oul %erusalim) pogornduCse din cer de la Dumne"eu... Hi am au"it) din tron) o voce puternic care "icea5 %at ) cortul lui Dumne"eu este cu oamenii) i $l va s l lui cu ei) i ei vor fi poporul 0ui) i <nsui Dumne"eu va fi cu ei. Hi va terge orice lacrim din ochii lor) i moarte nu va mai fiM nici plngere) nici strig t) nici durere nu vor mai fi) c ci cele dinti au trecut. Hi Cel ce edea pe tron a gr it5 %at ) noi le facem pe toate... $u sunt Alfa i /mega) <nceputul i sfritul. Celui ce <nsetea" <i voi da s bea) <n dar) din i"vorul apei vie.ii... Hi vor vedea fa.a 0ui i numele 0ui va fi pe frun.ile 0or. Hi noapte nu va mai fiM i nu au trebuin. de lumina l mpii sau de lumina soarelui) pentru c Domnul Dumne"eu le va fi lor lumin i vor <mp ra.i <n vecii vecilorG (Apocalipsa +=) ++A. Amin.

?>

Dr. Alexandros Kalomiros

-,

mpotriva falsei uniri bisericeti

Cuprins

0murire editorial ....................................................................................................... Prolog ............................................................................................................................ CAP%#/0&0 (#\% ..................................................................................................... %. Pace f adev r .......................................................................................................... %%. De"binarea nu a existat ............................................................................................. %%%. /fert ) nu discu.ie .................................................................................................... %4. 2ntuire din lume ................................................................................................... 4. Antihristul ................................................................................................................. 4%. #aina f r delegii ...................................................................................................... 4%%. &nirea religiilor ..................................................................................................... 4%%%. / privire <n trecut .................................................................................................. %D. Problema vechiului calendar .................................................................................... D. Destr marea ............................................................................................................... D%. (uC0 putem p c li pe Dumne"eu ............................................................................. D%%. Criteriul infailibil ..................................................................................................... D%%%. Scuns ) dar vie ....................................................................................................... D%4. Arca ........................................................................................................................ D4. 2 tile ..................................................................................................................... CAP%#/0&0 A0 D/%0$A ............................................................................................ D4%. %dolatria contemporan .......................................................................................... D4%%. Avnd crucea drept stindard ................................................................................. D4%%%. 2odalitatea de cunoatere ................................................................................... D%D. Hcoala Apusului ..................................................................................................... DD. #aine cumplite ......................................................................................................... DD%. 0umina ................................................................................................................... DD%%. 2ntuirea .............................................................................................................. DD%%%. / mare pr pastie .................................................................................................. DD%4. ndep rtarea ......................................................................................................... DD4. 4rful turnului ....................................................................................................... DD4%. Civili"a.ia ............................................................................................................. DD4%%. Calea cea grea .................................................................................................... CAP%#/0&0 A0 #!$%0$A ........................................................................................... DD4%%%. $cle"iologia ....................................................................................................... DD%D. PseudoCepiscopi .................................................................................................. DDD. 0a sfritul veacurilor ........................................................................................... DDD%. Semnul venirii...................................................................................................... DDD%%. 4or veni vremuri grele ........................................................................................ DDD%%%. (oul %erusalim ...................................................................................................

9 J J > =, == =+ =9 =? ==3 =J => => +, += ++ +? +? +3 +3 +J +> 9, 9= 9+ 9? 9993 9B 9B ?, ?= ?9 ?3 ?B

-=